Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 36 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1996
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 18 aprilie 2000 -
LEGE nr. 36 din 12 aprilie 2000pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1996 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 18 aprilie 2000

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1 (1) Se aprobă contul general anual de execuţie a bugetului de stat aferent anului 1996, cuprinzând venituri în suma de 18.372.803.218 mii lei, cheltuieli în suma de 23.731.997.610 mii lei şi un deficit în suma de 5.359.194.392 mii lei. (2) Structura contului general anual de execuţie a bugetului de stat este prevăzută în anexele nr. 1-5. Articolul 2 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru sănătate aferent anului 1996, cuprinzând venituri în suma de 553.817.280 mii lei, cheltuieli în suma de 529.897.566 mii lei şi un excedent în suma de 23.919.714 mii lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru sănătate este prevăzută în anexa nr. 6. Articolul 3 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate aferent anului 1996, cuprinzând venituri în suma de 363.972.438 mii lei, cheltuieli în suma de 363.476.347 mii lei şi un excedent în suma de 496.091 mii lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate este prevăzută în anexa nr. 7. Articolul 4 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale aferent anului 1996, cuprinzând venituri în suma de 225.217.600 mii lei, cheltuieli în suma de 96.456.631 mii lei şi un excedent în suma de 128.760.969 mii lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale este prevăzută în anexa nr. 8. Articolul 5 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic aferent anului 1996, cuprinzând venituri în suma de 362.939.768 mii lei, cheltuieli în suma de 378.388.372 mii lei şi un deficit în suma de 15.448.604 mii lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic este prevăzută în anexa nr. 9. Articolul 6 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice aferent anului 1996, cuprinzând venituri în suma de 129.773.850 mii lei, cheltuieli în suma de 122.094.342 mii lei şi un excedent în suma de 7.679.508 mii lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice este prevăzută în anexa nr. 10. Articolul 7 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor aferent anului 1996, cuprinzând venituri în suma de 3.310.339 mii lei şi un excedent în suma de 3.310.339 mii lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor este prevăzută în anexa nr. 11. Articolul 8 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru pensia suplimentară a pensionarilor militari aferent anului 1996, cuprinzând venituri în suma de 31.191.567 mii lei, cheltuieli în suma de 40.065.912 mii lei şi un deficit în suma de 8.874.345 mii lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru pensia suplimentară a pensionarilor militari este prevăzută în anexa nr. 12. Articolul 9 (1) Se aprobă contul anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor aferent anului 1996, cuprinzând venituri în suma de 543.111.855 mii lei, cheltuieli în suma de 543.103.879 mii lei şi un excedent în suma de 7.976 mii lei. (2) Structura contului anual de execuţie a bugetului Fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor este prevăzută în anexa nr. 13. Articolul 10 (1) Se aprobă contul general anual al datoriei publice a statului aferent anului 1996, care cuprinde: a) datoria publică interna, reprezentând împrumuturi de stat în suma de 6.688.019.699 mii lei, potrivit anexei nr. 14A, şi garanţiile emise în numele şi în contul statului pentru credite interne în suma de 2.863.999.969 mii lei, potrivit anexei nr. 15A; b) datoria publică externa în valoare de 6.156,6 milioane USD (24.841.638.900 mii lei), din care: datoria publică externa contractată direct de stat în valoare de 4.324,5 milioane USD (17.449.559.250 mii lei), potrivit anexei nr. 14B, şi garanţiile emise în numele şi în contul statului pentru împrumuturi externe în suma de 1.832,0 milioane USD (7.392.079.650 mii lei), potrivit anexei nr. 15B. (2) Structura contului general anual al datoriei publice aferent anului 1996 este prevăzută în anexele nr. 14 şi 15. Articolul 11Anexele nr. 1-15* ) fac parte integrantă din prezenta lege.-------------- Notă *) Anexele nr. 3-15 se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 9 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VASILE LUPUPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUSBucureşti, 12 aprilie 2000.Nr. 36. Anexa 1 *Font 6*                         CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1996                                                - Sinteza -                                                                                                 - mii lei -┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬────────┐│ │ PREVEDERI │ PREVEDERI │ │ ││ │ BUGETARE │ BUGETARE │ INCASARI │ 3/2 ││ DENUMIRE INDICATORI │ APROBATE │ DEFINITIVE │ REALIZATE │ % ││ │ INITIAL │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┤│ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼────────┤│ I. VENITURI ─ TOTAL │ │ │ │ ││ ─────────────────── │16.981.570.000│18.395.090.095│18.372.803.218│ 99,88││I. VENITURI CURENTE │16.973.070.000│18.287.525.526│18.267.548.241│ 99,89││ A. VENITURI FISCALE │16.568.100.000│17.593.895.800│17.522.972.591│ 99,60││ A1. IMPOZITE DIRECTE │ 8.405.400.000│ 8.310.681.800│ 8.532.625.909│ 102,67││ IMPOZITUL PE PROFIT │ 4.100.000.000│ 3.482.600.000│ 3.517.257.277│ 101,00││ IMPOZITUL PE SALARII │ 4.152.600.000│ 4.585.811.800│ 4.683.678.354│ 102,13││Impozitul pe salarii ─total─ │ 5.753.200.000│ 6.575.000.000│ 6.656.287.420│ 101,24││Sume defalcate din impozitul pe salarii │ │ │ │ ││pentru bugetele locale (se scad) │─1.600.600.000│─1.989.188.200│─1.972.609.066│ 99,17││ ALTE IMPOZITE DIRECTE │ 152.800.000│ 242.270.000│ 331.690.278│ 136,91││Impozitul pe profit obţinut din │ │ │ │ ││activităţi comerciale ilicite sau │ │ │ │ ││din nerespectarea Legii privind │ │ │ │ ││protectia consumatorilor │ 1.300.000│ 1.400.000│ 912.852│ 65,20││Impozitul pe dividende de la │ │ │ │ ││societatile comerciale │ 150.000.000│ 240.000.000│ 329.822.357│ 137,43││Alte încasări din impozite directe │ 1.500.000│ 870.000│ 955.069│ 109,78││ A2. IMPOZITE INDIRECTE │ 8.162.700.000│ 9.283.214.000│ 8.990.346.652│ 96,85││ TAXA PE VALOAREA ADAUGATA │ 5.296.900.000│ 5.430.000.000│ 5.359.350.034│ 98,70││ ACCIZE SI IMPOZIT PE CIRCULATIE │ 1.513.000.000│ 1.511.100.000│ 1.485.343.117│ 98,30││Accize │ 989.300.000│ 1.111.100.000│ 1.091.784.343│ 98,26││Impozitul pe ţiţeiul din producţia │ │ │ │ ││interna şi gazele naturale │ 523.700.000│ 400.000.000│ 393.558.774│ 98,39││ TAXE VAMALE │ 1.230.800.000│ 1.880.000.000│ 1.673.682.939│ 89,03││Taxe vamale de la persoane juridice │ 1.185.800.000│ 1.810.000.000│ 1.596.973.775│ 88,23││Taxe vamale şi alte venituri încasate │ │ │ │ ││de la persoane fizice prin unitatile │ │ │ │ ││vamale │ 45.000.000│ 70.000.000│ 76.709.164│ 109,58││ ALTE IMPOZITE INDIRECTE │ 122.000.000│ 462.114.000│ 471.970.562│ 102,13││Majorari şi penalităţi de intarziere │ │ │ │ ││pentru venituri nevărsate la termen │ 100.000.000│ 65.000.000│ 73.755.765│ 113,47││Taxe pentru eliberarea de licente şi autorizaţii │ │ │ │ ││de functionare │ 16.000.000│ 391.100.000│ 391.921.405│ 100,21││Taxe de compensatie │ │ 14.000│ 41.376│ 295,54││Alte încasări din impozite indirecte │ 6.000.000│ 6.000.000│ 6.252.016│ 104,20││ B. VENITURI NEFISCALE │ 404.970.000│ 693.629.726│ 744.575.680│ 107,34││VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL BANCII NATIONALE │ │ 71.166.726│ 71.166.726│ 100.00││ VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL │ │ │ │ ││ REGIILOR AUTONOME │ 86.000.000│ 200.000.000│ 185.377.058│ 92,69││ VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE │ │ │ │ ││ PUBLICE │ 133.850.000│ 168.223.000│ 179.929.883│ 106,96││Taxe de metrologie │ 600.000│ 140.000│ 77.463│ 55,33││Taxe pentru brevete de inventii şi │ │ │ │ ││inregistrarea marcilor de fabrica │ 3.000.000│ 8.000.000│ 7.693.577│ 96,17││Taxe pentru prestaţiile şi serviciile │ │ │ │ ││efectuate de capitaniile de port şi │ │ │ │ ││pentru eliberarea autorizaţiilor de │ │ │ │ ││transport cu autovehiculele în │ │ │ │ ││trafic international de marfuri │ 5.100.000│ 8.100.000│ 9.700.761│ 119,76││Taxe consulare │ 80.000.000│ 80.000.000│ 71.415.775│ 89,27││Taxe pentru analize efectuate de │ │ │ │ ││laboratoare, altele decat cele │ │ │ │ ││sanitare, de pe lângă institutii │ 2.000.000│ 1.100.000│ 1.066.858│ 96,99││Venituri din incasarea contravalorii │ │ │ │ ││lucrarilor de combatere a daunatorilor │ │ │ │ ││şi bolilor în sectorul vegetal │ 4.000.000│ 2.200.000│ 2.092.827│ 95,13││Veniturile unităţilor de reproductie │ │ │ │ ││şi selecţie a animalelor │ 1.000.000│ 1.500.000│ 1.557.643│ 103,84││Veniturile circumscriptiilor, │ │ │ │ ││laboratoarelor şi dispensarelor veterinare │ 15.000.000│ 16.000.000│ 19.246.220│ 120,29││Taxe şi alte venituri din protectia │ │ │ │ ││mediului │ 300.000│ 125.000│ 145.003│ 116,00││Venituri din operatiuni de menţinerea pacii │ │ 2.574.856│ 5.762.594│ 223,80││Varsaminte din disponibilitatile instituţiilor │ │ │ │ ││publice şi activităţilor autofinanţate │ 1.500.000│ 523.000│ 597.001│ 114,15││Varsaminte din veniturile instituţiilor publice şi │ │ │ │ ││activităţilor autofinanţate │ │ 1.535.000│ 1.753.066│ 114,21││Venituri din timbrul judiciar │ 1.350.000│ 6.000.000│ 5.943.040│ 99,05││Alte venituri de la instituţiile │ │ │ │ ││publice │ 20.000.000│ 40.425.144│ 52.878.055│ 130,80││ DIVERSE VENITURI │ 185.120.000│ 254.240.000│ 308.102.013│ 125,19││Venituri din aplicarea prescripţiei │ │ │ │ ││extinctive │ │ 1.500.000│ 2.371.863│ 158,12││Venituri din amenzile aplicate, │ │ │ │ ││potrivit dispoziţiilor legale │ 38.000.000│ 55.000.000│ 61.291.992│ 111,44││Încasări din cota retinuta, conform │ │ │ │ ││Legii nr. 6/1973 │ 1.300.000│ 1.300.000│ 1.633.383│ 125,64││Restituiri de fonduri din finantarea │ │ │ │ ││bugetară a anilor precedenti │ 70.000.000│ 85.000.000│ 106.920.793│ 125,79││Venituri din concesiuni │ 20.000│ 40.000│ 525.159│1.312,90││Incasarea dobanzilor aferente ratelor │ │ │ │ ││lunare din vanzarea locuintelor │ │ │ │ ││construite din fondurile statului │ 2.300.000│ 1.400.000│ 1.660.157│ 118,58││Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate │ │ │ │ ││pentru finalizarea unor obiective aprobate prin │ │ │ │ ││conventii bilaterale şi acorduri interguvernamentale│ │ │ 3.100.654│ ││Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ │ │ │ ││abandonate şi alte sume constatate odata cu │ │ │ │ ││confiscarea, potrivit legii │ 42.000.000│ 50.000.000│ 54.865.471│ 109,73││Încasări din alte surse │ 31.500.000│ 60.000.000│ 75.732.541│ 126,22││II. VENITURI DIN CAPITAL │ 8.500.000│ 107.564.569│ 105.254.977│ 97,85││ VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR │ │ │ │ ││ BUNURI ALE STATULUI │ 8.500.000│ 107.564.569│ 105.254.977│ 97,85││Venituri din valorificarea unor bunuri │ │ │ │ ││ale instituţiilor publice │ 5.500.000│ 5.500.000│ 6.606.837│ 120,12││Venituri din valorificarea stocurilor │ │ │ │ ││de la rezerva de stat şi de mobilizare │ 3.000.000│ 102.064.569│ 98.648.140│ 96,65│└────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴────────┘                                                                                                                                                    ─ MII LEI ─┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┐│ │ CREDITE APROBATE INITIAL │ CREDITE DEFINITIVE │ PLATI EFECTUATE DIN: │ % ││ ├──────────────┬───────────┬──────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┼──────┤│ DENUMIRE INDICATORI │ BUGET │INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET │INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET │INTRARI DE │ TOTAL │ 7/4 ││ │ DE │ CREDITE │ (1+2) │ DE │ CREDITE │ (4+5) │ DE │ CREDITE │ (7+8) │ ││ │ STAT │ EXTERNE │ │ STAT │ EXTERNE │ │ STAT │ EXTERNE │ │ │├─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────┤│ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────┤│II. CHELTUIELI ─ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││────────────────────── │20.174.632.257│430.745.700│20.605.377.957│24.004.074.143│647.453.120│24.651.527.263│23.731.997.610│386.066.663│24.118.064.273│ 98,87││A. CHELTUIELI CURENTE │18.007.860.724│188.072.475│18.195.933.199│21.029.966.505│366.663.575│21.396.630.080│20.811.266.369│263.830.886│21.075.097.255│ 98,96││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.916.488.618│ 8.075.995│ 5.924.564.613│ 6.259.158.050│ 10.439.195│ 6.269.597.245│ 6.235.981.543│ 585.802│ 6.236.567.345│ 99,63││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 2.796.760.901│ 35.687.980│ 2.832.448.881│ 3.258.977.837│ 22.917.680│ 3.281.895.517│ 3.224.405.193│ 9.032.127│ 3.233.437.320│ 98,94││ SUBVENTII │ 1.874.807.976│ │ 1.874.807.976│ 2.594.409.887│ │ 2.594.409.887│ 2.589.857.918│ │ 2.589.857.918│ 99,82││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 353.532.359│ │ 353.532.359│ 391.589.532│ │ 391.589.532│ 389.609.219│ │ 389.609.219│ 99,49││ Subventii pe produse şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ activităţi │ 987.519.000│ │ 987.519.000│ 1.256.349.334│ │ 1.256.349.334│ 1.256.349.334│ │ 1.256.349.334│100,00││ Subventii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acoperirea diferentelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de pret şi tarif │ 533.756.917│ │ 533.756.917│ 946.471.021│ │ 946.471.021│ 943.899.365│ │ 943.899.365│ 99,73││ PRIME │ 896.000.000│ │ 896.000.000│ 1.236.100.000│ │ 1.236.100.000│ 1.236.052.545│ │ 1.236.052.545│100,00││ TRANSFERURI │ 4.854.696.329│144.308.500│ 4.999.004.829│ 5.913.828.887│333.306.700│ 6.247.135.587│ 5.780.312.033│254.212.957│ 6.034.524.990│ 97,74││ DOBANZI │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ interne │ 1.235.660.000│ │ 1.235.660.000│ 1.552.463.000│ │ 1.552.463.000│ 1.551.430.399│ │ 1.551.430.399│ 99,93││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 24.340.000│ │ 24.340.000│ 9.600.000│ │ 9.600.000│ 9.600.000│ │ 9.600.000│100,00││ Cheltuieli ocazionate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de emisiunea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ plasarea titlurilor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat şi de riscurile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ garantiilor date de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat în conditiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ legii │ 100.000.000│ │ 100.000.000│ 186.237.000│ │ 186.237.000│ 183.626.738│ │ 183.626.738│ 98,60││ REZERVE │ 309.106.900│ │ 309.106.900│ 19.191.844│ │ 19.191.844│ │ │ │ ││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.855.667.073│242.673.225│ 2.098.340.298│ 2.421.059.680│280.789.545│ 2.701.849.225│ 2.386.831.093│122.235.777│ 2.509.066.870│ 98,59││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 311.104.460│ │ 311.104.460│ 553.047.958│ │ 553.047.958│ 533.900.148│ │ 533.900.148│ 96,54││ IMPRUMUTURI ACORDATE │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 330.200.000│ │ 330.200.000│ 327.295.562│ │ 327.295.562│ 99,12││ Împrumut acordat din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ fondul de redresare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ financiară la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dispoziţia Guvernului │ │ │ │ 218.000.000│ │ 218.000.000│ 216.600.000│ │ 216.600.000│ 99,36││ Imprumuturi acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru finalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ unor obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ aprobate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ conventii bilaterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ interguvernamentale │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 112.200.000│ │ 112.200.000│ 110.695.562│ │ 110.695.562│ 98,66││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 225.804.460│ │ 225.804.460│ 222.847.958│ │ 222.847.958│ 206.604.586│ │ 206.604.586│ 92,71││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 129.822.522│ │ 129.822.522│ 125.986.839│ │ 125.986.839│ 112.125.601│ │ 112.125.601│ 89,00││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 95.981.938│ │ 95.981.938│ 96.861.119│ │ 96.861.119│ 94.478.985│ │ 94.478.985│ 97,54││ Partea a I─a SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PUBLICE GENERALE │ 791.786.226│ │ 791.786.226│ 903.193.790│ │ 903.193.790│ 881.073.401│ │ 881.073.401│ 97,55││AUTORITATI PUBLICE │ 791.786.226│ │ 791.786.226│ 903.193.790│ │ 903.193.790│ 881.073.401│ │ 881.073.401│ 97,55││A. CHELTUIELI CURENTE │ 679.129.543│ │ 679.129.543│ 757.609.731│ │ 757.609.731│ 740.248.509│ │ 740.248.509│ 97,71││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 429.050.075│ │ 429.050.075│ 476.313.013│ │ 476.313.013│ 471.014.994│ │ 471.014.994│ 98,89││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 199.119.768│ │ 199.119.768│ 251.520.615│ │ 251.520.615│ 242.634.649│ │ 242.634.649│ 96,47││ SUBVENTII │ 2.700.000│ │ 2.700.000│ 2.467.600│ │ 2.467.600│ 2.337.738│ │ 2.337.738│ 94,74││ Subventii │ 2.700.000│ │ 2.700.000│ 2.467.600│ │ 2.467.600│ 2.337.738│ │ 2.337.738│ 94,74││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 2.700.000│ │ 2.700.000│ 2.467.600│ │ 2.467.600│ 2.337.738│ │ 2.337.738│ 94,74││ TRANSFERURI │ 48.259.700│ │ 48.259.700│ 27.308.503│ │ 27.308.503│ 24.261.128│ │ 24.261.128│ 88,84││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 48.259.700│ │ 48.259.700│ 27.308.503│ │ 27.308.503│ 24.261.128│ │ 24.261.128│ 88,84││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 108.532.883│ │ 108.532.883│ 140.604.859│ │ 140.604.859│ 135.858.276│ │ 135.858.276│ 96,62││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 4.123.800│ │ 4.123.800│ 4.979.200│ │ 4.979.200│ 4.966.616│ │ 4.966.616│ 99,75││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 4.123.800│ │ 4.123.800│ 4.979.200│ │ 4.979.200│ 4.966.616│ │ 4.966.616│ 99,75││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 3.419.900│ │ 3.419.900│ 4.138.100│ │ 4.138.100│ 4.128.780│ │ 4.128.780│ 99,77││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 703.900│ │ 703.900│ 841.100│ │ 841.100│ 837.836│ │ 837.836│ 99,61││Presedentia României │ 11.090.000│ │ 11.090.000│ 9.804.488│ │ 9.804.488│ 9.790.792│ │ 9.790.792│ 99,86││Autoritati Legislative │ 88.510.926│ │ 88.510.926│ 87.499.603│ │ 87.499.603│ 83.810.775│ │ 83.810.775│ 95,78││Autoritati Judecatoresti │ 180.176.500│ │ 180.176.500│ 206.332.403│ │ 206.332.403│ 203.848.795│ │ 203.848.795│ 98,80││Alte organe ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││autoritatii publice │ 52.521.000│ │ 52.521.000│ 48.884.245│ │ 48.884.245│ 47.451.957│ │ 47.451.957│ 97,07││Autoritatii executive │ 459.487.800│ │ 459.487.800│ 550.673.051│ │ 550.673.051│ 536.171.082│ │ 536.171.082│ 97,37││ Partea a II─a APARARE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ORDINE PUBLICA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SIGURANTA NATIONALA │ 3.420.015.943│ 14.740.000│ 3.434.755.943│ 3.699.679.248│ 14.740.000│ 3.714.419.248│ 3.689.968.683│ 11.220.400│ 3.701.189.083│ 99,74││A. CHELTUIELI CURENTE │ 2.905.049.440│ │ 2.905.049.440│ 3.091.022.845│ │ 3.091.022.845│ 3.086.588.614│ │ 3.086.588.614│ 99,86││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.635.648.194│ │ 1.635.648.194│ 1.562.340.631│ │ 1.562.340.631│ 1.560.289.405│ │ 1.560.289.405│ 99,87││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 1.122.525.190│ │ 1.122.525.190│ 1.361.559.750│ │ 1.361.559.750│ 1.359.201.397│ │ 1.359.201.397│ 99,83││ SUBVENTII │ 146.876.056│ │ 146.876.056│ 166.728.126│ │ 166.728.126│ 166.703.474│ │ 166.703.474│ 99,99││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 146.876.056│ │ 146.876.056│ 166.728.126│ │ 166.728.126│ 166.703.474│ │ 166.703.474│ 99,99││ TRANSFERURI │ │ │ │ 394.338│ │ 394.338│ 394.338│ │ 394.338│100,00││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 452.136.103│ 14.740.000│ 466.876.103│ 554.265.303│ 14.740.000│ 569.005.303│ 552.346.904│ 11.220.400│ 563.567.304│ 99,65││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 62.830.400│ │ 62.830.400│ 54.391.100│ │ 54.391.100│ 51.033.165│ │ 51.033.165│ 93,83││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 62.830.400│ │ 62.830.400│ 54.391.100│ │ 54.391.100│ 51.033.165│ │ 51.033.165│ 93,83││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 49.791.240│ │ 49.791.240│ 37.880.540│ │ 37.880.540│ 36.559.898│ │ 36.559.898│ 96,51││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 13.039.160│ │ 13.039.160│ 16.510.560│ │ 16.510.560│ 14.473.267│ │ 14.473.267│ 87,66││APARARE NATIONALA │ 1.939.000.000│ 9.640.000│ 1.948.640.000│ 2.084.657.681│ 9.640.000│ 2.094.297.681│ 2.078.241.169│ 9.640.000│ 2.087.881.169│ 99,69││A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.578.428.390│ │ 1.578.428.390│ 1.680.731.371│ │ 1.680.731.371│ 1.678.988.661│ │ 1.678.988.661│ 99,90││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 864.207.500│ │ 864.207.500│ 845.714.281│ │ 845.714.281│ 844.860.295│ │ 844.860.295│ 99,90││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 714.220.890│ │ 714.220.890│ 835.017.090│ │ 835.017.090│ 834.128.366│ │ 834.128.366│ 99,89││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 314.871.610│ 9.640.000│ 324.511.610│ 371.071.610│ 9.640.000│ 380.711.610│ 369.539.361│ 9.640.000│ 379.179.361│ 99,59││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 45.700.000│ │ 45.700.000│ 32.854.700│ │ 32.854.700│ 29.713.147│ │ 29.713.147│ 90,44││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 45.700.000│ │ 45.700.000│ 32.854.700│ │ 32.854.700│ 29.713.147│ │ 29.713.147│ 90,44││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 35.320.000│ │ 35.320.000│ 23.992.689│ │ 23.992.689│ 22.866.892│ │ 22.866.892│ 95,31││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 10.380.000│ │ 10.380.000│ 8.862.011│ │ 8.862.011│ 6.846.255│ │ 6.846.255│ 77,25││Administratie centrala │ 17.714.790│ │ 17.714.790│ 21.598.116│ │ 21.598.116│ 21.377.162│ │ 21.377.162│ 98,98││Aparare naţională │ 1.921.285.210│ 9.640.000│ 1.930.925.210│ 2.063.059.265│ 9.640.000│ 2.072.699.595│ 2.056.864.007│ 9.640.000│ 2.066.504.007│ 99,70││ORDINEA PUBLICA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SIGURANTA NATIONALA │ 1.481.015.943│ 5.100.000│ 1.486.115.943│ 1.615.021.567│ 5.100.000│ 1.620.121.567│ 1.611.727.514│ 1.580.400│ 1.613.307.914│ 99,80││A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.326.621.050│ │ 1.326.621.050│ 1.410.291.474│ │ 1.410.291.474│ 1.407.599.953│ │ 1.407.599.953│ 99,81││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 771.440.694│ │ 771.440.694│ 716.626.350│ │ 716.626.350│ 715.429.110│ │ 715.429.110│ 99,83││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 408.304.300│ │ 408.304.300│ 526.542.660│ │ 526.542.660│ 525.073.031│ │ 525.073.031│ 99,72││ SUBVENTII │ 146.876.056│ │ 146.876.056│ 