Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 280 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2000
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 12 iunie 2002 -
LEGE nr. 280 din 15 mai 2002pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2000 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 12 iunie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului de stat aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 120.342,2 miliarde lei, cheltuieli în suma de 149.167,8 miliarde lei şi un deficit în suma de 28.825,6 miliarde lei. (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului de stat este prevăzută în anexele nr. 1-5. Articolul 2 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 28.455,7 miliarde lei, cheltuieli în suma de 25.534,7 miliarde lei, care nu includ Fondul de rezerva în suma de 1.230,7 miliarde lei, rezultand un excedent în suma de 1.690,3 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului pentru asigurări sociale de sănătate este prevăzută în anexa nr. 6. Articolul 3 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru sănătate publică aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 1.002,9 miliarde lei, cheltuieli în suma de 765,3 miliarde lei şi un excedent în suma de 237,6 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru sănătate publică este prevăzută în anexa nr. 7. Articolul 4 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 3.473,7 miliarde lei, cheltuieli în suma de 3.069,1 miliarde lei şi un excedent în suma de 404,6 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special de solidaritate sociala pentru persoane cu handicap este prevăzută în anexa nr. 8. Articolul 5 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 624,3 miliarde lei, cheltuieli în suma de 208,7 miliarde lei şi un excedent în suma de 415,6 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale este prevăzută în anexa nr. 9. Articolul 6 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 2.492,1 miliarde lei, cheltuieli în suma de 2.363,6 miliarde lei şi un excedent în suma de 128,5 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic este prevăzută în anexa nr. 10. Articolul 7 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 160,4 miliarde lei, cheltuieli în suma de 95,4 miliarde lei şi un excedent în suma de 65,0 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului este prevăzută în anexa nr. 11. Articolul 8 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special al drumurilor publice aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 4.169,9 miliarde lei, cheltuieli în suma de 3.717,3 miliarde lei şi un excedent în suma de 452,6 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special al drumurilor publice este prevăzută în anexa nr. 12. Articolul 9 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 81,1 miliarde lei şi un excedent în suma de 81,1 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor este prevăzută în anexa nr. 13. Articolul 10 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special al aviaţiei civile aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 190,0 miliarde lei, cheltuieli în suma de 182,6 miliarde lei şi un excedent în suma de 7,4 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special al aviaţiei civile este prevăzută în anexa nr. 14. Articolul 11 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special de sustinere a învăţământului de stat aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 1.978,3 miliarde lei, cheltuieli în suma de 1.885,1 miliarde lei şi un excedent în suma de 93,2 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special de sustinere a învăţământului de stat este prevăzută în anexa nr. 15. Articolul 12 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului naţional de solidaritate aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 256,8 miliarde lei, cheltuieli în suma de 255,5 miliarde lei şi un excedent în suma de 1,3 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional de solidaritate este prevăzută în anexa nr. 16. Articolul 13 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale aferent anului 2000, cuprinzand venituri în suma de 78,0 miliarde lei şi un excedent în suma de 78,0 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale este prevăzută în anexa nr. 17. Articolul 14 (1) Se aprobă contul anual de execuţie privind cheltuielile bugetare aferente anului 2000, efectuate prin compensare de către instituţiile publice finantate de la bugetul de stat, în suma de 1.148,2 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare de către instituţiile publice finantate de la bugetul de stat este prevăzută în anexa nr. 18. Articolul 15 (1) Se aprobă contul anual de execuţie privind cheltuielile bugetare aferente anului 2000, efectuate prin compensare de către instituţiile publice finantate de la bugetele locale, în suma de 1.008,1 miliarde lei. (2) Structura contului anual de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare de către instituţiile publice finantate de la bugetele locale este prevăzută în anexa nr. 19. Articolul 16 (1) Se aprobă contul general anual al datoriei publice a statului aferent anului 2000, care cuprinde: a) datoria publică interna a statului în suma de 73.703,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 20.I, garantiile emise în numele şi contul statului pentru credite interne contractate în lei în suma de 32,3 miliarde lei, potrivit anexei nr. 21.I.1, şi garantiile pentru credite interne contractate în valuta în suma de 30,5 milioane dolari S.U.A. (791,5 miliarde lei), potrivit anexei nr. 21.I.2; b) datoria publică externa directa a statului în valoare de 4.640,9 milioane dolari S.U.A. (120.319,2 miliarde lei), potrivit anexei nr. 20.II, şi garantiile emise în numele şi contul statului pentru credite externe în suma de 2.237,4 milioane dolari S.U.A. (58.008,4 miliarde lei), potrivit anexei nr. 21.II. (2) Structura contului general anual al datoriei publice a statului este prevăzută în anexele nr. 20 şi 21. Articolul 17Anexele nr. 1-21*) fac parte integrantă din prezenta lege.-------- Notă *) Anexele 3-21 se publică ulterior. Articolul 18 (1) Ordonatorii principali de credite, cărora Curtea de Conturi a României nu le-a acordat descarcarea de gestiune, au obligaţia ca în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi sa ia măsuri pentru lichidarea lipsurilor şi abaterilor constatate şi să solicite aceasta descarcare. Împotriva celor vinovati se vor lua măsuri disciplinare sau penale, după caz. (2) Guvernul României, împreună cu ministerele implicate, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, va analiza masurile legislative solicitate de Curtea de Conturi a României în Raportul public anual şi va prezenta Parlamentului proiectele de legi necesare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 17 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,BOGDAN NICULESCU-DUVAZp. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILABucureşti, 15 mai 2002.Nr. 280. Anexa 1 CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STATPE ANUL 2000- Sinteza -
*Font 7*
                                                                                                         - mii lei -
Capitol Sub- capi- tol Titlu/ arti- col Ali- neat DENUMIREA INDICATORILOR PREVEDERI ANUALE INIŢIALE PREVEDERI ANUALE DEFINITIVE REALIZĂRI 3/2 %
A B 1 2 3 4
0001 0002 0003 0004 0101 0201 01 0601 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 0701 01 02 03 0801 01 02 03 04 30 0901 04 1300 1301 01 02 1401 01 02 03 1601 01 02 1701 01 02 03 04 10 11 12 13 15 16 30 1900 2001 2101 01 03 04 05 09 10 12 13 30 2201 01 03 04 05 07 09 12 16 30 3000 3001 01 02 4000 4001 01 4200 4201 01 05 09 10 VENITURI - TOTAL ---------------- I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZITE DIRECTE IMPOZITUL PE PROFIT IMPOZITUL PE SALARII Impozitul pe salarii -total- IMPOZITUL PE VENIT Impozit pe venituri din activităţi independente Impozit pe venituri din salarii Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor Impozit pe venituri din dividende Impozit pe venituri din dobanzi Impozit pe alte venituri Impozitul pe venit din pensii Impozitul pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natura Impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi vanzarea partilor sociale Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuala COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei (se scad) ALTE IMPOZITE DIRECTE Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatorilor Impozitul pe dividende de la societatile comerciale Impozitul pe onorariul avocatilor şi notarilor publici Alte încasări din impozite directe CONTRIBUTII Contribuţii pentru pensia suplimentara A2. IMPOZITE INDIRECTE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA TVA încasată TVA restituita ACCIZE SI IMPOZIT PE CIRCULATIE Accize Impozitul pe ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei TAXE VAMALE Taxe vamale de la persoane juridice Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unitatile vamale ALTE IMPOZITE INDIRECTE Taxe pe jocurile de noroc Majorari şi penalităţi de intarziere pentru venituri nevărsate la termen Taxe şi tarife pentru eliberarea de licente şi autorizaţii de functionare Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale Taxe judiciare de timbru Taxe de timbru pentru contestaţiile şi plangerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de control sau de impunere Taxe de timbru pentru activitatea notariala Taxe extrajudiciare de timbru Amenzi judiciare Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat Alte încasări din impozite indirecte B. VENITURI NEFISCALE VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE Taxe de metrologie Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic international Taxe consulare Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat cele sanitare, de pe lângă institutii Veniturile circumscriptiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare Taxe şi alte venituri din protectia mediului Varsaminte din disponibilitatile instituţiilor publice şi activitatilor autofinanţate Varsaminte din veniturile instituţiilor publice şi activitatilor autofinanţate Alte venituri de la instituţiile publice DIVERSE VENITURI Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale Încasări din cota retinuta, conform Codului Penal Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti Venituri din concesiuni Incasarea dobanzilor aferente ratelor lunare din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odata cu confiscarea, potrivit legii Venituri realizate din incasarea debitelor evidentiate în bilanturile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de productie Încasări din alte surse II. VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale nationale şi de mobilizare VII. DONATII SI SPONSORIZARI DONATII SI SPONSORIZARI Donatii şi sponsorizari VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale şi acorduri interguvernamentale Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ Încasări din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiară 112.188.334.000 111.210.600.000 107.663.000.000 19.271.000.000 13.401.000.000 1.100.000.000 1.100.000.000 15.528.000.000 566.000.000 13.576.000.000 512.000.000 525.000.000 154.000.000 49.000.000 146.000.000 -12.304.000.000 -9.317.000.000 -1.787.000.000 -1.200.000.000 1.100.000.000 900.000.000 20.000.000 175.000.000 5.000.000 446.000.000 446.000.000 88.392.000.000 43.985.000.000 32.018.000.000 29.655.000.000 2.270.000.000 93.000.000 10.125.000.000 10.065.000.000 60.000.000 2.264.000.000 70.000.000 949.000.000 500.000.000 30.000.000 520.000.000 20.000.000 15.000.000 15.000.000 145.000.000 3.547.600.000 350.000.000 695.600.000 600.000 10.000.000 500.000.000 15.000.000 1.000.000 2.000.000 7.000.000 160.000.000 2.502.000.000 16.000.000 450.000.000 3.000.000 350.000.000 1.372.000.000 10.000.000 150.000.000 1.000.000 150.000.000 120.000.000 120.000.000 100.000.000 20.000.000 286.734.000 286.734.000 286.734.000 571.000.000 571.000.000 900.000 100.000 550.000.000 20.000.000 119.836.152.943 119.317.752.943 113.989.652.943 30.935.652.943 20.228.000.000 1.680.000.000 1.680.000.000 23.627.000.000 500.000.000 22.121.000.000 326.000.000 300.000.000 160.000.000 75.000.000 90.000.000 30.000.000 15.000.000 10.000.000 -17.509.347.057 -12.466.000.000 -3.343.347.057 -1.700.000.000 2.490.000.000 1.494.000.000 14.000.000 910.000.000 70.000.000 2.000.000 420.000.000 420.000.000 83.054.000.000 50.259.000.000 21.067.000.000 19.021.000.000 1.849.000.000 197.000.000 8.628.000.000 8.528.000.000 100.000.000 3.100.000.000 200.000.000 1.000.000 630.000.000 900.000.000 600.000.000 72.000.000 630.000.000 6.000.000 13.000.000 28.000.000 20.000.000 5.328.100.000 675.000.000 1.148.100.000 100.000 8.000.000 750.000.000 15.000.000 1.000.000 1.000.000 23.000.000 350.000.000 3.505.000.000 80.000.000 685.000.000 2.000.000 395.000.000 1.973.000.000 10.000.000 200.000.000 160.000.000 114.000.000 114.000.000 100.000.000 14.000.000 243.000.000 243.000.000 243.000.000 161.400.000 161.400.000 153.000.000 8.400.000 120.342.241.596 119.763.500.967 114.394.492.055 31.472.483.958 19.927.290.832 1.628.670.472 1.628.670.472 24.374.131.041 600.536.303 22.607.309.793 371.116.153 406.277.392 162.026.729 76.921.368 90.677.088 30.694.343 14.953.892 13.617.980 -17.434.803.389 -12.430.930.020 -3.330.917.441 -1.672.955.928 2.561.278.508 1.506.903.216 16.903.190 968.607.906 66.814.827 2.049.369 415.916.494 415.916.494 82.922.008.097 50.438.665.474 67.121.490.803 -16.682.825.329 20.636.305.723 18.701.326.599 1.746.082.184 188.896.940 8.702.352.180 8.583.645.535 118.706.645 3.144.684.720 214.593.312 1.018.445 654.147.166 865.456.423 603.837.556 75.365.315 644.068.557 6.322.342 13.019.428 30.023.948 36.832.228 5.369.008.912 675.661.248 1.154.125.513 174.078 9.639.364 738.383.040 13.233.030 2.055.510 423.630 15.248.779 22.445.219 352.522.863 3.539.222.151 78.698.829 645.517.559 1.459.060 488.552.010 1.900.008.330 10.157.915 175.459.869 11.343 239.357.236 120.960.077 120.960.077 108.267.906 12.692.171 246.448.354 246.448.354 246.448.354 211.332.198 211.332.198 195.907.240 15.424.958 100,4 100,3 100,3 101,7 98,5 96,9 96,9 103,1 120,1 102,2 113,8 135,4 101,2 102,5 100,7 102,3 99,6 136,1 99,5 99,7 99,6 98,4 102,8 100,8 120,7 106,4 95,4 102,4 99,0 99,0 99,8 100,3 97,9 98,3 94,4 95,9 100,8 100,6 118,7 101,4 107,3 101,8 103,8 96,1 100,6 104,6 102,2 105,3 100,1 107,2 184,1 100,7 100,1 100,5 174,0 120,4 98,4 88,2 42,3 97,5 100,7 100,9 98,3 94,2 72,9 123,6 96,3 101,5 87,7 149,6 106,1 106,1 108,2 90,6 101,4 101,4 101,4 130,9 130,9 128,0 183,6
*Font 6*
                                                                                                                                              - mii lei -
┌────┬────┬────┬───┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────┐│Ca- │Sub-│ Ti-│A- │ │ CREDITE BUGETARE APROBATE INITIAL │ CREDITE DEFINITIVE │ PLATI EFECTUATE DIN: │ % ││pi- │ca- │ tlu│li-│ ├────────────┬───────────┬────────────┼────────────┬───────────┬────────────┼────────────┬───────────┬────────────┤ ││tol │pi- │/ar-│ne-│DENUMIRE INDICATORI│ BUGET DE │INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET DE │INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET DE │INTRARI DE │ TOTAL │ 7/4 ││ │tol │ ti-│at │ │ STAT │ CREDITE │ (1+2) │ STAT │ CREDITE │ (4+5) │ STAT │ CREDITE │ (7+8) │ ││ │ │ col│ │ │ │ EXTERNE │ │ │ EXTERNE │ │ │ EXTERNE │ │ │├────┴────┴────┴───┼───────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────┤│5001 │CHELTUIELI-TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │---------------- │143755334000│10925180659│154680514659│153793794969│11280165764│165073960733│149167816416│18493656724│167661473140│ 96,9││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │130144610059│ 5511546178│135656156237│133605019982│ 5093820680│144698840662│135331847365│ 5607030949│140938878314│ 96,9││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 32938067272│ 258265001│ 32963893772│ 35760124891│ 15897921│ 35776022812│ 35482871472│ 2132506│ 35485003978│ 99,2││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 9740241769│ 201708581│ 9941950350│ 13852484873│ 148047680│ 14000532553│ 13505088080│ 84457937│ 13589556017│ 97,4││ 34 │SUBVENTII │ 5723788970│ 25089225│ 5748878195│ 6791656059│ 17280000│ 6808936059│ 6604590387│ 6893774│ 6611484161│ 97,2││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 2743646943│ 25089225│ 2768736168│ 3317153714│ 17280000│ 3334433714│ 3302147332│ 6893774│ 3309041106│ 99,5││ 35 02 │Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi │ 2149642027│ │ 2149642027│ 2224742027│ │ 2224742027│ 2109404976│ │ 2109404976│ 94,8││ 35 03 │Subventii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │diferentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pret şi tarif │ 830500000│ │ 830500000│ 1249760318│ │ 1249760318│ 1193038079│ │ 1193038079│ 95,4││ 36 │PRIME │ 476300000│ │ 476300000│ 775300000│ │ 775300000│ 714396615│ │ 714396615│ 92,1││ 38 │TRANSFERURI │ 35382412164│ 5258921872│ 40641334036│ 37852904450│ 4912595079│ 42765499529│ 35805486473│ 5513536732│ 41319023205│ 94,5││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 3639227360│ │ 3539227360│ 4525381144│ │ 4525381144│ 4127658085│ │ 4127658085│ 91,2││ 39 03 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantate parţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │externe │ 1300000000│ │ 1300000000│ 1100000000│ │ 1100000000│ 811618791│ │ 811618791│ 73,7││ 39 04 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat │ │ │ │ 1149206603│ │ 1149206603│ 1149206603│ │ 1149206603│100,0││ 39 07 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului │ 693000000│ │ 693000000│ 673500000│ │ 673500000│ 593135171│ │ 593135171│ 88,0││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 135075360│ │ 135075360│ 109209831│ │ 109209831│ 108537349│ │ 108537349│ 99,3││ 39 11 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executa o pedeapsă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privativa de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │libertate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │arest preventiv │ 79616000│ │ 79616000│ 62928710│ │ 62928710│ 61890366│ │ 61890366│ 98,3││ 39 14 │Program privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pietruirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drumurilor comunale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alimentarea cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa a satelor │ 617136000│ │ 617136000│ 692136000│ │ 692136000│ 692135500│ │ 692135500│100,0││ 39 16 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocrotirii sanatatii│ 122400000│ │ 122400000│ 122400000│ │ 122400000│ 105038066│ │ 105038066│ 85,8││ 39 19 │Transferuri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru constructii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de locuinte │ 647000000│ │ 647000000│ 571000000│ │ 571000000│ 563592975│ │ 563592975│ 96,7││ 39 20 │Transferuri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către locale pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │elaborarii şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │planurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │urbanistice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │generale şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │regulamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale de urbanism │ 45000000│ │ 45000000│ 45000000│ │ 45000000│ 42503264│ │ 42503264│ 94,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 31743184804│ 5258921872│ 37002306676│ 33327523306│ 4912595079│ 38240118385│ 31677828388│ 5513536732│ 37191365120│ 95,0││ 40 01 │Locuinte │ 450000000│ │ 450000000│ 459000000│ │ 459000000│ 325181750│ │ 325181750│ 70,8││ 40 02 │Burse │ 671185199│ │ 671185199│ 723268969│ │ 723268969│ 719762417│ │ 719762417│ 99,5││ 40 03 │Alocatii şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ajutoare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copii │ 4025267400│ │ 4025267400│ 4286011094│ │ 4286011094│ 4267537798│ │ 4267537798│ 99,5││ 40 04 │Pensii şi ajutoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │I.O.V.R., militari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alte persoane │ 4677688434│ │ 4677688434│ 5157001651│ │ 5157001651│ 5125792757│ │ 5125792757│ 99,3││ 40 08 │Ajutoare sociale │ 20000000│ │ 20000000│ 16000000│ │ 16000000│ 10047763│ │ 10047763│ 62,8││ 40 09 │Alte ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alocatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizatii │ 9902835│ │ 9902835│ 9589992│ │ 9589992│ 9318421│ │ 93184213│ 97,1││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 335279771│ │ 335279771│ 279032973│ │ 279032973│ 254807964│ │ 2549079641│ 91,3││ 40 13 │Diferenta de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dobanzi aferenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │subventionata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 15000│ │ 15000│ 3000│ │ 3000│ 1932│ │ 1932│ 64,4││ 40 15 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │ 388235308│ │ 388235308│ 191960155│ │ 191960155│ 182779786│ │ 182779786│ 95,2││ 40 16 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cercetare- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ 154900000│ │ 154000000│ 111586553│ │ 111586553│ 111586553│ │ 111586553│100,0││ 40 17 │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stimularea inovarii│ 9289431│ │ 9289431│ 126063975│ │ 126063975│ 115620800│ │ 115620800│ 91,7││ 40 19 │Alocatia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suplimentara pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │familiile cu copii │ 783753600│ │ 783753600│ 799241173│ │ 799241173│ 792270389│ │ 792270389│ 99,1││ 40 20 │Cofinantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Comunitatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Europene │ │ │ │ 44611171│ │ 44611171│ 40170821│ │ 40170821│ 90,0││ 40 21 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul progreselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de dezvoltare │ 800000000│ 49359210│ 849359210│ 110000000│ 2527200│ 112527200│ 65988231│ 532864│ 66521095│ 59,9││ 40 22 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor tehnice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de conservare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de inchidere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minelor │ 250000000│ 102405000│ 352405000│ 360000000│ 52358400│ 412358400│ 360000000│ 14769831│ 374769831│100,0││ 40 23 │Protectie sociala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ce se acordă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru unele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sectorul minier │ 350000000│ │ 350000000│ 450000000│ │ 450000000│ 447503678│ │ 447503678│ 99,4││ 40 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transportului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │feroviar public de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calatori │ 3850000000│ │ 3850000000│ 4025240000│ │ 4025240000│ 3970630640│ │ 3970630640│ 98,6││ 40 26 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Preaderare │ 560000000│ │ 560000000│ 365388829│ │ 365388829│ │ │ │ ││ 40 27 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Roman de Dezvoltare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Sociala │ 30000000│ 98308800│ 128308800│ 33300000│ 118470000│ 151770000│ 33300000│ 122512673│ 155812673│100,0││ 40 28 │Executarea silita a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creantelor bugetare│ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ 15000000│ 9434222│ │ │ 9434222│ 62,8││ 40 29 │Despagubiri civile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extrajudiciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │derivate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului, potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 150000000│ │ 150000000│ 130380339│ │ 130380339│ 102244683│ │ 102244683│ 78,4││ 40 30 │Onorariile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │expertizele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabile dispuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │procesului penal │ 3000000│ │ 3000000│ 3474835│ │ 3474835│ 2613135│ │ 2613135│ 75,2││ 40 32 │Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizatiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cetatenilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apartinand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minoritatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nationale altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decat cele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │primesc subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de la bugetul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stat potrivit legii│ 66500000│ │ 66500000│ 66500000│ │ 66500000│ 66206807│ │ 66206807│ 99,5││ 40 33 │Promovarea imaginii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanesti peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hotare │ 2500000│ │ 2500000│ 3000000│ │ 3000000│ 2893871│ │ 2893871│ 96,4││ 40 34 │Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pretutindeni şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizatiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentative ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acestora │ 15000000│ │ 15000000│ 17100000│ │ 17100000│ 15945691│ │ 15945691│ 93,2││ 40 35 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │partidelor politice│ 39000000│ │ 39000000│ 45000000│ │ 45000000│ 45000000│ │ 45000000│100,0││ 40 36 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actiunilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter stiintific│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi social-cultural │ 3000000│ │ 3000000│ 2500000│ │ 2500000│ 2499742│ │ 2499742│ 99,9││ 40 37 │Finantarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiecte în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Campaniei Europene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rasismului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │xenofobiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │antisemitismului şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intolerantei │ 900000│ │ 900000│ 900000│ │ 900000│ 778342│ │ 776342│ 86,4││ 40 38 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ansamblului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Memorialul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │victimelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunismului şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezistentei Sighet"│ 2000000│ │ 2000000│ 2000000│ │ 2000000│ 1900372│ │ 1900372│ 95,0││ 40 39 │Comenzi de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru cărţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publicatii │ 20000000│ │ 20000000│ 24000000│ │ 24000000│ 22910813│ │ 22910813│ 95,4││ 40 40 │Sprijin financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru producerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi distribuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │filmelor │ 12900000│ │ 12900000│ 