Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 3 din 16 februarie 1968 privind asigurarea conducerii locale de stat în unităţile administrativ-teritoriale pînă la alegerea consiliilor populare
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 18 din 17 februarie 1968 -
LEGE nr. 3 din 16 februarie 1968privind asigurarea conducerii locale de stat în unităţile administrativ-teritoriale pînă la alegerea consiliilor populare Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 18 din 17 februarie 1968

EXPUNERE DE MOTIVEÎn aplicarea dispoziţiunilor constituţionale este necesar să se stabilească norme cu caracter provizoriu, destinate să asigure conducerea locală de stat pînă la alegerea consiliilor populare, pregătirea delimitării oraşelor şi comunelor, organizarea alegerilor de deputaţi în noile consilii populare şi luarea altor măsuri pe plan local.Astfel, se prevede că activitatea sfaturilor populare regionale şi raionale, precum şi a comitetelor lor executive, încetează pe data intrării în vigoare a prezentei legi. Pînă la alegerea consiliilor populare, conducerea locală de stat în judeţe urmează să se exercite de consiliile populare provizorii alcătuite din actualii deputaţi ai sfaturilor populare regionale şi raionale, aleşi în circumscripţiile electorale cuprinse în limitele fiecărui judeţ.Consiliile populare judeţene provizorii sînt convocate prin efectul prezentei legi în prima lor sesiune, începînd cu data intrării ei în vigoare, pentru a-şi alege comitetul executiv dintre deputaţi, precum şi din alţi cetăţeni, numiţi de Consiliul de Miniştri, care nu sînt deputaţi, dar au ca activitate de seama pe tarim obştesc şi de stat. Comitetele executive se compun din 15-23 membri, dintre care consiliul popular judeţean provizoriu alege un preşedinte şi vicepreşedinţi, din care unul poate fi prim-vicepreşedinte.Sfaturile populare orăşeneşti şi comunale îşi vor continua activitatea sub denumirea de consilii populare, iar sfatul popular al oraşului Bucureşti şi sfaturile populare ale raioanelor sale îşi vor continua activitatea sub denumirea de Consiliul popular al municipiului Bucureşti, respectiv consiliile populare ale sectoarelor municipiului Bucureşti.Preşedintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti este primarul general al acestui municipiu, iar preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare ale celorlalte municipii, ale sectoarelor de municipiu, ale oraşelor şi ale comunelor sînt primării unităţilor administrativ-teritoriale respective.Pentru delimitarea administrativ-teritorială a oraşelor şi comunelor, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene provizorii, precum şi Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti, vor face propuneri Consiliului de Miniştri.Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor stabilite de Conferinţa Naţionala a Partidului Comunist Roman cu privire la îmbunătăţirea organizării administrativ-teritoriale, Consiliul de Miniştri este împuternicit sa defalce pe judeţe planurile economice şi bugetele fostelor regiuni, sa stabilească schemele de personal, sa aprobe delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, oraşelor şi comunelor, sa pregătească şi sa organizeze alegerea deputaţilor în consiliile populare, precum şi sa ia toate celelalte măsuri necesare infaptuirii noii organizări administrativ-teritoriale.Pentru municipii - cu excepţia municipiului Bucureşti, care va continua să aibă plan şi buget propriu - planul şi bugetul acestora vor fi cuprinse, ca secţiuni separate, în planul şi bugetul judeţului.În alcătuirea judeţelor şi a municipiului Bucureşti intra municipiile, oraşele şi comunele prevăzute în anexa legii.Întrucît legea conţine norme derogatorii de la prevederile constituţionale, adoptarea ei de Marea Adunare Naţionala s-a făcut după procedura prevăzută de art. 58 din Constituţie (cel puţin 2/3 din numărul total al deputaţilor Marii Adunări Naţionale).Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. Articolul 1Activitatea sfaturilor populare regionale şi raionale, precum şi activitatea comitetelor lor executive, încetează pe data intrării în vigoare a prezentei legi.Pînă la alegerea consiliilor populare judeţene, actualii deputaţi ai sfaturilor populare regionale şi raionale, aleşi în circumscripţiile electorale cuprinse în limitele fiecărui judeţ, vor alcătui consiliile populare judeţene provizorii.Consiliile populare judeţene provizorii sînt convocate de drept în prima sesiune, începînd cu data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 2Comitetul executiv al consiliului popular judeţean provizoriu se compune din deputaţii aleşi de consiliul popular respectiv, precum şi din membrii numiţi pînă la noile alegeri de Consiliul de Miniştri dintre cetăţeni care nu sînt deputaţi, dar au o activitate deosebită pe tarim obştesc şi de stat.Comitetul executiv este format din 15-23 membri, dintre care consiliul popular judeţean provizoriu alege un preşedinte şi vicepreşedinţi, din care unul poate fi prim-vicepreşedinte. Articolul 3Sfatul popular al oraşului Bucureşti şi sfaturile populare din raioanele de oraş îşi continua activitatea sub denumirea, după caz, de Consiliul popular al municipiului Bucureşti, sau de consiliile populare ale sectoarelor municipiului Bucureşti.Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti este compus din deputaţii aleşi de consiliul popular, precum şi din membrii numiţi pînă la noile alegeri de Consiliul de Miniştri dintre cetăţeni care nu sînt deputaţi, dar au o activitate deosebită pe tarim obştesc şi de stat.Preşedintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti este primarul general al municipiului Bucureşti.Comitetele executive ale consiliilor populare ale sectoarelor municipiului Bucureşti sînt compuse din deputaţii aleşi de consiliile populare respective, precum şi din membrii numiţi pînă la noile alegeri de Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti dintre cetăţeni care nu sînt deputaţi, dar au o activitate deosebită pe tarim obştesc şi de stat.Preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare ale sectoarelor de municipiu sînt primării acestor sectoare. Articolul 4Sfaturile populare orăşeneşti şi comunale îşi continua activitatea sub denumirea de consilii populare: după caz, municipale, orăşeneşti sau comunale. Articolul 5Din comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot face parte şi cetăţeni care nu sînt deputaţi, dar au o activitate deosebită pe tarim obştesc şi de stat, numiţi pînă la noile alegeri de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene provizorii.Preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare municipale, orăşeneşti şi comunale sînt primării acestor unităţi administrativ-teritoriale. Articolul 6Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene provizorii şi Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Bucureşti fac propuneri Consiliului de Miniştri privitoare la stabilirea limitelor teritoriale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor şi iau măsurile necesare pentru pregătirea şi organizarea alegerilor de deputaţi în consiliile populare. Articolul 7Consiliul de Miniştri este autorizat: sa defalce pe judeţe planurile economice şi bugetele regiunilor; sa adopte normele privind numirea secretarilor comitetelor executive ale consiliilor populare; sa stabilească schemele de personal ale consiliilor populare; sa aprobe delimitarea administrativ-teritorială a municipiilor, oraşelor şi comunelor şi sa organizeze alegerea consiliilor populare; sa ia orice măsuri pe care le impune înfăptuirea organizării administrative a teritoriului.Planul şi bugetul municipiului, cu excepţia planului şi bugetului municipiului Bucureşti, vor fi cuprinse, ca secţiuni separate, în planul şi bugetul judeţului. Articolul 8Pînă la stabilirea limitelor administrativ-teritoriale ale oraşelor şi comunelor, în alcătuirea judeţelor şi a municipiului Bucureşti intra municipiile, oraşele şi comunele prevăzute în anexa prezentei legi. Articolul 9Consiliul de Miniştri va prezenta Marii Adunări Naţionale pînă la 31 decembrie 1968 proiectul de lege de organizare şi funcţionare a consiliilor populare.Această lege a fost votată de Marea Adunare Naţionala la 16 februarie 1968, intrunind unanimitatea voturilor celor 415 deputaţi prezenţi la şedinţa.Preşedintele Marii Adunări Naţionale,ŞTEFAN VOITECBucureşti, 16 februarie 1968.Nr. 3.În conformitate cu dispoziţiile art. 57 din Constituţia Republicii Socialiste România, semnam această lege.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU Anexă           ÎMPĂRŢIREA ADMINISTRATIVĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA    I. JUDEŢE 1. ALBA cu reşedinţa în municipiul Alba Iulia 2. ARAD cu reşedinţa în municipiul Arad 3. ARGES cu reşedinţa în municipiul Pitesti 4. BACAU cu reşedinţa în municipiul Bacau 5. BIHOR cu reşedinţa în municipiul Oradea 6. BISTRITA-NASAUD cu reşedinţa în oraşul Bistrita 7. BOTOSANI cu reşedinţa în municipiul Botosani 8. BRAŞOV cu reşedinţa în municipiul Braşov 9. BRĂILA cu reşedinţa în municipiul Brăila10. BUZAU cu reşedinţa în municipiul Buzau11. CARAS-SEVERIN cu reşedinţa în municipiul Resita12. CLUJ cu reşedinţa în municipiul Cluj13. CONSTANTA cu reşedinţa în municipiul Constanta14. COVASNA cu reşedinţa în oraşul Sfîntu Gheorghe15. DAMBOVITA cu reşedinţa în municipiul Tirgoviste16. DOLJ cu reşedinţa în municipiul Craiova17. GALAŢI cu reşedinţa în municipiul Galaţi18. GORJ cu reşedinţa în municipiul Tirgu Jiu19. HARGHITA cu reşedinţa în oraşul Miercurea-Ciuc20. HUNEDOARA cu reşedinţa în municipiul Deva21. IALOMITA cu reşedinţa în oraşul Slobozia22. IAŞI cu reşedinţa în municipiul Iaşi23. ILFOV cu reşedinţa în municipiul Bucureşti24. MARAMURES cu reşedinţa în municipiul Baia Mare25. MEHEDINTI cu reşedinţa în municipiul Turnu Severin26. MURES cu reşedinţa în municipiul Tirgu Mures27. NEAMT cu reşedinţa în municipiul Piatra-Neamt28. OLT cu reşedinţa în oraşul Slatina29. PRAHOVA cu reşedinţa în municipiul Ploiesti30. SATU MARE cu reşedinţa în municipiul Satu Mare31. SALAJ cu reşedinţa în oraşul Zalau32. SIBIU cu reşedinţa în municipiul Sibiu33. SUCEAVA cu reşedinţa în municipiul Suceava34. TELEORMAN cu reşedinţa în oraşul Alexandria35. TIMIS cu reşedinţa în municipiul Timişoara36. TULCEA cu reşedinţa în municipiul-Tulcea37. VASLUI cu reşedinţa în oraşul Vaslui38. VILCEA cu reşedinţa în oraşul Rimnicu Vilcea39. VRANCEA cu reşedinţa în municipiul Focsani    II. MUNICIPII 1. ALBA IULIA │ 24. MEDIAS 2. ARAD │ 25. ODORHEIUL SECUIESC 3. BACAU │ 26. ORADEA 4. BAIA MARE │ 27. PETROSENI 5. BIRLAD │ 28. PIATRA-NEAMT 6. BOTOSANI │ 29. PITESTI 7. BRAŞOV │ 30. PLOIESTI 8. BRĂILA │ 31. RESITA 9. BUCUREŞTI │ 32. ROMAN10. BUZAU │ 33. SATU MARE11. CALARASI │ 34. SIBIU12. CLUJ │ 35. SIGHISOARA13. CONSTANTA │ 36. SIGHETUL MARMATIEI14. CRAIOVA │ 37. SUCEAVA15. DEJ │ 38. TECUCI16. DEVA │ 39. TIMIŞOARA17. FOCSANI │ 40. TIRGOVISTE18. GALAŢI │ 41. TIRGU JIU19. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ │ 42. TIRGU MURES20. GIURGIU │ 43. TULCEA21. HUNEDOARA │ 44. TURDA22. IAŞI │ 45. TURNU MAGURELE23. LUGOJ │ 46. TURNU SEVERINBUCUREŞTI- ORAŞ MUNICIPIU -Municipiul Bucureşti, capitala Republicii Socialiste România, se împarte în opt sectoare:- Sectorul 1- Sectorul 2- Sectorul 3- Sectorul 4- Sectorul 5- Sectorul 6- Sectorul 7- Sectorul 8DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTISECTORUL 1Situat în partea de nord a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 8, are următoarea delimitare:- începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita vestica a sectorului urmează traseul: calea Victoriei şi Piaţa Victoriei (ambele inclusiv), bulevardul 1 Mai (exclusiv), strada Aviator Traian Vasile (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Expoziţiei. De la aceasta intersectie, continua pe limita vestica a Parcului Expoziţiei, pînă la calea ferată Bucureşti-Constanta, spre est pe traseul acesteia pînă în dreptul soselei Straulesti, apoi pe soseaua Straulesti (inclusiv), pe viroaga riului Colentina pînă la calea ferată de centura (soseaua Odai);- spre nord limita sectorului urmează traseul caii ferate de centura (soseaua Odai) pînă la liziera vestica a pădurii Tunari;- spre est limita o constituie o linie conventionala care porneşte de la liziera vestica a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei, continua pe aceasta strada cuprinzînd şi gradina zoologica Baneasa şi continua spre sud pînă la intersectia caii ferate Bucureşti-Constanta cu soseaua Pipera. De la aceasta intersectie, limita urmează traseul: soseaua Pipera, calea Floreasca, strada Glucozei (toate exclusiv), strada Barbu Văcărescu, soseaua Ştefan cel Mare (ambele inclusiv) pînă la intersectia cu strada Polona. În continuare strada Polona (inclusiv), Piaţa Alexandru Sahia (exclusiv), strada Alexandru Sahia (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Republicii;- limita sudica o constituie bulevardul Republicii (exclusiv) de la intersectia cu strada Alexandru Sahia pînă la intersectia cu calea Victoriei.SECTORUL 2Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 3, are următoarea delimitare:- începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu strada Alexandru Sahia, limita vestica a sectorului urmează traseul: strada Alexandru Sahia, Piaţa Alexandru Sahia (ambele inclusiv), strada Polona, soseaua Ştefan cel Mare; strada Barbu Văcărescu (toate exclusiv), strada Glucozei, calea Floreasca (ambele inclusiv) pînă la intersectia acesteia cu soseaua Pipera, soseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersectarea cu calea ferată Bucureşti-Constanta;- spre nord limita sectorului o constituie calea ferată Bucureşti-Constanta, pînă la gara Pantelimon (exclusiv);- spre est limita urmează traseul caii ferate de legătură Pantelimon-Obor pînă la intersectia cu soseaua Colentina, continua pe soseaua Colentina (inclusiv), calea Moşilor (exclusiv) pînă la intersectia cu bulevardul Republicii;- spre sud limita o constituie bulevardul Republicii (exclusiv) de la intersectia cu calea Moşilor pînă la intersectia cu strada Alexandru Sahia.SECTORUL 3Situat în partea de est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 4, are următoarea delimitare:- începînd din Piaţa Rosetti, limita nordica a sectorului urmează traseul: bulevardul Republicii, calea Moşilor (ambele inclusiv), soseaua Colentina (exclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată de legătură Obor-Pantelimon; continua pe traseul acestei cai ferate pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul riului Colentina pînă în dreptul strazii Peles;- spre est limita urmează traseul: strada Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, drumul Între Tarlale, pînă la strada Soldat Ghetu Anghel, inclusiv strada Iosifesti;- spre sud limita o constituie traseul: strada Soldat Ghetu Anghel, strada Rampei, strada Macaralei (toate exclusiv), bulevardul Muncii (inclusiv), calea Calarasilor (exclusiv), strada Mintuleasa, strada Paleologu pînă la strada Negustori, strada Negustori (inclusiv) pînă la intersectia cu strada Cernica, strada Cernica, calea Moşilor, bulevardul Hristo Botev, Piaţa Rosetti (toate inclusiv).SECTORUL 4Situat în partea de sud-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 3 şi 5, are următoarea delimitare:- începînd de la intersectia bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita nordica urmează traseul: bulevardul Republicii (inclusiv), Piaţa Rosetti, bulevardul Hristo Botev, calea Moşilor, strada Cernica, strada Negustori pînă la intersectia cu strada Paleologul; în continuare pe strada Paleologu, strada Mintuleasa (toate exclusiv), calea Calarasilor (inclusiv), bulevardul Muncii (inclusiv), strada Macaralei începînd din bulevardul Muncii; urmează apoi strada Rampei, strada Soldat Ghetu Anghel (toate trei inclusiv);- limita estica a sectorului o constituie drumul Între Tarlale (inclusiv), pînă la intersectia cu calea ferată a Uzinei chimice Dudesti ICECHIM, pe aceasta cale ferată pînă la bulevardul Ion Sulea, apoi pe bulevardul Ion Sulea spre est pînă la marginea estica a Întreprinderii "9 Mai"; de aici spre sud porneşte o linie conventionala pînă la riul Dîmboviţa;- spre sud limita este formată de riul Dîmboviţa pînă în dreptul caii Victoriei, urmează pe calea Victoriei (inclusiv), pînă la intersectia cu bulevardul Republicii.SECTORUL 5Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 4 şi 6, are următoarea delimitare:- începînd din dreptul strazii Militiei, traseul urmează partea dreaptă a Splaiului Independentei, Pieţei Unirii şi Splaiului Unirii pînă la podul peste Dîmboviţa de pe soseaua Vitan Birzesti, limita nordica fiind formată de firul riului Dîmboviţa;- spre est limita o constituie o linie conventionala cu direcţia sud-vest pînă în drumul Cheile Turzii, se continua pe aceasta şi pe strada Pechiu Ion pînă la intersectia cu soseaua Berceni, (Uzina de maşini grele Bucureşti inclusiv);- limita sudica este conventionala, fiind constituită de o linie care porneşte din dreptul strazii Pechiu Ion, cu direcţia vest pînă la Drumul Bercenarului, continuîndu-se pe aceasta pînă la soseaua Giurgiului;- limita vestica urmează traseul: soseaua Giurgiului (inclusiv), pînă la intersectia cu calea ferată Bucureşti-Giurgiu, calea ferată Dealul Spirei-Progresul, pînă la intersectia cu calea Rahovei, se continua pe calea Rahovei (exclusiv), pînă la intersectia cu bulevardul Tudor Vladimirescu, apoi urmează calea Rahovei, strada Colonel Poenaru Bordea, strada Operetei (toate inclusiv), strada Căpitan Rafael Fieraru (exclusiv), pînă la intersectia cu strada Militiei (exclusiv).SECTORUL 6Situat în partea de sud-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 5 şi 7, are următoarea delimitare:- începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei (exclusiv, Splaiul Independentei (partea stinga), strada Militiei, strada Căpitan Rafael Fieraru (ambele inclusiv, strada Operetei, strada Colonel Poenaru Bordea, calea Rahovei (toate exclusiv), pînă la intersectia cu bulevardul Tudor Vladimirescu, calea Rahovei (inclusiv), pînă la intersectia cu calea ferată Dealul Spirei-Progresul; continuîndu-se pe aceasta pînă la intersectarea cu soseaua Giurgiului;- spre sud-vest limita este formată de strada Sinei (inclusiv), de la intersectia cu soseaua Giurgiului pînă la Drumul de Care, pe Drumul de Care şi strada Orşova. În continuare limita este conventionala, fiind constituită de o linie ce începe de la intersectia strazii Orşova cu soseaua Bucureşti-Magurele, spre nord vest intersectind soseaua Alexandriei, în dreptul statiei de pompare I.C.A.B.; urmează pe strada Ghidiceni, pînă la intersectia cu strada Viţei, de unde limita este din nou conventionala, pînă la intrarea Floarea Galbena (exclusiv);- spre nord limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea (inclusiv), de la intrarea Floarea Galbena, pînă la intersectia cu strada Bucsenesti, strada Bucsenesti (inclusiv), pînă la intersectia cu strada Compozitorilor, strada Compozitorilor (exclusiv), pînă la intersectia cu strada General Culcer, strada General Culcer, strada Aviator Caranda (ambele inclusiv), Drumul Taberei (exclusiv), pînă la intersectia cu Drumul Sarii, Drumul Sarii (inclusiv), apoi calea ferată care intersectează strada Razoare şi în continuare bulevardul Geniului (inclusiv); limita se continua pe soseaua Cotroceni (inclusiv), pînă la podul Cotroceni, apoi pe firul riului Dîmboviţa, pînă la podul Elefterie, traverseaza podul Elefterie în dreptul Operei Române şi se continua pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv), pînă la intersectia cu calea Victoriei.SECTORUL 7Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 6 şi 8, are următoarea delimitare:- începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita sudica a sectorului urmează traseul: bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv), pînă la podul Elefterie, apoi firul riului Dîmboviţa pînă la podul Cotroceni, se continua pe soseaua Cotroceni, bulevardul Geniului (ambele exclusiv), pînă la calea ferată care intersectează strada Razoare, apoi Drumul Sarii (exclusiv), Drumul Taberei (inclusiv), strada Aviator Caranda, strada General Culcer (ambele exclusiv), strada Compozitorilor (inclusiv), pînă la intersectarea cu strada Bucsenesti, strada Bucsenesti (exclusiv) pînă la bulevardul Ghencea şi bulevardul Ghencea (exclusiv), pînă la intrarea Floarea Galbena (inclusiv);- spre vest limita o constituie o linie conventionala, care porneşte din dreptul intrării Floarea Galbena, se continua pe calea ferată care serveşte zona industriala din cartierul Militari, pînă la intersectia cu calea ferată de centura, apoi pe aceasta linie ferată pînă la intersectia cu canalul Arges, canalul Arges pînă la capăt; de aici o linie conventionala pînă la riul Dîmboviţa (la capatul strazii Cosbuc, din satul Roşu), se continua pe riul Dîmboviţa pînă la Drumul Morii;- spre nord sectorul este limitat de traseul caii ferate Bucureşti-Rosiori, începînd de la Drumul Morii, pînă în dreptul strazii Prunaru, se continua limita pe strada Prunaru (inclusiv), calea Giulesti (inclusiv, cu excepţia părţii drepte dintre strada Prunaru şi bulevardul Orhideelor), bulevardul Orhideelor, bulevardul Dinicu Golescu, strada Cameliei, Piaţa Ilie Pintilie, strada Berzei (toate inclusiv), calea Grivitei (exclusiv), pînă la intersectia cu calea Victoriei, calea Victoriei (exclusiv), pînă la intersectia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej.SECTORUL 8Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 7 şi 1, are următoarea delimitare:- începînd de la intersectia dintre calea Victoriei şi calea Grivitei, limita de sud-vest urmează traseul: calea Grivitei (inclusiv), strada Berzei, Piaţa Ilie Pintilie, strada Cameliei, bulevardul Dinicu Golescu, bulevardul Orhideelor (toate exclusiv), calea Giulesti (exclusiv, cu excepţia părţii drepte dintre bulevardul Orhideelor şi strada Prunaru), strada Prunaru (exclusiv) pînă la calea ferată Bucureşti-Rosiori, se continua pe traseul caii ferate, pînă la intersectia cu calea ferată de centura;- limita nord-vestica urmează calea ferată de centura, pînă la viroaga riului Colentina;- spre est limita sectorului se continua pe viroaga riului Colentina, soseaua Straulesti (exclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Bucureşti-Constanta, pe aceasta cale ferată spre vest pînă la limita vestica a Parcului Expoziţiei, în continuare pe aceasta limita, pînă la bulevardul Expoziţiei, strada Aviator Traian Vasile, bulevardul 1 Mai (ambele inclusiv), Piaţa Victoriei, calea Victoriei (ambele exclusiv) pînă la intersectia cu calea Grivitei.