Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 500 din 26 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 27 noiembrie 2003 -
LEGE nr. 500 din 26 noiembrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 27 noiembrie 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 87 din 28 august 2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 31 august 2003, cu următoarele modificări şi completări:1. Anexa nr. 4 "Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003", anexa nr. 6 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2003", anexa nr. 7 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, a creşelor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă, pe anul 2003" şi anexa nr. 7a) "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, pe anul 2003" se modifică şi vor avea valorile prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3 şi 3a).2. După anexa nr. 7a) se introduce anexa nr. 7b) "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe anul 2003". Articolul II (1) Se majorează veniturile bugetului de stat pe anul 2003, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003, provenite din impozitul pe profit, cu suma de 1.200,0 miliarde lei şi din accize, cu suma de 1.894,6 miliarde lei. (2) Suma de 3.094,6 miliarde lei prevăzută la alin. (1) se alocă sub forma sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru achitarea subvenţiilor pentru energia termică livrată populaţiei, inclusiv a restanţelor. (3) Sumele prevăzute la alin. (2) se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului judeţean, pe baza datelor de fundamentare referitoare la ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi subvenţii pentru energia termică livrată populaţiei, inclusiv restanţe, prezentate de primari, şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice. (4) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 sunt prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003, astfel cum a fost modificată. (5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2003 sunt prevăzute în anexa nr. 6 la Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003, astfel cum a fost modificată. (6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, a creşelor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţă agricolă, pe anul 2003, sunt prevăzute în anexele nr. 7, 7a) şi 7b) la Ordonanţa Guvernului nr. 87/2003, astfel cum a fost modificată. (7) Autorităţile administraţiei publice locale vor vira sumele privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei şi subvenţiile pentru energia termică livrată populaţiei în conturile tip escrow deschise de furnizorii de energie termică livrată populaţiei, urmând acelaşi mecanism şi aceleaşi termene ca cele prevăzute la art. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.230/2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei. Articolul III (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, au obligaţia de a propune trecerea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a eventualelor economii identificate în bugetele lor. (2) Guvernul este abilitat să diminueze cheltuielile, respectiv Fondul de rezervă bugetară şi deficitul bugetului de stat pe anul 2003, cu eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) şi să suplimenteze: a) cheltuielile şi deficitul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2003; b) cheltuielile şi deficitul din credite externe pe anul 2003. (3) Din eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) Guvernul poate suplimenta sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale. (4) Deficitul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se acoperă din disponibilităţile din anii precedenţi înregistrate la acest buget. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. II şi art. III alin. (1)-(3) în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului creditelor externe, bugetelor ordonatorilor principali de credite şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2003.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 17 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 26 noiembrie 2003.Nr. 500. Anexa 1    I Program actualizat    II Influente    III Program rectificat                                       SUME             defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea                        bugetelor locale pe anul 2003
  - mii lei -
  Nr. crt.Judeţul   TOTAL       din care, pentru:
  Protecţia socială privind asigurarea ajutorului social, ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicapsusţinerea sistemului de protecţie a copiluluiCultură şi cultedin care:SUME defalcate din impozitul pe venit pentru echilibraredin care:
  Contribuţii pentru personalul neclericalInstituţii de cultură preluate de autorităţile localeBugetul propriu al judeţuluiBugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
    TOTALI18.899.758.8039.027.130.0002.126.360.000812.789.300711.374.100101 415.2006.933.479.5031.761.788.1275.171.691.376
      II836.016.900836.016.9000000000
      III19.735.775.7039.863.146.9002.126.360.000812.789.300711 374.100101.415.2006.933.479 5031.761.788.1275.171.691.376
  1.ALBAI423.081.647194.397.30043.442.10033.565.60029.471.2004.094.400151.676.64745.162.723106.513.924
      II2.767.2002.767.200   0     0    
