Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 314 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 17 iunie 2002 -
LEGE nr. 314 din 22 mai 2002pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 17 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998, cuprinzând venituri în suma de 23.332,0 miliarde lei, cheltuieli în suma de 26.539,4 miliarde lei şi un deficit în suma de 3.207,4 miliarde lei. (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2. Articolul 2 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj aferent anului 1998, cuprinzând venituri în suma de 4.696,8 miliarde lei, cheltuieli în suma de 5.312,6 miliarde lei şi un deficit în suma de 615,8 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 3Curtea de Conturi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului României modul în care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a lichidat neajunsurile constatate de Curtea de Conturi, pentru a obţine descărcarea de gestiune prevăzută de lege. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 30 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU Anexa 1 MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALECONTUL GENERAL DE EXECUŢIE A BUGETULUIASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 1998                                                                                                                                  - MII LEI -+----+--+---+-+-------------------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│ C │S │Ti-│A│ │PREVEDERI *)│ *)│ *)│ PREVEDERI │ │ │ │ │ │ % ││ a │u │tlu│l│ │ ANUALE │ │ │ DEFINITIVE │ │ │ REALIZARI │ │ │ ││ p │b │ / │i│DENUMIRE INDICATORI│INITIALE ALE│ INTRARI │ TOTAL │ ALE │ INTRARI │ TOTAL │ BUGETUL │ TRAGERI │ TOTAL │ 7/4 ││ i │c │ar-│n│ │ BUGETULUI │ DE │ (1+2) │ BUGETULUI │ DE │ (4+5) │ASIGURARILOR│EFECTUATE│ (7+8) │ ││ t │a │ti-│e│ │ASIGURARILOR│ CREDITE │ │ASIGURARILOR│ CREDITE │ │ SOCIALE │ │ │ ││ o │p │col│a│ │ SOCIALE DE │ EXTERNE │ │ SOCIALE │ EXTERNE │ │ DE STAT │ │ │ ││ l │i │ │t│ │ STAT │ │ │ DE STAT │ │ │ │ │ │ ││ │t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+----+--+---+-+-------------------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │+-------------+-------------------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│0004 │VENITURI - TOTAL │ 26407631580│ │26407631580│ 26286447332│ │26286447332│ 23331989105│ │23331989105│ 88,7││2504 │I. VENITURI CURENTE│ 23666413709│ │23666413709│ 23570708182│ │23570708182│ 20616249955│ │20616249955│ 87,4││3304 │A. VENITURI FISCALE│ 23372247665│ │23372247665│ 23280648033│ │23280648033│ 20327083355│ │20327083355│ 87,3││4404 │A1. IMPOZITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DIRECTE │ 23372247665│ │23372247665│ 23280648033│ │23280648033│ 20327083355│ │20327083355│ 87,3││0904 │CONTRIBUTII PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ASIGURARI SOCIALE │ 23372247665│ │23372247665│ 23280648033│ │23280648033│ 20327083355│ │20327083355│ 87,3││ 01 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ 19582798950│ │19582798950│ 19543172115│ │19543172115│ 16974474824│ │16974474824│ 86,8││ 04 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensia suplimentara│ 2553587999│ │ 2553587999│ 2508615360│ │ 2508615360│ 2207721866│ │2207721866 │ 88,0││ 05 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurati │ 28105560│ │ 28105560│ 21105402│ │ 21105402│ 17437797│ │ 17437797 │ 82,6││ 06 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agentilor economici│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale agricultori│ 1207755156│ │ 1207755156│ 1207755156│ │ 1207155156│ 1127448858│ │1127448858 │ 93,3││1904 │B. VENITURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │NEFISCALE │ 294166044│ │ 294166044│ 290060149│ │ 290060149│ 289166600│ │ 289166600 │ 99,6││2204 │DIVERSE VENITURI │ 294166044│ │ 294166044│ 290060149│ │ 290060149│ 289166600│ │ 289166600 │ 99,6││ 13 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bilete de tratament│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi odihna │ 54071044│ │ 54071044│ 54246309│ │ 54246309│ 59770444│ │ 59770444 │110,1││ 30 │Incasari din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │surse │ 240095000│ │ 240095000│ 235813840│ │ 235813840│ 229396156│ │ 229356156 │ 97,2││3704 │SUBVENTII PRIMITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE LA BUGETUL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │STAT │ 2741217871│ │ 2741217871│ 2715739150│ │ 2715739150│ 2715739150│ │2715739150 │100,0││ 04 │Subventii primite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat │ 2741217871│ │ 2741217871│ 2715739150│ │ 2715739150│ 2715739150│ │2715739150 │100,0││5004 │CHELTUIELI TOTAL │ 26485763964│ 42518400│26528282364│ 26431799359│ 12988800│26444788159│ 26539398195│ 9477321│26548875516│100,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 26474840124│ 24758400│26499598524│ 