12900000│ │ 12900000│ 10227700│ │ 10227700│ 79,2││ 40 41 │Asociatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fundatii │ 12467525│ │ 12467525│ 20856852│ │ 20856852│ 19789033│ │ 19789033│ 94,8││ 40 42 │Alocatie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incredintare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasament familial │ 104195415│ │ 104195415│ 142674515│ │ 142674515│ 139026065│ │ 139026065│ 97,4││ 40 43 │Ajutor anual pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranii de razboi│ 54000000│ │ 54000000│ 54000000│ │ 54000000│ │ │ │ ││ 40 44 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate │ 573740000│ │ 573740000│ 589693323│ │ 589693323│ 588047870│ │ 588047870│ 99,7││ 40 45 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tineret │ 19000000│ │ 19000000│ 19324000│ │ 18324000│ 19247557│ │ 19247557│ 95,6││ 40 46 │Sprijin financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Comitetului Olimpic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Roman │ 58800000│ │ 58800000│ 83800000│ │ 83800000│ 83799964│ │ 83798964│100,0││ 40 47 │Cadastru imobiliar │ 14000000│ │ 14000000│ 14000000│ │ 14000000│ 13932436│ │ 13932436│ 99,5││ 40 48 │Meteorologie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hidrologie │ 70332600│ │ 70332600│ 88632600│ │ 88632600│ 88824100│ │ 88824100│100,0││ 40 49 │Prevenirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inundatiilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ingheturilor │ 391500│ │ 391500│ 391500│ │ 391500│ 200000│ │ 200000│ 51,0││ 40 50 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valorificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cenusilor de pirita│ 20000000│ │ 20000000│ 35000000│ │ 35000000│ 35000000│ │ 35000000│100,0││ 40 51 │Cooperare economica│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 325800000│ │ 325800000│ 60071938│ │ 62271938│ 54059738│ │ 54059738│ 86,8││ 40 52 │Participare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programul energetic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- SAVE II │ 10300000│ │ 10300000│ 10860929│ │ 10860929│ 10564017│ │ 10564017│ 97,2││ 40 53 │Cupoane pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultori │ 4300000000│ │ 4300000000│ 4879392400│ │ 48/9392400│ 4853428047│ │ 4853428047│ 99,4││ 40 54 │Cabaline din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │patrimoniul genetic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naţional │ 25400000│ │ 25400000│ 25400000│ │ 25400000│ 24985043│ │ 24985043│ 98,3││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 2463004931│ 4883914762│ 7346919693│ 1984328127│ 4689559479│ 6673881606│ 1743776757│ 5331322485│ 7075099242│ 87,8││ 40 56 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drumuri, cai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ferate, aviatie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │navigatie │ 685362873│ │ 685362873│ 1118362873│ │ 1118362873│ 824250000│ │ 824250000│ 73,7││ 40 57 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea de baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a învăţământului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior │ 2700000000│ │ 2700000000│ 2700000000│ │ 2700000000│ 2700000000│ │ 2700000000│100,0││ 40 58 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │garantare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │studentilor │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ │ │ │ ││ 40 59 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cercetare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(granturi) │ 40900000│ │ 40900000│ 57551150│ │ 57551150│ 57527683│ │ 57527683│ 99,9││ 40 60 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de sănătate│ 627000000│ │ 627000000│ 713175493│ │ 713175493│ 709704912│ │ 709704912│ 99,5││ 40 61 │Sustinerea cultelor│ 20000000│ │ 20000000│ 279873000│ │ 279873000│ 279873000│ │ 279873000│100,0││ 40 62 │Stimularea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exporturilor │ 500000000│ │ 500000000│ 700000000│ │ 700000000│ 637034330│ │ 637034330│ 91,0││ 40 64 │Fondul la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Primului-ministru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunitatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanesti de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pretutindeni │ 5000000│ │ 5000000│ 5000000│ │ 5000000│ 15334323│ │ 1533432│ 30,6││ 40 66 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salarizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personalului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cult │ 402534807│ │ 402534807│ 415360063│ │ 415360063│ 4152275343│ │ 415227534│ 99,9││ 40 70 │Sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protectie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului │ 286734000│ 120837900│ 407571900│ 405739400│ 45360000│ 451099400│ 316776062│ 41928785│ 358704847│ 78,0││ 40 72 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │experimentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru reforma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetara │ 25000000│ │ 25000000│ 3000000│ │ 3000000│ │ │ │ ││ 40 78 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lucrarilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Palatul de Justitie│ 10000000│ │ 10000000│ 10000000│ │ 10000000│ 10000000│ │ 10000000│100,0││ 40 79 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aparatura medicală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mare performanta│ 182900000│ │ 182900000│ 106763492│ │ 106763492│ 105452708│ │ 105452708│ 98,7││ 40 80 │Alte transferuri │ 63205175│ 4096200│ 67301375│ 295422942│ 4320000│ 299742942│ 213345618│ 2470094│ 21581571│ 72,2││ 40 81 │Fond de garantare a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imprumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intreprinderilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mici şi mijlocii │ 50000000│ │ 50000000│ │ │ │ │ │ │ ││ 40 82 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ecologizare │ 75771000│ │ 75771000│ 95966000│ │ 95966000│ 91216000│ │ 91216000│ 95,0││ 40 83 │Transferuri către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Consiliul Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de Formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Profesionala a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Adultilor │ 1428000│ │ 1428 000│ 1428000│ │ 1428000│ 502701│ │ 502701│ 35,2││ 40 84 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ansamblului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Memorialul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revolutiei - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989" din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Timisoara │ 2500000│ │ 2500000│ 2500000│ │ 2500000│ 2437761│ │ 2437761│ 97,5││ 40 85 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transportul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calatori cu metroul│ 250000000│ │ 250000000│ 515000000│ │ 515000000│ 505443603│ │ 505443603│ 98,1││ 40 86 │Programul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │realizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului naţional│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de antigrindina │ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│100,0││ 40 88 │Transferuri către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Consiliul Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al Persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Varstnice │ 1000000│ │ 1000000│ 1000000│ │ 1000000│ 393456│ │ 393456│ 39,3││ 40 89 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietarilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │paduri proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privata │ 50000000│ │ 50000000│ 200000│ │ 200000│ │ │ │ ││ 40 91 │Renta viagera │ │ │ │ 2500000│ │ 2500000│ 2371883│ │ 2371883│ 94,8││ 49 │DOBANZI │ 45275027612│ │ 45275027612│ 44077886033│ │ 44077886033│ 43219414338│ │ 43219414338│ 98,0││ 50 01 │Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interne │ 28365127612│ │ 28365127612│ 28627321612│ │ 28527327612│ 28285485877│ │ 28285485877│ 98,8││ 50 02 │Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │externe │ 3190000000│ │ 3190000000│ 1637685326│ │ 1637685326│ 1583685321│ │ 1583685321│ 96,7││ 50 03 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocazionate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │emisiunea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasarea titlurilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │riscurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │garantiilor date de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stat în conditiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legii │ 6150400000│ │ 6150400000│ 6918334891│ │ 6918334891│ 6492249593│ │ 6492249593│ 93,8││ 50 04 │Diferente de curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice externe │ 3226000000│ │ 3226000000│ 3330758039│ │ 3330768039│ 3328856436│ │ 3328856436│ 99,9││ 50 05 │Diferente de curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice interne │ 4343500000│ │ 4343500000│ 3563770165│ │ 3563770165│ 3529137111│ │ 3529137111│ 99,0││ 60 │REZERVE │ 6087722721│ │ 608772272│ 494663676│ │ 494663676│ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 4406825473│ 5413634481│ 9820459954│ 5135075926│ 6186345084│ 11321421010│ 4985086190│ 9407133165│ 14392219355│ 97,0││ 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 301800000│ │ 301800000│ 34755000│ │ 34755000│ 24654766│ 3479492610│ 3504147376│ 70,9││ 80 02 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finalizarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiective aprobate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin conventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bilaterale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interguvernamentale│ 1400000│ │ 1400000│ 34205000│ │ 34205000│ 24215265│ │ 24215265│ 70,7││ 80 05 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │beneficiaza de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statutul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │refugiat şi sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lipsite de mijloace│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de existenta │ 400000│ │ 400000│ 550000│ │ 550000│ 439501│ │ 439501│ 79,9││ 80 06 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agriculturii │ 300000000│ 300000000│ │ │ │ │ │ │ │ ││ 80 14 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │importul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ 3479492610│ 3479492610│ ││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 8902098468│ │ 8902098468│ 9018944061│ │ 9018944061│ 8826228095│ │ 8826228095│ 97,8││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 8902098468│ │ 8902098468│ 9018944061│ │ 9018944061│ 8826228095│ │ 8826228095│ 97,8││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 6240110118│ │ 5240110118│ 6450241237│ │ 6450241237│ 6396772512│ │ 6396772512│ 99,1││ 85 02 │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane │ 2661988350│ │ 2551988350│ 2568702824│ │ 2568702824│ 2429455583│ │ 2429455583│ 94,5││5100 │Partea a I-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII PUBLICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GENERALE │ 7272056254│ 25335826│ 7297392080│ 8209958158│ 162590015│ 8372548173│ 7683147770│ 137438889│ 7820586659│ 93,5││5101 │AUTORITATI PUBLICE │ 7272056254│ 25335826│ 7297392080│ 8209958158│ 162590015│ 8372548173│ 7683147770│ 137438889│ 7820586659│ 93,5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6334092780│ 16119959│ 6350212739│ 7049598182│ 88452980│ 7138051162│ 6638549128│ 131563822│ 6770112950│ 94,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 4318353152│ │ 4318353152│ 4735244224│ 216000│ 4735460224│ 4559692152│ 4188│ 4559696340│ 96,2││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1628697918│ 16119959│ 1644817877│ 1973649155│ 15958301│ 1989607456│ 1806186923│ 7941423│ 1814128346│ 91,5││ 34 │SUBVENTII │ 27283100│ │ 27283100│ 27073100│ │ 27073100│ 26558027│ │ 26558027│ 98,1││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 27283100│ │ 27283100│ 27073100│ │ 27073100│ 26558027│ │ 26558027│ 98,1││ 38 │TRANSFERURI │ 359758610│ │ 359758610│ 313631703│ 72278679│ 385910382│ 246112026│ 1236182111│ 369730237│ 78,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 359758610│ │ 359758610│ 313631703│ 72278679│ 385910382│ 246112026│ 1236182111│ 369730237│ 78,4││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 229912208│ │ 229912208│ 205244788│ │ 205244788│ 195074775│ │ 195074775│ 95,0││ 40 41 │Asociatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fundatii │ 395525│ │ 395525│ 395525│ │ 395525│ 395000│ │ 395000│ 99,8││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 94450877│ │ 94450877│ 94991390│ 72278679│ 167270069│ 40642251│ 1236182111│ 164260462│ 42,7││ 40 72 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │experimentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru reforma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetara │ 25000000│ │ 25000000│ 3000000│ │ 3000000│ │ │ │ ││ 40 78 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lucrarilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Palatul de Justitie│ 10000000│ │ 10000000│ 10000000│ │ 10000000│ 10000000│ │ 10000000│100,0││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 580294373│ 9215867│ 589510240│ 743727488│ 74137035│ 817864523│ 641251154│ 58750671│ 647126221│ 86,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 357669101│ │ 357669101│ 416632488│ │ 416632488│ 403347488│ │ 403347488│ 96,8││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 357669101│ │ 357669101│ 416632488│ │ 416632488│ 403347488│ │ 403347488│ 96,8││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 259760523│ │ 259760523│ 306761963│ │ 306761963│ 305418376│ │ 305418376│ 99,5││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 97908578│ │ 97908578│ 109870525│ │ 109870525│ 97929112│ │ 97929112│ 89,1││ 01 │Presedentia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │României │ 63689025│ │ 63689025│ 71891304│ │ 71891304│ 70880077│ │ 70880077│ 98,5││ 02 │Autoritati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Legislative │ 783593262│ │ 783593262│ 777536245│ │ 777536245│ 730557951│ │ 730557951│ 93,9││ 03 │Autoritati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Judecatoresti │ 2491408038│ │ 2491408038│ 2657078242│ │ 2657078242│ 2626042387│ │ 2626042387│ 98,8││ 04 │Alte organe ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autoritatii publice│ 332642765│ │ 332642765│ 367942234│ │ 367942234│ 353061404│ │ 353061404│ 95,9││ 05 │Autoritati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executive │ 3600723164│ 25335826│ 3626058990│ 4335510133│ 162590015│ 4498100148│ 3902605951│ 137438889│ 4040044840│ 90,0││5400 │Partea a II-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │APARARE, ORDINE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PUBLICA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SIGURANTA NATIONALA│ 22964951451│ 2138298324│ 25103249775│ 28046260292│ 2767793324│ 30814053616│ 28007740565│ 4998497537│ 33006238102│ 99,8││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18092159410│ │ 18092159410│ 22744152720│ │ 22744152720│ 22706356707│ │ 22706356707│ 99,8││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 11574602891│ │ 11574602891│ 13639839606│ │ 13639839606│ 13625344830│ │ 13625344830│ 99,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 4489283041│ │ 4489283041│ 6956080001│ │ 6956080001│ 6947196103│ │ 6947196103│ 99,8││ 34 │SUBVENTII │ 1219179809│ │ 1219179809│ 1591679809│ │ 1591679809│ 1588937833│ │ 1588937833│ 99,8││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 1219179809│ │ 1219179809│ 1591679809│ │ 1591679809│ 1588937833│ │ 1588937833│ 99,8││ 38 │TRANSFERURI │ 809093669│ │ 809093669│ 556553304│ │ 556553304│ 544877941│ │ 544877941│ 97,9││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 212721560│ │ 212721560│ 170168741│ │ 170168741│ 168660876│ │ 1686608761│ 99,1││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 133105560│ │ 133105560│ 107240031│ │ 10724003│ 106770510│ │ 106770510│ 99,5││ 33 11 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executa o pedeapsă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privativa de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │libertate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │arest preventiv │ 79616000│ │ 79616000│ 62928710│ │ 62928710│ 61890356│ │ 61890366│ 98,3││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 596372109│ │ 596372109│ 386384563│ │ 38638456│ 376217055│ │ 376217065│ 97,3││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 7195174│ │ 7195174│ 3279678│ │ 3279678│ 3242058│ │ 3242058│ 98,8││ 40 15 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │ 362124060│ │ 362124060│ 168856089│ │ 168856089│ 159676969│ │ 159676969│ 94,5││ 40 29 │Despagubiri civile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extrajudiciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │derivate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului, potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ │ │ │ 380339│ │ 380339│ 380339│ │ 380339│100,0││ 40 30 │Onorariile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │expertizele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabile dispuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │procesului penal │ │ │ │ 474835│ │ 474835│ 474835│ │ 474835│100,0││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 69430875│ │ 69430875│ 1984647│ │ 1984647│ 1310949│ │ 1310949│ 66,0││ 40 60 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de sănătate│ 157622000│ │ 157622000│ 211408975│ │ 211408975│ 211131915│ │ 211131915│ 99,8││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 637505570│ 2138298324│ 2775803894│ 883265570│ 2767793324│ 3651058894│ 882769234│ 4998497537│ 588126677│ 99,9││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 4235286471│ │ 4235286471│ 4418842002│ │ 44188420021│ 44186146241│ │ 4418614624│ 99,9││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 4235286471│ │ 4235286471│ 4418842002│ │ 4418842002│ 44186146241│ │ 4418614624│ 99,9││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 3656882550│ │ 3656882550│ 3735985056│ │ 3735985056│ 3735981038│ │ 3735981038│100,0││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 578403921│ │ 578403921│ 682856946│ │ 682856946│ 682633586│ │ 682633586│ 99,9││5401 │APARARE NATIONALA │ 11678628819│ 1396804200│ 13075433019│ 14083624980│ 1704351020│ 15787976000│ 14060022446│ 2595098749│ 16655121195│ 99,8││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7562295040│ │ 7562295040│ 9599184891│ │ 9599184891│ 9575609098│ │ 9575609098│ 99,7││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 5028541600│ │ 5028541600│ 5981141600│ │ 5981141600│ 5970300636│ │ 5970300636│ 99,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 2053362656│ │ 2053362656│ 3250962656│ │ 3250962656│ 3247860247│ │ 3247860247│ 99,9││ 38 │TRANSFERURI │ 480390784│ │ 480390784│ 367080635│ │ 367080635│ 357448215│ │ 357448215│ 97,3││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 73647000│ │ 73647000│ 54049362│ │ 54049362│ 53638681│ │ 53638681│ 99,2││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 73647000│ │ 73647000│ 54049362│ │ 54049362│ 53638681│ │ 53638681│ 99,2││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 406743784│ │ 406743784│ 313031273│ │ 313031273│ 303809534│ │ 303809534│ 97,0││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 1050974│ │ 1050974│ 714000│ │ 714000│ 676381│ │ 676381│ 94,7││ 40 15 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │ 332092810│ │ 332092810│ 168856089│ │ 168856089│ 159676969│ │ 159676969│ 94,5││ 40 60 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de sănătate│ 73600000│ │ 73600000│ 143461184│ │ 143461184│ 143456184│ │ 143456184│100,0││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 296832089│ 1396804200│ 1693636289│ 466832089│ 1704351020│ 2171183109│ 466805349│ 2595098749│ 3061904098│ 99,9││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 3819501690│ │ 3819501690│ 4017608000│ │ 4017608000│ 4017607999│ │ 4017607999│100,0││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 3819501690│ │ 3819501690│ 4017608000│ │ 4017608000│ 4017607999│ │ 4017607999│100,0││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 3332873130│ │ 3332873130│ 3451951019│ │ 3451951019│ 3451951019│ │ 3451951019│100,0││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 486628560│ │ 486628560│ 565656981│ │ 565656981│ 565656980│ │ 565656980│100,0││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 265740119│ │ 265740119│ 300871173│ │ 300871173│ 298956560│ │ 298956560│ 99,3││ 02 │Aparare naţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi operatiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mentinere a pacii │ 7070499398│ 1396804200│ 8467303598│ 9142321870│ 1704351020│ 10846672890│ 9131484704│ 2595098749│ 11726583453│ 99,8││ 03 │Acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │integrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │euro-atlantica şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de reactie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rapida │ 3874519686│ │ 3874519686│ 4374704976│ │ 4374704976│ 4374499316│ │ 4374499316│100,0││ 04 │Parteneriat pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pace │ 122413111│ │ 122413111│ 93913047│ │ 93913047│ 92765787│ │ 92765787│ 98,7││ 05 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │ 345456505│ │ 345456505│ 171813914│ │ 171813914│ 162316079│ │ 162316079│ 99,4││5501 │ORDINEA PUBLICA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SIGURANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │NATIONALA │ 11286322632│ 741494124│ 12027836756│ 13962635312│ 1063442304│ 15026077616│ 13947718119│ 2403398788│ 16351116907│ 99,8││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10529864370│ │ 10529864370│ 13144967829│ │ 13144967829│ 13130747609│ │ 13130747609│ 99,8││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 6546061291│ │ 6546061291│ 7658698006│ │ 7658698006│ 7655044194│ │ 7655044194│ 99,9││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 2435920385│ │ 2435920385│ 3705117345│ │ 3705117345│ 3699335856│ │ 3699335856│ 99,8││ 34 │SUBVENTII │ 1219179809│ │ 1219179809│ 1591679809│ │ 1591679809│ 1588937833│ │ 1588937833│ 99,8││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 1219179809│ │ 1219179809│ 1591679809│ │ 1591679809│ 1588937833│ │ 1588937833│ 99,8││ 38 │TRANSFERURI │ 328702885│ │ 328702885│ 189472669│ │ 189472669│ 187429726│ │ 187429726│ 98,9││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 139074560│ │ 139074560│ 116119379│ │ 116119379│ 115022195│ │ 115022195│ 99,0││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 59458560│ │ 59458560│ 53190669│ │ 53190669│ 53131829│ │ 53131829│ 99,8││ 39 11 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executa o pedeapsă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privativa de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │libertate sau arest│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preventiv │ 79616000│ │ 79616000│ 62928710│ │ 62928710│ 61890366│ │ 61890366│ 98,3││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 189628325│ │ 189628325│ 73353290│ │ 73353290│ 72407531│ │ 72407531│ 98,7││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 6144200│ │ 6144200│ 2565678│ │ 2565678│ 2565677│ │ 2565677│100,0││ 40 15 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │ 30031250│ │ 30031250│ │ │ │ │ │ │ ││ 40 29 │Despagubiri civile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extrajudiciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │derivate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului, potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ │ │ │ 380339│ │ 380339│ 380339│ │ 380339│100,0││ 40 30 │Onorariile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │expertizele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabile dispuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │procesului penal │ │ │ │ 474835│ │ 474835│ 474835│ │ 474835│100,0││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 69430875│ │ 69430875│ 1984647│ │ 1984647│ 1310949│ │ 1310949│ 66,0││ 40 60 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de sănătate│ 84022000│ │ 84022000│ 67947791│ │ 67947791│ 67675731│ │ 67675731│ 99,6││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 340673481│ 741494124│ 1082167605│ 416433481│ 1063442304│ 1479875785│ 415963885│ 2403398788│ 2819362673│ 99,8││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 415784781│ │ 415784781│ 401234002│ │ 401234002│ 401006625│ │ 401006625│ 99,9││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 415784781│ │ 415784781│ 401234002│ │ 401234002│ 401006625│ │ 401006625│ 99,9││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 324009420│ │ 324009420│ 284034037│ │ 284034037│ 284030019│ │ 284030019│100,0││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 91775361│ │ 91775361│ 117199965│ │ 117199965│ 116976606│ │ 116976606│ 99,8││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 217865219│ │ 217865219│ 171728187│ │ 171728187│ 171654886│ │ 171654886│ 99,9││ 02 │Politie │ 3403724701│ 77909724│ 3481634425│ 4441001528│ 82154304│ 4523155832│ 4440302287│ 78759478│ 4519061765│ 99,9││ 03 │Protectia şi paza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contra incendiilor │ 638459063│ │ 638459063│ 705980885│ │ 705980885│ 705957545│ │ 705957545│100,0││ 04 │Paza şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │supravegherea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │frontierelor │ 1092061896│ │ 1092061896│ 1307728724│ │ 1307728724│ 1307606931│ │ 1307606931│ 99,9││ 05 │Jandarmerie │ 1669727696│ │ 1669727696│ 1977697408│ │ 1977697408│ 1977655166│ │ 1977655166│100,0││ 06 │Siguranta naţională│ 2666256334│ 66358400│ 3329840734│ 3224533063│ 981288000│ 4205821063│ 3214931766│ 2324639310│ 5539571076│ 99,7││ 07 │Penitenciare │ 1316739809│ │ 1316739809│ 1689239809│ │ 1689239809│ 1685187429│ │ 1685187429│ 99,7││ 50 │Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordinea publică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │siguranta naţională│ 281487914│ │ 281487914│ 444725708│ │ 444725708│ 444422109│ │ 444422109│ 99,9││5700 │Partea a III-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SOCIAL-CULTURALE │ 36564688050│ 1509961725│ 38074649775│ 38671104943│ 1884708928│ 40555813871│ 38203157659│ 2829146206│ 41032303865│ 98,7││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34631419363│ 403936522│ 35035355885│ 36694379347│ 344331300│ 37038710647│ 36302470374│ 273841052│ 36576311426│ 98,9││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 15356620601│ 25826500│ 15382447101│ 15395504569│ 15681921│ 15411186490│ 15366691383│ 2128318│ 15368819701│ 99,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 2208777638│ 185588622│ 2394366260│ 2794577095│ 132089379│ 2926666474│ 2714370882│ 76526514│ 2790897396│ 97,1││ 34 │SUBVENTII │ 1439884724│ │ 1439884724│ 1642371141│ │ 1642371141│ 1635543671│ │ 1635543671│ 