166.728.162│ │ 166.728.162│ 166.703.474│ │ 166.703.474│ 99,99││ Subventii │ 146.876.056│ │ 146.876.056│ 166.728.162│ │ 166.728.162│ 166.703.474│ │ 166.703.474│ 99,99││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 146.876.056│ │ 146.876.056│ 166.728.162│ │ 166.728.162│ 166.703.474│ │ 166.703.474│ 99,99││ TRANSFERURI │ │ │ │ 394.338│ │ 394.338│ 394.338│ │ 394.338│100,00││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ │ │ │ 394.338│ │ 394.338│ 394.338│ │ 394.338│100,00││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 137.264.493│ 5.100.000│ 142.364.493│ 183.193.693│ 5.100.000│ 188.293.693│ 182.807.543│ 1.580.400│ 184.387.943│ 99,79││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 17.130.400│ │ 17.130.400│ 21.536.400│ │ 21.536.400│ 21.320.018│ │ 21.320.018│ 99,00││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 17.130.400│ │ 17.130.400│ 21.536.400│ │ 21.536.400│ 21.320.018│ │ 21.320.018│ 99,00││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 14.471.240│ │ 14.471.240│ 13.887.851│ │ 13.887.851│ 13.693.006│ │ 13.693.006│ 98,60││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 2.659.160│ │ 2.659.160│ 7.648.549│ │ 7.648.549│ 7.627.012│ │ 7.627.012│ 99,72││Politie │ 522.708.276│ │ 522.708.276│ 584.861.227│ │ 584.861.227│ 584.824.672│ │ 584.824.672│ 99,99││Protectia şi paza contra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││incendiilor │ 81.096.198│ │ 81.096.198│ 89.680.419│ │ 89.680.419│ 89.680.419│ │ 89.680.419│100,00││Paza şi supravegherea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││frontierelor │ 129.405.287│ │ 129.405.287│ 155.864.291│ │ 155.864.291│ 155.864.291│ │ 155.864.291│100,00││Jandarmerie │ 141.066.481│ │ 141.066.481│ 184.068.794│ │ 184.068.794│ 183.911.094│ │ 183.911.094│ 99,91││Siguranţa naţională │ 249.863.899│ 5.100.000│ 254.963.899│ 308.867.797│ 5.100.000│ 313.967.797│ 306.867.668│ 1.580.400│ 308.448.068│ 99,35││Penitenciare │ 146.876.056│ │ 146.876.056│ 166.728.126│ │ 166.728.126│ 166.703.474│ │ 166.703.474│ 99,99││Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acţiuni privind ordinea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││publică şi siguranţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţională │ 209.999.746│ │ 209.999.746│ 124.950.913│ │ 124.950.913│ 123.875.896│ │ 123.875.896│ 99,14││ Partea a III─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CHELTUIELI SOCIAL─ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CULTURALE │ 6.370.763.932│209.987.200│ 6.580.751.132│ 7.044.937.309│219.409.020│ 7.264.346.329│ 6.977.087.600│ 87.673.494│ 7.064.761.094│ 99,04││A. CHELTUIELI CURENTE │ 5.865.523.650│ 43.763.975│ 5.909.287.625│ 6.426.327.213│ 33.356.875│ 6.459.684.088│ 6.387.600.323│ 9.617.929│ 6.397.218.252│ 99,40││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.545.154.489│ 8.075.995│ 3.553.230.484│ 3.913.330.098│ 10.439.195│ 3.923.769.293│ 3.899.769.395│ 585.802│ 3.900.355.197│ 99,65││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 813.921.503│ 35.687.980│ 849.609.483│ 945.985.673│ 22.917.680│ 968.903.353│ 936.200.068│ 9.032.127│ 945.232.195│ 98,97││ SUBVENTII │ 203.541.403│ │ 203.541.403│ 221.988.913│ │ 221.988.913│ 220.186.030│ │ 220.186.030│ 99,19││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 203.541.403│ │ 203.541.403│ 221.988.913│ │ 221.988.913│ 220.186.030│ │ 220.186.030│ 99,19││ TRANSFERURI │ 1.302.906.255│ │ 1.302.906.255│ 1.345.022.529│ │ 1.345.022.529│ 1.331.444.830│ │ 1.331.444.830│ 98,99││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 422.442.642│166.223.225│ 588.665.867│ 528.986.207│186.052.145│ 715.038.352│ 511.696.492│ 78.055.565│ 589.752.057│ 96,73││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 82.797.640│ │ 82.797.640│ 89.623.889│ │ 89.623.889│ 77.790.785│ │ 77.790.785│ 86,80││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 82.797.640│ │ 82.797.640│ 89.623.889│ │ 89.623.889│ 77.790.785│ │ 77.790.785│ 86,80││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 47.732.364│ │ 47.732.364│ 51.541.098│ │ 51.541.098│ 39.918.022│ │ 39.918.022│ 77,45││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 35.065.276│ │ 35.065.276│ 38.082.791│ │ 38.082.791│ 37.872.763│ │ 37.872.763│ 99,45││INVATAMANT │ 3.004.670.926│ 25.507.200│ 3.030.178.126│ 3.314.163.513│ 32.946.800│ 3.347.110.313│ 3.280.879.119│ 8.368.596│ 3.289.247.715│ 99,00││A. CHELTUIELI CURENTE │ 2.787.871.333│ 24.083.975│ 2.811.955.308│ 3.003.506.875│ 31.115.175│ 3.034.622.050│ 2.980.502.975│ 7.196.993│ 2.987.699.968│ 99,23││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.185.165.334│ 8.075.995│ 2.193.241.329│ 2.409.263.456│ 10.439.195│ 2.419.702.651│ 2.399.976.926│ 585.802│ 2.400.562.728│ 99,61││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 423.465.949│ 16.007.980│ 439.473.929│ 438.510.176│ 20.675.980│ 459.186.156│ 434.238.852│ 6.611.191│ 440.850.043│ 99,03││ SUBVENTII │ 35.180.295│ │ 35.180.295│ 32.327.632│ │ 32.327.632│ 33.718.852│ │ 33.718.852│ 95,45││ Subventii │ 35.180.295│ │ 35.180.295│ 32.327.632│ │ 32.327.632│ 33.718.852│ │ 33.718.852│ 95,45││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 35.180.295│ │ 35.180.295│ 32.327.632│ │ 32.327.632│ 33.718.852│ │ 33.718.852│ 95,45││ TRANSFERURI │ 144.059.755│ │ 144.059.755│ 120.405.611│ │ 120.405.611│ 112.568.345│ │ 112.568.345│ 93,49││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 144.059.755│ │ 144.059.755│ 120.405.611│ │ 120.405.611│ 112.568.345│ │ 112.568.345│ 93,49││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 214.298.793│ 1.423.225│ 215.722.018│ 309.966.638│ 1.831.625│ 311.798.263│ 299.742.794│ 1.171.603│ 300.914.397│ 96,70││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 2.500.800│ │ 2.500.800│ 690.000│ │ 690.000│ 633.350│ │ 633.350│ 91,79││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 2.500.800│ │ 2.500.800│ 690.000│ │ 690.000│ 633.350│ │ 633.350│ 91,79││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 2.500.800│ │ 2.500.800│ 690.000│ │ 690.000│ 633.350│ │ 633.350│ 91,79││ Administratie centrala │ 2.449.300│ │ 2.449.300│ 2.944.338│ │ 2.944.338│ 2.376.447│ │ 2.376.447│ 80,71││ Invatamant prescolar │ 209.204.778│ │ 209.204.778│ 239.266.760│ │ 239.266.760│ 238.053.905│ │ 238.053.905│ 99,49││ Invatamant primar şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gimnazial │ 1.180.768.530│ 19.474.800│ 1.200.243.330│ 1.108.417.686│ 25.154.900│ 1.133.572.586│ 1.102.830.207│ 6.698.596│ 1.109.528.803│ 99,50││ Invatamant liceal │ 549.053.975│ 6.032.400│ 555.086.375│ 607.638.984│ 7.791.900│ 615.430.884│ 603.632.397│ 1.670.000│ 605.302.397│ 99,34││ Invatamant profesional │ 64.999.100│ │ 64.999.100│ 83.862.564│ │ 83.862.564│ 83.347.569│ │ 83.347.569│ 99,39││ Invatamant postliceal │ 16.282.541│ │ 16.282.541│ 15.743.217│ │ 15.743.217│ 15.670.895│ │ 15.670.895│ 99,54││ Case de copii │ 87.537.200│ │ 87.537.200│ 106.312.391│ │ 106.312.391│ 106.051.383│ │ 106.051.383│ 99,75││ Invatamant special │ 177.519.500│ │ 177.519.500│ 168.770.625│ │ 168.770.625│ 167.411.099│ │ 167.411.099│ 99,19││ Invatamant superior │ 550.749.434│ │ 550.749.434│ 621.092.005│ │ 621.092.005│ 612.152.042│ │ 612.152.042│ 98,56││ Internate, camine şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ cantine pentru elevi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ studenti │ 23.275.295│ │ 23.275.295│ 23.275.295│ │ 23.275.295│ 21.757.117│ │ 21.757.117│ 93,48││ Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ descentralizate │ 47.798.900│ │ 47.798.900│ 134.909.730│ │ 134.909.730│ 131.114.267│ │ 131.114.267│ 97,19││ Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acţiuni de invatamant │ 95.032.373│ │ 95.032.373│ 201.929.918│ │ 201.929.918│ 196.481.791│ │ 196.481.791│ 97,30││SANATATE │ 1.758.456.113│179.480.000│ 1.937.936.113│ 2.026.819.823│179.480.000│ 2.206.299.823│ 2.008.460.583│ 73.616.210│ 2.082.076.793│ 99,09││A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.541.734.534│ 19.680.000│ 1.561.414.534│ 1.799.279.530│ 1.610.000│ 1.800.889.530│ 1.794.877.299│ 1.490.560│ 1.796.367.859│ 99,76││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.276.222.400│ │ 1.276.222.400│ 1.417.762.804│ │ 1.417.762.804│ 1.414.635.447│ │ 1.414.635.447│ 99,78││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 265.012.134│ 19.680.000│ 284.692.134│ 377.514.152│ 1.610.000│ 379.124.152│ 376.240.436│ 1.490.560│ 377.730.996│ 99,66││ TRANSFERURI │ 500.000│ │ 500.000│ 4.002.574│ │ 4.002.574│ 4.001.416│ │ 4.001.416│ 99,97││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 500.000│ │ 500.000│ 4.002.574│ │ 4.002.574│ 4.001.416│ │ 4.001.416│ 99,97││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 140.024.739│159.800.000│ 299.824.739│ 141.734.789│177.870.000│ 319.604.789│ 139.362.772│ 72.125.650│ 211.488.422│ 98,33││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 76.696.840│ │ 76.696.840│ 85.805.504│ │ 85.805.504│ 74.220.512│ │ 74.220.512│ 86,50││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 76.696.840│ │ 76.696.840│ 85.805.504│ │ 85.805.504│ 74.220.512│ │ 74.220.512│ 86,50││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 45.572.364│ │ 45.572.364│ 48.741.098│ │ 48.741.098│ 37.288.602│ │ 37.288.602│ 76,50││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 31.124.476│ │ 31.124.476│ 37.064.406│ │ 37.064.406│ 36.931.910│ │ 36.931.910│ 99,64││ Administratie centrala │ 1.913.000│ │ 1.913.000│ 5.280.584│ │ 5.280.584│ 5.259.987│ │ 5.259.987│ 99,61││ Dispensare medicale │ 356.560.000│ │ 356.560.000│ 465.826.043│ │ 465.826.043│ 465.613.178│ │ 465.613.178│ 99,95││ Spitale │ 1.013.860.585│ 19.680.000│ 1.033.540.585│ 1.073.835.131│ 1.610.000│ 1.075.445.131│ 1.070.852.518│ 1.490.560│ 1.072.343.078│ 99,72││ Sanatorii şi preventorii│ 19.296.322│ │ 19.296.322│ 22.475.576│ │ 22.475.576│ 22.407.631│ │ 22.407.631│ 99,70││ Crese │ 21.219.033│ │ 21.219.033│ 21.990.116│ │ 21.990.116│ 21.948.440│ │ 21.948.440│ 99,81││ Leagane de copii │ 27.000.000│ │ 27.000.000│ 32.847.196│ │ 32.847.196│ 32.816.952│ │ 32.816.952│ 99,91││ Centre de transfuzii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sanguine │ 18.014.900│ │ 18.014.900│ 18.629.097│ │ 18.629.097│ 18.585.534│ │ 18.585.534│ 99,77││ Servicii de ambulanta │ 41.120.000│ │ 41.120.000│ 57.605.389│ │ 57.605.389│ 57.532.207│ │ 57.532.207│ 99,87││ Centre de sănătate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ diagnostic şi tratament │ 47.660.777│ │ 47.660.777│ 27.951.605│ │ 27.951.605│ 27.415.232│ │ 27.415.232│ 98,08││ Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ descentralizate │ 10.000.000│ │ 10.000.000│ 37.445.112│ │ 37.445.112│ 36.829.228│ │ 36.829.228│ 98,36││ Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acţiuni sanitare │ 201.811.496│159.800.000│ 361.611.496│ 262.933.974│177.870.000│ 440.803.974│ 249.199.676│ 72.125.650│ 321.325.326│ 94,78││CULTURA, RELIGIE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ACTIVITATEA SPORTIVA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE TINERET │ 397.981.900│ │ 397.981.900│ 438.727.872│ │ 438.727.872│ 429.062.884│ │ 429.062.884│ 97,80││A. CHELTUIELI CURENTE │ 351.487.790│ │ 351.487.790│ 384.118.092│ │ 384.118.092│ 378.632.861│ │ 378.632.861│ 98,57││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 55.219.848│ │ 55.219.848│ 56.624.400│ │ 56.624.400│ 55.719.812│ │ 55.719.812│ 98,40││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 101.172.850│ │ 101.172.850│ 105.621.632│ │ 105.621.632│ 102.058.265│ │ 102.058.265│ 96,63││ SUBVENTII │ 166.076.092│ │ 166.076.092│ 184.376.321│ │ 184.376.321│ 184.182.218│ │ 