Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 242 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 aprilie 2002 -
LEGE nr. 242 din 23 aprilie 2002privind înfiinţarea Universitatii "Constantin Brancoveanu" din Pitesti Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 30 aprilie 2002

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se înfiinţează Universitatea "Constantin Brancoveanu" din Pitesti, ca instituţie de învăţământ superior, persoana juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Pitesti, Calea Bascovului nr. 2A, judeţul Arges. Articolul 2Universitatea se înfiinţează cu următoarea facultate şi specializare acreditate: Facultatea de Management, Marketing în Afaceri Economice, specializarea management, marketing în afaceri economice, cu predare în limba română. Articolul 3După intrarea în vigoare a prezentei legi în structura universitatii intra şi facultăţile, colegiile şi specializările, altele decât cele menţionate la art. 2, acreditate sau autorizate provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii. Articolul 4Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizata sa funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 5 (1) Universitatea înfiinţată dispune de patrimoniu propriu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Patrimoniul prevăzut în anexa este proprietatea universitatii prin efectul legii. Articolul 6Patrimoniul universitatii va rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a universitatii. Articolul 7Cheltuielile privind funcţionarea universitatii se suporta din veniturile proprii dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale. Articolul 8Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învăţământului superior, instituţia prevăzută la art. 1 este special monitorizata pe o perioadă de 3 ani, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care se aproba prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU Anexa 1 PATRIMONIULUniversitatii "Constantin Brancoveanu" din Pitesti, înfiinţată prin legeÎn conformitate cu prevederile art. 5 din lege, patrimoniul universitatii înfiinţate este constituit din:┌─────────────┬───────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Adresa │Valoarea │ Titlul în baza căruia este deţinut ││ │ │- milioa-│ ││ │ │ ne lei -│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│I. Bunuri │ │ │ ││ imobile │ │ 90.403│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│A. Clădiri │ │ 83.664│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│● Construc- │Municipiul │ 60.198│ Autorizaţie de construcţie nr. ││tii proprii -│Pitesti, Calea │ │ 489/20 august 1996 ││sediul Uni- │Bascovului nr. │ │ Proces-verbal de recepţie ││versitatii │2A │ │ nr. 2/5 noiembrie 2000 ││"Constantin │ │ │ ││Brancoveanu" │ │ │ ││din Pitesti -│ │ │ ││facultăţile │ │ │ ││din munici- │ │ │ ││piul Pitesti │ │ │ ││ ├───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│● Construcţii│Municipiul │ 11.566│ Autorizaţie de construcţie ││proprii - │Brăila, Str. │ │ nr. 20/1 februarie 1995 ││sediul │Rubinelor │ │ Proces-verbal de recepţie ││Universitatii│nr. 18 │ │ nr. 20/14 martie 2000 ││"Constantin │ │ │ ││Brancoveanu" │ │ │ ││din Pitesti -│ │ │ ││facultăţile │ │ │ ││din munici- │ │ │ ││piul Brăila │ │ │ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│● Construcţii│Municipiul │ 11.900│ Autorizaţie de construcţie ││ proprii - │Ramnicu Valcea,│ │ nr. 38/11.982/10 iunie 1996 ││ sediul Uni- │bd Nicolae │ │ Proces-verbal de recepţie ││ versitatii │Balcescu nr. 39│ │ nr. 1/14 august 1998 ││"Constantin │ │ │ ││Brancoveanu" │ │ │ ││din Pitesti- │ │ │ ││facultatea │ │ │ ││din munici- │ │ │ ││piul Ramnicu │ │ │ ││Valcea │ │ │ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│B. Active │ │ │ ││corporale │ │ 6.739 │ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│● Reamenajare│ Municipiul │ 6.492 │ ││modernizare │ Pitesti, Calea│ │ ││la clădire │ Bascovului │ │ ││concesionata │ nr. 9 │ │Facturi, situaţii şi devize ││ ├───────────────┼─────────┤lucrări construcţii ││● Construcţii│ Municipiul │ 247 │ ││speciale │ Ramnicu │ │ ││ │ Valcea, │ │ ││ │ bd Nicolae │ │ ││ │ Balcescu │ │ ││ │ nr. 39 │ │ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│II. Bunuri │ │ 6.618 │ ││ mobile │ │ │ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│A. Aparate, │ │ 2.833 │Achizitionare cu titlu definitiv, ││instalaţii, ├───────────────┼─────────┤pe bază de facturi şi documente ││tehnica de │Municipiul │ 1.479 │fiscale, conform legislaţiei în ││calcul şi │Pitesti │ │ vigoare ││proiectie ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Brăila │ 670 │ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ 684 │ ││ │Ramnicu Valcea │ │ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│B. Birotica │ │ 284│ Achizitionare cu titlu definitiv, ││ ├───────────────┼─────────┤ pe bază de facturi şi documente ││ │Municipiul │ │ fiscale, conform legislaţiei în ││ │Pitesti │ 236│ vigoare ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Brăila │ 48│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Ramnicu Valcea │ -│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│C. Mijloace │ │ │ ││de transport │ │ 196│ Achizitionare cu titlu definitiv, ││ ├───────────────┼─────────┤ pe bază de facturi şi documente ││ │Municipiul │ │ fiscale, conform legislaţiei ││ │Pitesti │ - │ în vigoare ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Brăila │ 187│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Ramnicu Valcea │ 9│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│D. Mobilier │ │ 1.619│ Achizitionare cu titlu definitiv, ││ ├───────────────┼─────────┤ pe bază de facturi şi documente ││ │Municipiul │ │ fiscale, conform legislaţiei în ││ │Pitesti │ 1.549│ vigoare ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Brăila │ 70│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Ramnicu Valcea │ - │ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│E. Fond de │ │ │ ││carte pentru │ │ 1.314│ Achizitionare cu titlu definitiv, ││biblioteci ├───────────────┼─────────┤ pe bază de facturi şi documente ││ │ Municipiul │ │ fiscale, conform legislaţiei în ││ │ Pitesti │ 437│ vigoare ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │ Municipiul │ │ ││ │ Brăila │ 361│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │ Municipiul │ │ ││ │ Ramnicu Valcea│ 516│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│F.Alte active│ │ 372│ Achizitionare cu titlu definitiv, ││ necorporale ├───────────────┼─────────┤ pe bază de facturi şi documente ││(programe │ Municipiul │ │ fiscale, conform legislaţiei ││informatice │ Pitesti │ 350│ în vigoare ││şi licenţe) ├───────────────┼─────────┤ ││ │ Municipiul │ │ ││ │ Brăila │ 11│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │ Municipiul │ │ ││ │ Ramnicu Valcea│ 11│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│III. Imobili-│ │ │ ││ zari │ │ │ ││ financiare │ - │ - │ - │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│IV. Active │ │ │ ││circulante │ │ 17.616│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│A. Disponi- │ │ │ ││bilitati │ │ 1.921│ Extras de cont, registru de casa │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│B. Stocuri │ │ 2.521│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│a) Obiecte de│ │ │ ││inventar │ │ 2.506│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│● mobilier │ │ 2.304│ Achizitionare cu titlu definitiv, ││pentru ├───────────────┼─────────┤ pe bază de facturi şi documente ││învăţământ │Municipiul │ │ fiscale, conform legislaţiei ││ │Pitesti │ 1.582│ în vigoare ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Brăila │ 253│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Ramnicu Valcea │ 469│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│● inventar │ │ │ ││gospodăresc │ │ 202│ Achizitionare cu titlu definitiv, ││ ├───────────────┼─────────┤ pe bază de facturi şi documente ││ │Municipiul │ │ fiscale, conform legislaţiei ││ │Pitesti │ 51│ în vigoare ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Brăila │ 78│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Ramnicu Valcea │ 73│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│b) Materiale │ │ 15│ Achizitionare cu titlu definitiv, ││ ├───────────────┼─────────┤ pe bază de facturi şi documente ││ │Municipiul │ │ fiscale, conform legislaţiei ││ │Pitesti │ 9│ în vigoare ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Brăila │ 4│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Ramnicu Valcea │ 2│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│C. Creanţe │ │ 10.669│ Fise de înscriere, contracte, ││ ├───────────────┼─────────┤ evidenţa contabilă ││ │Municipiul │ │ ││ │Pitesti │ 4.370│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Brăila │ 2.844│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │Municipiul │ │ ││ │Ramnicu Valcea │ 3.455│ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│D.Alte valori│ │ 2.505│ Achizitionare cu titlu definitiv, ││(fond de ├───────────────┼─────────┤ pe bază de facturi şi documente ││carte pentru │ Municipiul │ │ fiscale, conform legislaţiei ││studenţi) │ Pitesti │ 1.038│ în vigoare ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │ Municipiul │ │ ││ │ Brăila │ 684│ ││ ├───────────────┼─────────┤ ││ │ Municipiul │ │ ││ │ Ramnicu Valcea│ 783│ ││ │ │ │ │├─────────────┼───────────────┼─────────┼──────────────────────────────────────┤│TOTAL │ │ │ ││PATRIMONIU*) │ │ 114.637│ ││(I+II+III+IV)│ │ │ │└─────────────┴───────────────┴─────────┴──────────────────────────────────────┘------------- Notă *) Total patrimoniu - valoarea actualizată: 151.543 milioane lei (pe baza cursului leu/dolar).NOTĂ:Prezenta anexa are la baza protocolul de predare-primire a bazei materiale afectate procesului de învăţământ nr. 60/30 noiembrie 2001 dintre Fundaţia de Învăţământ, Ştiinţa şi Cultura "Prof. univ. dr. Alexandru Puiu" din Pitesti şi Universitatea "Constantin Brancoveanu" din Pitesti, care se înfiinţează prin lege, şi valorile intrate în patrimoniu în perioada 1 decembrie 2001 - 25 februarie 2002.Actele legalizate la notariat, în original, se afla la dosarul legii de înfiinţare a universitatii, la Camera Deputaţilor.--------

