Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 314 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 17 iunie 2002 -
LEGE nr. 314 din 22 mai 2002pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 17 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1998, cuprinzând venituri în suma de 23.332,0 miliarde lei, cheltuieli în suma de 26.539,4 miliarde lei şi un deficit în suma de 3.207,4 miliarde lei. (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2. Articolul 2 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj aferent anului 1998, cuprinzând venituri în suma de 4.696,8 miliarde lei, cheltuieli în suma de 5.312,6 miliarde lei şi un deficit în suma de 615,8 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 3Curtea de Conturi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului României modul în care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a lichidat neajunsurile constatate de Curtea de Conturi, pentru a obţine descărcarea de gestiune prevăzută de lege. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 30 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU Anexa 1 MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALECONTUL GENERAL DE EXECUŢIE A BUGETULUIASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 1998                                                                                                                                  - MII LEI -+----+--+---+-+-------------------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│ C │S │Ti-│A│ │PREVEDERI *)│ *)│ *)│ PREVEDERI │ │ │ │ │ │ % ││ a │u │tlu│l│ │ ANUALE │ │ │ DEFINITIVE │ │ │ REALIZARI │ │ │ ││ p │b │ / │i│DENUMIRE INDICATORI│INITIALE ALE│ INTRARI │ TOTAL │ ALE │ INTRARI │ TOTAL │ BUGETUL │ TRAGERI │ TOTAL │ 7/4 ││ i │c │ar-│n│ │ BUGETULUI │ DE │ (1+2) │ BUGETULUI │ DE │ (4+5) │ASIGURARILOR│EFECTUATE│ (7+8) │ ││ t │a │ti-│e│ │ASIGURARILOR│ CREDITE │ │ASIGURARILOR│ CREDITE │ │ SOCIALE │ │ │ ││ o │p │col│a│ │ SOCIALE DE │ EXTERNE │ │ SOCIALE │ EXTERNE │ │ DE STAT │ │ │ ││ l │i │ │t│ │ STAT │ │ │ DE STAT │ │ │ │ │ │ ││ │t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │o │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │l │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+----+--+---+-+-------------------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │+-------------+-------------------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│0004 │VENITURI - TOTAL │ 26407631580│ │26407631580│ 26286447332│ │26286447332│ 23331989105│ │23331989105│ 88,7││2504 │I. VENITURI CURENTE│ 23666413709│ │23666413709│ 23570708182│ │23570708182│ 20616249955│ │20616249955│ 87,4││3304 │A. VENITURI FISCALE│ 23372247665│ │23372247665│ 23280648033│ │23280648033│ 20327083355│ │20327083355│ 87,3││4404 │A1. IMPOZITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DIRECTE │ 23372247665│ │23372247665│ 23280648033│ │23280648033│ 20327083355│ │20327083355│ 87,3││0904 │CONTRIBUTII PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ASIGURARI SOCIALE │ 23372247665│ │23372247665│ 23280648033│ │23280648033│ 20327083355│ │20327083355│ 87,3││ 01 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ 19582798950│ │19582798950│ 19543172115│ │19543172115│ 16974474824│ │16974474824│ 86,8││ 04 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensia suplimentara│ 2553587999│ │ 2553587999│ 2508615360│ │ 2508615360│ 2207721866│ │2207721866 │ 88,0││ 05 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurati │ 28105560│ │ 28105560│ 21105402│ │ 21105402│ 17437797│ │ 17437797 │ 82,6││ 06 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agentilor economici│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale agricultori│ 1207755156│ │ 1207755156│ 1207755156│ │ 1207155156│ 1127448858│ │1127448858 │ 93,3││1904 │B. VENITURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │NEFISCALE │ 294166044│ │ 294166044│ 290060149│ │ 290060149│ 289166600│ │ 289166600 │ 99,6││2204 │DIVERSE VENITURI │ 294166044│ │ 294166044│ 290060149│ │ 290060149│ 289166600│ │ 289166600 │ 99,6││ 13 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bilete de tratament│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi odihna │ 54071044│ │ 54071044│ 54246309│ │ 54246309│ 59770444│ │ 59770444 │110,1││ 30 │Incasari din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │surse │ 240095000│ │ 240095000│ 235813840│ │ 235813840│ 229396156│ │ 229356156 │ 97,2││3704 │SUBVENTII PRIMITE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE LA BUGETUL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │STAT │ 2741217871│ │ 2741217871│ 2715739150│ │ 2715739150│ 2715739150│ │2715739150 │100,0││ 04 │Subventii primite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat │ 2741217871│ │ 2741217871│ 2715739150│ │ 2715739150│ 2715739150│ │2715739150 │100,0││5004 │CHELTUIELI TOTAL │ 26485763964│ 42518400│26528282364│ 26431799359│ 12988800│26444788159│ 26539398195│ 9477321│26548875516│100,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 