Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 312 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 17 iunie 2002 -
LEGE nr. 312 din 22 mai 2002pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 17 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 2000, cuprinzând venituri în suma de 51.016,4 miliarde lei, cheltuieli în suma de 55.626,9 miliarde lei şi un deficit în suma de 4.610,5 miliarde lei. (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2. Articolul 2 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj aferent anului 2000, cuprinzând venituri în suma de 9.269,5 miliarde lei, cheltuieli în suma de 9.273,5 miliarde lei şi un deficit în suma de 4,0 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 3 (1) Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Curţii de Conturi modul în care au fost lichidate neajunsurile constatate de către aceasta, în scopul acordării deciziei pentru descărcarea de gestiune. (2) Curtea de Conturi va informa Parlamentul României asupra modului în care au fost aduse la îndeplinire prevederile alin. (1). Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 30 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUIVALER DORNEANU NICOLAE VACAROIU Anexa 1 MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALEEXECUŢIA BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATLA 31 DECEMBRIE 2000
*Font 7*
                                                                                                                                - MII LEI -
┌────┬────┬────┬───┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────┐│Ca─ │Sub─│ Ti─│A─ │ │ PREVEDERI ANUALE INITIALE │ PREVEDERI ANUALE DEFINITIVE │ REALIZARI │ % ││pi─ │ca─ │ tlu│li─│ ├────────────┬─────────┬───────────┼────────────┬─────────┬───────────┼────────────┬─────────┬───────────┤ ││tol │pi─ │/ar─│ne─│DENUMIRE INDICATORI│ BUGETUL │ INTRARI │ TOTAL │ BUGETUL │ INTRARI │ TOTAL │ BUGETUL │ INTRARI │ TOTAL │ 7/4 ││ │tol │ ti─│at │ │ASIGURARILOR│ DE │ (1+2) │ASIGURARILOR│ DE │ (4+5) │ASIGURARILOR│ DE │ (7+8) │ ││ │ │ col│ │ │ SOCIALE │ CREDITE │ │ SOCIALE │ CREDITE │ │ SOCIALE │ CREDITE │ │ ││ │ │ │ │ │ DE STAT │ EXTERNE │ │ DE STAT │ EXTERNE │ │ DE STAT │ EXTERNE │ │ │├────┴────┴────┴───┼───────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──────────────────┼───────────────────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼─────────┼───────────┼─────┤│0004 │VENITURI─TOTAL │53787000000 │ │53787000000│55826396403 │ │ 5582596403│51016387956 │ │51016387956│ 91,3││2504 │I. VENITURI CURENTE│53787000000 │ │53787000000│54677189800 │ │54677189800│49867181353 │ │49867181353│ 91,2││3304 │A. VENITURI FISCALE│50185341810 │ │50185341810│51052891867 │ │51052891867│46969131116 │ │46969131116│ 92,0││4404 │A1. IMPOZITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DIRECTE │50185341810 │ │50185341810│51052891867 │ │51052891867│46969131116 │ │46969131116│ 92,0││0904 │CONTRIBUTII PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ASIGURARI SOCIALE │50185341810 │ │50185341810│51052891867 │ │51052891867│46969131116 │ │46969131116│ 92,0││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 01 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │41486350530 │ │41486350530│42961526467 │ │42961526467│39320214843 │ │39320214843│ 91,5││ 04 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensia suplimentara│ 6757516238 │ │ 6757516238│ 7070627900 │ │ 7070627900│ 6661665488 │ │ 6661665488│ 94,2││ 05 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurati │ 41475042 │ │ 41475042│ 20737500 │ │ 20737500│ 8424021 │ │ 8424021│ 40,6││ 06 │Contributii agenti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economici pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultori │ 1900000000 │ │ 1900000000│ 1000000000 │ │ 1000000000│ 978826964 │ │ 978826764│ 97,8││1904 │B. VENITURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │NEFISCALE │ 3601658190 │ │ 3601658190│ 3624297933 │ │ 3624297933│ 2898050237 │ │ 2898050237│ 79,9││2204 │DIVERSE VENITURI │ 3601658190 │ │ 3601658190│ 3624297933 │ │ 3624297933│ 2898050237 │ │ 2898050237│ 79,9││ 13 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bilete de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tratament şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │odihna │ 301658190 │ │ 301658190│ 324297933 │ │ 324297933│ 170613986 │ │ 170613986│ 52,6││ 30 │Incasari din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │surse │ 3300000000 │ │ 3300000000│ 3300000000 │ │ 3300000000│ 2727436251 │ │ 2727436251│ 82,6││3604 │V. SUBVENTII │ │ │ │ 1149206603 │ │ 1149206603│ 1149206603 │ │ 1149206603│100,0││3704 │SUBVENTII PRIMITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DIN BUGETUL DE STAT│ │ │ │ 1149206603 │ │ 1149206603│ 1149206603 │ │ 1149206603│100,0││ 04 │Subventii primite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat │ │ │ │ 1149206603 │ │ 1149206603│ 1149206603 │ │ 1149206603│100,0││5004 │CHELTUIELI─TOTAL │53787000000 │ 39937950│53826937950│55826396403 │ 40385721│55866782124│55626915174 │ 19439605│55646354779│ 99,6││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │53116630603 │ 12221013│53128851616│55786301168 │ 30118260│55816419428│55616442552 │ 19099254│55635541806│ 99,7││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 180260000 │ │ 180260000│ 130258046 │ 880463│ 131138509│ 111514967 │ 348644│ 111863611│ 85,6││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1958732954 │ 12221013│ 197095367│ 1942690662 │ 29237797│ 1971928459│ 1825666507 │ 18750610│ 1844417117│ 93,5││ 38 │TRANSFERURI │50332037649 │ │50332037649│53613352460 │ │53613352460│53579261078 │ │53579261078│ 99,9││ 49 │DOBANZI │ 645600000 │ │ 