      III425.848.847197.164.50043.442.10033.565.60029.471.2004.094.400151.676.64745.162.723106.513.924
  2.ARADI359.425.793173.557.40058.680.60015.487.60015.487.6000111.700.19327.398.36884.301.825
      II12.482.10012.482.100   0     0    
      III371.907.893186.039.50058.680.60015.487.60015.487.6000111.700.19327.398.36884.301.825
  3.ARGEŞI516.650.921271.197.30052.510.20022.739.35021.869.700869.650170.204.07140.841.675129.362396
      II25.091.00025.091.000   0     0    
      III541.741.921296.288.30052.510.20022.739.35021.869.700869.650170.204.07140.841.675129.362.396
  4.BACĂUI600.280.876310.362.20061.506.40017.845.30017.845.3000210.566.97650.773.655159.793.321
      II15.707.90015.707.900   0     0    
      III615.988.776326.070.10061.506.40017.845.30017.845.3000210.566.97650.773 655159.793.321
  5.BIHORI529.540.204243.480.30065.084.30033.861.40033.861.4000187.114.20453.033.772134.080.432
      II1.185.7001.185.700   0     0    
      III530.725.904244.666.00065.084.30033.861.40033.861.4000187.114.20453.033.772134.080.432
  6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI312.817.812137.411.30043.692.30010.812.90010.812.9000120.901.31229.647.23291.254.080
      II00   0     0    
      III312.817.812137.411 30043.692.30010.812.90010.812.9000120.901.31229.647.23291.254.080
  7.BOTOŞANII590.386.556265.807 70048.022.90022.338.85010.284.40012.054.450254.217 10661.087.477193.129.629
      II111.758.700111.758.700   0     0    
      III702.145.256377.566.40048 022 90022.338.85010.284.40012.054.450254.217.10661.087.477193.129.629
  8.BRAŞOVI413.828.125210.649.40055.354.70017.398.20017.398.2000130.425.82531.673.18098.752.645
      II9.108.1009.108.100   0     0    
      III422.936.225219.757.50055.354.70017.398.20017.398.2000130.425.82531.673.18098.752.645
  9.BRĂILAI362.088.289176.032.50052.132.0007.520.2507.520.2500126.403.53930.073.18996.330.350
      II19.947.00019.947.000   0     0    
      III382.035.289195.979.50052.132.0007.520.2507.520.2500126.403.53930.073.18996.330.350
  10.BUZĂUI503.441.016219.304.90065.958.40010.040.50010.040.5000208.137.21648.244.775159.892.441
      II27.121.20027.121.200   0     0    
      III530.562.216246.426.10065.958.40010.040.50010.040.5000208.137.21648.244.775159.892.441
  11.CARAŞ-SEVERINI377.650.458175.772.60031.442.20021.097.30021.097.3000149.338.35834.806.364114.531.994
      II1.538.3001.538.300   0     0    
      III379.188.758177.310.90031.442.20021.097.30021.097.3000149.338.35834.806.364114.531.994
  12.CĂLĂRAŞII351.722.866162.184.20032.320.8004.512.1004.512.1000152.705.76636.854.116115.851.650
      II10.669.10010.669.100   0     0    
      III362.391.966172.853.30032.320.8004.512.1004.512.1000152.705.76636.854.116115.851.650
  13.CLUJI419.320.511203.404.90060.333.70030.934.60030.934.6000124.647.31130.762.96093.884.351
      II6.968.7006.968.700   0     0    
      III426.289.211210.373.60060.333.70030.934.60030.934.6000124.647.31130.762.96093.884.351
  14.CONSTANŢAI452.677.896268.365.00055.973.70010.569.00010.569.000Q117.770.19625.584.16892.186.028
      II41.569.90041.569.900   0     0    
      III494.247.796309.934.90055.973.70010.569.00010.569.0000117.770.19625.584.16892.186.028
  15.COVASNAI223.801.00298.241.90026.439.2004.430.8504.430.850094.689.05225.719.26068.969.792
      II18.666.80018.666.800   0     0    
      III242.467.802116.908.70026.439.2004.430.8504.430.850094.689.05225.719.26068.969.792
  16.DÂMBOVIŢAI512.900.438244.208.60044.929.50019.332.40015.447.0003.885.400204.429.93846.331.582158.098.356
      II16.370.00016.370.000   0     0    
      III529.270.438260.578.60044.929.50019.332.40015.447.0003.885.400204.429.93846.331.582158.098.356
  17.DOLJI570.867.439286.949.30060.129.30028.554.75016.016.00012.538.750195.234.08946.562.415148.671.674
      II49.582.00049.582.000   0     0    
      III620.449.439336.531.30060.129.30028.554.75016.016.00012.538.750195.234.08946.562.415148.671.674
  18.GALAŢII462.516.191203.734.50062.511.70018.414.40018.414.4000177.855.59141.742.285136.113.306
      II36.732.90036.732.900   0     0    
      III499.249.091240.467.40062.511.70018.414.40018.414.4000177.855.59141.742.285136.113.306
  19.GIURGIUI312.517.312150.083.60018.710.2003.699.1503.699.1500140.024.36234.007.356106.017.006
      II1.548.5001.548.500   0     0    
      III314.065.812151.632.10018.710.2003.699.1503.699.1500140.024.36234.007.356106.017.006
  20.GORJI307.600.341158.204.20031.539.90012.276.30012.276.3000105.579.94127.757.04177.822.900
      II11.336.60011.336.600   0     0    
      III318.936.941169.540.80031.539.90012.276.30012.276.3000105.579.94127.757.04177.822.900
  21.HARGHITAI291.044.076118.946.70032.953.0009.593.4009.593.4000129.550.97638.559.64790.991.329
      II7.386.8007.386.800   0     0    
      III298.430.876126.333.50032.953.0009.593.4009.593.4000129.550.97638.559.64790.991.329
  22.HUNEDOARAI449.899.453218.600.50051.371.20012.195.00012.195.0000167.732.75335.592.235132.140.518
      II25.661.50025.661.500   0     0    
      III475.560.953244.262.00051.371.20012.195.00012.195.0000167.732.75335.592.235132.140.518
  23.IALOMIŢAI298.323.076128.633.50030.797.4006.016.2006.016.2000132.875.97634.087.13198.788.845
      II2.071.9002.071.900   0     0    
      III300.394.976130.705.40030.797.4006.016.2006.016.2000132.875.97634.087.13198.788.845