** *Comune suburbane ce aparţin municipiului BUCUREŞTI:1. Bragadiru                  │ 8. Jilava2. Catelu                      │ 9. Magurele3. Cernica                    │ 10. Mogosoaia4. Cetatea Voluntareasca│ 11. Otopeni5. Chiajna                     │ 12. Pantelimon6. Chitila                       │ 13. Popesti-Leordeni7. Fundeni-Dobroesti       │ 14. Virteju NefliuJUDEŢUL ALBAcu reşedinţa în municipiul ALBA IULIAA. ORAŞE:─────────I. ALBA IULIA (municipiu)II. ABRUDIII. AIUDIV. BLAJV. CIMPENIVI. CUGIRVII. OCNA-MURESVIII. SEBES                                   B. COMUNE:                                   ──────────  1. Albac │ 56. Metes  2. Almasu Mare │ 57. Mihalt  3. Ampoita │ 58. Miraslau  4. Arada │ 59. Mogos  5. Arieseni │ 60. Neagra  6. Avram Iancu │ 61. Noslac  7. Baia de Aries │ 62. Oarda  8. Balcaciu │ 63. Ocnisoara  9. Benic │ 64. Ocolis 10. Berghin │ 65. Ohaba 11. Beta │ 66. Petresti 12. Biia │ 67. Petelca 13. Bistra │ 68. Pianu 14. Blandiana │ 69. Ponor 15. Bucerdea Grinoasa │ 70. Ponorel 16. Bucium │ 71. Posaga 17. Carpinis │ 72. Radesti 18. Cenade │ 73. Răhău 19. Cergau │ 74. Razboieni-Cetate 20. Ceru-Bacainti │ 75. Rimetea 21. Cetatea de Balta │ 76. Rimet 22. Cisteiul de Mures │ 77. Rosia Montană 23. Ciugud (de Aiud) │ 78. Rosia de Secas 24. Ciugud (de Alba) │ 79. Salciua 25. Ciuguzel │ 80. Salistea 26. Ciumbrud │ 81. Sasciori 27. Ciuruleasa │ 82. Scarisoara 28. Cilnic │ 83. Secasel 29. Craciunelul de Jos │ 84. Sinbenedic 30. Cricau │ 85. Sincel 31. Cut │ 86. Sinmiclaus 32. Daia Română │ 87. Sintimbru 33. Dostat │ 88. Sohodol 34. Drasov │ 89. Stremt 35. Farau │ 90. Strungari 36. Fenes │ 91. Sard 37. Galda de Jos │ 92. Sibot 38. Girbova (de Aiud) │ 93. Sona 39. Girbova (de Sebes) │ 94. Spalnaca 40. Girda de Sus │ 95. Spring 41. Hapria │ 96. Sugag 42. Hopirta │ 97. Tatirlaua 43. Ighiu │ 98. Tauni 44. Intregalde │ 99. Teius 45. Inuri │100. Ungurei 46. Izvorul Ampoiului │101. Unirea 47. Jidvei │102. Vadul Motilor 48. Lancram │103. Valea Lungă 49. Livezile │104. Valisoara 50. Loman │105. Veseus 51. Lopadea Noua │106. Vidra 52. Lunca Muresului │107. Vinerea 53. Lupsa │108. Vingard 54. Mahaceni │109. Vintu de Jos 55. Manarade │110. ZlatnaJUDEŢUL ARADcu reşedinţa în municipiul ARADA. ORAŞE:─────────I. ARAD (municipiu)II. INEUIII. LIPOVA                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Adea │ 64. Mindruloc 2. Agrisu Mare │ 65. Misca 3. Agrisu Mic │ 66. Mocrea 4. Almas │ 67. Moneasa 5. Apateu │ 68. Moroda 6. Archis │ 69. Nadas 7. Avram Iancu │ 70. Nadab 8. Bata │ 71. Nadlac 9. Băneşti │ 72. Odvos10. Beliu │ 73. Olari11. Berechiu │ 74. Paulis12. Birchis │ 75. Pecica13. Birsa │ 76. Peregu14. Birzava │ 77. Petris15. Bocsig │ 78. Pilu16. Bontesti │ 79. Pincota17. Brazii │ 80. Plescuta18. Buteni │ 81. Rapsig19. Caporal Alexa │ 82. Revetis20. Capalnas │ 83. Rosia Noua21. Carand │ 84. Satu Nou22. Cermei │ 85. Savirsin23. Chelmac │ 86. Sebis24. Cherelus │ 87. Secusigiu25. Chesint │ 88. Seleus26. Chier │ 89. Semlac27. Chisindia │ 90. Sintea Mare28. Chişineu-Criş │ 91. Simbateni29. Chislaca │ 92. Sinmartin30. Cintei │ 93. Sinpetru German31. Covasint │ 94. Sintana32. Craiva │ 95. Socodor33. Cuied │ 96. Susag34. Curtici │ 97. Sagu35. Cuvesdia │ 98. Seitin36. Dezna │ 99. Sepreus37. Dieci │100. Siclau38. Dorgos │101. Sicula39. Dorobanti │102. Silindia40. Draut │103. Simand41. Felnac │104. Siria42. Firiteaz │105. Sistarovat43. Fintinele │106. Sofronea44. Frumuseni │107. Somosches45. Ghioroc │108. Taut46. Graniceri │109. Tagadau47. Grosii Nori │110. Tirnova48. Gurahont │111. Turnu49. Gurba │112. Tela50. Halmagiu │113. Tipar51. Halmagel │114. Varadia de Mures52. Hasmas │115. Varsand53. Horia │116. Vinga54. Ignesti │117. Vinatori55. Ilteu │118. Virfurile56. Iratosu │119. Vladimirescu57. Livada │120. Zabalt58. Lupesti │121. Zabrani59. Macea │122. Zadareni60. Mailat │123. Zarand61. Manastur │124. Zerind62. Maraus │125. Zimandu Nou63. Misca │126. ZimbruJUDEŢUL ARGEScu reşedinţa în municipiul PITESTIA. ORAŞE─────────I. PITESTI (municipiu)II. CÎMPULUNGIII. CURTEA DE ARGES                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Albeşti (de Curtea de Arges) │ 81. Morteni 2. Albeşti (de Muscel) │ 82. Mosoaia 3. Albota │ 83. Mozaceni 4. Aninoasa │ 84. Mozaceni-Vale 5. Arefu │ 85. Musetesti 6. Bascov │ 86. Negrasi 7. Bascovele │ 87. Nucsoara 8. Babana │ 88. Oarja 9. Badeni │ 89. Oesti10. Baiculesti │ 90. Padureti11. Balilesti │ 91. Paduroiu12. Beleti-Negresti │ 92. Patroaia13. Berevoesti │ 93. Pietrosani14. Birlogu │ 94. Poenari (de Curtea de Arges)15. Bogati │ 95. Poenari (de Muscel)16. Boteni │ 96. Poenita17. Botesti │ 97. Poiana Lacului18. Bradu │ 98. Popesti19. Bradulet │ 99. Popesti - Palanga20. Brosteni │100. Priboeni21. Budeasa │101. Racovita22. Budisteni │102. Radesti23. Bughea de Jos │103. Răscăeţi24. Bughea de Sus │104. Ratesti25. Buzoesti │105. Recea26. Capu Piscului │106. Retevoesti27. Caldararu │107. Richitele28. Calinesti │108. Rica29. Cateasca │109. Rincaciov30. Cepari │110. Rociu31. Cetăţeni │111. Rucar32. Cicanesti │112. Salatrucu33. Ciocesti │113. Salistea34. Ciofringeni │114. Samara35. Ciomagesti │115. Sapata de Jos36. Ciupa │116. Sapata de Sus37. Colibasi │117. Schitu Golesti38. Corbeni │118. Silistea39. Corbi │119. Silisteni40. Cornatel │120. Slatioarele41. Costesti │121. Slobozia (de Costesti)42. Cosesti │122. Slobozia (de Gaesti)43. Cotmeana │123. Smeura44. Cringurile │124. Stanesti45. Cuca │125. Stilpeni46. Davidesti │126. Stolnici47. Darmanesti │127. Stoenesti48. Deagurile │128. Strimbeni49. Dedulesti │129. Stroesti50. Dîmbovicioara │130. Suseni (de Costesti)51. Dobresti │131. Suseni (de Gaesti)52. Dobrogostea │132. Selaru53. Domneşti │133. Ştefan cel Mare54. Dragoslavele │134. Stefanesti55. Draganu │135. Suici56. Draghici │136. Teiu57. Fierbinti │137. Tigveni58. Filfani │138. Topoloveni59. Gliganu de Sus │139. Tutana60. Glimbocata │140. Titesti61. Godeni │141. Tutulesti62. Golesti │142. Uda63. Hirsesti │143. Ungheni64. Hirtiesti │144. Urlueni65. Humele │145. Urluesti66. Ionesti │146. Valea Danului67. Izvoru (de Costesti) │147. Valea Iasului68. Izvoru (de Pitesti) │148. Valea Mare69. Launele de Sus │149. Valea Mare-Podgoria70. Leicesti │150. Valea Mare-Pravat71. Leordeni │151. Valea Marului72. Leresti │152. Valea Ursului73. Mares │153. Vata74. Malureni │154. Valeni-Podgoria75. Maracineni │155. Vedea76. Micesti │156. Vilcelele77. Mihaesti │157. Vlădeşti78. Mioarele │158. Vulturesti79. Mirosi │159. Zarnesti80. Mirghia │JUDEŢUL BACAUcu reşedinţa în municipiul BACAUA. ORAŞE:─────────I. BACAU (municipiu)II. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ (municipiu)III. BAILE SLANICIV. BUHUSIV. COMANESTIVI. MOINESTIVII. TIRGU OCNA                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Agas │ 60. Lichitiseni 2. Apa Asau │ 61. Lipova 3. Ardeoani │ 62. Livezile 4. Asau │ 63. Lozinca 5. Balcani │ 64. Luizi-Calugara 6. Benesti │ 65. Luncani 7. Beresti-Bistrita │ 66. Magiresti 8. Beresti-Tazlau │ 67. Magura 9. Berzunti │ 68. Marasti10. Birsanesti │ 69. Margineni11. Blaga │ 70. Minastirea Casin12. Blagesti │ 71. Negri13. Bogdanesti │ 72. Nicolae Balcescu14. Bratila │ 73. Odobesti15. Brusturoasa │ 74. Oniscani16. Buciumi │ 75. Orbeni17. Bucsesti │ 78. Palanca18. Buda │ 77. Parava19. Buhaci │ 78. Parincea20. Burdusaci │ 79. Pancesti21. Casin │ 80. Petresti22. Cabesti │ 81. Pincesti23. Caiuti │ 82. Pirgaresti24. Chetris │ 83. Pirjol25. Cirligi │ 84. Plopana26. Cleja │ 85. Podu Turcului27. Cociu │ 86. Poduri28. Colonesti │ 87. Prajesti29. Corbasca │ 88. Racova30. Cosnea │ 89. Răcăciuni31. Cotofanesti │ 90. Racatau32. Damienesti │ 91. Rachitoasa33. Daramanesti │ 92. Rosiori34. Dofteana │ 93. Sascut-Sat35. Dumbrava │ 94. Sascut-Tirg36. Faraoani │ 95. Satu Nou37. Filipeni │ 96. Sanduleni38. Filipesti │ 97. Sărată39. Fintinele │ 98. Saucesti40. Floresti │ 99. Scorteni41. Frumuselu │100. Secueni42. Gaiceana │101. Siretul43. Ghimes-Faget │102. Slobozia44. Girlenii de Sus │103. Solont45. Glavanesti │104. Stanisesti46. Gloduri │105. Strugari47. Godinesti │106. Ştefan cel Mare48. Goioasa │107. Tazlaul de Sus49. Grigoreni │108. Tatarasti50. Grozesti │109. Tavadaresti51. Gura Vaii │110. Tescani52. Helegiu │111. Tirgu Trotus53. Hemeiuşi │112. Traian54. Hirja │113. Ungurenii55. Horgesti │114. Urechesti56. Huruesti │115. Ursa-Motoseni57. Itesti │116. Valea Seaca (de Adjud)58. Lehancea │117. Valea Seaca (de Bacau)59. Letea Veche │JUDEŢUL BIHORcu reşedinţa în municipiul ORADEAA. ORAŞE:─────────I. ORADEA (municipiu)II. BEIUSIII. Dr. PETRU GROZAIV. MARGHITAV. NUCETVI. SALONTAVII. VASCAU                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Abramut │ 72. Luncsoara 2. Alesd │ 73. Lupoaia 3. Alparea │ 74. Margine 4. Astileu │ 75. Madaras 5. Ateas │ 76. Magesti 6. Avram Iancu │ 77. Meziad 7. Balc │ 78. Mierlau 8. Batar │ 79. Miersig 9. Biharia │ 80. Miheleu10. Boianu Mare │ 81. Mizies11. Boiu │ 82. Nojorid12. Borod │ 83. Olcea13. Bors │ 84. Osorhei14. Bratca │ 85. Paleu15. Brusturi │ 86. Petid16. Budureasa │ 87. Pietroasa17. Buduslau │ 88. Poclusa de Barcau18. Bulz │ 89. Pocola19. Buntesti │ 90. Pomezeu20. Burzuc │ 91. Popesti21. Cădea │ 92. Rabagani22. Cabesti │ 93. Remetea23. Carpinet │ 94. Remeti24. Cefa │ 95. Rieni25. Ceica │ 96. Ripa26. Cetariu │ 97. Rosia27. Cherechiu │ 98. Rosiori28. Chesereu │ 99. Sacadat29. Chijic │100. Sacueni30. Chiscau │101. Salacea31. Chislaz │102. Salard32. Ciuhoi │103. Saliste de Vascau33. Ciumeghiu │104. Sîmbăta34. Cimpani │105. Siniob35. Cociuba Mare │106. Sinmartin36. Cosdeni │107. Sinnicolau Roman37. Cotiglet │108. Sintandrei38. Cristior │109. Sirbi39. Cubulcut │110. Spinus40. Cuiesd │111. Suiug41. Curatele │112. Suplacu de Barcau42. Curtuiseni │113. Sauaieu43. Damis │114. Serghis44. Delurenii │115. Silindru45. Derna │116. Simian46. Diosig │117. Sinteu47. Dobresti │118. Sisterea48. Drăgăneşti │119. Suncuius49. Dragesti │120. Talpos50. Dumbravani │121. Tarcea51. Dumbravita de Codru │122. Tamasda52. Finis │123. Tamaseu53. Galospetreu │124. Tarcaia54. Gepiu │125. Tasad55. Ghiorac │126. Tauteu56. Ginta │127. Telechiu57. Girisu de Cris │128. Tileagd58. Girisu Negru │129. Tinca59. Grosi │130. Toboliu60. Gurbediu │131. Tulca61. Hidisel │132. Uileacu de Beius62. Hidiselu de Sus │133. Uileacu de Cris63. Holod │134. Ursad64. Hotar │135. Vadu Crisului65. Husasau de Tinca │136. Valea lui Mihai66. Ianosda │137. Vasad67. Ineu │138. Viisoara68. Lazuri de Beius │139. Virciorog69. Lazareni │140. Voivozi70. Lugas │141. Zece Hotare71. Lunca │JUDEŢUL BISTRITA-NASAUDcu reşedinţa în oraşul BISTRITAA. ORAŞE:─────────I. BISTRITAII. NASAUDIII. SINGEORZ-BĂI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Archiud │37. Monor 2. Beclean │38. Muresenii Birgaului 3. Bistrita Birgaului │39. Negrilesti 4. Blajenii de Jos │40. Nepos 5. Bozies │41. Nimigea 6. Branistea │42. Nuseni 7. Budacu de Jos │43. Ocnita 8. Budesti │44. Orosfaia 9. Caianu Mic │45. Parva10. Chiochis │46. Poienile Zagrei11. Chirales │47. Prundu Birgaului12. Chiuza │48. Rebra13. Ciceu-Giurgesti │49. Rebrisoara14. Ciceu-Mihaesti │50. Reteag15. Corvineşti │51. Rodna16. Cosbuc │52. Romuli17. Dobric │53. Salva18. Dorolea │54. Satu Nou19. Dumitra │55. Silivasu de Cîmpie20. Dumitrita │56. Singeorzu Nou21. Feldru │57. Sinmihaiu de Cîmpie22. Galaţii Bistritei │58. Spermezeu23. Ilva Mare │59. Sant24. Ilva Mica │60. Sieu25. Josenii Birgaului │61. Sieu-Magherus26. Lechinta │62. Sieu-Odorhei27. Lesu │63. Sieut28. Livezile │64. Sintereag29. Lunca Ilvei │65. Sopteriu30. Maieru │66. Teaca31. Matei │67. Telciu32. Magura Ilvei │68. Tiha Birgaului33. Mariselu │69. Tirlisua34. Miceştii de Cîmpie │70. Tagu35. Milas │71. Uriu36. Mintiu │72. ZagraJUDEŢUL BOTOSANIcu reşedinţa în municipiul BOTOSANIA. ORAŞE:─────────I. BOTOSANI (municipiu)II. DOROHOI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Adaseni │47. Manoleasa 2. Albeşti │48. Mihaileni 3. Avrameni │49. Mihalaseni 4. Baluseni │50. Mileanca 5. Blindesti │51. Miorcani 6. Borzesti │52. Mitoc 7. Braesti │53. Minastirea Doamnei 8. Broscauti │54. Minastireni 9. Bucecea │55. Movila Rupta10. Calarasi │56. Nicseni11. Cindesti │57. Nicolae Balcescu12. Concesti │58. Oneaga13. Copalau │59. Oroftiana14. Cordareni │60. Paltinis15. Corlateni │61. Poiana16. Corni │62. Pomirla17. Cosula │63. Prajeni18. Cotusca │64. Rachiti19. Cracalia │65. Radauti-Prut20. Crasnaleuca │66. Rauseni21. Cristesti │67. Ripiceni22. Cristinesti │68. Ringhilesti23. Cucorani │69. Roma24. Darabani │70. Româneşti25. Dersca │71. Santa Mare26. Dimacheni │72. Saveni27. Dingeni │73. Socrujeni28. Dobirceni │74. Stauceni29. Draguseni │75. Stînceşti30. Durnesti │76. Suharau31. Flaminzi │77. Sulita32. Frumusica │78. Sendriceni33. Fundu Hertii │79. Stefanesti34. George Enescu │80. Stiubieni35. Gorbanesti │81. Todireni36. Havirna │82. Trusesti37. Hanesti │83. Tudora38. Hiliseu │84. Ungureni39. Hlipiceni │85. Unteni40. Horodistea │86. Văculeşti41. Hudesti │87. Viisoara42. Ibanesti │88. Virfu Cîmpului43. Leorda │89. Vladeni44. Liveni │90. Viasinesti45. Lozna │91. Vorniceni46. Lunca │92. VoronaJUDEŢUL BRAŞOVcu reşedinţa în municipiul BRAŞOVA. ORAŞE:─────────I. BRAŞOV (municipiu)II. CODLEAIII. FAGARASIV. PREDEALV. RISNOVVI. RUPEAVII. SACELEVIII. VICTORIAIX. ZARNESTI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Apata │37. Ileni 2. Archita │38. Jibert 3. Barcut │39. Jimbor 4. Beclean │40. Lisa 5. Beia │41. Lovnic 6. Berivoi │42. Maerus 7. Bod │43. Magura 8. Bran │44. Mindra 9. Budila │45. Moeciu10. Bunesti │46. Ormenis11. Calbor │47. Parau12. Câtă │48. Poiana Marului13. Cincu │49. Prejmer14. Comana │50. Purcareni15. Crihalma │51. Racosul de Jos16. Cristian │52. Sîmbăta de Sus17. Crit │53. Sinpetru18. Crizbav │54. Sohodol19. Cuciulata │55. Sercaia20. Dacia │56. Sercaita21. Daisoara │57. Sinca Noua22. Dopca │58. Sinca Veche23. Dragus │59. Sirnea24. Drauseni │60. Soars25. Dumbravita │61. Tarlungeni26. Feldioara │62. Teliu27. Felmer │63. Ticusul Vechi28. Fundata │64. Ucea de Jos29. Ghimbav │65. Ungra30. Grinari │66. Vaida Recea31. Halchiu │67. Vama Buzaului32. Harman │68. Venetia33. Hirseni │69. Vistea de Jos34. Hoghiz │70. Voila35. Holbav │71. Voivodeni36. Homorod │72. VulcanJUDEŢUL BRĂILAcu reşedinţa în municipiul BRĂILAA. ORAŞE:─────────I. BRĂILA (municipiu)                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Baldovinesti │36. Mihail Kogălniceanu 2. Batogu │37. Mircea Voda 3. Baraganul │38. Movila Miresii 4. Bertestii de Jos │39. Pitulati 5. Bordei Verde │40. Plopu 6. Cazasu │41. Racovita 7. Chiscani │42. Rimnicelu 8. Ciocile │43. Romanu 9. Ciresu │44. Rosiori10. Ciineni-Băi │45. Salcia11. Coltea │46. Salcia-Tudor12. Corbu │47. Scortaru Nou13. Cotu Lung │48. Scortaru Vechi14. Cuza Voda │49. Silistea15. Drogu │50. Spiru Haret16. Dudestii │51. Stancuta17. Faurei │52. Surdila-Gaiseanca18. Filipesti │53. Surdila-Greci19. Galbenu │54. Sutesti20. Gemenele │55. Tataru21. Gradistea │56. Tichilesti27. Gropeni │57. Traian23. Gulianca │58. Tudor Vladimirescu24. Gura Calmatui │59. Tufesti25. Ianca │60. Tibanesti26. Ibrianu │61. Ulmul27. Insuratei │62. Unirea28. Jirlau │63. Urleasca29. Jugureanu │64. Valea Cinepii30. Lanurile │65. Vădeni31. Latinu │66. Victoria32. Liscoteanca │67. Visani33. Marasu │68. Viziru34. Maxineni │69. Zavoaia35. Mihai Bravu │JUDEŢUL BUZAUcu reşedinţa în municipiul BUZAUA. ORAŞE:─────────I. BUZAU (municipiu)II. RIMNICU SARAT                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Aldeni │ 75. Margaritesti 2. Amara │ 76. Mărunţişu 3. Amaru │ 77. Merei 4. Balta Alba │ 78. Mihailesti 5. Balta Tocila │ 79. Minzalesti 6. Babeni │ 80. Mlajet 7. Baile │ 81. Movila Banului 8. Balaceanu │ 82. Murgesti 9. Balanesti │ 83. Naeni10. Balteni │ 84. Nehoiasu11. Bisoca │ 85. Nehoiu12. Bisca Chiojdului │ 86. Nicolesti13. Beceni │ 87. Niculesti14. Bentu │ 88. Niscov15. Berca │ 89. Odaile16. Beslii │ 90. Padina17. Blajani │ 91. Pardosi18. Boboc │ 92. Padureni19. Boldu │ 93. Paltineni20. Bradeanu │ 94. Panatau21. Braesti │ 95. Patirlagele22. Bratilesti │ 96. Pietroasele23. Breaza │ 97. Pirscov24. Buda │ 98. Plaiurile25. Calvini │ 99. Plescoi26. Caragele │100. Plesesti27. C.A. Rosetti │101. Podgoria28. Caldarasti │102. Pogoanele29. Canesti │103. Posta30. Carpinistea │104. Puesti31. Catina │105. Racoviteni32. Cernatesti │106. Rimnicelul33. Chiliile │107. Riu34. Chiojdu │108. Robeasca35. Cilibia │109. Robesti36. Cislau │110. Rusavat37. Cimpeni │111. Rusetu38. Cindesti │112. Sageata39. Cirligu Mare │113. Sahateni40. Clondiru │114. Salcioara41. Cochirleanca │115. Sapoca42. Cojanu │116. Sărată-Monteoru43. Corbu │117. Sarulesti44. Costesti │118. Scortoasa45. Cotatcu │119. Scurtesti46. Cozieni │120. Scutelnici47. Dedulesti │121. Sibiciu de Sus48. Fintesti │122. Simileasca49. Florica │123. Siriu50. Galbinasi │124. Smeeni51. Gavanesti │125. Smirdan52. Gheraseni │126. Stilpu53. Ghergheasa │127. Suditi54. Glodeanu Sarat │128. Saringa55. Glodeanu-Silistea │129. Stiubei56. Grabicina │130. Tega57. Grajdana │131. Topliceni58. Grebanu │132. Tintesti59. Greceanca │133. Udati60. Gura Teghii │134. Ulmeni61. Izvoru Dulce │135. Unguriu62. Între Sibicii │136. Vadu Pasii63. Lapos │137. Vadu Soresti64. Largu │138. Valea Muscelului65. Limpezis │139. Valea Rimnicului66. Lipia │140. Valea Salciei67. Livada │141. Vernesti68. Lopatari │142. Vintila Voda69. Luciu │143. Vintileanca70. Lunca │144. Vilcelele71. Maxenu │145. Zarnesti72. Macrina │146. Ziduri73. Magura │147. Zoita74. Maracineni │148. ZorestiJUDEŢUL CARAS-SEVERINcu reşedinţa în municipiul RESITAA. ORAŞE:─────────I. RESITA (municipiu)II. ANINAIII. BAILE HERCULANEIV. BOCSAV. CARANSEBESVI. MOLDOVA NOUAVII. ORAVITAVIII. OTELUL ROŞU                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Armenis │ 55. Marga 2. Bania │ 56. Magura 3. Bautar │ 57. Maureni 4. Belobresca │ 58. Mehadia 5. Berliste │ 59. Mehadica 6. Berzasca │ 60. Moldova Veche 7. Berzovia │ 61. Naidas 8. Bigar │ 62. Nicolint 9. Bogiltin │ 63. Obreja10. Bolvasnita │ 64. Ocna de Fier11. Bozovici │ 65. Ohaba-Mitnic12. Bradisorul de Jos │ 66. Paltinisul13. Brebu │ 67. Patas14. Brebu Nou │ 68. Pescarii15. Brosteni │ 69. Petnic16. Buchin │ 70. Pirvova17. Bucosnita │ 71. Plugova18. Bucova │ 72. Poiana19. Carasova │ 73. Pojejena20. Carbunari │ 74. Prigor21. Cavaran │ 75. Prilipet22. Ciclova Română │ 76. Ramna23. Ciuchici │ 77. Racasdia24. Ciudanovita │ 78. Rudaria25. Cilnic │ 79. Rusca Montană26. Clocotici │ 80. Sacu27. Comoriste │ 81. Sasca Montană28. Copacele │ 82. Secaseni29. Cornea │ 83. Secu30. Cornereva │ 84. Sichevita31. Dalboset │ 85. Slatina-Nera32. Delinesti │ 86. Slatina-Timiş33. Doclin │ 87. Socol34. Dognecea │ 88. Svinita35. Doman │ 89. Sopotu Nou36. Domasnea │ 90. Sosdea37. Eibenthal │ 91. Teregova38. Ezeris │ 92. Ticvaniu Mare39. Fizes │ 93. Tirol40. Firliug │ 94. Tirnova41. Forotic │ 95. Toplet42. Girbovat │ 96. Turnu Ruieni43. Girliste │ 97. Valea Bistrei44. Girnic │ 98. Valea Bolvasnita45. Glimboca │ 99. Valeapai46. Gradinarii │100. Valiug47. Iablanita │101. Varadia48. Iam │102. Vermes49. Ilidia │103. Vrani50. Lapusnicel │104. Vraniut51. Lapusnicu Mare │105. Zagujeni52. Liubcova │106. Zerveşti53. Luncavita │107. Zlatita54. Lupac │108. Zorlentu MareJUDEŢUL CLUJcu reşedinţa în municipiul CLUJA. ORAŞE:─────────I. CLUJ (municipiu)II. DEJ (municipiu)III. TURDA (municipiu)IV. CiMPIA TURZIIV. GHERLAVI. HUEDIN                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Aghiresu │ 61. Lujerdiu 2. Aiton │ 62. Luna 3. Alunis │ 63. Luncani 4. Apahida │ 64. Macau 5. Aschileu │ 65. Maia 6. Baciu │ 66. Maguri 7. Baisoara │ 67. Manastireni 8. Belis │ 68. Margau 9. Bobilna │ 69. Marisel10. Bogata │ 70. Mica11. Boian │ 71. Micesti12. Boju │ 72. Mihai Viteazu13. Bontida │ 73. Mihaiesti14. Borsa │ 74. Mintiu Gherlii15. Buru │ 75. Mociu16. Buza │ 76. Moldovenesti17. Caianu │ 77. Morlaca18. Calata │ 78. Muntele19. Calarasi │ 79. Negreni20. Calatele │ 80. Nima21. Camarasu │ 83. Panticeu22. Capus │ 82. Petresti23. Caseiu │ 83. Plaesti24. Catina │ 84. Ploscos25. Ceanu Mare │ 85. Podeni26. Chinteni │ 86. Poiana27. Chiuesti │ 87. Poieni28. Ciubancuta │ 88. Rachitele29. Ciucea │ 89. Recea-Cristur30. Ciurila │ 90. Rediu31. Citcau │ 91. Risca32. Cojocna │ 92. Rugasesti33. Cornesti │ 93. Sava34. Craesti │ 94. Sacuieu35. Cuzdrioara │ 95. Sandulesti36. Dabica │ 96. Savadisla37. Deusu │ 97. Sic38. Dezmir │ 98. Sincraiu39. Diviciori │ 99. Sinmartin40. Dingau │100. Sinpaul41. Dirja │101. Sintioana42. Dretea │102. Soporu de Cîmpie43. Dumbrava │103. Suatu44. Feiurdeni │104. Sucutard45. Feleacu │105. Sutu46. Filea │106. Ticu47. Fizesu Gherlii │107. Triteni48. Floresti │108. Turea49. Frata │109. Tureni50. Gadalin │110. Taga51. Geaca │111. Unguras52. Gilau │112. Vad53. Iara │113. Vaida-Camaras54. Iclod │114. Valea Draganului55. Iuriu de Cîmpie │115. Valea Ierii56. Izvoru Crisului │116. Viisoara57. Jichis │117. Vistea58. Jucu │118. Vilcele59. Lita │119. Vultureni60. Livada │JUDEŢUL CONSTANTAcu reşedinţa în municipiul CONSTANTAA. ORAŞE:─────────I. CONSTANTA (municipiu)Oraşe ce aparţin municipiului Constanta:1. Eforie2. Mangalia3. TechirghiolComune suburbane ce aparţin municipiului Constanta:1. Agigea2. 23 August3. Lumina4. Navodari5. Ovidiu6. TuzlaII. CERNAVODAIII. HÎRŞOVAIV. MEDGIDIA                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Abrud │42. Mereni 2. Adamclisi │43. Mihail Kogălniceanu 3. Albeşti │44. Mihai Viteazu 4. Aliman │45. Mircea Voda 5. Almalau │46. Movilita 6. Baneasa │47. Murfatlar 7. Baraganu │48. Negresti 8. Canlia │49. Negru Voda 9. Carvan │50. Negureni10. Castelu │51. Nicolae Balcescu11. Cerchezu │52. Nistoresti12. Chirnogeni │53. Olteni13. Ciobanu │54. Oltina14. Ciocîrlia │55. Osmancea15. Cobadin │56. Ostrov16. Cochirleni │57. Pantelimon17. Cogealac │58. Poarta Alba18. Comana │59. Pecineaga19. Corbu │60. Pestera20. Cotu Vaii │61. Petrosani21. Crucea │62. Plopeni22. Cumpana │63. Rasova23. Darabani │64. Rimnic24. Deleni │65. Saligny25. Dobromiru din Vale │66. Saraiu26. Dulgheru │67. Sacele27. Dumbraveni │68. Seimeni28. Dunarea │69. Sibioara29. Fintinele │70. Silistea30. Girliciu │71. Sinoie31. Girlita │72. Tirgusor32. General Scarisoreanu │73. Topalu33. Ghindaresti │74. Topraisar34. Gradina │75. Tortoman35. Gura Dobrogei │76. Tudor Vladimirescu36. Horia │77. Valul lui Traian37. Ion Corvin │78. Valeni38. Independenta │79. Viile39. Istria │80. Viroaga40. Limanu │81. Vulturu41. Lipnita │JUDEŢUL COVASNAcu reşedinţa în oraşul SFÎNTU GHEORGHEA. ORAŞE:─────────I. SFÎNTU GHEORGHEII. COVASNAIII. TIRGU SECUIESC                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Aita Mare │30. Herculian 2. Aita Seaca │31. Ilieni 3. Alungeni │32. Intorsura Buzaului 4. Aninoasa │33. Lemnia 5. Araci │34. Lisnau 6. Arcus │35. Lungă 7. Baraolt │36. Malnas 8. Barcani │37. Martineni 9. Batani │38. Mereni10. Belin │39. Micfalau11. Biborteni │40. Moacsa12. Bicsad │41. Ojdula13. Bodoc │42. Ozun14. Borosneul Mare │43. Papauti15. Brates │44. Petriceni16. Bradut │45. Poian17. Bretcu │46. Reci18. Catalina │47. Sita Buzaului19. Capeni │48. Sintionlunca20. Cernatul │49. Sinzieni21. Chichis │50. Tamasfalau22. Chilieni │51. Turia23. Comandau │52. Valea Crisului24. Dalnic │53. Valea Mare25. Dobirlau │54. Vilcele26. Estelnic │55. Virghis27. Ghelinta │56. Zagon28. Ghidfalau │57. Zabala29. Haghig │JUDEŢUL DIMBOVITAcu reşedinţa în municipiul TIRGOVISTEA. ORAŞE:─────────I. TIRGOVISTE (municipiu)II. GAESTIIII. MORENIIV. PUCIOASA                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Adinca │ 58. Lunguletu 2. Aninoasa │ 59. Malu cu Flori 3. Baleni-Români │ 60. Magura 4. Baleni-Sirbi │ 61. Manesti 5. Balteni │ 62. Marcesti 6. Barbuletu │ 63. Matasaru 7. Bezdead │ 64. Mircea Voda 8. Bilciuresti │ 65. Mogosani 9. Bolovani │ 66. Moroeni10. Branistea │ 67. Motaeni11. Branesti │ 68. Nucet12. Bratesti │ 69. Ocnita13. Buciumeni │ 70. Odobesti14. Bucsani │ 71. Perşinari15. Caragiale │ 72. Petresti16. Catunu │ 73. Petresti (de Gaesti)17. Cindesti-Deal │ 74. Picior de Munte18. Cindesti-Vale │ 75. Pietrari19. Cobia de Jos │ 76. Pietrosita20. Cobia de Sus │ 77. Pitaru21. Cojasca │ 78. Poiana22. Colacu │ 79. Potlogi23. Colanu │ 80. Produlesti24. Comisani │ 81. Pucheni25. Contesti │ 82. Putu cu Salcie26. Corbii Mari │ 83. Raciu27. Cornatelu │ 84. Racari28. Cornesti │ 85. Răzvadul de Jos29. Costestii din Vale │ 86. Riu Alb30. Crovu │ 87. Româneşti31. Darmanesti │ 88. Runcu32. Dobra │ 89. Sacueni33. Doicesti │ 90. Salcioara34. Dragodana │ 91. Salcuta35. Dragodanesti │ 92. Scheiu36. Dragomiresti │ 93. Serdanu37. Ederile │ 94. Sperieteni38. Fieni │ 95. Sotinga39. Finta │ 96. Tatarani40. Frasinu │ 97. Teis41. Gemenea │ 98. Titu42. Gheboaia │ 99. Ulieşti43. Gheboieni │100. Ulmi44. Ghinesti │101. Ungureni (de Titu)45. Ghirdoveni │102. Ungureni (de Tirgoviste)46. Glodeni │103. Valea