Noutăți

 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 283 din 28 decembrie 2010 (*republicată*) privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 151 din 9 mai 2006 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005, pentru finanţarea Proiectului privind construcţia autostrăzii Cernavodă-Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 28 iunie 2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 556 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 498 din 26 noiembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Pretoria la 7 mai 2003
 • LEGE nr. 199 din 2 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene
 • LEGE nr. 95 din 1 iulie 2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 267 din 7 decembrie 2000 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 9, semnat la Varşovia la 15 noiembrie 2000, la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Cracovia la 21 decembrie 1992
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 220 din 28 noiembrie 2000 pentru declararea comunei Otopeni, judeţul Ilfov, oraş
 • LEGE nr. 80 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2012 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 109 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul armelor şi al muniţiilor*)
 • LEGE nr. 309 din 12 decembrie 2018 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a protocolului la convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 481 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Apollonia" din Iaşi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 20 iunie 2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 113 din 3 iulie 1997 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional la Constituţia Uniunii Poştale Universale, adoptat la Seul la 14 septembrie 1994
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 21 iunie 2001 (*republicată*) privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor*)
 • LEGE nr. 99 din 26 mai 1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice
 • LEGE nr. 8 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 167/1975 privind majorarea duratei concediului de odihnă a militarilor în termen
 • LEGE nr. 184 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2011 privind utilizarea indicatorului de referinţă câştigul salarial mediu brut în actele normative din domeniul muncii şi protecţiei sociale
 • LEGE nr. 46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 167 din 22 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi folosinţa conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 13 decembrie 2001 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşita" - S.A.
 • LEGE nr. 171 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 95 din 4 iulie 2012 privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • LEGE nr. 27 din 2 martie 2010 privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor musulmani care şi-au dat viaţa pentru România în cele două războaie mondiale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 50 din 7 aprilie 2011 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 27 septembrie 2010, la Acordul privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Montevideo la 23 noiembrie 1990
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 61 din 31 martie 1931 contra cametei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 22 februarie 2006 pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 518 din 28 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
 • LEGE nr. 66 din 22 martie 2007 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006
 • LEGE nr. 90 din 6 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului
 • LEGE nr. 190 din 14 octombrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
 • LEGE nr. 517 din 29 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 78 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2018 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 133 din 16 septembrie 1999 privind completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021