26474840124│ 24758400│26499598524│ 26431079359│ 12028800│26443108159│ 26539013640│ 8945954│26547959594│100,4││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 11791960│ │ 11791960│ 11849560│ │ 11849560│ 10845982│ │ 10845982 │ 91,5││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1121392564│ 24758400│ 1146150964│ 949058362│ 12028800│ 961087162│ 938960173│ 8945954│ 947906127 │ 98,9││ 38 │TRANSFERURI │ 25189267277│ │25189267277│ 25308498022│ │25308498022│ 25428921639│ │25428921639│100,4││ 49 │DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 7334400│ 17760000│ 25094400│ 384000│ 9600001│ 1344000│ 115543│ 531367│ 706910 │ 45,7││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012 │ 62,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012 │ 62,2││5904 │Partea a III-A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI SOCIAL -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CULTURALE │ 25669267277│ │25669267277│ 25657058022│ │25657058022│ 25775099328│ │25775099328│100,4││6004 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │ 25637393322│ │25637393322│ 25625276935│ │25625276935│ 25743243449│ │25743243449│100,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 25637393322│ │25637393322│ 25625276935│ │25625276935│ 25743243449│ │25743243449│100,4││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 480000000│ │ 480000000│ 348560000│ │ 348560000│ 346177689│ │ 346177689 │ 99,3││ 38 │TRANSFERURI │ 25157393322│ │25157353322│ 25276716935│ │25276716935│ 25397065760│ │25397065760│100,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 25157393322│ │25157353322│ 25276716935│ │25276716935│ 25397065760│ │25397065760│100,4││ 22 │Pensii de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale │ 21611339889│ │21611339889│ 21937542820│ │21937542820│ 21936695982│ │21936695982│100,0││ 23 │Indemnizatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incapacitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporara de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din cauza de boala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau accident │ 458143307│ │ 458143307│ 364462332│ │ 364462332│ 426521184│ │ 426521184 │117,0││ 24 │Indemnizatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │concedii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maternitate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ingrijirea copiilor│ 217416039│ │ 217416039│ 205923751│ │ 205923751│ 204950326│ │ 204950326 │ 99,5││ 26 │Ajutoare acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asiguratilor pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decese şi proteze │ 31251086│ │ 31251086│ 21140086│ │ 21140086│ 20434540│ │ 20434540 │ 96,6││ 27 │Ajutoare acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru decese şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proteze │ 105651233│ │ 105651233│ 115370530│ │ 115370530│ 117872651│ │ 114872651 │ 99,5││ 28 │Tratament balnear │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi odihna │ 480000000│ │ 480000000│ 348560000│ │ 348560000│ 346177689│ │ 346177689 │ 99,3││ 29 │Concediu platit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru ingrijirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului în varsta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de până la doi ani │ 527860440│ │ 527860440│ 455860440│ │ 455860440│ 530407183│ │ 530407183 │116,3││ 31 │Compensatii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │refugiatilor greci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │repatriati │ 28800000│ │ 28800000│ 11800000│ │ 11800000│ 10237684│ │ 10237684 │ 86,7││ 45 │Pensii de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale agricultori│ 2176931328│ │ 2176931328│ 2164616976│ │ 2164616976│ 2152946210│ │2152946210 │ 99,4││6104 │ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SOCIALE │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879 │100,2││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879 │100,2││ 38 │TRANSFERURI │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879 │100,2││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879 │100,2││ 10 │Contributia de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele aflate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în concediu medical│ 31873955│ │ 31873955│ 30922063│ │ 30922063│ 30996855│ │ 30996855 │100,2││ 11 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurati pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocrotirii sanatatii│ │ │ │ 859024│ │ 859024│ 859024│ │ 859024 │100,0││7104 │Partea a VI-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALTE ACTIUNI │ 664108364│ 42518400│ 706626764│ 613067922│ 12988800│ 626056722│ 604013021│ 9477321│ 613490342 │ 98,5││7204 │ALTE ACTIUNI │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2933331 │ 99,7││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2933331 │ 