Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 257 din 22 mai 2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 25 mai 2001 -
Selectați versiunea
LEGE nr. 257 din 22 mai 2001privind modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 25 mai 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziţii generale Secţiunea 1 Domeniul de aplicare Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică tuturor aeronavelor civile şi militare care operează în spaţiul aerian al României, indiferent de statul în care au fost înmatriculate. Articolul 2Spaţiul aerian al României este constituit din coloana de aer ce se ridică deasupra solului şi spaţiului acvatic, fiind delimitat lateral prin frontierele terestre, fluviale şi maritime stabilite prin lege, iar în sus, până la limita inferioară a spaţiului extraatmosferic. Secţiunea a 2-a Termeni şi definiţii Articolul 3În sensul prezentei legi, se utilizează termenii şi definiţiile de mai jos:3.1. act de intervenţie ilicită - orice act de violenţă împotriva echipajului şi persoanelor aflate la bordul unei aeronave, orice acţiune vizând avarierea sau distrugerea acesteia, a mijloacelor de navigaţie aeriană şi care pot pune în pericol siguranţa unei aeronave;3.2. aerodrom - suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a aeronavelor militare;3.3. aeronavă - orice aparat, cu motor sau fără motor, pilotat sau nepilotat, dirijat sau nedirijat, care se poate menţine în atmosferă cu ajutorul altor reacţii ale aerului decât cele asupra suprafeţei pământului;3.4. aeronavă de stat - aeronava folosită pentru servicii militare, vamale sau de poliţie;3.5. aeronavă care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României - aeronava militară sau civilă, română sau străină, care execută activităţi de zbor în spaţiul aerian al României fără a avea autorizare în acest sens sau care se abate de la prevederile autorizării primite;3.6. aeronavă interceptoare - aeronava de stat ce execută manevre de apropiere faţă de aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, în scopul identificării, avertizării şi însoţirii acesteia pentru a intra în legalitate;3.7. aeronavă cu pasageri la bord - aeronava special amenajată şi autorizată care, în afară personalului aeronautic navigant, transportă persoane care nu au această calitate;3.8. aeroport - suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalaţii şi materiale, destinată să fie utilizată pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a aeronavelor civile sau militare;3.9. amerizare - manevra hidroavionului sau a hidroelicopterului pentru luarea contactului lin cu suprafaţa apei, din momentul redresării şi până în momentul opririi acestuia pe această suprafaţa;3.10. apuntare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu puntea unei nave, unui portavion sau portelicopter, din momentul începerii redresării şi până la oprirea acesteia;3.11. aterizare - manevra aeronavei pentru luarea contactului lin cu suprafaţa solului, din momentul începerii redresării şi până în momentul opririi acesteia pe pistă sau pe platforma de aterizare;3.12. deturnare - acţiunea de schimbare a destinaţiei unei aeronave prin folosirea forţei sau a ameninţării cu forţa;3.13. foc de avertisment - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul artileristic de bord pentru atenţionarea echipajului aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, fără ca aceasta să fie lovită;3.14. foc de nimicire - focul executat de aeronava interceptoare cu armamentul de bord sau de mijloacele terestre de apărare aeriană pentru distrugerea aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României:3.15. helidrom - aerodromul sau aeroportul utilizat exclusiv pentru decolarea, aterizarea şi manevrarea la sol a elicopterelor;3.16. hidroavion - aeronava de construcţie specială care poate staţiona, decola şi ameriza pe suprafaţa unei ape;3.17. hidroelicopter - elicopter de construcţie specială care poate staţiona, decola şi ameriza pe suprafaţa unei ape;3.18. organe de trafic aerian - structuri civile şi militare specializate în supravegherea, coordonarea, controlul şi dirijarea aeronavelor;3.19. survol - pătrunderea şi traversarea cu sau fără escală a spaţiului aerian al unui stat;3.20. traiect de zbor - linia care uneşte poziţiile succesive ocupate sau care urmează să fie ocupate de o aeronavă în zbor. Articolul 4Orice activitate de zbor în spaţiul aerian al României se desfăşoară pe baza unei autorizări date de: a) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru aeronavele civile române şi străine; b) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu avizul obligatoriu al Ministerului Apărării Naţionale, pentru aeronavele civile străine care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale periculoase şi orice alte tipuri de încărcătură care, prin natura lor, pot afecta siguranţa naţională a României; c) Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele de stat române şi străine; d) Ministerul Apărării Naţionale, pentru toate aeronavele care survolează municipiul Bucureşti la înălţimi mai mici de 3.000 m. Articolul 