99,5││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 1439884724│ │ 1439884724│ 1642371141│ │ 1642371141│ 1635543671│ │ 1635543671│ 99,5││ 38 │TRANSFERURI │ 15626136400│ 192521400│ 15818657800│ 16861926542│ 196560000│ 17058486542│ 16585864438│ 195186220│ 16781050658│ 98,3││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 123634800│ │ 123634800│ 123634800│ │ 123634800│ 106109118│ │ 106109118│ 85,8││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia datorat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 1234800│ │ 1234800│ 1234800│ │ 1234800│ 1071052│ │ 1071052│ 86,7││ 39 16 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocrotirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sanatatii │ 122400000│ │ 122400000│ 122400000│ │ 122400000│ 105038066│ │ 105038066│ 85,8││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 15502501600│ 192521400│ 15695023000│ 16738291742│ 196560000│ 16934851742│ 16479755320│ 195186220│ 16674941540│ 98,4││ 40 02 │Burse │ 671185199│ │ 671185199│ 723268969│ │ 723268969│ 719762417│ │ 719762417│ 99,5││ 40 03 │Alocatii şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ajutoare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copii │ 4025267400│ │ 4025267400│ 4286011094│ │ 4286011094│ 4267537798│ │ 4267537798│ 99,5││ 40 04 │Pensii şi ajutoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │I.O.V.R., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militari şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane │ 4677688434│ │ 4677688434│ 5157001651│ │ 5157001651│ 5125792757│ │ 5125792757│ 99,3││ 40 08 │Ajutoare sociale │ 20000000│ │ 20000000│ 16000000│ │ 16000000│ 10047763│ │ 10047763│ 62,8││ 40 09 │Alte ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alocatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizatii │ 9902835│ │ 9902835│ 9589992│ │ 9589992│ 9318421│ │ 9318421│ 97,1││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 33418959│ │ 33418959│ 24616445│ │ 24616445│ 188660191│ │ 18866019│ 76,6││ 40 13 │Diferenta de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dobanzi aferenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │subventionata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 15000│ │ 15000│ 3000│ │ 3000│ 1932│ │ 1932│ 64,4││ 40 19 │Alocatia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suplimentara pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │familiile cu copii │ 783753600│ │ 783753600│ 799241173│ │ 799241173│ 792270389│ │ 792270389│ 99,1││ 40 32 │Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizatiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cetatenilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apartinand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minoritatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nationale altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decat cele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │primesc subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de la bugetul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stat potrivit legii│ 66500000│ │ 66500000│ 66500000│ │ 66500000│ 66206807│ │ 66206807│ 99,5││ 40 33 │Promovarea imaginii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanesti peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hotare │ 2500000│ │ 2500000│ 3000000│ │ 3000000│ 2893871│ │ 2893871│ 96,4││ 40 34 │Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pretutindeni şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizatiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentative ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acestora │ 15000000│ │ 15000000│ 17100000│ │ 17100000│ 15945691│ │ 15945691│ 93,2││ 40 36 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actiunilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter stiintific│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi social-cultural │ 3000000│ │ 3000000│ 2500000│ │ 2500000│ 2499742│ │ 2499742│ 99,9││ 40 37 │Finantarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiecte în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Campaniei Europene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rasismului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │xenofobiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │antisemitismului şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intolerantei │ 900000│ │ 900000│ 900000│ │ 900000│ 778342│ │ 778342│ 86,4││ 40 38 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ansamblului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Memorialul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │victimelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunismului şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezistentei Sighet"│ 2000000│ │ 2000000│ 2000000│ │ 2000000│ 1900372│ │ 1900372│ 95,0││ 40 39 │Comenzi de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru cărţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publicatii │ 20000000│ │ 20000000│ 24000000│ │ 24000000│ 22910813│ │ 22910813│ 95,4││ 40 40 │Sprijin financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru producerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi distribuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │filmelor │ 12900000│ │ 12900000│ 12900000│ │ 12900000│ 10227700│ │ 10227700│ 79,2││ 40 41 │Asociatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fundatii │ 12072000│ │ 12072000│ 20461327│ │ 20461327│ 19394033│ │ 19394033│ 94,7││ 40 42 │Alocatie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incredintare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasament familial │ 104195415│ │ 104195415│ 142674515│ │ 142674515│ 139026065│ │ 139026065│ 97,4││ 40 43 │Ajutor anual pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranii de razboi│ 54000000│ │ 54000000│ 54000000│ │ 54000000│ │ │ │ ││ 40 44 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate │ 573740000│ │ 573740000│ 589693323│ │ 589693323│ 588047870│ │ 588047870│ 99,7││ 40 45 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tineret │ 19000000│ │ 19000000│ 19324000│ │ 19324000│ 19247557│ │ 19247557│ 99,6││ 40 46 │Sprijin financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Comitetului Olimpic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Roman │ 58800000│ │ 58800000│ 83800000│ │ 83800000│ 83799964│ │ 83799964│100,0││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 256014176│ 71683500│ 327697676│ 256832005│ 151200000│ 408032005│ 238238311│ 153257435│ 391495746│ 92,7││ 40 57 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea de baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a învăţământului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior │ 2700000000│ │ 2700000000│ 2700000000│ │ 2700000000│ 2700000000│ │ 2700000000│100,0││ 40 58 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │garantare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │studentilor │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ │ │ │ ││ 40 60 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de sănătate│ 469378000│ │ 469378000│ 501766518│ │ 501766518│ 498572997│ │ 498572997│ 99,3││ 40 61 │Sustinerea cultelor│ 20000000│ │ 20000000│ 279873000│ │ 279873000│ 279873000│ │ 279873000│100,0││ 40 64 │Fondul la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Primului-ministru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunitatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanesti de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pretutindeni │ 5000000│ │ 5000000│ 5000000│ │ 5000000│ 1533432│ │ 1533432│ 30,6││ 40 66 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salarizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personalului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cult │ 402534807│ │ 402534807│ 415360063│ │ 415360063│ 415227534│ │ 415227534│ 99,9││ 40 70 │Sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protectie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului │ 286734000│ 120837900│ 407571900│ 405739400│ 45360000│ 451099400│ 316776062│ 41928785│ 358704847│ 78,0││ 40 79 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aparatura medicală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mare performanta│ 182900000│ │ 182900000│ 106763492│ │ 106763492│ 105452708│ │ 105452708│ 98,7││ 40 80 │Alte transferuri │ 6173775│ │ 6173775│ 1943775│ │ 1943775│ 1899152│ │ 1899152│ 97,7││ 40 83 │Transferuri către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Consiliul Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de Formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Profesionala a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │adultilor │ 1428000│ │ 1428000│ 1428000│ │ 1428000│ 502701│ │ 502701│ 35,2││ 40 84 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ansamblului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Memorialul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revolutiei- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989" din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Timisoara │ 2500000│ │ 2500000│ 2500000│ │ 2500000│ 2437761│ │ 2437761│ 97,5││ 40 88 │Transferuri către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Consiliul Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al Persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Varstnice │ 1000000│ │ 1000000│ 1000000│ │ 1000000│ 393456│ │ 393456│ 39,3││ 40 91 │Renta viagera │ │ │ │ 2500000│ │ 2500000│ 2371883│ │ 2371883│ 94,8││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 695540494│ 1106025203│ 1801565697│ 765556481│ 1540377628│ 2305934109│ 7384653111│ 2555305154│ 3293770465│ 96,4││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 1237728193│ │ 12377281931│ 1211169115│ │ 1211169115│ 1162221974│ │ 1162221974│ 95,9││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 1237728193│ │ 1237728193│ 1211169115│ │ 1211169115│ 1162221974│ │ 1162221974│ 95,9││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 798206013│ │ 798206013│ 888928712│ │ 888928712│ 888551681│ │ 888551681│ 99,9││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 439522180│ │ 439522180│ 322240403│ │ 322240403│ 273670293│ │ 273670293│ 84,9││5701 │INVATAMANT │ 19783331968│ 376850400│ 20160182368│ 20297794658│ 427680000│ 20725474658│ 20173437487│ 363604705│ 20537042192│ 99,3││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19427117612│ 230616060│ 19657733672│ 19889241595│ 246240000│ 20135481595│ 19792406101│ 206047094│ 19998453195│ 99,5││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 14504308027│ 25826500│ 14530134527│ 14516126777│ 15443960│ 14531570737│ 14503567141│ 2084973│ 14505652114│ 99,9││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 9146905681│ 133106060│ 1047796628│ 1254993765│ 79596040│ 1334589805│ 1193938780│ 50704686│ 1244643466│ 95,1││ 34 │SUBVENTII │ 424924786│ │ 424924786│ 470524786│ │ 470524786│ 467976152│ │ 467976152│ 99,4││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 424924786│ │ 424924786│ 470524786│ │ 470524786│ 467976152│ │ 467976152│ 99,4││ 38 │TRANSFERURI │ 3583194231│ 71683500│ 3654877731│ 3647596267│ 151200000│ 3798796267│ 3626924028│ 153257435│ 3780181463│ 99,4││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 1176000│ │ 1176000│ 1176000│ │ 1176000│ 10637601│ │ 1063760│ 90,4││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 1176000│ │ 1176000│ 1176000│ │ 1176000│ 10637601│ │ 1063760│ 90,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 3582018231│ 71683500│ 3653701731│ 3646420267│ 151200000│ 3797620267│ 3625860268│ 153257435│ 3779117703│ 99,4││ 40 02 │Burse │ 671185199│ │ 671185199│ 723268969│ │ 723268969│ 719762417│ │ 719762417│ 99,5││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 205424450│ 71683500│ 277107950│ 217257716│ 151200000│ 368457716│ 203257276│ 15325743│ 356514711│ 93,5││ 40 57 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea de baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a învăţământului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior │ 2700000000│ │ 2700000000│ 2700000000│ │ 2700000000│ 2700000000│ │ 2700000000│100,0││ 40 58 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │garantare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │studentilor │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ │ │ │ ││ 40 66 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salarizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personalului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cult │ 1234807│ │ 1234807│ 1499807│ │ 1499807│ 1459765│ │ 1459765│ 97,3││ 40 80 │Alte transferuri │ 11737751│ │ 1173775│ 1393775│ │ 1393775│ 1380810│ │ 1380810│ 99,0││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 242483363│ 146234340│ 388717703│ 288608263│ 181440000│ 470048263│ 277101584│ 157557611│ 434659195│ 96,0││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 113730993│ │ 113730993│ 119944800│ │ 119944800│ 103929802│ │ 103929802│ 86,6││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 113730993│ │ 113730993│ 119944800│ │ 119944800│ 103929802│ │ 103929802│ 86,6││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 40449975│ │ 40449975│ 46000000│ │ 46000000│ 45081770│ │ 45081770│ 98,0││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 73281018│ │ 73281018│ 73944800│ │ 73944800│ 58848032│ │ 58848032│ 79,5││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 47304295│ │ 47304295│ 46450578│ │ 46450578│ 46374659│ │ 46374659│ 99,8││ 02 │Invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prescolar │ 979472301│ │ 979472301│ 1710758772│ │ 1710758772│ 1710739588│ │ 1710739588│100,0││ 03 │Invatamant primar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi gimnazial │ 7158968360│ 219720200│ 7378688560│ 7156447168│ 249354547│ 7405801715│ 7155296960│ 211996087│ 7367293047│ 99,9││ 04 │Invatamant liceal │ 3639820389│ 85446700│ 3725267089│ 3648201721│ 96972163│ 3745173884│ 3647493664│ 82443730│ 3729937394│ 99,9││ 05 │Invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesional │ 372171330│ │ 372171330│ 526391485│ │ 526391485│ 526276598│ │ 526276598│ 99,9││ 06 │Invatamant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │postliceal │ 98000000│ │ 98000000│ 28463287│ │ 28463287│ 28026174│ │ 28026174│ 98,4││ 08 │invatamant special │ 803156480│ │ 803156480│ 870259277│ │ 870259277│ 869923369│ │ 869923369│ 99,9││ 09 │Invatamant superior│ 3820816229│ 71683500│ 3892499729│ 4055587575│ 81353290│ 4136940865│ 4048969750│ 69164888│ 4118134638│ 99,8││ 10 │Biblioteci centrale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │universitare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pedagogice │ 182929840│ │ 182929840│ 80330000│ │ 80330000│ 80030514│ │ 80030514│ 99,6││ 14 │Internate, camine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi cantine pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │elevi şi studenti │ 272766620│ │ 272766620│ 326166620│ │ 326166620│ 326166620│ │ 326166620│100,0││ 25 │Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │descentralizate │ 856312270│ │ 856312270│ 232917520│ │ 232917520│ 232494259│ │ 232494259│ 99,8││ 50 │Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │invatamant │ 1551613854│ │ 1551613854│ 1615820655│ │ 1615820655│ 1501645332│ │ 1501645332│ 92,9││5801 │SANATATE │ 3802689558│ 946222200│ 4748911758│ 3763753889│ 1349379600│ 5113133489│ 3710379147│ 2390373281│ 6100752428│ 98,5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2343351504│ │ 2343351504│ 2334246113│ │ 2334246113│ 2315071926│ │ 2315071926│ 99,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 616049463│ │ 616049463│ 643099463│ │ 643099463│ 641980607│ │ 641980607│ 99,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 465988756│ │ 465988756│ 466336342│ │ 466336342│ 459303592│ │ 459303592│ 98,4││ 34 │SUBVENTII │ 13965000│ │ 13965000│ 12500000│ │ 12500000│ 12500000│ │ 12500000│100,0││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 13965000│ │ 13965000│ 12500000│ │ 12500000│ 12500000│ │ 12500000│100,0││ 38 │TRANSFERURI │ 1247348285│ │ 1247348285│ 1212310308│ │ 1212310308│ 1201287727│ │ 1201287727│ 99,0││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 5880│ │ 5880│ 5880│ │ 5880│ 2700│ │ 2700│ 45,9││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 5880│ │ 5880│ 5880│ │ 5880│ 2700│ │ 2700│ 45,9││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 1247342405│ │ 1247342405│ 1212304428│ │ 1212304428│ 1201285027│ │ 1201285027│ 99,0││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 11072759│ │ 11072759│ 9876095│ │ 9876095│ 5088016│ │ 5088016│ 51,5││ 40 44 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate │ 573740000│ │ 573740000│ 589693323│ │ 589693323│ 588047870│ │ 588047870│ 99,7││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 10251646│ │ 10251646│ 4205000│ │ 4205000│ 4123436│ │ 4123436│ 98,0││ 40 60 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de sănătate│ 469378000│ │ 469378000│ 501766518│ │ 501766518│ 498572997│ │ 498572997│ 99,3││ 40 79 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aparatura medicală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mare performanta│ 182900000│ │ 182900000│ 106763492│ │ 106763492│ 105452708│ │ 105452708│ 98,7││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 340370259│ 946922200│ 1295592459│ 351412866│ 1349379600│ 1700792466│ 344867484│ 239037328│ 2735240765│ 98,1││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 1109967795│ │ 1109967795│ 1078094910│ │ 1078094910│ 1050439737│ │ 1050439737│ 97,4││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 1109967795│ │ 1109967795│ 1078094910│ │ 1078094910│ 1050439737│ │ 1050439737│ 97,4││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 755032065│ │ 755032065│ 840204739│ │ 840204739│ 840142280│ │ 840142280│ 99,9││ 85 02 │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane │ 354935730│ │ 354935730│ 231890171│ │ 237890171│ 210297457│ │ 210297457│ 88,4││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 278986326│ │ 278986326│ 958784026│ │ 958784026│ 925065039│ │ 925065039│ 96,4││ 03 │Spitale │ 741684753│ 946222200│ 1687906953│ 639472963│ 1349379600│ 1988852563│ 634800261│ 2390373281│ 3025173542│ 99,2││ 04 │Sanatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │balneare │ 9515884│ │ 9515884│ 11026713│ │ 11026713│ 11019708│ │ 11019708│ 99,9││ 05 │Crese │ 46326243│ │ 46326243│ 33414893│ │ 33414893│ 33358108│ │ 33358108│ 99,8││ 07 │Centre de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transfuzii sanguine│ 190000000│ │ 190000000│ 210376862│ │ 210376862│ 210291337│ │ 210291337│ 99,9││ 09 │Centre de sănătate │ 38967272│ │ 38967272│ 21703755│ │ 21703755│ 21581033│ │ 21581033│ 99,4││ 25 │Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │descentralizate │ 1618884523│ │ 1618884523│ 1698122594│ │ 1698122594│ 1690217977│ │ 1690217977│ 99,5││ 50 │Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni sanitare │ 878324557│ │ 878324557│ 190852083│ │ 190852083│ 184045684│ │ 184045684│ 96,4││5901 │CULTURa, RELIGIE SI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACTIVITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SPORTIVA SI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TINERET │ 2489863713│ 30721500│ 2520585213│ 3108041172│ 32400000│ 3140441172│ 3077255695│ 9206883│ 3086462578│ 99,0││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2412775431│ 25908465│ 2438683896│ 3006004410│ 30132000│ 3036136410│ 2984214926│ 8673222│ 2992888148│ 99,2││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 107950644│ │ 107950644│ 110850644│ │ 110850644│ 107759741│ │ 107759741│ 97,2││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 637277917│ 25908465│ 663186382│ 767694364│ 30132000│ 797826364│ 764154584│ 8673222│ 772827806│ 99,5││ 34 │SUBVENTII │ 984922170│ │ 984922170│ 1151786587│ │ 1151786587│ 1147965861│ │ 114796586│ 99,6││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 984922170│ │ 984922170│ 1151786587│ │ 1151786587│ 1147965861│ │ 1147965861│ 99,6││ 38 │TRANSFERURI │ 682624700│ │ 682524700│ 975672815│ │ 975672815│ 964334740│ │ 964334740│ 98,8││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 52920│ │ 52920│ 52920│ │ 52920│ 4592│ │ 4592│ 8,6││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 52920│ │ 52920│ 52920│ │ 52920│ 4592│ │ 4592│ 8,6││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 682571780│ │ 682571780│ 975619895│ │ 975619895│ 964330148│ │ 964330148│ 98,8││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 18142300│ │ 18142300│ 12313950│ │ 12313950│ 11494815│ │ 11494815│ 93,3││ 40 13 │Diferenta de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dobanzi aferenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │subventionata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 15000│ │ 15000│ 3000│ │ 3000│ 1932│ │ 1932│ 64,4││ 40 32 │Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizatiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cetatenilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apartinand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minoritatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nationale altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decat cele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │primesc subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de la bugetul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stat potrivit legii│ 66500000│ │ 66500000│ 66500000│ │ 66500000│ 66206807│ │ 66206807│ 99,5││ 40 33 │Promovarea imaginii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanesti peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hotare │ 2500000│ │ 2500000│ 3000000│ │ 3000000│ 2893871│ │ 2893871│ 96,4││ 40 34 │Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pretutindeni şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizatiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentative ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acestora │ 15000000│ │ 15000000│ 17100000│ │ 17100000│ 15945691│ │ 15945691│ 93,2││ 40 36 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actiunilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter stiintific│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi social-cultural │ 3000000│ │ 3000000│ 2500000│ │ 2500000│ 2499742│ │ 2495742│ 99,9││ 40 37 │Finantarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiecte în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Campaniei Europene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rasismului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │xenofobiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │antisemitismului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi intolerantei │ 900000│ │ 900000│ 900000│ │ 900000│ 778342│ │ 778342│ 86,4││ 40 38 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ansamblului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Memorialul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │victimelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunismului şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezistentei Sighet"│ 2000000│ │ 2000000│ 2000000│ │ 2000000│ 1900372│ │ 1900372│ 95,0││ 40 39 │Comenzi de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru cărţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publicatii │ 20000000│ │ 20000000│ 24000000│ │ 24000000│ 22910813│ │ 22910813│ 95,4││ 40 40 │Sprijin financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru producerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi distribuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │filmelor │ 12900000│ │ 12900000│ 12900000│ │ 12900000│ 10227700│ │ 10227700│ 79,2││ 40 45 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tineret │ 19000000│ │ 19000000│ 19324000│ │ 19324000│ 19247557│ │ 19247557│ 99,6││ 40 46 │Sprijin financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Comitetului Olimpic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Roman │ 58800000│ │ 58800000│ 83800000│ │ 83800000│ 83799964│ │ 83799964│100,0││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 35014480│ │ 35014480│ 30045689│ │ 30045689│ 28810580│ │ 28810580│ 95,8││ 40 61 │Sustinerea cultelor│ 20000000│ │ 20000000│ 279873000│ │ 279873000│ 279873000│ │ 279873000│100,0││ 40 64 │Fondul la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Primului-ministru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunitatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanesti de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pretutindeni │ 5000000│ │ 5000000│ 5000000│ │ 5000000│ 1533432│ │ 1533432│ 30,6││ 40 66 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salarizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personalului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cult │ 401300000│ │ 401300000│ 413860256│ │ 413860256│ 413767769│ │ 413767769│ 99,9││ 40 84 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ansamblului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Memorialul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revolutiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Timisoara │ 2500000│ │ 2500000│ 2500000│ │ 2500000│ 2437761│ │ 2437761│ 97,5││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 75449882│ 4813035│ 80262917│ 100298362│ 2268000│ 102566362│ 92665609│ 533661│ 93199270│ 92,3││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 1638400│ │ 1638400│ 1738400│ │ 1738400│ 375160│ │ 375160│ 21,5││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 1638400│ │ 1638400│ 1738400│ │ 1738400│ 375160│ │ 375160│ 21,5││ 85 02 │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane │ 1638400│ │ 1638400│ 1738400│ │ 1738400│ 375160│ │ 375160│ 21,5││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 90125565│ │ 90125565│ 118562237│ │ 118562237│ 109274448│ │ 109274448│ 92,1││ 02 │Biblioteci publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nationale │ 38500000│ │ 38500000│ 36606400│ │ 36606400│ 36590918│ │ 36590918│ 99,9││ 04 │Muzee │ 145359464│ │ 145359464│ 215657395│ │ 215657395│ 214647648│ │ 214647648│ 99,5││ 05 │Teatre şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesioniste de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │spectacole şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │concerte │ 213174528│ │ 213174528│ 241609032│ │ 241609032│ 241609032│ │ 241609032│100,0││ 15 │Culte religioase │ 421300000│ │ 421300000│ 693733256│ │ 693733256│ 693640769│ │ 693640769│ 99,9││ 20 │Activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sportiva │ 625723551│ │ 625723551│ 703907876│ │ 703907876│ 701097681│ │ 701097681│ 99,6││ 21 │Activitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tineret │ 39375250│ │ 39375250│ 49828250│ │ 49828250│ 49696276│ │ 49696276│ 99,7││ 25 │Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │descentralizate │ 48552338│ │ 48552338│ 52170883│ │ 52170883│ 51978196│ │ 51978196│ 99,6││ 50 │Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cultura, religia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sportiva şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tineret │ 867753017│ 30721500│ 898474517│ 995965843│ 32400000│ 1028365843│ 978720727│ 9206883│ 987927610│ 98,2││6001 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │ 10488802811│ 156167625│ 10644970436│ 11501515224│ 75249328│ 11576764552│ 11242085330│ 