Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 313 din 22 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 17 iunie 2002 -
LEGE nr. 313 din 22 mai 2002pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 17 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1999, cuprinzând venituri în suma de 37.936,5 miliarde lei, cheltuieli în suma de 39.170,8 miliarde lei şi un deficit în suma de 1.234,3 miliarde lei. (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat este prevăzută în anexele nr. 1 şi 2. Articolul 2 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj aferent anului 1999, cuprinzând venituri în suma de 6.631,2 miliarde lei, cheltuieli în suma de 8.195,4 miliarde lei şi un deficit în suma de 1.564,2 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj este prevăzută în anexa nr. 3. Articolul 3Curtea de Conturi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va prezenta Parlamentului României modul în care Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale a lichidat abaterile constatate în Raportul public anual al Curţii de Conturi. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 30 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU Anexa 1 MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALE
  EXECUŢIA BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PE ANUL 1999
  - MII LEI -
                               
  Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolTi- tlu  / ar- ti- colA- li- ne- atDENUMIRE INDICATORIPREVEDERI ANUALE INIŢIALEPREVEDERI ANUALE DEFINITIVEREALIZĂRI%
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATINTRĂRI DE CREDITE EXTERNETOTAL (1+2)BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATINTRĂRI DE CREDITE EXTERNETOTAL (4+5)BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATINTRĂRI DE CREDITE EXTERNETOTAL (7+8)7/4
  AB12345678910
  0004       VENITURI - TOTAL37264260561   3726426056139157999260   3915799926037936469972   3793646997296,8
  2504       I. VENITURI CURENTE33196209722   3319620972235059755628   3505975562833838226340   3383822634096,5
  3304       A. VENITURI FISCALE32879053909   3287905390933416266449   3341626644932538249196   3253824919697,3
  4404       A1. VENITURI DIRECTE32879053909   3287905390933416266449   3341626644932538249196   3253824919697,3
  0904       CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE32879053909   3287905390933416266449   3341626644932538249196   3253824919697,3
    01     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat26546540000   2654654000027078521317   2707852131726525452015   2652545201597,9
    04     Contribuţii pentru pensia suplimentară4731930000   47319300004917161223   49171612234570172482   457017248292,9
    05     Contribuţia agricultorilor asiguraţi30502206   3050220630502206   3050220612693225   1269322541,6
    06     Contribuţii agenţi economici pentru asigurări sociale agricultori1570081703   15700817031390081703   13900817031429931474   1429931474102,8
  1904       B. VENITURI NEFISCALE317155813   3171558131643489175   16434891751299977144   129997714479,1
  2204       DIVERSE VENITURI317155813   3171558131643489175   16434891751299977144   129997714479,1
    13     Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă167155813   167155813181471150   181471150103317506   10331750656,9
    30     Încasări din alte surse150000000   1500000001462018029   14620180291196659638   119665963881,8
  3604       V. SUBVENŢII4068050839   40680508394098243632   40982436324098243632   4098243632100,0
  3704       SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT4068050839   40680508394098243632   40982436324098243632   4098243632100,0
    04     Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat4068050839   40680508394098243632   40982436324098243632   4098243632100,0
  5004       CHELTUIELI - TOTAL372642605612309600037287356561391579992603299998139190999241391707657211536422339186129944100,0
      01   A. CHELTUIELI CURENTE37252399261600496037258404221391532855212466198139177947502391691447081300220039182146908100,0
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL24510024   2451002427510024   2751002426136939   2613693995,0
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII91665655760049609226615171078853307246619811103515288107500807513002200108801027599,6
      38   TRANSFERURI36201232680   3620123268037926925653   3792692565337948003157   37948003157100,0
      49   DOBÂNZI110000000   110000000119996537   119996537119996531   119996531100,0
      70   B. CHELTUIELI DE CAPITAL950400017091040265950402001120833800010339120   23620232362023  
      78   C. OPERAŢIUNI FINANCIARE2357300   23573002712619   27126191621013   162101359,7
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2357300   23573002712619   27126191621013   162101359,7
  5904       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE36765397680   3676539768038507090653   3850709065338527783532   38527783532100,0
  6004       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII36720184050   3672018405038443777023   3844377702338466618832   38466618832100,0
      01   A. CHELTUIELI CURENTE36720184050   3672018405038443777023   3844377702338466618832   38466618832100,0
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII564165000   564165000580165000   580165000579786375   57978637599,9
      38   TRANSFERURI36156019050   3615601905037863612023   3786361202337886832457   37886832457100,0
      40   Transferuri neconsolidabile Din total cheltuieli capitol:36156019050   3615601905037863612023   3786361202337886832457   37886832457100,0
