Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 8 din 29 decembrie 1957 pentru graţierea unor pedepse şi încetarea procesului penal pentru unele infracţiuni
- Act publicat în BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 29 decembrie 1957 -
LEGE nr. 8 din 29 decembrie 1957pentru graţierea unor pedepse şi încetarea procesului penal pentru unele infracţiuni Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 29 decembrie 1957

Articolul 1Se gratiaza în întregime pedepsele privative de libertate pînă la un an inclusiv, pronunţate de instanţe.Graţierea prevăzută în alineatul precedent are ca efect şi stingerea pedepselor complimentare. Articolul 2Se gratiaza parţial pedepsele privative de libertate: a) reducîndu-se cu o jumătate pedeapsa pronunţată de instanţa, dacă aceasta pedeapsa este mai mare de un an şi nu depăşeşte trei ani; b) reducîndu-se cu o treime pedeapsa pronunţată de instanţa, dacă aceasta pedeapsa este mai mare de trei ani şi nu depăşeşte cinci ani. Articolul 3Se gratiaza în întregime pedepsele privative de libertate pînă la 5 ani inclusiv, pronunţate de instanţe, dacă la data publicării prezentei legi cei condamnaţi au vîrsta de 60 ani sau mai mult, ori sînt femei gravide sau cu copii pînă la 3 ani. Articolul 4Procesul penal nu va mai fi pornit, iar dacă a fost pornit încetează, pentru infracţiunile săvîrşite pînă la data publicării prezentei legi şi prevăzute în Codul penal în art. 232-235 inclusiv, art. 240, art. 242 dacă paguba produsă nu este mai mare de 1.000 lei art. 243 şi 244, art. 245 dacă paguba produsă nu este mai mare de 1000 lei, art. 247, 248, 256 alin. 1, 263, 264, 265 şi 266, art. 268^1 dacă paguba produsă nu este mai mare de 1.000 lei, art. 268^5 alin. 1, 268^6 alin. 1, 268^7 alin. 2, 268^8, 268^9, 268^14, 268^15a, 268^15b, 268^15c, teza I, 268^16, 268^22, 268^24, 268^28, 268^28b, 268^30, 268^32, 268^35, 268^36, 271, 275, 276 şi 279 în măsura în care se referă la art. 278, art. 283, 284 şi 285 în măsura în care nu se referă la infracţiunile exceptate prin prezenta lege, art. 293, 294, 299, 300, 301, 302, 306-311 inclusiv, 313, 314, 327 bis alin. 1, 357, 358 alin. 2, 367, 368^1 alin. 1 şi 2, 368^3, 368^4, 375 alin. 1, 376, 377, 377^1, 378, 384, 389, 395, 398, 399 în măsura în care se referă la art. 395, art. 400^1, 409 alin. 1, 414, 415, 417 alin. 1, 418, 423, 429, 430, 443-446 inclusiv, 448-451 inclusiv, 453-455 inclusiv, 458 alin. 1, 459, 466, 469-472 inclusiv, art. 476 şi 477 în măsura în care se referă la art. 470-472 inclusiv, art. 478 şi 482, art. 486 cu excepţia alineatului II teza I, art. 489, 492, 494-499 inclusiv, 501-503 inclusiv, 505, 507-513 inclusiv, 523, 527, 536^4, 537, 539 alin. 1, 543, 543^1, 544, 546 pct. 2 şi 3, 547, 548, 549, 551, 555^1, 556-559 inclusiv, 561, 574-578 inclusiv, 578^2, 578^3 şi 578^5, precum şi în orice alte dispoziţii ale Codului penal sau din legi speciale, dacă pedeapsa prevăzută pentru infracţiunea săvîrşită nu este mai mare de trei ani. Articolul 5Se exceptează de la dispoziţiile art. 1-4 inclusiv pedepsele pronunţate pentru infracţiunile, precum şi infracţiunile prevăzute în:1. Decretul nr. 199 din 12 august 1950.2. Legea nr. 9 din 16 decembrie 1950.3. Legea nr. 289 din 18 august 1947.4. Legea nr. 312/1945, nr. 291/1947 şi nr. 207/1948.5. Decretul nr. 163 din 26 iunie 1950.6. Legile nr. 284 şi 285 din 15 august 1947.7. Art. 184-231 inclusiv, art. 258-262 inclusiv, art. 267, 268, 295, 296, 297, art. 315-327 inclusiv, art. 327 bis alin. 2 pînă la art. 337 inclusiv, art. 349-351 inclusiv, art. 352, art. 385, precum şi art. 391 şi 392, în măsura în care se referă la art. 385, art. 463, 464, 464^1, 467 alin. 2, art. 506, art. 532, 533, 536^2 din Codul penal.8. Art. 236, 536^1, 536^3, 536^5 şi 536^5a dacă paguba produsă este mai mare de 1.000 lei.9. Art. 472-477 inclusiv, 479, 483, 484, 491, 492, 507, 537, 541 din Codul Justiţiei Militare.10. Art. 283 şi 284 din Codul penal, în măsura în care se referă la vreuna dintre infracţiunile prevăzute la pct. 1-9 inclusiv.De asemenea se mai exceptează de la dispoziţiile art. 4 infracţiunile prevăzute în art. 255, 268^5 alin. 2, 268^6 alin. 2, 268^7 alin. 3, 268^10, 268^11, 268^15, 268^23, 268^27, 268^29, 269, 272, 273, 277-280 inclusiv, 286, 289-292 inclusiv, 368^1 alin. 3, 368^2 alin. 1, 369 bis, 372 alin. 2 şi 3, 379-381 inclusiv, 382^1, 394, 396, 397, 399 în măsura în care nu se referă la art. 395, art. 401 alin. 1, 404-407 inclusiv, 409 alin. 2, 411, 412, 421 alin. 1, 425, 436, 447, 456, 458 alin. 2, 467, 480, 524, 554, 560, 562, 564-573 inclusiv, din Codul penal.Dispoziţiile art. 1-4 inclusiv nu se aplică celor aflaţi în stare de recidiva.-----------