184.182.218│ 99,89││ Subventii │ 166.076.092│ │ 166.076.092│ 184.376.321│ │ 184.376.321│ 184.182.218│ │ 184.182.218│ 99,89││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 166.076.092│ │ 166.076.092│ 184.376.321│ │ 184.376.321│ 184.182.218│ │ 184.182.218│ 99,89││ TRANSFERURI │ 29.019.000│ │ 29.019.000│ 37.495.736│ │ 37.495.736│ 36.672.566│ │ 36.672.566│ 97,80││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 29.019.000│ │ 29.019.000│ 37.495.736│ │ 37.495.736│ 36.672.566│ │ 36.672.566│ 97,80││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 46.494.110│ │ 46.494.110│ 54.609.780│ │ 54.609.780│ 50.430.023│ │ 50.430.023│ 92,35││ Administratie centrala │ 5.706.400│ │ 5.706.400│ 7.143.254│ │ 7.143.254│ 6.744.603│ │ 6.744.603│ 94,42││ Biblioteci publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ naţionale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ universitare │ 57.050.320│ │ 57.050.320│ 40.680.168│ │ 40.680.168│ 40.605.247│ │ 40.605.247│ 99,82││ Muzee │ 56.737.170│ │ 56.737.170│ 58.511.868│ │ 58.511.868│ 58.431.673│ │ 58.431.673│ 99,86││ Teatre şi institutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ profesioniste de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ spectacole şi concerte │ 32.885.480│ │ 32.885.480│ 38.067.860│ │ 38.067.860│ 37.968.947│ │ 37.968.947│ 99,74││ Culte religioase │ 35.282.100│ │ 35.282.100│ 42.781.200│ │ 42.781.200│ 42.213.070│ │ 42.213.070│ 98,67││ Activitatea sportiva │ 68.923.412│ │ 68.923.412│ 80.004.558│ │ 80.004.558│ 79.993.571│ │ 79.993.571│ 99,99││ Activitatea de tineret │ 6.636.000│ │ 6.636.000│ 6.636.000│ │ 6.636.000│ 6.628.013│ │ 6.628.013│ 99,88││ Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ descentralizate │ 7.988.960│ │ 7.988.960│ 6.195.000│ │ 6.195.000│ 6.119.473│ │ 6.119.473│ 98,78││ Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acţiuni privind cultura,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ religia şi activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sportiva şi de tineret │ 126.772.058│ │ 126.772.058│ 158.707.964│ │ 158.707.964│ 150.358.587│ │ 150.358.587│ 94,74││ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││AJUTOARE SI INDEMNIZATII │ 1.209.654.993│ 5.000.000│ 1.214.654.993│ 1.265.226.101│ 6.982.220│ 1.272.208.321│ 1.258.685.014│ 5.688.688│ 1.264.373.702│ 99,48││A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.184.429.993│ │ 1.184.429.993│ 1.239.422.716│ 631.700│ 1.240.054.416│ 1.233.587.188│ 930.376│ 1.234.517.564│ 99,53││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.546.907│ │ 28.546.907│ 29.679.438│ │ 29.679.438│ 29.437.210│ │ 29.437.210│ 99,18││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 24.270.570│ │ 24.270.570│ 24.339.713│ 631.700│ 24.971.413│ 23.662.515│ 930.376│ 24.592.891│ 97,22││ SUBVENTII │ 2.285.016│ │ 2.285.016│ 2.284.960│ │ 2.284.960│ 2.284.960│ │ 2.284.960│100,00││ Subventii │ 2.285.016│ │ 2.285.016│ 2.284.960│ │ 2.284.960│ 2.284.960│ │ 2.284.960│100,00││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 2.285.016│ │ 2.285.016│ 2.284.960│ │ 2.284.960│ 2.284.960│ │ 2.284.960│100,00││ TRANSFERURI │ 1.129.327.500│ │ 1.129.327.500│ 1.183.118.605│ │ 1.183.118.605│ 1.178.202.503│ │ 1.178.202.503│ 99,58││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 1.129.327.500│ │ 1.129.327.500│ 1.183.118.605│ │ 1.183.118.605│ 1.178.202.503│ │ 1.178.202.503│ 99,58││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.625.000│ 5.000.000│ 26.625.000│ 22.675.000│ 6.350.520│ 29.025.520│ 22.160.903│ 4.758.312│ 26.919.215│ 97,73││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 3.600.000│ │ 3.600.000│ 3.128.385│ │ 3.128.385│ 2.936.923│ │ 2.936.923│ 93,88││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 3.600.000│ │ 3.600.000│ 3.128.385│ │ 3.128.385│ 2.936.923│ │ 2.936.923│ 93,88││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 2.160.000│ │ 2.160.000│ 2.800.000│ │ 2.800.000│ 2.629.420│ │ 2.629.420│ 93,91││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 1.440.000│ │ 1.440.000│ 328.385│ │ 328.385│ 307.503│ │ 307.503│ 93,64││ Administratie centrala │ 5.917.526│ │ 5.917.526│ 8.508.395│ │ 8.508.395│ 7.913.542│ │ 7.913.542│ 93,01││ Camine de batrani şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pensionari │ 245.300│ │ 245.300│ 235.707│ │ 235.707│ 234.737│ │ 234.737│ 99,59││ Centre de primire a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ minorilor │ 171.170│ │ 171.170│ 134.950│ │ 134.950│ 134.836│ │ 134.836│ 99,92││ Ajutor social │ 200.000│ │ 200.000│ 23.000│ │ 23.000│ 23.000│ │ 23.000│100,00││ Alocatii de stat pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ copii │ 582.346.800│ │ 582.346.800│ 627.265.809│ │ 627.265.809│ 625.685.221│ │ 625.685.221│ 99,75││ Ajutoare pentru sotii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de militari în termen │ 324.700│ │ 324.700│ 256.348│ │ 256.348│ 234.146│ │ 234.146│ 91,34││ Pensii, ajutoare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ indemnizatii şi sporuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ I.O.V.R., veterani de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ razboi şi pentru alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ categorii de beneficiari│ 266.354.000│ │ 266.354.000│ 277.964.072│ │ 277.964.072│ 276.444.372│ │ 276.444.372│ 99,45││ Pensii militari │ 268.376.000│ │ 268.376.000│ 273.677.844│ │ 273.677.844│ 272.166.888│ │ 272.166.888│ 99,45││ Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ descentralizate │ 31.591.231│ │ 31.591.231│ 33.368.155│ │ 33.368.155│ 33.143.454│ │ 33.143.454│ 99,33││ Alte acţiuni privind │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asistentă socială, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ alocatii, pensii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutoare şi indemnizatii│ 54.128.266│ 5.000.000│ 59.128.266│ 43.791.821│ 6.982.220│ 50.774.021│ 42.704.818│ 5.688.688│ 43.393.506│ 97,52││ Partea a IV─a SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DE DEZVOLTARE PUBLICA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ LOCUINTE, MEDIU SI APE │ 359.836.441│ │ 359.836.441│ 402.104.374│ │ 402.104.374│ 399.181.020│ │ 399.181.020│ 99,27││A. CHELTUIELI CURENTE │ 129.677.497│ │ 129.677.497│ 138.539.222│ │ 138.539.222│ 138.472.167│ │ 138.472.167│ 99,95││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 14.535.011│ │ 14.535.011│ 14.051.175│ │ 14.051.175│ 14.017.072│ │ 14.017.072│ 99,76││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 5.714.112│ │ 5.714.112│ 5.591.365│ │ 5.591.365│ 5.585.006│ │ 5.585.006│ 99,89││ TRANSFERURI │ 109.428.374│ │ 109.428.374│ 118.896.682│ │ 118.896.682│ 118.870.089│ │ 118.870.089│ 99,98││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 230.154.944│ │ 230.154.944│ 263.565.125│ │ 263.565.125│ 260.708.853│ │ 260.708.853│ 98,92││SERVICII DE DEZVOLTARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PUBLICA SI LOCUINTE │ 202.000.000│ │ 202.000.000│ 215.786.703│ │ 215.786.703│ 215.376.427│ │ 215.376.427│ 99,81││A. CHELTUIELI CURENTE │ 112.320.700│ │ 112.320.700│ 121.501.222│ │ 121.501.222│ 121.468.681│ │ 121.468.681│ 99,97││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.231.214│ │ 2.231.214│ 2.063.252│ │ 2.063.252│ 2.057.304│ │ 2.057.304│ 99,71││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 661.112│ │ 661.112│ 541.288│ │ 541.288│ 541.288│ │ 541.288│100,00││ TRANSFERURI │ 109.428.374│ │ 109.428.374│ 118.896.682│ │ 118.896.682│ 118.870.089│ │ 118.870.089│ 99,98││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 109.428.374│ │ 109.428.374│ 118.896.682│ │ 118.896.682│ 118.870.089│ │ 118.870.089│ 99,98││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 89.679.300│ │ 89.679.300│ 94.285.481│ │ 94.285.481│ 93.907.746│ │ 93.907.746│ 99,60││ Administratie centrala │ 3.105.626│ │ 3.105.626│ 2.817.408│ │ 2.817.408│ 2.811.459│ │ 2.811.459│ 99,79││ Locuinte │ 198.894.374│ │ 198.894.374│ 212.969.295│ │ 212.969.295│ 212.564.968│ │ 212.564.968│ 99,81││ MEDIU SI APE │ 157.836.441│ │ 157.836.441│ 186.317.644│ │ 186.317.644│ 183.804.593│ │ 183.804.593│ 99,65││A. CHELTUIELI CURENTE │ 17.356.797│ │ 17.356.797│ 17.038.000│ │ 17.038.000│ 17.003.486│ │ 17.003.486│ 99,80││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 12.303.797│ │ 12.303.797│ 11.987.923│ │ 11.987.923│ 11.959.768│ │ 11.959.768│ 99,77││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 5.053.000│ │ 5.053.000│ 5.050.077│ │ 5.050.077│ 5.043.718│ │ 5.043.718│ 99,87││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 140.479.644│ │ 140.479.644│ 169.279.644│ │ 169.279.644│ 166.801.107│ │ 166.801.107│ 99,54││ Dezvoltare surse de apa,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acumulari şi amenajari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ hidrotehnice │ 122.466.000│ │ 122.466.000│ 121.266.000│ │ 121.266.000│ 120.764.044│ │ 120.764.044│ 99,59││ Supraveghere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ protecţie mediu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ reducerea şi controlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ poluarii │ 3.100.000│ │ 3.100.000│ 3.100.000│ │ 3.100.000│ 3.100.000│ │ 3.100.000│100,00││ Prospectiuni geologice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ privind sursele de apa │ 700.000│ │ 700.000│ 700.000│ │ 700.000│ 492.704│ │ 492.704│ 70,39││ Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ descentralizate │ 26.570.441│ │ 26.570.441│ 26.251.644│ │ 26.251.644│ 25.305.034│ │ 25.305.034│ 96,39││ Alte cheltuieli în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ domeniul mediului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ apelor │ 5.000.000│ │ 5.000.000│ 35.000.000│ │ 35.000.000│ 34.142.811│ │ 34.142.811│ 97,55││ Partea a V─a ACTIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ECONOMICE │ 4.594.461.760│206.018.500│ 4.800.480.260│ 6.166.444.749│413.304.100│ 6.579.748.849│ 6.111.170.525│287.172.769│ 6.398.343.294│ 99,10││A. CHELTUIELI CURENTE │ 3.917.516.458│144.308.500│ 4.061.824.958│ 5.166.034.913│333.306.700│ 5.499.341.613│ 5.118.370.065│254.212.957│ 5.372.583.022│ 99,08││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 223.758.638│ │ 223.758.638│ 226.537.896│ │ 226.537.896│ 225.281.631│ │ 225.281.631│ 99,45││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 233.250.203│ │ 233.250.203│ 263.254.140│ │ 263.254.140│ 255.194.706│ │ 255.194.706│ 96,94││ SUBVENTII │ 1.521.275.617│ │ 1.521.275.617│ 2.202.820.355│ │ 2.202.820.355│ 2.200.248.699│ │ 2.200.248.699│ 96,88││ Subventii pe produse şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ activităţi │ 987.519.000│ │ 987.519.000│ 1.256.349.334│ │ 1.256.349.334│ 1.256.349.334│ │ 1.256.349.334│100,00││ Subventii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acoperirea diferentelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de pret şi tarif │ 533.756.617│ │ 533.756.617│ 946.471.021│ │ 946.471.021│ 943.899.356│ │ 943.899.356│ 99,73││ PRIME │ 896.000.000│ │ 896.000.000│ 1.236.100.000│ │ 1.236.100.000│ 1.236.052.545│ │ 1.236.052.545│100,00││ TRANSFERURI │ 1.043.232.000│144.308.500│ 1.187.540.500│ 1.237.322.522│333.306.700│ 1.570.629.222│ 1.201.592.484│254.212.957│ 1.455.805.441│ 97,11││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 600.892.682│ 61.710.000│ 662.602.682│ 896.256.067│ 79.997.400│ 976.253.467│ 889.756.736│ 32.959.812│ 922.716.548│ 99,27││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 76.052.620│ │ 76.052.620│ 104.153.769│ │ 104.153.769│ 103.043.724│ │ 103.043.724│ 98,93││ IMPRUMUTURI ACORDATE │ │ │ │ 30.300.000│ │ 30.300.000│ 30.229.704│ │ 30.229.704│ 99,77││ Imprumuturi acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru finalizarea unor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ obiective aprobate prin│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ conventii bilaterale şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ interguvernamentale │ │ │ │ 30.300.000│ │ 30.300.000│ 30.229.704│ │ 30.229.704│ 99,77││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 76.052.620│ │ 76.052.620│ 73.853.769│ │ 73.853.769│ 72.814.020│ │ 72.814.020│ 98,59││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 28.879.018│ │ 28.879.018│ 32.427.101│ │ 32.427.101│ 31.518.901│ │ 31.518.901│ 97,20││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 47.173.602│ │ 47.173.602│ 41.426.668│ │ 41.426.668│ 41.295.119│ │ 41.295.119│ 99,68││INDUSTRIE │ 1.539.312.006│ 6.248.500│ 1.545.560.506│ 2.024.380.780│ 6.248.500│ 2.030.629.280│ 2.016.836.484│ 3.469.524│ 2.020.306.008│ 99,63││A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.280.685.022│ 6.248.500│ 1.286.933.522│ 1.528.104.292│ 6.248.500│ 1.534.352.792│ 1.521.439.329│ 3.469.524│ 1.524.908.853│ 99,56││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.517.422│ │ 6.517.422│ 6.471.463│ │ 6.471.463│ 6.109.617│ │ 6.109.617│ 94,41││ CHELTUIELI MATERIALE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 91.848.600│ │ 91.848.600│ 104.028.896│ │ 104.028.896│ 97.725.779│ │ 97.725.779│ 93,94││ SUBVENTII │ 922.519.000│ │ 922.519.