26431079359│ 12028800│26443108159│ 26539013640│ 8945954│26547959594│100,4││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 11791960│ │ 11791960│ 11849560│ │ 11849560│ 10845982│ │ 10845982 │ 91,5││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1121392564│ 24758400│ 1146150964│ 949058362│ 12028800│ 961087162│ 938960173│ 8945954│ 947906127 │ 98,9││ 38 │TRANSFERURI │ 25189267277│ │25189267277│ 25308498022│ │25308498022│ 25428921639│ │25428921639│100,4││ 49 │DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 7334400│ 17760000│ 25094400│ 384000│ 9600001│ 1344000│ 115543│ 531367│ 706910 │ 45,7││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012 │ 62,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012 │ 62,2││5904 │Partea a III-A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI SOCIAL -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CULTURALE │ 25669267277│ │25669267277│ 25657058022│ │25657058022│ 25775099328│ │25775099328│100,4││6004 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │ 25637393322│ │25637393322│ 25625276935│ │25625276935│ 25743243449│ │25743243449│100,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 25637393322│ │25637393322│ 25625276935│ │25625276935│ 25743243449│ │25743243449│100,4││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 480000000│ │ 480000000│ 348560000│ │ 348560000│ 346177689│ │ 346177689 │ 99,3││ 38 │TRANSFERURI │ 25157393322│ │25157353322│ 25276716935│ │25276716935│ 25397065760│ │25397065760│100,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 25157393322│ │25157353322│ 25276716935│ │25276716935│ 25397065760│ │25397065760│100,4││ 22 │Pensii de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale │ 21611339889│ │21611339889│ 21937542820│ │21937542820│ 21936695982│ │21936695982│100,0││ 23 │Indemnizatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incapacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporara de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din cauza de boala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau accident │ 458143307│ │ 458143307│ 364462332│ │ 364462332│ 426521184│ │ 426521184 │117,0││ 24 │Indemnizatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │concedii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maternitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ingrijirea copiilor│ 217416039│ │ 217416039│ 205923751│ │ 205923751│ 204950326│ │ 204950326 │ 99,5││ 26 │Ajutoare acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asiguratilor pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decese şi proteze │ 31251086│ │ 31251086│ 21140086│ │ 21140086│ 20434540│ │ 20434540 │ 96,6││ 27 │Ajutoare acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru decese şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proteze │ 105651233│ │ 105651233│ 115370530│ │ 115370530│ 117872651│ │ 114872651 │ 99,5││ 28 │Tratament balnear │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi odihna │ 480000000│ │ 480000000│ 348560000│ │ 348560000│ 346177689│ │ 346177689 │ 99,3││ 29 │Concediu platit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru ingrijirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului în varsta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de până la doi ani │ 527860440│ │ 527860440│ 455860440│ │ 455860440│ 530407183│ │ 530407183 │116,3││ 31 │Compensatii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │refugiatilor greci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │repatriati │ 28800000│ │ 28800000│ 11800000│ │ 11800000│ 10237684│ │ 10237684 │ 86,7││ 45 │Pensii de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale agricultori│ 2176931328│ │ 2176931328│ 2164616976│ │ 2164616976│ 2152946210│ │2152946210 │ 99,4││6104 │ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SOCIALE │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879 │100,2││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879 │100,2││ 38 │TRANSFERURI │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879 │100,2││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879 │100,2││ 10 │Contributia de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele aflate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în concediu medical│ 31873955│ │ 31873955│ 30922063│ │ 30922063│ 30996855│ │ 30996855 │100,2││ 11 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurati pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocrotirii sanatatii│ │ │ │ 859024│ │ 859024│ 859024│ │ 859024 │100,0││7104 │Partea a VI-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALTE ACTIUNI │ 664108364│ 42518400│ 706626764│ 613067922│ 12988800│ 626056722│ 604013021│ 9477321│ 613490342 │ 98,5││7204 │ALTE ACTIUNI │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2933331 │ 99,7││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2933331 │ 99,7││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2933331 │ 99,7││ 50 │Alte cheltuieli │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2933331 │ 99,7││7304 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDULUI │ 663108364│ 42518400│ 705626764│ 610067922│ 12988800│ 623056722│ 601019690│ 9477321│ 610497011 │ 98,5││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 652184524│ 24758400│ 676942924│ 609347922│ 12028800│ 621376722│ 600635153│ 8945954│ 609581089 │ 98,5││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 11791960│ │ 11791560│ 11849560│ │ 11849560│ 10845982│ │ 10845982 │ 91,5││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 640392564│ 24758400│ 665150964│ 597498362│ 12028800│ 609527162│ 598789153│ 8945954│ 598735107 │ 98,7││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 7334400│ 17760000│ 25094400│ 384000│ 360000│ 1344000│ 175543│ 531367│ 706910 │ 45,7││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012 │ 62,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012 │ 62,2││ 03 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transmiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata drepturilor │ 643158264│ │ 643158264│ 601325486│ │ 601325486│ 592382721│ │ 592382721 │ 98,5││ 50 │Alte cheltuieli │ 19950100│ 42518400│ 62468500│ 8742436│ 12988800│ 21731236│ 8636969│ 9477321│ 18114290 │ 98,7││8804 │Partea a IX-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PLATI DE DOBANZI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SI ALTE CHELTUIELI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││9804 │PLATI DE DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ 49 │DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ 51 │Plati de dobanzi │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ 02 │Dobanda datorata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ │Partea a XII-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │EXCEDENT/DEFICIT │ -78132384│-42518400│ -120650784│ -145352027│-12988800│ -158340827│ -3207409090│ -9477321│-3216886411│ ││ │DEFICIT │ -78132384│-42518400│ -120650784│ -145352027│-12988800│ -158340827│ -3207409090│ -9477321│-3216886411│ ││ │Deficit al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anii precedenti │ │ │ │ │ │ │ -51733135│ │ -57733135 │ ││ │Disponibilitatile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensia suplimentara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din anii precedenti│ │ │ │ │ │ │ 373072452│ │ 373072452 │ ││ │Deficit acoperit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporar din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │disponibilitatile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Statului │ │ │ │ │ │ │ -2892069773│ │-2892069773│ │+-------------+-------------------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+-----+---------- Notă *) Cuprind şi prevederile iniţiale, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 nr. 110/1998, ale bugetului fondului pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor şi ale bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară atât la venituri, cat şi la cheltuieli, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenta nr. 31/1998. Anexa 2 MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALECONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE A BUGETULUI ASIGURĂRILORSOCIALE DE STAT PE ANUL 1998- detalierea pe articole de cheltuieli -                                                                                                                               - MII LEI -+----+----+---+-+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│ C │Sub-│Ti-│A│ │ PREVEDERI*)│ │ │ PREVEDERI │ │ │ REALIZARI │ │ │ ││ a │ca- │tlu│l│ │ ANUALE │ │ │ DEFINITIVE │ │ │ BUGETUL │ │ │ % ││ p │pi- │ / │i│DENUMIRE INDICATORI│INITIALE ALE│ INTRARI*) │ TOTAL*) │ ALE │INTRARI DE│ TOTAL │ASIGURARILOR│ TRAGERI │ TOTAL │ 7/4 ││ i │tol │ar-│n│ │ BUGETULUI │ DE │ (1+2) │ BUGETULUI │ CREDITE │ (4+5) │ SOCIALE │EFECTUATE│ (7+8) │ ││ t │ │ti-│e│ │ASIGURARILOR│ CREDITE │ │ASIGURARILOR│ EXTERNE │ │ DE STAT │ │ │ ││ o │ │col│a│ │ SOCIALE │ EXTERNE │ │ SOCIALE │ │ │ │ │ │ ││ l │ │ │t│ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ │ │ │ │ │ │+----+----+---+-+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │+---------------+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│5004 │CHELTUIELI-TOTAL │ 26485763964│ 42518400│26528282364│ 26431799359│ 12988800│26444788159│ 26539398195│ 9477321│26548875516│100,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │264748401242│ 24758400│26499598524│ 26431079359│ 12028800│26443108159│ 26539013640│ 8945954│26547959594│100,4││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 11791960│ │ 11791960│ 11849560│ │ 11849560│ 10845982│ │ 10845982│ 91,5││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1121392564│ 24758400│ 1146150964│ 949058362│ 12028800│ 961087162│ 938960173│ 8945954│ 947906127│ 98,9││ 38 │TRANSFERURI │ 