  24.IAŞII811.913.897329.632.600130.383.80027.398.10027.398.1000324.499.39778.131.447246.367.950
      II83.634.20083.634.200   0     0    
      III895.548.097413.266.800130.383.80027.398.10027.398.1000324.499.39778.131.447246.367.950
  25.ILFOVI191.149.109114.496.40028.833.5008.089.3508.089.350039.729.8599.525.33430.204.525
      II00   0     0    
      III191.149.109114.496.40028.833.5008.089.3508.089.350039.729.8599.525.33430.204.525
  26.MARAMUREŞI531.651.277255.058.00048.055.70027.926.50027.926.5000200.611.07748.299.968152.311.109
      II00   0     0    
      III531.651.277255.058.00048.055.70027 926 50027.926.5000200.611.07748.299.968152.311.109
  27.MEHEDINŢII280.996.927114.825.10032.924.80010.406.40010.406.4000122.840.62729.621.47793.219.150
      II47.492.70047.492.700   0     0    
      III328.489.627162.317.80032.924.80010.406.40010.406.4000122.840.62729.621.47793.219.150
  28.MUREŞI503.272.934234.551.50054.380.90047.320.67027.235.50020.085.170167.019.86438.083.790128.936.074
      II15.186.90015.186.900   0     0    
      III518.459.834249.738.40054.380.90047.320.67027.235.50020.085.170167.019.86438.083.790128.936.074
  29.NEAMŢI628.707.325297.468.50053.223.40036.910.20036.910.2000241.105.22558.121.375182.983.850
      II63.881.50063.881.500   0     0    
      III692.588.825361.350.00053.223.40036.910.20036.910.2000241.105.22558.121.375182.983.850
  30.OLTI432.956.214201.196.70047.528.40012.926.70012.926.7000171.304.41442.328.211128.976.203
      II00   0     0    
      III432.956.214201.196.70047.528.40012.926.70012.926.7000171.304.41442.328.211128.976.203
  31.PRAHOVAI546.519.888285.907.80066.426.2009.430.8009.430.8000184.755.08844.634.471140.120.617
      II66.923.50066.923.500   0     0    
      III613.443.388352.831.30066.426.2009.430.8009.430.8000184.755.08844.634.471140.120.617
  32.SATU-MAREI375.176.978166.706.20046.568.70016.219.30016.219.3000145.682.77834.412.309111.270.469
      II00   0     0    
      III375.176.978166.706.20046.568.70016.219.30016.219.3000145.682.77834.412.309111.270.469
  33.SĂLAJI260.526.884110.415.70024.551.90019.064.80019.064.8000106.494.48434.009.21472.485.270
      II5.429.8005.429.800   0     0    
      III265.956.684115.845.50024.551.90019.064.80019.064.8000106.494.48434.009.21472.485.270
  34.SIBIUI358.210.989192.143.10034.983.30034.596.40021.138.00013.458.40096.488.18923.715.00872.773.181
      II11.628.60011.628.600   0     0    
      III369.839.589203.771.70034.983.30034.596.40021.138.00013.458.40096.488.18923.715.00872.773.181
  35.SUCEAVAI807.472.259345.884.90067.021.20045.745.28024.268.10021.477.180348.820.87997.582.299251.238.580
      II33.433.40033.433.400   0     0    
      III840.905.659379.318.30067.021.20045.745.28024.268.10021.477.180348.820.87997.582.299251.238.580
  36.TELEORMANI436.287.305181.587.10044.381.10012.316.90012.316.9000198.002.20547.927.487150.074.718
      II9.317.7009.317.700   0     0    
      III445.605.005190.904.80044.381.10012.316.90012.316.9000198.002.20547.927.487150.074.718
  37.TIMIŞI435.539.019212.852.60074.600.60026.991.60026.991.6000121.094.21930.057.32691.036.893
      II00   0     0    
      III435.539.019212.852.60074.600.60026.991.60026.991.6000121.094.21930.057.32691.036.893
  38.TULCEAI287.840.155110.813.30028.729.00010.203.10010.203.1000138.094.75576.478.43361.616.322
      II1.525.3001.525.300   0     0    
      III289.365.455112.338.60028.729.00010.203.10010.203.1000138.094.75576.478.43361.616.322
  39.VASLUII585.005.793262.208.10053.287.30012.479.50012.479.5000257.030.89361.410.378195.620.515
      II6.396.4006.396.400   0     0    
      III591.402.193268.604.50053.287.30012.479.50012.479.5000257.030.89361.410.378195.620.515
  40.VÂLCEAI405.805.170186.914.40062.821.30020.162.40020.162.4000135.907.07033.068.839102.838.231
      II8.849.4008.849.400   0     0    
      III414.654.570195.763.80062.821.30020.162.40020.162.4000135.907.07033.068.839102.838.231
  41.VRANCEAI394.914.268180.387.30045.017.2009.512.1009.512.1000159.997.66838.078.155121.919.513
      II27.045.60027.045.600   0     0    
      III421.959.868207.432.90045.017.2009.512.1009.512.1000159.997.66838.078.155121.919.513
  42.MUN. BUCUREŞTII790.266.114624.550.90096.806.00051.853.80038.902.00012.951.80017.055.414   17.055.414
      II00   0     0    
      III790.266.114624.550.90096.806.00051.853.80038.902.00012.951.80017.055.414017.055.414
  Sume ce se repartizează în baza unor acte normativeI*)193.164.000     0     193.164.00060.000.000133.164.000
  II0           0    
  III193.164.0000   000193.164.00060.000.000133.164.000
NOTĂ: Notă *) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 253/2000, se aloca Consiliului Judetean Iasi suma de 60.000.000 mii lei, iar în baza prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, se aloca Consiliului Local al Municipiului Iasi suma de 43.403.000 mii lei şi Consiliului Local al Municipiului Suceava suma de 44.061.000 mii lei.În baza prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 19/2001, aprobata prin Legea nr. 201/2001, se aloca Consiliului local al municipiului Buzau suma de 5.700.000 mii lei şi în baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 4/2003 se aloca Consiliului local al municipiului Pascani suma de 40.000.000 mii lei.