5Răspunderea pentru controlul utilizării spaţiului aerian al României revine Ministerului Apărării Naţionale, care este autorizat să ia măsurile prevăzute în prezenta lege şi să folosească în acest scop forţele şi mijloacele proprii. Capitolul II Secţiunea 1 Situaţii în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 6Situaţiile în care aeronavele utilizează neautorizat spaţiul aerian al României sunt următoarele: a) decolarea de pe un aeroport, aerodrom sau un alt loc de pe teritoriul naţional fără a avea autorizare în acest sens de la organele în drept; b) abaterea de la traiectul de zbor aprobat prin autorizarea primită de la organele în drept, fără înştiinţarea organelor de trafic aerian; c) intrarea în spaţiul aerian al României fără autorizarea dată de organele în drept prevăzute la art. 4; d) aterizarea, amerizarea sau apuntarea fără autorizare; e) primirea de informaţii că la bordul aeronavei a avut loc un act de intervenţie ilicită, indiferent dacă se respectă autorizarea primită sau dacă aeronava a fost deturnată; f) nerespectarea de către echipajul unei aeronave a dispoziţiilor organelor de trafic aerian. Articolul 7Determinarea momentului şi a locului de producere a situaţiilor prevăzute la art. 6 se realizează de către organele de trafic aerian. Secţiunea a 2-a Măsurile care se iau împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 8Împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Ministerul Apărării Naţionale va lua succesiv următoarele măsuri: a) stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei, a legăturii radio şi a identităţii acesteia; b) transmiterea de la sol a informaţiilor şi dispoziţiilor către pilotul sau echipajul aeronavei, în vederea utilizării autorizate a spaţiului aerian al României; c) interceptarea aeronavei care continuă să utilizeze neautorizat spaţiul aerian al României; d) executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare; e) executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare; f) executarea focului de nimicire de către mijloacele terestre de apărare aeriană. Secţiunea a 3-a Modul de acţiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 9 (1) Stabilirea de la sol a poziţiei aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, a legăturilor radio cu aceasta şi determinarea identităţii ei se realizează de către organele de trafic aerian, folosindu-se mijloacele specializate aflate în serviciu sau care sunt puse în funcţiune special în acest scop. (2) La identificarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, la solicitarea Ministerului Apărării Naţionale, pot participa aeronave aparţinând Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii şi altor deţinători de aeronave. Articolul 10Organele de trafic aerian se informează reciproc asupra descoperirii şi identificării aeronavei, cauzelor care au determinat încălcarea prevederilor prezentei legi şi, pe baza informaţiilor de care dispun, dau dispoziţii piloţilor sau echipajelor în vederea utilizării legale a spaţiului aerian al României. Articolul 11 (1) În cazul imposibilităţii stabilirii legăturilor radio cu aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, aceasta se interceptează cu aeronave militare. (2) Interceptarea se realizează şi în situaţia în care piloţii sau echipajele nu execută dispoziţiile primite de la organele de trafic aerian. (3) Interceptarea aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României se execută cu respectarea reglementărilor interne şi internaţionale specifice şi are drept scop identificarea vizuală a acestora, indicarea direcţiilor de urmat pentru readucerea pe traiectele de zbor autorizate sau ieşirea din limitele spaţiului aerian al României, dirijarea în afară zonelor reglementate ca interzise sau periculoase, îndrumarea la aterizare pe aerodromul, aeroportul sau helidromul indicat. (4) Pe timpul interceptării pentru transmiterea dispoziţiilor aeronavele interceptoare vor folosi frecventele radio autorizate, iar în cazul lipsei legăturii radio vor folosi semnalele vizuale şi manevre conform reglementărilor internaţionale stabilite în acest scop. Articolul 12 (1) Aeronavele interceptoare pot executa foc de avertisment împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României numai dacă celelalte proceduri prevăzute la art. 8 lit. a)-c) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a acesteia. (2) Focul de avertisment are drept scop atenţionarea piloţilor sau a echipajelor aeronavei că utilizează neautorizat spaţiul aerian al României şi obligarea acestora să urmeze necondiţionat instrucţiunile şi dispoziţiile transmise de organele de trafic aerian sau de aeronavele interceptoare. (3) Focul de avertisment se execută cu armamentul artileristic de bord, excluzându-se utilizarea muniţiei trasoare şi a armelor inteligente. Articolul 13 (1) Focul de nimicire împotriva aeronavei care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României se execută de aeronavele interceptoare numai dacă măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-d) nu au avut ca rezultat intrarea în legalitate a aeronavei respective