    22     Pensii de asigurări sociale de stat31076490180   3107649018033112174180   3311217418033105142938   3310514293899,9
    23     Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident462144486   462144486537097440   537097440558060256   558060256103,9
    24     Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor242101222   242101222278051040   278051040277879453   27787945399,9
    26     Ajutoare acordate asiguraţilor pentru deces37978372   3797837225143899   2514389924785082   2478508298,5
    27     Ajutoare acordate pensionarilor pentru deces147380000   147380000169058864   169058864165532364   16553236497,9
    28     Tratament balnear şi odihnă564465000   564465000580165000   580165000579786375   57978637599,9
    29     Concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani1250296790   1250296790783500000   783500000806403553   806403553102,9
    31     Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor greci repatriaţi33000000   3300000017028000   1702800016820772   1682077298,7
    45     Pensii de asigurări sociale agricultori2906628000   29066280002941558600   29415586002932108039   293210803999,6
  6104       ALTE CHELTUIELI SOCIALE45213630   4521363063313630   6331363061170700   6117070096,6
      01   A. CHELTUIELI CURENTE45213630   4521363063313630   6331363061170700   6117070096,6
      38   TRANSFERURI45213630   4521363063313630   6331363061170700   6117070096,6
      39   Transferuri consolidabile45213630   4521363063313630   6331363061170700   6117070096,6
    10     Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical45213630   4521363063313630   6331363061170700   6117070096,5
  7104       Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI38886288123096000411958881530912070329999815639120515229796521536422353834387598,5
  7204       ALTE ACŢIUNI3000000   30000003000000   30000002987423   298742399,5
      01   A. CHELTUIELI CURENTE3000000   30000003000000   30000002987423   298742399,5
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3000000   30000003000000   30000002987423   298742399,5
      28   Reparaţii capitale3000000   30000003000000   30000002987423   298742399,5
    50     Alte cheltuieli3000000   30000003000000   30000002987423   298742399,5
  7304       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI38586288123096000408958881527912070329999815609120515199922291536422353535645298,5
      01   A. CHELTUIELI CURENTE3740015816004960380006541523198331246619815478603125183712161300220053137341699,0
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL24510024   2451002427510024   2751002426136939   2613693995,0
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3494915576004960355596517495688307246619815203502884922342771300220050523647799,3
      70   B. CHELTUIELI DE CAPITAL950400017091040255950402001120833800010339120   23620232362023  
      78   C. OPERAŢII FINANCIARE2357300   23573002712619   27126191621013   162101359,7
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2357300   23573002712619   27126191621013   162101359,7
          Din total cheltuieli capitol:                    
    03     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor363175823   363175823513172604   513172604511305308   51130530899,6
    50     Alte cheltuieli2268705823096000457830581473946632999981477394478686921153642232405114458,9
  8804       Partea a IX-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI110000000   110000000119996537   119996537119996537   119996537100,0
  8904       PLĂŢI DE DOBÂNZI110000000   110000000119996537   119996537119996537   119996537100,0
      01   A. CHELTUIELI CURENTE110000000   110000000119995537   119995537119996537   119996537100,0
      49   DOBÂNZI110000000   110000000119996537   119996537119996537   119996537100,0
    02     Dobânda datorată trezoreriei statului110000000   110000000119996537   119996537119996537   119996537100,0
          EXCEDENT/DEFICIT   -23096000-23096000   -32999981-32999981-1234295749-15364223-1249659972  
Anexa 2 MINISTERUL MUNCII SI PROTECŢIEI SOCIALE
   
  EXECUŢIA BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT LA 31 DECEMBRIE 1999
  - detalierea pe articole de cheltuieli -
  - MII LEI -
                               
  Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolTi- tlu / ar- ti- colA- li- ne- atDENUMIRE INDICATORIPREVEDERI ANUALE INIŢIALEPREVEDERI ANUALE DEFINITIVEREALIZĂRI%
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATINTRĂRI DE CREDITE EXTERNETOTAL (1+2)BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATINTRĂRI DE CREDITE EXTERNETOTAL (4+5)BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATINTRĂRI DE CREDITE EXTERNETOTAL (7+8)7/4
  AB12345678910
  5004       CHELTUIELI - TOTAL372642605612309600037287356561391579992603299998139190999241391707657211536422339186129944100,0
    01     A. CHELTUIELI CURENTE37252399261600496037258404221391532855212466198139177947502391691447081300220039182146908100,0
    02     CHELTUIELI DE PERSONAL24510024   2451002427510024   2751002426136939   2613693995,0
    20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII91665655160049609226615171078853307246619811103515288107500807513002200108801027599,6
    38     TRANSFERURI36201232680   3620123268037926925653   379269256531948003157   1948003157100,0
    49     DOBÂNZI110000000   110000000119996537   119996537119996537   119996537100,0
    70     B. CHELTUIELI DE CAPITAL950400017091040265950402001120833800010339120   23620232362023  
    78     C. OPERAŢIUNI FINANCIARE2357300   23573002712619   27126191621013   162101359,7