25189267277│ │25189267277│ 25308498022│ │25308498022│ 25428921639│ │25428921639│100,4││ 49 │DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 7334400│ 17760000│ 25094400│ 384000│ 960000│ 1344000│ 175543│ 531367│ 706910│ 45,7││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││6004 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │ 25637393322│ │25637393322│ 25625276935│ │25625276935│ 25743243449│ │25743243449│100,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 25637393322│ │25637393322│ 25625276935│ │25625276935│ 25743243449│ │25743243449│100,4││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 480000000│ │ 480000000│ 348560000│ │ 348560000│ 346177689│ │ 346177689│ 99,3││ 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter social │ 480000000│ │ 480000000│ 348560000│ │ 348560000│ 346177689│ │ 346177689│ 99,3││ 38 │TRANSFERURI │ 25157393322│ │25157393322│ 25276716935│ │25276716935│ 25397065760│ │25397065760│100,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 25157393322│ │25157393322│ 25276716935│ │25276716935│ 25397065760│ │25397065760│100,4││ 40 05 │Pensii de asigurări│ 21611339889│ │21611339889│ 21937542820│ │21937542820│ 21936695982│ │21936695982│100,0││ │sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 40 09 │Alte ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alocatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizatii │ 1340322105│ │ 1340322105│ 1162757139│ │ 1162757139│ 1297185884│ │ 1297185884│111,5││ 40 20 │Alte transferari │ 28800000│ │ 28800000│ 11800000│ │ 11800000│ 10237684│ │ 10237684│ 86,7││ 40 25 │Pensii de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale agricultori│ 2176931328│ │ 2176931328│ 2164616976│ │ 2164616976│ 2152946210│ │ 2152946210│ 99,4││6104 │ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SOCIALE │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879│100,2││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879│100,2││ 38 │TRANSFERURI │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879│100,2││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879│100,2││ 39 16 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocrotirii sanatatii│ │ │ │ 859024│ │ 859024│ 859024│ │ 859024│100,0││ 39 17 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în concediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 31873955│ │ 31873955│ 30922063│ │ 30922063│ 30996855│ │ 30996855│100,2││7204 │ALTE ACTIUNI │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2993331│ 99,7││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2993331│ 99,7││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2993331│ 99,7││ 28 │Reparatii capitale │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2993331│ 99,7││7304 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDULUI │ 663108364│ 42518400│ 705626764│ 610067922│ 12988800│ 623056722│ 601019690│ 9477321│ 610497011│ 98,5││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 652184524│ 24758400│ 676942924│ 609347922│ 12028800│ 621376722│ 600635135│ 8945954│ 609581089│ 98,5││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 11791960│ │ 11791960│ 11849560│ │ 11849560│ 10845982│ │ 10845982│ 91,5││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 7251158│ │ 7251158│ 7251158│ │ 7251158│ 7717335│ │ 7717335│106,4││ 11 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 1667766│ │ 1667766│ 1667766│ │ 1667766│ 2172150│ │ 2172150│130,2││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de şomaj │ 362558│ │ 362558│ 362558│ │ 362558│ 401043│ │ 401043│110,6││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 2157600│ │ 2157600│ 2215200│ │ 2215200│ 526958│ │ 526958│ 23,7││ 14 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 352878│ │ 352878│ 352878│ │ 352878│ 28496│ │ 28496│ 8,0││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 640392564│ 24758400│ 665150964│ 597498362│ 12028800│ 609527162│ 589785153│ 8945954│ 598735107│ 98,7││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 1000000│ │ 1000000│ 290000│ │ 290000│ 299785│ │ 299785│103,3││ 27 │Reparatii curente │ 466400│ │ 466400│ 250400│ │ 250400│ 229593│ │ 229593│ 91,6││ 30 │Alte cheltuieli │ 638926164│ 24758400│ 663684564│ 596957962│ 12028800│ 608986762│ 589259775│ 8945954│ 598205729│ 98,7││ 30 04 │Transmiterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor │ 633923140│ │ 633923140│ 592090362│ │ 592090362│ 585994443│ │ 585994443│ 98,9││ 30 07 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autorizate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispozitii legale │ 5003024│ 24758400│ 29761424│ 4867600│ 12028800│ 16896400│ 3265332│ 8945954│ 12211286│ 67,0││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITUL │ 7334400│ 17760000│ 25094400│ 384000│ 960000│ 1344000│ 175543│ 531367│ 706910│ 45,7││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 7334400│ 17760000│ 25094400│ 384000│ 960000│ 1344000│ 175543│ 531367│ 