sau în cazul în care aceasta ripostează, prin manevre agresive sau cu foc, la instrucţiunile, dispoziţiile şi semnalele transmise. (2) Mijloacele terestre de apărare aeriană vor executa foc de nimicire numai în situaţia în care prin măsurile prevăzute la alin. (1) aeronava nu a fost distrusă. Articolul 14 (1) Împotriva aeronavei cu pasageri la bord, care utilizează neautorizat spaţiul aerian naţional, se pot lua numai măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c). (2) În cazul în care aceste măsuri nu au avut drept rezultat intrarea sau reintrarea în legalitate a aeronavei cu pasageri la bord, care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României, aeronavele interceptoare o vor însoţi şi supraveghea pe durata în care aceasta se află în spaţiul aerian naţional, până la aterizarea pe un aeroport sau până la ieşirea din spaţiul aerian al României. Articolul 15 (1) În cazurile în care o aeronavă nu respectă prevederile autorizării de zbor primite, ca urmare a unor cauze de forţă majoră - condiţii meteorologice periculoase, defecţiuni tehnice sau avarii, situaţii speciale la bord privind echipajul sau pasagerii, pierderea orientării -, se vor lua numai măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c). (2) Toate aceste măsuri vor avea drept scop sprijinirea echipajului aeronavei de a-şi continua zborul sau de a ateriza în siguranţă. Articolul 16 (1) Aeronava care a aterizat pe teritoriul României ca urmare a aplicării măsurilor prevăzute în prezenta lege continuă să fie tratată ca aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României până la obţinerea de la organele abilitate a autorizării de a-şi relua zborul. (2) Până la obţinerea autorizării de reluare a zborului, împotriva aeronavei se vor lua următoarele măsuri: a) parcarea în locul indicat; b) supravegherea şi paza aeronavei; c) stabilirea identităţii membrilor echipajului, a pasagerilor, a naturii încărcăturii şi obţinerea altor date cu privire la zborul aeronavei, precum şi la circumstanţele care au determinat abaterea de la autorizarea deţinută. (3) Obligaţia de a lua măsurile prevăzute la alin. (2) o au: a) comandanţii bazelor aeriene, în cazul aterizării aeronavei pe un aerodrom sau aeroport utilizat în comun cu aviaţia civilă; b) directorii generali ai aeroporturilor civile, în cazul aterizării aeronavei pe unul dintre acestea; c) organele Ministerului de Interne, în cazul aterizării aeronavelor pe alte terenuri decât aerodromuri şi aeroporturi. (4) La solicitarea comandanţilor bazelor aeriene sau a directorilor generali ai aeroporturilor civile organele Ministerului de Interne vor participa la îndeplinirea măsurilor prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b). Secţiunea a 4-a Competenţele privind aprobarea executării măsurilor împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României Articolul 17Dreptul de a ordona sau de a aproba măsurile prevăzute la art. 8 lit. a)-c) îl au şefii structurilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale. Articolul 18Dreptul de a ordona sau de a aproba executarea focului de avertisment de către aeronavele interceptoare, executarea focului de nimicire de către aeronavele interceptoare şi de către mijloacele terestre de apărare aeriană îl are ministrul apărării naţionale. Articolul 19În scopul executării în siguranţă a zborurilor, pe timpul aplicării măsurilor prevăzute la art. 8, Statul Major General poate da dispoziţii de deviere sau chiar de oprire temporară a tuturor zborurilor într-o anumită zonă sau în întregul spaţiu aerian al României. Articolul 20Transmiterea datelor, dispoziţiilor şi ordinelor cu privire la clarificarea situaţiei aeriene şi acţiunile împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României au prioritate în toate sistemele de comunicaţii naţionale. Articolul 21 (1) Datele obţinute, demersurile făcute, dispoziţiile şi ordinele date cu privire la aeronava care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României vor fi înregistrate folosindu-se aparatura specifică din dotare sau vor fi consemnate şi păstrate până la finalizarea cercetării evenimentului. (2) Aceste date vor fi puse la dispoziţie organelor de cercetare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Distrugerea, falsificarea sau divulgarea către instituţii sau persoane neautorizate a datelor prevăzute la alin. (1) se pedepseşte conform legii. Capitolul III Dispoziţii finale Articolul 22Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 23În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Apărării Naţionale împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii vor emite dispoziţii comune privind aplicarea prezentei legi. Articolul 24Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 416 din 5 decembrie 1979 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor infractoare la regimul de zbor în spaţiul aerian al Republicii Socialiste România, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 95 din 7 decembrie 1979, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
-------

Noutăți