Lungă-Cricov47. Gorgota │104. Valea Lungă-Gorgota48. Gura Foii │105. Valea Voevozilor49. Gura Ocnitei │106. Vacaresti50. Gura Sutii │107. Valeni-Dîmboviţa51. Habeni │108. Visina52. Hulubesti │109. Visinesti53. Ionesti │110. Virfuri54. Izvoarele │111. Vladeni55. Jugureni │112. Voinesti56. Lucieni │113. Vulcana-Băi57. Ludesti │114. Vulcana-PandeleJUDEŢUL DOLJcu reşedinţa în municipiul CRAIOVAA. ORAŞE:─────────I. CRAIOVA (municipiu)II. BAILESTIIII. CALAFAT                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Afumati │ 73. Izvoarele 2. Almaju │ 74. Izvoru 3. Amarastii de Jos │ 75. Intorsura 4. Amarastii de Sus │ 76. Lacrita 5. Apele Vii │ 77. Leu 6. Argetoaia │ 78. Lipovu 7. Balota │ 79. Listeava 8. Basarabi │ 80. Locusteni 9. Bechetu │ 81. Maglavit10. Belcinu │ 82. Malu Mare11. Belotu │ 83. Marotinu de Sus12. Bistretu │ 84. Macesu de Jos13. Birca │ 85. Macesu de Sus14. Birza │ 86. Maracinele15. Botosesti-Paia │ 87. Melinesti16. Brabova │ 88. Mischii17. Bralostita │ 89. Mirsani18. Branistea │ 90. Motatei19. Bratovoesti │ 91. Murgasu20. Bradesti │ 92. Negoesti21. Breasta │ 93. Negoiu22. Bucovat │ 94. Orodelu23. Bucovicioru │ 95. Ostroveni24. Bulzesti │ 96. Padea25. Calopar │ 97. Panaghia26. Caraula │ 98. Perisoru27. Carpen │ 99. Pielesti28. Castranova │100. Piria29. Catanele │101. Piscu Vechi30. Calarasi │102. Plenita31. Calugarei │103. Plesoiu32. Celaru │104. Plosca33. Ceratu │105. Podari34. Cernatesti │106. Poiana Mare35. Cernelele │107. Popinzalesti36. Cetate │108. Preajba de Padure37. Cioroiasu │109. Predesti38. Ciupercenii Noi │110. Radomiru39. Ciupercenii Vechi │111. Radovanu40. Ciutura │112. Rasnicu41. Cimpeni │113. Rastu42. Cornu │114. Racari43. Cosoveni │115. Robanesti44. Cotofenii din Dos │116. Rojiste45. Cotofenii din Faţa │117. Sadova46. Coveiu │118. Salcia47. Daneti │119. Salcuta48. Dabuleni │120. Sarbatoarea49. Desa │121. Scaesti50. Diosti │122. Seaca de Cimp51. Dobresti │123. Seaca de Padure52. Dobrotesti │124. Secu53. Dragotesti │125. Segarcea54. Dranicu │126. Silistea Crucii55. Dunareni │127. Sopotu56. Farcasu │128. Simnicu de Sus57. Filiasi │129. Talpasu58. Foisor │130. Teascu59. Fratostita │131. Terpezita60. Galicea Mare │132. Tesluiul61. Ghercesti │133. Tunarii Vechi62. Ghindeni │134. Tandara63. Gighera │135. Tuglui64. Giubega │136. Ungureni65. Giurgita │137. Unirea66. Gingiova │138. Urzicuta67. Goesti │139. Vela68. Gogosu │140. Velesti69. Goicea │141. Verbita70. Grecesti │142. Virtopu71. Horezu-Poenari │143. Virvoru72. Isalnita │144. ZanoagaJUDEŢUL GALAŢIcu reşedinţa în municipiul GALAŢIA. ORAŞE:─────────I. GALAŢI (municipiu)II. TECUCI (municipiu)                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Adam │41. Jorasti 2. Aldesti │42. Liesti 3. Balintesti │43. Matca 4. Barcea │44. Mastacani 5. Balabanesti │45. Mindresti 6. Balasesti │46. Movileni 7. Baleni │47. Munteni 8. Baneasa │48. Namoloasa-Sat 9. Beresti │49. Namoloasa-Tirg10. Blinzi │50. Nartesti11. Branistea │51. Negrilesti12. Brahasesti │52. Nicoresti13. Branesti │53. Oancea14. Bucesti │54. Pechea15. Buciumeni │55. Piscu16. Bujor │56. Poiana17. Cavadinesti │57. Priponesti18. Certesti │58. Radesti19. Ciorasti │59. Rediul20. Condrea │60. Rogojeni21. Corni │61. Roscani22. Corod │62. Schela23. Cosmesti │63. Scinteesti24. Costache Negri │64. Slivna25. Craesti │65. Slobozia-Conachi26. Cuca │66. Smirdan27. Cudalbi │67. Smulti28. Drăgăneşti │68. Sendreni29. Draguseni │69. Sivita30. Firtanesti │70. Talpigi31. Foltesti │71. Tudor Vladimirescu (de Bujor)32. Frumusita │72. Tudor Vladimirescu (de Galaţi)33. Fundeni │73. Tulucesti34. Furceni │74. Tepu35. Ganesti │75. Umbrăreşti36. Ghidigeni │76. Valea Marului37. Gohor │77. Vădeni38. Grivita │78. Vinatori39. Independenta │79. Virlezi40. Ivesti │80. VlădeştiJUDEŢUL GORJcu reşedinţa în municipiul TIRGU JIUA. ORAŞE:─────────I. TIRGU JIU (municipiu)II. MOTRU                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Albeni │ 59. Livada 2. Alimpesti │ 60. Logresti-Moşteni 3. Andreesti │ 61. Matasari 4. Aninoasa │ 62. Miculesti 5. Arcani │ 63. Moi 6. Baia de Fier │ 64. Musetesti 7. Balosani │ 65. Negoesti 8. Balanesti │ 66. Negomiru 9. Balesti │ 67. Negreni10. Barbatesti │ 68. Novaci11. Bengesti │ 69. Pesteana-Jiu12. Bilta │ 70. Pestisani13. Birsesti │ 71. Pinoasa14. Birzeiu │ 72. Piscoiu15. Bobu │ 73. Plopsoru16. Bolbosi │ 74. Plostina17. Bradiceni │ 75. Pociovalistea18. Branesti │ 76. Pocruia19. Bratuia │ 77. Poiana20. Brosteni │ 78. Poiana-Seciuri21. Budieni │ 79. Pojaru22. Bumbesti-Jiu │ 80. Pojogeni23. Bumbesti-Piticu │ 81. Polovragi24. Calugareni │ 82. Prigoria25. Capreni │ 83. Raci26. Carpinisu │ 84. Rădineşti27. Ceauru │ 85. Rosia de Amaradia28. Celeiu │ 86. Rosia-Jiu29. Ceplea │ 87. Runcu30. Cernadia │ 88. Samarinesti31. Ciocadia │ 89. Sacelu32. Ciuperceni │ 90. Saulesti33. Cilcesti │ 91. Schela34. Cilnicu │ 92. Scoarta35. Cirbesti │ 93. Scrada36. Cornesti │ 94. Simbotin37. Covrigi │ 95. Sirbesti38. Cretesti │ 96. Slavuta39. Cruşeţu │ 97. Slivilesti40. Curtisoara │ 98. Stanesti41. Danciulesti │ 99. Stejarul42. Danesti │100. Stejarul-Hurezani43. Dobrita │101. Stoina44. Dragoeni │102. Telesti45. Dragotesti │103. Tismana46. Dumbraveni │104. Tirgu Carbunesti47. Gilortul │105. Tirgu Logresti48. Girbovu │106. Turburea49. Glodeni │107. Turceni50. Godinesti │108. Turcineşti51. Groserea │109. Ticleni52. Hurezani │110. Tintareni53. Iaşi-Gorj │111. Urdari54. Ionesti │112. Valea cu Apa55. Iormanesti │113. Văgiuleşti56. Jupinesti │114. Valari57. Lelesti │115. Vladimiru58. Licuriciu │116. ZorlestiJUDEŢUL HARGHITAcu reşedinţa în oraşul MIERCUREA-CIUCA. ORAŞE:─────────I. ODORHEIUL SECUIESC (municipiu)II. MIERCUREA CIUCIII. BALANIV. BORSECV. CRISTURU SECUIESCVI. GHEORGHENIVII. TOPLITA                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Armaseni │41. Mugeni 2. Atia │42. Ocland 3. Atid │43. Ocna 4. Avramesti │44. Pauleni (de Ciuc) 5. Bilbor │45. Pauleni (de Odorhei) 6. Bisericani │46. Plaesi 7. Borzont │47. Porumbeni 8. Bradesti │48. Praid 9. Casinu Nou │49. Racu10. Capilnita │50. Remetea11. Ciucsingeorgiu │51. Ruganesti12. Ciumani │52. Satul Mare13. Cirta │53. Sacel14. Cobatesti │54. Sarmas15. Corbu │55. Secueni16. Corund │56. Sincrai17. Cozmeni │57. Sincraeni18. Criseni │58. Sindominic19. Danesti │59. Sinmartin20. Dealu │60. Sinpaul21. Ditrau │61. Sinsimion22. Dirjiu │62. Sintimbru23. Feliceni │63. Subcetate24. Firtanus │64. Suseni25. Forteni │65. Siclod26. Frumoasa │66. Simonesti27. Galautas │67. Soimusu28. Harghita │68. Taetura29. Izvoru Muresului │69. Tarcesti30. Joseni │70. Tomesti31. Lazarea │71. Tulghes32. Leliceni │72. Tusnad33. Lueta │73. Tusnad-Băi34. Lunca de Jos │74. Ulcani35. Lunca de Sus │75. Ulies36. Lupeni │76. Valea Strimba37. Madaras │77. Varsag38. Martinis │78. Vlahita39. Meresti │79. Voslobeni40. Mihaileni │80. ZeteaJUDEŢUL HUNEDOARAcu reşedinţa în municipiul DEVAA. ORAŞE:─────────I. DEVA (municipiu)II. HUNEDOARA (municipiu)III. PETROSENI (municipiu)Oraşe ce aparţin municipiului Petroseni:1. Lupeni2. Petrila3. Uricani4. VulcanComune suburbane ce aparţin municipiului Petroseni:1. Aninoasa2. Banita3. Cimpu lui Neag4. IscroniIV. BRADV. CALANVI. HATEGVII. ORASTIEVIII. SIMERIA                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Almas │43. Lapusnic 2. Almas-Saliste │44. Lelese 3. Aurel Vlaicu │45. Lunca Cernii 4. Baia de Cris │46. Luncoi 5. Balsa │47. Martinesti 6. Baru │48. Orastioara de Sus 7. Bacia │49. Paulisul 8. Baita │50. Pestisu Mic 9. Batrina │51. Pojoga10. Beriu │52. Pui11. Blajeni │53. Rapoltu Mare12. Bosorod │54. Rachitova13. Bretea Română │55. Ribita14. Bretea Streiului │56. Risculita15. Branisca │57. Riu Alb16. Buces │58. Riu Bărbat17. Bucuresci │59. Riu de Mori18. Bulzesti │60. Romos19. Bunila │61. Roscani20. Burjuc │62. Sarmizegetusa21. Carmazanesti │63. Salas22. Cerbal │64. Sibiselu Vechi23. Certeju de Sus │65. Silvas24. Cirjiti │66. Sinpetru25. Clopotiva │67. Sintandrei26. Cristur │68. Sintamaria-Orlea27. Gris │69. Sirbi28. Criscior │70. Soimus29. Demsus │71. Teliuc30. Dincu │72. Tomesti31. Dobra │73. Toplita32. Folt │74. Totesti33. Furcsoara │75. Turdas34. Geoagiu │76. Unirea35. Geoagiu-Băi │77. Vata36. Ghelar │78. Valisoara37. Gurasada │79. Varmaga38. Harau │80. Vetel39. Hasdat │81. Visca40. Homorod │82. Vorta41. Ilia │83. Zam42. Lapugiu │JUDEŢUL IALOMITAcu reşedinţa în oraşul SLOBOZIAA. ORAŞE:─────────I. CALARASI (municipiu)II. SLOBOZIAIII. FETESTI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Albeşti │44. Lupsanu 2. Amara │45. Maltezi 3. Andrasesti │46. Marculesti 4. Balaciu │47. Mihail Kogălniceanu 5. Borcea │48. Milosesti 6. Bordusani │49. Modelu 7. Borduselu │50. Movila 8. Bucu │51. Munteni-Buzau 9. Bueşti │52. Nicolae Balcescu10. Cazanesti │53. Nicolesti11. Ciocanesti │54. Ograda12. Ciochina │55. Pelinu13. Ciulnita │56. Perieti14. Cocora │57. Perisoru15. Colelia │58. Pietroiu16. Constantin Brîncoveanu │59. Piua Petrii17. Cosimbesti │60. Platonesti18. Crasani │61. Plevna19. Crunti │62. Poiana20. Cuza Voda │63. Radu Negru21. Dichiseni │64. Rasa22. Dor Marunt │65. Răzvani23. Dorobantu │66. Reviga24. Dragalina │67. Roseti25. Dragos Voda │68. Salcioara26. Facaeni │69. Sarateni27. Faurei │70. Saveni28. Fundata │71. Scinteia29. Gheorghe Doja │72. Sfîntu Gheorghe30. Gheorghe Lazar │73. Smirna31. Giurgeni │74. Sudita32. Gildau │75. Ştefan cel Mare33. Gradistea │76. Ştefan Voda34. Grindu │77. Traian35. Grivita │78. Tudor Vladimirescu36. Gura Ialomitei │79. Tandarei37. Hagieni │80. Ulmu38. Iazu │81. Unirea39. Independenta │82. Valea Ciorii40. Jegalia │83. Vilcelele41. Lehliu │84. Vlad Tepes42. Luciu │85. Vladeni43. Lunca │JUDEŢUL IAŞIcu reşedinţa în municipiul IAŞIA. ORAŞUL:──────────I. IAŞIII. PASCANI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Alexandru I. Cuza │ 52. Madirjac 2. Andrieseni │ 53. Mircesti 3. Aroneanu │ 54. Mironeasa 4. Bals │ 55. Miroslovesti 5. Baiceni │ 56. Mogosesti (de Iaşi) 6. Baltati │ 57. Mogosesti (de Pascani) 7. Belcesti │ 58. Mosna 8. Bivolari │ 59. Motca 9. Birnova │ 60. Movileni10. Bohotin │ 61. Osoi11. Bosia │ 62. Oteleni12. Braesti │ 63. Plugari13. Butea │ 64. Pocreaca14. Ceplenita │ 65. Podul Iloaiei15. Ciortesti │ 66. Popesti16. Ciurea │ 67. Popricani17. Coarnele Caprei │ 68. Prisacani18. Comarna │ 69. Probota19. Cornesti │ 70. Rachiteni20. Costesti │ 71. Raducaneni21. Costuleni │ 72. Rediu-Tatar22. Cotnari │ 73. Româneşti23. Cozia │ 74. Roscani24. Cozmesti │ 75. Ruginoasa25. Cristesti │ 76. Schitu Ducă26. Dagita │ 77. Scinteia27. Deleni │ 78. Scobinti28. Dobrovat │ 79. Sinesti29. Dolhesti │ 80. Siretel30. Draguseni │ 81. Spineni31. Dumesti │ 82. Stolniceni-Prajescu32. Epureni │ 83. Stroesti33. Erbiceni │ 84. Strunga34. Fintinele │ 85. Scheia35. Focuri │ 86. Sipote36. Girbesti │ 87. Tansa37. Golaesti │ 88. Tatarusi38. Gorban │ 89. Tirgu Frumos39. Grajduri │ 90. Tomesti40. Gropnita │ 91. Trifesti41. Grozesti │ 92. Tibana42. Halaucesti │ 93. Tibanesti43. Hărmăneşti │ 94. Tiganasi44. Helesteni │ 95. Tutora45. Hîrlau │ 96. Uricani46. Holboca │ 97. Valea Seaca47. Horlesti │ 98. Victoria48. Ipatele │ 99. Vinatori (de Iaşi)49. Lespezi │100. Vinatorii (de Pascani)50. Letcani │101. Vladeni51. Lungani │102. VoinestiJUDEŢUL ILFOVcu reşedinţa în municipiul BUCUREŞTIA. ORAŞE:─────────I. GIURGIU (municipiu)II. OLTENITAIII. URZICENI                                   B. COMUNE:                                   ──────────  1. Adincata │101. Herasti  2. Adunatii-Copaceni │102. Horia  3. Afumati │103. Hotarele  4. Alexeni │104. Hulubesti  5. Aprozi │105. Ileana  6. Armasesti │106. Ion Roata  7. Artari │107. Izvoarele (de Drăgăneşti-Vlasca)  8. Axintele │108. Izvoarele (de Oltenita)  9. Balotesti │109. Izvorul 10. Balaceanca │110. Jilavele 11. Baneasa │111. Joita 12. Barcanesti │112. Letca Noua 13. Belciugatele │113. Letca Veche 14. Berceni │114. Lipia 15. Bila │115. Luica 16. Bildana │116. Maia 17. Bolintin-Deal │117. Malu 18. Bolintin-Vale │118. Malul Roşi 19. Boranesti │119. Malu Spart 20. Brazi │120. Manasia 21. Branesti │121. Magureni 22. Branistari │122. Mariuta 23. Brezoaele │123. Merii Petchi 24. Bucsani │124. Micsuneşti-Moara 25. Budesti │125. Mihai Bravu 26. Buftea │126. Mihailesti 27. Bulbucata │127. Milcovatul 28. Burias │128. Mironeşti 29. Butimanu │129. Mitreni 30. Buturugeni │130. Minastirea 31. Cartojani │131. Mirsa 32. Caciulati │132. Moldoveni 33. Calugareni │133. Movilita 34. Cascioarele (de Oltenita) │134. Naipu 35. Cascioarele (de Titu) │135. Nana 36. Catrunesti │136. Neajlovul 37. Cetatea │137. Nicolae Balcescu 38. Chirnogi │138. Novaci 39. Chiroiu │139. Ogrezeni 40. Chiselet │140. Oinacu 41. Ciocanesti │141. Oncesti 42. Ciocîrlia │142. Patru Fraţi 43. Ciofliceni │143. Padureni 44. Ciolpani │144. Pelinul 45. Ciorogirla │145. Pietrele 46. Clejani │146. Plataresti 47. Cocioc │147. Poenari 48. Coconi │148. Poenarii-Vulpesti 49. Colibasi │149. Progresu 50. Comana │150. Prundu 51. Copaceni │151. Puieni 52. Corbeanca │152. Putineiu 53. Cornetu │153. Radovanu 54. Cosoba │154. Rasuceni 55. Cosereni │155. Roata 56. Creata-Lesile │156. Rosiori 57. Cretesti │157. Satul Mare 58. Crevedia │158. Sabareni 59. Crevedia Mare │159. Sarulesti 60. Crevedia Mica │160. Silistea 61. Crivat │161. Silistea Snagovului 62. Crovu │162. Singureni 63. Cucuruzu │163. Sintesti 64. Curcani │164. Slobozia (de Bucureşti) 65. Daia │165. Slobozia (de Giurgiu) 66. Dascalu-Creata │166. Slobozia-Moara 67. Darasti-Ilfov │167. Snagov 68. Darasti-Vlasca │168. Sohatu 69. 