65961337│ 11308046667│ 97,7││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10448174816│ 147411997│ 10595586813│ 11464887229│ 67959300│ 11532846529│ 11210777421│ 59120736│ 11269898157│ 97,7││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 128312467│ │ 128312467│ 125427685│ 237961│ 125665646│ 113383894│ 43345│ 113427239│ 90,4││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 190820397│ 26574097│ 217394494│ 305552624│ 22361339│ 327913963│ 296973926│ 17148606│ 314122532│ 97,1││ 34 │SUBVENTII │ 16072768│ │ 16072768│ 7559768│ │ 7559768│ 7101658│ │ 7101658│ 93,9││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 16072768│ │ 16072768│ 7559768│ │ 7559768│ 7101658│ │ 7101658│ 93,9││ 38 │TRANSFERURI │ 10112969184│ 120837900│ 10233807084│ 11026347152│ 45360000│ 11071707152│ 10793317943│ 41928785│ 10835246728│ 97,8││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 122400000│ │ 122400000│ 122400000│ │ 122400000│ 105038066│ │ 105038066│ 85,8││ 39 16 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocrotirii sanatatii│ 122400000│ │ 122400000│ 122400000│ │ 122400000│ 105038066│ │ 105038066│ 85,8││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 9990569184│ 120837900│ 10111407084│ 10903947152│ 45360000│ 10949307152│ 10688279877│ 41928785│ 10730208662│ 98,0││ 40 03 │Alocatii şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ajutoare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copii │ 4025267400│ │ 4025267400│ 4286011094│ │ 4286011094│ 4267537798│ │ 4267537798│ 99,5││ 40 04 │Pensii şi ajutoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │I.O.V.R., militari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alte persoane │ 4677688434│ │ 4677688434│ 5157001651│ │ 5157001651│ 5125792757│ │ 512579757│ 99,3││ 40 08 │Ajutoare sociale │ 20000000│ │ 20000000│ 16000001│ │ 16000000│ 10047763│ │ 10047763│ 62,8││ 40 09 │Alte ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alocatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizatii │ 9902835│ │ 9902835│ 9589992│ │ 9589992│ 9318421│ │ 9318421│ 97,1││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 4203900│ │ 4203900│ 2426400│ │ 2426400│ 2283188│ │ 2283188│ 94,1││ 40 19 │Alocatia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suplimentara pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │familiile cu copii │ 783753600│ │ 783753600│ 799241173│ │ 799241173│ 792270389│ │ 792270389│ 99,1││ 40 41 │Asociatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fundatii │ 12072000│ │ 12072000│ 20461327│ │ 20461327│ 19394033│ │ 19394033│ 94,7││ 40 42 │Alocatie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incredintare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasament familial │ 104195415│ │ 104195415│ 142674515│ │ 142674515│ 139026065│ │ 139026065│ 97,4││ 40 43 │Ajutor anual pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranii de razboi│ 54000000│ │ 54000000│ 54000000│ │ 54000000│ │ │ │ ││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 5323600│ │ 5323600│ 5323600│ │ 5323600│ 2047019│ │ 2047019│ 38,4││ 40 70 │Sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protectie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului │ 286734000│ 120837900│ 407571900│ 405739400│ 45360000│ 451099400│ 316776062│ 41928785│ 358704847│ 78,0││ 40 80 │Alte transferuri │ 5000000│ │ 5000000│ 550000│ │ 550000│ 518342│ │ 518342│ 94,2││ 40 83 │Transferuri către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Consiliul Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de Formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Profesionala a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Adultilor │ 1428000│ │ 1428000│ 1428000│ │ 1428000│ 502701│ │ 502701│ 35,2││ 40 88 │Transferuri către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Consiliul Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al Persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Varstnice │ 1000000│ │ 1000000│ 1000000│ │ 1000000│ 393456│ │ 393456│ 39,3││ 40 91 │Renta viagera │ │ │ │ 2500000│ │ 2500000│ 2371883│ │ 2371883│ 94,8││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 28236990│ 8755628│ 36992618│ 25236990│ 7290028│ 32527018│ 23830634│ 6840601│ 30671235│ 94,4││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 12391005│ │ 12391005│ 11391005│ │ 11391005│ 7477275│ │ 7477275│ 65,6││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 12391005│ │ 12391005│ 11391005│ │ 11391005│ 7477275│ │ 7477275│ 65,6││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 2723973│ │ 2723973│ 2723973│ │ 2723973│ 3327631│ │ 3327631│122,1││ 85 02 │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane │ 9667032│ │ 9667032│ 8667032│ │ 8667032│ 4149644│ │ 4149644│ 47,8││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 42448263│ 6144300│ 48592563│ 72822905│ 2160000│ 74982905│ 55921843│ │ 55921843│ 76,7││ 02 │Camine de batrani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi pensionari │ 2500000│ │ 2500000│ 2505400│ │ 2505400│ 2505400│ │ 2505400│100,0││ 08 │Centre de primire a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minorilor │ 700000│ │ 700000│ 1229602│ │ 1229602│ 1216650│ │ 1216650│ 98,9││ 09 │Ajutor social │ 20000000│ │ 20000000│ 16000000│ │ 16000000│ 10047763│ │ 10047763│ 62,8││ 10 │Plasament familial │ 104195415│ │ 104195415│ 142674515│ │ 142674515│ 139026065│ │ 139026065│ 97,4││ 15 │Alocatii de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru copii │ 4025267400│ │ 4025267400│ 4286011094│ │ 4286011094│ 4267537798│ │ 4267537798│ 99,5││ 17 │Ajutoare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sotii de militari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în termen │ 496320│ │ 496320│ 236478│ │ 236478│ 217368│ │ 217368│91,91││ 18 │Centre de primire, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │triere şi cazare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │solicitante a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statutului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │refugiat │ 5000000│ │ 5000000│ 4672200│ │ 4672200│ 4523342│ │ 4523342│ 96,8││ 19 │Alocatia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suplimentara pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │familiile cu copii │ 783753600│ │ 783753600│ 799241173│ │ 799241173│ 792270389│ │ 792270389│ 99,1││ 20 │Pensii, ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sporuri I.O.V.R., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veterani de razboi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi pentru alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │categorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │beneficiari │ 2219450103│ │ 2219450103│ 2454574403│ │ 2454574403│ 2423301693│ │ 2423301693│ 98,7││ 21 │Pensii militari │ 2524609470│ │ 2524609470│ 2772697499│ │ 2772697499│ 2772601536│ │ 2772601536│100,0││ 25 │Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │descentralizate │ 121493559│ 20500000│ 141993559│ 106382547│ 27729328│ 134111875│ 103951022│ 24032552│ 127983574│ 97,7││ 29 │Concediu platit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru cresterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copiilor până la 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ani │ 3360000│ │ 3360000│ 1325927│ │ 1325927│ 1284887│ │ 1284887│ 96,9││ 50 │Alte acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privind asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociala, alocatii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pensii, ajutoare şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizatii │ 635528681│ 129523325│ 765052006│ 841141481│ 45360000│ 886501481│ 667679574│ 41928785│ 709608359│ 79,3││6300 │Partea a IV-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DEZVOLTARE PUBLICA,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │LOCUINtE, MEDIU SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │APE │ 3122875967│ 534911000│ 3657786967│ 2994519312│ 1672946697│ 4667466009│ 2762028409│ 1606685134│ 4368713543│ 92,2││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2268176393│ 409620000│ 2677796393│ 2052601289│ 1468800000│ 3521401289│ 1844305152│ 1300010424│ 3144315576│ 89,8││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 124117207│ │ 124117207│ 139537207│ │ 139537207│ 138760605│ │ 138760605│ 99,4││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 30734810│ │ 30734810│ 31018210│ │ 31018210│ 30524810│ │ 30524810│ 98,4││ 38 │TRANSFERURI │ 2113324376│ 409620000│ 2522944376│ 1882045872│ 1468800000│ 3350845872│ 1675019737│ 1300010424│ 2975030161│ 89,0││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 1309136000│ │ 1309136000│ 1308136000│ │ 1308136000│ 1298231739│ │ 1298231739│ 99,2││ 39 14 │Program privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pietruirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drumurilor comunale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alimentarea cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa a satelor │ 617136000│ │ 617136000│ 692136000│ │ 692136000│ 692135500│ │ 692135500│100,0││ 39 19 │Transferuri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru constructii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de locuinte │ 647000000│ │ 647000000│ 571000000│ │ 571000000│ 563592975│ │ 563592975│ 98,7││ 39 20 │Transferuri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către locale pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │elaborarii şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │planurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │urbanistice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │generale şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │regulamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale de urbanism │ 45000000│ │ 45000000│ 45000000│ │ 45000000│ 42503264│ │ 42503264│ 94,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 804188376│ 409620000│ 1213808376│ 573909872│ 1468800000│ 2042709872│ 376787998│ 1300010424│ 1676798422│ 65,6││ 40 01 │Locuinte │ 450000000│ │ 450000000│ 459000000│ │ 459000000│ 325181750│ │ 325181750│ 70,8││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 4479376│ │ 4479376│ 4895976│ │ 4895976│ 4673812│ │ 4673812│ 95,4││ 40 47 │Cadastru imobiliar │ 14000000│ │ 14000000│ 14000000│ │ 14000000│ 13932436│ │ 13932436│ 99,5││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 306959000│ 409620000│ 716579000│ 50063896│ 1468800000│ 1518863896│ │ 1300010424│ 1300010424│ ││ 40 80 │Alte transferuri │ │ │ │ 17200000│ │ 17200000│ 9000000│ │ 9000000│ 52,3││ 40 82 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ecologizare │ 28750000│ │ 28750000│ 28750000│ │ 28750000│ 24000000│ │ 24000000│ 83,4││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 600342768│ 125291000│ 725633768│ 735346023│ 204146697│ 939492720│ 725654691│ 306674710│ 1032329401│ 98,6││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 254356806│ │ 254356806│ 206572000│ │ 206572000│ 192068566│ │ 192068566│ 92,9││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 254356806│ │ 254356806│ 206572000│ │ 206572000│ 192068566│ │ 192068566│ 92,9││ 85 02 │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane │ 254356806│ │ 254356806│ 206572000│ │ 206572000│ 192068566│ │ 192068566│ 92,9││6301 │SERVICII SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DEZVOLTARE PUBLICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SI LOCUINTE │ 2439790139│ 409620000│ 2849410139│ 2162755844│ 1468800000│ 3631555844│ 1945606258│ 1300010424│ 3245616682│ 89,9││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2097618081│ 409620000│ 2507238081│ 1867922977│ 1468800000│ 3336722977│ 1665530491│ 1300010424│ 2965540915│ 89,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 13392011│ │ 13392011│ 14392011│ │ 14392011│ 14233166│ │ 14233166│ 98,9││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 4090070│ │ 4090070│ 5090070│ │ 5090070│ 4951400│ │ 4951400│ 97,2││ 38 │TRANSFERURI │ 2080136000│ 409620000│ 2489756000│ 1848440896│ 1468800000│ 3317240896│ 1646345925│ 1300010424│ 2946356349│ 89,0││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 1309136000│ │ 1309136000│ 1308136000│ │ 1308136000│ 1298231739│ │ 1298231739│ 99,2││ 39 14 │Program privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pietruirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drumurilor comunale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alimentarea cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa a satelor │ 617136000│ │ 617136000│ 692136000│ │ 692136000│ 692135500│ │ 692135500│100,0││ 39 19 │Transferuri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către locale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru constructii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de locuinte │ 647000000│ │ 647000000│ 571000000│ │ 571000000│ 563592975│ │ 563592975│ 98,7││ 39 20 │Transferuri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către locale pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │elaborarii şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │planurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │urbanistice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │generale şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │regulamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale de urbanism │ 45000000│ │ 45000000│ 45000000│ │ 45000000│ 42503264│ │ 42503264│ 94,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 771000000│ 409620000│ 1180620000│ 540304896│ 1468800000│ 2009104896│ 348114186│ 1300010424│ 1648124610│ 64,4││ 40 01 │Locuinte │ 450000000│ │ 450000000│ 459000000│ │ 459000000│ 325181750│ │ 325181750│ 70,8││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 41000│ │ 41000│ 41000│ │ 41000│ │ │ │ ││ 40 47 │Cadastru imobiliar │ 14000000│ │ 14000000│ 14000000│ │ 14000000│ 13932436│ │ 13932436│ 99,5││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 306959000│ 409620000│ 716579000│ 50063896│ 1468800000│ 1518863896│ │ 1300010424│ 1300010424│ ││ 40 80 │Alte transferuri │ │ │ │ 17200000│ │ 17200000│ 9000000│ │ 9000000│ 52,3││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 92116262│ │ 92116262│ 92796867│ │ 82796867│ 92139829│ │ 92139829│ 99,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 250055796│ │ 250055796│ 202036000│ │ 202036000│ 187935938│ │ 187935938│ 93,0││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 250055796│ │ 250055796│ 202036000│ │ 202036000│ 187935938│ │ 187935938│ 93,0││ 85 02 │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane │ 250055796│ │ 250055796│ 202036000│ │ 202036000│ 187935938│ │ 187935938│ 93,0││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 17863818│ │ 17863818│ 19863818│ │ 19863818│ 19257407│ │ 19257407│ 96,9││ 08 │Locuinte │ 1188775525│ │ 1188775525│ 1122456130│ │ 1122456130│ 980841713│ │ 980841713│ 87,3││ 50 │Alte acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privind dezvoltarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publică şi locuinte│ 1233150796│ 409620000│ 1642770796│ 1020435896│ 1468800000│ 2489235896│ 945507138│ 1300010424│ 2245517562│ 92,6││6401 │MEDIU SI APE │ 683085828│ 125291000│ 808376828│ 831763468│ 204146697│ 1035910165│ 816422151│ 306674710│ 112309686│ 98,1││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 170558312│ │ 170558312│ 184678312│ │ 184678312│ 178774661│ │ 17877466│ 96,8││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 110725196│ │ 110725196│ 125145196│ │ 125145196│ 124527439│ │ 124527439│ 99,5││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 26644740│ │ 26644740│ 25928140│ │ 25928140│ 25573410│ │ 25573410│ 98,6││ 38 │TRANSFERURI │ 33188376│ │ 33188376│ 33604976│ │ 33604976│ 28673812│ │ 28673812│ 85,3││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 33188376│ │ 33188376│ 33604976│ │ 33604976│ 28673812│ │ 28673812│ 85,3││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 4438376│ │ 4438376│ 4854976│ │ 4854976│ 4673812│ │ 4673812│ 96,2││ 40 82 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ecologizare │ 28750000│ │ 28750000│ 28750000│ │ 28750000│ 24000000│ │ 24000000│ 83,4││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 508226506│ 125291000│ 633517506│ 642549156│ 2041466971│ 846695853│ 633514862│ 306674710│ 940189572│ 98,5││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 4301010│ │ 4301010│ 4536000│ │ 4536000│ 4132628│ │ 4132628│ 91,1││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 4301010│ │ 4301010│ 4536000│ │ 4536000│ 4132628│ │ 4132628│ 91,1││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 4301010│ │ 4301010│ 4536000│ │ 4536000│ 4132628│ │ 4132628│ 91,1││ 01 │Dezvoltare surse de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa, acumulari şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │amenajari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hidrotehnice │ 385000000│ 115291000│ 500291000│ 531377640│ 194146697│ 725524337│ 525635992│ 296781862│ 822417854│ 98,9││ 02 │Supraveghere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protectie mediu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reducerea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │controlul poluarii │ 277817760│ 10000000│ 287817760│ 277817760│ 10000000│ 287817760│ 269819577│ 9892848│ 279712425│ 97,1││ 03 │Prospectiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │geologice privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sursele de apa │ 950000│ │ 950000│ 950000│ │ 950000│ │ │ │ ││ 04 │Controlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nucleare │ 19318068│ │ 19318068│ 21618068│ │ 21618068│ 20966582│ │ 20966582│ 96,9││6600 │Partea a V-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACTIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ECONOMICE │ 23545481929│ 6618364984│ 30163846913│ 25747521079│ 4673656800│ 30421177879│ 24388266598│ 5319883675│ 29708150273│ 94,7││ 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 18924294198│ 4583560897│ 23507855095│ 21063938013│ 3073766400│ 24137704413│ 19827477750│ 3779102978│ 23606580728│ 94,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 1025796285│ │ 1025796285│ 1247522149│ │ 1247522149│ 1213762618│ │ 1213762618│ 97,2││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 753582414│ │ 753582414│ 1174171551│ │ 1174171551│ 1144945845│ │ 1144945845│ 97,5││ 34 │SUBVENTII │ 2944346673│ 25089225│ 2969435898│ 3437337345│ 17280000│ 3454617345│ 3260356305│ 6893774│ 3267250079│ 94,8││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 56104646│ 25089225│ 81193871│ 54735000│ 17280000│ 72015000│ 49813250│ 6893774│ 56707024│ 91,0││ 35 02 │Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi │ 2057742027│ │ 2057742027│ 2132842027│ │ 2132842027│ 2017504976│ │ 2017504976│ 94,5││ 35 03 │Subventii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │diferentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pret şi tarif │ 830500000│ │ 830500000│ 1249760318│ │ 1249760318│ 1193038079│ │ 1193038079│ 95,4││ 36 │PRIME │ 476300000│ │ 476300000│ 775300000│ │ 775300000│ 714396615│ │ 714396615│ 92,1││ 38 │TRANSFERURI │ 13724268826│ 4558471672│ 18282740498│ 14429606968│ 3056486400│ 17486093368│ 13494016367│ 3772209204│172662255711│ 93,5││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 13724268826│ 4558471672│ 18282740498│ 14429606968│ 3056486400│ 17486093368│ 13494016367│ 3772209204│172662255711│ 93,5││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 31323260│ │ 31323260│ 31476542│ │ 31476542│ 23968151│ │ 23968151│ 76,1││ 40 15 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │ 26111248│ │ 26111248│ 23104066│ │ 23104066│ 23102817│ │ 23102817│ 99,9││ 40 20 │Cofinantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Comunitatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Europene │ │ │ │ 44611171│ │ 44611171│ 40170821│ │ 40170821│ 90,0││ 40 21 │Plati efectuate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ 800000000│ 49359210│ 849359210│ 110000000│ 2527200│ 112527200│ 65988231│ 532864│ 66521095│ 59,9││ 40 22 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tehnice de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conservare sau de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │includere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minelor │ 250000000│ 102405000│ 352405000│ 360000000│ 52358400│ 412358400│ 360000000│ 14769831│ 374769831│100,0││ 40 23 │Protectie sociala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ce se acordă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru unele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sectorul minier │ 350000000│ │ 350000000│ 450000000│ │ 450000000│ 447503678│ │ 447503678│ 99,4││ 40 24 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transportului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │feroviar public │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de calatori │ 3850000000│ │ 3850000000│ 4025240000│ │ 4025240000│ 3970630640│ │ 3970630640│ 98,6││ 40 26 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Preaderare │ 560000000│ │ 560000000│ 410000000│ │ 410000000│ 40170821│ │ 40170821│ 9,8││ 40 48 │Meteorologie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hidrologie │ 70332600│ │ 70332600│ 88632600│ │ 88632600│ 88824100│ │ 88824100│100,0││ 40 49 │Prevenirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inundatiilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ingheturilor │ 391500│ │ 391500│ 391500│ │ 391500│ 200000│ │ 200000│ 51,0││ 40 50 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valorificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cenusilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pirita │ 20000000│ │ 20000000│ 35000000│ │ 35000000│ 35000000│ │ 35000000│100,0││ 40 51 │Cooperare economica│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 325800000│ │ 325800000│ 62271938│ │ 62271938│ 54059738│ │ 54059738│ 86,8││ 40 52 │Participare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │energetic - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SAVE II │ 10300000│ │ 10300000│ 10860929│ │ 10860929│ 10564017│ │ 10564017│ 97,2││ 40 53 │Cupoane pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultori │ 4300000000│ │ 4300000000│ 4879392400│ │ 4879392400│ 4853428047│ │ 4853428047│ 99,4││ 40 54 │Cabaline din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │patrimoniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │genetic naţional │ 25400000│ │ 25400000│ 25400000│ │ 25400000│ 24985043│ │ 24985043│ 98,3││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 1498247345│ 4402611262│ 5900858607│ 1444079120│ 2997280800│ 4441359920│ 1392210332│ 3754436415│ 51466467471│ 96,4││ 40 56 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drumuri, cai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ferate, aviatie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │navigatie │ 685362873│ │ 685362873│ 1118362873│ │ 1118362873│ 824250000│ │ 824250000│ 73,7││ 40 62 │Stimularea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exporturilor │ 500000000│ │ 500000000│ 700000000│ │ 700000000│ 637034330│ │ 637034330│ 91,0││ 40 80 │Alte transferuri │ 8979000│ 4096200│ 13075200│ 57979000│ 4320000│ 62299000│ 54436819│ 2470094│ 56906913│ 93,8││ 40 81 │Fond de garantare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a imprumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intreprinderilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mici şi mijlocii │ 50000000│ │ 50000000│ │ │ │ │ │ │ ││ 40 82 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ecologizare │ 47021000│ │ 47021000│ 67216000│ │ 67216000│ 67216000│ │ 67216000│100,0││ 40 85 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transportul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calatori cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │metroul │ 250000000│ │ 250000000│ 515000000│ │ 515000000│ 505443603│ │ 505443603│ 98,1││ 40 86 │Programul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │realizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │antigrindina │ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│100,0││ 40 89 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de paduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privata │ 50000000│ │ 50000000│ 200000│ │ 200000│ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE CAPITAL │ 1809864514│ 2034804087│ 3844668601│ 1923902610│ 1599890400│ 3523793010│ 1914294192│ 1540780697│ 3455074889│ 99,5││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE DOBANZI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SI COMISIOANE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │LA CREDITE │ 2811323217│ │ 2811323217│ 2759680456│ │ 2759680456│ 2646494656│ │ 2646494656│ 95,9││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 2811323217│ │ 2811323217│ 2759680456│ │ 2759680456│ 2646494656│ │ 2646494656│ 95,9││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 1525261032│ │ 1525261032│ 1518565506│ │ 1518565506│ 1466821417│ │ 1466821417│ 96,5││ 85 02 │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane │ 1286062185│ │ 1286062185│ 1241114950│ │ 1241114950│ 1179673239│ │ 1179673239│ 95,0││6601 │INDUSTRIE │ 4158796332│ 106501200│ 4265297532│ 4400687495│ 56678400│ 4457365895│ 4213643678│ 17239925│ 4230883603│ 95,7││ 01 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CURENTE │ 3366259120│ 106501200│ 3472760320│ 3477766895│ 56678400│ 3534445295│ 3298756572│ 17239925│ 3315996497│ 94,8││ 02 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DE PERSONAL │ 148853607│ │ 148853607│ 179153607│ │ 179153607│ 152071837│ │ 152071837│ 84,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 132721013│ │ 132721013│ 156068016│ │ 156068016│ 139903908│ │ 139903908│ 89,6││ 34 │SUBVENTII │ 2051875000│ │ 2051875000│ 2134003062│ │ 2134003062│ 2018979703│ │ 2018979703│ 94,6││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 5475000│ │ 5475000│ 6475000│ │ 6475000│ 6475000│ │ 6475000│100,0││ 35 02 │Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi │ 2045900000│ │ 2045900000│ 2125900000│ │ 2125900000│ 2010876641│ │ 2010876641│ 94,5││ 35 03 │Subventii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │diferentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pret şi tarif │ 500000│ │ 500000│ 1628062│ │ 1628062│ 1628062│ │ 1628062│100,0││ 38 │TRANSFERURI │ 1032809500│ 106501200│ 1139310700│ 1008542210│ 56678400│ 1065220610│ 987801124│ 17239925│ 1005041049│ 97,9││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 1032809500│ 106501200│ 1139310700│ 1008542210│ 56678400│ 1065220610│ 987801124│ 17239925│ 1005041049│ 97,9││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 10547715│ │ 10547715│ 11124000│ │ 11124000│ 6938795│ │ 6938795│ 62,3││ 40 22 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor tehnice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de conservare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de inchidere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minelor │ 250000000│ 102405000│ 352405000│ 360000000│ 52358400│ 412358400│ 360000000│ 14769831│ 374769831│100,0││ 40 23 │Protectie sociala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ce se acordă pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unele activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din sectorul minier│ 350000000│ │ 350000000│ 450000000│ │ 