 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • LEGE nr. 19 din 16 decembrie 1971 cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 14 iulie 2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 27 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 190 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 decembrie 2004, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 506 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 647 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2002 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 3 noiembrie 2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
 • LEGE nr. 54 din 30 martie 2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 34 din 31 martie 1936 pentru modificarea unor dispoziţiuni din legea timbrului şi a impozitului pe acte şi fapte juridice, precum şi art. 27 din legea contractului de consignaţie
 • LEGE nr. 96 din 14 aprilie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea
 • LEGE nr. 115 din 7 decembrie 1992 privind prelungirea termenului de încheiere a acţiunii de distribuire a certificatelor de proprietate, prevăzut de Legea privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991
 • LEGE nr. 283 din 26 iunie 2003 pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare fata de femei, adoptat la New York la 6 octombrie 1999
 • LEGE nr. 228 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 267/2008 privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat şi pentru efectuarea recepţiei în fază unică a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora la obiectivul de investiţii Palatul Parlamentului, precum şi pentru reglementarea unor măsuri cu privire la administrarea imobilului "Palatul Parlamentului"
 • LEGE nr. 28 din 29 decembrie 1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 747 din 7 decembrie 2001 pentru ratificarea Acordului privind serviciile aeriene dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Namibia, semnat la Bucureşti la 3 iulie 1996
 • LEGE nr. 133 din 20 iulie 1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*) privind protecţia civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 26 iunie 2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • LEGE nr. 193 din 19 iulie 2018 pentru reglementarea principiilor privind asigurarea strategiei naţionale a României referitoare la menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă
 • LEGE nr. 155 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Construirea variantei de ocolire a oraşului Sibiu la standarde de autostrada, pe Coridorul de transport european nr. IV, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 95 din 20 iunie 2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 376 din 30 septembrie 2003 pentru înfiinţarea comunei Cazasu prin reorganizarea comunei Tudor Vladimirescu, judeţul Brăila
 • LEGE nr. 137 din 13 iunie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 316 din 10 noiembrie 2005 pentru acceptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, adoptate de Organizaţia Maritima Internaţională prin Rezoluţia MSC.143 (77) a Comitetului Siguranţei Maritime la Londra la 5 iunie 2003
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 548 din 29 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2004 pentru modificarea Codului de procedură penală
 • LEGE nr. 168 din 29 iunie 2015 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 211 din 13 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 226 din 1 august 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
 • LEGE nr. 467 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 40/2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2001, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prasilă, precum şi pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive
 • LEGE nr. 302 din 4 iulie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei pentru implementarea în comun (JI) şi a Acordului asupra proiectului "Dezvoltarea utilităţilor municipale - sistemul de încălzire din Făgăraş - faza a doua - CT5, CT6, CT7, CT8, judeţul Braşov", semnate la Oslo la 21 decembrie 2001
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 181 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 31 mai 2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 35 din 8 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 495 din 20 noiembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Uniunea Poştală Universala privind organizarea la Bucureşti a celui de-al 23-lea Congres poştal universal, semnat la Bucureşti la 20 iunie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 9 decembrie 2004 privind atribuirea în concesiune directă Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa a unui teren aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 58 din 13 iulie 1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992
 • LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 22 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 76 din 3 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/1998 cu privire la modificarea şi completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021