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│100,00││ Subventii │ 922.519.000│ │ 922.519.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│100,00││ Subventii pe produse şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ activităţi │ 922.519.000│ │ 922.519.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│100,00││ TRANSFERURI │ 259.800.000│ 6.248.500│ 266.048.500│ 231.125.933│ 6.248.500│ 237.374.433│ 231.125.933│ 3.469.524│ 234.595.457│100,00││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 259.800.000│ 6.248.500│ 266.048.500│ 231.125.933│ 6.248.500│ 237.374.433│ 231.125.933│ 3.469.524│ 234.595.457│100,00││B. CHELTUIELI DE CAPITAL │ 257.814.984│ │ 257.814.984│ 496.093.184│ │ 496.093.184│ 495.236.119│ │ 495.236.119│ 99,83││C. OPERATIUNI FINANCIARE │ 812.000│ │ 812.000│ 183.304│ │ 183.304│ 161.036│ │ 161.036│ 87,85││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 812.000│ │ 812.000│ 183.304│ │ 183.304│ 161.036│ │ 161.036│ 87,85││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 812.000│ │ 812.000│ 183.304│ │ 183.304│ 161.036│ │ 161.036│ 87,85││Administratia centrala │ 8.935.272│ │ 8.935.272│ 8.951.209│ │ 8.951.209│ 8.301.545│ │ 8.301.545│ 92,74││Prospectiuni şi lucrari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││geologice pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││descoperirea de resurse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││minerale │ 90.000.000│ │ 90.000.000│ 102.116.800│ │ 102.116.800│ 96.037.328│ │ 96.037.328│ 94,05││Combustibili minerali │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││solizi │ 654.789.000│ │ 654.789.000│ 856.291.000│ │ 856.291.000│ 803.601.862│ │ 803.601.862│ 93,85││Petrol şi gaze │ │ │ │ 125.000│ │ 125.000│ │ │ │ ││Electricitate şi alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││forme de energie │ 80.000.000│ │ 80.000.000│ 288.075.800│ │ 288.075.800│ 287.950.534│ │ 287.950.534│ 99,96││Resurse minerale, altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││decat combustibili │ 598.830.000│ │ 598.830.000│ 708.655.483│ │ 708.655.483│ 759.577.870│ │ 759.577.870│107,19││Industrie prelucratoare │ 46.145.734│ │ 46.145.734│ 29.199.734│ │ 29.199.734│ 27.958.379│ │ 27.958.379│ 95,75││Alte cheltuieli în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││domeniul industriei │ 60.612.000│ 6.248.500│ 60.612.000│ 30.965.754│ 6.248.500│ 30.965.754│ 33.408.966│ 3.469.524│ 33.408.966│107,89││AGRICULTURA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SILVICULTURA │ 1.776.300.000│ │ 1.776.300.000│ 2.675.740.300│ │ 2.675.740.300│ 2.667.801.997│ │ 2.667.801.997│ 99,70││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.726.350.500│ │ 1.726.350.500│ 2.605.653.940│ │ 2.605.653.940│ 2.667.801.997│ │ 2.667.801.997│ 99,80││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 195.349.626│ │ 195.349.626│ 199.566.943│ │ 199.566.943│ 199.033.122│ │ 199.033.122│ 99,73││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 98.744.257│ │ 98.744.257│ 118.644.257│ │ 118.644.257│ 117.754.276│ │ 117.754.276│ 99,25││ SUBVENTII │ 533.756.617│ │ 533.756.617│ 946.471.021│ │ 946.471.021│ 943.899.365│ │ 943.899.365│ 99,73││ Subventii │ 533.756.617│ │ 533.756.617│ 946.471.021│ │ 946.471.021│ 943.899.365│ │ 943.899.365│ 99,73││ Subventii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ diferentelor de pret│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi tarif │ 533.756.617│ │ 533.756.617│ 946.471.021│ │ 946.471.021│ 943.899.365│ │ 943.899.365│ 99,73││ PRIME │ 896.000.000│ │ 896.000.000│ 1.236.100.000│ │ 1.236.100.000│ 1.236.052.545│ │ 1.236.052.545│100,00││ TRANSFERURI │ 2.500.000│ │ 2.500.000│ 104.871.719│ │ 104.871.719│ 103.734.961│ │ 103.734.961│ 98,92││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 2.500.000│ │ 2.500.000│ 104.871.719│ │ 104.871.719│ 103.734.961│ │ 103.734.961│ 98,92││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 44.300.000│ │ 44.300.000│ 61.300.000│ │ 61.300.000│ 58.573.702│ │ 58.573.702│ 95,55││ C. OPERATIUNI FINANCIARE│ 5.649.500│ │ 5.649.500│ 8.786.360│ │ 8.786.360│ 8.754.026│ │ 8.754.026│ 99,63││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 5.649.500│ │ 5.649.500│ 8.786.360│ │ 8.786.360│ 8.754.026│ │ 8.754.026│ 99,63││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 1.841.000│ │ 1.841.000│ 3.229.901│ │ 3.229.901│ 3.229.901│ │ 3.229.901│100,00││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 3.808.500│ │ 3.808.500│ 5.556.459│ │ 5.556.459│ 5.524.125│ │ 5.524.125│ 99,42││ Administratie centrala │ 7.781.158│ │ 7.781.158│ 8.669.745│ │ 8.669.745│ 8.263.670│ │ 8.263.670│ 95,32││ Amendarea solurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acide şi alcaline │ 3.555.000│ │ 3.555.000│ 3.892.387│ │ 3.892.387│ 3.879.877│ │ 3.879.877│ 99,68││ Acoperirea sumelor fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la seminte │ 43.400.000│ │ 43.400.000│ 162.453.579│ │ 162.453.579│ 162.453.579│ │ 162.453.579│100,00││ Combatere daunatori şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ boli în sectorul vegetal│ 48.703.563│ │ 48.703.563│ 60.971.884│ │ 60.971.884│ 60.888.658│ │ 60.888.658│ 99,86││ Reproductia şi selecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ animale, prevenire şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ combatere boli în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sectorul animal │ 46.397.640│ │ 46.397.640│ 49.478.078│ │ 49.478.078│ 49.382.338│ │ 49.382.338│ 99,81││ Programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ susţinerea preturilor la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ produsele agricole │ 22.919.117│ │ 22.919.117│ 34.307.668│ │ 34.307.668│ 34.294.474│ │ 34.294.474│ 99,96││ Subventionare dobanzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ aferente creditelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ bancare acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ producatorilor agricoli │ 194.400.000│ │ 194.400.000│ 327.097.259│ │ 327.097.259│ 325.074.202│ │ 325.074.202│ 99,38││ Alocatii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ingrasaminte chimice │ 70.000.000│ │ 70.000.000│ 207.058.867│ │ 207.058.867│ 206.965.899│ │ 206.965.899│ 99,96││ Procurare şi mentinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ în exploatare de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ efective matca şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ reproducatori │ 21.000.000│ │ 21.000.000│ 15.551.633│ │ 15.551.633│ 15.308.933│ │ 15.308.933│ 98,44││ Alte programe pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sprijinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ producatorilor agricoli │ 894.000.000│ │ 894.000.000│ 1.234.700.000│ │ 1.234.700.000│ 1.234.675.049│ │ 1.234.675.049│100,00││ Imbunatatiri funciare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ irigatii, desecari şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ combaterea eroziunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ solului │ 196.687.000│ │ 196.687.000│ 217.270.875│ │ 217.270.875│ 217.195.401│ │ 217.195.401│ 99,97││ Silvicultura │ 14.200.000│ │ 14.200.000│ 31.200.000│ │ 31.200.000│ 28.806.849│ │ 28.806.849│ 92,33││ Servicii publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ descentralizate │ 184.275.275│ │ 184.275.275│ 192.966.025│ │ 192.966.025│ 192.179.376│ │ 192.179.376│ 99,59││ Alte unităţi şi acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ din domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ agriculturii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ silviculturii │ 28.981.247│ │ 28.981.247│ 130.122.300│ │ 130.122.300│ 128.433.692│ │ 128.433.692│ 98,70││TRANSPORTURI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││COMUNICATII │ 950.000.000│199.770.000│ 1.149.770.000│ 1.091.285.716│407.055.600│ 1.498.341.316│ 1.088.395.898│283.703.245│ 1.372.099.143│ 99,74││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 668.343.618│138.060.000│ 806.403.618│ 732.966.945│327.058.200│ 1.060.025.145│ 732.353.653│250.743.433│ 983.097.086│ 99,92││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 10.633.868│ │ 10.633.868│ 9.759.988│ │ 9.759.988│ 9.525.963│ │ 9.525.963│ 97,60││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 14.777.750│ │ 14.777.750│ 15.042.153│ │ 15.042.153│ 14.666.837│ │ 14.666.837│ 97,50││ SUBVENTII │ 65.000.000│ │ 65.000.000│ 69.871.334│ │ 69.871.334│ 69.871.334│ │ 69.871.334│100,00││ Subventii │ 65.000.000│ │ 65.000.000│ 69.871.334│ │ 69.871.334│ 69.871.334│ │ 69.871.334│100,00││ Subventii pe produse│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi activităţi │ 65.000.000│ │ 65.000.000│ 69.871.334│ │ 69.871.334│ 69.871.334│ │ 69.871.334│100,00││ TRANSFERURI │ 577.932.000│138.060.000│ 715.992.000│ 638.293.470│327.058.200│ 965.351.670│ 638.289.519│250.743.433│ 889.032.952│100,00││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 577.932.000│138.060.000│ 715.992.000│ 638.293.470│327.058.200│ 965.351.670│ 638.289.519│250.743.433│ 889.032.952│100,00││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 212.065.262│ 61.710.000│ 273.775.262│ 293.434.666│ 79.997.400│ 373.432.066│ 292.143.287│ 32.959.812│ 325.103.099│ 99,56││ C. OPERATIUNI FINANCIARE│ 69.591.120│ │ 69.591.120│ 64.884.105│ │ 64.884.105│ 63.898.958│ │ 63.898.958│ 98,48││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 69.591.120│ │ 69.591.120│ 64.884.105│ │ 64.884.105│ 63.898.958│ │ 63.898.958│ 98,48││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 27.038.018│ │ 27.038.018│ 29.197.200│ │ 29.197.200│ 28.289.000│ │ 28.289.000│ 96,89││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 42.553.102│ │ 42.553.102│ 35.686.905│ │ 35.686.905│ 35.609.958│ │ 35.609.958│ 99,78││ Administratie centrala │ 6.054.828│ │ 6.054.828│ 7.349.765│ │ 7.349.765│ 6.978.958│ │ 6.978.958│ 94,95││ Aviatia civila │ 83.111.158│ 61.710.000│ 144.821.158│ 90.995.876│ 79.997.400│ 170.993.276│ 90.839.378│ 32.959.812│ 123.799.190│ 99,83││ Navigatia