Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2003 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 191 din 13 mai 2003privind infracţiunile la regimul transportului naval Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege. Capitolul 1 Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta lege prevede infracţiunile la regimul transportului naval, astfel cum este reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, precum şi unele dispoziţii speciale de procedura referitoare la aceste infracţiuni. Capitolul 2 Infracţiuni contra siguranţei navigaţiei civile Articolul 2 (1) Conducerea unei nave de către o persoană fără brevet sau fără certificat de capacitate corespunzător se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează fapta comandantului sau a altei persoane care încredinţează cu ştiinţa conducerea navei unei persoane fără brevet sau certificat de capacitate corespunzător ori căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată. (3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează şi fapta persoanei care încredinţează cu ştiinţa conducerea navei unei persoane care suferă de o boala psihică ori se afla sub influenţa unor produse stupefiante. Articolul 3Punerea în navigaţie a unei nave fără a avea echipaj minim de siguranţă se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. Articolul 4 (1) Exercitarea atribuţiilor de serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe interzise de autoritatea de reglementare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de către personalul navigant care asigura direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda. (3) Este considerată sub influenţa băuturilor alcoolice persoana care are o îmbibaţie alcoolică în sânge de până la 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie de până la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Articolul 5 (1) Exercitarea atribuţiilor de serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa unor substanţe ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare stării de ebrietate se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de personalul navigant care asigura direct siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. (3) Este considerată în stare de ebrietate persoana care are o îmbibaţie alcoolică în sânge mai mare de 0,80 g/l alcool pur în sânge ori o concentraţie ce depăşeşte 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau chiar o îmbibaţie mai mica, dacă aceasta are drept consecinţa micsorari manifeste ale facultăţilor de echilibru ori de mişcare ale acelei persoane, dificultate în exprimare ori incoerenta ideatica, constatate clinic sau prin orice alte mijloace de proba. Articolul 6Refuzul, împotrivirea sau sustragerea persoanelor prevăzute la art. 4 şi 5 de a se supune recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Articolul 7 (1) Părăsirea postului sau a navei fără aprobare, de către un membru al echipajului ori de către pilot, în timpul efectuării serviciului, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii sau a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este săvârşită de comandant sau de inlocuitorul acestuia, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Articolul 8Fapta de a dormi în timpul serviciului de cart sau de garda, dacă prin aceasta s-ar fi putut întrerupe navigaţia ori pune în pericol siguranţa navei, a încărcăturii sau a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani. Articolul 9Părăsirea navei de către comandant în caz de pericol, înainte de a-şi fi exercitat îndatoririle de serviciu pentru salvarea navei şi a echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 4 ani. Articolul 10Fapta comandantului unei nave de a nu-şi îndeplini obligaţiile de asistenţa şi salvare a navelor şi a persoanelor aflate în pericol pe apa ori, în caz de abordaj, de a nu comunică celorlalte nave, în măsura posibilităţilor, datele necesare identificarii navei proprii se pedepseşte cu închisoare de la unu la 4 ani. Articolul 11 (1) Schimbarea poziţiei, scoaterea din funcţiune, avarierea grava sau distrugerea unui semnal de navigaţie costier sau plutitor se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează sustragerea unui semnal de navigaţie costier sau plutitor ori a unor componente ale acestuia. Articolul 12 (1) Dacă faptele prevăzute la art. 2-5 şi art. 7-10 au avut ca urmare un accident de navigaţie, constând în abordaj cu pagube materiale importante, avarierea grava a unei nave ori distrugerea sau degradarea importanţa de instalaţii şi bunuri de orice fel, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Dacă s-a produs scufundarea navei proprii sau a altei nave ori moartea sau vătămarea corporală grava a uneia sau a mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Dacă faptele prevăzute la art. 2-5, art. 7 şi art. 9-11, care au produs una dintre urmările prevăzute la alin. (2), au fost săvârşite în acest scop, pedeapsa este închisoarea pe viaţa sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. (4) Dacă fapta prevăzută la art. 8 a avut una dintre urmările prevăzute la alin. (1) şi (2), pedeapsa este închisoarea de la unu la 6 ani, în cazul alin. (1), respectiv de la 3 la 12 ani, în cazul alin. (2). Articolul 13Preluarea fără drept a comenzii sau a controlului unei nave se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 14 (1) Săvârşirea uneia dintre următoarele fapte, şi anume: a) împiedicarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale personalului navigant prevăzut la art. 31 lit. a)-c) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, privind conducerea navei; b) falsificarea unui ordin scris sau a jurnalului de bord; c) comunicarea unor informaţii, cunoscând ca sunt false, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Distrugerea ori avarierea unei nave sau a încărcăturii acesteia, a echipamentelor de navigaţie sau perturbarea funcţionarii acestora