99,7││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2933331 │ 99,7││ 50 │Alte cheltuieli │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2933331 │ 99,7││7304 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDULUI │ 663108364│ 42518400│ 705626764│ 610067922│ 12988800│ 623056722│ 601019690│ 9477321│ 610497011 │ 98,5││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 652184524│ 24758400│ 676942924│ 609347922│ 12028800│ 621376722│ 600635153│ 8945954│ 609581089 │ 98,5││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 11791960│ │ 11791560│ 11849560│ │ 11849560│ 10845982│ │ 10845982 │ 91,5││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 640392564│ 24758400│ 665150964│ 597498362│ 12028800│ 609527162│ 598789153│ 8945954│ 598735107 │ 98,7││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 7334400│ 17760000│ 25094400│ 384000│ 360000│ 1344000│ 175543│ 531367│ 706910 │ 45,7││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012 │ 62,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012 │ 62,2││ 03 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transmiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata drepturilor │ 643158264│ │ 643158264│ 601325486│ │ 601325486│ 592382721│ │ 592382721 │ 98,5││ 50 │Alte cheltuieli │ 19950100│ 42518400│ 62468500│ 8742436│ 12988800│ 21731236│ 8636969│ 9477321│ 18114290 │ 98,7││8804 │Partea a IX-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PLATI DE DOBANZI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SI ALTE CHELTUIELI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││9804 │PLATI DE DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ 49 │DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ 51 │Plati de dobanzi │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ 02 │Dobanda datorata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846 │ 99,1││ │Partea a XII-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │EXCEDENT/DEFICIT │ -78132384│-42518400│ -120650784│ -145352027│-12988800│ -158340827│ -3207409090│ -9477321│-3216886411│ ││ │DEFICIT │ -78132384│-42518400│ -120650784│ -145352027│-12988800│ -158340827│ -3207409090│ -9477321│-3216886411│ ││ │Deficit al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │anii precedenti │ │ │ │ │ │ │ -51733135│ │ -57733135 │ ││ │Disponibilitatile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensia suplimentara│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din anii precedenti│ │ │ │ │ │ │ 373072452│ │ 373072452 │ ││ │Deficit acoperit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporar din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │disponibilitatile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Statului │ │ │ │ │ │ │ -2892069773│ │-2892069773│ │+-------------+-------------------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+------------+---------+-----------+-----+---------- Notă *) Cuprind şi prevederile iniţiale, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 nr. 110/1998, ale bugetului fondului pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor şi ale bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară atât la venituri, cat şi la cheltuieli, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenta nr. 31/1998. Anexa 2 MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALECONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE A BUGETULUI ASIGURĂRILORSOCIALE DE STAT PE ANUL 1998- detalierea pe articole de cheltuieli -                                                                                                                               - MII LEI -+----+----+---+-+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│ C │Sub-│Ti-│A│ │ PREVEDERI*)│ │ │ PREVEDERI │ │ │ REALIZARI │ │ │ ││ a │ca- │tlu│l│ │ ANUALE │ │ │ DEFINITIVE │ │ │ BUGETUL │ │ │ % ││ p │pi- │ / │i│DENUMIRE INDICATORI│INITIALE ALE│ INTRARI*) │ TOTAL*) │ ALE │INTRARI DE│ TOTAL │ASIGURARILOR│ TRAGERI │ TOTAL │ 7/4 ││ i │tol │ar-│n│ │ BUGETULUI │ DE │ (1+2) │ BUGETULUI │ CREDITE │ (4+5) │ SOCIALE │EFECTUATE│ (7+8) │ ││ t │ │ti-│e│ │ASIGURARILOR│ CREDITE │ │ASIGURARILOR│ EXTERNE │ │ DE STAT │ │ │ ││ o │ │col│a│ │ SOCIALE │ EXTERNE │ │ SOCIALE │ │ │ │ │ │ ││ l │ │ │t│ │ DE STAT │ │ │ DE STAT │ │ │ │ │ │ │+----+----+---+-+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │+---------------+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+│5004 │CHELTUIELI-TOTAL │ 26485763964│ 42518400│26528282364│ 26431799359│ 12988800│26444788159│ 26539398195│ 9477321│26548875516│100,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │264748401242│ 24758400│26499598524│ 26431079359│ 12028800│26443108159│ 26539013640│ 8945954│26547959594│100,4││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 11791960│ │ 11791960│ 11849560│ │ 11849560│ 10845982│ │ 10845982│ 91,5││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1121392564│ 24758400│ 1146150964│ 949058362│ 12028800│ 961087162│ 938960173│ 8945954│ 947906127│ 98,9││ 38 │TRANSFERURI │ 25189267277│ │25189267277│ 25308498022│ │25308498022│ 25428921639│ │25428921639│100,4││ 49 │DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 7334400│ 17760000│ 25094400│ 384000│ 960000│ 1344000│ 175543│ 531367│ 706910│ 45,7││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││6004 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │ 25637393322│ │25637393322│ 25625276935│ │25625276935│ 25743243449│ │25743243449│100,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 25637393322│ │25637393322│ 25625276935│ │25625276935│ 25743243449│ │25743243449│100,4││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 480000000│ │ 480000000│ 348560000│ │ 348560000│ 346177689│ │ 346177689│ 99,3││ 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter social │ 480000000│ │ 480000000│ 348560000│ │ 348560000│ 346177689│ │ 346177689│ 99,3││ 38 │TRANSFERURI │ 25157393322│ │25157393322│ 25276716935│ │25276716935│ 25397065760│ │25397065760│100,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 25157393322│ │25157393322│ 25276716935│ │25276716935│ 25397065760│ │25397065760│100,4││ 40 05 │Pensii de asigurări│ 21611339889│ │21611339889│ 21937542820│ │21937542820│ 21936695982│ │21936695982│100,0││ │sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 40 09 │Alte ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alocatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizatii │ 1340322105│ │ 1340322105│ 1162757139│ │ 1162757139│ 1297185884│ │ 1297185884│111,5││ 40 20 │Alte transferari │ 28800000│ │ 28800000│ 11800000│ │ 11800000│ 10237684│ │ 10237684│ 86,7││ 40 25 │Pensii de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale agricultori│ 2176931328│ │ 2176931328│ 2164616976│ │ 2164616976│ 2152946210│ │ 2152946210│ 99,4││6104 │ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SOCIALE │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879│100,2││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879│100,2││ 38 │TRANSFERURI │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879│100,2││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 31873955│ │ 31873955│ 31781087│ │ 31781087│ 31855879│ │ 31855879│100,2││ 39 16 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocrotirii sanatatii│ │ │ │ 859024│ │ 859024│ 859024│ │ 859024│100,0││ 39 17 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în concediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medical pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 31873955│ │ 31873955│ 30922063│ │ 30922063│ 30996855│ │ 30996855│100,2││7204 │ALTE ACTIUNI │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2993331│ 99,7││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2993331│ 99,7││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2993331│ 99,7││ 28 │Reparatii capitale │ 1000000│ │ 1000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2993331│ │ 2993331│ 99,7││7304 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDULUI │ 663108364│ 42518400│ 705626764│ 610067922│ 12988800│ 623056722│ 601019690│ 9477321│ 610497011│ 98,5││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 652184524│ 24758400│ 676942924│ 609347922│ 12028800│ 621376722│ 600635135│ 8945954│ 609581089│ 98,5││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 11791960│ │ 11791960│ 11849560│ │ 11849560│ 10845982│ │ 10845982│ 91,5││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 7251158│ │ 7251158│ 7251158│ │ 7251158│ 7717335│ │ 7717335│106,4││ 11 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 1667766│ │ 1667766│ 1667766│ │ 1667766│ 2172150│ │ 2172150│130,2││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de şomaj │ 362558│ │ 362558│ 362558│ │ 362558│ 401043│ │ 401043│110,6││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 2157600│ │ 2157600│ 2215200│ │ 2215200│ 526958│ │ 526958│ 23,7││ 14 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 352878│ │ 352878│ 352878│ │ 352878│ 28496│ │ 28496│ 8,0││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 640392564│ 24758400│ 665150964│ 597498362│ 12028800│ 609527162│ 589785153│ 8945954│ 598735107│ 98,7││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 1000000│ │ 1000000│ 290000│ │ 290000│ 299785│ │ 299785│103,3││ 27 │Reparatii curente │ 466400│ │ 466400│ 250400│ │ 250400│ 229593│ │ 229593│ 91,6││ 30 │Alte cheltuieli │ 638926164│ 24758400│ 663684564│ 596957962│ 12028800│ 608986762│ 589259775│ 8945954│ 598205729│ 98,7││ 30 04 │Transmiterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor │ 633923140│ │ 633923140│ 592090362│ │ 592090362│ 585994443│ │ 585994443│ 98,9││ 30 07 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autorizate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispozitii legale │ 5003024│ 24758400│ 29761424│ 4867600│ 12028800│ 16896400│ 3265332│ 8945954│ 12211286│ 67,0││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITUL │ 7334400│ 17760000│ 25094400│ 384000│ 960000│ 1344000│ 175543│ 531367│ 706910│ 