Anexa 2SUME defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2003
  - mii lei -
  Nr. crt.JudeţulProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
    TOTAL4.556.691.0002.258.629.5006.815.320.500
  1.ALBA16.695.00010.494.60027.189.600
  2.ARAD188.734.0007.895.000196.629.000
  3.ARGEŞ200.118.00056.058.000256.176.000
  4.BACĂU137.759.000121.201.000258.960.000
  5.BIHOR199.730.00058.887.000258.617.000
  6.BISTRIŢA-NĂSĂUD33.606.00028.571.00062.177.000
  7.BOTOŞANI116.410.000182.079.000298.489.000
  8.BRAŞOV150.646.000120.189.200270.835.200
  9.BRĂILA52.117.00044.871.00096.988.000
  10.BUZĂU112.629.000104.148.000216.777.000
  11.CARAŞ-SEVERIN45.073.0002.893.00047.966.000
  12.CĂLĂRAŞI56.756.000343.00057.099.000
  13.CLUJ89.063.00068.175.000157.238.000
  14.CONSTANŢA279.555.00096.522.000376.077.000
  15.COVASNA21.848.00010.624.00032.472.000
  16.DÂMBOVIŢA39.144.00048.825.00087.969.000
  17.DOLJ163.297.00031.351.000194.648.000
  18.GALAŢI150.349.00066.272.000216.621.000
  19.GIURGIU29.071.00012.413.00041.484.000
  20.GORJ29.895.00016.214.30046.109.300
  21.HARGHITA62.572.00030.009.40092.581.400
  22.HUNEDOARA91.540.00091.033.000182.573.000
  23.IALOMIŢA12.598.0003.608.00016.206.000
  24.IAŞI196.002.000732.000196.734.000
  25.ILFOV7.258.00007.258.000
  26.MARAMUREŞ8.842.000347.0009.189.000
  27.MEHEDINŢI62.745.00051.984.000114.729.000
  28.MUREŞ25.289.00054.268.00079.557.000
  29.NEAMŢ47.846.00061.000.000108.846.000
  30.OLT39.578.00011.714.00051.292.000
  31.PRAHOVA200.450.000154.249.000354.699.000
  32.SATU MARE15.211.000015.211.000
  33.SĂLAJ43.410.0004.514.00047.924.000
  34.SIBIU32.470.00031.666.00064.136.000
  35.SUCEAVA188.688.000103.938.000292.626.000
  36.TELEORMAN65.754.00014.315.00080.069.000
  37.TIMIŞ317.050.0000317.050.000
  38.TULCEA45.865.0007.864.00053.729.000
  39.VASLUI79.275.00052.132.000131.407.000
  40.VÂLCEA49.065.00010.393.00059.458.000
  41.VRANCEA71.126.00053.433.600124.559.600
  42.Municipiul BUCUREŞTI781.562.000433.403.4001.214.965.400
Anexa 3I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilorinstituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, a creşelor şi centrelorjudeţene şi locale de consultanţă agricolă, pe anul 2003
  - mii lei -
  Nr. crt.Judeţul   Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatădin care, pentru:
  Învăţământ preuniversitar de statCreşeCentre judeţene şi locale de consultanţă agricolă
    TOTALI34.549.840.00034.189.601.000202.759.300157.479.700
      II0000
      III34.549.840.00034.189.601.000202.759.300157.479.700
  1.ALBAI663.750.700658.298.9001.035.2004.416.600
      II15.713.60015.713.600    
      III679.464.300674.012.5001.035.2004.416.600
  2.ARADI676.359.400670.606.7001.768.3003.984.400
      II8.761.3008.761.300    
      III685.120.700679.368.0001.768.3003.984.400
  3.ARGEŞI1.095.482.7001.083.350.4006.430.9005.701.400
      II26.641.50026.641.500    
      III1.122.124.2001.109.991.9006.430.9005.701.400
  4.BACĂUI1.251.912.6001.240.769.0007.162.8003.980.800
      II-59.953.300-59.953.300    
      III1.191.959.3001.180.815.7007.162.8003.980.800
  5.BIHORI1.086.764.5001.076.769.5005.507.9004.487.100
      II8.133.3008.133.300    
      III1.094.897.8001.084.902.8005.507.9004.487.100
  6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI612.509.300603.852.8004.937.2003.719.300
      II-7.843.400-7.843.400    
      III604.665.900596.009.4004.937.2003.719.300
  7.BOTOŞANII742.421.300737.413.7001.406.5003.601.100
      II1.769.0001.769.000    
      III744.190.300739.182.7001.406.5003.601.100
  8.BRAŞOVI885.587.700880.146.6002.868.0002.573.100
      II28.203.60028.203.600    
      III913.791.300908.350.2002.868.0002.573.100
  9.BRĂILAI538.236.400531.952.3003.492.5002.791.600
      II23.420.30023.420.300    
      III561.656.700555.372.6003.492.5002.791.600
  10.BUZĂUI800.092.200793.211.2002.740.2004.140.800
      II-18.821.000-18.821.000    
      III781.271.200774.390.2002.740.2004.140.800
  11.CARAŞ-SEVERINI528.628.500522.276.4002.134.9004.217.200
      II4.834.1004.834.100    
      III533.462.600527.110.5002.134.9004.217.200
  12.CĂLĂRAŞII420.167.700414.671.7001.555.8003.940.200
      II4.552.3004.552.300    
      III424.720.000419.224.0001.555.8003.940.200
  13.CLUJI1.182.445.0001.168.749.8009.798.0003.897.200
      II-22.492.200-22.492.200    
      III1.159.952.8001.146.257.6009.798.0003.897.200
  14.CONSTANŢAI1.010.557.800997.084.1008.969.3004.504.400
      II39.816.40039.816.400    
      III1.050.374.2001.036.900.5008.969.3004.504.400
  15.COVASNAI413.740.200409.881.2001.247.7002.611.300
      II3.676.0003.676.000    
      III417.416.200413.557.2001.247.7002.611.300
  16.DÂMBOVIŢAI842.390.800834.726.5002.761.7004.902.600
      II-19.236.300-19.236.300    
      III823.154.500815.490.2002.761.7004.902.600