450000000│ 447503678│ │ 447503678│ 99,4││ 40 50 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valorificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cenusilor de pirita│ 20000000│ │ 20000000│ 35000000│ │ 35000000│ 35000000│ │ 35000000│100,0││ 40 51 │Cooperare economica│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 305800000│ │ 305800000│ 54571938│ │ 54571938│ 54059738│ │ 54059738│ 99,0││ 40 52 │Participare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programul energetic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- SAVE II │ 10300000│ │ 10300000│ 10860929│ │ 10860929│ 10564017│ │ 10564017│ 97,2││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 36161785│ │ 36161785│ 16790343│ │ 16790343│ 4351227│ │ 4351227│ 25,9││ 40 80 │Alte transferuri │ 2979000│ 4096200│ 7075200│ 2979000│ 4320000│ 7299000│ 2167669│ 2470094│ 4637763│ 72,7││ 40 82 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ecologizare │ 47021000│ │ 47021000│ 67216000│ │ 67216000│ 67216000│ │ 67216000│100,0││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 760750700│ │ 760750700│ 873350700│ │ 873350700│ 870976566│ │ 870976566│ 99,7││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 31786512│ │ 31786512│ 49569900│ │ 49569900│ 43910540│ │ 43910540│ 88,5││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 31786512│ │ 31786512│ 49569900│ │ 49569900│ 43910540│ │ 43910540│ 88,5││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 7086426│ │ 7086426│ 20372173│ │ 20372173│ 19934573│ │ 19934573│ 97,8││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 24700086│ │ 24700086│ 29197727│ │ 29197727│ 23975967│ │ 23975967│ 82,1││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 246428469│ 97817256│ 344245725│ 273938623│ 47520000│ 321458623│ 226966772│ 14646533│ 241613305│ 82,8││ 02 │Prospectiuni şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lucrari geologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru descoperirea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de resurse minerale│ 83000000│ │ 83000000│ 89000000│ │ 89000000│ 88956093│ │ 88956093│ 99,9││ 03 │Combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minerali solizi │ 1209185783│ │ 1209185783│ 1229305000│ │ 1229305000│ 1207398891│ │ 1207398891│ 98,2││ 06 │Resurse minerale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │altele decat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combustibili │ 1843431638│ │ 1843431638│ 1896074000│ │ 1896074000│ 1755389567│ │ 1755389567│ 92,5││ 07 │Industrie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelucratoare │ 132421000│ │ 132421000│ 200 99549│ │ 200199549│ 199417097│ │ 199417097│ 99,6││ 50 │Alte cheltuieli În │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │domeniul industriei│ 644329442│ 8683944│ 653013386│ 712170323│ 9158400│ 721328723│ 735515258│ 2593392│ 738108650│103,2││6701 │AGRICULTURA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SILVICULTURA │ 7426480560│ 130721500│ 7557202060│ 9263780153│ 106164000│ 9369944153│ 9091808600│ 88154620│ 9179963220│ 98,1││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6950219360│ 30721500│ 6980940860│ 8661859641│ 15120000│ 8676979641│ 8497200508│ 1779330│ 8498979838│ 98,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 747021264│ │ 747021264│ 930901264│ │ 930901264│ 925639246│ │ 925639246│ 99,4││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 470750321│ │ 470750321│ 728504121│ │ 728504121│ 722808000│ │ 722808000│ 99,2││ 34 │SUBVENTII │ 830000000│ │ 830000000│ 1248132256│ │ 1248132256│ 1191410017│ │ 1191410017│ 95,4││ 35 03 │Subventii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │diferentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pret şi tarif │ 830000000│ │ 830000000│ 1248132256│ │ 1248132256│ 1191410017│ │ 1191410017│ 95,4││ 36 │PRIME │ 476300000│ │ 476300000│ 775300000│ │ 775300000│ 714396615│ │ 714396615│ 92,1││ 38 │TRANSFERURI │ 4426147775│ 30721500│ 4456869275│ 4979022000│ 15120000│ 4994142000│ 4942946630│ 179301│ 4944725960│ 99,2││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 4426147775│ 30721500│ 4456869275│ 4979022000│ 15120000│ 4994142000│ 4942946630│ 179303│ 4944725960│ 99,2││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 7680375│ │ 7680375│ 8100000│ │ 8100000│ 5788587│ │ 5788587│ 71,4││ 40 53 │Cupoane pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultori │ 4300000000│ │ 4300000000│ 4879392400│ │ 4879392400│ 4853428047│ │ 4853428047│ 99,4││ 40 54 │Cabaline din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │patrimoniul genetic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naţional │ 25400000│ │ 25400000│ 25400000│ │ 25400000│ 24985043│ │ 24985043│ 98,3││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 38067400│ 30721500│ 68788900│ 10929600│ 15120000│ 26049600│ 6475803│ 1779330│ 8255133│ 59,2││ 40 80 │Alte transferuri │ 5000000│ │ 5000000│ 55000000│ │ 55000000│ 52269150│ │ 52269150│ 95,0││ 40 89 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietarilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │paduri proprietate │ 50000000│ │ 50000000│ 200000│ │ 200000│ │ │ │ ││ │privata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 371787618│ 100000000│ 471787618│ 485984878│ 91044000│ 577028878│ 484514766│ 86375290│ 570890056│ 99,7││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 104473582│ │ 104473582│ 115935634│ │ 115935634│ 110093326│ │ 110093326│ 94,9││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 104473582│ │ 104473582│ 115935634│ │ 115935634│ 110093326│ │ 110093326│ 94,9││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 67587300│ │ 67587300│ 79267493│ │ 79267493│ 74151429│ │ 74151429│ 93,5││ 85 02 │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane │ 36886282│ │ 36886282│ 36668141│ │ 36668141│ 35941897│ │ 35941897│ 98,0││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 94696051│ │ 94696051│ 103989298│ │ 103989298│ 90094933│ │ 90094933│ 86,6││ 02 │Amendare soluri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acide şi alcaline │ 6442103│ │ 442103│ 4280208│ │ 4280208│ 4279545│ │ 4279545│ 99,9││ 03 │Acoperire sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fixe la seminte │ 80000000│ │ 80000000│ 409171675│ │ 409171675│ 352880427│ │ 352880427│ 86,2││ 04 │Combatere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │daunatori şi boli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în sectorul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vegetal │ 175036587│ │ 175036587│ 222667746│ │ 222667746│ 222244928│ │ 222244928│ 99,8││ 05 │Reproductia şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │selectie animale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prevenire şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combatere boli în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sectorul animal │ 156309989│ │ 156309989│ 183328165│ │ 183328165│ 183036360│ │ 183036360│ 99,8││ 06 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preturilor la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produsele agricole │ 48970071│ │ 48970071│ 55788344│ │ 55788344│ 54867895│ │ 54867895│ 98,3││ 07 │Subventionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricoli │ 250000000│ │ 250000000│ 49483185│ │ 49483185│ 49057078│ │ 49057078│ 99,1││ 10 │Alte programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │producatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricoli │ 4774300000│ │ 4774300000│ 5653692400│ │ 5653692400│ 5566824662│ │ 5566824662│ 98,4││ 14 │Imbunatatiri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │funciare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │irigatii, desecari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │eroziunii solului │ 614178450│ │ 614178450│ 932047396│ │ 932047396│ 928474217│ │ 928474217│ 99,6││ 15 │Silvicultura │ 201857000│ 100000000│ 301857000│ 186198550│ 91044000│ 277242550│ 186198550│ 86375290│ 272573840│100,0││ 25 │Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │descentralizate │ 867022231│ │ 867022231│ 1259114881│ │ 1259114881│ 1257127540│ │ 1257127540│ 99,8││ 50 │Alte unităţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agriculturii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │silviculturii │ 157668078│ 30721500│ 188389578│ 204018305│ 15120000│ 219138305│ 196722465│ 1779330│ 198501795│ 96,4││6801 │TRANSPORTORI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMUNICATII │ 9604220077│ 6306693849│ 15910913926│ 10268427247│ 4491007200│ 14759434447│ 9769655350│ 5207062492│ 14976717842│ 95,1││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6364680274│ 4371889762│ 10736570036│ 7214223481│ 2982160800│ 10196384281│ 6819517934│ 3752657085│ 10572175019│ 94,5││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 50992997│ │ 50992997│ 50992997│ │ 50992997│ 50871163│ │ 50871163│ 99,7││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 57295469│ │ 57295469│ 51115469│ │ 51115469│ 50408772│ │ 50408772│ 98,6││ 34 │SUBVENTII │ 11842027│ │ 11842027│ 6942027│ │ 6942027│ 6628335│ │ 6628335│ 95,4││ 35 02 │Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi │ 11842027│ │ 11842027│ 6942027│ │ 6942027│ 6628335│ │ 6628335│ 95,4││ 38 │TRANSFERURI │ 6244549781│ 4371889762│ 10616439543│ 7105172988│ 2982160800│ 10087333788│ 6711609664│ 3752657085│ 10464266749│ 94,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 6244549781│ 4371889762│ 10616439543│ 7105172988│ 2982160800│ 10087333788│ 6711609664│ 3752657085│ 10464266749│ 94,4││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 8057500│ │ 8057500│ 7214872│ │ 7214872│ 6907302│ │ 6907302│ 95,7││ 40 15 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │ 26111248│ │ 26111248│ 23104066│ │ 23104066│ 23102817│ │ 23102817│ 99,9││ 40 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transportului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │feroviar public de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calatori │ 3850000000│ │ 3850000000│ 4025240000│ │ 4025240000│ 3970630640│ │ 3970630640│ 98,6││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 1424018160│ 4371889762│ 5795907922│ 1416251177│ 2982160800│ 4398411977│ 1381275302│ 3752657085│ 5133932387│ 97,5││ 40 56 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drumuri, cai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ferate, aviatie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │navigatie │ 685362873│ │ 685362873│ 1118362873│ │ 1118362873│ 824250000│ │ 824250000│ 73,7││ 40 80 │Alte transferuri │ 1000000│ │ 1000000│ │ │ │ │ │ │ ││ 40 85 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transportul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calatori cu metroul│ 250000000│ │ 250000000│ 515000000│ │ 515000000│ 505443603│ │ 505443603│ 98,1││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 566257278│ 1934804087│ 2501061365│ 461926166│ 1508846400│ 1970772566│ 459469735│ 1454405407│ 1913875142│ 99,4││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 2673282525│ │ 2673282525│ 2592277600│ │ 2592277600│ 2490667681│ │ 2490667681│ 96,0││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 2673282525│ │ 2673282525│ 2592277600│ │ 2592277600│ 2490667681│ │ 2490667681│ 96,0││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 1450587306│ │ 1450587306│ 1418925840│ │ 1418925840│ 1372735415│ │ 1372735415│ 96,7││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 1222695219│ │ 1222595219│ 1173351760│ │ 1173351760│ 1117932266│ │ 1117932266│ 95,2││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 139165071│ 112645500│ 251810511│ 63182787│ │ 63182787│ 56728024│ 228230000│ 284958024│ 89,7││ 02 │Aviatia civila │ 1464714849│ 1252822770│ 2717537619│ 1259745152│ 1054728000│ 2314473152│ 1197881857│ 1068521119│ 2266402976│ 95,0││ 03 │Navigatia civila │ 140924239│ 705877665│ 846801904│ 225277281│ 292399200│ 517676481│ 196659240│ 388171910│ 584831150│ 87,3││ 05 │Drumuri şi poduri │ 2262890416│ 2725898214│ 4988788630│ 2506588577│ 2495080800│ 5001669377│ 2482886347│ 3070410899│ 5553297246│ 99,0││ 06 │Transportul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │feroviar │ 4943055551│ 1255075680│ 6198131231│ 5295736582│ 368280000│ 5664016582│ 4933280497│ 198272186│ 5131552683│ 93,1││ 07 │Transportul în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comun │ 629155419│ 254374020│ 883529439│ 894175236│ 280519200│ 1174694436│ 881238617│ 253456378│ 1134694995│ 98,5││ 10 │Comunicatii │ 23314532│ │ 23314532│ 23721632│ │ 23721632│ 20980768│ │ 20980768│ 88,4││ 50 │Alte cheltuieli în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transporturilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunicatiilor │ 1000000│ │ 1000000│ │ │ │ │ │ │ ││6901 │ALTE ACTIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ECONOMICE │ 2355984960│ 74448435│ 2430433395│ 1814626184│ 19807200│ 1834433384│ 1313158970│ 7426638│ 1320585608│ 72,3││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2243135444│ 74448435│ 2317583879│ 1710087996│ 19807200│ 1729895196│ 1212002736│ 7426638│ 1219429374│ 70,8││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 78928417│ │ 78928417│ 86474281│ │ 86474281│ 85180372│ │ 85180372│ 98,5││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 92815611│ │ 92815611│ 238483945│ │ 238483945│ 231825165│ │ 231825165│ 97,2││ 34 │SUBVENTII │ 50629646│ 25089225│ 15718871│ 48260000│ 17280000│ 65540000│ 43338250│ 6893774│ 50232024│ 89,8││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 50629646│ 25089225│ 75718871│ 48260000│ 17280000│ 65540000│ 43338250│ 6893774│ 50232024│ 89,8││ 38 │TRANSFERURI │ 2020161770│ 49359210│ 2070120980│ 1336869770│ 2527200│ 1339396970│ 851658949│ 532864│ 852191813│ 63,7││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 2020761770│ 49359210│ 2070120980│ 1336869770│ 2527200│ 1339396970│ 851658949│ 532864│ 852191813│ 63,7││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 5037670│ │ 5037670│ 5037670│ │ 5037676│ 4333467│ │ 4333467│ 86,0││ 40 21 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de dezvoltare │ 800000000│ 49359210│ 849359210│ 110000000│ 2527200│ 112527200│ 65988231│ 532864│ 66521095│ 59,9││ 40 26 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Preaderare │ 560000000│ │ 560000000│ 410000000│ │ 410000000│ 40170821│ │ 40170821│ 9,8││ 40 48 │Meteorologie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hidrologie │ 76332600│ │ 70332600│ 88632600│ │ 88632600│ 88824100│ │ 88824100│100,2││ 40 49 │Prevenirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inundatiilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ingheturilor │ 391500│ │ 391500│ 391500│ │ 391500│ 200000│ │ 200000│ 51,0││ 40 51 │Cooperare economica│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 20000000│ │ 20000000│ 7700000│ │ 7700000│ │ │ │ ││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ │ │ │ 108000│ │ 108000│ 108000│ │ 108000│100,0││ 40 62 │Stimularea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exporturilor │ 500000000│ │ 500000000│ 700000000│ │ 700000000│ 637034330│ │ 637034330│ 91,0││ 40 81 │Fond de garantare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a imprumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intreprinderilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mici şi mijlocii │ 50000000│ │ 50000000│ │ │ │ │ │ │ ││ 40 86 │Programul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │realizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului naţional│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de antigrindina │ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│100,0││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 111068918│ │ 111068918│ 102640866│ │ 102640866│ 99333125│ │ 99333125│ 96,7││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 1780598│ │ 1780598│ 1897322│ │ 1897322│ 1823109│ │ 1823109│ 96,0││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 1780598│ │ 1780598│ 1897322│ │ 1897322│ 1823109│ │ 1823109│ 96,0││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 1780598│ │ 1780598│ 1897322│ │ 1897322│ 1823109│ │ 1823109│ 96,0││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 107174361│ 25089225│ 132263586│ 205308569│ 17280000│ 222588569│ 191668828│ 6893774│ 198562602│ 93,3││ 02 │Rezerve materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nationale şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mobilizare │ 242402977│ │ 242402977│ 231932964│ │ 231932964│ 229392832│ │ 229392832│ 98,9││ 03 │Prevenirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inundatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gheturi │ 1288487│ │ 1288487│ 1288487│ │ 1288487│ 1091533│ │ 1091533│ 84,7││ 04 │Meteorologie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hidrologie │ 70332600│ │ 70332600│ 88632600│ │ 88632600│ 88824100│ │ 88824100│100,2││ 05 │Stimularea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │productiei de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │export şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exportului │ 500000000│ │ 500000000│ 700000000│ │ 700000000│ 637034330│ │ 637034330│ 91,0││ 06 │Acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cooperare economica│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 20000000│ │ 20000000│ 7700000│ │ 7700000│ │ │ │ ││ 10 │Sistemul naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │antigrindina │ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│100,0││ 18 │Fondul Naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Preaderare │ 560000000│ │ 560000000│ 365388829│ │ 365388829│ │ │ │ ││ 19 │Sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │regionala │ 800000000│ 49359210│ 849359210│ 159756841│ 2527200│ 162284041│ 110600519│ 532864│ 111133383│ 69,2││ 50 │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │economice │ 39786535│ │ 39786535│ 39617894│ │ 39617894│ 39546828│ │ 39546828│ 99,8││7100 │Partea a VI-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALTE ACTIUNI │ 2106680465│ 98308800│ 2204989265│ 2424509873│ 118470000│ 2542979873│ 2217092541│ 122512673│ 2339605214│ 91,4││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2017668031│ 98308800│ 2115976831│ 2335184119│ 118470000│ 2453654119│ 2130960146│ 122512673│ 2253472819│ 91,2││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 538577136│ │ 538577136│ 602477136│ │ 602477136│ 578619884│ │ 578619884│ 96,0││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 629165948│ │ 629165948│ 922988861│ │ 922988861│ 861863517│ │ 861863517│ 93,3││ 34 │SUBVENTII │ 93094664│ │ 93094664│ 93194664│ │ 93194664│ 93194551│ │ 93194551│100,0││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 1194664│ │ 1194664│ 1294664│ │ 1294664│ 1294551│ │ 1294551│ 99,9││ 35 02 │Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi │ 91900000│ │ 91900000│ 91900000│ │ 91900000│ 91900000│ │ 91900000│100,0││ 38 │TRANSFERURI │ 756830283│ 98308800│ 855139083│ 716523458│ 118470000│ 834993458│ 597282194│ 122512673│ 719794867│ 83,3││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 735000│ │ 735000│ 735000│ │ 735000│ 695787│ │ 695787│ 94,6││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 735000│ │ 735000│ 735000│ │ 735000│ 695787│ │ 695787│ 94,6││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 756095283│ 98308800│ 854404083│ 715788458│ 118470000│ 834258458│ 596586407│ 122512673│ 719099080│ 83,3││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 28950794│ │ 28950794│ 9519544│ │ 9519544│ 9083149│ │ 9083149│ 95,4││ 40 16 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cercetare- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ 154000000│ │ 154000000│ 111586553│ │ 111586553│ 111586553│ │ 111586553│100,0││ 40 17 │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stimularea inovarii│ 9289431│ │ 9289431│ 126063975│ │ 126063975│ 115620800│ │ 115620800│ 91,7││ 40 27 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Roman de Dezvoltare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Sociala │ 30000000│ 98308800│ 128308800│ 33300000│ 118470000│ 151770000│ 33300000│ 122512673│ 155812673│100,0││ 40 28 │Executarea silita a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creantelor bugetare│ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│ 9434222│ │ 9434222│ 62,8││ 40 29 │Despagubiri civile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extrajudiciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │derivate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului, potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 150000000│ │ 150000000│ 130000000│ │ 130000000│ 101864344│ │ 101864344│ 78,3││ 40 30 │Onorariile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │expertizele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabile dispuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │procesului penal │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2138300│ │ 2138300│ 71,2││ 40 35 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │partidelor politice│ 39000000│ │ 39000000│ 45000000│ │ 45000000│ 45000000│ │ 45000000│100,0││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 237902658│ │ 237902658│ 136377069│ │ 136377069│ 71374914│ │ 71374914│ 52,3││ 40 59 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(granturi) │ 40900000│ │ 40900000│ 57551150│ │ 57551150│ 57527683│ │ 57527683│ 99,9││ 40 80 │Alte transferuri │ 48052400│ │ 48052400│ 48390167│ │ 48390167│ 39656442│ │ 39656442│ 81,9││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 83277754│ │ 83277754│ 83277754│ │ 83277754│ 82651608│ │ 82651608│ 99,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 5734680│ │ 5734680│ 6048000│ │ 6048000│ 3480787│ │ 3480787│ 57,5││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 5734680│ │ 5734680│ 6048000│ │ 6048000│ 3480787│ │ 3480787│ 57,5││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 5734680│ │ 5734680│ 6048000│ │ 6048000│ 3480787│ │ 3480787│ 57,5││7101 │CERCETARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │STIINTIFICA │ 1324809683│ │ 1324809683│ 1592813937│ │ 1592813937│ 1522551098│ │ 1522551098│ 95,5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1243250474│ │ 1243250474│ 1511254728│ │ 1511254728│ 1441547038│ │ 1441547038│ 95,3││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 218500692│ │ 218500692│ 272700692│ │ 272700692│ 272435468│ │ 272435468│ 99,9││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 578135285│ │ 578135285│ 821446364│ │ 821446364│ 764154016│ │ 764154016│ 93,0││ 34 │SUBVENTII │ 1194664│ │ 1194664│ 1294664│ │ 1294664│ 1294551│ │ 1294551│ 99,9││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 1194664│ │ 1194664│ 1294664│ │ 1294664│ 1294551│ │ 1294551│ 99,9││ 38 │TRANSFERURI │ 445419833│ │ 445419833│ 415813008│ │ 415813008│ 403663003│ │ 403663003│ 97,0││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 117600│ │ 117600│ 117600│ │ 117600│ 81662│ │ 81662│ 69,4││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 117600│ │ 117600│ 117600│ │ 117600│ 81662│ │ 81662│ 69,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 445302233│ │ 445302233│ 415695408│ │ 415695408│ 403581341│ │ 403581341│ 97,0││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 28950794│ │ 28950794│ 9519544│ │ 9519544│ 9083149│ │ 9083149│ 95,4││ 40 16 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cercetare- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ 154000000│ │ 154000000│ 111586553│ │ 111586553│ 111586553│ │ 111586553│100,0││ 40 17 │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stimularea inovarii│ 9289431│ │ 9289431│ 126063975│ │ 126063975│ 115620800│ │ 115620800│ 91,7││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 174109608│ │ 174109608│ 72584019│ │ 72584019│ 71374914│ │ 71374914│ 98,3││ 40 59 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cercetare- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(granturi) │ 40900000│ │ 40900000│ 57551150│ │ 57551150│ 57527683│ │ 57527683│ 99,9││ 40 80 │Alte transferuri │ 38052400│ │ 38052400│ 38390167│ │ 38390167│ 38388242│ │ 38388242│100,0││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 81559209│ │ 81559209│ 81559209│ │ 81559209│ 81004060│ │ 81004060│ 99,3││ 01 │Administratia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala │ 86209955│ │ 86209955│ 84120165│ │ 84120165│ 83748430│ │ 83748430│ 99,5││ 02 │Cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fundamentala │ 168222819│ │ 168222819│ 250720647│ │ 250720647│ 240569398│ │ 240569398│ 95,9││ 03 │Cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aplicativa şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │experimentala │ 954700698│ │ 954700698│ 1138677127│ │ 1138677127│ 1080150749│ │ 1080150749│ 94,8││ 50 │Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cercetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stiintifica │ 115676211│ │ 115676211│ 119295998│ │ 119295998│ 118082521│ │ 118082521│ 98,9││7201 │ALTE ACTIUNI │ 781870782│ 98308800│ 880179582│ 831695936│ 118470000│ 950165936│ 694541443│ 122512673│ 817054116│ 83,5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 774417557│ 98308800│ 872726357│ 823929391│ 118470000│ 942399391│ 689413108│ 122512673│ 811925781│ 83,6││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 320076444│ │ 320076444│ 329776444│ │ 329776444│ 306184416│ │ 306184416│ 92,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 51030663│ │ 51030663│ 101542497│ │ 101542497│ 97709501│ │ 97709501│ 96,2││ 34 │SUBVENTII │ 91900000│ │ 91900000│ 91900000│ │ 91900000│ 91900000│ │ 91900000│100,0││ 35 02 │Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi │ 91900000│ │ 91900000│ 91900000│ │ 91900000│ 91900000│ │ 91900000│100,0││ 38 │TRANSFERURI │ 311410450│ 98308800│ 409719250│ 300710450│ 118470000│ 419180450│ 193619191│ 122512673│ 316133864│ 64,3││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 617400│ │ 617400│ 617400│ │ 617400│ 614125│ │ 614125│ 99,4││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 617460│ │ 617400│ 617400│ │ 617400│ 614125│ │ 614125│ 99,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 310793050│ 98308800│ 409101850│ 300093050│ 118470000│ 418563050│ 193005056│ 122512673│ 315517739│ 64,3││ 40 27 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Roman de Dezvoltare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Sociala │ 30000000│ 98308800│ 128308800│ 33300000│ 118470000│ 151770000│ 33300000│ 122512673│ 155812673│100,0││ 40 28 │Executarea silita a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creantelor bugetare│ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│ 9434222│ │ 9434222│ 62,8││ 40 29 │Despagubiri civile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extrajudiciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │derivate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului, potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 150000000│ │ 150000000│ 130000000│ │ 130000000│ 101864344│ │ 101864344│ 78,3││ 40 30 │Onorariile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │expertizele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabile dispuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │procesului penal │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2138300│ │ 2138300│ 71,2││ 40 35 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │partidelor politice│ 39000000│ │ 39000000│ 45000000│ │ 45000000│ 45000000│ │ 45000000│100,0││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 