45,7││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 7334400│ 17760000│ 25094400│ 384000│ 960000│ 1344000│ 175543│ 531367│ 706910│ 45,7││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDIT │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ 3589440│ │ 3589440│ 336000│ │ 336000│ 209012│ │ 209012│ 62,2││ │comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││8904 │PLATI DE DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1││ 49 │DOBANZI │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161573415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1││ 51 │Plati de dobanzi │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1││ 51 02 │Dobanda datorata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului │ 152388323│ │ 152388323│ 161673415│ │ 161673415│ 160285846│ │ 160285846│ 99,1│+---------------+-------------------+------------+-----------+-----------+------------+----------+-----------+------------+---------+-----------+-----+-------- Notă *) cuprind şi prevederile iniţiale, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 nr. 110/1998, ale bugetului fondului pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor şi ale bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară atât la venituri, cât şi la cheltuieli, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenta nr. 31/1998. Anexa 3 MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALECONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUŢIE ABUGETULUI FONDULUI PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJPE ANUL 1998                                                                                                                 - MII LEI -+----+--+---+-+-------------------+----------+----------+----------+----------+---------+-----------+----------+---------+----------+-----+│ C │S │Ti-│A│ │PREVEDERI │ │ │PREVEDERI │ │ │REALIZARI │ │ │ ││ a │u │tlu│l│ │ ANUALE │ │ │DEFINITIVE│ │ │ BUGETUL │ │ │ % ││ p │b │ / │i│DENUMIRE INDICATORI│ INITIALE │ INTRARI │ TOTAL │ ALE │ INTRARI │ TOTAL │ FONDULUI │ INTRARI │ TOTAL │ 7/4 ││ i │c │ar-│n│ │ ALE │ DE │ (1+2) │BUGETULUI │ DE │ (4+5) │ PENTRU │ DE │ (7+8) │ ││ t │a │ti-│e│ │BUGETULUI │ CREDITE │ │ FONDULUI │ CREDITE │ │ PLATA │ CREDITE │ │ ││ o │p │col│a│ │ FONDULUI │ EXTERNE │ │ PENTRU │ EXTERNE │ │AJUTORULUI│ EXTERNE │ │ ││ l │i │ │t│ │ PENTRU │ │ │ PLATA │ │ │ DE SOMAJ │ │ │ ││ │t │ │ │ │ PLATA │ │ │AJUTORULUI│ │ │ │ │ │ ││ │o │ │ │ │AJUTORULUI│ │ │ DE SOMAJ │ │ │ │ │ │ ││ │l │ │ │ │ DE SOMAJ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+----+--+---+-+-------------------+----------+----------+----------+----------+---------+-----------+----------+---------+----------+-----+│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │+-------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+---------+-----------+----------+---------+----------+-----+│0006 │VENITURI - TOTAL │5233923000│ │5233923000│5220847200│ │ 5220847200│4696793876│ │4696793876│ 89,9││2506 │I. VENITURI CURENTE│5173923000│ │5173923000│5160847200│ │15160847200│4663684701│ │4663684701│ 90,3││3306 │A. VENITURI FISCALE│4456023000│ │4456023000│4442947200│ │ 4442947200│4062717887│ │4062717887│ 91,4││4406 │IMPOZITE DIRECTE │ 445602300│ │ 456023000│4442947200│ │ 4442947200│4062711887│ │4062711887│ 91,4││1006 │CONTRIBUTII LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDUL PENTRU PLATA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTORULUI DE SOMAJ│4456023000│ │4456023000│4442947200│ │ 4442947200│4062717887│ │4062717887│ 91,4││ 01 │Contributii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane juridice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi fizice, care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilizeaza munca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariata │3839764500│ │3839764500│3825092800│ │ 3825092800│3507760553│ │3507760553│ 91,7││ 02 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ajutorul de şomaj │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de la salariati │ 616258500│ │ 616258500│ 617854400│ │ 617854400│ 554957334│ │ 554957334│ 89,8││1906 │B. VENITURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │NEFISCALE │ 717900000│ │ 717900000│ 717900000│ │ 717900000│ 600966814│ │ 600966814│ 83,7││2206 │DIVERSE VENITURI │ 717900000│ │ 717900000│ 717900000│ │ 717900000│ 600966814│ │ 600966814│ 83,7││ 30 │Incasari din alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │surse │ 717900000│ │ 717900000│ 717900000│ │ 717900000│ 600966814│ │ 600966814│ 83,7││4206 │INCASARI DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │RAMBURSAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IMPRUMUTURILOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 60000000│ │ 60000000│ 60000000│ │ 60000000│ 33109175│ │ 33109175│ 55,1││ 06 │Incasari din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rambursarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infiintarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intreprinderi