  17.DOLJI1.302.709.4001.292.239.2005.903.1004.567.100
      II-190.041.500-190.041.500    
      III1.112.667.9001.102.197.7005.903.1004.567.100
  18.GALAŢII952.807.000945.739.7003.879.3003.188.000
      II-33.281.200-33.281.200    
      III919.525.800912.458.5003.879.3003.188.000
  19.GIURGIUI329.942.400325.875.600765.4003.301.400
      II-5.085.700-5.085.700    
      III324.856.700320.789.900765.4003.301.400
  20.GORJI730.839.500724.167.5003.712.1002.959.900
      II-68.133.700-68.133.700    
      III662.705.800656.033.8003.712.1002.959.900
  21.HARGHITAI636.526.900632.021.9001.920.0002.585.000
      II-7.409.600-7.409.600    
      III629.117.300624.612.3001.920.0002.585.000
  22.HUNEDOARAI769.339.500762.770.1004.072.7002.496.700
      II17.353.10017.353.100    
      III786.692.600780.123.2004.072.7002.496.700
  23.IALOMIŢAI399.074.900394.923.4001.172.5002.979.000
      II-1.424.800-1.424.800    
      III397.650.100393.498.6001.172.5002.979.000
  24.IAŞII1.340.405.7001.323.344.60011.904.2005.156.900
      II20.791.70020.791.700    
      III1.361.197.4001.344.136.30011.904.2005.156.900
  25.ILFOVI283.524.800279.681.300214.9003.628.600
      II29.521.90029.521.900    
      III313.046.700309.203.200214.9003.628.600
  26.MARAMUREŞI937.595.600924.289.7009.788.4003.517.500
      II4.245.9004.245.900    
      III941.841.500928.535.6009.788.4003.517.500
  27.MEHEDINŢII488.945.200484.077.3001.473.4003.394.500
      II20.624.00020.624.000    
      III509.569.200504.701.3001.473.4003.394.500
  28.MUREŞI979.802.600972.460.7002.930.1004.411.800
      II32.328.10032.328.100    
      III1.012.130.7001.004.788.8002.930.1004.411.800
  29.NEAMŢI1.014.156.9001.002.079.6007.759.8004.317.500
      II-94.766.700-94.766.700    
      III919.390.200907.312.9007.759.8004.317.500
  30.OLTI733.489.400725.419.1003.245.3004.825.000
      II48.036.90048.036.900    
      III781.526.300773.456.0003.245.3004.825.000
  31.PRAHOVAI1.171.319.7001.162.312.2004.915.7004.091.800
      II-32.712.000-32.712.000    
      III1.138.607.7001.129.600.2004.915.7004.091.800
  32.SATU MAREI650.157.600643.627.7002.657.8003.872.100
      II20.189.50020.189.500    
      III670.347.100663.817.2002.657.8003.872.100
  33.SĂLAJI478.272.200473.559.5001.072.2003.640.500
      II11.078.20011.078.200    
      III489.350.400484.637.7001.072.2003.640.500
  34.SIBIUI728.687.800720.100.5005.143.8003.443.500
      II23.865.20023.865.200    
      III752.553.000743.965.7005.143.8003.443.500
  35.SUCEAVAI1.180.533.9001.172.358.6003.721.7004.453.600
      II25.449.80025.449.800    
      III1.205.983.7001.197.808.4003.721.7004.453.600
  36.TELEORMANI604.380.400597.759.6002.294.9004.325.900
      II22.202.70022.202.700    
      III626.583.100619.962.3002.294.9004.325.900
  37.TIMIŞI1.036.949.4001.027.036.7006.000.0003.912.700
      II45.733.20045.733.200    
      III1.082.682.6001.072.769.9006.000.0003.912.700
  38.TULCEAI404.429.300399.157.8002.513.4002.758.100
      II14.130.80014.130.800    
      III418.560.100413.288.6002.513.4002.758.100
  39.VASLUII764.054.600758.931.2001.628.6003.494.800
      II-6.807.200-6.807.200    
      III757.247.400752.124.0001.628.6003.494.800
  40.VÂLCEAI706.235.100695.927.3007.111.5003.196.300
      II13.363.90013.363.900    
      III719.599.000709.291.2007.111.5003.196.300
  41.VRANCEAI595.106.500588.439.2002.826.2003.841.100
      II12.447.90012.447.900    
      III607.554.400600.887.1002.826.2003.841.100
  42.MUN. BUCUREŞTII2.579.506.9002.537.540.20040.315.4001.651.300
      II41.124.40041.124.400    
      III2.620.631.3002.578.664.60040.315.4001.651.300
Anexa 3a)I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor instituţiilorde învăţământ preuniversitar de stat,pe anul 2003
  - mii lei -
  Nr. crt.Judeţul   Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatădin care, pentru:bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor
  bugetul propriu al judeţului, din care, pentru:
  Învăţământ specialProduse lactate şi de panificaţie pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV
    TOTALI34.189.601.0001.430.956.4601.431.427.00031.327.217.540
      II035.801.4000-35.801.400
      III34.189.601.0001.466.757.8601.431.427.00031.291.416.140
  1.ALBAI658.298.90019.980.70025.923.000612.395.200
      II15.713.6001.423.500   14.290.100
      III674.012.50021.404.20025.923.000626.685.300
  2.ARADI670.606.70042.611.80030.301.000597.693.900
      II8.761.300-2.078.900   10.840.200
      III679.368.00040.532.90030.301.000608.534.100
  3.ARGEŞI1.083.350.40025.587.80044.312.0001.013.450.600
      II26.641.500-5.000.800   31.642.300
      III1.109.991.90020.587.00044.312.0001.045.092.900
  4.BACĂUI1.240.769.00024.231.50055.320.0001.161.217.500
      II-59.953.3000   -59.953.300
      III1.180.815.70024.231.50055.320.0001.101.264.200
  5.BIHORI1.076.769.50076.738.80040.175.000959.855.700