30 Decembrie │169. Spantov 70. Dimitrie Cantemir │170. Stanesti 71. Domneşti │171. Stoenesti (de Giurgiu) 72. Dragomiresti │172. Stoenesti (de Titu) 73. Dragoesti │173. Soldanu 74. Dridu │174. Stefanesti (de Bucureşti) 75. Epuresti │175. Stefanesti (de Lehliu) 76. Fierbinti-Tirg │176. Stiubei-Orasti 77. Floresti │177. Tamadau 78. Frasinu │178. Tariceni 79. Fratesti │179. Tartasesti 80. Frasinet │180. Trestieni 81. Frumusani │181. Tunari 82. Fundeni │182. Uesti 83. Fundulea │183. Ulmeni 84. Gaiseni │184. Urziceanca 85. Ganeasa │185. Uzunu 86. Galbinasi │186. Valea Argovei 87. Gaujani │187. Valea Bujorului 88. Ghizdaru │188. Valea Dragului 89. Gogosari │189. Valea Macrisului 90. Gorneni │190. Valea Plopilor 91. Gostinu │191. Vasilati 92. Gostinari │192. Varasti 93. Gradinari │193. Vedea 94. Gradistea (de Giurgiu) │194. Vidra 95. Gradistea (de Urziceni) │195. Vieru 96. Greaca │196. Vlad Tepes 97. Gruiu (de Oltenita) │197. Vlasin 98. Gruiu (de Racari). │198. Vinatorii Mari 99. Gurbanesti │199. Vinatorii Mici100. Hagiesti │JUDEŢUL MARAMUREScu reşedinţa în municipiul BAIA MAREA. ORAŞE:─────────I. BAIA MARE (municipiu)II. SIGHETUL MARMATIEI (municipiu)III. BAIA SPRIEIV. VISEUL DE SUS                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Ardusat │43. Lapusel 2. Arinis │44. Leordina 3. Asuaju │45. Miresu Mare 4. Baile Borsa │46. Moisei 5. Baita │47. Oarta 6. Baiut │48. Ocna Sugatag 7. Basesti │49. Oncesti 8. Berbesti │50. Petrova 9. Berinta │51. Poienile de sub Munte10. Bicaz │52. Pribilesti11. Bistra │53. Razoare12. Birsana │54. Recea13. Bocicoiu Mare │55. Remetea Chioarului14. Boiu Mare │56. Remeti15. Borsa │57. Repedea16. Botiza │58. Rogoz17. Budesti │59. Rohia18. Buteasa │60. Rona de Jos19. Cavnic │61. Rona de Sus20. Calinesti │62. Rozavlea21. Cernesti │63. Ruscova22. Cicirlau │64. Sarasau23. Ciocotis │65. Satulung24. Cîmpulung la Tisa │66. Sacalaseni25. Coas │67. Sacel26. Copalnic-Manastur │68. Salistea de Sus27. Coroeni │69. Salsig28. Crasna Viseului │70. Săpînţa29. Cuhea │71. Seini30. Cupseni │72. Somes-Uileac31. Desesti │73. Strimtura32. Dragomiresti │74. Suciu33. Dumbrava │75. Sisesti34. Dumbravita │76. Somcuta Mare35. Farcasa │77. Tautii-Magheraus36. Fauresti │78. Tirgu Lapus37. Firiza │79. Ulmeni38. Giulesti │80. Vad39. Grosi (de Baia Mare) │81. Valea Chioarului40. Grosi (de Lapus) │82. Vima41. Ieud │83. Viseul de Jos42. Lapus │JUDEŢUL MEHEDINTIcu reşedinţa în municipiul TURNU SEVERINA. ORAŞE:─────────I. TURNU SEVERIN (municipiu)II. ORŞOVAIII. STREHAIA                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Ada-Kaleh │ 54. Izvorul Birzii 2. Albulesti │ 55. Jiana 3. Baia de Arama │ 56. Jidostita 4. Bala │ 57. Jirov 5. Balta │ 58. Jupalnic 6. Batoti │ 59. Livezile 7. Balacita │ 60. Lupsa 8. Bistretu │ 61. Malovatu 9. Bistrita │ 62. Menti10. Bicles │ 63. Nadanova11. Bilvăneşti │ 64. Nicolae Balcescu12. Branistea │ 65. Obirsia Closani13. Breznita-Motru │ 66. Obirsia de Cimp14. Breznita-Ocol │ 67. Ogradena15. Buicesti │ 68. Oprisoru16. Burila Mare │ 69. Orevita17. Butoiesti │ 70. Ostrovu Mare18. Catunele │ 71. Padina19. Cazanesti │ 72. Patulele20. Cerneti │ 73. Perii21. Cervenita │ 74. Petra22. Ciresu │ 75. Plavisevita23. Corcova │ 76. Plopi24. Corlatel │ 77. Podeni25. Corzu │ 78. Ponoarele26. Crainici │ 79. Poroina Mare27. Craguesti │ 80. Prejna28. Crivina │ 81. Pristol29. Cujmir │ 82. Punghina30. Danceu │ 83. Rocsoreni31. Deleni │ 84. Rogova32. Devesel │ 85. Rudina33. Dirvari │ 86. Ruptura34. Dumbrava │ 87. Salcia35. Erghevita │ 88. Scapau36. Fintina Domnească │ 89. Severinesti37. Floresti │ 90. Slasoma38. Ghelmegioaia │ 91. Smadovita39. Girla Mare │ 92. Sovarna40. Godeanu │ 93. Stignita41. Gogosu │ 94. Stingaceaua42. Greci │ 95. Simian43. Grozesti │ 96. Sisesti44. Gruia │ 97. Susita45. Gura Motrului │ 98. Timna46. Gura Vaii │ 99. Vladaia47. Hinova │100. Vinatori48. Husnicioara │101. Vinjulet49. Ilovat │102. Vinju Mare50. Isverna │103. Virciorova51. Izvoarele │104. Voloiac52. Izvoralu │105. Vrata53. Izvoru Anestilor │106. ZegujaniJUDEŢUL MUREScu reşedinţa în municipiul TIRGU MURESA. ORAŞE:─────────I. TIRGU MURES (municipiu)II. SIGHISOARA (municipiu)III. LUDUSIV. REGHINV. SOVATAVI. TIRNAVENI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Acatari │ 79. Ideciu de Jos 2. Adamus │ 80. Idicel 3. Albeşti │ 81. Idiciu 4. Alunis │ 82. Iernut 5. Apold │ 83. Lascud 6. Atintis │ 84. Livezenii 7. Bahnea │ 85. Lunca 8. Band │ 86. Lunca Bradului 9. Batos │ 87. Madaras10. Bala │ 88. Magherani11. Balauseri │ 89. Marculeni12. Beica │ 90. Mica13. Bereni │ 91. Miercurea Nirajului14. Berghia │ 92. Mihesu de Cîmpie15. Bezid │ 93. Mosuni16. Bichis │ 94. Mureni17. Bobohalma │ 95. Nades18. Bogata │ 96. Neaua19. Boiu │ 97. Ogra20. Breaza │ 98. Oroiu21. Brincovenesti │ 99. Papiu Ilarian22. Casva │100. Paingeni23. Calugareni │101. Panet24. Caluseri │102. Pasareni25. Capusu de Cîmpie │103. Petelea26. Cecalaca │104. Petrilaca de Mures27. Cerghid │105. Poarta28. Ceuasu de Cîmpie │106. Pogaceaua29. Chendu │107. Rastolita30. Chetani │108. Riciu31. Chibed │109. Rusii-Munti32. Chiheru │110. Saschiz33. Chimitelnic │111. Sabed34. Cornesti │112. Salcud35. Coroisinmartin │113. Sarateni36. Corunca │114. Sarmasu37. Cozma │115. Senereus38. Craesti (de Reghin) │116. Sincraiu de Mures39. Craesti (de Tirnaveni) │117. Singeorgiu de Mures40. Craciunesti │118. Singeorgiu de Padure41. Cristesti │119. Singer42. Cris │120. Sinmartinu de Cîmpie43. Cucerdea │121. Sinpaul44. Cuci │122. Sinpetru de Cîmpie45. Custelnic │123. Sintana de Mures46. Daia │124. Sintioana47. Danes │125. Sintioana de Mures48. Deaj │126. Solovastru49. Deda │127. Stinceni50. Dedrad │128. Suplac51. Delenii │129. Suseni52. Dumbrava │130. Sarda Nirajului53. Dumbravioara │131. Saulia54. Eremitu │132. Serbeni55. Ernei │133. Sincai56. Faragau │134. Taureni57. Finate │135. Tirimia58. Fintinele │136. Toaca59. Frunzeni │137. Trei Sate60. Galateni │138. Troita61. Galesti │139. Tigmandru62. Ganesti │140. Ulies63. Gheorghe Doja │141. Ungheni64. Ghindari │142. Urisiu65. Glajarie │143. Urmenis66. Glodeni │144. Valea Larga67. Gogan │145. Valeni68. Gornesti │146. Valenii de Mures69. Grebenisu de Cîmpie │147. Vargata70. Grindeni │148. Vatava71. Gurghiu │149. Vetca72. Hetiur │150. Vidrasau73. Hodac │151. Viisoara74. Hodosa │152. Vinatori75. Iara de Mures │153. Voiniceni76. Ibanesti │154. Voivodeni77. Ibanesti-Padure │155. Zagar78. Iclanzel │156. Zau de CîmpieJUDEŢUL NEAMTcu reşedinţa în municipiul PIATRA-NEAMTA. ORAŞE:─────────I. PIATRA-NEAMT (municipiu)II. ROMAN (municipiu)III. BICAZIV. TIRGU-NEAMT                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Bahna │47. Horia 2. Balanesti │48. Icusesti 3. Baltatesti │49. Ion Creanga 4. Balusesti │50. Izvoarele 5. Bicaz-Chei │51. Izvoru Alb 6. Bicazu Ardelean │52. Margineni 7. Bira │53. Miron Costin 8. Birgauani │54. Moldovenii 9. Bodesti │55. Negresti10. Boghicea │56. Oniceni11. Borca │57. Pastraveni12. Borlesti │58. Petricani13. Botesti │59. Piatra Soimului14. Bozieni │60. Pildeşti15. Bozienii de Sus │61. Pipirig16. Brusturi │62. Pincesti17. Budesti │63. Pîngăraţi18. Buhalniţa │64. Podoleni19. Buruenesti │65. Poenari20. Butnaresti │66. Poiana Teiului21. Caciulesti │67. Raucesti22. Ceahlaul │68. Razboeni23. Cindesti │69. Rediu24. Cordun │70. Români25. Costisa │71. Roznov26. Cracaoani │72. Sagna27. Damuc │73. Sabaoani28. Deleni │74. Savinesti29. Dobreni │75. Secueni30. Dochia │76. Stanita31. Doljesti │77. Ştefan cel Mare32. Dragomiresti │78. Tarcau33. Drăgăneşti │79. Tasca34. Dulcesti │80. Tazlau35. Dumbrava Roşie │81. Tamaseni36. Farcasa │82. Timisesti37. Filioara │83. Trifesti38. Galu │84. Tupilati39. Gheraesti │85. Ţibucani40. Ghindaoani │86. Urecheni41. Girov │87. Valea Ursului42. Gidinti │88. Valeni43. Gircina │89. Viisoara44. Grintesu │90. Vinatori-Neamt45. Grumazesti │91. Zăneşti46. Hangu │JUDEŢUL OLTcu reşedinţa în oraşul SLATINAA. ORAŞE:─────────I. SLATINAII. BALSIII. CARACALIV. CORABIA                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Albeşti │ 69. Maruntei 2. Alunisu │ 70. Mihaesti 3. Baldovinesti │ 71. Milcov 4. Babiciul │ 72. Mogosesti 5. Balanesti │ 73. Morunglav 6. Balteni │ 74. Movileni 7. Barastii de Cepturi │ 75. Negreni 8. Barastii de Vede │ 76. Obirsia 9. Birza │ 77. Oboga10. Bobicesti │ 78. Oporelu11. Brastavatu │ 79. Optasi12. Brebeni │ 80. Orlea13. Brincoveni │ 81. Osica de Jos14. Bucinisu │ 82. Osica de Sus15. Calinesti │ 83. Otesti16. Calui │ 84. Perieti17. Celeiu │ 85. Piatra18. Chilia │ 86. Piatra-Olt19. Cilieni │ 87. Pirscoveni20. Cioroiu │ 88. Plesoiu21. Cireasov │ 89. Poboru22. Cirlogani │ 90. Potcoava23. Colonesti │ 91. Priseaca24. Comani │ 92. Radomiresti25. Comanita │ 93. Redea26. Corbu │ 94. Rotunda27. Corlăţeşti │ 95. Rusanestii de Jos28. Coteana │ 96. Scarisoara29. Craciunei │ 97. Schitu30. Crimpoia │ 98. Scornicesti31. Cucueti │ 99. Seaca32. Curtisoara (de Bals) │100. Simburesti33. Curtisoara (de Slatina) │101. Sirbii-Magura34. Daneasa │102. Slatioara35. Deveselu │103. Spineni36. Dienci │104. Sprincenata37. Doba │105. Stoenesti38. Dobrosloveni │106. Stoicanesti39. Dobroteasa │107. Strejestii de Jos40. Dobrun │108. Strejestii de Sus41. Dranovatu │109. Studina42. Drăgăneşti-Olt │110. Serbanesti43. Draghiceni │111. Sopirlita44. Fagetelu │112. Ştefan cel Mare45. Falcoiu │113. Tatulesti46. Farcasele │114. Teslui47. Frunzaru │115. Tia Mare48. Ganeasa │116. Titulesti49. Gavanesti │117. Topana50. Ghimpeteni │118. Traian51. Giuvarasti │119. Tufenii din Vale52. Gircov │120. Urluiasca53. Gostavatu (de Caracal) │121. Ursi54. Gostavatu (de Drăgăneşti-Olt) │122. Urzica55. Gradinari │123. Valea Mare56. Greci │124. Vadastra57. Grojdibodu │125. Vadastrita58. Gropsani │126. Valeni59. Gura Padinii │127. Verguleasa60. Ianca │128. Visina Noua61. Iancu Jianu │129. Visina Veche62. Icoana │130. Vilcele63. Izbiceni │131. Virtopu64. Izvoarele │132. Vladila65. Leleasca │133. Voiceşti66. Magura │134. Voineasa67. Margaritesti │135. Vulpeni68. Margineni │136. VulturestiJUDEŢUL PRAHOVAcu reşedinţa în municipiul PLOIESTIA. ORAŞE:─────────I. PLOIESTI (municipiu)II. AZUGAIII. BAICOIIV. BREAZAV. BUSTENIVI. CÂMPINAVII. MIZILVIII. SINAIAIX. SLANICX. URLATIXI. VALENII DE MUNTE                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Adunaţi │ 73. Magurele 