mici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi mijlocii │ 60000000│ │ 60000000│ 60000000│ │ 60000000│ 33109175│ │ 33109175│ 55,1││5006 │CHELTUIELI - TOTAL │5016747471│ 160395840│5177143317│5166403423│ 49157328│ 5215560751│5312566009│ 19908846│5332474855│102,8││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │4897018977│ 115592640│5012611617│5061587998│ 39943680│ 5101531678│5231201831│ 19114306│5250316137│103,3││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 64738740│ │ 64738740│ 62488531│ │ 62488531│ 57184170│ │ 57184170│ 91,5││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 173892206│ 115592640│ 289484846│ 125359172│ 39943680│ 165302852│ 125528026│ 19114306│ 144642332│100,1││ 38 │TRANSFERURI │4658388031│ │4658388031│4873740295│ │ 4873740295│5048489635│ │5048489635│103,5││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 30592209│ 44803200│ 75395409│ 33895425│ 9213648│ 43109073│ 13883236│ 794540│ 14677776│ 40,9││ 79 │iMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 9136291│ │ 9136291│ 920000│ │ 920000│ 1472585│ │ 1472585│ 60,0││5605 │Partea a III-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI SOCIAL -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CULTURALE │4684584142│ │4684584142│4896691423│ │ 4896691423│5067701379│ │5067701379│103,4││5706 │INVATAMANT │ 28205843│ │ 28205843│ 24960860│ │ 24960860│ 21103744│ │ 21103744│ 84,5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25973087│ │ 25973087│ 22728104│ │ 22728104│ 19130245│ │ 19130245│ 84,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 9018839│ │ 9018839│ 8603985│ │ 8603985│ 5396666│ │ 5396666│ 62,7││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 7352159│ │ 7352159│ 6513923│ │ 6513923│ 4182300│ │ 4182300│ 64,2││ 11 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 1069067│ │ 1069067│ 876273│ │ 876273│ 635137│ │ 635137│ 72,4││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şomaj │ 232406│ │ 232406│ 190494│ │ 190494│ 154111│ │ 154111│ 80,9││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 150000│ │ 150000│ 846341│ │ 846341│ 248164│ │ 248164│ 29,3││ 14 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 215207│ │ 215207│ 176954│ │ 176954│ 176954│ │ 176954│100,0││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 14944516│ │ 14944516│ 12114387│ │ 12114387│ 11841579│ │ 11841579│ 97,7││ 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter social │ 641300│ │ 641300│ 2516300│ │ 2516300│ 2515525│ │ 2515525│ 99,9││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 3521320│ │ 3521320│ 3849658│ │ 3849658│ 3762391│ │ 3762391│ 97,7││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 8480000│ │ 8480000│ 4077000│ │ 4077000│ 4075103│ │ 4075103│ 99,9││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 318848│ │ 318848│ 517044│ │ 517044│ 492031│ │ 492031│ 95,1││ 27 │Reparatii curente │ 758748│ │ 758748│ 817048│ │ 817048│ 784206│ │ 784206│ 95,9││ 28 │Reparatii capitale │ 58300│ │ 58300│ │ │ │ │ │ │ ││ 29 │Carti şi publicatii│ 349800│ │ 349800│ 337337│ │ 337337│ 212323│ │ 212323│ 62,9││ 30 │Alte cheltuieli │ 816200│ │ 816200│ │ │ │ │ │ │ ││ 38 │TRANSFERURI │ 2009732│ │ 2009732│ 2009732│ │ 2009732│ 1892000│ │ 1892000│ 94,1││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 2009732│ │ 2009732│ 2009732│ │ 2009732│ 1892000│ │ 1892000│ 94,1││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 2232756│ │ 2232756│ 2232756│ │ 2232756│ 1973499│ │ 1973499│ 88,3││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 2232756│ │ 2232756│ 2232756│ │ 2232756│ 1973499│ │ 1973499│ 88,3││ 20 │Centre de │ 26196111│ │ 26196111│ 22951128│ │ 22951128│ 19211744│ │ 19211744│ 83,7││ │calificare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │recalificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 50 │Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │invatamant │ 2009732│ │ 2009732│ 2009732│ │ 2009732│ 1892000│ │ 1892000│ 94,1││6006 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │4656378299│ │4656378299│4871730563│ │ 4871730563│5046597635│ │5046597635│103,5││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │4656378299│ │4656378299│4871730563│ │ 4871730563│5046597635│ │5046597635│103,5││ 38 │TRANSFERURI │4656378299│ │4656378299│4871730563│ │ 4871730563│5046597635│ │5046597635│103,5││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │total cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │capitol: │4656378299│ │4656378299│4871730563│ │ 4871730563│5046597635│ │5046597635│103,5││ 33 │Ajutor de şomaj │1981106449│ │1981106449│1335000000│ │ 1335000000│1334908174│ │1334908174│ 99,9││ 34 │Alocatii de sprijin│ 532217929│ │ 532217929│ 497800000│ │ 497800000│ 497680439│ │ 497680439│ 99,9││ 35 │Ajutor de integrare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesionala │ 202406353│ │ 202406353│ 200900000│ │ 200900000│ 200850333│ │ 200850333│ 99,9││ 36 │Indemnizatii pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agentilor