      II8.133.3003.097.300   5.036.000
      III1.084.902.80079.836.10040.175.000964.891.700
  6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI603.852.80046.111.40024.137.000533.604.400
      II-7.843.400-2.447.100   -5.396.300
      III596.009.40043.664.30024.137.000528.208.100
  7.BOTOŞANII737.413.70024.579.00035.901.000676.933.700
      II1.769.0001.402.400   366.600
      III739.182.70025.981.40035.901.000677.300.300
  8.BRAŞOVI880.146.60040.985.90034.060.000805.100.700
      II28.203.600-3.311.900   31.515.500
      III908.350.20037.674.00034.060.000836.616.200
  9.BRĂILAI531.952.30021.566.40022.910.000487.475.900
      II23.420.3002.988.000   20.432.300
      III555.372.60024.554.40022.910.000507.908.200
  10.BUZĂUI793.211.20033.088.50032.442.000727680.700
      II-18.821.0001.683.000   -20.504.000
      III774.390.20034.771.50032.442.000707.176.700
  11.CARAŞ-SEVERINI522.276.40037.782.60022.617.000461.876.800
      II4.834.100-919.400   5.753.500
      III527.110.50036.863.20022.617.000467.630.300
  12.CĂLĂRAŞII414.671.7001.450.20023.783.000389.438.500
      II4.552.300-872.100   5.424.400
      III419.224.000578.10023.783.000394.862.900
  13.CLUJI1.168.749.80085.607.20039.313.0001.043.829.600
      II-22.492.2001.538.000   -24.030.200
      III1.146.257.60087.145.20039.313.0001.019.799.400
  14.CONSTANŢAI997.084.10027.429.20044.218.000925.436.900
      II39.816.4006.820.900   32.995.500
      III1.036.900.50034.250.10044.218.000958.432.400
  15.COVASNAI409.881.20010.808.50015.572.000383.500.700
      II3.676.0000   3.676.000
      III413.557.20010.808.50015.572.000387.176.700
  16.DÂMBOVIŢAI834.726.50015.335.20037.321.000782.070.300
      II-19.236.30048.800   -19.285.100
      III815.490.20015.384.00037.321.000762.785.200
  17.DOLJI1.292.239.20052.199.20048.477.0001.191.563.000
      II-190.041.500-10.893.200   -179.148.300
      III1.102.197.70041.306.00048.477.0001.012.414.700
  18.GALAŢII945.739.70033.191.70042.311.000870.237.000
      II-33.281.2001.934.000   -35.215.200
      III912.458.50035.125.70042.311.000835.021.800
  19.GIURGIUI325.875.6002.014.30019.760.000304.101.300
      II-5.085.700-25.300   -5.060.400
      III320.789.9001.989.00019.760.000299.040.900
  20.GORJI724.167.50011.813.30030.501.000681.853.200
      II-68.133.700-184.300   -67.949.400
      III656.033.80011.629.00030.501.000613.903.800
  21.HARGHITAI632.021.90012.426.50022.869.000596.726.400
      II-7.409.6000   -7.409.600
      III624.612.30012.426.50022.869.000589.316.800
  22.HUNEDOARAI762.770.10024.905.80030.863.000707.001.300
      II17.353.1003.821.700   13.531.400
      III780.123.20028.727.50030.863.000720.532.700
  23.IALOMIŢAI394.923.40010.552.70020.359.000364.011.700
      II-1.424.800-177.700   -1.247.100
      III393.498.60010.375.00020.359.000362.764.600
  24.IAŞII1.323.344.60065.974.50060.595.0001.196.775.100
      II20.791.7000   20.791.700
      III1.344.136.30065.974.50060.595.0001.217.566.800
  25.ILFOVI279.681.30014.651.60017.411.000247.618.700
      II29.521.900-1.005.900   30.527.800
      III309.203.20013.645.70017.411.000278.146.500
  26.MARAMUREŞI924.289.70041.428.90038.773.000844.087.800
      II4.245.90010.208.100   -5.962.200
      III928.535.60051.637.00038.773.000838.125.600
  27.MEHEDINŢII484.077.3008.241.70022.211.000453.624.600
      II20.624.000314.300   20.309.700
      III504.701.3008.556.00022.211.000473.934.300
  28.MUREŞI972.460.70024.851.70040.012.000907.597.000
      II32.328.1004.851.500   27.476.600
      III1.004.788.80029.703.20040.012.000935.073.600
  29.NEAMŢI1.002.079.60047.190.50039.898.000914.991.100
      II-94.766.7006.585.000   -101.351.700
      III907.312.90053.775.50039.898.000813.639.400
  30.OLTI725.419.10018.890.70034.243.000672.285.400
      II48.036.9002.739.500   45.297.400
      III773.456.00021.630.20034.243.000717.582.800
  31.PRAHOVAI1.162.312.20024.938.80049.665.0001.087.708.400
      II-32.712.0004.643.800   -37.355.800
      III1.129.600.20029.582.60049.665.0001.050.352.600
  32.SATU MAREI643.627.70023.560.60027.239.000592.828.100
      II20.189.5001.510.000   18.679.500
      III663.817.20025.070.60027.239.000611.507.600
  33.SĂLAJI473.559.50014.070.80018.066.000441.422.700
      II11.078.200364.600   10.713.600
      III484.637.70014.435.40018.066.000452.136.300
  34.SIBIUI720.100.50042.298.70029.665.000648.136.800
      II23.865.200300.000   23.565.200
      III743.965.70042.598.70029.665.000671.702.000
  35.SUCEAVAI1.172.358.60082.933.50058.338.0001.031.087.100
      II25.449.80015.010.500   10.439.300
      III1.197.808.40097.944.00058.338.0001.041.526.400
  36.TELEORMANI597.759.6008.569.50027.896.000561.294.100
      II22.202.7001.161.700   21.041.000
      III619.962.3009.731.20027.896.000582.335.100
  37.TIMIŞI1.027.036.70079.693.20041.289.000906.054.500