2. Albeşti-Paleologu │ 74. Magureni 3. Alunis │ 75. Malaesti 4. Apostolache │ 76. Maneciu-Paminteni 5. Aricestii-Rahtivani │ 77. Maneciu-Ungureni 6. Aricestii-Zeletin │ 78. Manesti 7. Baba Ana │ 79. Marginenii de Jos 8. Balta Doamnei │ 80. Mehedinta 9. Baltita │ 81. Mires10. Baltesti │ 82. Mislea11. Băneşti │ 83. Negoiesti12. Barcanesti │ 84. Nucsoara de Jos13. Baraitaru │ 85. Ogretin14. Batrini │ 86. Olarii Vechi15. Berceni │ 87. Ologeni16. Bertea │ 88. Olteni17. Blejoi │ 89. Parepa-Rusani18. Boldesti (de Mizil) │ 90. Pacureti19. Boldesti (de Ploiesti) │ 91. Paulesti20. Bordeni │ 92. Pietrosani21. Brazi │ 93. Pleasa22. Bratasanca │ 94. Ploiestiori23. Brebu │ 95. Plopeni24. Bucov │ 96. Plopu25. Buda-Palanca │ 97. Podenii Noi26. Bustenari │ 98. Podenii Vechi27. Calinesti │ 99. Podu Vadului28. Calugareni │100. Poenarii-Apostoli29. Carbunesti │101. Poenarii Burchii30. Ceptura │102. Poiana Cîmpina31. Cerasu │103. Poiana Varbilau32. Chiojdeanca │104. Posesti33. Cioceni │105. Predeal-Sarari34. Ciorani │106. Provita de Jos35. Ciresanu │107. Provita de Sus36. Ciupelnita │108. Puchenii Mari37. Cocorastii Caplii │109. Puchenii-Moşneni38. Cocorasti Colt │110. Rifov39. Cocorastii Mislii │111. Rotari40. Colceag │112. Salcia41. Comarnic │113. Salciile42. Corlăţeşti │114. Scaeni43. Cornu │115. Schiulesti44. Cosminele │116. Secaria45. Ditesti │117. Singeru46. Dirvari │118. Slon47. Drăgăneşti │119. Starchiojd48. Drajna de Jos │120. Strejnicu49. Drajna de Sus │121. Surani50. Dumbrava │122. Sirna51. Fagetul │123. Soimari52. Filipestii de Padure │124. Sotrile53. Filipestii de Tirg │125. Stefesti54. Fintinele │126. Talea55. Floresti │127. Tataru56. Fulga │128. Tatarani57. Gherghita │129. Teisani58. Gorgota │130. Telega59. Gornet │131. Tesila60. Garnet-Cricov │132. Tinosu61. Gradistea │133. Tirgsorul Nou62. Gura Vadului │134. Tirgsorul Vechi63. Gura Vitioarei │135. Tomsani64. Habud │136. Trestieni65. Hatcarau │137. Tintea66. Homoriciu │138. Urleta67. Iordacheanu │139. Vadu Săpat68. Izvoarele │140. Valea Calugareasca69. Jugureni │141. Valea Cucului70. Lipanesti │142. Varbilau71. Loloiasca │143. Vilcanesti72. Matita │JUDEŢUL SATU MAREcu reşedinţa în municipiul SATU MAREA. ORAŞE:─────────I. SATU MARE (municipiu)II. CAREIIII. NEGRESTI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Acis │42. Lazuri 2. Ambud │43. Livada 3. Andrid │44. Madaras 4. Apa │45. Mediesu Aurit 5. Ardud │46. Micula 6. Baba Novac │47. Moftinu Mare 7. Batarci │48. Moftinu Mic 8. Beltiug │49. Odoreu 9. Bercu │50. Orasu Nou10. Berveni │51. Petresti11. Bixad │52. Pir12. Birsau │53. Piscolt13. Bogdan │54. Pomi14. Botiz │55. Porumbesti15. Calinesti │56. Potau16. Camarzana │57. Prilog17. Capleni │58. Ratesti18. Caraseu │59. Sanislau19. Cauas │60. Santau20. Cehalut │61. Sacaseni21. Certeze │62. Sauca22. Chereusa │63. Satmarel23. Ciumesti │64. Sinmiclaus24. Craidorolt │65. Socond25. Crucisor │66. Stina26. Culciu │67. Supuru de Jos27. Dindesti │68. Supuru de Sus28. Doba │69. Tarna Mare29. Dorolt │70. Tasnad30. Eriu-Sincrai │71. Terebesti31. Foeni │72. Tiream32. Gerausa │73. Tirsolt33. Ghenci │74. Turt34. Gherta Mica │75. Turulung35. Ghirisa │76. Urziceni36. Halmeu │77. Valea Vinului37. Hodod │78. Vama38. Homorodu de Jos │79. Vetis39. Homorodu de Mijloc │80. Vezendiu40. Hrip │81. Viile Satu Mare41. Hurezu Mare │JUDEŢUL SALAJcu reşedinţa în oraşul ZALAUA. ORAŞE:─────────I. SIMLEUL SILVANIEIII. ZALAU                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Aghires │41. Letca 2. Agrij │42. Lompirt 3. Almasu │43. Lozna 4. Babeni │44. Marca 5. Balan │45. Maeriste 6. Banisor │46. Mesesenii de Jos 7. Benesat │47. Mesteacanu 8. Bobota │48. Mirsid 9. Boghis │49. Napradea10. Borla │50. Nusfalau11. Buciumi │51. Pericei12. Camar │52. Petrindu13. Carastelec │53. Plopis14. Cehul Silvaniei │54. Poiana Blenchii15. Cernuc │55. Rastoci16. Chiesd │56. Romanasi17. Cizer │57. Ruginoasa18. Coseiu │58. Rus19. Cozla │59. Salatig20. Crasna │60. Sfaras21. Creaca │61. Sig22. Cristolt │62. Sincraiu Almasului23. Criseni │63. Sinmihaiu Almasului24. Cuzaplac │64. Sinpetru Almasului25. Diosod │65. Somes-Guruslau26. Dobrin │66. Somes-Odorhei27. Dragu │67. Stirciu28. Fildu │68. Surduc29. Gilgau │69. Samsud30. Girbou │70. Sarmasag31. Glod │71. Simisna32. Halmasd │72. Tihau33. Hereclean │73. Uileacu Simleului34. Hida │74. Valcău35. Horoatu Crasnei │75. Virsolt36. Ileanda │76. Zalha37. Ip │77. Zalnoc38. Jac │78. Zauan39. Jibou │79. Zimbor40. Lesmir │JUDEŢUL SIBIUcu reşedinţa în municipiul SIBIUA. ORAŞE:─────────I. SIBIU (municipiu)II. MEDIAS (municipiu)III. AGNITAIV. CISNADIEV. COPSA MICAVI. DUMBRAVENI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Alamor │44. Mihaileni 2. Alma │45. Mosna 3. Altina │46. Nocrich 4. Amnas │47. Noistat 5. Apoldu de Jos │48. Noul Sasesc 6. Apoldu de Sus │49. Ocna Sibiului 7. Armeni │50. Orlat 8. Arpasul de Jos │51. Pauca 9. Atel │52. Pelisor10. Avrig │53. Poiana Sibiului11. Axente Sever │54. Poplaca12. Bazna │55. Porumbacu de Jos13. Biertan │56. Porumbacu de Sus14. Birghis │57. Racovita15. Blajel │58. Rasinari16. Boian │59. Riu Sadului17. Brateiu │60. Rosia18. Bradeni │61. Rusi19. Brosteni │62. Sadu20. Bruiu │63. Sacadate21. Buia │64. Sacel22. Chirpar │65. Saliste23. Cirta │66. Scoreiu24. Cornatel │67. Sibiel25. Cristian │68. Slimnic26. Dirlos │69. Streza-Cirtisoara27. Ghijasa de Sus │70. Seica Mare28. Gura Riului │71. Seica Mica29. Hoghilag │72. Selimbar30. Hosman │73. Sorostin31. Iacobeni │74. Sura Mare32. Ighisul Nou │75. Sura Mica33. Ighisul Vechi │76. Talmaciu34. Jina │77. Tilisca35. Laslea │78. Tirnava36. Loamnes │79. Topircea37. Ludos │80. Turnul Roşi38. Marpod │81. Valchid39. Malincrav │82. Valea Viilor40. Mercurea │83. Vard41. Merghindeal │84. Velt42. Metis │85. Vurpar43. Micasasa │JUDEŢUL SUCEAVAcu reşedinţa în municipiul SUCEAVAA. ORAŞE:─────────I. SUCEAVA (municipiu)II. CÎMPULUNG MOLDOVENESCIII. FALTICENIIV. GURA HUMORULUIV. RADAUTIVI. SIRETVII. SOLCAVIII. VATRA DORNEI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Adincata │ 66. Izvoarele Sucevei 2. Arbore │ 67. Liteni (de Falticeni) 3. Argel │ 68. Liteni (de Gura Humorului) 4. Baia │ 69. Manolea 5. Bainet │ 70. Marginea 6. Baisesti │ 71. Malini 7. Balaceana │ 72. Mihoveni 8. Balcauti │ 73. Milisauti 9. Berchisesti │ 74. Mitocu Dragomirnei10. Bilca │ 75. Minastirea Humorului11. Bogdanesti │ 76. Moara12. Boroaia │ 77. Moldova-Sulita13. Bosanci │ 78. Moldovita14. Botosana │ 79. Neagra Sarului15. Botus │ 80. Negostina16. Breaza │ 81. Negrileasa17. Brodina │ 82. Ostra18. Brosteni │ 83. Paltinul19. Bunesti │ 84. Panaci20. Cacica │ 85. Paltinis21. Calafindesti │ 86. Paltinoasa22. Capu Cîmpului │ 87. Partestii de Jos23. Casvana │ 88. Partestii de Sus24. Chiliseni │ 89. Patrauti25. Ciocanesti │ 90. Plesesti26. Ciprian Porumbescu │ 91. Poeni-Solca27. Ciumulesti │ 92. Poiana Marului28. Cirlibaba │ 93. Poiana Micului29. Comăneşti │ 94. Poiana Stampei30. Costina │ 95. Pojorita31. Cosna │ 96. Preutesti32. Crucea │ 97. Probota33. Darmanesti │ 98. Putna34. Dolhasca │ 99. Radaseni35. Dolhesti │100. Reuseni36. Dorna-Arini │101. Risca37. Dorna Cindrenilor │102. Rotopanesti38. Dornesti │103. Sadova39. Doroteia │104. Salcea40. Draceni │105. Sasca41. Dragoesti │106. Satu Mare42. Draguseni │107. Sfîntu Ilie43. Dumbraveni │108. Siminicea44. Fintina Mare │109. Straja45. Fintinele │110. Stroesti46. Forasti │111. Stulpicani47. Frasin │112. Sucevita48. Fratautii Noi │113. Saru Dornei49. Fratautii Vechi │114. Scheia50. Frumosu │315. Serbauti51. Fundu Moldovei │116. Todiresti52. Gainesti │117. Udesti53. Galanesti │118. Ulma54. Gemenea │119. Valea Glodului55. Gramesti │120. Valea Seaca56. Grăniceşti │121. Vama57. Hînţeşti │122. Vatra Moldoviţei58. Hirtop │123. Vascauti59. Horodniceni │124. Veresti60. Horodnicu │125. Vicovu de Jos61. Iacobeni │126. Vicovu de Sus62. Iacobesti │127. Volovat63. Iaslovat │128. Zamostea64. Ilisesti │129. Zvoristea65. Ipotesti │JUDEŢUL TELEORMANcu reşedinţa în oraşul ALEXANDRIAA. ORAŞE:─────────I. TURNU MAGURELE (municipiu)II. ALEXANDRIAIII. ROSIORI DE VEDEIV. ZIMNICEA                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Albeşti │ 62. Mostenii (de Drăgăneşti-Vlasca) 2. Baciu │ 63. Nanov 3. Balaci │ 64. Năsturelu 4. Balta Sărată │ 65. Necsesti 5. Babaita │ 66. Negreni 6. Bacalesti │ 67. Nenciulesti 7. Baduleasa │ 68. Nicolae Balcescu 8. Beciu │ 69. Olteni 9. Beuca │ 70. Orbeasca10. Blejesti │ 71. Peretu11. Bragadiru │ 72. Piatra12. Bratasani │ 73. Pietrosani13. Brinceni │ 74. Plopii-Slavitesti14. Botoroaga │ 75. Plosca15. Bujoreni │ 76. Poroschia16. Bujoru │ 77. Preajba17. Buzescu │ 78. Purani18. Calinesti │ 79. Putineiu19. Calmatuiul (de Olt) │ 80. Radoesti20. Calmatuiul (de Turnu Magurele) │ 81. Rasmiresti21. Catunu │ 82. Saelele22. Cernetul │ 83. Salcia23. Cervenia │ 84. Saceni24. Ciolanesti │ 85. Schela25. Ciuperceni │ 86. Scrioastea26. Ciurari │ 87. Scurtu Mare27. Comoara │ 88. Seaca28. Contesti │ 89. Segarcea-Vale29. Cosmesti │ 90. Sfintesti30. Cosoaia │ 91. Silistea (de Alexandria)31. Crevenicu │ 92. Silistea (de Rosiori de Vede)32. Cringeni │ 93. Silistea (de Videle)33. Cringul │ 94. Sirbeni34. Cucueti │ 95. Slavesti35. Didesti │ 96. Slobozia-Mindra36. Dobrotesti │ 97. Smirdioasa37. Dracea │ 98. Socetu38. Dracsani │ 99. Stejarul (de Drăgăneşti-Vlasca)39. Drăgăneşti de Vede │100. Stejarul (de Rosiori de Vede)40. Drăgăneşti-Vlasca │101. Suhaia41. Fintinele │102. Storobaneasa42. Frasinet │103. Talpa43. Frumoasa │104. Tatarastii de Jos44. Furculesti │105. Tatarastii de Sus45. Galateni │106. Tecuci46. Garagau │107. Teleormanul47. Gratia │108. Tomulesti48. Islaz │109. Toporu49. Izvoarele (de Alexandria) │110. Traian50. Izvoarele (de Zimnicea) │111. Troianul51. Laceni │112. Tiganesti52. Licuriciu │113. Uda-Clocociov53. Lisa │114. Ulmeni54. Lita │115. Urluiul55. Lunca │116. Vedea56. Mavrodin │117. Videle57. Magura │118. Viisoara58. Maldaeni │119. Vitanesti59. Mereni │120. Virtoapele60. Merisani │121. Zimbreasca61. Moşteni (de Alexandria) │JUDEŢUL TIMIScu reşedinţa în municipiul TIMIŞOARA.A. ORAŞE:─────────I. TIMIŞOARA (municipiu)II. LUGOJ (municipiu)III. BUZIASIV. JIMBOLIAV. SINNICOLAU MARE                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Alios │ 79. Ianova 2. Bacova │ 80. Ictar 3. Balint │ 81. Iecea 4. Banloc │ 82. Igris 5. Bara │ 83. Iohanisfeld 6. Bazos │ 84. Ivanda 7. Batesti │ 85. Jamu Mare 8. Beba Veche │ 86. Jebel 9. Becicherecu Mic │ 87. Latunas10. Belint │ 88. Lenauheim11. Bencec │ 89. Liebling12. Beregsau │ 90. Livezile13. Berini │ 91. Lovrin14. Bethausen │ 92. Lugojel15. Biled │ 93. Margina16. Birda │ 94. Masloc17. Birna │ 95. Manastiur18. Bogda │ 96. Moravita19. Bolaur │ 97. Mosnita20. Brestovat │ 98. Nadrag21. Brestea │ 99. Nerau22. Bulgarus │100. Nitchidorf23. Bunea │101. Ohaba Lungă24. Cadar │102. Ortisoara25. Carani │103. Otelec26. Carpinis │104. Partos27. Cebza │105. Parta28. Cenad │106. Padureni29. Cenei │107. Peciu Nou30. Cerneteaz │108. Percosova31. Checea │109. Periam32. Cheglevici │110. Pesac33. Cheveresu Mare │111. Petroman34. Chizatau │112. Petrovaselo35. Ciacova │113. Pietroasa36. Cliciova │114. Pischia37. Clopodia │115. Racovita38. Comlosu Mare │116. Recas39. Comlosu Mic │117. Remetea Mare40. Cosarii │118. Rudna41. Costeiu │119. Sacosu Mare42. Costeiu de Sus │120. Sacosu Turcesc43. Criciova │121. Saravale44. Cruceni │122. Satchinez45. Curtea │123. Satu Mic46. Darova │124. Sacalaz47. Denta │125. Scaius48. Deta │126. Secas49. Dinias │127. Seceani50. Dudestii Noi │128. Sinersig51. Dudestii Vechi │129. Sinandrei52. Dumbrava │130. Sinmartinu Sirbesc53. Dumbravita │131. Sinmihaiul Roman54. Faget │132. Sinpetru Mare55. Ferendia │133. Stamora Germană56. Fibis │134. Stamora Română57. Firdea │135. Stanciova58. Foeni │136. Sudrias59. Folea │137. Sag60. Gad │138. Sandra61. Gavojdia │139. Semlacu62. Gataia │140. Sipet63. Gelu │141. Stiuca64. Ghilad │142. Teremia65. Ghiroda │143. Tomesti66. Ghizela │144. Tomnatic67. Giarmata │145. Topolovatu68. Giera │146. Tormac69. Giroc │147. Traian Vuia70. Giulvaz │148. Tipari71. Gladna Română │149. Uivar72. Gottlob │150. Uliuc73. Grabat │151. Varias74. Herendesti │152. Valcani75. Herneacova │153. Visag76. Hezeris │154. Voiteg77. Hitias │155. Zgribesti78. Hodoni │JUDEŢUL TULCEAcu reşedinţa în municipiul TULCEAA. ORAŞE:─────────I. TULCEA (municipiu)II. BABADAGIII. ISACCEAIV. MACINV. SULINA                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Agighiol │34. Luncavita 2. 