645600000│ 100000000 │ │ 100000000│ 100000000 │ │ 100000000│100,0││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 662633273 │ 27716937│ 690350210│ 31944000 │ 10267461│ 42211461│ 4268894 │ 340351│ 4627245│ 13,4││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 7736124 │ │ 7736124│ 8151235 │ │ 8151235│ 6185728 │ │ 6185728│ 75,8││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 7736124 │ │ 7736124│ 8151235 │ │ 8151235│ 6185728 │ │ 6185728│ 75,8││5904 │Partea a III─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SOCIAL─CULTURALE │51383043649 │ │51383043649│54722606460 │ │54722606460│54685795371 │ │54685795371│ 99,9││6004 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │51285507007 │ │51285507007│56613811810 │ │56613811810│54576335770 │ │54576335770│ 99,9││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │51285507007 │ │51285507007│56613811810 │ │56613811810│54576335770 │ │54576335770│ 99,9││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1051006000 │ │ 1051006000│ 1109254000 │ │ 1109254000│ 1106534293 │ │ 1106534293│ 99,7││ 38 │TRANSFERURI │50234501007 │ │50234501007│53504557810 │ │53504557810│53469801477 │ │53469801477│ 99,9││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │total cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │capitol: │40234501007 │ │40234501007│53504557810 │ │53504557810│53469801477 │ │53469801477│ 99,9││ 22 │Pensii de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat │43618950536 │ │43618950536│47110980000 │ │47110980000│47068890637 │ │47068890637│ 99,9││ 23 │Indemnizatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incapacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporara de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din cauza de boala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau accident │ 711650930 │ │ 711650930│ 661561930 │ │ 661561930│ 678635164 │ │ 678635164│102,5││ 24 │Indemnizatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │concedii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maternitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ingrijirea copiilor│ 335935450 │ │ 335935450│ 331847500 │ │ 331847500│ 342106168 │ │ 342106168│103,0││ 26 │Ajutoare acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asiguratilor pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │deces │ 36583200 │ │ 36583200│ 40600000 │ │ 40600000│ 33424349 │ │ 33424349│ 82,3││ 27 │Ajutoare acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru deces │ 282634880 │ │ 282634880│ 270700000 │ │ 270700000│ 260940904 │ │ 260940904│ 96,3││ 28 │Tratament balnear │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi odihna │ 1051006000 │ │ 1051006000│ 1109254000 │ │ 1109254000│ 1106534293 │ │ 1106534293│ 99,7││ 29 │Concediu platit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru ingrijirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului în varsta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de până la 2 ani │ 1345820207 │ │ 1345820207│ 1110644576 │ │ 1110644576│ 1120699179 │ │ 1120699179│100,9││ 31 │Compensatii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │refugiatilor greci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │repatriati │ 143367000 │ │ 143367000│ 1200000 │ │ 1200000│ │ │ │ ││ 45 │Pensii de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale agricultori│ 3760098804 │ │ 3760098804│ 3977023804 │ │ 3977023804│ 3965105076 │ │ 3965105076│ 99,7││6104 │ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SOCIALE │ 97536642 │ │ 97536642│ 108794650 │ │ 108794650│ 109459601 │ │ 109459601│100,6││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 97536642 │ │ 97536642│ 108794650 │ │ 108794650│ 109459601 │ │ 109459601│100,6││ 38 │TRANSFERURI │ 97536642 │ │ 97536642│ 108794650 │ │ 108794650│ 109459601 │ │ 109459601│100,6││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │total cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │capitol: │ 97536642 │ │ 97536642│ 108794650 │ │ 108794650│ 109459601 │ │ 109459601│100,6││ 10 │Contributia de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele aflate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în concediu medical│ 97536642 │ │ 97536642│ 108794650 │ │ 108794650│ 109459601 │ │ 109459601│100,6││7104 │Partea a VI─a ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACTIUNI │ 1758356351 │ 39937950│ 1798294301│ 1003789943 │ 40385721│ 1044175664│ 841119803 │ 19439605│ 860559408│ 83,7││7204 │ALTE ACTIUNI │ 3000000 │ │ 3000000│ 3000000 │ │ 3000000│ 2844437 │ │ 2844437│ 94,8││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 3000000 │ │ 3000000│ 3000000 │ │ 3000000│ 2844437 │ │ 2844437│ 94,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 3000000 │ │ 3000000│ 3000000 │ │ 3000000│ 2844437 │ │ 2844437│ 94,8││ 28 │Reparatii capitale │ 3000000 │ │ 3000000│ 3000000 │ │ 3000000│ 2844437 │ │ 2844437│ 94,8││ 50 │Alte cheltuieli │ 3000000 │ │ 3000000│ 3000000 │ │ 3000000│ 2844437 │ │ 2844437│ 94,8││7304 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDULUI │ 1755356351 │ 39937950│ 1795294301│ 1000789943 │ 40385721│ 1041175664│ 838275366 │ 19439605│ 657714971│ 83,7││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 1084986954 │ 12221013│ 1079207967│ 960694708 │ 30118260│ 990812968│ 827802744 │ 19099254│ 846901998│ 86,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 180260000 │ │ 180260000│ 130258046 │ 880463│ 131138509│ 11514967 │ 348644│ 111863611│ 85,6││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 984726954 │ 12221013│ 916947967│ 830436662 │ 29237797│ 859674459│ 716287777 │ 18750610│ 735038387│ 86,2││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 662633273 │ 27716973│ 690350210│ 31944000 │ 10267461│ 42211461│ 4286894 │ 340351│ 4627245│ 13,4││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 7736124 │ │ 7736124│ 8151235 │ │ 8151235│ 6185728 │ │ 6185728│ 75,8││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE din total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli capitol:│ 7736124 │ │ 7736124│ 8151235 │ │ 8151235│ 6185728 │ │ 6185728│ 75,8││ 03 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transmiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata drepturilor │ 686996215 │ │ 686996215│ 690096215 │ │ 690096215│ 689653169 │ │ 689653169│ 99,9││ 50 │Alte cheltuieli │ 1068360136 │ 39937950│ 1108298086│ 310693728 │ 40385721│ 351079449│ 148622197 │ 19439605│ 168061802│ 47,8││8804 │Partea a IX─a PLATI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE DOBANZI SI ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI │ 645600000 │ │ 645600000│ 100000000 │ │ 100000000│ 100000000 │ │ 100000000│100,0││8904 │PLATI DE DOBANZI │ 645600000 │ │ 645600000│ 100000000 │ │ 100000000│ 100000000 │ │ 100000000│100,0││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 645600000 │ │ 645600000│ 100000000 │ │ 100000000│ 100000000 │ │ 100000000│100,0││ 49 │Dobanzi │ 645600000 │ │ 645600000│ 100000000 │ │ 100000000│ 100000000 │ │ 100000000│100,0││ 02 │Dobanda datorata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului │ 645600000 │ │ 645600000│ 100000000 │ │ 100000000│ 100000000 │ │ 100000000│100,0││9804 │EXCEDENT(+)/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DEFICIT(─) │ ─ │─39937950│ ─39937950│ ─ │─40385721│ ─40385721│─4610527218 │─19439605│─4629966823│ │└──────────────────┴───────────────────┴────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴───────────┴────────────┴─────────┴───────────┴─────┘
Anexa 2
*Font 7*
    MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALE
             EXECUŢIA BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
                           LA 31 DECEMBRIE 2000
               ─ detalierea pe articole de cheltuieli ─
                                                        ─ MII LEI ─
┌────┬────┬────┬───┬───────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────┐│Ca─ │Sub─│ Ti─│A─ │ │ PREVEDERI ANUALE INITIALE │ PREVEDERI ANUALE DEFINITIVE │ REALIZARI │ % ││pi─ │ca─ │ tlu│li─│ ├────────────┬────────┬───────────┼────────────┬────────┬───────────┼────────────┬────────┬───────────┤ ││tol │pi─ │/ar─│ne─│DENUMIRE INDICATORI│ BUGETUL │INTRARI │ TOTAL │ BUGETUL │INTRARI │ TOTAL │ BUGETUL │INTRARI │ TOTAL │ 7/4 ││ │tol │ ti─│at │ │ASIGURARILOR│ DE │ (1+2) │ASIGURARILOR│ DE │ (4+5) │ASIGURARILOR│ DE │ (7+8) │ ││ │ │ col│ │ │ SOCIALE │CREDITE │ │ SOCIALE │CREDITE │ │ SOCIALE │CREDITE │ │ ││ │ │ │ │ │ DE STAT │EXTERNE │ │ DE STAT │EXTERNE │ │ DE STAT │EXTERNE │ │ │├────┴────┴────┴───┼───────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────┤│5004 │CHELTUIELI ─ TOTAL │ 53787000000│39937950│53826937950│ 55826396403│40385721│55866782124│ 55626915174│19439605│55646353779│ 99,6││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 53116630603│12221013│53128851616│ 5586301168│30118260│55816419428│ 55616442552│19099254│55635541806│ 99,7││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 180260000│ │ 180260000│ 130258046│ 880463│ 131138509│ 111514967│ 348644│ 111863611│ 85,6││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1958732954│12221013│ 1970953967│ 1942690662│29237797│ 1971928459│ 1825666507│18750610│ 1844417117│ 93,9││ 38 │TRANSFERURI │ 50332037649│ │50332037649│ 53613352460│ │53613352460│ 53579261078│ │53579261078│ 99,9││ 49 │DOBANZI │ 645600000│ │ 645600000│ 100000000│ │ 100000000│ 100000000│ │ 100000000│100,0││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 6626332763│27716937│ 690350210│ 31944000│10267461│ 42211461│ 4286894│ 340351│ 4627245│ 13,4││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 7736124│ │ 7736124│ 8151235│ │ 8151235│ 6185728│ │ 6185728│ 75,8││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 7736124│ │ 7736124│ 8151235│ │ 8151235│ 6185728│ │ 6185728│ 75,8││6004 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │ 51285507007│ │51285507007│ 54613811810│ │54613811810│ 54576335770│ │54576335770│ 99,9││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 51285507007│ │51285507007│ 54613811810│ │54613811810│ 54576335770│ │54576335770│ 99,9││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1051006000│ │ 1051006000│ 1109254000│ │ 1109254000│ 1106534293│ │ 1106534293│ 99,7││ 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter social │ 1051006000│ │ 1051006000│ 1109254000│ │ 1109254000│ 1106534293│ │ 1106534293│ 99,7││ 38 │TRANSFERURI │ 50234501007│ │50234501007│ 53504557810│ │53504557810│ 53469801477│ │53469801477│ 99,9││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 50234501007│ │50234501007│ 53504557810│ │53504557810│ 53469801477│ │53469801477│ 99,9││ 40 05 │Pensii de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat │ 43618950536│ │43618950536│ 47110980000│ │47110980000│ 47068890637│ │47068890637│ 99,9││ 40 09 │Alte ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alocatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizatii │ 2712084667│ │ 2712084667│ 2415354006│ │ 2415354006│ 2435805764│ │ 2435805764│100,8││ 40 20 │Alte transferuri │ 143367000│ │ 143367000│ 1200000│ │ 1200000│ │ │ │ ││ 40 25 │Pensii de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale agricultori│ 3760098804│ │ 3760098804│ 3977023804│ │ 3977023804│ 3965105076│ │ 3965105076│ 99,7││6104 │ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SOCIALE │ 97536642│ │ 97536642│ 108794650│ │ 108794650│ 109459601│ │ 109459601│100,6││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 