      II45.733.200-10.295.000   56.028.200
      III1.072.769.90069.398.20041.289.000962.082.700
  38.TULCEAI399.157.80013.475.00016.746.000368.936.800
      II14.130.8000   14.130.800
      III413.288.60013.475.00016.746.000383.067.600
  39.VASLUII758.931.20028.991.60036.840.000693.099.600
      II-6.807.200498.100   -7.305.300
      III752.124.00029.489.70036.840.000685.794.300
  40.VÂLCEAI695.927.30017.088.80028.589.000650.249.500
      II13.363.900994.600   12.369.300
      III709.291.20018.083.40028.589.000662.618.800
  41.VRANCEAI588.439.20016.998.30027.092.000544.348.900
      II12.447.900-926.300   13.374.200
      III600.887.10016.072.00027.092.000557.723.100
  42.MUN. BUCUREŞTII2.537.540.200176.109.86073.414.0002.288.016.340
      II41.124.4000   41.124.400
      III2.578.664.600176.109.86073.414.0002.329.140.740
Anexa 7b)I Program actualizatII InfluenţeIII Program rectificatSUMEdefalcate din taxa pe valoarea adăugatăpentru finanţarea cheltuielilor instituţiilor de învăţământpreuniversitar de stat din bugetele locale ale comunelor,oraşelor şi municipiilor, pe anul 2003
  - mii lei -
  Nr. crt.Judeţul   Total sume defalcate din taxa pe valoarea adăugatădin care, pentru:
  Finanţarea cheltuielilor de personalBurse pentru elevi şi obiecte de inventar
    TOTALI31.327.217.54031.069.593.840257.623.700
      II-35.801.400-35.801.4000
      III31.291.416.14031.033.792.440257.623.700
  1.ALBAI612.395.200607.851.8004.543.400
      II14.290.10014.290.100  
      III626.685.300622.141.9004.543.400
  2.ARADI597.693.900592.574.1005.119.800
      II10.840.20010.840.200  
      III608.534.100603.414.3005.119.800
  3.ARGEŞI1.013.450.6001.005.636.2007.814.400
      II31.642.30031.642.300  
      III1.045.092.9001.037.278.5007.814.400
  4.BACĂUI1.161.217.5001.151.833.1009.384.400
      II-59.953.300-59.953.300  
      III1.101.264.2001.091.879.8009.384.400
  5.BIHORI959.855.700952.319.3007.536.400
      II5.036.0005.036.000  
      III964.891.700957.355.3007.536.400
  6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI533.604.400529.481.0004.123.400
      II-5.396.300-5.396.300  
      III528.208.100524.084.7004.123.400
  7.BOTOŞANII676.933.700671.194.3005.739.400
      II366.600366.600  
      III677.300.300671.560.9005.739.400
  8.BRAŞOVI805.100.700797.941.2007.159.500
      II31.515.50031.515.500  
      III836.616.200829.456.7007.159.500
  9.BRĂILAI487.475.900483.264.8004.211.100
      II20.432.30020.432.300  
      III507.908.200503.697.1004.211.100
  10.BUZĂUI727.680.700721.989.7005.691.000
      II-20.504.000-20.504.000  
      III707.176.700701.485.7005.691.000
  11.CARAŞ-SEVERINI461.876.800457.941.8003.935.000
      II5.753.5005.753.500  
      III467.630.300463.695.3003.935.000
  12.CĂLĂRAŞII389.438.500385.667.4003.771.100
      II5.424.4005.424.400  
      III394.862.900391.091.8003.771.100
  13.CLUJI1.043.829.6001.036.186.1007.643.500
      II-24.030.200-24.030.200  
      III1.019.799.4001.012.155.9007.643.500
  14.CONSTANŢAI925.436.900916.631.5008.805.400
      II32.995.50032.995.500  
      III958.432.400949.627.0008.805.400
  15.COVASNAI383.500.700380.800.6002.700.100
      II3.676.0003.676.000  
      III387.176.700384.476.6002.700.100
  16.DÂMBOVIŢAI782.070.300775.566.0006.504.300
      II-19.285.100-19.285.100  
      III762.785.200756.280.9006.504.300
  17.DOLJI1.191.563.0001.183.177.6008.385.400
      II-179.148.300-179.148.300  
      III1.012.414.7001.004.029.3008.385.400
  18.GALAŢII870.237.000862.564.0007.673.000
      II-35.215.200-35.215.200  
      III835.021.800827.348.8007.673.000
  19.GIURGIUI304.101.300301.202.2002.899.100
      II-5.060.400-5.060.400  
      III299.040.900296.141.8002.899.100
  20.GORJI681.853.200676.751.9005.101.300
      II-67.949.400-67.949.400  
      III613.903.800608.802.5005.101.300
  21.HARGHITAI596.726.400592.836.1003.890.300
      II-7.409.600-7.409.600  
      III589.316.800585.426.5003.890.300
  22.HUNEDOARAI707.001.300700.819.6006.181.700
      II13.531.40013.531.400  
      III720.532.700714.351.0006.181.700
  23.IALOMIŢAI364.011.700360.530.5003.481.200
      II-1.247.100-1.247.100  
      III362.764.600359.283.4003.481.200
  24.IAŞII1.196.775.1001.186.405.90010.369.200
      II20.791.70020.791.700  
      III1.217.566.8001.207.197.60010.369.200
  25.ILFOVI247.618.700244.872.4002.746.300
      II30.527.80030.527.800  
      III278.146.500275.400.2002.746.300
  26.MARAMUREŞI844.087.800837.157.4006.930.400
      II-5.962.200-5.962.200  
      III838.125.600831.195.2006.930.400
  27.MEHEDINŢII453.624.600449.733.9003.890.700
      II20.309.70020.309.700  
      III473.934.300470.043.6003.890.700
  28.MUREŞI907.597.000900.971.1006.625.900
      II27.476.60027.476.600  
      III935.073.600928.447.7006.625.900
  29.NEAMŢI914.991.100907.977.0007.014.100