se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava. (3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancţionează distrugerea jurnalelor de bord şi de maşini. (4) Dacă prin faptele prevăzute la alin. (1)-(3) s-a pus în pericol siguranţa navigaţiei, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 15Plasarea pe o nava, prin orice mijloace, a unui dispozitiv, obiect ori substanţa apta sa distruga nava sau sa cauzeze acesteia ori încărcăturii pagube de natura sa pună în pericol siguranţa navigaţiei se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 16Faptele prevăzute de la art. 13-15, săvârşite în scopul devierii navei de la itinerarul sau, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 17 (1) Luarea în stapanire a unei platforme fixe sau exercitarea controlului asupra acesteia prin violenta ori ameninţare cu violenta se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Distrugerea unei platforme fixe sau cauzarea unor pagube de natura sa pună în pericol securitatea acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava. Articolul 18 (1) Plasarea sau dispunerea de a se plasa pe o platforma fixa, prin orice mijloc, a unui dispozitiv sau a unei substanţe apte sa distruga platforma fixa ori de natura sa pună în pericol siguranţa acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) În înţelesul prezentei legi, platforma fixa desemnează o insula artificiala, o instalatie sau o lucrare ataşată permanent de fundul marii ori de cel al unei ape interioare, în vederea explorării sau exploatării resurselor ori pentru alte scopuri economice. Articolul 19Dacă faptele prevăzute la art. 13-18 au avut ca urmare consecinţe deosebit de grave, inclusiv scufundarea navei sau a platformei fixe, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi, iar dacă au avut ca urmare moartea sau vătămarea grava a integrităţii corporale ori sănătăţii mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea pe viaţa sau închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 20 (1) Tentativa infracţiunilor prevăzute la art. 13-18 se pedepseşte. (2) Se considera tentativa şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de măsuri în vederea săvârşirii infracţiunilor prevăzute la alin. (1). Articolul 21 (1) Blocarea senalului navigabil, a unei dane sau zone a bazinului portuar şi neexecutarea ordinului căpitanului portului privind măsurile de deblocare se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Dacă fapta a avut ca urmare întreruperea navigaţiei ori a activităţii portuare sau punerea în pericol a siguranţei navigaţiei ori a portului, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 22Transportul de mărfuri periculoase la bordul navelor în apele naţionale navigabile fără respectarea prevederilor legale cu privire la stivuire, ambalare, etichetare, măsuri de protecţie, dacă a fost pusă în pericol sau s-ar fi putut pune în pericol siguranţa navigaţiei, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Capitolul 3 Infracţiuni contra ordinii şi disciplinei la bordul navelor Articolul 23 (1) Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu privind siguranţa navei şi a navigaţiei se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. (2) Când fapta este săvârşită de către comandantul navei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Articolul 24 (1) Lovirea superiorului de către inferior se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an. (2) Dacă fapta se săvârşeşte asupra comandantului navei, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani. (3) În cazul în care comandantul navei se găseşte în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 3 ani. (4) Lovirea inferiorului de către superior se pedepseşte cu închisoare de la o luna la un an. Articolul 25Fapta pasagerului de a nu se supune în timpul călătoriei unui ordin dat de comandant sau secund ori de un alt ofiţer, pentru salvarea navei, se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amendă. Articolul 26 (1) Acţiunea penală pentru infracţiunile prevăzute la art. 23 alin. (1), art. 24 alin. (1)-(3) şi art. 25 se pune în mişcare la sesizarea comandantului sau a proprietarului ori a operatorului navei, după caz. (2) Acţiunea penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 23 alin. (2) se pune în mişcare la sesizarea proprietarului sau a operatorului navei ori a organelor abilitate ale autorităţii navale, după caz. (3) Acţiunea penală pentru infracţiunea prevăzută la art. 24 se pune în mişcare şi la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. Capitolul 4 Alte infracţiuni Articolul 27 (1) Folosirea carnetului de marinar, a brevetului sau a certificatului de capacitate aparţinând altei persoane se pedepseşte potrivit art. 293 alin. 1 din Codul penal. (2) Încredinţarea carnetului de marinar, a brevetului sau a certificatului de capacitate altei persoane, spre a fi folosit fără drept, se pedepseşte potrivit art. 293 alin. 2 din Codul penal. Articolul 28 (1) Arborarea fără drept a pavilionului român ori punerea în exploatare sau navigaţie a unei nave neinregistrate se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi arborarea fără drept a pavilionului unei alte tari decât cel înscris în actul de naţionalitate, de către o nava străină sau română care trece prin apele naţionale navigabile ale României. Articolul 29Fapta comandantului ori a altui membru al echipajului care, în urma producerii unui accident de navigaţie, ordonă sau face ca nava sa părăsească locul faptei se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani. Articolul 30Folosirea navei sau a încărcăturii navei ori dispunerea de acestea, fără drept, în tot sau în parte, pentru sine sau pentru altul, de către comandant sau un alt membru al echipajului, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. Articolul 31Omisiunea de a denunta de îndată săvârşirea uneia dintre infracţiunile prevăzute la art. 13-15, art. 17 şi 18 se pedepseşte în