97536642│ │ 97536642│ 108794650│ │ 108794650│ 109459601│ │ 109459601│100,6││ 38 │TRANSFERURI │ 97536642│ │ 97536642│ 108794650│ │ 108794650│ 109459601│ │ 109459601│100,6││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 97536642│ │ 97536642│ 108794650│ │ 108794650│ 109459601│ │ 109459601│100,6││ 39 17 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în concediu medical│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru asigurarile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate│ 97536642│ │ 97536642│ 108794650│ │ 108794650│ 109459601│ │ 109459601│100,6││7204 │ALTE ACTIUNI │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2844437│ │ 2844437│ 94,8││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2844437│ │ 2844437│ 94,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2844437│ │ 2844437│ 94,8││ 28 │Reparatii capitale │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2844437│ │ 2844437│ 94,8││7304 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDULUI │ 1755356351│39937950│ 1795294301│ 1000789943│40385721│ 1041175664│ 838275366│19439605│ 857714971│ 83,7││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 1084986954│12221013│ 1097207964│ 960694708│30118260│ 990812968│ 827802744│19099254│ 846901998│ 86,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 180260000│ │ 180260000│ 130258046│ 880463│ 131138509│ 111514967│ 348644│ 111863611│ 85,6││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 125264861│ │ 125264861│ 89882445│ │ 89882445│ 79129416│ │ 79129416│ 88,0││ 11 │Contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat │ 34948896│ │ 34948896│ 25077202│ │ 25077202│ 21336464│ │ 21336464│ 85,0││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de şomaj │ 6263243│ │ 6263243│ 4494122│ │ 4494122│ 3857567│ │ 3857567│ 85,8││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 5014460│ │ 5014460│ 4512506│ 880463│ 5392969│ 1721329│ 348644│ 2069973│ 38,1││ 14 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 8768540│ │ 8768540│ 6291771│ │ 6291711│ 5470191│ │ 5410191│ 86,9││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 904726954│12221013│ 916947967│ 830436662│29237797│ 859674459│ 716287777│18750610│ 735038387│ 86,2││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 97655056│ │ 97655056│ 58700056│ │ 58700056│ 11326527│ │ 11326527│ 19,2││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata │ │ │ │ 1000000│ │ 1000000│ 316819│ │ 316819│ 31,6││ 27 │Reparatii curente │ 96882916│ │ 96882916│ 50002916│ │ 50002916│ 2161545│ │ 2161545│ 4,3││ 28 │Reparatii capitale │ │ │ │ 10000000│ │ 10000000│ 713684│ │ 713684│ 7,1││ 29 │Carti şi publicatii│ │ │ │ 200000│ │ 200000│ 9264│ │ 9264│ 4,6││ 30 │Alte cheltuieli │ 710188982│12221013│ 722409995│ 710533690│29237797│ 739771487│ 701759938│18750610│ 720510548│ 98,7││ 30 04 │Transmiterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor │ 686996215│ │ 686996215│ 690096215│ │ 690096215│ 689653169│ │ 689653169│ 99,9││ 30 01 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autorizate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispozitii legale │ 23192767│12221013│ 35413780│ 20437475│29237797│ 49675272│ 12106769│18750610│ 30857379│ 59,3││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 662633273│27716937│ 690350210│ 31944000│10267461│ 42211461│ 4286894│ 340351│ 4627245│ 13,4││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 662633273│27716937│ 690350210│ 31944000│10267461│ 42211461│ 4286894│ 340351│ 4627245│ 13,4││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 7736124│ │ 7736124│ 8151235│ │ 8151235│ 6185728│ │ 6185728│ 75,8││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE │ 7736124│ │ 7736124│ 8151235│ │ 8151235│ 6185728│ │ 6185728│ 75,8││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 7736124│ │ 7736124│ 8151235│ │ 8151235│ 6185728│ │ 6185728│ 75,8││ 85 01 │Rambursari de │ 2677317│ │ 2677317│ 3320960│ │ 3320960│ 3273629│ │ 3273629│ 98,5││ │credite externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 85 02 │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane │ 5058807│ │ 5058807│ 4830275│ │ 4830275│ 2912099│ │ 2912099│ 60,2││8904 │PLATI DE DOBANZI │ 645600000│ │ 645600000│ 100000000│ │ 100000000│ 100000000│ │ 100000000│100,0││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 645600000│ │ 645600000│ 100000000│ │ 100000000│ 100000000│ │ 100000000│100,0││ 51 │Plati de dobanzi │ 645600000│ │ 645600000│ 100000000│ │ 100000000│ 100000000│ │ 100000000│100,0││ 51 02 │Dobanda datorata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului │ 645600000│ │ 645600000│ 100000000│ │ 100000000│ 100000000│ │ 100000000│100,0│└──────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴────────────┴────────┴───────────┴─────┘
Anexa 3 MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALEEXECUŢIA BUGETULUIFONDULUI PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJLA 31 DECEMBRIE 2000
*Font 7*
                                                                                                                                 ─ MII LEI ─
┌────┬────┬────┬───┬───────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────┐│Ca─ │Sub─│ Ti─│A─ │ │ PREVEDERI ANUALE INITIALE │ PREVEDERI ANUALE DEFINITIVE │ REALIZARI │ % ││pi─ │ca─ │ tlu│li─│ ├────────────┬──────────┬──────────┼────────────┬─────────┬──────────┼────────────┬─────────┬──────────┤ ││tol │pi─ │/ar─│ne─│DENUMIRE INDICATORI│ BUGETUL │INTRARI DE│ TOTAL │ BUGETUL │ INTRARI │ TOTAL │ BUGETUL │ INTRARI │ TOTAL │ 7/4 ││ │tol │ ti─│at │ │ASIGURARILOR│ CREDITE │ (1+2) │ASIGURARILOR│ DE │ (4+5) │ASIGURARILOR│ DE │ (7+8) │ ││ │ │ col│ │ │ SOCIALE │ EXTERNE │ │ SOCIALE │ CREDITE │ │ SOCIALE │ CREDITE │ │ ││ │ │ │ │ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ EXTERNE │ │ DE STAT │ EXTERNE │ │ │├────┴────┴────┴───┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──────────────────┼───────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────┤│0006 │VENITURI ─ TOTAL │ 9346119259│ │9346119259│ 9707866999│ │9707866999│ 9269479462│ │9269479462│ 95,4││2506 │I. VENITURI CURENTE│ 8620334950│ │8620334950│ 8991972434│ │8991972434│ 8663659470│ │8663659470│ 96,3││3306 │A. VENITURI FISCALE│ 8464879950│ │8464879950│ 8991972434│ │8991972434│ 8233365665│ │8233365665│ 96,3││4406 │A1. IMPOZITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DIRECTE │ 8464879950│ │8464879950│ 8991972434│ │8991972434│ 8233365665│ │8233365665│ 96,3││1006 │CONTRIBUTII LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDUL PENTRU PLATA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTORULUI DE SOMAJ│ 8464879950│ │8464879950│ 8991972434│ │8991972434│ 8233365665│ │8233365665│ 96,3││ 01 │Contributii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi fizice care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilizeaza munca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariata │ 7371291237│ │7371291237│ 7381254079│ │7381254079│ 7106981356│ │7106981356│ 96,2││ 02 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ajutorul de şomaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de la salariati │ 1093588713│ │1093588713│ 1160727355│ │1160727355│ 1126384390│ │1126384390│ 97,0││1906 │B. VENITURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │NEFISCALE │ 155455000│ │ 155455000│ 450000000│ │ 450000000│ 430293805│ │ 430293805│ 95,6││2206 │DIVERSE VENITURI │ 155455000│ │ 155455000│ 450000000│ │ 450000000│ 430293805│ │ 430293805│ 95,6││ 30 │Incasari din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │surse │ 155455000│ │ 155455000│ 450000000│ │ 450000000│ 430293805│ │ 430293805│ 95,6││4006 │DONATII SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SPONSORIZARI │ 645784309│ │ 645784309│ 635894565│ │ 635894565│ 67046935│ │ 67046935│ 10,5││ 01 │Donatii │ 645784309│ │ 645784309│ 635894565│ │ 635894565│ 67046935│ │ 67046935│ 10,5││4206 │INCASARI DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │RAMBURSAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IMPRUMUTURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 80000000│ │ 80000000│ 80000000│ │ 80000000│ 74773057│ │ 74773057│ 93,4││ 06 │Incasari din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rambursarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infiintarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intreprinderi mici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi mijlocii │ 80000000│ │ 80000000│ 800000000│ │ 800000000│ 74773057│ │ 74773057│ 93,4││4506 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TEMPORARE │ │ │ │ │ │ │ 464000000│ │ 464000000│ ││ 02 │Imprumuturi din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trezoreria statului│ │ │ │ │ │ │ 464000000│ │ 464000000│ ││4806 │RESURSE PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANTAREA PLATILOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMPENSATORII SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICIILOR DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PRECONCEDIERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COLECTIVA │ 3147541657│ │3147541657│ 3133872833│ │3133872833│ │ │ │ ││ 01 │Cota din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi fizice care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilizeaza munca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariata │ 2568525348│ │2568525348│ 2565025203│ │2565025203│ │ │ │ ││ 02 │Donatii │ 579016309│ │ 579016309│ 568847630│ │ 568847630│ │ │ │ ││5006 │CHELTUIELI ─ TOTAL │ 9499412551│ 100082782│9599495333│ 9227948817│ 92044971│3319993789│ 9273490267│ 59562480│9333052747│100,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 8759172822│ 70069925│8829242747│ 8535304313│ 56882114│8592186427│ 8142177141│ 47996481│8190173622│ 95,3││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 139243555│ 295295│ 139538850│ 139243555│ 162514│ 139406069│ 135244080│ │ 135244080│ 97,1││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 235653254│ 69774630│ 305427884│ 197064122│ 56719600│ 253783722│ 175288783│ 47996481│ 223285264│ 88,9││ 38 │TRANSFERURI │ 8383562917│ │8383562917│ 8180830022│ │8180830022│ 7813477664│ │7813477664│ 95,5││ 49 │DOBANZI │ 713096│ │ 713096│ 18166614│ │ 18166614│ 18166614│ │ 18166614│100,0││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 71388232│ 30012857│ 101401089│ 71855800│ 35162857│ 107018657│ 65445053│ 11565999│ 77011052│ 91,0││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 668851497│ │ 668851497│ 620788704│ │ 620788704│ 1065868073│ │1065868073│171,7││ 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 150000000│ │ 150000000│ 100000000│ │ 100000000│ 86622959│ │ 86622959│ 86,6││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 518851497│ │ 518851497│ 520788704│ │ 520788704│ 979245114│ │ 979245114│188,0││5606 │Partea a III─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SOCIAL─CULTURALE │ 8425440483│ │8425440483│ 8215742962│ │8215742962│ 7839833600│ │7839833600│ 95,4││5706 │INVATAMANT │ 45887956│ │ 45887956│ 38865146│ │ 38865146│ 30182836│ │ 30182836│ 77,6││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 43387956│ │ 43387956│ 36365146│ │ 36365146│ 28339022│ │ 28339022│ 77,9││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 1500000│ │ 1500000│ 2500000│ │ 2500000│ 1961854│ │ 1961854│ 78,4││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 1401869│ │ 1401869│ 2336869│ │ 2336869│ 1912241│ │ 1912241│ 81,8││ 11 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 98131│ │ 98131│ 163131│ │ 163131│ 49613│ │ 49613│ 30,4││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 37877566│ │ 37877566│ 29912940│ │ 29912940│ 22550268│ │ 22550268│ 75,3││ 21 │Drepturi ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter social │ 2340000│ │ 2340000│ 1933800│ │ 1933800│ 1224518│ │ 1224518│ 63,3││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 5500996│ │ 5500996│ 550096│ │ 5500996│ 5043663│ │ 5043663│ 91,6││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 6550000│ │ 6550000│ 6615700│ │ 6615700│ 5952658│ │ 5952658│ 89,9││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 800000│ │ 800000│ 800000│ │ 800000│ 740907│ │ 740907│ 92,6││ 27 │Reparatii curente │ 2000000│ │ 2000000│ 1130000│ │ 1130000│ 973470│ │ 573470│ 86,1││ 28 │Reparatii capitale │ 19685000│ │ 19685000│ 13632444│ │ 13632444│ 8386717│ │ 8386717│ 61,5││ 29 │Carti şi publicatii│ 375000│ │ 375000│ 300000│ │ 300000│ 228335│ │ 228335│ 76,1││ 30 │Alte cheltuieli │ 626570│ │ 626570│ │ │ │ │ │ │ ││ 38 │TRANSFERURI │ 4010390│ │ 4010390│ 3952206│ │ 3952206│ 3826900│ │ 3826900│ 96,8││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 4010390│ │ 4010390│ 3952206│ │ 3952206│ 3826900│ │ 3826900│ 96,8││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 2500000│ │ 2500000│ 2500000│ │ 2500000│ 1843814│ │ 1843814│ 73,7││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 2500000│ │ 2500000│ 2500000│ │ 2500000│ 1843814│ │ 1843814│ 73,7││ │din total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli capitol:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 20 │Centre de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calificare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │recalificare │ 30312566│ │ 30312566│ 22763440│ │ 22763440│ 16247664│ │ 16247664│ 71,3││ 50 │Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │invatamant │ 15575390│ │ 15575390│ 16101706│ │ 16101706│ 13935172│ │ 13935172│ 86,5││6006 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │ 8379552527│ │8379552527│ 8176877816│ │8176877816│ 7809650764│ │7809650764│ 95,5││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 8379552527│ │8379552527│ 8176877816│ │8176877816│ 7809650764│ │7809650764│ 95,5││ 38 │TRANSFERURI │ 8379552527│ │8379552527│ 8176877816│ │8176877816│ 7809650764│ │7809650764│ 95,5││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 8379552527│ │8379552527│ 8176877816│ │8176877816│ 7809650764│ │7809650764│ 95,5││ │din total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli capitol:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 33 │Ajutor de şomaj │ 2668901335│ │2668901335│ 2049100000│ │2049100000│ 1951693536│ │1951693536│ 95,2││ 34 │Alocatii de sprijin│ 1411861056│ │1411861056│ 1378700000│ │1378700000│ 1346318763│ │1346318763│ 97,6││ 35 │Ajutor de integrare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionala │ 423628920│ │ 423628920│ 415135000│ │ 415135000│ 370661426│ │ 370661426│ 89,2││ 36 │Indemnizatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agentilor economici│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a caror activitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │este întreruptă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporar │ 497466553│ │ 497466553│ 878732006│ │ 878732006│ 865285887│ │ 865285887│ 98,4││ 39 │Plata absolventilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │invatamant │ 152969086│ │ 152969086│ 102900000│ │ 102900000│ 89475753│ │ 89475753│ 86,9││ 40 │Plati compensatorii│ 3142211657│ │3142211657│ 3352310810│ │3352310810│ 3186215399│ │3186215399│ 95,0││ 46 │Plati pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stimularea crearii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de locuri de muncă │ 82513920│ │ 82513920│ │ │ │ │ │ │ ││7106 │Partea a VI─a ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACTIUNI │ 441258972│ 100082782│ 541341754│ 412039241│ 92044971│ 504084212│ 382867094│ 59562480│ 442429574│ 92,9││7206 │ALTE ACTIUNI │ 18851401│ 34817700│ 53669101│ 11989831│ 15000000│ 26989831│ 3986647│ 7301695│ 11288342│ 33,2││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 18851401│ 34817700│ 53669101│ 11989831│ 15000000│ 26989831│ 3986647│ 7301695│ 11288342│ 33,2││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 18851401│ 34817700│ 53669101│ 11989831│ 15000000│ 26989831│ 3986647│ 7301695│ 11288342│ 33,2││ 30 │Alte cheltuieli │ 18851401│ 34817700│ 53669101│ 11989831│ 15000000│ 26989831│ 3986647│ 7301695│ 11288342│ 33,2││ 18 │Masuri active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │somajului │ 13521401│ 34817700│ 48339101│ 11659831│ 15000000│ 26659831│ 3986647│ 7301695│ 11288342│ 34,1││ 21 │Servicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preconcediere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │colectiva │ 5330000│ │ 5330000│ 330000│ │ 330000│ │ │ │ ││7306 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDULUI │ 422407571│ 65265082│ 487672653│ 400049410│ 77044971│ 477094381│ 378880447│ 52260785│ 431141232│ 94,7││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 316667842│ 35252225│ 351920067│ 291904906│ 41882114│ 323787020│ 282034094│ 40694786│ 322728880│ 96,6││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 137743555│ 295295│ 138038850│ 136743555│ 162514│ 136906069│ 133282226│ │ 133282226│ 97,4││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 95926997│ │ 95926997│ 95212197│ │ 95212197│ 94009211│ │ 94099211│ 98,7││ 11 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 26484632│ │ 26484632│ 26285203│ │ 26285203│ 25635839│ │ 25635839│ 97,5││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de şomaj │ 4746350│ │ 4746350│ 4710610│ │ 4710610│ 4570260│ │ 4570260│ 97,0││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 3940686│ 295295│ 4235981│ 3816686│ 162514│ 3979200│ 2348354│ │ 2348354│ 61,5││ 14 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 6644890│ │ 6644890│ 6718859│ │ 6718859│ 6718562│ │ 6718562│100,0││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 178924287│ 34956930│ 213881217│ 155161351│ 41719600│ 196880951│ 148751868│ 40694786│ 189446654│ 95,8││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 23000000│ │ 23000000│ 26340000│ │ 26340000│ 26282129│ │ 26282129│ 99,7││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 15604788│ │ 15604788│ 10585600│ │ 10585600│ 10585070│ │ 10585070│100,0││ 26 │Obiecte de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inventar de mica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valoare sau scurta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 3500000│ │ 3500000│ 2766000│ │ 2766000│ 2666634│ │ 2666634│ 96,4││ 27 │Reparatii curente │ 8634604│ │ 8634604│ 11297200│ │ 11297200│ 9864800│ │ 9864800│ 87,3││ 28 │Reparatii capitale │ 12577893│ │ 12577893│ 13954500│ │ 13954500│ 12978733│ │ 12978733│ 93,0││ 29 │Carti şi publicatii│ 488144│ 4033979│ 4522123│ 511614│ 8919600│ 9431214│ 267054│ 12062070│ 12329124│ 52,2││ 30 │Alte cheltuieli │ 115118858│ 30922951│ 146041809│ 89706437│ 32800000│ 122506437│ 86107448│ 28632716│ 114740164│ 95,9││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 68888232│ 30012857│ 98901089│ 69355800│ 35162857│ 104518657│ 63601239│ 11565999│ 75167238│ 91,7││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 68888232│ 30012857│ 98901089│ 69355800│ 35162857│ 104518657│ 63601239│ 11565999│ 75167238│ 91,7││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 36851497│ │ 36851497│ 38788704│ │ 38788704│ 33245114│ │ 33245114│ 85,7││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 36851497│ │ 36851497│ 38788704│ │ 38788704│ 33245114│ │ 33245114│ 85,7││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 16433497│ │ 16433497│ 17275104│ │ 17275104│ 11731514│ │ 11731514│ 67,9││ 85 02 │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane │ 20418000│ │ 20418000│ 21513600│ │ 21513600│ 21513600│ │ 21513600│100,0││ │din total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli capitol:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 03 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transmiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata drepturilor │ 109452499│ │ 109452499│ 84336228│ │ 84336228│ 80429301│ │ 80429301│ 95,3││ 50 │Alte cheltuieli │ 312955072│ 65265082│ 378220154│ 315713182│ 77044971│ 392758153│ 298451146│ 52260785│ 350711931│ 94,5││8506 │Partea a VIII─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 150000000│ │ 150000000│ 100000000│ │ 100000000│ 86622959│ │ 86622959│ 86,6││8606 │IMPRUMUTURI │ 150000000│ │ 150000000│ 100000000│ │ 100000000│ 86622959│ │ 86622959│ 86,6││ 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 150000000│ │ 150000000│ 100000000│ │ 100000000│ 86622959│ │ 86622959│ 86,6││ 80 │imprumuturi │ 150000000│ │ 150000000│ 100000000│ │ 100000000│ 86622959│ │ 86622959│ 86,6││ 04 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infiintarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intreprinderi mici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi mijlocii │ 100000000│ │ 100000000│ 100000000│ │ 100000000│ 86622959│ │ 86622959│ 86,6││ 10 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comerciale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │redresare │ 50000000│ │ 50000000│ │ │ │ │ │ │ ││8806 │Partea a IX─a PLATI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE DOBANZI SI ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI │ 713096│ │ 713096│ 18166614│ │ 18166614│ 18166614│ │ 18166614│100,0││8906 │PLATI DE DOBANZI │ 713096│ │ 713096│ 18166614│ │ 18166614│ 18166614│ │ 18166614│100,0││ 49 │DOBANZI │ 713096│ │ 713096│ 18166614│ │ 18166614│ 18166614│ │ 18166614│100,0││ 50 │Plati de dobanzi │ 713096│ │ 713096│ 18166614│ │ 18166614│ 18166614│ │ 18166614│100,0││ 04 │Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporare din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trezoreria statului│ 713096│ │ 713096│ 18166614│ │ 18166614│ 18166614│ │ 18166614│100,0││9006 │RAMBURSAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IMPRUMUTURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 482000000│ │ 482000000│ 482000000│ │ 482000000│ 946000000│ │ 946000000│196,2││ 84 │rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite, plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 482000000│ │ 482000000│ 482000000│ │ 482000000│ 946000000│ │ 946000000│196,2││ 87 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprumuturi │ 482000000│ │ 482000000│ 482000000│ │ 482000000│ 946000000│ │ 946000000│196,2││ 02 │Rambursare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trezoreria statului│ 482000000│ │ 482000000│ 482000000│ │ 482000000│ 946000000│ │ 946000000│196,2││9806 │EXCEDENT(+)/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DEFICIT(─) │ ─153293292│─100082782│─253376074│ 479918182│─92044971│ 387873211│ ─4010805│─59562480│ ─63573285│ ││ │Nota: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │În totalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuielilor este │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cuprins şi bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de cheltuieli al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Agentiei Naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru Ocupare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Profesionala, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │astfel: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI ─ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ANOPF, din care: │ 415868640│ │ 415868640│ 384186660│ │ 384186660│ 361882997│ │ 361882997│ ││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 344480408│ │ 344480408│ 312330860│ │ 312332860│ 296437944│ │ 296437944│ ││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 137743555│ │ 137743555│ 136906069│ │ 136906069│ 133282226│ │ 133282226│ ││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 206736853│ │ 206736853│ 175424791│ │ 175424791│ 163155718│ │ 163155718│ ││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 71388232│ │ 71388232│ 71855800│ │ 71855800│ 65445053│ │ 65445053│ │└──────────────────┴───────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────┘--------

Noutăți

 • LEGE nr. 80 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiaţii Naţionali şi Excedentele de Populaţie în Europa şi la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 193 din 25 noiembrie 2008 privind modificarea şi completarea art. 37 şi 39 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 27 august 2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 3 martie 2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 83 din 19 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
 • LEGE nr. 44 din 4 iulie 1991 pentru modificarea articolului 222 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 63 din 27 decembrie 1968 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborarea şi asistenţa mutuala dintre Republica Socialistă România şi Republica Socialistă Cehoslovaca
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • LEGE nr. 183 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1998 privind plata contribuţiei de 8% din valoarea asistenţei tehnice primite de la Agenţia Internaţionala pentru Energia Atomică - Viena (A.I.E.A.)
 • LEGE nr. 296 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Codul consumului*)
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 570 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă către populaţie de Ministerul de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 25 mai 2011 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei în România în folosinţa gratuită a Fundaţiei "Lycee Francais Anna de Noailles"
 • LEGE nr. 354 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chişinău la 11 iunie 2013
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 (*republicată*) privind siguranţa barajelor
 • LEGE nr. 43 din 18 martie 2010 privind transmiterea unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa
 • LEGE nr. 69 din 3 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/1999 de ratificare a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei pentru sprijinirea regiunilor afectate de inundaţiile din ultima perioadă, semnat la Paris la 19 ianuarie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 6 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 27 iunie 2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată
 • LEGE nr. 31 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 265 din 22 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 121 din 11 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 188/2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienta energetica, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 18 aprilie 2002 privind măsuri pentru susţinerea şi urgentarea acţiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 333 din 10 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă
 • LEGE nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 12 decembrie 2007 privind indemnizaţia acordată membrilor din România în Parlamentul European
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • LEGE nr. 162 din 29 mai 1947 pentru reglementarea cetăţeniei unor categorii de locuitori
 • LEGE nr. 18 din 11 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 471 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 5 noiembrie 1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale
 • LEGE nr. 576 din 23 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 169 din 27 octombrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 211 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 100 din 29 august 2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la Bucureşti la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la Bucureşti la 17 ianuarie 2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 30 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
 • LEGE nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • LEGE nr. 174 din 18 octombrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României, Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţionala pentru Migraţie, semnat la Bucureşti la 8 septembrie 1999
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 59 din 1 aprilie 2009 privind modificarea şi completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române şi Casei Oamenilor de Ştiinţă de a obţine şi folosi mijloace extrabugetare
 • LEGE nr. 519 din 9 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creanţelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 281 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei
 • LEGE nr. 66 din 18 aprilie 2019 privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Naţională a Meseriilor"
 • LEGE nr. 208 din 8 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 80 din 15 noiembrie 1993 privind protecţia socială a personalului care lucrează în industria destinată apărării naţionale şi ordinii publice
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021