economici│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a caror activitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │este întreruptă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temporar │ 463320000│ │ 463320000│ 667241706│ │ 667241706│ 667241706│ │ 667241706│100,0││ 39 │Plata absolventilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │invatamant │ 92255026│ │ 92255026│ 42000000│ │ 42000000│ 41999876│ │ 41999876│100,0││ 40 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │1385072542│ │1385072542│2128788857│ │ 2128788857│2303917107│ │2303917107│108,2││ │Partea a VI-a ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACTIUNI │ 252163335│160395 840│ 412559175│ 199712000│ 49157328│ 248869328│ 178856273│ 19908846│ 198765119│ 89,5││7206 │ALTE ACTIUNI │ 19192000│ 67200 000│ 86392000│ 780000│ 24000000│ 24780000│ 798914│ 15663164│ 16462078│102,4││ 01 │A. CHELTUIELI │ 19192000│ 67200 000│ 86392000│ 780000│ 24000000│ 24788000│ 798914│ 15663164│ 16462078│102,4││ │CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 19192000│ 67200000│ 86392000│ 780000│ 24000000│ 24780000│ 798914│ 15663164│ 16462078│102,4││ 30 │Alte cheltuieli │ 19192000│ 67200000│ 86392000│ 780000│ 24000000│ 24780000│ 798914│ 15663164│ 16462078│102,4││ 18 │Masuri active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │somajului │ 19192000│ 67200000│ 86392000│ 780000│ 24000000│ 24780000│ 798914│ 15663164│ 16462078│102,4││7306 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ADMINISTRARE A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDULUI │ 232971335│ 93195840│ 326167175│ 198932000│ 25157328│ 224089328│ 178057359│ 4245682│ 182303041│ 89,5││ 01 │A. CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 195475591│ 48392640│ 243868231│ 166349331│ 15943680│ 182293011│ 164675037│ 3451142│ 168126179│ 98,9││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 55719901│ │ 55719901│ 53884546│ │ 53884546│ 51787504│ │ 51787504│ 96,1││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 39287053│ │ 39287053│ 38582911│ │ 38582911│ 38582440│ │ 38582440│100,0││ 11 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 9036022│ │ 9036022│ 8611410│ │ 8611410│ 8150733│ │ 8150733│ 94,6││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şomaj │ 1964353│ │ 1964353│ 1872046│ │ 1872046│ 1715179│ │ 1715179│ 91,6││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 3543187│ │ 3543187│ 3021200│ │ 3021200│ 1687122│ │ 1687122│ 53,1││ 14 │Contributii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 1889286│ │ 1889286│ 1796979│ │ 1796979│ 1732030│ │ 1732030│ 96,3││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 139755690│ 48392640│ 188148330│ 112464785│ 15943680│ 128408465│ 112887533│ 3451142│ 116338675│100,3││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 8163200│ │ 8163200│ 8031680│ 144000│ 8175680│ 7912744│ │ 7912744│ 98,5││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 4194723│ 31271040│ 35465763│ 1000000│ 15511680│ 16511680│ 840011│ 3282862│ 4122873│ 84,0││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 1967793│ │ 1967793│ 2315691│ 96000│ 2411691│ 2237760│ │ 2237760│ 96,6││ 27 │Reparatii curente │ 2637916│ │ 2637916│ 4637916│ │ 4637916│ 4354298│ │ 4354298│ 93,8││ 28 │Reparatii capitale │ 27097600│ 9950400│ 37048000│ 5800000│ │ 5800000│ 4386589│ │ 4386589│ 75,6││ 30 │Alte cheltuieli │ 95694458│ 7171200│ 102865658│ 90679498│ 192000│ 90871498│ 93156131│ 168280│ 93324411│102,7││ 70 │B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 28359453│ 44803200│ 73162653│ 31662669│ 9213648│ 40876317│ 11909737│ 794540│ 12704277│ 37,6││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 28359453│ 44803200│ 73162653│ 31662669│ 9213648│ 40876317│ 11909737│ 794540│ 12704277│ 37,6││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 9136291│ │ 9136291│ 920000│ │ 920000│ 1472585│ │ 1472585│160,0││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 9136291│ │ 9136291│ 920000│ │ 920000│ 1472585│ │ 1472585│160,0││ │din total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli capitol:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 03 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transmiterea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata drepturilor │ 94155232│ │ 94155232│ 90164218│ │ 90164218│ 90797628│ │ 90797628│100,7││ 50 │Alte cheltuieli │ 138816103│ 93195840│ 232011943│ 108767782│ 25157328│ 133925110│ 87259731│ 4245682│ 91505413│ 80,2││8506 │PARTEA A VIII-A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││8606 │IMPRUMUTURI │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││ 78 │C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FINANCIARE │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││ 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││ 80 │Imprumuturi │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││ 04 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │infiintarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intreprinderi