63793050│ │ 63793050│ 63793050│ │ 63793050│ │ │ │ ││ 40 80 │Alte transferuri │ 10000000│ │ 10000000│ 10000000│ │ 10000000│ 1268200│ │ 1268200│ 12,6││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 1718545│ │ 1718545│ 1718545│ │ 1718545│ 1647548│ │ 1647548│ 95,8││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 5734680│ │ 5734680│ 6048000│ │ 6048000│ 3480787│ │ 3480787│ 57,5││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 5734680│ │ 5734680│ 6048000│ │ 6048000│ 3480787│ │ 3480787│ 57,5││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 5734680│ │ 5734680│ 6048000│ │ 6048000│ 3480787│ │ 3480787│ 57,5││ 01 │Administratie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │centrala vamala şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unităţi teritoriale│ 336128320│ │ 336128320│ 336140154│ │ 336140154│ 247182360│ │ 247182360│ 73,5││ 05 │Acordarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medalii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comemorative │ 500000│ │ 500000│ │ │ │ │ │ │ ││ 06 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aplicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tratatelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 1694575│ │ 1694575│ 1678575│ │ 1678575│ 1609258│ │ 1609258│ 95,8││ 07 │Protectie civila │ 73157179│ │ 73157179│ 104712679│ │ 104712679│ 103337271│ │ 103337271│ 98,6││ 08 │Executarea silita a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creantelor bugetare│ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│ 9434222│ │ 9434222│ 62,8││ 10 │Despagubiri civile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extrajudiciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │derivate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 150000000│ │ 150000000│ 130000000│ │ 130000000│ 101864344│ │ 101864344│ 78,3││ 11 │Onorarii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │expertizele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabile dispuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │procesului penal │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ 2138300│ │ 2138300│ 71,2││ 19 │Zboruri speciale │ 91900000│ │ 91900000│ 91900000│ │ 91900000│ 91900000│ │ 91900000│100,0││ 20 │Fondul Roman de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Dezvoltare Sociala │ 35734680│ 98308800│ 134043480│ 39348000│ 118470000│ 157818000│ 36780787│ 122512673│ 36780787│ 93,4││ 50 │Alte cheltuieli │ 74756028│ │ 74756028│ 109916528│ │ 109916528│ 100294901│ │ 159293460│ 91,2││7500 │Partea a VIII-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CHELTUIELI DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDURI LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DISPOZITIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GUVERNULUI │ │ │ │ 169910000│ │ 169910000│ 108353205│ │ 108353205│ 63,7││7501 │CHELTUIELI DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDURI LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DISPOZITIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │GUVERNULUI │ │ │ │ 169910000│ │ 169910000│ 108353205│ │ 108353205│ 63,7││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ 169910000│ │ 169910000│ 108353205│ │ 108353205│ 63,7││ 38 │TRANSFERURI │ │ │ │ 169910000│ │ 169910000│ 108353205│ │ 108353205│ 63,7││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ │ │ │ 169910000│ │ 169910000│ 108353205│ │ 108353205│ 63,7││ 40 80 │Alte transferuri │ │ │ │ 169910000│ │ 169910000│ 108353205│ │ 108353205│ 63,7││ 01 │Cheltuieli din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interventie │ │ │ │ 84300000│ │ 84300000│ 82746281│ │ 82746281│ 98,1││ 02 │Cheltuieli din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │relatiile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Republica Moldova │ │ │ │ 85610000│ │ 85610000│ 25606924│ │ 25606924│ 29,9││8500 │Partea a XI-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TRANSFERURI │ 1993000000│ │ 1993000000│ 2922706603│ │ 2922706603│ 2553960565│ │ 2553960565│ 87,3││8501 │TRANSFERURI DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │BUGETUL DE STAT │ 1993000000│ │ 1993000000│ 2922706603│ │ 2922706603│ 2553960565│ │ 2553960565│ 87,3││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1993000000│ │ 1993000000│ 2922706603│ │ 2922706603│ 2553960565│ │ 2553960565│ 87,3││ 38 │TRANSFERURI │ 1993000000│ │ 1993000000│ 2922706603│ │ 2922706603│ 2553960565│ │ 2553960565│ 87,3││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 1993000000│ │ 1993000000│ 2922706603│ │ 2922706603│ 2553960565│ │ 2553960565│ 87,3││ 39 03 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantate parţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │externe │ 1300000000│ │ 1300000000│ 1100000000│ │ 1100000000│ 811618791│ │ 811618791│ 73,7││ 39 04 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat │ │ │ │ 1149206603│ │ 1149206603│ 1149206603│ │ 1149206603│100,0││ 39 07 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aparare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului │ 693000000│ │ 693000000│ 673500000│ │ 673500000│ 593135171│ │ 593135171│ 88,0││ 03 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantate parţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │externe │ 1300000000│ │ 1300000000│ 1100000000│ │ 1100000000│ 811618791│ │ 811618791│ 73,7││ 04 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat │ │ │ │ 1149206603│ │ 1149206603│ 1149206603│ │ 1149206603│100,0││ 11 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protectie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului │ 693000000│ │ 693000000│ 673500000│ │ 673500000│ 593135171│ │ 593135171│ 88,0││8600 │Partea a XII-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 301800000│ │ 301800000│ 34755000│ │ 34755000│ 24654766│3479 492610│ 3504147376│ 70,9││8601 │IMPRUMUTURI │ 301800000│ │ 301800000│ 34755000│ │ 34755000│ 24654766│3479 492610│ 3504147376│ 70,9││ 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 301800000│ │ 301800000│ 34755000│ │ 34755000│ 24654766│3479 492610│ 3504147376│ 70,9││ 80 02 │imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finalizarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiective aprobate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin conventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bilaterale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interguvernamentale│ 1400000│ │ 1400000│ 34205000│ │ 34205000│ 24215265│ │ 24215265│ 70,7││ 80 05 │imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │beneficiaza de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statutul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │refugiat şi sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lipsite de mijloace│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de existenta │ 400000│ │ 400000│ 550000│ │ 550000│ 439501│ │ 439501│ 79,9││ 80 06 │imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agriculturii │ 300000000│ │ 300000000│ │ │ │ │ │ │ ││ 80 14 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │importul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │3479 492610│ 3479492610│ ││ 02 │Imprumuturi pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finalizarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiective aprobate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin conventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bilaterale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interguvernamentale│ 1400000│ │ 1400000│ 34205000│ │ 34205000│ 24215265│ │ 24215265│ 70,7││ 05 │imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │beneficiaza de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statutul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │refugiat şi sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lipsite de mijloace│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de existenta │ 400000│ │ 400000│ 550000│ │ 550000│ 439501│ │ 439501│ 79,9││ 06 │imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agriculturii │ 300000000│ │ 300000000│ │ │ │ │ │ │ ││ 14 │imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │importul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │3479 492610│ 3479492610│ ││8800 │Partea a XIII-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PLATI DE DOBANZI SI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALTE CHELTUIELI │ 45275027612│ │ 45275027612│ 44077886033│ │ 44077886033│ 43219414338│ │ 43219414338│ 98,0││8801 │DOBANZI AFERENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DATORIEI PUBLICE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SI ALTE CHELTUIELI │ 45275027612│ │ 45275027612│ 44077886033│ │ 44077886033│ 43219414338│ │ 43219414338│ 98,0││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 45275027612│ │ 45215027612│ 44077886033│ │ 44077886033│ 43219414338│ │ 43219414338│ 98,0││ 50 01 │Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interne │ 28365127612│ │ 28365127612│ 28627327612│ │ 28627327612│ 28285485877│ │ 28285485877│ 98,8││ 50 02 │Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │externe │ 3190000000│ │ 3190000000│ 1637685326│ │ 1637685326│ 1583685321│ │ 1583685321│ 96,7││ 50 03 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocazionate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │emisiunea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasarea titlurilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │riscurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │garantiilor date de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stat în conditiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legii │ 6150400000│ │ 6150400000│ 6918334891│ │ 6918334891│ 6492249593│ │ 6492249593│ 93,8││ 50 04 │Diferente de curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice externe │ 3226000000│ │ 3226000000│ 3330768039│ │ 3330768039│ 3328856436│ │ 3328856436│ 99,9││ 50 05 │Diferente de curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice interne │ 4343500000│ │ 4343500000│ 3563770165│ │ 3563770165│ 3529137111│ │ 3529137111│ 99,0││ 01 │Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interne │ 28365127612│ │ 28355127612│ 28627327612│ │ 28627327612│ 28285485877│ │ 28285485877│ 98,8││ 02 │Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │externe │ 3190000000│ │ 3190000000│ 1637685326│ │ 1637685326│ 1583685321│ │ 1583685321│ 96,7││ 03 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocazionate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │emisiunea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasarea titlurilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │riscul garantiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │date de stat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │conditiile legii │ 6150400000│ │ 6150400000│ 6918334891│ │ 6918334891│ 6492249593│ │ 6492249593│ 93,8││ 04 │Diferente de curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice externe │ 3226000000│ │ 3226000000│ 3330768039│ │ 3330768039│ 3328856436│ │ 3328856436│ 99,9││ 05 │Diferente de curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice interne │ 4343500000│ │ 4343500000│ 3563770165│ │ 3563770165│ 3529137111│ │ 3529137111│ 99,0││9500 │Partea a XV-a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │FONDURI DE REZERVA │ 608772272│ │ 608772272│ 494663676│ │ 494663676│ │ │ │ ││9501 │FONDURI DE REZERVA │ 608772272│ │ 608772272│ 494663676│ │ 494663676│ │ │ │ ││ 60 │REZERVE │ 608772272│ │ 608772272│ 494663676│ │ 494663676│ │ │ │ ││ 01 │Fondul de rezerva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetara la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Guvernului │ 527272272│ │ 527272272│ 446463676│ │ 446463676│ │ │ │ ││ 02 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interventie la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Guvernului │ 55000000│ │ 55000000│ 48200000│ │ 48200000│ │ │ │ ││ 03 │Fond la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Guvernului României│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru relatiile cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Republica Moldova │ 26500000│ │ 26500000│ │ │ │ │ │ │ ││9901 │DEFICIT │ 31567000000│10925180659│ 42492180659│ 33957642026│11280165764│ 45237807790│ 28825574820│18493656724│ 47319231544│ 84,8│└──────────────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────┘
Anexa 2 CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STATPE ANUL 2000- Sinteza -- detalierea pe articole de cheltuieli -
*Font 6*
                                                                                                                                              - mii lei -
┌────┬────┬────┬───┬───────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────┐│Ca- │Sub-│ Ti-│A- │ │ CREDITE BUGETARE APROBATE INITIAL │ CREDITE DEFINITIVE │ PLATI EFECTUATE DIN: │ % ││pi- │ca- │ tlu│li-│ ├────────────┬───────────┬────────────┼────────────┬───────────┬────────────┼────────────┬───────────┬────────────┤ ││tol │pi- │/ar-│ne-│DENUMIRE INDICATORI│ BUGET DE │INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET DE │INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET DE │INTRARI DE │ TOTAL │ 7/4 ││ │tol │ ti-│at │ │ STAT │ CREDITE │ (1+2) │ STAT │ CREDITE │ (4+5) │ STAT │ CREDITE │ (7+8) │ ││ │ │ col│ │ │ │ EXTERNE │ │ │ EXTERNE │ │ │ EXTERNE │ │ │├────┴────┴────┴───┼───────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├──────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────┤│5001 │CHELTUIELI-TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │---------------- │143755334000│10925180659│154680514659│153793794969│11280165764│165073960733│149167816416│18493656724│167661473140│ 96,9││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │130144610059│55115461781│135656156237│139605019982│ 5093820680│144698840662│135331847365│ 5607030949│140938878314│ 96,9││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 32938067272│ 25826500│ 32963893772│ 35760124891│ 15897921│ 35776022812│ 35482871472│ 2132506│ 35485003978│ 99,2││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 9740241769│ 201708581│ 9941950350│ 13852484873│ 148047680│ 14000532553│ 13505088080│ 84467937│ 13589556017│ 97,4││ 34 │SUBVENTII │ 5723788970│ 25089225│ 5748878195│ 6791656059│ 17280000│ 6808936059│ 6604590387│ 6893774│ 6611484161│ 97,2││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 2743646943│ 25089225│ 2768736168│ 3317153714│ 17280000│ 3334433714│ 3302147332│ 6893774│ 3309041106│ 99,5││ 35 02 │Subventii pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activităţi │ 2149642027│ │ 2149642027│ 2224742027│ │ 2224742027│ 2109454976│ │ 2109404976│ 94,8││ 35 03 │Subventii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │diferentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pret şi tarif │ 830500000│ │ 830500000│ 1249760318│ │ 1249760318│ 1193038079│ │ 1193038079│ 95,4││ 36 │PRIME │ 476300000│ │ 476300000│ 775300000│ │ 775300000│ 714396615│ │ 714396615│ 92,1││ 38 │TRANSFERURI │ 35382412164│ 5258921872│ 40641334036│ 37852904450│ 4912595079│ 42765499529│ 35805486473│ 5513536732│ 41319023205│ 94,5││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 3639227360│ │ 3639227360│ 4525381144│ │ 4525381144│ 4127658085│ │ 4127658085│ 91,2││ 39 03 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantate parţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │externe │ 1300000000│ │ 1300000000│ 1100000000│ │ 1100000000│ 811618791│ │ 811618791│ 73,7││ 39 04 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale de stat │ │ │ │ 1149206603│ │ 1149206603│ 1149206603│ │ 1149206603│100,0││ 39 07 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drepturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului │ 693000000│ │ 693000000│ 673500000│ │ 673500000│ 593135171│ │ 593135171│ 88,0││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 135075360│ │ 135075360│ 109209831│ │ 109209831│ 108537349│ │ 108537349│ 99,3││ 39 11 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executa o pedeapsă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privativa de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │libertate sau arest│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preventiv │ 79616000│ │ 79616000│ 62928710│ │ 62928710│ 61890366│ │ 61890366│ 98,3││ 39 14 │Program privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pietruirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drumurilor comunale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alimentarea cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa a satelor │ 617136000│ │ 617136000│ 692136000│ │ 692136000│ 692135500│ │ 6921355003│100,0││ 39 16 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocrotirii sanatatii│ 122400000│ │ 122400000│ 122400000│ │ 122400000│ 105038066│ │ 105038066│ 85,8││ 39 19 │Transferuri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către locale pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constructii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locuinte │ 647000000│ │ 647000000│ 571000000│ │ 571000000│ 563592975│ │ 563592975│ 98,7││ 39 20 │Transferuri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către locale pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │elaborarii şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │planurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │urbanistice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │generale şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │regulamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale de urbanism │ 45000000│ │ 45000000│ 45000000│ │ 45000000│ 42503264│ │ 42503264│ 94,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 31143184804│ 5258921872│ 37002106676│ 33327523306│ 4912595079│ 38240118385│ 31677828388│ 5513536732│ 37191365120│ 95,0││ 40 01 │Locuinte │ 450000000│ │ 450000000│ 459000000│ │ 459000000│ 325181750│ │ 325181750│ 70,8││ 40 02 │Burse │ 671185199│ │ 671185199│ 723268969│ │ 723268969│ 719762417│ │ 719762417│ 99,5││ 40 03 │Alocatii şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ajutoare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copii │ 47025267400│ │ 4025267400│ 4286011094│ │ 4286011094│ 4267537798│ │ 4267537798│ 99,5││ 40 04 │Pensii şi ajutoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │IOVR, militari şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alte persoane │ 4677688434│ │ 4677688434│ 5157001651│ │ 5157001651│ 5125792757│ │ 5125792757│ 99,3││ 40 08 │Ajutoare sociale │ 20000000│ │ 20000000│ 16000000│ │ 16000000│ 10047763│ │ 10047763│ 62,8││ 40 09 │Alte ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alocatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizatii │ 9902835│ │ 9902835│ 9589992│ │ 9589992│ 9318421│ │ 9318421│ 97,1││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 335279771│ │ 335279771│ 279032973│ │ 279032973│ 254907964│ │ 254907964│ 91,3││ 40 13 │Diferenta de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dobanzi aferenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │subventionata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 15000│ │ 15000│ 3000│ │ 3000│ 1932│ │ 1932│ 64,4││ 40 15 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │ 388235308│ │ 388235308│ 191960155│ │ 191960155│ 182779786│ │ 182779786│ 95,2││ 40 16 │Fondul de cercetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ 154000000│ │ 154000000│ 1115865533│ │ 111586553│ 111586553│ │ 111586553│100,0││ 40 17 │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stimularea inovarii│ 9289431│ │ 9289431│ 126063975│ │ 126063975│ 115620800│ │ 115620800│ 91,7││ 40 19 │Alocatia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suplimentara pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │familiile cu copii │ 783753600│ │ 783753600│ 799241173│ │ 799241173│ 792270389│ │ 792270389│ 99,1││ 40 20 │Cofinantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Comunitatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Europene │ │ │ │ 44611171│ │ 44611171│ 40170821│ │ 40170821│ 90,0││ 40 21 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de dezvoltare │ 800000000│ 49359210│ 849359210│ 110000000│ 2527200│ 112527200│ 65988231│ 532864│ 66521095│ 59,9││ 40 22 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor tehnice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de conservare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de inchidere a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minelor │ 250000000│ 102405000│ 352405000│ 360000000│ 52358400│ 412358400│ 360000000│ 14769831│ 374769831│100,0││ 40 23 │Protectie sociala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ce se acordă pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │unele activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din sectorul minier│ 350000000│ │ 350000000│ 450000000│ │ 450000000│ 447503678│ │ 447503678│ 99,4││ 40 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transportului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │feroviar public de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calatori │ 3850000000│ │ 3850000000│ 4025240000│ │ 4025240000│ 3970630640│ │ 3970630640│ 98,6││ 40 26 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Preaderare │ 560000000│ │ 560000000│ 365388829│ │ 365388829│ │ │ │ ││ 40 27 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Roman de Dezvoltare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Sociala │ 30000000│ 98308800│ 128308800│ 33300000│ 118470000│ 151770000│ 33300000│ 122512673│ 155812673│100,0││ 40 28 │Executarea silita a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creantelor bugetare│ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│ 9434222│ │ 9434222│ 62,8││ 40 29 │Despagubiri civile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extrajudiciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │derivate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului, potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 150000000│ │ 150000000│ 130380339│ │ 130380339│ 102244683│ │ 102244683│ 78,4││ 40 30 │Onorariile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │expertizele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabile dispuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │procesului penal │ 3000000│ │ 3000000│ 3474835│ │ 3474835│ 2613135│ │ 2613135│ 75,2││ 40 32 │Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizatiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cetatenilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apartinand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minoritatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nationale altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decat cele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │primesc subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de la bugetul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stat potrivit legii│ 66500000│ │ 66500000│ 66500000│ │ 66500000│ 66206807│ │ 66206807│ 99,5││ 40 33 │Promovarea imaginii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanesti peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hotare │ 2500000│ │ 2500000│ 3000000│ │ 3000000│ 2893871│ │ 2893871│ 96,4││ 40 34 │Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pretutindeni şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizatiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentative ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acestora │ 15000000│ │ 15000000│ 17100000│ │ 17100000│ 15945691│ │ 15945691│ 93,2││ 40 35 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │partidelor politice│ 39000000│ │ 39000000│ 45000000│ │ 45000000│ 45000000│ │ 45000000│100,0││ 40 36 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actiunilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter stiintific│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi social-cultural │ 3000000│ │ 3000000│ 2500000│ │ 2500000│ 2499742│ │ 2499742│ 99,9││ 40 37 │Finantarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiecte în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Campaniei Europene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rasismului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │xenofobiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │antisemitismului şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intolerantei │ 900000│ │ 900000│ 900000│ │ 900000│ 778342│ │ 778342│ 86,4││ 40 38 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ansamblului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Memorialul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │victimelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunismului şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezistentei Sighet"│ 2000000│ │ 2000000│ 2000000│ │ 2000000│ 1900372│ │ 1900372│ 95,0││ 40 39 │Comenzi de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru cărţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publicatii │ 20000000│ │ 20000000│ 24000000│ │ 24000000│ 22910813│ │ 22910813│ 95,4││ 40 40 │Sprijin financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru producerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi distribuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │filmelor │ 12900000│ │ 12900000│ 12900000│ │ 12900000│ 10227700│ │ 10227700│ 79,2││ 40 41 │Asociatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fundatii │ 12467525│ │ 12467525│ 20856852│ │ 20856852│ 19789033│ │ 19789033│ 94,8││ 40 42 │Alocatie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incredintare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasament familial │ 104195415│ │ 104195415│ 142674515│ │ 142674515│ 139026065│ │ 139026065│ 97,4││ 40 43 │Ajutor anual pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranii de razboi│ 54000000│ │ 54000000│ 54000000│ │ 54000000│ │ │ │ ││ 40 44 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate │ 573740000│ │ 573740000│ 589693323│ │ 589693323│ 588047870│ │ 588047870│ 99,7││ 40 45 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tineret │ 19000000│ │ 19000000│ 19324000│ │ 19324000│ 19247557│ │ 19247557│ 99,6││ 40 46 │Sprijin financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Comitetului Olimpic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Roman │ 58800000│ │ 58800000│ 83800000│ │ 83800000│ 83799964│ │ 83799964│100,0││ 40 47 │Cadastru imobiliar │ 14000000│ │ 14000000│ 14000000│ │ 14000000│ 13932436│ │ 13932436│ 99,5││ 40 48 │Meteorologie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hidrologie │ 70332600│ │ 70332600│ 88632600│ │ 88632600│ 88824100│ │ 88824100│100,2││ 40 49 │Prevenirea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inundatiilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ingheturilor │ 391500│ │ 391500│ 391500│ │ 391500│ 200000│ │ 200000│ 51,0││ 40 50 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valorificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cenusilor de pirita│ 20000000│ │ 20000000│ 35000000│ │ 35000000│ 35000000│ │ 35000000│100,0││ 40 51 │Cooperare economica│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 325800000│ │ 325800000│ 62271938│ │ 62271938│ 54059738│ │ 54059738│ 86,8││ 40 52 │Participare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │energetic - SAVE