    84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLAŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2357300   23573002712619   27126191621013   162101359,7
  6004       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII36720184050   3672018405038443777023   3844377702338466618832   38466618832100,0
    01     A. CHELTUIELI CURENTE36720184050   3672018405038443777023   3844377702338466618832   38466618832100,0
    20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII564165000   564165000580165000   580165000579786375   57978637599,9
    21     Drepturi cu caracter social564165000   564165000580165000   580165000579786375   57978637599,9
    38     TRANSFERURI36156019050   3615601905037863612023   3786361202337886832457   37886832457100,0
    40     Transferuri neconsolidabile36156019050   3615601905037863612023   3786361202337886832457   37886832457100,0
    4005   Pensii de asigurări sociale de stat31076490180   3107649018033112174180   3311217418033105142938   3310514293899,9
    4009   Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2139900870   21399008701792851243   17928512431832760708   1832760708102,2
    4020   Alte transferări33000000   3300000017028000   1702800016820772   1682077298,7
    4025   Pensii de asigurări sociale agricultori2906628000   29066280002941558600   29415586002932108039   293210803999,6
  6104       ALTE CHELTUIELI SOCIALE45213630   4521363063313630   6331363061170700   6117070096,6
    01     A. CHELTUIELI CURENTE45213630   4521363063313630   6331363061170700   6117070096,6
    38     TRANSFERURI45213630   4521363063313630   6331363061170700   6117070096,6
    39     Transferuri consolidabile45213630   4521363063313630   6331363061170700   6117070096,6
    3917   Contribuţia persoanelor aflate în concediu medical pentru asigurările sociale de sănătate45213630   4521363063313630   6331363061170700   6117070096,6
  7204       ALTE ACŢIUNI3000000   30000003000000   30000002987423   298742399,5
    01     A. CHELTUIELI CURENTE3000000   30000003000000   30000002987423   298742399,5
    20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3000000   30000003000000   30000002987423   298742399,5
    28     Reparaţii capitale3000000   30000003000000   30000002987423   298742399,5
  7304       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI38586288123096000408958881527912070329999815609120515199922291536422353535645298,5
    01     A. CHELTUIELI CURENTE3740015816004960380006541523198331246619815478603125183712161300220053137341699,0
    02     CHELTUIELI DE PERSONAL24510024   2451002427510024   2751002426136939   2613693995,0
    10     Cheltuieli cu salariile15412130   1541213019311005   1931100518153887   1815388794,0
    11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4623639   46236394985462   49854624920465   492046598,7
    12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj770606   770606933334   933334908545   90854597,3
    13     Deplasări, detaşări, transferări2624800   2624800950164   950164851963   85196389,6
    14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate1078849   10788491330059   13300591302079   130207997,9
    20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3494915576004960355496517495688307246619815203502884922342771300220050523647799,3
    24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1125000   11250001125000   1125000745622   74562266,2
    27     Reparaţii curente524700   524700524700   524700487441   48744192,9
    30     Alte cheltuieli3478418576004960353846817494838607246619815187005884910012141300220050400341499,3
    3004   Transmiterea drepturilor340750357   340750357487060751   487060751486760445   48676044599,9
    3007   Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale7091500600496013096460697785624661981316398374240769130022001724296960,7
    70     B. CHELTUIELI DE CAPITAL950400017051040265950402001120833800010339120   23620232362023  
    72     Investiţii ale instituţiilor publice950400017051040265950402001120833800010339120   23620232362023  
    78     C. OPERAŢIUNI FINANCIARE2357300   23573002712619   27126191621013   162101359,7
    84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE2357300   23573002712619   27126191621013   162101359,7
    85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite2357300   23573002712619   27126191621013   162101359,7
    8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane2357300   23573002712619   27126191621013   162101359,7
  8904       PLĂŢI DE DOBÂNZI110000000   110000000119996537   119996537119996537   119996537100,0
    01     A. CHELTUIELI CURENTE110000000   110000000119996537   119996537119996537   119996537100,0
    51     Plăţi de dobânzi110000000   110000000119996537   119996537119996537   119996537100,0
    5102   Dobânda datorată trezoreriei statului110000000   110000000119996537   119996537119996537   119996537100,0
Anexa 3 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
   
  EXECUŢIA BUGETULUI FONDULUI SPECIAL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ LA 31 DECEMBRIE 1999
  - MII LEI -
                               
  Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolTi- tlu / ar- ti- colA- li- ne- atDENUMIRE INDICATORIPREVEDERI ANUALE INIŢIALEPREVEDERI ANUALE DEFINITIVEREALIZĂRI%
  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATINTRĂRI DE CREDITE EXTERNETOTAL (1+2)BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATINTRĂRI DE CREDITE EXTERNETOTAL (4+5)BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STATINTRĂRI DE CREDITE EXTERNETOTAL (7+8)7/4
  AB12345678910