706910│ 45,7││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDIT │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││ │comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││8904 │PLATI DE DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1││ 49 │DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161573415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1││ 51 │Plati de dobanzi │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1││ 51 02 │Dobanda datorata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1│+---------------+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+-------- Notă *) cuprind şi prevederile iniţiale, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 nr. 110/1998, ale bugetului fondului pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor şi ale bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară atât la venituri, cât şi la cheltuieli, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenta nr. 31/1998. Anexa 3 MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALECONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE ABUGETULUI FONDULUI PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJPE ANUL 1998                                                                                                                 - MII LEI -+----+--+---+-+-------------------+----------+----------+----------+----------+---------+-----------+----------+---------+----------+-----+│ C │S │Ti-│A│ │PREVEDERI │ │ │PREVEDERI │ │ │REALIZARI │ │ │ ││ a │u │tlu│l│ │ ANUALE │ │ │DEFINITIVE│ │ │ BUGETUL │ │ │ % ││ p │b │ / │i│DENUMIRE INDICATORI│ INITIALE │ INTRARI │ TOTAL │ ALE │ INTRARI │ TOTAL │ FONDULUI │ INTRARI │ TOTAL │ 7/4 ││ i │c │ar-│n│ │ ALE │ DE │ (1+2) │BUGETULUI │ DE │ (4+5) │ PENTRU │ DE │ (7+8) │ ││ t │a │ti-│e│ │BUGETULUI │ CREDITE │ │ FONDULUI │ CREDITE │ │ PLATA │ CREDITE │ │ ││ o │p │col│a│ │ FONDULUI │ EXTERNE │ │ PENTRU │ EXTERNE │ │AJUTORULUI│ EXTERNE │ │ ││ l │i │ │t│ │ PENTRU │ │ │ PLATA │ │ │ DE SOMAJ │ │ │ ││ │t │ │ │ │ PLATA │ │ │AJUTORULUI│ │ │ │ │ │ ││ │o │ │ │ │AJUTORULUI│ │ │ DE SOMAJ │ │ │ │ │ │ ││ │l │ │ │ │ DE SOMAJ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+----+--+---+-+-------------------+----------+----------+----------+----------+---------+-----------+----------+---------+----------+-----+│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │+-------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+---------+-----------+----------+---------+----------+-----+│0006 │VENITURI - TOTAL │5233923000│ │5233923000│5220847200│ │ 5220847200│4696793876│ │4696793876│ 89,9││2506 │I. VENITURI CURENTE│5173923000│ │5173923000│5160847200│ │15160847200│4663684701│ │4663684701│ 90,3││3306 │A. VENITURI FISCALE│4456023000│ │4456023000│4442947200│ │ 4442947200│4062717887│ │4062717887│ 91,4││4406 │IMPOZITE DIRECTE │ 445602300│ │ 456023000│4442947200│ │ 4442947200│4062711887│ │4062711887│ 91,4││1006 │CONTRIBUTII LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDUL PENTRU PLATA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTORULUI DE SOMAJ│4456023000│ │4456023000│4442947200│ │ 4442947200│4062717887│ │4062717887│ 91,4││ 01 │Contributii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi fizice, care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilizeaza munca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariata │3839764500│ │3839764500│3825092800│ │ 3825092800│3507760553│ │3507760553│ 91,7││ 02 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ajutorul de şomaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de la salariati │ 616258500│ │ 616258500│ 617854400│ │ 617854400│ 554957334│ │ 554957334│ 89,8││1906 │B. VENITURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │NEFISCALE │ 717900000│ │ 717900000│ 717900000│ │ 717900000│ 600966814│ │ 600966814│ 83,7││2206 │DIVERSE VENITURI │ 717900000│ │ 717900000│ 717900000│ │ 717900000│ 600966814│ │ 600966814│ 83,7││ 30 │Incasari din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │surse │ 717900000│ │ 717900000│ 717900000│ │ 717900000│ 600966814│ │ 600966814│ 83,7││4206 │INCASARI DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │RAMBURSAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IMPRUMUTURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 60000000│ │ 60000000│ 60000000│ │ 60000000│ 33109175│ │ 33109175│ 55,1││ 06 │Incasari din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rambursarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infiintarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intreprinderi mici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi mijlocii │ 60000000│ │ 60000000│ 60000000│ │ 60000000│ 33109175│ │ 33109175│ 55,1││5006 │CHELTUIELI - TOTAL │5016747471│ 160395840│5177143317│5166403423│ 49157328│ 5215560751│5312566009│ 19908846│5332474855│102,8││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │4897018977│ 