Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 141 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 aprilie 2001 -
LEGE nr. 141 din 3 aprilie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 aprilie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 260 din 7 decembrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 şi nr. 655 bis din 14 decembrie 2000, cu următoarea modificare:- La anexa nr. 3/23, partea privitoare la detalierea pe articole de cheltuieli a bugetului pe anul 2000 va avea următorul cuprins:ANEXA Nr. 3/23    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI                        "BUGETUL PE ANUL 2000               - detalierea pe articole de cheltuieli -
   
  - mii lei -
                 
  Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAlineatDenumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
  AB123 = 1+2
  5001       II. CHELTUIELI - TOTAL9.472.392.215-430.000.0009.042.392.215
      01   CHELTUIELI CURENTE9.048.914.131-430.000.0008.618.914.131
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL917.291.966   917.291.966
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII676.297.509   676.297.509
      34   SUBVENŢII1.403.132.256-150.000.0001.253.132.256
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.403.132.256-150.000.0001.253.132.256
      36   PRIME1.024.300.000-250.000.000774.300.000
      38   TRANSFERURI5.027.892.400-30.000.0004.997.892.400
      40   Transferuri neconsolidabile5.027.892.400-30.000.0004.997.892.400
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.100.000   8.100.000
      4053Cupoane agricultori4.930.600.000-21.207.6004.909.392.400
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000   25.400.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională8.792.400   -8.792.400
      4080Alte transferuri55.000.000   55.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL310.065.140   310.065.140
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE113.412.944   113.412.944
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite113.412.944   113.412.944
      8501Rambursări de credite externe79.267.493   79.267.493
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane34.145.451   34.145.451
  6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ9.470.350.003-430.000.0009.040.350.003
      01   CHELTUIELI CURENTE9.047.006.441-430.000.0008.617.006.441
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL916.341.464   916.341.464
      10   Cheltuieli cu salariile644.275.528   644.275.528
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat179.752.873   179.752.873
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj32.213.777   32.213.777
      13   Deplasări, detaşări, transferări15.000.000   15.000.000
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară13.099.450   13.099.450
      1302- deplasări în străinătate1.900.550   1.900.550
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate45.099.286   45.099.286
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII675.340.321   675.340.321
      22   Hrană1.517.582   1.517.582
      23   Medicamente şi materiale sanitare102.715.148   102.715.148
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie87.306.824   87.306.824
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional460.294.483   460.294.483
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.883.221   3.883.221
      27   Reparaţii curente3.146.584   3.146.584
      28   Reparaţii capitale12.978.432   12.978.432
      29   Cărţi şi publicaţii1.650.000   1.650.000
      30   Alte cheltuieli1.848.047   1.848.047
      34   SUBVENŢII1.403.132.256-150.000.0001.253.132.256
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.403.132.256-150.000.0001.253.132.256
      36   PRIME1.024.300.000-250.000.000774.300.000
      37   Prime acordate producătorilor agricoli1.024.300.000-250.000.000774.300.000
      38   TRANSFERURI5.027.892.400-30.000.0004.997.892.400
      40   Transferuri neconsolidabile5.027.892.400-30.000.0004.997.892.400
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.100.000   8.100.000
      4053Cupoane agricultori4.930.600.000-21.207.6004.909.392.400
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000   25.400.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională8.792.400   -8.792.400
      4080Alte transferuri55.000.000   55.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL309.930.618   309.930.618
      72   Investiţii ale instituţiilor publice217.230.618   217.230.618
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat92.700.000   92.700.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE113.412.944   113.412.944
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite113.412.944   113.412.944
      8501Rambursări de credite externe79.267.493   79.267.493
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane34.145.451   34.145.451
  6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE896.987   896.987
      01   CHELTUIELI CURENTE802.297   802.297
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII802.297   802.297
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional802.297   802.297
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL94.690   94.690
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat94.690   94.690
  7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ1.145.225   1.145.225
      01   CHELTUIELI CURENTE1.105.393   1.105.393
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL950.502   950.502
      10   Cheltuieli cu salariile677.135   677.135
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat188.921   188.921
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj33.857   33.857
      13   Deplasări, detaşări, transferări3.190   3.190
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară3.190   3.190
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate47.399   47.399
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII154.891   154.891
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie121.191   121.191
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional20.000   20.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament7.500   7.500
      27   Reparaţii curente2.000   2.000
      29   Cărţi şi publicaţii4.200   4.200
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL39.832   39.832
      72   Investiţii ale instituţiilor publice39.832   39.832"
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 7 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-------

Noutăți

 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 26 februarie 2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 23 septembrie 2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 13 februarie 2008 privind cadrul financiar general pentru fondul de participare JEREMIE
 • LEGE nr. 253 din 16 mai 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/1999 pentru modificarea şi completarea art. 43 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 568 din 19 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 9 septembrie 2015 privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
 • LEGE nr. 42 din 29 martie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat individual pentru salvarea Companiei Naţionale a Uraniului - S.A.
 • LEGE nr. 676 din 19 decembrie 2002 pentru înfiinţarea comunei Titeşti, judeţul Valcea, prin reorganizarea comunei Perişani
 • LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGE nr. 11 din 28 februarie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 399 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 mai 2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 9 octombrie 2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei
 • LEGE nr. 56 din 4 martie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată prin Legea nr. 41/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 24 septembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 20 din 11 ianuarie 2006 pentru modificarea Legii nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • LEGE nr. 18 din 24 iunie 1968 (*republicată*) privind controlul provenientei unor bunuri ale persoanelor fizice, care nu au fost dobândite în mod licit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 134 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1996 privind unele măsuri pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din luna noiembrie 1996
 • LEGE nr. 59 din 29 octombrie 1974 cu privire la fondul funciar
 • LEGE nr. 279 din 4 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 4/2000 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Medicina Aeronautica şi Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu"
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 218 din 31 mai 2006 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
 • LEGE nr. 705 din 3 decembrie 2001 privind sistemul naţional de asistenţa socială
 • LEGE nr. 1.726 din 17 martie 1912 pentru trecerea în proprietatea Statului a moşiilor stăpânite de persoane juridice cu caracter de utilitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 noiembrie 2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii
 • LEGE nr. 501 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • LEGE nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară
 • LEGE nr. 192 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 103 din 30 iunie 1999 pentru ratificarea Scrisorii de acord dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind acordarea unui avans în valoare de 500.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru Proiectul de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 64 din 22 martie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2005 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 a protecţiei muncii
 • LEGE nr. 21 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/1999 pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului de investiţii "Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni" şi pentru aprobarea garantării unui credit în favoarea Companiei Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 1 aprilie 2004 pentru declararea zilei de 2 aprilie 2004 ca zi liberă
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 164 din 11 decembrie 2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 351 din 14 iulie 2004 LEGEA GAZELOR
 • LEGE nr. 565 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 59 din 5 martie 1998 privind afilierea Curţii Constituţionale a României la Asociaţia Curţilor Constituţionale care utilizează parţial limba franceza (A.C.C.P.U.F.)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 121 din 17 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021