Noutăți

 • LEGE nr. 319 din 20 decembrie 2018 privind desfiinţarea Institutului Teologic Romano-Catolic din Bucureşti
 • LEGE nr. 330 din 17 iulie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 62/2011
 • LEGE nr. 9 din 8 martie 1993 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind înfiinţarea de centre de cultura şi funcţionarea lor, încheiat la Bucureşti la 22 februarie 1991
 • LEGE nr. 16 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Rădeşti prin reorganizarea comunei Bălăbăneşti, judeţul Galaţi
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 25 din 23 februarie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul anual de finanţare 2004, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 7 iulie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 398 din 27 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, şi a Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 13 septembrie 2005, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 302 din 15 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 165 din 20 noiembrie 2002 pentru modificarea art. 138 şi 139 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate
 • LEGE nr. 85 din 12 iulie 1996 pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 134/1994
 • LEGE nr. 10 din 5 februarie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • LEGE nr. 121 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 383 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • LEGE nr. 30 din 13 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2002 privind transmiterea fără plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, respectiv în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului de Interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 185 din 12 iunie 2007 pentru aderarea României la Acordul dintre Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomica, cu privire la aplicarea art. III alin. 1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/EURATOM), adoptat la Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare, şi la Protocolul adiţional la Acordul dintre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federala Germania, Republica Elena, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheza, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomica, cu privire la aplicarea art. III alin. 1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 28 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului
 • LEGE nr. 201 din 16 octombrie 2017 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 4 august 2016
 • LEGE nr. 142 din 17 mai 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2004 privind unele măsuri pentru relansarea economică a Societăţii Comerciale "Laminorul" - S.A. Brăila
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 3 iunie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 218 din 14 noiembrie 2019 pentru ratificarea Acordului de parteneriat strategic dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Japonia, pe de altă parte, semnat la 17 iulie 2018 la Tokyo
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 139 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2015 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015
 • CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 (*republicat*) (LEGE nr. 287/2009)
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 422 din 20 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 104 din 19 iunie 2000 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 208 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 178 din 19 noiembrie 2008 privind aprobarea achiziţionării unui teren de către Universitatea "Politehnica" din Timişoara
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGE nr. 426 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021