Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 539 din 15 decembrie 2003 privind Ordinul Meritul Sanitar şi Medalia Meritul Sanitar
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 23 decembrie 2003 -
LEGE nr. 539 din 15 decembrie 2003privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 23 decembrie 2003

  Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul 1Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar prevăzute la art. 7 lit. A și B și Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar prevăzute la art. 9 lit. A pct. VI și lit. B pct. VI din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările ulterioare, fac parte din categoria decorațiilor civile pe domenii de activitate și, respectiv, a decorațiilor militare de război. Articolul 2(1) Ordinul Meritul Sanitar se poate acorda medicilor civili sau militari și persoanelor cu studii superioare, cetățeni români sau străini, care au avut merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătății populației, în combaterea unor epidemii, în domeniul cercetării și practicii medicale, în creșterea prestigiului științei medicale românești și în asigurarea asistenței medicale, atât pe timp de pace, cât și în situații de conflict armat sau de război.(2) Medalia Meritul Sanitar se poate acorda personalului medico-sanitar civil sau militar fără studii superioare, cetățeni români sau străini care s-au distins prin activități meritorii în toate domeniile curente medicale, atât pe timp de pace, cât și în situații de conflict armat sau de război. Articolul 3(1) Ordinul Meritul Sanitar se prezintă:a) pentru personalul civil, sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și rozeta;b) pentru militari, sub trei forme cu valoare ierarhică egală: însemnul, bareta și rozeta.(2) Însemnul Ordinului Meritul Sanitar este o cruce confecționată din argint, emailată roșu, având între brațe un fascicul de raze metalice.(3) Panglica și bareta Ordinului Meritul Sanitar conferit ca decorație militară de război se deosebesc de panglica și bareta Ordinului Meritul Sanitar conferit ca decorație civilă, prin aplicarea pe margini a unui fir auriu. Articolul 4(1) Medalia Meritul Sanitar se prezintă:a) pentru personalul civil, sub o singură formă: însemnul;b) pentru militari, sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul și bareta.(2) Însemnul Medaliei Meritul Sanitar este o piesă circulară cu bordura puțin proeminentă, mărginită de un cerc perlat, și este confecționată din tombac.(3) Panglica Medaliei Meritul Sanitar conferite ca decorație militară de război se deosebește de panglica Medaliei Meritul Sanitar conferite ca decorație civilă, prin aplicarea pe margini a unui fir auriu. Articolul 5Regulamentele privind descrierea și modul de acordare a Ordinului Meritul Sanitar și Medaliei Meritul Sanitar, pentru fiecare grad sau clasă, precum și modelul desenat al ordinului și medaliei sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege. Articolul 6(1) Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar se conferă de Președintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare, de către ministrul de resort, pentru persoanele din domeniul său de activitate.(2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Sanitar și Medaliei Meritul Sanitar sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.(3) Președintele României poate să confere Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar și din proprie inițiativă, în proporție de 1% din numărul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decorații, cu excepția gradului de Mare Ofițer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare. Articolul 7(1) Repartiția numărului maxim de decorații privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante.(2) Pentru prima promoție, de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se poate conferi maximum 15% din numărul decorațiilor pentru fiecare grad și clasă. Articolul 8(1) Ordinul Meritul Sanitar conferit ca decorație civilă este limitat la maximum 4.000 de membri.(2) Ordinul Meritul Sanitar conferit cetățenilor străini ca decorație civilă nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).(3) Ordinul Meritul Sanitar, ca decorație militară de război, se poate conferi nelimitat. Articolul 9Ordinul Meritul Sanitar cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:a) Mare Ofițer;b) Comandor;c) Ofițer;d) Cavaler. Articolul 10Medalia Meritul Sanitar cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare este următoarea:a) clasa I;b) clasa a II-a;c) clasa a III-a. Articolul 11(1) Medalia Meritul Sanitar conferită ca decorație civilă se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a și a II-a și este limitată la 3.000 de membri pentru clasa I.(2) Medalia Meritul Sanitar clasa I, conferită cetățenilor străini ca decorație civilă, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).(3) Medalia Meritul Sanitar, ca decorație militară de război, se poate conferi nelimitat. Articolul 12(1) Atestarea Ordinului Meritul Sanitar și a Medaliei Meritul Sanitar se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.(2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Sanitar sunt validate, pentru gradele de Cavaler și Ofițer, prin parafa Președintelui României, iar pentru gradele de Comandor și Mare Ofițer, prin semnătura autografă a Președintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort și de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.(3) Brevetele pentru Medalia Meritul Sanitar sunt validate, pentru clasele a III-a și a II-a, prin parafa ministrului de resort și semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort și semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare. Articolul 13Membrii Ordinului Meritul Sanitar, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiți Cavaleri ai Ordinului Meritul Sanitar. Articolul 14(1) Ziua Ordinului Meritul Sanitar se sărbătorește la data de 26 noiembrie, data primei instituiri a decorației în anul 1913.(2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Sanitar, ministerul de resort și celelalte instituții publice abilitate să facă propuneri de decorare organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Sanitar. Articolul 15Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Sanitar gradul de Comandor și Mare Ofițer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de șeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audiență la Președintele României pentru a-i mulțumi personal. În funcție de programul Președintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audiența personală sau în grup a celor decorați. Articolul 16(1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Sanitar se poate pierde în condițiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.(2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor Ordinului Meritul Sanitar, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor ordinului la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare. Articolul 17(1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Sanitar este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofițer și Comandor și doi membri din gradul de Mare Ofițer, din care cel puțin un membru al consiliului de onoare este ales din rândul medicilor militari, membri ai ordinului, iar președinte al consiliului de onoare va fi, de regulă, cel mai în vârstă membru din gradul de Mare Ofițer.(2) Consiliul de onoare se constituie sau se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Sanitar, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin.(3) Pot fi realeși, pentru o nouă perioadă, 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel puțin unul din gradele inferioare.(4) Ministerul de resort va pune la dispoziție spații adecvate desfășurării activității consiliului de onoare. Articolul 18(1) Cavalerii Ordinului Meritul Sanitar pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora.(2) Ca urmare a sesizării se convoacă consiliul de onoare și persoana învinuită, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare.(3) Cavalerii Ordinului Meritul Sanitar pot semnala și direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alți membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a sesizării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare și persoana învinuită, în termen de maximum 45 de zile de la sesizare.(4) În cazul în care persoana învinuită nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării și a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă.(5) Consiliul de onoare deliberează și decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoștință sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decorației.(6) Retragerea decorațiilor se face prin decret semnat de Președintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare. Articolul 19Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Sanitar judecă și faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Sanitar. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptați pentru cauza în speță și doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare. Articolul 20Sumele necesare confecționării însemnelor, rozetelor, brevetelor și cutiilor decorațiilor Ordinului Meritul Sanitar și Medaliei Meritul Sanitar vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administrației Prezidențiale.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 15 decembrie 2003.Nr. 539. Anexa nr. 1REGULAMENTprivind descrierea și acordarea Ordinului Meritul Sanitar Anexa nr. 2REGULAMENTprivind descrierea și acordarea Medaliei Meritul Sanitar Anexa nr. 3Modelul desenat al Ordinului Meritul SanitarModelul desenat al Ordinului Meritul SanitarModelul desenat al Ordinului Meritul Sanitar Anexa nr. 4Modelul desenat al Medaliei Meritul Sanitar──────────────────

  Noutăți

 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 172 din 5 mai 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2002 pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 85 din 20 martie 2001 privind ratificarea Acordului dintre România şi Australia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului anexat, semnate la Canberra la 2 februarie 2000
 • LEGE nr. 251 din 14 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate transfrontaliere şi a terorismului internaţional, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 85 din 13 septembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura
 • LEGE nr. 52 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 63 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2008 privind facilitarea exercitării dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 30 noiembrie 2008 de către tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • LEGE nr. 91 din 3 iunie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în moneda naţionala şi existenta în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţionala a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • LEGE nr. 468 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii electronice
 • LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • LEGE nr. 128 din 17 mai 2005 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României la Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 22 noiembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 14 iulie 2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 12 iunie 2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011 (*republicată*) privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 187 din 27 octombrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/1999 privind aprobarea amendării Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • LEGE nr. 225 din 7 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale
 • LEGE nr. 260 din 2 octombrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 2 din 7 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/1998 pentru aderarea României la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 martie 2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 199 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 65 din 16 ianuarie 2002 pentru modificarea Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 32 din 1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare
 • LEGE nr. 234 din 24 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 116 din 31 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 27 noiembrie 2001 privind garantarea unui plasament interbancar
 • LEGE nr. 380 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 88 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 10 octombrie 2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei
 • LEGE nr. 2 din 30 martie 1988 privind perfecţionarea sistemului de retribuire pentru stimularea producţiei de export şi a exportului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 203 din 29 decembrie 1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 214 din 21 iulie 2015 pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), adoptată la 23 februarie 2006 la Geneva, la cea de-a 94-a sesiune a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, precum şi a Amendamentelor din 2014 la Convenţia privind munca în domeniul maritim (MLC 2006), aprobate în cadrul celei de-a 103-a sesiuni a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 11 iunie 2014
 • LEGE nr. 515 din 29 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 noiembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local
 • LEGE nr. 104 din 3 mai 2005 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu "implementare în comun" pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2004
 • LEGE nr. 68 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii
 • LEGE nr. 4 din 1 iulie 1981 gospodăriei comunale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 21 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Pogoneşti prin reorganizarea comunei Iveşti, judeţul Vaslui
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 261 din 27 iunie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2006 pentru completarea art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 179 din 17 mai 2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 11 martie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021