115592640│5012611617│5061587998│ 39943680│ 5101531678│5231201831│ 19114306│5250316137│103,3││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 64738740│ │ 64738740│ 62488531│ │ 62488531│ 57184170│ │ 57184170│ 91,5││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 173892206│ 115592640│ 289484846│ 125359172│ 39943680│ 165302852│ 125528026│ 19114306│ 144642332│100,1││ 38 │TRANSFERURI │4658388031│ │4658388031│4873740295│ │ 4873740295│5048489635│ │5048489635│103,5││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 30592209│ 44803200│ 75395409│ 33895425│ 9213648│ 43109073│ 13883236│ 794540│ 14677776│ 40,9││ 79 │iMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 9136291│ │ 9136291│ 920000│ │ 920000│ 1472585│ │ 1472585│ 60,0││5605 │Partea a III-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI SOCIAL -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CULTURALE │4684584142│ │4684584142│4896691423│ │ 4896691423│5067701379│ │5067701379│103,4││5706 │INVATAMANT │ 28205843│ │ 28205843│ 24960860│ │ 24960860│ 21103744│ │ 21103744│ 84,5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25973087│ │ 25973087│ 22728104│ │ 22728104│ 19130245│ │ 19130245│ 84,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 9018839│ │ 9018839│ 8603985│ │ 8603985│ 5396666│ │ 5396666│ 62,7││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 7352159│ │ 7352159│ 6513923│ │ 6513923│ 4182300│ │ 4182300│ 64,2││ 11 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 1069067│ │ 1069067│ 876273│ │ 876273│ 635137│ │ 635137│ 72,4││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şomaj │ 232406│ │ 232406│ 190494│ │ 190494│ 154111│ │ 154111│ 80,9││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 150000│ │ 150000│ 846341│ │ 846341│ 248164│ │ 248164│ 29,3││ 14 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 215207│ │ 215207│ 176954│ │ 176954│ 176954│ │ 176954│100,0││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 14944516│ │ 14944516│ 12114387│ │ 12114387│ 11841579│ │ 11841579│ 97,7││ 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter social │ 641300│ │ 641300│ 2516300│ │ 2516300│ 2515525│ │ 2515525│ 99,9││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 3521320│ │ 3521320│ 3849658│ │ 3849658│ 3762391│ │ 3762391│ 97,7││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 8480000│ │ 8480000│ 4077000│ │ 4077000│ 4075103│ │ 4075103│ 99,9││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 318848│ │ 318848│ 517044│ │ 517044│ 492031│ │ 492031│ 95,1││ 27 │Reparatii curente │ 758748│ │ 758748│ 817048│ │ 817048│ 784206│ │ 784206│ 95,9││ 28 │Reparatii capitale │ 58300│ │ 58300│ │ │ │ │ │ │ ││ 29 │Carti şi publicatii│ 349800│ │ 349800│ 337337│ │ 337337│ 212323│ │ 212323│ 62,9││ 30 │Alte cheltuieli │ 816200│ │ 816200│ │ │ │ │ │ │ ││ 38 │TRANSFERURI │ 2009732│ │ 2009732│ 2009732│ │ 2009732│ 1892000│ │ 1892000│ 94,1││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 2009732│ │ 2009732│ 2009732│ │ 2009732│ 1892000│ │ 1892000│ 94,1││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 2232756│ │ 2232756│ 2232756│ │ 2232756│ 1973499│ │ 1973499│ 88,3││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 2232756│ │ 2232756│ 2232756│ │ 2232756│ 1973499│ │ 1973499│ 88,3││ 20 │Centre de │ 26196111│ │ 26196111│ 22951128│ │ 22951128│ 19211744│ │ 19211744│ 83,7││ │calificare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │recalificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 50 │Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │invatamant │ 2009732│ │ 2009732│ 2009732│ │ 2009732│ 1892000│ │ 1892000│ 94,1││6006 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │4656378299│ │4656378299│4871730563│ │ 4871730563│5046597635│ │5046597635│103,5││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │4656378299│ │4656378299│4871730563│ │ 4871730563│5046597635│ │5046597635│103,5││ 38 │TRANSFERURI │4656378299│ │4656378299│4871730563│ │ 4871730563│5046597635│ │5046597635│103,5││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │total cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │capitol: │4656378299│ │4656378299│4871730563│ │ 4871730563│5046597635│ │5046597635│103,5││ 33 │Ajutor de şomaj │1981106449│ │1981106449│1335000000│ │ 1335000000│1334908174│ │1334908174│ 99,9││ 34 │Alocatii de sprijin│ 532217929│ │ 532217929│ 497800000│ │ 497800000│ 497680439│ │ 497680439│ 99,9││ 35 │Ajutor de integrare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionala │ 202406353│ │ 202406353│ 200900000│ │ 200900000│ 200850333│ │ 200850333│ 99,9││ 36 │Indemnizatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agentilor economici│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a caror activitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │este întreruptă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporar │ 463320000│ │ 463320000│ 667241706│ │ 667241706│ 667241706│ │ 667241706│100,0││ 39 │Plata absolventilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │invatamant │ 92255026│ │ 92255026│ 42000000│ │ 42000000│ 41999876│ │ 41999876│100,0││ 40 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │1385072542│ │1385072542│2128788857│ │ 2128788857│2303917107│ │2303917107│108,2││ │Partea a VI-a ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACTIUNI │ 252163335│160395 840│ 412559175│ 199712000│ 49157328│ 248869328│ 178856273│ 19908846│ 198765119│ 89,5││7206 │ALTE ACTIUNI │ 19192000│ 67200 000│ 86392000│ 780000│ 24000000│ 24780000│ 798914│ 15663164│ 16462078│102,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ 19192000│ 67200 000│ 86392000│ 780000│ 24000000│ 24788000│ 798914│ 15663164│ 16462078│102,4││ │CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 19192000│ 67200000│ 86392000│ 780000│ 24000000│ 24780000│ 798914│ 15663164│ 16462078│102,4││ 30 │Alte cheltuieli │ 19192000│ 67200000│ 86392000│ 780000│ 24000000│ 24780000│ 798914│ 15663164│ 16462078│102,4││ 18 │Masuri active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │somajului │ 19192000│ 67200000│ 86392000│ 780000│ 24000000│ 24780000│ 798914│ 15663164│ 16462078│102,4││7306 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDULUI │ 232971335│ 93195840│ 326167175│ 198932000│ 25157328│ 224089328│ 178057359│ 4245682│ 182303041│ 89,5││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 195475591│ 48392640│ 243868231│ 166349331│ 15943680│ 182293011│ 164675037│ 3451142│ 168126179│ 98,9││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 55719901│ │ 55719901│ 53884546│ │ 53884546│ 51787504│ │ 51787504│ 96,1││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 39287053│ │ 39287053│ 38582911│ │ 38582911│ 38582440│ │ 38582440│100,0││ 11 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 9036022│ │ 9036022│ 8611410│ │ 8611410│ 8150733│ │ 8150733│ 94,6││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şomaj │ 1964353│ │ 1964353│ 1872046│ │ 1872046│ 1715179│ │ 1715179│ 91,6││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 3543187│ │ 3543187│ 3021200│ │ 3021200│ 1687122│ │ 1687122│ 53,1││ 14 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 1889286│ │ 1889286│ 1796979│ │ 1796979│ 1732030│ │ 1732030│ 96,3││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 139755690│ 48392640│ 188148330│ 112464785│ 15943680│ 128408465│ 112887533│ 3451142│ 116338675│100,3││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 8163200│ │ 8163200│ 8031680│ 144000│ 8175680│ 7912744│ │ 7912744│ 98,5││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 4194723│ 31271040│ 35465763│ 1000000│ 15511680│ 16511680│ 840011│ 3282862│ 4122873│ 84,0││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 1967793│ │ 1967793│ 2315691│ 96000│ 2411691│ 2237760│ │ 2237760│ 96,6││ 27 │Reparatii curente │ 2637916│ │ 2637916│ 4637916│ │ 4637916│ 4354298│ │ 4354298│ 93,8││ 28 │Reparatii capitale │ 27097600│ 9950400│ 37048000│ 5800000│ │ 5800000│ 4386589│ │ 4386589│ 75,6││ 30 │Alte cheltuieli │ 95694458│ 7171200│ 102865658│ 90679498│ 192000│ 90871498│ 93156131│ 168280│ 93324411│102,7││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 28359453│ 44803200│ 73162653│ 31662669│ 9213648│ 40876317│ 11909737│ 794540│ 12704277│ 37,6││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 28359453│ 44803200│ 73162653│ 31662669│ 9213648│ 40876317│ 11909737│ 794540│ 12704277│ 37,6││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 9136291│ │ 9136291│ 920000│ │ 920000│ 1472585│ │ 1472585│160,0││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 9136291│ │ 9136291│ 920000│ │ 920000│ 1472585│ │ 1472585│160,0││ │din total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli capitol:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 03 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transmiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata drepturilor │ 94155232│ │ 94155232│ 90164218│ │ 90164218│ 90797628│ │ 90797628│100,7││ 50 │Alte cheltuieli │ 138816103│ 93195840│ 232011943│ 108767782│ 25157328│ 133925110│ 87259731│ 4245682│ 91505413│ 80,2││8506 │PARTEA A VIII-A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││8606 │IMPRUMUTURI │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││ 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││ 80 │Imprumuturi │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││ 04 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infiintarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intreprinderi mici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi mijlocii │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││9706 │Partea a XII-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │EXCEDENT/DEFICIT │ 217175523│-160395840│ 56779683│ 54443777│-49157328│ 5286449│-615772133│-19908846│-635680979│ ││9806 │EXCEDENT/DEFICIT │ 217175523│-160395840│ 56779683│ 54443777│-49157328│ 5286449│-615772133│-19908846│-635680979│ ││0601 │DISPONIBILITATI DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ANII PRECEDENTI │ │ │ │ │ │ │2835693567│ │2835693567│ ││0602 │MODIFICAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DISPONIBILITATILOR │ │ │ │ │ │ │2219921434│ │2219921434│ │+-------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+---------+-----------+----------+---------+----------+-----+-------