II│ 10300000│ │ 10300000│ 10860929│ │ 10860929│ 10564017│ │ 10564017│ 97,2││ 40 53 │Cupoane pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricultori │ 4300000000│ │ 4300000000│ 4879392400│ │ 4879392400│ 4853428047│ │ 4853428047│ 99,4││ 40 54 │Cabaline din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │patrimoniul genetic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naţional │ 25400000│ │ 25400000│ 25400000│ │ 25400000│ 24985043│ │ 24985043│ 98,3││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 2463004931│ 4883914762│ 7346919693│ 1984328127│ 4689559479│ 6673887606│ 1743776757│ 5331322485│ 7075099242│ 87,8││ 40 56 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drumuri, cai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ferate, aviatie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │navigatie │ 685362873│ │ 685362873│ 1118362873│ │ 11183628731│ 824250000│ │ 824250000│ 73,7││ 40 57 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea de baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a învăţământului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior │ 2700000000│ │ 2700000000│ 2700000000│ │ 2700000000│ 2700000000│ │ 2700000000│100,0││ 40 58 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │garantare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │studentilor │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ │ │ │ ││ 40 59 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cercetare - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(granturi) │ 40900000│ │ 40900000│ 57551150│ │ 57551150│ 57527583│ │ 57527683│ 99,9││ 40 60 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de sănătate│ 627000000│ │ 627000000│ 713175493│ │ 713175493│ 709704912│ │ 709704912│ 99,5││ 40 61 │Sustinerea cultelor│ 20000000│ │ 20000000│ 279873000│ │ 279873000│ 279873000│ │ 279873000│100,0││ 40 62 │Stimularea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exporturilor │ 500000000│ │ 500000000│ 700000000│ │ 700000000│ 637034330│ │ 637034330│ 91,0││ 40 64 │Fondul la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Primului-ministru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunitatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanesti de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pretutindeni │ 5000000│ │ 5000000│ 5000000│ │ 5000000│ 1533432│ │ 1533432│ 30,6││ 40 66 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salarizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personalului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cult │ 402534807│ │ 402534807│ 415360063│ │ 415360063│ 415227534│ │ 415227534│ 99,9││ 40 70 │Sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protectie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului │ 286734000│ 120837900│ 407571900│ 405739400│ 45360000│ 451099400│ 316776062│ 41928785│ 358704847│ 78,0││ 40 72 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │experimentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru reforma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetara │ 25000000│ │ 25000000│ 3000000│ │ 3000000│ │ │ │ ││ 40 78 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lucrarilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Palatul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Justitie │ 10000000│ │ 10000000│ 10000000│ │ 10000000│ 10000000│ │ 10000000│100,0││ 40 79 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aparatura medicală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │performanta │ 182900000│ │ 182900000│ 106763492│ │ 106763492│ 105452708│ │ 105452708│ 98,7││ 40 80 │Alte transferuri │ 63205175│ 4096200│ 67301375│ 295422942│ 4320000│ 299742942│ 213345618│ 2470094│ 215815712│ 72,2││ 40 81 │Fond de garantare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a imprumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intreprinderilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │mici şi mijlocii │ 50000000│ │ 50000000│ │ │ │ │ │ │ ││ 40 82 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ecologizare │ 75771000│ │ 75771000│ 95966000│ │ 95966000│ 91216000│ │ 91216000│ 95,0││ 40 83 │Transferuri către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Consiliul Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de Formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Profesionala a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Adultilor │ 1428000│ │ 1428000│ 1428000│ │ 1428000│ 502701│ │ 502701│ 35,2││ 40 84 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ansamblului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Memorialul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revolutiei- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Timisoara │ 2500000│ │ 2500000│ 2500000│ │ 2500000│ 2437761│ │ 2437761│ 97,5││ 40 85 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transportul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calatori cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │metroul │ 250000000│ │ 250000000│ 515000000│ │ 515000000│ 505443603│ │ 505443603│ 98,1││ 40 86 │Programul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │realizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │antigrindina │ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│ 15000000│ │ 15000000│100,0││ 40 88 │Transferuri către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Consiliul Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al Persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Varstnice │ 1000000│ │ 1000000│ 1000000│ │ 1000000│ 393456│ │ 393456│ 39,3││ 40 89 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprietarilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │paduri proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privata │ 50000000│ │ 50000000│ 200000│ │ 200000│ │ │ │ ││ 40 91 │Renta viagera │ │ │ │ 2500000│ │ 2500000│ 2371883│ │ 2371883│ 94,8││ 49 │DOBANZI │ 45275027612│ │ 45275027612│ 44077886033│ │ 44077886033│ 43219414338│ │ 43219414338│ 98,0││ 50 01 │Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interne │ 28365127612│ │ 28365127612│ 28627327612│ │ 28627327612│ 28285485877│ │ 28285485877│ 98,8││ 50 02 │Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │externe │ 3190000000│ │ 3190000000│ 1637685326│ │ 1637685326│ 1583685321│ │ 158368532│ 96,7││ 50 03 │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocazionate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │emisiunea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasarea titlurilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │riscurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │garantiilor date de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stat în conditiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legii │ 6150400000│ │ 6150400000│ 6918334891│ │ 6918334891│ 6492249593│ │ 6492249593│ 93,8││ 50 04 │Diferente de curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice externe │ 3226000000│ │ 3226000000│ 3330768039│ │ 3330768039│ 3328856436│ │ 3328856436│ 99,9││ 50 05 │Diferente de curs │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente datoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice interne │ 4343500000│ │ 4343500000│ 3563770165│ │ 3563770165│ 3529137111│ │ 3529137111│ 99,0││ 60 │REZERVE │ 608772272│ │ 608772272│ 494663676│ │ 494663676│ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 4406825473│ 5413634481│ 9820459954│ 5135015926│ 6186345084│ 11321421010│ 4985086190│ 9407133165│ 14392219355│ 97,0││ 79 │IMPRUMUTURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACORDATE │ 301800000│ │ 301800000│ 34755000│ │ 34755000│ 24654766│ 3479492610│ 3504147376│ 70,9││ 80 02 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finalizarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obiective aprobate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin conventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bilaterale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │interguvernamentale│ 1400000│ │ 1400000│ 34205000│ │ 34205000│ 24215265│ │ 24215265│ 70,7││ 80 05 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │beneficiaza de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statutul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │refugiat şi sunt │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lipsite de mijloace│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de existenta │ 400000│ │ 400000│ 550000│ │ 550000│ 439501│ │ 439501│ 79,9││ 80 06 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agriculturii │ 300000000│ │ 300000000│ │ │ │ │ │ │ ││ 80 14 │Imprumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │importul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │combustibili │ │ │ │ │ │ │ │ 3479492610│ 3479492610│ ││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 8902098468│ │ 8902098468│ 9018944061│ │ 9018944061│ 8826228095│ │ 8826228095│ 97,8││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 8902098468│ │ 8902098468│ 9018944061│ │ 9018944061│ 8826228095│ │ 8826228095│ 97,8││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 6240110118│ │ 6240110118│ 6450241237│ │ 6450241237│ 6396772512│ │ 6396772512│ 99,1││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 2661988350│ │ 2661988350│ 2568702824│ │ 2568702824│ 2429455583│ │ 2429455583│ 94,5││5101 │AUTORITATI PUBLICE │ 7272056254│ 25335826│ 7297392080│ 8209958158│ 162590015│ 8372548173│ 7683147770│ 137438889│ 7820586659│ 93,5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6334092780│ 16119959│ 6350212739│ 7049598182│ 88452980│ 7138051162│ 6638549128│ 131563822│ 6770112950│ 94,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 4318353152│ │ 4318353152│ 4735244224│ 216000│ 4735460224│ 4559692152│ 4188│ 4559696340│ 96,2││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 2905502690│ │ 2905502690│ 3253500918│ │ 3253500918│ 3150252237│ │ 3150252237│ 96,8││ 11 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 765571081│ │ 765571081│ 800375766│ │ 800375766│ 780732941│ │ 780732941│ 97,5││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şomaj │ 137118410│ │ 137118410│ 144303893│ │ 144303893│ 140082430│ │ 140082430│ 97,0││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 316431154│ │ 316431154│ 325189554│ 216000│ 325405554│ 283005943│ 4138│ 283010131│ 87,0││ 13 01 │Deplasari, detasari│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tara │ 240488026│ │ 240488026│ 243365134│ 6000│ 243371134│ 213845622│ 4188│ 213849810│ 87,8││ 13 02 │Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │strainatate │ 75943128│ │ 75943128│ 81824420│ 210000│ 82034420│ 69160321│ │ 69160321│ 84,5││ 14 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 193729817│ │ 193729817│ 211874093│ │ 211874093│ 205618601│ │ 205618601│ 97,0││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 1628697918│ 6119959│ 1644817877│ 1973649155│ 15958301│ 1989607456│ 1806186923│ 7941423│ 1814128346│ 91,5││ 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter social │ 17173040│ │ 17173040│ 6057138│ │ 6057138│ 5208760│ │ 5208760│ 85,9││ 22 │Hrana │ 1323228│ │ 1323228│ 2933295│ │ 2933295│ 2961290│ │ 2961290│100,9││ 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │materiale sanitare │ 2000000│ │ 2000000│ 2221306│ │ 2221306│ 1564552│ │ 1564552│ 70,4││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 607616138│ 4051300│ 611667438│ 763375145│ 2651300│ 766026445│ 722727140│ │ 722727140│ 94,6││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 218610279│ 500000│ 219110279│ 184809971│ 550000│ 185359971│ 179804840│ 75434│ 179880274│ 97,2││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 31365127│ 700000│ 32065127│ 73191063│ 700000│ 73891063│ 61770392│ 27432│ 61797824│ 84,4││ 27 │Reparatii curente │ 75092068│ │ 75092068│ 75259229│ │ 75259229│ 66121406│ │ 66121406│ 87,8││ 28 │Reparatii capitale │ 378935921│ 3410500│ 382346421│ 353073413│ 1410500│ 354483913│ 346414682│ 55000│ 346469682│ 98,1││ 29 │Cărţi şi publicatii│ 16141412│ │ 16141412│ 29844156│ │ 29844156│ 28188553│ │ 28188553│ 94,4││ 30 │Alte cheltuieli │ 276740705│ 7458159│ 284198864│ 476782452│ 10646501│ 487428953│ 385408833│ 7783557│ 393192390│ 80,8││ 32 │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Presedintelui │ 2700000│ │ 2700000│ 2601987│ │ 2601987│ 2546069│ │ 2546069│ 97,8││ 33 │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Primului-ministru │ 1000000│ │ 1000000│ 3500000│ │ 3500000│ 3470406│ │ 3470406│ 99,1││ 34 │SUBVENTII │ 27283100│ │ 27283100│ 27073100│ │ 27073100│ 26558027│ │ 26558027│ 98,1││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 27283100│ │ 27283100│ 27073100│ │ 27073100│ 26558027│ │ 26558027│ 98,1││ 38 │TRANSFERURI │ 359758610│ │ 359758610│ 313631703│ 72278679│ 385910382│ 246112026│ 123618211│ 369730237│ 78,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 359758610│ │ 359758610│ 313631703│ 72278679│ 385910382│ 246112026│ 123618211│ 369730237│ 78,4││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 229912208│ │ 229912208│ 205244788│ │ 205244788│ 195074775│ │ 195074775│ 95,0││ 40 41 │Asociatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fundatii │ 395525│ │ 395525│ 395525│ │ 395525│ 395000│ │ 395000│ 99,8││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 94450877│ │ 94450877│ 94991390│ 72278679│ 167270069│ 40642251│ 123618211│ 164260462│ 42,7││ 40 72 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │experimentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru reforma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetara │ 25000000│ │ 25000000│ 3000000│ │ 3000000│ │ │ │ ││ 40 78 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lucrarilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Palatul de Justitie│ 10000000│ │ 10000000│ 10000000│ │ 10000000│ 10000000│ │ 10000000│100,0││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 580294373│ 9215867│ 589510240│ 743727488│ 74137035│ 817864523│ 641251154│ 5875067│ 647126221│ 86,2││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 580294373│ 9215867│ 589510240│ 743727488│ 74137035│ 817864523│ 641251154│ 5875067│ 647126221│ 86,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 357659101│ │ 35766S101│ 416632488│ │ 416632488│ 403347488│ │ 403547488│ 96,8││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 357669101│ │ 357659101│ 416632488│ │ 416632488│ 403347488│ │ 403347488│ 96,8││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 259760523│ │ 259760523│ 306761963│ │ 306761963│ 305418376│ │ 305418376│ 99,5││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 97908578│ │ 97908578│ 109870525│ │ 109870525│ 97929112│ │ 97929112│ 89,1││5401 │APARARE NATIONALA │ 11678628819│ 1396804200│ 13075433019│ 14083624980│ 1704351020│ 15787976000│ 14060022446│ 2595098749│ 16655121395│ 99,8││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7562295040│ │ 7562295040│ 9599184891│ │ 9599184891│ 9575609098│ │ 9575609098│ 99,7││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 5028541600│ │ 5028541600│ 5981141600│ │ 5981141600│ 5970300636│ │ 5970300636│ 99,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 2053362656│ │ 2053362656│ 3250962656│ │ 3250962656│ 3247860247│ │ 3247860247│ 99,9││ 38 │TRANSFERURI │ 480390784│ │ 480390784│ 367080635│ │ 367080635│ 357448215│ │ 357448215│ 97,3││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 73647000│ │ 73647000│ 54049362│ │ 54049362│ 53638681│ │ 53638681│ 99,2││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 73647000│ │ 73647000│ 54049362│ │ 54049362│ 53638681│ │ 53638681│ 99,2││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 406743784│ │ 406743784│ 313031273│ │ 313031273│ 303809534│ │ 303809534│ 97,0││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 1050974│ │ 1050974│ 714000│ │ 714000│ 676381│ │ 676381│ 94,7││ 40 15 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │ 332092810│ │ 332092810│ 168856089│ │ 168856089│ 159676969│ │ 159676969│ 94,5││ 40 60 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de sănătate│ 73600000│ │ 73600000│ 143461184│ │ 143461184│ 143456184│ │ 143456184│100,0││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 296832089│ 1396804200│ 1693636289│ 466832089│ 1704351020│ 2171183109│ 466805349│ 2595098749│ 3061904098│ 99,9││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 226832089│ 1396804200│ 1623636289│ 396832089│ 1704351020│ 2101183109│ 396805349│ 2595098749│ 2991904098│ 99,9││ 73 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │regiilor autonome, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │societatilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │companiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nationale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comerciale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │capital majoritar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 70000000│ │ 70000000│ 70000000│ │ 70000000│ 70000000│ │ 70000000│100,0││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 3819501690│ │ 3819501690│ 4017608000│ │ 4017608000│ 4017607999│ │ 4017607999│100,0││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 3819501690│ │ 3819501690│ 4017608000│ │ 4037608000│ 4017607999│ │ 4017607999│100,0││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 3332873130│ │ 3332873130│ 3451951019│ │ 3451951019│ 3451951019│ │ 3451951019│100,0││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 486628560│ │ 486628560│ 565656981│ │ 565656981│ 565656980│ │ 565656980│100,0││5501 │ORDINEA PUBLICA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SIGURANTA NATIONALA│ 11286322632│ 741494124│ 12027816756│ 13962635312│ 1063442304│ 15026077616│ 13947718119│ 2403398788│ 16351116907│ 99,8││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10529864370│ │ 10529864370│ 13144967829│ │ 13144967829│ 13130747609│ │ 13130747609│ 99,8││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 6546061291│ │ 6546061291│ 7658698006│ │ 7658698006│ 7655044194│ │ 7655044194│ 99,9││ 13 01 │Deplasari, detasari│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tara │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 13 02 │Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │strainatate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 2435920385│ │ 2435920385│ 3705117345│ │ 3705117345│ 3699335856│ │ 3699335856│ 99,8││ 34 │SUBVENTII │ 1219179809│ │ 1219179809│ 1591679809│ │ 1591679809│ 1588937833│ │ 1588937833│ 99,8││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 1219179809│ │ 1219179809│ 1591679809│ │ 1591679809│ 1588937833│ │ 1588937833│ 99,8││ 38 │TRANSFERURI │ 328702885│ │ 328702885│ 189472669│ │ 189472669│ 187429726│ │ 187429726│ 98,9││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 139074560│ │ 139074560│ 116119379│ │ 116119379│ 115022195│ │ 115022195│ 99,0││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 59458560│ │ 59458560│ 53190669│ │ 53190669│ 53131829│ │ 53131829│ 99,8││ 39 11 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │executa o pedeapsă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │privativa de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │libertate sau arest│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │preventiv │ 79616000│ │ 79616000│ 62928710│ │ 62928710│ 61890366│ │ 61890366│ 98,3││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 189628325│ │ 189628325│ 73353290│ │ 73353290│ 72407531│ │ 72407531│ 98,7││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 6144200│ │ 6144200│ 2565678│ │ 2565678│ 2565677│ │ 2565677│100,0││ 40 15 │Plati efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cadrul programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de redistribuire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fortei de muncă │ 30031250│ │ 30031250│ │ │ │ │ │ │ ││ 40 29 │Despagubiri civile,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │judiciare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │extrajudiciare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │derivate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului, potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ │ │ │ 380339│ │ 380339│ 380339│ │ 380339│100,0││ 40 30 │Onorariile pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │expertizele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabile dispuse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │procesului penal │ │ │ │ 474835│ │ 474835│ 474835│ │ 474835│100,0││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 69430875│ │ 69430875│ 1984647│ │ 1984647│ 1310949│ │ 1310949│ 66,0││ 40 60 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de sănătate│ 84022000│ │ 84022000│ 67947791│ │ 67947791│ 67675731│ │ 67675731│ 99,6││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 340673481│ 741494124│ 1082167605│ 416433481│ 1063442304│ 1479875785│ 415963885│ 2403398788│ 2819362673│ 99,8││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 340673481│ 741494124│ 1082167605│ 416433481│ 1063442304│ 1479875785│ 415963885│ 2403398788│ 2819362673│ 99,8││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 415784781│ │ 415784781│ 401234002│ │ 401234002│ 401006625│ │ 401006625│ 99,9││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 415784781│ │ 415784781│ 401234002│ │ 401234002│ 401006625│ │ 401006625│ 99,9││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 324009420│ │ 324009420│ 284034037│ │ 284034037│ 284030019│ │ 284030019│100,0││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 91775361│ │ 91775361│ 117199965│ │ 117199965│ 116976606│ │ 116976606│ 99,8││5701 │INVATAMANT │ 19783331968│ 376850400│ 20160182368│ 20297794658│ 427680000│ 20725474658│ 20173437487│ 363604705│ 20537042192│ 99,3││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19427117612│ 230616060│ 19657733672│ 19889241595│ 246240000│ 20135481595│ 19792406101│ 206047094│ 19998453195│ 99,5││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 14504308027│ 25826500│ 14530134527│ 14516126777│ 15443960│ 14531570737│ 14503567141│ 2084973│ 14505652114│ 99,9││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 10401282815│ │ 10401282815│ 10261384528│ │ 10261384528│ 10254879735│ │ 10254879735│ 99,9││ 11 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 2828489528│ │ 2828489528│ 2876776848│ │ 2876776848│ 2873575832│ │ 2873575832│ 99,8││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şomaj │ 506881584│ │ 506881584│ 529327736│ │ 529327736│ 528844946│ │ 528844946│ 99,9││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 41077704│ 25826500│ 66904204│ 50612259│ 15443960│ 66056219│ 48684292│ 2084973│ 50769265│ 96,1││ 13 01 │Deplasari, detasari│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tara │ 22194624│ │ 22194624│ 41019153│ 250000│ 41269153│ 40197661│ 250000│ 40447661│ 98,0││ 13 02 │Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │strainatate │ 18883080│ 25826500│ 44709580│ 9593106│ 15193960│ 24787066│ 8486631│ 1834973│ 10321604│ 88,4││ 14 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 726576396│ │ 726576396│ 798025406│ │ 798025406│ 797582336│ │ 797582336│ 99,9││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 914690568│ 133106060│ 1047796628│ 1254993765│ 79596040│ 1334589805│ 1193938780│ 50704686│ 1244643466│ 95,1││ 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter social │ 174202052│ │ 174202052│ 340203331│ │ 340203331│ 314175265│ │ 314175265│ 92,3││ 22 │Hrana │ 276084749│ │ 276084749│ 234624435│ │ 234624435│ 234507035│ │ 234507035│ 99,9││ 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │materiale sanitare │ 3456774│ │ 3456774│ 3806555│ │ 3806555│ 3804279│ │ 3804279│ 99,9││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 93052853│ │ 93052853│ 217772826│ 46000000│ 263772826│ 214959010│ 45720509│ 260679519│ 98,7││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 14782794│ 13310600│ 28093394│ 27552882│ 200000│ 27752882│ 27198197│ 200000│ 27398197│ 98,7││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 76403563│ │ 76403563│ 42894591│ 1350000│ 44244591│ 42653229│ 1350000│ 44003229│ 99,4││ 27 │Reparatii curente │ 21695041│ │ 21695041│ 48649363│ │ 48649363│ 48642815│ │ 48642815│ 99,9││ 28 │Reparatii capitale │ 115670358│ │ 115670358│ 114373820│ │ 114373820│ 111563930│ │ 111563930│ 97,5││ 29 │Cărţi şi publicatii│ 5697163│ │ 5697163│ 10097890│ │ 10097890│ 9793544│ │ 9793544│ 96,9││ 30 │Alte cheltuieli │ 10759221│ 119795460│ 138554681│ 7132072│ 29046040│ 36178112│ 6611428│ 910000│ 7521428│ 92,7││ 31 │Manuale │ 122886000│ │ 122886000│ 207886000│ 3000000│ 210886000│ 180030048│ 2524177│ 182554225│ 86,6││ 34 │SUBVENTII │ 424924786│ │ 424924786│ 470524786│ │ 470524786│ 467976152│ │ 467976152│ 99,4││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 424924786│ │ 424924786│ 470524786│ │ 470524786│ 467976152│ │ 467976152│ 99,4││ 38 │TRANSFERURI │ 3583194231│ 71683500│ 3654877731│ 3647596267│ 151200000│ 3798796267│ 3626924028│ 153257435│ 3780181463│ 99,4││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 1176000│ │ 1176000│ 1176000│ │ 1176000│ 1063760│ │ 1063760│ 90,4││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 1176000│ │ 1176000│ 1176000│ │ 1176000│ 1063760│ │ 1063760│ 90,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 3582018231│ 71683500│ 3653701731│ 3646420267│ 151200000│ 3797620267│ 3625860268│ 153257435│ 3779117703│ 99,4││ 40 02 │Burse │ 671185199│ │ 671185199│ 723268969│ │ 723268969│ 719762417│ │ 719762417│ 99,5││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 205424450│ 71683500│ 277107950│ 217257716│ 151200000│ 368457716│ 203257276│ 153257435│ 356514711│ 93,5││ 40 57 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea de baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │a învăţământului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │superior │ 2700000000│ │ 2700000000│ 2700000000│ │ 2700000000│ 2700000000│ │ 2700000000│100,0││ 40 58 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │garantare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │studentilor │ 3000000│ │ 3000000│ 3000000│ │ 3000000│ │ │ │ ││ 40 66 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salarizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personalului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cult │ 1234807│ │ 1234807│ 1499807│ │ 1499807│ 1459765│ │ 1459765│ 97,3││ 40 80 │Alte transferuri │ 1173775│ │ 1173775│ 1393775│ │ 1393775│ 1380810│ │ 1380810│ 99,0││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 242483363│ 146234340│ 388717703│ 288608263│ 181440000│ 470048263│ 277101584│ 157557611│ 434659195│ 96,0││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 242483363│ 146234340│ 388717703│ 288608263│ 181440000│ 470048263│ 277101584│ 157557611│ 434659195│ 96,0││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 113730993│ │ 113730993│ 119944800│ │ 119944800│ 103929802│ │ 103929802│ 86,6││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 113730993│ │ 113730993│ 119944800│ │ 119944800│ 103929802│ │ 103929802│ 86,6││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 40449975│ │ 40449975│ 46000000│ │ 46000000│ 45081770│ │ 45081770│ 98,0││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 73281018│ │ 73281018│ 73944800│ │ 73944800│ 58848032│ │ 58848032│ 79,5││5801 │SANATATE │ 3802689558│ 946222200│ 4748911758│ 3763753889│ 1349379600│ 51131334891│ 3710379147│ 2390373281│ 6100752428│ 98,5││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2343351504│ │ 2343351504│ 2334246113│ │ 2334246113│ 2315071926│ │ 2315071926│ 99,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 616049463│ │ 616049463│ 643099463│ │ 643099463│ 641980607│ │ 641980607│ 99,8││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 439168816│ │ 439168816│ 457102363│ │ 457102363│ 456309184│ │ 456309184│ 99,8││ 11 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 121152337│ │ 1211523373│ 128635444│ │ 128635444│ 128543361│ │ 128543361│ 99,9││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şomaj │ 21710453│ │ 21710453│ 22408618│ │ 22408618│ 22382410│ │ 22382410│ 99,8││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 3384065│ │ 3384065│ 3118098│ │ 3118098│ 2974667│ │ 2974667│ 95,4││ 13 01 │Deplasari, detasari│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tara │ 2705865│ │ 2705865│ 2511373│ │ 2511373│ 2368045│ │ 2368045│ 94,2││ 13 02 │Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │strainatate │ 678200│ │ 678200│ 606725│ │ 606725│ 606622│ │ 606622│ 99,9││ 14 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 30633792│ │ 30633792│ 31834940│ │ 31834940│ 31770985│ │ 31770985│ 99,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 465988756│ │ 465988756│ 466336342│ │ 466336342│ 459303592│ │ 455303592│ 98,4││ 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter social │ 342251│ │ 342251│ 456854│ │ 456854│ 456725│ │ 456725│ 99,9││ 22 │Hrana │ 3379683│ │ 3379683│ 6042270│ │ 6042270│ 5952021│ │ 5952021│ 98,5││ 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │materiale sanitare │ 203867889│ │ 203867889│ 112691621│ │ 112693621│ 110912975│ │ 110912975│ 98,4││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 75329437│ │ 75329437│ 79913851│ │ 79913851│ 78052711│ │ 78052711│ 97,6││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 115548969│ │ 115548969│ 183483046│ │ 183483046│ 182874049│ │ 182874049│ 99,6││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 15661316│ │ 15661316│ 19742267│ │ 19742267│ 18918199│ │ 18918199│ 95,8││ 27 │Reparatii curente │ 20673645│ │ 20673649│ 29894334│ │ 29894334│ 29727481│ │ 29727481│ 99,4││ 28 │Reparatii capitale │ 7065354│ │ 7065354│ 4218014│ │ 4218014│ 4117840│ │ 4117840│ 97,6││ 29 │Cărţi şi publicatii│ 233937│ │ 233937│ 1646149│ │ 1646149│ 1536836│ │ 1536836│ 93,3││ 30 │Alte cheltuieli │ 23886271│ │ 23886271│ 28247936│ │ 28247936│ 26754755│ │ 26754755│ 94,7││ 34 │SUBVENTII │ 13965000│ │ 13965000│ 12500000│ │ 12500000│ 12500000│ │ 12500000│100,0││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 13965000│ │ 13965000│ 12500000│ │ 12500000│ 12500000│ │ 12500000│100,0││ 38 │TRANSFERURI │ 1247348285│ │ 1247348285│ 1212310308│ │ 1212310308│ 1201287727│ │ 120128727│ 99,0││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 5880│ │ 5880│ 5880│ │ 5880│ 2700│ │ 2700│ 45,9││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 5880│ │ 5880│ 5880│ │ 5880│ 2700│ │ 2700│ 45,9││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 1247342405│ │ 1247342405│ 1212304428│ │ 1212304428│ 1201285027│ │ 1201285027│ 99,0││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 11072759│ │ 11072759│ 9876095│ │ 9876095│ 5088016│ │ 5088016│ 51,5││ 40 44 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sănătate │ 573740000│ │ 573740000│ 589693323│ │ 589693323│ 588047870│ │ 588047870│ 99,7││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 10251646│ │ 10251646│ 4205000│ │ 4205000│ 4123436│ │ 4123436│ 98,0││ 40 60 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acţiuni de sănătate│ 469378000│ │ 469378000│ 501766518│ │ 501766518│ 498572997│ │ 498572997│ 99,3││ 40 79 │Transferuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aparatura medicală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mare performanta│ 182900000│ │ 182900000│ 106763492│ │ 106763492│ 105452708│ │ 105452708│ 98,7││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 349370259│ 946222200│ 1295592459│ 353412866│ 1349379600│ 1700792466│ 344867484│ 2390373281│ 2735240765│ 98,1││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 349370259│ 946222200│ 1295592459│ 351412866│ 1349379600│ 1700792466│ 344867484│ 2390373281│ 2735240765│ 98,1││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 1109967795│ │ 1109967795│ 1078094910│ │ 1078094910│ 1050439737│ │ 1050439737│ 97,4││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 1109967795│ │ 1109967795│ 1078094910│ │ 1078094910│ 1050439737│ │ 1050439737│ 97,4││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 755032065│ │ 755032065│ 840204739│ │ 840204739│ 840142280│ │ 840142280│ 99,9││ │Plati de dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 85 02 │şi comisioane │ 354935730│ │ 354935730│ 23890171│ │ 237890171│ 210297457│ │ 210297457│ 88,4││5901 │CULTURA, RELIGIE SI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ACTIVITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SPORTIVA SI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │TINERET │ 2489863713│ 30721500│ 2520585213│ 3108041172│ 32400000│ 3140441172│ 3077255695│ 9206883│ 3086462578│ 99,0││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2412775431│ 25908465│ 2438683896│ 3006004410│ 30132000│ 3036136410│ 2984214926│ 8673222│ 2992888148│ 99,2││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 107950644│ │ 107950644│ 110850644│ │ 110850644│ 107759741│ │ 107759741│ 97,2││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 66761607│ │ 66761607│ 69406388│ │ 69406388│ 69201040│ │ 69201040│ 99,7││ 11 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 18626488│ │ 38626488│ 18568803│ │ 18568803│ 18499264│ │ 18499264│ 99,6││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şomaj │ 3338080│ │ 3338080│ 3349273│ │ 3349273│ 3339432│ │ 3339432│ 99,7││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 14551157│ │ 14551157│ 14766220│ │ 14766220│ 11969455│ │ 11969455│ 81,0││ 13 01 │Deplasari, detasari│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tara │ 5404793│ │ 5404793│ 3882120│ │ 3882120│ 3520479│ │ 3520479│ 90,6││ 13 02 │Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │strainatate │ 9146364│ │ 9146364│ 10884100│ │ 10884100│ 8448976│ │ 8448976│ 77,6││ 14 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 4673312│ │ 4673312│ 4759960│ │ 4759960│ 4750550│ │ 4750550│ 99,8││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 637277917│ 25908465│ 663186382│ 767694364│ 30132000│ 797826364│ 764154584│ 8673222│ 772827806│ 99,5││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 16610868│ │ 16610868│ 33598177│ │ 33598177│ 33340832│ │ 33340832│ 99,2││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 373241147│ │ 373241147│ 468751600│ │ 468751600│ 467665818│ │ 467665818│ 99,7││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 1195760│ │ 1195760│ 4061931│ 2181600│ 6243531│ 3994213│ │ 3994213│ 98,3││ 27 │Reparatii curente │ 199B212│ │ 1998212│ 2965779│ │ 2965779│ 2893286│ │ 2893286│ 97,5││ 28 │Reparatii capitale │ 1503850│ │ 1503850│ 437330│ │ 437330│ 430827│ │ 430827│ 98,5││ 29 │Cărţi şi publicatii│ 60383911│ │ 60383913│ 62470833│ │ 6247083│ 6204910│ │ 6204910│ 99,3││ 30 │Alte cheltuieli │ 236689689│ 25908465│ 262598154│ 251632464│ 27950400│ 279582864│ 249624698│ 8673222│ 258297920│ 99,2││ 34 │SUBVENTII │ 984922170│ │ 984922170│ 1151786587│ │ 1151786587│ 1147965861│ │ 1147965861│ 99,6││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 984922170│ │ 984922170│ 1151786587│ │ 1151786587│ 1147965861│ │ 1147965861│ 99,6││ 38 │TRANSFERURI │ 682624700│ │ 682624700│ 975672815│ │ 975672815│ 964334740│ │ 964334740│ 98,8││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 52920│ │ 52920│ 52920│ │ 52920│ 4592│ │ 4592│ 8,6││ 39 10 │Transferuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │datorata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în termen │ 52920│ │ 52920│ 52920│ │ 529201│ 4592│ │ 4592│ 8,6││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 682571780│ │ 682571780│ 975619895│ │ 975619895│ 964330148│ │ 964330148│ 98,8││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 18142300│ │ 18142300│ 12313950│ │ 12313950│ 11494815│ │ 11494815│ 93,3││ 40 13 │Diferenta de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dobanzi aferenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditelor bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │subventionata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legale │ 15000│ │ 15000│ 3000│ │ 3000│ 1932│ │ 1932│ 64,4││ 40 32 │Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizatiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cetatenilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apartinand │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minoritatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nationale altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │decat cele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │primesc subventii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de la bugetul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │stat potrivit legii│ 66500000│ │ 66500000│ 66500000│ │ 66500000│ 66206807│ │ 66206807│ 99,5││ 40 33 │Promovarea imaginii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanesti peste │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hotare │ 2500000│ │ 2500000│ 3000000│ │ 3000000│ 2893871│ │ 2893871│ 96,4││ 40 34 │Sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │activitatii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pretutindeni şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizatiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │reprezentative ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acestora │ 15000000│ │ 15000000│ 17100000│ │ 17100000│ 15945691│ │ 15945691│ 93,2││ 40 36 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actiunilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter stiintific│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi social-cultural │ 3000000│ │ 3000000│ 2500000│ │ 2500000│ 2499742│ │ 2499742│ 99,9││ 40 37 │Finantarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proiecte în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Campaniei Europene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru combaterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rasismului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │xenofobiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │antisemitismului şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intolerantei │ 900000│ │ 900000│ 900000│ │ 900000│ 778342│ │ 778342│ 86,4││ 40 38 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ansamblului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Memorialul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │victimelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunismului şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rezistentei Sighet"│ 2000000│ │ 2000000│ 2000000│ │ 2000000│ 1900372│ │ 1900372│ 95,0││ 40 39 │Comenzi de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru cărţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publicatii │ 20000000│ │ 20000000│ 24000000│ │ 24000000│ 22910813│ │ 22910813│ 95,4││ 40 40 │Sprijin financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru producerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi distribuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │filmelor │ 12900000│ │ 12900000│ 12900000│ │ 12900000│ 10227700│ │ 10227700│ 79,2││ 40 45 │Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tineret │ 19000000│ │ 19000000│ 19324000│ │ 19324000│ 19247557│ │ 19247557│ 99,6││ 40 46 │Sprijin financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Comitetului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Olimpic Roman │ 58800000│ │ 58800000│ 83800000│ │ 83800000│ 83799964│ │ 83799964│100,0││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 35014480│ │ 35014480│ 30045689│ │ 30045689│ 28810580│ │ 28810580│ 95,8││ 40 61 │Sustinerea cultelor│ 20000000│ │ 20000000│ 279873000│ │ 279873000│ 279873000│ │ 279873000│100,0││ 40 64 │Fondul la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Primului-ministru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comunitatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │romanesti de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pretutindeni │ 5000000│ │ 5000000│ 5000000│ │ 5000000│ 1533432│ │ 1533432│ 30,6││ 40 66 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salarizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personalului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cult │ 401300000│ │ 401300000│ 413860256│ │ 413860256│ 413767769│ │ 413761769│ 99,9││ 40 84 │Finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Ansamblului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │"Memorialul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Revolutiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Decembrie 1989" din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │municipiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Timisoara │ 2500000│ │ 2500000│ 2500000│ │ 2500000│ 2437761│ │ 2437761│ 97,5││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 75449882│ 4813035│ 80262917│ 100298362│ 2268000│ 102566362│ 92665609│ 533661│ 93199270│ 92,3││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 75449882│ 4813035│ 80262917│ 100298362│ 2268000│ 102566362│ 92665609│ 533661│ 93199270│ 92,3││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 1638400│ │ 1638400│ 1738400│ │ 1738400│ 375160│ │ 375160│ 21,5││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 1638400│ │ 1638400│ 1738400│ │ 1738400│ 375160│ │ 375160│ 21,5││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 1638400│ │ 1638400│ 1738400│ │ 1738400│ 375160│ │ 375160│ 21,5││6001 │ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │AJUTOARE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │INDEMNIZATII │ 10488802811│ 156167625│ 10644970436│ 11501515224│ 75249328│ 11576764552│ 11242085330│ 65961337│ 11308046667│ 97,7││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10448174816│ 147411997│ 10595586813│ 11464887229│ 67959300│ 11532846529│ 11210777421│ 59120736│ 11269898157│ 97,7││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 128312467│ │ 128312467│ 125427685│ 237961│ 125665646│ 113383894│ 43345│ 113427239│ 90,4││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 88694257│ │ 88694257│ 88940141│ │ 88940141│ 78940484│ │ 78940484│ 88,7││ 11 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 24745698│ │ 24745698│ 22434317│ │ 22434317│ 21524537│ │ 21524537│ 95,9││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de şomaj │ 4434714│ │ 4434714│ 4029170│ │ 4029170│ 3889289│ │ 3889289│ 96,5││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 4229200│ │ 4229200│ 4373775│ 237961│ 4611736│ 3514966│ 43345│ 3558311│ 80,3││ 13 01 │Deplasari, detasari│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tara │ 3046194│ │ 3046194│ 2825169│ 59491│ 2884660│ 2240629│ │ 2240629│ 79,3││ 13 02 │Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │strainatate │ 1183006│ │ 1183006│ 1548606│ 178470│ 1727076│ 1274337│ 43345│ 1317682│ 82,2││ 14 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 6208598│ │ 6208598│ 5650282│ │ 5650282│ 5514618│ │ 5514618│ 97,6││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 190820397│ 26574097│ 217394494│ 305552624│ 22361339│ 327913963│ 296973926│ 17148606│ 314122532│ 97,1││ 21 │Drepturi cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter social │ 100631910│ │ 100631910│ 195923624│ │ 195923624│ 188584571│ │ 188584571│ 96,2││ 22 │Hrana │ 940000│ │ 940000│ 838368│ │ 838368│ 838368│ │ 838368│100,0││ 23 │Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │materiale sanitare │ 50000│ │ 50000│ 77342│ │ 77342│ 77342│ │ 77342│100,0││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 29088749│ 2000000│ 31088749│ 32095047│ -95527│ 31999520│ 31822180│ │ 31822180│ 99,1││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 378560│ 6144300│ 6522860│ 564746│ 2160000│ 2724746│ 577296│ │ 577296│102,2││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 750334│ │ 750334│ 1311565│ 190370│ 1501935│ 1177216│ │ 1177216│ 89,7││ 27 │Reparatii curente │ 1046358│ │ 1046358│ 1080045│ 59491│ 1139536│ 704301│ 8457│ 712758│ 65,2││ 28 │Reparatii capitale │ 1022920│ │ 1822920│ 4239496│ │ 4239496│ 216576│ │ 4216576│ 99,4││ 29 │Cărţi şi publicatii│ 509002│ │ 509002│ 674775│ │ 674775│ 671123│ │ 671123│ 99,4││ 30 │Alte cheltuieli │ 56402564│ 18429797│ 74832361│ 68747616│ 20047005│ 88794621│ 68304953│ 17140149│ 85445102│ 99,3││ 34 │SUBVENTII │ 16072768│ │ 16072768│ 7559768│ │ 7559768│ 7101658│ │ 7101658│ 93,9││ 35 01 │Alocatii de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │buget pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │institutii publice │ 16072768│ │ 16072768│ 7559768│ │ 7559768│ 7101658│ │ 7101658│ 93,9││ 38 │TRANSFERURI │ 10112969184│ 120837900│ 10233807084│ 11026347152│ 45360000│ 11071707152│ 10793317943│ 41928785│ 10835246728│ 97,8││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 122400000│ │ 122400000│ 122400000│ │ 122400000│ 105038066│ │ 105038066│ 85,8││ 39 16 │Contributia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurate pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocrotirii sanatatii│ 122400000│ │ 122400000│ 122400000│ │ 122400000│ 105038066│ │ 105038066│ 85,8││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 9990569184│ 120837900│ 10111407084│ 10903947152│ 45360000│ 10949307152│ 10688279877│ 41928785│ 10730208662│ 98,0││ 40 03 │Alocatii şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ajutoare pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copii │ 4025267400│ │ 4025267400│ 4286011094│ │ 4286011094│ 4267537798│ │ 4267537798│ 99,5││ 40 04 │Pensii şi ajutoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │I.O.V.R., militari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alte persoane │ 4677688434│ │ 4677688434│ 5157001651│ │ 5157001651│ 5125792757│ │ 5125792757│ 99,3││ 40 08 │Ajutoare sociale │ 20000000│ │ 20000000│ 16000000│ │ 16000000│ 10047763│ │ 10047763│ 62,8││ 40 09 │Alte ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alocatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │indemnizatii │ 9902835│ │ 9902835│ 9589992│ │ 9589992│ 9318421│ │ 9318421│ 97,1││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 4203900│ │ 4203900│ 2426400│ │ 2426400│ 2283188│ │ 2283188│ 94,1││ 40 19 │Alocatia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │suplimentara pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │familiile cu copii │ 783753600│ │ 783753600│ 799241173│ │ 799241173│ 792270389│ │ 792270389│ 99,1││ 40 41 │Asociatii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fundatii │ 12072000│ │ 12072000│ 20461327│ │ 20461327│ 19394033│ │ 19394033│ 94,7││ 40 42 │Alocatie de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incredintare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasament familial │ 104195415│ │ 104195415│ 142674515│ │ 142674515│ 139026065│ │ 139026065│ 97,4││ 40 43 │Ajutor anual pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │veteranii de razboi│ 54000000│ │ 54000000│ 54000000│ │ 54000000│ │ │ │ ││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 5323600│ │ 5323600│ 5323600│ │ 5323600│ 2047019│ │ 2047019│ 38,4││ 40 70 │Sustinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sistemului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protectie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copilului │ 286734000│ 120837900│ 407571900│ 405739400│ 45360000│ 451099400│ 316776062│ 41928785│ 358704847│ 78,0││ 40 80 │Alte transferuri │ 5000000│ │ 5000000│ 550000│ │ 550000│ 518342│ │ 518342│ 94,2││ 40 83 │Transferuri către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Consiliul Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de Formare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Profesionala a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Adultilor │ 1428000│ │ 1428000│ 1428000│ │ 1428000│ 502701│ │ 502701│ 35,2││ 40 88 │Transferuri către │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Consiliul Naţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al Persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Varstnice │ 1000000│ │ 1000000│ 1000000│ │ 1000000│ 393456│ │ 393456│ 39,3││ 40 91 │Renta viagera │ │ │ │ 2500000│ │ 2500000│ 2371883│ │ 2371883│ 94,8││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 28236990│ 8755628│ 36992618│ 25236990│ 7290028│ 32527018│ 23830634│ 6840601│ 30671235│ 94,4││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 28236990│ 8755628│ 36992618│ 25236990│ 7290028│ 32527018│ 23830634│ 6840601│ 30671235│ 94,4││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 12391005│ │ 12391005│ 11391005│ │ 11391005│ 7477275│ │ 7477275│ 65,6││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite │ 12391005│ │ 12391005│ 11391005│ │ 11391005│ 7477275│ │ 7477275│ 65,6││ 85 01 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe │ 2123973│ │ 2723973│ 2723973│ │ 2723973│ 332763│ │ 3327631│122,1││ 85 02 │Plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane │ 96670321│ │ 9667032│ 8667032│ │ 8667032│ 4149644│ │ 4149644│ 47,8││6301 │SERVICII SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DEZVOLTARE PUBLICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SI LOCUINTE │ 2439790139│ 409620000│ 2849410139│ 2162755844│ 1468B50000│ 3631555844│ 1945606258│ 1300010424│ 3245616682│ 89,9││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2097618081│ 409620000│ 2507238081│ 1867922977│ 1468800000│ 3336722977│ 1665530491│ 1300010424│ 2965540915│ 89,1││ 02 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │PERSONAL │ 13392011│ │ 13392011│ 14392011│ │ 14392011│ 14233166│ │ 14233166│ 98,9││ 10 │Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │salariile │ 8550000│ │ 8550000│ 9264796│ │ 9264796│ 9258293│ │ 9258293│ 99,9││ 11 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de stat │ 2385450│ │ 2385450│ 2584878│ │ 2584878│ 2518266│ │ 2518266│ 97,4││ 12 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plata ajutorului de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şomaj │ 427500│ │ 427500│ 463240│ │ 463240│ 458000│ │ 458000│ 98,8││ 13 │Deplasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transferari │ 1430561│ │ 1430561│ 1430561│ │ 1430561│ 1356462│ │ 1356462│ 94,8││ 13 01 │Deplasari, detasari│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tara │ 831861│ │ 831861│ 931861│ │ 931861│ 876852│ │ 876852│ 94,1││ 13 02 │Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │strainatate │ 598700│ │ 598700│ 498700│ │ 498700│ 479610│ │ 479610│ 96,1││ 14 │Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constituirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de sănătate │ 598500│ │ 598500│ 648536│ │ 648536│ 6421451│ │ 642145│ 99,0││ 20 │CHELTUIELI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │SERVICII │ 4090070│ │ 4090070│ 5090070│ │ 5090070│ 4951400│ │ 4951400│ 97,2││ 24 │Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intretinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodarie │ 2265899│ │ 2265899│ 4359500│ │ 4359500│ 4303739│ │ 4303739│ 98,7││ 25 │Materiale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prestari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │caracter functional│ 593060│ │ 593060│ 330770│ │ 330770│ 282711│ │ 282711│ 85,4││ 26 │Obiecte de inventar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mica valoare sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipament │ 134972│ │ 134972│ 12500│ │ 12500│ 9705│ │ 9705│ 77,6││ 27 │Reparatii curente │ 466268│ │ 466268│ 12000│ │ 12000│ 6997│ │ 6997│ 58,3││ 28 │Reparatii capitale │ 376286│ │ 376286│ │ │ │ │ │ │ ││ 29 │Cărţi şi publicatii│ 36811│ │ 36811│ 41300│ │ 41300│ 25231│ │ 25231│ 61,0││ 30 │Alte cheltuieli │ 216774│ │ 216774│ 334000│ │ 334000│ 323017│ │ 323017│ 96,7││ 38 │TRANSFERURI │ 2080136000│ 409620000│ 2489756000│ 1848440896│ 1468800000│ 3317240896│ 1646345925│ 1300010424│ 29463563491│ 89,0││ 39 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consolidabile │ 1309136000│ │ 1309136000│ 1308136000│ │ 1308136000│ 1298231739│ │ 1298231739│ 99,2││ 39 14 │Program privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pietruirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │drumurilor comunale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi alimentarea cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │apa a satelor │ 617136000│ │ 617136000│ 692136000│ │ 692136000│ 692135500│ │ 692135500│100,0││ 39 19 │Transferuri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către locale pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constructii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locuinte │ 647000000│ │ 647000000│ 571000000│ │ 571000000│ 563592975│ │ 563592975│ 98,7││ 39 20 │Transferuri de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │către locale pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │finantarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │elaborarii şi/sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actualizarii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │planurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │urbanistice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │generale şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │regulamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │locale de urbanisti│ 45000000│ │ 45000000│ 45000000│ │ 45000000│ 42503264│ │ 42503264│ 94,4││ 40 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neconsolidabile │ 711000000│ 409620000│ 1180620000│ 540304896│ 1468800000│ 2009104896│ 348114186│ 1300010424│ 1648124610│ 64,4││ 40 01 │Locuinte │ 450000000│ │ 450000000│ 459000000│ │ 459000000│ 325181750│ │ 325181750│ 70,8││ 40 11 │Contribuţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cotizatii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationale │ 41000│ │ 41000│ 41000│ │ 41000│ │ │ │ ││ 40 47 │Cadastru imobiliar │ 14000 000│ │ 14000 000│ 14000000│ │ 14000000│ 13932436│ │ 13932436│ 99,5││ 40 55 │Contribuţii la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │programe realizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │internationala │ 306959000│ 409620000│ 716579000│ 50063896│ 1468800000│ 1518863896│ │ 1300010424│ 1300010124│ ││ 40 80 │Alte transferuri │ │ │ │ 17200000│ │ 17200000│ 90000000│ │ 90000000│ 52,3││ 70 │CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CAPITAL │ 92116262│ │ 92116262│ 92796867│ │ 92796867│ 92139829│ │ 92139829│ 99,2││ 72 │Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │instituţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │ 92116262│ │ 92116262│ 92796867│ │ 92796867│ 92139829│ │ 92139829│ 99,2││ 84 │RAMBURSARI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE, PLATI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │COMISIOANE LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │CREDITE │ 250055796│ │ 250055796│ 202036000│ │ 202036000│ 187935938│ │ 187935938│ 93,0││ 85 │Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │credite externe şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plati de dobanzi şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comisioane la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │