Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 141 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 aprilie 2001 -
LEGE nr. 141 din 3 aprilie 2001pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 260/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 5 aprilie 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 260 din 7 decembrie 2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 şi nr. 655 bis din 14 decembrie 2000, cu următoarea modificare:- La anexa nr. 3/23, partea privitoare la detalierea pe articole de cheltuieli a bugetului pe anul 2000 va avea următorul cuprins:ANEXA Nr. 3/23    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI ALIMENTAŢIEI                        "BUGETUL PE ANUL 2000               - detalierea pe articole de cheltuieli -
   
  - mii lei -
                 
  Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ ArticolAlineatDenumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
  AB123 = 1+2
  5001       II. CHELTUIELI - TOTAL9.472.392.215-430.000.0009.042.392.215
      01   CHELTUIELI CURENTE9.048.914.131-430.000.0008.618.914.131
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL917.291.966   917.291.966
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII676.297.509   676.297.509
      34   SUBVENŢII1.403.132.256-150.000.0001.253.132.256
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.403.132.256-150.000.0001.253.132.256
      36   PRIME1.024.300.000-250.000.000774.300.000
      38   TRANSFERURI5.027.892.400-30.000.0004.997.892.400
      40   Transferuri neconsolidabile5.027.892.400-30.000.0004.997.892.400
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.100.000   8.100.000
      4053Cupoane agricultori4.930.600.000-21.207.6004.909.392.400
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000   25.400.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională8.792.400   -8.792.400
      4080Alte transferuri55.000.000   55.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL310.065.140   310.065.140
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE113.412.944   113.412.944
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite113.412.944   113.412.944
      8501Rambursări de credite externe79.267.493   79.267.493
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane34.145.451   34.145.451
  6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ9.470.350.003-430.000.0009.040.350.003
      01   CHELTUIELI CURENTE9.047.006.441-430.000.0008.617.006.441
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL916.341.464   916.341.464
      10   Cheltuieli cu salariile644.275.528   644.275.528
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat179.752.873   179.752.873
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj32.213.777   32.213.777
      13   Deplasări, detaşări, transferări15.000.000   15.000.000
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară13.099.450   13.099.450
      1302- deplasări în străinătate1.900.550   1.900.550
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate45.099.286   45.099.286
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII675.340.321   675.340.321
      22   Hrană1.517.582   1.517.582
      23   Medicamente şi materiale sanitare102.715.148   102.715.148
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie87.306.824   87.306.824
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional460.294.483   460.294.483
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.883.221   3.883.221
      27   Reparaţii curente3.146.584   3.146.584
      28   Reparaţii capitale12.978.432   12.978.432
      29   Cărţi şi publicaţii1.650.000   1.650.000
      30   Alte cheltuieli1.848.047   1.848.047
      34   SUBVENŢII1.403.132.256-150.000.0001.253.132.256
      3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.403.132.256-150.000.0001.253.132.256
      36   PRIME1.024.300.000-250.000.000774.300.000
      37   Prime acordate producătorilor agricoli1.024.300.000-250.000.000774.300.000
      38   TRANSFERURI5.027.892.400-30.000.0004.997.892.400
      40   Transferuri neconsolidabile5.027.892.400-30.000.0004.997.892.400
      4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale8.100.000   8.100.000
      4053Cupoane agricultori4.930.600.000-21.207.6004.909.392.400
      4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional25.400.000   25.400.000
      4055Contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţională8.792.400   -8.792.400
      4080Alte transferuri55.000.000   55.000.000
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL309.930.618   309.930.618
      72   Investiţii ale instituţiilor publice217.230.618   217.230.618
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat92.700.000   92.700.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE113.412.944   113.412.944
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite113.412.944   113.412.944
      8501Rambursări de credite externe79.267.493   79.267.493
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane34.145.451   34.145.451
  6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE896.987   896.987
      01   CHELTUIELI CURENTE802.297   802.297
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII802.297   802.297
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional802.297   802.297
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL94.690   94.690
      73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat94.690   94.690
  7101       CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ1.145.225   1.145.225
      01   CHELTUIELI CURENTE1.105.393   1.105.393
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL950.502   950.502
      10   Cheltuieli cu salariile677.135   677.135
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat188.921   188.921
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj33.857   33.857
      13   Deplasări, detaşări, transferări3.190   3.190
      1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară3.190   3.190
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate47.399   47.399
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII154.891   154.891
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie121.191   121.191
      25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional20.000   20.000
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament7.500   7.500
      27   Reparaţii curente2.000   2.000
      29   Cărţi şi publicaţii4.200   4.200
      70   CHELTUIELI DE CAPITAL39.832   39.832
      72   Investiţii ale instituţiilor publice39.832   39.832"
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 7 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU-------

Noutăți

 • LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
 • LEGE nr. 109 din 8 martie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
 • LEGE nr. 36 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 664 din 16 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2002 pentru modificarea Legii nr. 202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire
 • LEGE nr. 86 din 29 iunie 2012 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Croaţia privind aderarea Republicii Croaţia la Uniunea Europeană, semnat de România la Bruxelles la 9 decembrie 2011
 • LEGE nr. 53 din 10 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 1 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
 • LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 177 din 18 octombrie 2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 11 martie 2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în scopul refinanţării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
 • LEGE nr. 184 din 12 iunie 2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 13 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 166 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 134)
 • LEGE nr. 152 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 6 din 18 ianuarie 2016 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 82 din 20 noiembrie 1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 86 din 14 decembrie 1993 pentru ratificarea înţelegerii, prin schimb de scrisori, pentru modificarea anexei nr. 1 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineză de mărfuri pe credit părţii române, semnat la 8 iulie 1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 17 din 8 martie 1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 133 din 11 iulie 2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare
 • LEGE nr. 573 din 22 decembrie 2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară - anul 2001, semnat la Bucureşti la 12 mai 2003
 • LEGE nr. 1 din 12 ianuarie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 19 iunie 2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu
 • LEGE nr. 689 din 28 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea duratei de valabilitate a licenţei N.M.T. şi stabilirea taxei aferente
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 48 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1996 privind modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1996
 • LEGE nr. 5 din 3 februarie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994
 • LEGE nr. 1 din 7 ianuarie 1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005
 • LEGE nr. 13 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2011 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • LEGE nr. 362 din 11 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri "Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 138 din 28 octombrie 1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia în domeniul transportului rutier internaţional, semnat la Bucureşti la 16 februarie 1994
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii
 • LEGE nr. 118 din 24 aprilie 2013 pentru aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la Asociaţia Internaţională a Înaltelor Jurisdicţii Administrative, pentru aderarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la Organizaţia Europeană a Serviciilor Penitenciare şi Corecţionale - EuroPris, pentru aderarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la Registrul European al Comerţului, pentru aprobarea plăţii unor contribuţii ale Ministerului Justiţiei, ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor la organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 334 din 21 decembrie 2018 pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană
 • LEGE nr. 351 din 18 decembrie 2013 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Columbia şi Peru, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 26 iunie 2012
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 18 din 8 aprilie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital
 • LEGE nr. 24 din 24 iunie 1968 pentru aprobarea Decretului nr. 295/1968 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Securităţii Statului
 • LEGE nr. 353 din 6 iunie 2002 privind declararea ca oraş a comunei Bălceşti, judeţul Valcea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 8 decembrie 2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 417 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea staţiei de tratare a apelor uzate, a sistemului de canalizare şi a reţelei de alimentare cu apa potabilă în municipiul Buzău, judeţul Buzău, România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 127 din 20 iunie 2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 28 octombrie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 148 din 16 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021