Noutăți

 • LEGE nr. 84 din 9 mai 2000 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • LEGE nr. 4 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii
 • LEGE nr. 237 din 15 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 10 octombrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
 • LEGE nr. 35 din 6 iunie 1994 (*republicată*) privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment*)
 • LEGE nr. 80 din 12 iulie 1996 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1996 pentru aderarea României la Statutul Fondului Consiliului Europei de Restabilire pentru Refugiaţii Naţionali şi Excedentele de Populaţie în Europa şi la Statutul Fondului de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 67 din 15 martie 2018 privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial
 • LEGE nr. 123 din 29 mai 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, stabilirea unor măsuri de eficientizare a activităţii de privatizare pentru dezvoltarea în condiţii de profitabilitate a activităţii operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 72 din 16 iulie 1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 220 din 24 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1997 privind stabilirea cuantumurilor plăţilor compensatorii pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • LEGE nr. 175 din 6 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 144 din 27 iulie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • LEGE nr. 412 din 18 octombrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 3.499 din 11 octombrie 1938 pentru recunoaşterea şi funcţionarea breslelor de lucrători, funcţionari particulari şi meseriasi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României
 • LEGE nr. 6 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2007 pentru stabilirea orei de începere şi de închidere a votării la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României
 • LEGE nr. 94 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 125 din 11 octombrie 2001 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 de 210 MW din Centrala Termoelectrica Mintia - Deva
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 440 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale
 • LEGE nr. 67 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1998, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/1999
 • LEGE nr. 67 din 8 iulie 1996 pentru ratificarea Acordului de înfiinţare a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Marii Negre, semnat la Atena la 30 decembrie 1994
 • LEGE nr. 128 din 27 decembrie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • LEGE nr. 115 din 16 octombrie 1996 privind declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 21 aprilie 2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 25 septembrie 2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chişinău la 11 iunie 2013
 • LEGE nr. 484 din 18 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 493 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 19 septembrie 2016 privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligaţii de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 • LEGE nr. 31 din 27 martie 2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013
 • LEGE nr. 22 din 4 martie 2016 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 296 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 27 noiembrie 2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A.
 • LEGE nr. 14 din 25 martie 1996 pentru ratificarea Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994
 • LEGE nr. 215 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvenţe 3600-3800 MHz
 • LEGE nr. 345 din 19 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 236 din 13 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 166 din 12 iunie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
 • LEGE nr. 145 din 5 iulie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 2011
 • LEGE nr. 1.124 din 1 septembrie 1864 pentru constringerea corporala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 iunie 2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 74 din 14 aprilie 2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 13 iunie 2002 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Departamentului pentru comerţ exterior şi promovare economică din structura Ministerului Afacerilor Externe, precum şi a aparatului de lucru al Guvernului
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021