  0006       VENITURI - TOTAL5884028772   58840287727210692373   72106923736631236692   663123669291,9
  2506       I. VENITURI CURENTE5844028772   58440287723815192373   38151923733754504225   375450422598,4
  3306       A. VENITURI FISCALE5112660000   51126600003229266263   32292662633295603869   3295603869102,0
  4406       A1. IMPOZITE DIRECTE5112660000   51126600003229266263   32292662633295603869   3295603869102,0
  1006       CONTRIBUŢII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ5112660000   51126600003229266263   32292662633295603869   3295603869102,0
    01     Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată4405590000   44055900002507966310   25079663102507996310   2507996310100,0
    02     Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi707070000   707070000721299953   721299953787607559   787607559109,1
  1906       B. VENITURI NEFISCALE731368772   731368772585926110   585926110458900356   45890035678,3
  2206       DIVERSE VENITURI731368772   731368772585926110   585926110458900356   45890035678,3
    30     Încasări din alte surse731368772   731368772585926110   585926110458980356   45898035678,3
  4206       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE40000000   4000000060000000   6000000057073981   5707398195,1
    06     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii40000000   4000000060000000   6000000057073981   5707398195,1
  4806       RESURSE PENTRU FINANŢAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII ŞI SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVĂ       3335500000   33355000002819658486   281965848684,5
    01     Cota din contribuţia de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată       2853500000   28535000002337658486   233765848681,9
    02     Alte surse financiare       482000000   482000000482000000   482000000100,0
  5006       CHELTUIELI - TOTAL639076007657740000639076007682543620271587700998413132126819544472594879451829032417699,2
      01   A. CHELTUIELI CURENTE613262736932398797616502616681070106511008693918207880042805380954883080419813688996799,3
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL87420949   874209498089671010000008189671080866036   8086603699,9
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII192442651323987972248414481943109369986939129418032719517584183080419278256260100,4
      38   TRANSFERURI5852763769   58527637697831089909   78310899097777767671   777776767199,3
      49   DOBÂNZI       713096   713096        
      70   B. CHELTUIELI DE CAPITAL38446707253412036378791039133587579007089703429535594178117990324739321090,9
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE150000000   150000000100000000   100000000100000000   100000000100,0
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE11946000   119460008217789   82177896040999   604099973,5
  5606       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE5886467120   58864671207853659380   78536593807799983518   779998351899,3
  5706       ÎNVĂŢĂMÂNT36048990   3604899025842703   2584270325431726   2543172698,4
      01   A. CHELTUIELI CURENTE33537140   3353714023330852   2333085223258066   2325806699,6
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL12917122   129171226668177   66681776668177   6668177100,0
      10   Cheltuieli cu salariile9754135   97541355237871   52378715237871   5237871100,0
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1576241   1576241897505   897505897505   897505100,0
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj262707   262707180535   180535180535   180535100,0
      13   Deplasări, detaşări, transferări956250   95625087428   8742887428   87428100,0
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate367789   367789264838   264838264838   264838100,0
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII18274379   1827437913389443   1338944313374010   1337401099,8
      21   Drepturi cu caracter social1272713   12727131283000   12830001281907   128190799,9
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5525615   55256154733243   47332434725817   472581799,8
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8902468   89024685735000   57350005733100   573310099,9
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament581675   581675460000   460000457686   45768699,5
      27   Reparaţii curente853592   853592630000   630000628003   62800399,6
      28   Reparaţii capitale65588   65588400000   400000399500   39950099,8
      29   Cărţi şi publicaţii379504   37950455000   5500054797   5479799,6
      30   Alte cheltuieli693225   69322593200   9320093200   93200100,0
      38   TRANSFERURI2345639   23456393273232   32732323215879   321587998,2
      40   Transferuri neconsolidabile2345639   23456393273232   32732323215879   321587998,2
      70   B. CHELTUIELI DE CAPITAL2511851   25118512511851   25118512173660   217366086,5
      72   Investiţii ale instituţiilor publice Din total cheltuieli capitol:2511851   25118512511851   25118512173660   217366086,5
    20     Centre de calificare şi recalificare17147813   1714781313973228   1397322814121265   14121265101,0
    50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ18901177   1890117711869475   1186947511310461   1131046195,2
  6006       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII5850418130   58504181307827816677   78278166777774551792   777455179299,3
      01   A. CHELTUIELI CURENTE5850418130   58504181307827816677   78278166777774551792   777455179299,3
      38   TRANSFERURI5850418130   58504181307827816677   78278166777774551792   777455179299,3
