Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 420 din 20 octombrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor civile
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 noiembrie 2003 -
LEGE nr. 420 din 20 octombrie 2003pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor civile Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 3 noiembrie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 30 ianuarie 2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor civile, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind echivalarea studiilor absolvite în instituţiilemilitare de învăţământ ale Ministerului Administraţieişi Internelor cu studiile absolvite în instituţiile civilede învăţământ"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Studiile absolvite în instituţiile militare de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pot fi echivalate cu studiile absolvite în instituţiile civile de învăţământ, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanţă."3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba normele metodologice privind echivalarea stagiului efectuat în funcţii militare şi funcţii specifice poliţiei, în cadrul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu stagiul în funcţii civile."4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, cadrelor militare provenite din activitatea desfăşurată în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aflate în situaţiile prevăzute la art. 1, nu li se mai aplica dispoziţiile Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 779/1961 privind echivalarea stagiului efectuat în funcţii militare de către ofiţerii şi subofiterii de rezerva, proveniţi din activitate, cu stagiul specific funcţiilor administrative, tehnice şi economice din economia naţionala."5. Ordonanţa Guvernului se completează cu o anexa cu următorul cuprins:
    "ANEXA
            Echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare
          de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor
           cu studiile absolvite în instituţiile civile de învăţământ
Nr. crt Şcoala militară/ de poliţie absolvită Şcoala civilă Studii
Arma Specialitatea Domeniul Specializarea Nivelul Durata (ani)
1. Ofiţeri din seriile anterioare reorganizării instituţiilor de învăţământ ale MI, cu durata studiilor de 3 ani Instituţia de învăţământ universitar de scurta durata
Militie, securitate Administraţie Administraţie publică locală SSD 3
Asistenţa socială Asistenţa socială SSD 3
Trupe de securitate Administraţie Administraţie publică locală SSD 3
Pompieri Construcţii Construcţii şi lucrări hidrotehnice SSD 3
2. Subofiteri din seriile anterioare reorganizării instituţiilor de învăţământ ale MI, cu durata studiilor de 1-2 ani Şcoala postliceala
Militie, securitate Paza-ordine în mediul rural Asistenţa socială şi asistenţa pedagogica Asistent social M 2
Agenţi de circulaţie Transporturi Tehnician instructor auto M 2
Evidenta populaţiei Servicii Bibliotecar - studii medii M 2
Arest-transfer Asistenţa socială şi asistenţa pedagogica Asistent social M 2
Transporturi Transporturi Asistent de gestiune în transporturi M 2
Trupe de securitate Trupe de securitate Servicii Bibliotecar - studii medii M 2
Paşapoarte Paşapoarte Servicii Bibliotecar - studii medii M 2
Penitenciare Penitenciare Asistenţa socială şi asistenţa pedagogica Asistent social M 2
Pompieri Pompieri Servicii Tehnician protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor M 2
Auto Auto Transporturi Tehnician electromeca- nic auto M 2
3. Maiştri militari cu durata studiilor de 2-3 ani Şcoala de maiştri
Auto Auto Transporturi Maistru electromeca- nic auto M 2
4. Subofiteri cu durata studiilor de 1-2 ani Şcoala postliceala
Poliţie Paza-ordine în mediul rural (Paza-ordine) Asistenţa socială şi asistenţa pedagogica Asistent social M 2
Agenţi de circulaţie Transporturi Tehnician instructor auto M 2
Evidenta populaţiei Servicii Bibliotecar - studii medii M 2
Arest-transfer Asistenţa socială şi asistenţa pedagogica Asistent social M 2
Transporturi Transporturi Asistent de gestiune în transporturi M 2
Tehnician- criminalist Procesare imagine şi text Cameraman- fotoreporter M 2
Jandarmi Jandarmi Asistenţa socială şi asistenţa pedagogica Asistent social M 2
Graniceri Graniceri Asistenţa socială şi asistenţa pedagogica Asistent social M 2
Pompieri Pompieri Servicii Tehnician protecţia muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor M 2
Auto Auto Transporturi Tehnician electromeca- nic auto M 2
Paşapoarte şi poliţie de frontieră (paşapoarte) Paşapoarte şi poliţie de frontieră (paşapoarte) Servicii Bibliotecar - studii medii M 2
Asigurare logistica Intendenta Economic Asistent de gestiune M 2
Penitenciare Penitenciare Asistenţa socială şi asistenţa pedagogica Asistent social M 2"
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 20 octombrie 2003.Nr. 420.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 625 din 19 noiembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Washington DC la 8 mai 2002 şi la Bucureşti la 27 mai 2002, pentru Proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat şi public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 242 din 29 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2015 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006
 • LEGE nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 243 din 9 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobării tacite
 • LEGE nr. 116 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei europene cu privire la controlul achiziţionării şi deţinerii armelor de foc de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 iunie 1978
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 8 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 10 mai 2018 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Afacerilor Externe şi din folosinţa exclusivă a Institutului "Eudoxiu Hurmuzachi" în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General pentru Imigrări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 7 octombrie 2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 30 iunie 2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 1 noiembrie 1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de creşterea consumului de energie termica în lunile sezonului rece şi de majorarea preţului acesteia, pentru unele categorii ale populaţiei, precum şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 336 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 105 din 22 septembrie 1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 237 din 10 octombrie 2018 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
 • LEGE nr. 497 din 20 noiembrie 2003 privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuţiilor de asigurări sociale ale refugiaţilor politici greci repatriaţi din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la Bucureşti la 30 iunie 2003
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGEA nr. 47 din 7 iulie 1994 (*republicată*) privind serviciile din subordinea Preşedintelui României
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 65 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 143/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE nr. 489 din 11 iulie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 309 din 12 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 70 din 19 martie 2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 7 din 8 ianuarie 1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 55 din 16 martie 2006 privind siguranţa feroviară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 174 din 6 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 10 septembrie 2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 8 martie 2001 pentru completarea art. 31 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 149 din 12 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2015 pentru modificarea alin. (6) al art. 9^2 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 175 din 17 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 31 din 12 noiembrie 1968 pentru punerea în aplicare a Codului de procedura penală al Republicii Socialiste România din 12 noiembrie 1968
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • LEGE nr. 161 din 6 iulie 2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 304 din 17 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condiţiilor minime de subzistenta a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport şi pentru menţinerea în siguranţa a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa, precum şi alocarea unui fond special pentru Şantierul Naval Constanţa în vederea achiziţionării de echipamente individuale de protecţia muncii
 • LEGE nr. 23 din 3 martie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2004 privind contractarea împrumuturilor externe de la instituţii financiare internaţionale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii din oraşele mici şi mijlocii (SAMTID)
 • LEGE nr. 292 din 28 decembrie 2010 pentru ratificarea Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva, Muntenegru, la 25 martie 2010
 • LEGE nr. 74 din 22 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 43 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 338/1970 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 39 din 14 februarie 1998 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997
 • LEGE nr. 643 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condiţiilor de funcţionare a centralelor termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 207 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020