mici │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi mijlocii │ 80000000│ │ 80000000│ 70000000│ │ 70000000│ 66008357│ │ 66008357│ 94,3││9706 │Partea a XII-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │EXCEDENT/DEFICIT │ 217175523│-160395840│ 56779683│ 54443777│-49157328│ 5286449│-615772133│-19908846│-635680979│ ││9806 │EXCEDENT/DEFICIT │ 217175523│-160395840│ 56779683│ 54443777│-49157328│ 5286449│-615772133│-19908846│-635680979│ ││0601 │DISPONIBILITATI DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ANII PRECEDENTI │ │ │ │ │ │ │2835693567│ │2835693567│ ││0602 │MODIFICAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DISPONIBILITATILOR │ │ │ │ │ │ │2219921434│ │2219921434│ │+-------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+---------+-----------+----------+---------+----------+-----+-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 4 august 2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 292 din 5 iunie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 119/2000 pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 17 noiembrie 2005 pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
 • LEGE nr. 116 din 15 martie 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 294 din 2 noiembrie 2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate
 • LEGE nr. 563 din 9 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti
 • LEGE nr. 213 din 9 noiembrie 2016 privind cooperarea internaţională pentru dezvoltare şi asistenţă umanitară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 11 iunie 2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 194 din 20 decembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea medaliei "Crucea comemorativa a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945"
 • LEGE nr. 79 din 12 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 181 din 11 noiembrie 1999 pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGEA nr. 14 din 7 august 1990 privind salarizarea membrilor Curţii Supreme de Justiţie şi a aparatului acesteia
 • LEGE nr. 57 din 5 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusa, cu reducere de vârsta, a femeilor care lucrează în industria miniera
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 21 din 11 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 93 din 12 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro
 • LEGE nr. 233 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 30 octombrie 2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 171 din 7 octombrie 2019 privind exonerarea de la plată a unor obligaţii
 • LEGE nr. 115 din 27 mai 2016 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 26 mai 2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 10 noiembrie 2004 pentru reglementarea unor probleme financiare
 • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 5 din 21 februarie 2013 bugetului de stat pe anul 2013
 • LEGE nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 44 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 19 septembrie 2002 privind modificarea Legii nr. 373/2002 pentru aprobarea finanţării repatrierii personalului navigant, debarcat sau aflat la bordul unor nave maritime de transport, achitarea drepturilor restante şi pentru menţinerea în siguranţa a navelor din patrimoniul Companiei de Navigaţie Maritima "Romline" - S.A. Constanţa
 • LEGE nr. 134 din 21 iulie 2000 privind regimul parcurilor industriale
 • LEGE nr. 155 din 28 septembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 248/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S. A. Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 1 aprilie 2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 167 din 22 iulie 2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2015 şi la Chişinău la 21 iulie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 34 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2001 pentru acceptarea Codului internaţional al mijloacelor de salvare (Codul LSA), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia Comitetului Securităţii Maritime MSC.48 (66) la Londra la 4 iunie 1996
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 338 din 17 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 588 din 31 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 238/2000 privind rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte din creditul acordat de Guvernul S.U.A. în baza programului CCC - Legea publică nr. 480 din 1992, precum şi achitarea dobânzii şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 122 din 30 iunie 1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 8 din 25 ianuarie 1991 pentru ratificarea Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979
 • LEGE nr. 36 din 24 iunie 1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economică şi culturală între România şi Republica Moldova
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021