23 August │35. Mahmudia 3. Baia │36. Mihai Bravu 4. Beidaud │37. Mihail Kogălniceanu 5. Bestepe │38. Mircea Voda 6. Caraorman │39. Murighiol 7. Carcaliu │40. Nalbant 8. C. A. Rosetti │41. Nicolae Balcescu 9. Casimcea │42. Niculitel10. Cataloi │43. Nufarul11. Ceamurlia de Jos │44. Ostrov12. Ceamurlia de Sus │45. Pardina13. Ceatalchioi │46. Partizani14. Cerna │47. Peceneaga15. Chilia Veche │48. Periprava16. Ciucurova │49. Posta17. Cirjelari │50. Rahman18. Crisan │51. Sarichioi19. Daeni │52. Sarighiol de Deal20. Dorobantu │53. Sarinasuf21. Dunavatu │54. Sfîntu Gheorghe22. Enisala │55. Sîmbăta Noua23. Eschibaba │56. Slava Cercheza24. Fagarasu Nou │57. Slava Rusa25. Frecatei │58. Smirdan26. Gorgova │59. Somova27. Greci │60. Topolog28. Grindul │61. Traian29. Hamcearca │62. Turcoaia30. Horia │63. Valea Nucarilor31. Izvoarele │64. Valea Teilor32. Jijila │65. Vacareni33. Jurilovca │66. ZebilJUDEŢUL VASLUIcu reşedinţa în oraşul VASLUIA. ORAŞE:─────────I. BIRLAD (municipiu)II. VASLUIIII. HUSI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Albeşti │ 60. Ivanesti (de Vaslui) 2. Alexandru Vlahuţă │ 61. Ivesti 3. Arsura │ 62. Laza 4. Averesti │ 63. Lalesti 5. Avramesti │ 64. Lipovat 6. Banca │ 65. Lunca Banului 7. Bacani │ 66. Malusteni 8. Bacesti │ 67. Miclesti 9. Balteni │ 68. Mireni10. Berezeni │ 69. Minjesti11. Birzesti │ 70. Muntenii de Jos12. Blagesti │ 71. Muntenii de Sus13. Bogdana │ 72. Murgeni14. Bogdanesti │ 73. Negresti15. Bogdanita │ 74. Obirseni16. Botesti │ 75. Oltenesti17. Bozia │ 76. Osesti18. Bunesti │ 77. Padureni19. Ciocani │ 78. Perieni20. Cirja │ 79. Pochidia21. Codaesti │ 80. Poenesti22. Corodesti │ 81. Pogana23. Coroiesti │ 82. Poganesti24. Costesti │ 83. Popeni25. Cosesti │ 84. Puiesti26. Cozmesti │ 85. Pungesti27. Cretesti │ 86. Puscasi28. Cursesti │ 87. Rafaila29. Danesti │ 88. Rădeni30. Deleni (de Husi) │ 89. Rebricea31. Deleni (de Vaslui) │ 90. Rinceni32. Delesti │ 91. Rinzesti33. Docani │ 92. Rosiesti34. Dodesti │ 93. Schineni35. Dragalina │ 94. Sirbi36. Dragomiresti │ 95. Solesti37. Draxeni │ 96. Stanilesti38. Drinceni │ 97. Stoisesti39. Duda │ 98. Stroesti40. Dumesti │ 99. Ştefan cel Mare41. Epureni (de Birlad) │100. Stioborani42. Epureni (de Husi) │101. Suletea43. Falciu │102. Tanacu44. Feresti │103. Tacuta45. Floresti │104. Tatarani46. Fruntiseni │105. Telejna47. Gagesti │106. Tirzii48. Gherghesti │107. Todiresti49. Ghermanesti │108. Tutcani50. Girceni │109. Untesti51. Grivita │110. Valenii (de Husi)52. Grumezoaia │111. Valenii (de Vaslui)53. Gugesti │112. Vetrisoaia54. Hîrşova │113. Viisoara55. Hoceni │114. Vinderei56. Hurdugi │115. Vulturesti57. Iana │116. Vutcani58. Ibanesti │117. Zapodeni59. Ivanesti (de Husi) │118. ZorleniJUDEŢUL VILCEAcu reşedinţa în oraşul RIMNICU VILCEAA. ORAŞE:─────────I. RIMNICU VILCEAII. BAILE GOVORAIII. BAILE OLANESTIIV. CALIMANESTIV. DRAGASANIVI. OCNELE MARI                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Alunu │ 61. Launele de Jos 2. Amarasti │ 62. Lungesti 3. Armasesti │ 63. Malaia 4. Babeni-Bistrita │ 64. Marcea 5. Balcesti (de Oltetu) │ 65. Mateesti 6. Balcesti (de Rimnicu Vilcea) │ 66. Madulari 7. Barbatesti │ 67. Madulari-Beica 8. Berbesti │ 68. Maldaresti 9. Bercioiu │ 69. Mihaesti10. Berislavesti │ 70. Milcoiu11. Birsoiu │ 71. Mitrofani12. Blidari │ 72. Muereasca13. Bodesti │ 73. Olteanca14. Bogdanesti │ 74. Orlesti15. Boisoara │ 75. Otesani16. Brezoi │ 76. Oveselu17. Budesti │ 77. Pausesti-Maglas18. Bugiulesti │ 78. Pausesti-Otasau19. Bujoreni │ 79. Perisani20. Buleta │ 80. Pesceana21. Bunesti │ 81. Pietrari22. Casa Veche-Olanu │ 82. Pîrîieni23. Ciineni │ 83. Prundeni24. Coltesti │ 84. Puesti25. Copaceni │ 85. Racovita26. Costesti │ 86. Rimesti-Beica27. Cremenari │ 87. Riureni28. Creteni │ 88. Roesti29. Daesti (de Horezu) │ 89. Româneşti30. Daesti (de Rimnicu Vilcea) │ 90. Rosiile31. Danicei │ 91. Runcu32. Dejesti │ 92. Salatrucel33. Dejoi │ 93. Scundu34. Diculesti │ 94. Sinesti35. Dingesti │ 95. Slatioara36. Dobriceni │ 96. Stanesti37. Dozesti │ 97. Stoenesti38. Dragoesti │ 98. Stoiceni39. Fauresti │ 99. Stoilesti40. Folesti │100. Stroesti41. Fratila │101. Sutesti42. Frincesti-Minastireni │102. Sirineasa43. Fumureni │103. Stefanesti44. Galicea │104. Stirbesti45. Ghioroiu │105. Ţină46. Giulesti │106. Titesti47. Glavile │107. Tomsani48. Golesti │108. Tepesti49. Goranu │109. Ursi50. Gorunesti │110. Usurei51. Gradistea │111. Vaideeni52. Gusoeni │112. Valea Mare53. Horezu │113. Valeni54. Ionesti │114. Vitomiresti55. Irimesti │115. Vlădeşti56. Izvoru Rece │116. Voineasa57. Lalosu │117. Zatreni58. Lacusteni │118. Zavideni59. Ladesti │119. Zlatarei60. Lapusata │120. ZmeuratuJUDEŢUL VRANCEAcu reşedinţa în municipiul FOCSANIA. ORAŞE:─────────I. FOCSANI (municipiu)II. ADJUDIII. MARASESTIIV. ODOBESTIV. PANCIU                                   B. COMUNE:                                   ────────── 1. Adjudu Vechi │47. Movilita 2. Andreiasu de Jos │48. Nanesti 3. Balesti │49. Naruja 4. Bilieşti │50. Neculele 5. Birsesti │51. Negrilesti 6. Boghesti │52. Nereju 7. Bogza │53. Nistoresti 8. Bolotesti │54. Obilesti 9. Bordesti │55. Odobasca10. Brosteni │56. Paltin11. Budesti │57. Padureni12. Calieni │58. Paulesti13. Chiojdeni │59. Paunesti14. Ciorasti │60. Petreanu15. Ciuslea │61. Ploscuteni16. Cimpineanca │62. Poenita17. Cîmpuri │63. Popesti18. Cindesti │64. Pufesti19. Cirligele │65. Racoasa20. Clipicesti │66. Rastoaca21. Corbita │67. Reghiu22. Cotesti │68. Rimniceni23. Dealu Lung │69. Ruginesti24. Diocheti │70. Sihlea25. Dumbraveni │71. Slobozia-Bradului26. Dumitresti │72. Slobozia-Ciorasti27. Faraoanele │73. Soveja28. Faurei │74. Spulber29. Fitionesti │75. Straoane30. Golesti │76. Suraia31. Gologanu │77. Tanasoaia32. Gugesti │78. Tichiris33. Herestrau │79. Timboesti34. Hingulesti │80. Tulnici35. Homocea │81. Tifesti36. Iresti │82. Unirea37. Jaristea │83. Urechesti38. Jitia │84. Valea Sarii39. Lacu lui Baban │85. Vidra40. Livezile │86. Vizantea41. Maicanesti │87. Vinatori42. Martinesti │88. Virtescoiu43. Mera │89. Voetin44. Mihalceni │90. Vrincioaia45. Milcovul │91. Vulturu46. Mircesti │NOTAÎntrucît în componenta judeţelor sînt cuprinse comune avînd aceeaşi denumire, în paranteze se indica raionul de la care provin comunele respective.---------

Noutăți

 • LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) a contabilităţii
 • LEGE nr. 80 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 9 septembrie 2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 10 septembrie 2008 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Oradea în domeniul public al municipiului Oradea, judeţul Bihor, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea
 • LEGE nr. 35 din 13 noiembrie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 564/1968 privind modificarea unor prevederi referitoare la impozite şi taxe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 213 din 21 noiembrie 2000 privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi scutirea de la plata taxei vamale şi a suprataxei vamale de import pentru bunurile importate în cadrul ajutorului nerambursabil acordat de Guvernul Japoniei Guvernului României
 • LEGE nr. 87 din 20 mai 2010 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007
 • LEGE nr. 111 din 15 mai 2008 pentru ratificarea Tratatului de extrădare dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 20 decembrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului" şi pentru stabilirea unor măsuri care să asigure funcţionarea acestuia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 23 februarie 2011 privind administrarea creanţelor bugetare reprezentând comisionul datorat, până la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sistemului asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 44 din 19 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
 • LEGE nr. 85 din 9 mai 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1999 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, acordată producătorilor agricoli prin societăţile comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 122 din 15 iunie 2011 privind regimul armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe teritoriul României
 • LEGE nr. 95 din 31 decembrie 1993 privind continuarea participării României la construirea Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina şi asigurarea resurselor de finanţare necesare
 • LEGE nr. 227 din 7 iunie 2006 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 24 iunie 2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 110 din 10 septembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziţionate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, către societăţile comerciale înfiinţate prin reorganizarea Regiei Autonome ”Administraţia Naţionala a Drumurilor din România”
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 25 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 381 din 16 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 3 din 1 iulie 1983 cu privire la contractul-angajament
 • LEGE nr. 187 din 18 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 5 din 28 februarie 2005 privind schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă ale comunei Dorgoş, judeţul Arad
 • LEGE nr. 77 din 31 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 16 mai 2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • LEGE nr. 135 din 4 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 385 din 19 octombrie 2006 pentru aprobarea plăţii unor contribuţii voluntare anuale din partea României la bugetele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Oficiului Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului
 • LEGE nr. 337 din 21 decembrie 2018 privind statutul inspectorului de muncă
 • LEGE nr. 68 din 11 martie 2003 privind acceptarea Codului pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC. 20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1996, 1999 şi 2000 referitoare la acesta
 • LEGE nr. 24 din 17 decembrie 1969 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului de Miniştri al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 142 din 4 mai 2004 privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
 • LEGE nr. 23 din 17 ianuarie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 5 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 212 din 24 octombrie 2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 44 din 27 mai 1995 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Ceha privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Bucureşti la 11 iulie 1994
 • LEGE nr. 199 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 364 din 7 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 26 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 25 septembrie 2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă şi finalizare a încheierii contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
 • LEGE nr. 17 din 12 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGEA nr. 39 din 13 decembrie 1990 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 noiembrie 2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 222 din 11 iulie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare şi a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021