      40   Transferuri neconsolidabile Din total cheltuieli capitol:5850418130   58504181307827816677   78278166777774551792   777455179299,3
    33     Ajutor de şomaj2094858581   20948585812264401221   22644012212252600787   225260078799,4
    34     Alocaţii de sprijin765478049   7654780491057942360   10579423601043516638   104351663899,6
    35     Ajutor de integrare profesională294294000   294294000287452443   287452443283047400   28304740098,4
    36     Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a căror activitate este întreruptă temporar425250000   425250000816666480   816666480810216709   81021670999,2
    39     Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ282975000   28297500066354173   6635417366023716   6602371699,5
    40     Plăţi compensatorii1987562500   19875625003335000000   33350000003319146542   331914654299,5
  7106       Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI296552956577400003542929562999895511587700994587596502954612079487945139034065898,4
  7206       ALTE ACŢIUNI317810001871002350491023212810007678605698067056221613386968698791848325104,1
      01   A. CHELTUIELI CURENTE317810001871002350491023212810007678605698067056221613386968698791848325104,1
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII317810001871002350491023212810007678605698067056221613386968698791848325104,1
      30   Alte cheltuieli317810001871002350491023212810007678605698067056221613386968698791848325104,1
    18     Măsuri active pentru combaterea şomajului317810001871002350491023212810007678605698067056221613386968698791848325104,1
  7306       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI26477195639029977303801933278708551819840433606925942732998692519246429849233398,0
      01   A. CHELTUIELI CURENTE21689109913688775230579874223869026240833352579523612338383521339343224723178499,9
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL74503827   745038277422853310000007522853374197859   7419785999,9
      10   Cheltuieli cu salariile50176992   5017699251530533   5153053351501666   5150166699,9
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat15053097   1505309713615000   1361500013613862   1361386299,9
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj2508849   25088492540000   25400002539975   2539975100,0
      13   Deplasări, detaşări, transferări2252500   22525003210000100000042100003209407   320940799,9
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate3512389   35123893333000   33330003332949   3332949100,0
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII142387272136887751560760471596404932308333518272382815964049313393432173033925100,0
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9000000   900000019383382   1938338219383382   19383382100,0
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2674176715332098274962917310622156291388722917310710057610017886100,0
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2581392   2581392277041616676029371762770416   2770416100,0
      27   Reparaţii curente5217656   52176564166145   41661454166145   4166145100,0
      28   Reparaţii capitale6525000   65250007730565   77305657730565   7730565100,0
      30   Alte cheltuieli1163890496535454122924503122672575166950131393676881226726756292856128565531100,0
      70   B. CHELTUIELI DE CAPITAL35934857253412036127606036621736579007089452244433420518117990324521955091,2
      72   Investiţii ale instituţiilor publice35934857253412036127606036621736579007089452244433420518117990324521955091,2
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE11946000   119460008217789   82177896040999   604099973,5
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite11946000   119460008217789   82177896040999   604099973,5
    03     Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor115808959   115808959123640740   123640740122581274   12258127499,1
    50     Alte cheltuieli14896299739029978187992975155067811819840432370518541507185952519246417591105997,2
  8506       Partea a VIII-a ÎMPRUMUTURI ACORDATE150000000   150000000100000000   100000000100000000   100000000100,0
  8606       ÎMPRUMUTURI150000000   150000000100000000   100000000100000000   100000000100,0
      79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE150000000   150000000100000000   100000000100000000   100000000100,0
      8003Împrumuturi150000000   150000000100000000   100000000100000000   100000000100,0
    04     Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii150000000   150000000100000000   100000000100000000   100000000100,0
  8806       Partea a XIII-a PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI       713096   713096        
  8906       PLĂŢI DE DOBÂNZI       713096   713096        
      51   Plăţi de dobânzi       713096   713096        
    04     Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului       713096   713096        
          EXCEDENT/DEFICIT-448991304-57740000-506731304-1043669654-158770099-1202439753-1564208033-94879451-1659087484  
  9906       DEFICIT-448991304-57740000-506731304-1043669654-158770099-1202439753-1564208033-94879451-1659087484  
  0601       DISPONIBILITĂŢI DIN ANII PRECEDENŢI             2219921434   2219921434  
  0602       MODIFICAREA DISPONIBILITĂŢILOR             655713401   560833950
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 7 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 2/1989 privind modalitatea de suportare a dobînzilor plătite de unităţile socialiste la creditele bancare suplimentare