      II-101.351.700-101.351.700  
      III813.639.400806.625.3007.014.100
  30.OLTI672.285.400666.509.6005.775.800
      II45.297.40045.297.400  
      III717.582.800711.807.0005.775.800
  31.PRAHOVAI1.087.708.4001.078.647.9009.060.500
      II-37.355.800-37.355.800  
      III1.050.352.6001.041.292.1009.060.500
  32.SATU MAREI592.828.100588.146.5004.681.600
      II18.679.50018.679.500  
      III611.507.600606.826.0004.681.600
  33.SĂLAJI441.422.700438.270.2003.152.500
      II10.713.60010.713.600  
      III452.136.300448.983.8003.152.500
  34.SIBIUI648.136.800642.890.5005.246.300
      II23.565.20023.565.200  
      III671.702.000666.455.7005.246.300
  35.SUCEAVAI1.031.087.1001.022.287.9008.799.200
      II10.439.30010.439.300  
      III1.041.526.4001.032.727.2008.799.200
  36.TELEORMANI561.294.100556.740.7004.553.400
      II21.041.00021.041.000  
      III582.335.100577.781.7004.553.400
  37.TIMIŞI906.054.500898.287.2007.767.300
      II56.028.20056.028.200  
      III962.082.700954.315.4007.767.300
  38.TULCEAI368.936.800365.935.4003.001.400
      II14.130.80014.130.800  
      III383.067.600380.066.2003.001.400
  39.VASLUII693.099.600688.096.2005.003.400
      II-7.305.300-7.305.300  
      III685.794.300680.790.9005.003.400
  40.VÂLCEAI650.249.500644.250.7005.998.800
      II12.369.30012.369.300  
      III662.618.800656.620.0005.998.800
  41.VRANCEAI544.348.900539.871.8004.477.100
      II13.374.20013.374.200  
      III557.723.100553.246.0004.477.100
  42.MUN. BUCUREŞTII2.288.016.3402.267.780.74020.235.600
      II41.124.40041.124.400  
      III2.329.140.7402.308.905.14020.235.600
--------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
 • LEGE nr. 87 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor instituţionale ale Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană, semnat la Bruxelles la 28 iunie 1999
 • LEGE nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 190 din 26 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 19 octombrie 1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 79 din 12 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 146 din 17 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
 • LEGE nr. 300 din 25 noiembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investiţii sesiune lărgită din Cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • LEGE nr. 110 din 3 mai 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2005 privind modificarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 230 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetăţenilor proprii şi a altor persoane, semnat la Bucureşti la 10 decembrie 2001
 • LEGE nr. 208 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013
 • LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distribuţia de asigurări
 • LEGE nr. 381 din 28 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 98 din 8 mai 2019 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2004 pentru declararea ca oraşe a unor comune
 • LEGE nr. 205 din 27 iunie 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • LEGE nr. 132 din 11 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 iulie 2005 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2002 privind funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 19 februarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 7 octombrie 2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • LEGE nr. 195 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 72 din 30 mai 2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 344 din 11 noiembrie 2009 pentru completarea art. 8 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002
 • LEGE nr. 116 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 75 din 6 iulie 1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 16 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 239 din 6 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
 • LEGE nr. 89 din 5 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2012 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană:
 • LEGE nr. 597 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2003 privind acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct al statului de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
 • LEGE nr. 401 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 113 din 2 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002, privind modificarea art. 1 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997
 • LEGE nr. 9 din 10 ianuarie 2002 privind denunţarea Convenţiei internaţionale pentru unificarea anumitor reguli în materie de conosament, semnată la Bruxelles la 25 august 1924
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 18 martie 2004 privind Statutul personalului vamal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021