condiţiile prevăzute de art. 262 din Codul penal. Articolul 32Ultrajul săvârşit împotriva unui inspector de navigaţie civilă ori a personalului operativ al capitaniilor porturilor, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte potrivit art. 239 din Codul penal. Capitolul 5 Dispoziţii speciale de procedura Articolul 33 (1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 27-30, cercetarea penală se efectuează de către capitanii porturilor. (2) Pentru infracţiunile prevăzute la art. 32, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror. Articolul 34Cercetarea la faţa locului şi reconstituirea efectuate pe nave sau în incinta porturilor se fac în prezenta căpitanului portului sau a reprezentantului acestuia. Articolul 35Luarea de măsuri şi efectuarea de cercetări la bordul unei nave care arboreaza pavilionul unui alt stat cu care statul român a încheiat convenţii se fac în conformitate cu prevederile acestora. Articolul 36Infracţiunile prevăzute la art. 2-11, art. 22-25, art. 27, 28 şi 30 se judeca în prima instanţa de secţiile maritime şi fluviale ale judecătoriilor. Articolul 37Infracţiunile prevăzute la art. 12-21, art. 31 şi la art. 32 se judeca în prima instanţa de secţiile maritime şi fluviale ale tribunalelor. Capitolul 6 Dispoziţii finale Articolul 38Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 39La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul nr. 443/1972 privind navigaţia civilă, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 132 din 23 noiembrie 1972; lit. a) de la lit. A a pct. 1 al art. 2 şi lit. a) de la pct. 1 al art. 3 din Decretul nr. 203/1974 pentru înfiinţarea şi organizarea de secţii maritime şi fluviale la unele instanţe judecătoreşti şi unităţi de procuratura, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 131 din 31 octombrie 1974.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 13 mai 2003.Nr. 191.────────────────

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 15 decembrie 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 55 din 19 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 65 din 3 mai 2001 privind trecerea cu titlu gratuit a unor imobile situate în municipiul Bucureşti din patrimoniul Direcţiei Generale a Vămilor şi din patrimoniul Ministerului Finanţelor Publice în proprietatea publică a statului şi, respectiv, în proprietatea privată a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
 • LEGE nr. 267 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 74 din 3 mai 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 173 din 27 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 îmbunătăţirilor funciare
 • LEGE nr. 206 din 24 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 457 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 184/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
 • LEGE nr. 123 din 30 mai 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 26 septembrie 2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGEA nr. 185 din 25 iunie 2013 (*republicată*) privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • LEGE nr. 88 din 3 mai 2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA URG. nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • LEGE nr. 592 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 54 din 15 aprilie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/1998 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 234 din 7 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 73 din 26 martie 2004 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea unor venituri realizate din România de persoane fizice şi juridice nerezidente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 11 ianuarie 2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a comisionului vamal pentru unele bunuri provenite din import
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 3 din 13 februarie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 2 din 30 octombrie 1987 privind conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională economică şi menţinerea echilibrului ecologic
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 9 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 120 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 19 octombrie 2000 privind sursele de rambursare a creditelor externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente împrumuturilor contractate de Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 178 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 7 noiembrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat
 • LEGE nr. 55 din 13 martie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • LEGE nr. 201 din 24 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998
 • LEGE nr. 216 din 22 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1997 privind unele măsuri de protecţie ce se acordă personalului din industria miniera şi din activităţile de prospecţiuni şi explorări geologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005
 • LEGE nr. 77 din 7 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
 • LEGE nr. 612 din 13 noiembrie 2002 pentru formularea unei declaraţii privind recunoaşterea de către România a competentei Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale, în conformitate cu art. 14 din Convenţia internaţionala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, adoptată de Adunarea generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la New York la 21 decembrie 1965
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 147 din 13 iulie 1998 privind impozitul pe spectacole
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 101 din 12 noiembrie 1994 pentru aderarea României la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv la anexele acestuia, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 113 din 27 aprilie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021