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 12 noiembrie 2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 179 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/2000 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 275 din 15 mai 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Hyperion" din Bucureşti
 • LEGE nr. 188 din 30 octombrie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2011 privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului de supraveghere
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 137 din 29 decembrie 1995*) (*republicată*) privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 145 din 5 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului "Săli de sport", semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 191 din 2 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
 • LEGE nr. 473 din 20 septembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 166 din 6 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 89 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 62 din 20 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1997 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE nr. 139 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 9 din 14 aprilie 1997 cu privire la unele măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare
 • LEGE nr. 112 din 27 mai 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 221 din 4 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 *** Republicată privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 98 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea Amendamentului 1, semnat de partea română la Bucureşti la 10 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii Letonia, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Lituania, Ministerul Apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de transport strategic aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, semnat de partea română la Bucureşti la 30 iulie 2008
 • LEGE nr. 173 din 31 mai 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
 • LEGE nr. 139 din 18 iulie 2012 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2011 privind constituirea Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 18 aprilie 2003 privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A.
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 153 din 6 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 239/2000 pentru aprobarea afilierii României la unele organizaţii sportive internaţionale şi a plăţii cotizaţiilor anuale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 43 din 13 martie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole
 • LEGE nr. 1 din 16 februarie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală
 • LEGE nr. 61 din 30 octombrie 1974 cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din Republica Socialistă România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 26 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 288 din 29 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 - Codul familiei
 • LEGE nr. 2.388 din 18 aprilie 1912 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 1726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • LEGE nr. 122 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
 • LEGEA nr. 13 din 7 august 1990 pentru abrogarea şi modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 2/1987
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 noiembrie 2004 privind ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană stabilind cadrul general de participare a României la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor, semnat la Bruxelles la 22 noiembrie 2004
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 18 din 13 iulie 1949 asupra impozitului agricol
 • LEGE nr. 777 din 29 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Grupului de cooperare navală în Marea Neagra, semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 1 din 8 ianuarie 2014 pentru modificarea art. 105 alin. (2) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 4 din 31 martie 1973 *** Republicată privind dezvoltarea construcţiei de locuinţe şi vînzarea de locuinţe din fondul de stat către populaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 89 din 21 iunie 2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal referitoare la infracţiuni privind viaţa sexuală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 27 martie 2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare
 • LEGE nr. 69 din 28 iunie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1995 privind măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale pentru împrospătarea produselor şi valorificarea celor disponibile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 9 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 139 din 17 octombrie 2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasa" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţionala a Pădurilor
 • LEGE nr. 363 din 20 noiembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 7 mai 2008 pentru abrogarea art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 174 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la iniţiativa europeană EUREKA, în condiţiile Declaraţiei de la Hanovra şi ale Memorandumului de înţelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 3 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 privind pensiile I.O.V.R.
 • LEGE nr. 164 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 273 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localităţilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021