civila │ 48.641.882│ │ 48.641.882│ 47.919.822│ │ 47.919.822│ 47.654.936│ │ 47.654.936│ 99,45││ Zone libere │ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 3.001.700│ │ 3.001.700│ 2.997.698│ │ 2.997.698│ 99,87││ Drumuri şi poduri │ 341.437.500│138.060.000│ 479.497.500│ 419.066.700│319.658.200│ 738.724.900│ 418.032.759│250.743.433│ 668.776.192│ 99,75││ Transportul feroviar │ 361.439.250│ │ 361.439.250│ 411.227.779│ 7.400.000│ 418.627.779│ 410.168.095│ │ 410.168.095│ 99,74││ Transportul în comun │ 99.067.000│ │ 99.067.000│ 104.598.812│ │ 104.598.812│ 104.598.812│ │ 104.598.812│100,00││ Comunicatii │ 8.188.382│ │ 8.188.382│ 7.065.262│ │ 7.065.262│ 7.065.262│ │ 7.065.262│100,00││ Alte cheltuieli în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ domeniul transporturilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi comunicatiilor │ 60.000│ │ 60.000│ 60.000│ │ 60.000│ 60.000│ │ 60.000│100,00││ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 328.849.754│ │ 328.849.754│ 375.037.953│ │ 375.037.953│ 338.136.146│ │ 338.136.146│ 90,16││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 242.137.318│ │ 242.137.318│ 299.309.736│ │ 299.309.736│ 264.102.814│ │ 264.102.814│ 88,24││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.257.722│ │ 11.257.722│ 10.739.502│ │ 10.739.502│ 10.612.929│ │ 10.612.929│ 98,82││ CHELTUIELI DE MATERIALE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 27.879.596│ │ 27.879.596│ 25.538.834│ │ 25.538.834│ 25.047.814│ │ 25.047.814│ 98,08││ TRANSFERURI │ 203.000.000│ │ 203.000.000│ 263.031.400│ │ 263.031.400│ 228.442.071│ │ 228.442.071│ 86,85││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 203.000.000│ │ 203.000.000│ 263.031.400│ │ 263.031.400│ 228.442.071│ │ 228.442.071│ 86,85││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 86.712.436│ │ 86.712.436│ 45.428.217│ │ 45.428.217│ 43.803.628│ │ 43.803.628│ 96,42││ C. OPERATIUNI FINANCIARE│ │ │ │ 30.300.000│ │ 30.300.000│ 30.229.704│ │ 30.229.704│ 99,77││ IMPRUMUTURI ACORDATE │ │ │ │ 30.300.000│ │ 30.300.000│ 30.229.704│ │ 30.229.704│ 99,77││ Imprumuturi acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru finalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ unor obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ aprobate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ conventii bilaterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ interguvernamentale │ │ │ │ 30.300.000│ │ 30.300.000│ 30.229.704│ │ 30.229.704 │ 99,77││ Administratie centrala │ 902.000│ │ 902.000│ 733.063│ │ 733.063│ 720.459│ │ 720.459 │ 98,28││ Rezerve materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ naţionale şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ mobilizare │ 122.862.044│ │ 122.862.044│ 78.792.881│ │ 78.792.881│ 76.615.857│ │ 76.615.857 │ 97,24││ Prevenirea şi combaterea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ inundatii şi gheturi │ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 1.844.899│ │ 1.844.899│ 1.844.349│ │ 1.844.349│ 99,97││ Meteorologie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ hidrologie │ 12.000.000│ │ 12.000.000│ 12.831.400│ │ 12.831.400│ 12.831.400│ │ 12.831.400│100,00││ Stimularea productiei de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ export şi a exportului │ 130.000.000│ │ 130.000.000│ 150.000.000│ │ 150.000.000│ 137.425.671│ │ 137.425.671│ 91,62││ Acţiuni de cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ economica internationala│ 58.000.000│ │ 58.000.000│ 97.200.000│ │ 97.200.000│ 78.185.000│ │ 78.185.000│ 80,44││ Stimulare întreprinderi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ mici şi mijlocii │ 3.000.000│ │ 3.000.000│ 3.000.000│ │ 3.000.000│ │ │ │ ││ Rambursarea imprumutului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat destinat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ continuarii construirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ combinatului de la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Krivoi Rog │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Servicii publice │ │ │ │ 30.300.000│ │ 30.300.000│ 30.229.704│ │ 30.229.704│ 99,77││ descentralizate │ 85.710│ │ 85.710│ 185.710│ │ 185.710│ 185.710│ │ 185.710│100,00││ Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Partea a VI─a ALTE │ │ │ │ 150.000│ │ 150.000│ 97.996│ │ 97.996│ 65,33││ ACTIUNI │ 626.761.055│ │ 626.761.055│ 621.370.392│ │ 621.370.392│ 589.999.199│ │ 589.999.199│ 94,95││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 585.257.236│ │ 585.257.236│ 583.988.273│ │ 583.988.273│ 553.535.367│ │ 553.535.367│ 94,79││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 68.342.211│ │ 68.342.211│ 66.585.237│ │ 66.585.237│ 65.609.046│ │ 65.609.046│ 98,53││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 422.230.125│ │ 422.230.125│ 431.066.294│ │ 431.066.294│ 425.589.367│ │ 425.589.367│ 98,73││ SUBVENTII │ 414.900│ │ 414.900│ 404.893│ │ 404.893│ 381.977│ │ 381.977│ 94,34││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 414.900│ │ 414.900│ 404.893│ │ 404.893│ 381.977│ │ 381.977│ 94,34││ TRANSFERURI │ 94.270.000│ │ 94.270.000│ 85.931.849│ │ 85.931.849│ 61.954.977│ │ 61.954.977│ 72,10││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 41.503.819│ │ 41.503.819│ 37.382.119│ │ 37.382.119│ 36.463.832│ │ 36.463.832│ 97,54││CERCETARE STIINTIFICA │ 518.120.422│ │ 518.120.422│ 454.113.240│ │ 454.113.240│ 440.892.535│ │ 440.892.535│ 97,09││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 492.616.603│ │ 492.616.603│ 432.731.121│ │ 432.731.121│ 419.546.325│ │ 419.546.325│ 96,95││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 25.624.111│ │ 25.624.111│ 25.651.116│ │ 25.651.116│ 25.434.949│ │ 25.434.949│ 99,16││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 374.307.592│ │ 374.307.592│ 379.374.934│ │ 379.374.934│ 375.747.528│ │ 375.747.528│ 99,04││ SUBVENTII │ 414.900│ │ 414.900│ 404.893│ │ 404.893│ 381.977│ │ 381.977│ 94,34││ Subventii │ 414.900│ │ 414.900│ 404.893│ │ 404.893│ 381.977│ │ 381.977│ 94,34││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 414.900│ │ 414.900│ 404.893│ │ 404.893│ 381.977│ │ 381.977│ 94,34││ TRANSFERURI │ 92.270.000│ │ 92.270.000│ 27.300.178│ │ 27.300.178│ 17.981.871│ │ 17.981.871│ 65,87││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 92.270.000│ │ 92.270.000│ 27.300.178│ │ 27.300.178│ 17.981.871│ │ 17.981.871│ 65,87││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 25.503.819│ │ 25.503.819│ 21.382.119│ │ 21.382.119│ 21.346.210│ │ 21.346.210│ 99,83││ Administratia centrala │ 13.093.420│ │ 13.093.420│ 16.217.294│ │ 16.217.294│ 15.891.490│ │ 15.891.490│ 97,99││ Cercetare fundamentala │ 72.618.795│ │ 72.618.795│ 68.005.415│ │ 68.005.415│ 65.192.929│ │ 65.192.929│ 95,86││ Cercetare aplicativa şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ experimentala │ 402.849.377│ │ 402.849.377│ 345.902.627│ │ 345.902.627│ 336.713.079│ │ 336.713.079│ 97.34││ Alte institutii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acţiuni pentru cercetare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stiintifica │ 29.558.830│ │ 29.558.830│ 23.987.904│ │ 23.987.904│ 23.095.037│ │ 23.095.037│ 96,28││ALTE ACTIUNI │ 108.640.633│ │ 108.640.633│ 110.625.481│ │ 110.625.481│ 105.464.102│ │ 105.464.102│ 95,33││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 92.640.633│ │ 92.640.633│ 94.625.481│ │ 94.625.481│ 90.346.480│ │ 90.346.480│ 95,48││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 42.718.100│ │ 42.718.100│ 40.934.121│ │ 40.934.121│ 40.174.097│ │ 40.174.097│ 98,14││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 47.922.533│ │ 47.922.533│ 51.691.360│ │ 51.691.360│ 49.841.839│ │ 49.841.839│ 96,42││ TRANSFERURI │ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 330.544│ │ 330.544│ 16,53││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 330.544│ │ 330.544│ 16,53││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 16.000.000│ │ 16.000.000│ 16.000.000│ │ 16.000.000│ 15.117.622│ │ 15.117.622│ 94,49││ Administratia centrala │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ vamala şi unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ teritoriale │ 24.108.100│ │ 24.108.100│ 27.935.045│ │ 27.935.045│ 27.139.810│ │ 27.139.810│ 97,15││ Distrugere tehnica │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ militara │ 6.250.574│ │ 6.250.574│ 6.250.574│ │ 6.250.574│ 6.245.697│ │ 6.245.697│ 99,92││ Parteneriatul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pace şi operatiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ menţinerea pacii │ 14.623.168│ │ 14.623.168│ 13.905.758│ │ 13.905.758│ 13.454.463│ │ 13.454.463│ 96,75││ Acordarea de medalii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comemorative │ 1.876.616│ │ 1.876.616│ 404.814│ │ 404.814│ 100.809│ │ 100.809│ 24,90││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ aplicarea tratatelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ internationale │ 3.753.232│ │ 3.753.232│ 149.425│ │ 149.425│ 148.588│ │ 148.588│ 99,44││ Despagubiri civile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ precum şi cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ judiciare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ extrajudiciare derivate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ din acţiuni în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ reprezentarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ intereselor statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ potrivit dispoziţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ legale │ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 330.544│ │ 330.544│ 16,53││ Alte cheltuieli │ 56.028.943│ │ 56.028.943│ 59.979.865│ │ 59.979.865│ 58.044.191│ │ 58.044.191│ 96,77││CHELTUIELI DIN FONDURI LA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DISPOZITIA GUVERNULUI │ │ │ │ 56.631.671│ │ 56.631.671│ 43.642.462│ │ 43.642.462│ 77,06││ A. CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ 56.631.671│ │ 56.631.671│ 43.642.462│ │ 43.642.462│ 77,06││ TRANSFERURI │ │ │ │ 56.631.671│ │ 56.631.671│ 43.642.462│ │ 43.642.462│ 77,06││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ │ │ │ 56.631.671│ │ 56.631.671│ 43.642.462│ │ 43.642.462│ 77,06││ Cheltuieli din fondul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ interventie │ │ │ │ 19.246.000│ │ 19.246.000│ 18.963.838│ │ 18.963.838│ 98,53││ Cheltuieli din fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru relatiile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Republica Moldova │ │ │ │ 10.517.671│ │ 10.517.671│ 9.162.943│ │ 9.162.943│ 87,12││ Cheltuieli din fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de redresare financiară │ │ │ │ 26.868.000│ │ 26.868.000│ 15.515.781│ │ 15.515.781│ 57,75││ Partea a VII─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ TRANSFERURI │ 2.256.600.000│ │ 2.256.600.000│ 3.098.952.464│ │ 3.098.952.464│ 3.041.794.187│ │ 3.041.794.187│ 98,16││TRANSFERURI DIN BUGETUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE STAT │ 2.256.600.000│ │ 2.256.600.000│ 3.098.952.464│ │ 3.098.952.464│ 3.041.794.187│ │ 3.041.794.187│ 98,16││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 2.256.600.000│ │ 2.256.600.000│ 3.098.952.464│ │ 3.098.952.464│ 3.041.794.187│ │ 3.041.794.187│ 98,16││ TRANSFERURI │ 2.256.600.000│ │ 2.256.600.000│ 3.098.952.464│ │ 3.098.952.464│ 3.041.794.187│ │ 3.041.794.187│ 98,16││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ consolidabile │ 2.256.600.000│ │ 2.256.600.000│ 3.098.952.464│ │ 3.098.952.464│ 3.041.794.187│ │ 3.041.794.187│ 98,16││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ locale pentru asigurarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ protectiei sociale a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ populatiei pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ energie termica şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transport urban de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ calatori │ 571.000.000│ │ 571.000.000│ 711.000.000│ │ 711.000.000│ 686.840.093│ │ 686.840.093│ 96,60││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ locale pentru investitii│ 1.027.500.000│ │ 1.027.500.000│ 1.177.826.000│ │ 1.177.826.000│ 1.154.918.626│ │ 1.154.918.626│ 98,06││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ locale pentru investitii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ finantate parţial din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ imprumuturi externe │ 42.500.000│ │ 42.500.000│ 12.500.000│ │ 12.500.000│ 7.679.883│ │ 7.679.883│ 61,44││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurarilor sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ │ │ │ 312.000.000│ │ 312.000.000│ 312.000.000│ │ 312.000.000│100,00││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ fondului special de risc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi accident pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ protectia speciala a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ persoanelor handicapate │ 275.000.000│ │ 275.000.000│ 361.931.000│ │ 361.931.000│ 360.233.991│ │ 360.233.991│ 99,53││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ fondului special pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ plata pensiilor şi altor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ drepturi de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sociale ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ agricultorilor │ 340.600.000│ │ 340.600.000│ 523.695.464│ │ 523.695.464│ 520.131.594│ │ 520.131.594│ 99,32││ Partea a VIII─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ IMPRUMUTURI ACORDATE │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││IMPRUMUTURI │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││ C. OPERATIUNI FINANCIARE│ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││ IMPRUMUTURI ACORDATE │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││Împrumut acordat din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fondul de redresare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││financiară la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Guvernului │ │ │ │ 218.000.000│ │ 218.000.000│ 216.600.000│ │ 216.600.000│ 99.36││Imprumuturi acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru finalizarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obiective aprobate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││conventii bilaterale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││interguvernamentale │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 81.900.000│ │ 81.900.000│ 80.465.858│ │ 80.465.858│ 98,25││ Partea a IX─a PLATI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DE DOBANZI SI ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DATORIEI PUBLICE │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││DOBANZI AFERENTE DATORIEI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PUBLICE SI ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CHELTUIELI │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99.79││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice interne│ 1.235.660.000│ │ 1.235.660.000│ 1.522.463.000│ │ 1.522.463.000│ 1.551.430.399│ │ 1.551.430.399│ 99,93││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice externe│ 24.340.000│ │ 24.340.000│ 9.600.000│ │ 9.600.000│ 9.600.000│ │ 9.600.000│100,00││ Cheltuieli ocazionate de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ emisiunea şi plasarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ titlurilor de stat şi de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ riscul garantiilor date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat în conditiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ legii │ 100.000.000│ │ 100.000.000│ 186.237.000│ │ 186.237.000│ 183.626.738│ │ 183.626.738│ 98,60││ Partea a XI─a FONDURI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DE REZERVA │ 309.106.900│ │ 309.106.900│ 19.191.844│ │ 19.191.844│ │ │ │ ││FONDURI DE REZERVA │ 309.106.900│ │ 309.106.900│ 19.191.844│ │ 19.191.844│ │ │ │ ││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 309.106.900│ │ 309.106.900│ 19.191.844│ │ 19.191.844│ │ │ │ ││ REZERVE │ 309.106.900│ │ 309.106.900│ 19.191.844│ │ 19.191.844│ │ │ │ ││ Fondul de rezerva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ bugetară la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Guvernului │ 44.106.900│ │ 44.106.900│ 19.005.515│ │ 19.005.515│ │ │ │ ││ Fondul de interventie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la dispoziţia Guvernului│ 10.000.000│ │ 10.000.000│ 54.000│ │ 54.000│ │ │ │ ││ Fond la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Guvernului României │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru relatiile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Republica Moldova │ 5.000.000│ │ 5.000.000│ 132.329│ │ 132.329│ │ │ │ ││ Fond de redresare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ financiară la dispoziţia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Guvernului │ 250.000.000│ │ 250.000.000│ │ │ │ │ │ │ ││ DEFICIT │ 3.193.062.257│430.745.700│ 3.623.807.957│ 5.608.984.048│647.453.120│ 6.256.437.168│ 5.359.194.392│386.066.663│ 5.745.261.055│ │└─────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────┘ Anexa 2
*Font 6*
                                                   CONTUL GENERAL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1996
                                                            ─ detalierea pe articole de cheltuieli ─
                                                                                                                                                     ─ MII LEI ─
┌─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┐│ │ CREDITE APROBATE INITIAL │ CREDITE DEFINITIVE │ PLATI EFECTUATE DIN: │ % ││ ├──────────────┬───────────┬──────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┼──────┤│ DENUMIRE INDICATORI │ BUGET │INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET │INTRARI DE │ TOTAL │ BUGET │INTRARI DE │ TOTAL │ 7/4 ││ │ DE │ CREDITE │ (1+2) │ DE │ CREDITE │ (4+5) │ DE │ CREDITE │ (7+8) │ ││ │ STAT │ EXTERNE │ │ STAT │ EXTERNE │ │ STAT │ EXTERNE │ │ │├─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────┤│ A │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │├─────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼──────┤│ CHELTUIELI ─ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ────────────────── │20.174.632.257│430.745.700│20.605.377.957│24.004.074.143│647.453.120│24.651.527.263│23.731.997.610│386.066.663│24.118.064.273│ 98,87││ A. CHELTUIELI CURENTE │18.007.860.724│188.072.475│18.195.933.199│21.029.966.505│366.663.575│21.396.630.080│20.811.266.369│263.830.886│21.075.097.255│ 98,96││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.916.488.618│ 8.075.995│ 5.924.564.613│ 6.259.158.050│ 10.439.195│ 6.269.597.245│ 6.235.981.543│ 585.802│ 6.236.567.345│ 99,63││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 2.796.760.901│ 35.687.980│ 2.832.448.881│ 3.258.977.837│ 22.917.680│ 3.281.895.517│ 3.224.405.193│ 9.032.127│ 3.233.437.320│ 98,94││ SUBVENTII │ 1.874.807.976│ │ 1.874.807.976│ 2.594.409.887│ │ 2.594.409.887│ 2.589.857.918│ │ 2.589.857.918│ 99,82││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 353.532.359│ │ 353.532.359│ 391.589.532│ │ 391.589.532│ 389.609.219│ │ 389.609.219│ 99,49││ Subventii pe produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi activităţi │ 987.519.000│ │ 987.519.000│ 1.256.349.334│ │ 1.256.349.334│ 1.256.349.334│ │ 1.256.349.334│100,00││ Subventii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ diferentelor de pret │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi tarif │ 533.756.617│ │ 533.756.617│ 946.471.021│ │ 946.471.021│ 943.899.365│ │ 943.899.365│ 99,73││ PRIME │ 896.000.000│ │ 896.000.000│ 1.236.100.000│ │ 1.236.100.000│ 1.236.052.545│ │ 1.236.052.545│100,00││ TRANSFERURI │ 4.854.696.329│144.308.500│ 4.999.004.829│ 5.913.828.887│333.306.700│ 6.247.135.587│ 5.780.312.033│254.212.957│ 6.034.524.990│ 97,74││ DOBANZI │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ interne │ 1.235.660.000│ │ 1.235.660.000│ 1.552.463.000│ │ 1.552.463.000│ 1.551.430.399│ │ 1.551.430.399│ 99,93││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 24.340.000│ │ 24.340.000│ 9.600.000│ │ 9.600.000│ 9.600.000│ │ 9.600.000│100,00││ Cheltuieli ocazionate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de emisiunea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ plasarea titlurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ riscurile garantiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ date de stat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ conditiile legii │ 100.000.000│ │ 100.000.000│ 186.237.000│ │ 186.237.000│ 183.626.738│ │ 183.626.738│ 98,60││ REZERVE │ 309.106.900│ │ 309.106.900│ 19.191.844│ │ 19.191.844│ │ │ │ ││ B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAPITAL │ 1.855.667.073│242.673.225│ 2.098.340.298│ 2.421.059.680│280.789.545│ 2.701.849.225│ 2.386.831.093│122.235.777│ 2.509.066.870│ 98,59││ C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ FINANCIARE │ 311.104.460│ │ 311.104.460│ 553.047.958│ │ 553.047.958│ 533.900.148│ │ 533.900.148│ 96,54││ IMPRUMUTURI ACORDATE │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 330.200.000│ │ 330.200.000│ 327.295.562│ │ 327.295.562│ 99,12││ Împrumut acordat din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ fondul de redresare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ financiară la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dispoziţia Guvernului │ │ │ │ 218.000.000│ │ 218.000.000│ 216.600.000│ │ 216.600.000│ 99,36││ Imprumuturi acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru finalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ unor obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ aprobate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ conventii bilaterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi acorduri │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 112.200.000│ │ 112.200.000│ 110.695.562│ │ 110.695.562│ 98,66││ interguvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PLATI DE DOBANZI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││COMISIOANE LA CREDITE │ 225.804.460│ │ 225.804.460│ 222.847.958│ │ 222.847.958│ 206.604.586│ │ 206.604.586│ 92,71││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 129.822.522│ │ 129.822.522│ 125.986.839│ │ 125.986.839│ 112.125.601│ │ 112.125.601│ 89,00││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 95.981.938│ │ 95.981.938│ 96.861.119│ │ 96.861.119│ 94.478.985│ │ 94.478.985│ 97,54││AUTORITATI PUBLICE │ 791.786.226│ │ 791.786.226│ 903.193.790│ │ 903.193.790│ 881.073.401│ │ 881.073.401│ 97,55││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 679.129.543│ │ 679.129.543│ 757.609.731│ │ 757.609.731│ 740.248.509│ │ 740.248.509│ 97,71││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 429.050.075│ │ 429.050.075│ 476.313.013│ │ 476.313.013│ 471.014.994│ │ 471.014.994│ 98,89││ Cheltuieli cu salariile│ 309.151.952│ │ 309.151.952│ 352.587.984│ │ 352.587.984│ 349.942.116│ │ 349.942.116│ 99,25││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 66.354.288│ │ 66.354.288│ 69.210.482│ │ 69.210.482│ 68.665.446│ │ 68.665.446│ 99,21││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata ajutorului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de şomaj │ 13.288.840│ │ 13.288.840│ 14.304.459│ │ 14.304.459│ 14.145.655│ │ 14.145.655│ 99,89││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 40.254.995│ │ 40.254.995│ 40.210.088│ │ 40.210.088│ 38.261.777│ │ 38.261.777│ 95,15││ Deplasari, detasari şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 24.013.637│ │ 24.013.637│ 22.572.751│ │ 22.572.751│ 21.616.515│ │ 21.616.515│ 95,76││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 16.241.358│ │ 16.241.358│ 17.637.337│ │ 17.637.337│ 16.645.262│ │ 16.645.262│ 94,38││ CHELTUIELI MATERIALE SI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 199.119.768│ │ 199.119.768│ 251.520.615│ │ 251.520.615│ 242.634.649│ │ 242.634.649│ 96,47││ Drepturi cu caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ social │ │ │ │ 25.727│ │ 25.727│ 25.618│ │ 25.618│ 99,58││ Hrana │ 210.000│ │ 210.000│ 206.770│ │ 206.770│ 206.769│ │ 206.769│100,00││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 76.336.382│ │ 76.336.382│ 94.969.075│ │ 94.969.075│ 91.816.774│ │ 91.816.774│ 96,68││ Materiale şi prestări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 17.071.735│ │ 17.071.735│ 20.239.546│ │ 20.239.546│ 19.817.609│ │ 19.817.609│ 97,92││ Obiecte de inventar de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 11.151.368│ │ 11.151.368│ 5.046.322│ │ 5.046.322│ 4.672.225│ │ 4.672.225│ 92,59││ Reparatii curente │ 18.033.124│ │ 18.033.124│ 19.453.707│ │ 19.453.707│ 18.227.492│ │ 18.227.492│ 93,70││ Reparatii capitale │ 33.601.900│ │ 33.601.900│ 40.786.821│ │ 40.786.821│ 39.735.865│ │ 39.735.865│ 97,42││ Cărţi şi publicatii │ 4.390.769│ │ 4.390.769│ 4.263.142│ │ 4.263.142│ 3.627.103│ │ 3.627.103│ 85,08││ Alte cheltuieli │ 38.324.490│ │ 38.324.490│ 66.529.505│ │ 66.529.505│ 64.505.194│ │ 64.505.194│ 96,96││ SUBVENTII │ 2.700.000│ │ 2.700.000│ 2.467.600│ │ 2.467.600│ 2.337.738│ │ 2.337.738│ 94,74││ Subventii │ 2.700.000│ │ 2.700.000│ 2.467.600│ │ 2.467.600│ 2.337.738│ │ 2.337.738│ 94,74││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru institutii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 2.700.000│ │ 2.700.000│ 2.467.600│ │ 2.467.600│ 2.337.738│ │ 2.337.738│ 94,74││ TRANSFERURI │ 48.259.700│ │ 48.259.700│ 27.308.503│ │ 27.308.503│ 24.261.128│ │ 24.261.128│ 88,84││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 48.259.700│ │ 48.259.700│ 27.308.503│ │ 27.308.503│ 24.261.128│ │ 24.261.128│ 88,84││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 108.532.883│ │ 108.532.883│ 140.604.859│ │ 140.604.859│ 135.858.276│ │ 135.858.276│ 96,62││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 108.532.883│ │ 108.532.883│ 140.604.859│ │ 140.604.859│ 135.858.276│ │ 135.858.276│ 96,62││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 108.532.883│ │ 108.532.883│ 140.604.859│ │ 140.604.859│ 135.858.276│ │ 135.858.276│ 96,62││ C. OPERATIUNI FINANCIARE│ 4.123.800│ │ 4.123.800│ 4.979.200│ │ 4.979.200│ 4.966.616│ │ 4.966.616│ 99,75││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 4.123.800│ │ 4.123.800│ 4.979.200│ │ 4.979.200│ 4.966.616│ │ 4.966.616│ 99,75││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dobanzi şi comisioane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite │ 4.123.800│ │ 4.123.800│ 4.979.200│ │ 4.979.200│ 4.966.616│ │ 4.966.616│ 99,75││ Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite externe │ 3.419.900│ │ 3.419.900│ 4.138.100│ │ 4.138.100│ 4.128.780│ │ 4.128.780│ 99,77││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 703.900│ │ 703.900│ 841.100│ │ 841.100│ 837.836│ │ 837.836│ 99,61││APARARE NATIONALA │ 1.939.000.000│ 9.640.000│ 1.948.640.000│ 2.084.657.681│ 9.640.000│ 2.094.297.681│ 2.078.241.169│ 9.640.000│ 2.087.881.169│ 99,69││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.578.428.390│ │ 1.578.428.390│ 1.680.731.371│ │ 1.680.731.371│ 1.678.988.661│ │ 1.678.988.661│ 99,90││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 864.207.500│ │ 864.207.500│ 845.714.281│ │ 845.714.281│ 844.860.295│ │ 844.860.295│ 99,90││ CHELTUIELI MATERIALE SI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 714.220.890│ │ 714.220.890│ 835.017.090│ │ 835.017.090│ 834.128.366│ │ 834.128.366│ 99,89││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 314.871.610│ 9.640.000│ 324.511.610│ 371.071.610│ 9.640.000│ 380.711.610│ 369.539.361│ 9.640.000│ 379.179.361│ 99,59││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 314.871.610│ 9.640.000│ 324.511.610│ 371.071.610│ 9.640.000│ 380.711.610│ 369.539.361│ 9.640.000│ 379.179.361│ 99,59││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 314.871.610│ 9.640.000│ 324.511.610│ 371.071.610│ 9.640.000│ 380.711.610│ 369.539.361│ 9.640.000│ 379.179.361│ 99,59││ C. OPERATIUNI FINANCIARE│ 45.700.000│ │ 45.700.000│ 32.854.700│ │ 32.854.700│ 29.713.147│ │ 29.713.147│ 90,44││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 45.700.000│ │ 45.700.000│ 32.854.700│ │ 32.854.700│ 29.713.147│ │ 29.713.147│ 90,44││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dobanzi şi comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ordonatorii de credite│ 45.700.000│ │ 45.700.000│ 32.854.700│ │ 32.854.700│ 29.713.147│ │ 29.713.147│ 90,44││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 35.320.000│ │ 35.320.000│ 23.992.609│ │ 23.992.609│ 22.866.892│ │ 22.866.892│ 95,31││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 10.380.000│ │ 10.380.000│ 8.862.011│ │ 8.862.011│ 6.846.255│ │ 6.846.255│ 77,25││ORDINEA PUBLICA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SIGURANTA NATIONALA │ 1.481.015.943│ 5.100.000│ 1.486.115.943│ 1.615.021.567│ 5.100.000│ 1.620.121.567│ 1.611.727.514│ 1.580.400│ 1.613.307.914│ 99,80││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.326.621.050│ │ 1.326.621.050│ 1.410.291.474│ │ 1.410.291.474│ 1.407.599.933│ │ 1.407.599.933│ 99,81││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 771.440.694│ │ 771.440.694│ 716.626.350│ │ 716.626.350│ 715.429.110│ │ 715.429.110│ 99,83││ CHELTUIELI MATERIALE SI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 408.304.300│ │ 408.304.300│ 526.542.660│ │ 526.542.660│ 325.073.031│ │ 325.073.031│ 99,72││ SUBVENTII │ 146.876.056│ │ 146.876.056│ 166.728.126│ │ 166.728.126│ 166.703.474│ │ 166.703.474│ 99,99││ Subventii │ 146.876.056│ │ 146.876.056│ 166.728.126│ │ 166.728.126│ 166.703.474│ │ 166.703.474│ 99,99││ Alocatii de la buget │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 146.876.056│ │ 146.876.056│ 166.728.126│ │ 166.728.126│ 166.703.474│ │ 166.703.474│ 99,99││ TRANSFERURI │ │ │ │ 394.338│ │ 394.338│ 394.338│ │ 394.338│100,00││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ │ │ │ 394.338│ │ 394.338│ 394.338│ │ 394.338│100,00││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 137.264.493│ 5.100.000│ 142.364.493│ 183.193.693│ 5.100.000│ 188.293.693│ 182.807.543│ 1.580.400│ 184.387.943│ 99,79││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 137.264.493│ 5.100.000│ 142.364.493│ 183.193.693│ 5.100.000│ 188.293.693│ 182.807.543│ 1.580.400│ 184.387.943│ 99,79││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 137.264.493│ 5.100.000│ 142.364.493│ 183.193.693│ 5.100.000│ 188.293.693│ 182.807.543│ 1.580.400│ 184.387.943│ 99,79││ C. OPERATIUNI FINANCIARE│ 17.130.400│ │ 17.130.400│ 21.536.400│ │ 21.536.400│ 21.320.018│ │ 21.320.018│ 99,00││ RAMBURSARI DE CREDITE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 17.130.400│ │ 17.130.400│ 21.536.400│ │ 21.536.400│ 21.320.018│ │ 21.320.018│ 99,00││ Rambursari de credite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dobanzi şi comisioane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ordonatorii de credite│ 17.130.400│ │ 17.130.400│ 21.536.400│ │ 21.536.400│ 21.320.018│ │ 21.320.018│ 99,00││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 14.471.240│ │ 14.471.240│ 13.887.851│ │ 13.887.851│ 13.693.056│ │ 13.693.056│ 99,60││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 2.659.160│ │ 2.659.160│ 7.648.549│ │ 7.648.549│ 7.627.012│ │ 7.627.012│ 99,72││INVATAMANT │ 3.004.670.926│ 25.507.200│ 3.030.178.126│ 3.314.163.513│ 32.946.800│ 3.347.110.313│ 3.280.879.119│ 8.368.596│ 3.289.247.715│ 99,00││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 2.787.871.333│ 24.083.975│ 2.811.955.308│ 3.003.506.875│ 31.115.175│ 3.034.622.050│ 2.980.502.975│ 7.196.993│ 2.987.699.968│ 99,23││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.185.165.334│ 8.075.995│ 2.193.241.329│ 2.409.263.456│ 10.439.195│ 2.419.702.651│ 2.399.976.926│ 585.802│ 2.400.562.728│ 99,61││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 1.687.290.371│ │ 1.687.290.371│ 1.862.185.807│ │ 1.862.185.807│ 1.856.445.808│ │ 1.856.445.808│ 99,69││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat │ 409.887.188│ │ 409.887.188│ 449.187.727│ │ 449.187.727│ 445.687.702│ │ 445.687.702│ 99,22││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 82.015.175│ │ 82.015.175│ 92.028.554│ │ 92.028.554│ 91.457.326│ │ 91.457.326│ 99,38││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 5.972.600│ 8.075.995│ 14.048.595│ 5.861.368│ 10.439.195│ 16.300.563│ 6.386.090│ 585.802│ 6.971.892│108,95││ Deplasari, detasari,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 3.279.100│ │ 3.279.100│ 4.710.275│ │ 4.710.275│ 5.452.443│ │ 5.452.443│115,76││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 2.693.500│ 8.075.995│ 10.769.495│ 1.151.093│ 10.439.195│ 11.590.288│ 933.647│ 585.802│ 1.519.449│ 81,11││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 423.465.949│ 16.007.980│ 439.473.929│ 438.510.176│ 20.675.980│ 459.186.156│ 434.238.852│ 6.611.191│ 440.850.043│ 99,03││ Drepturi cu caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ social │ 64.674.174│ 13.442.370│ 78.116.544│ 83.471.132│ 12.819.108│ 96.290.240│ 81.055.363│ 4.100.612│ 85.155.975│ 97,11││ Hrana │ 63.719.490│ │ 63.719.490│ 66.831.896│ │ 66.831.896│ 66.713.206│ │ 66.713.206│ 99,82││ Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ materiale sanitare │ 750.544│ │ 750.544│ 1.440.342│ │ 1.440.342│ 1.432.936│ │ 1.432.936│ 99,49││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 77.562.544│ │ 77.562.544│ 54.000.610│ │ 54.000.610│ 53.412.147│ │ 53.412.147│ 98,91││ Materiale şi prestări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 7.658.004│ │ 7.658.004│ 21.888.280│ 7.856.872│ 29.745.152│ 21.664.067│ 2.510.579│ 24.174.646│ 98,98││ Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 62.990.518│ │ 62.990.518│ 89.257.955│ │ 89.257.955│ 88.898.229│ │ 88.898.229│ 99,60││ Reparatii curente │ 21.096.263│ │ 21.096.263│ 62.001.971│ │ 62.001.971│ 61.807.759│ │ 61.807.759│ 99,69││ Reparatii capitale │ 120.391.073│ │ 120.391.073│ 50.597.924│ │ 50.597.924│ 50.523.403│ │ 50.523.403│ 99,85││ Cărţi şi publicatii │ 3.732.467│ 734.400│ 4.466.867│ 5.591.579│ │ 5.591.579│ 5.561.828│ │ 5.561.828│ 99,47││ Alte cheltuieli │ 900.872│ 1.831.210│ 2.732.082│ 3.428.487│ │ 3.428.487│ 3.169.914│ │ 3.169.914│ 92,46││ SUBVENTII │ 35.180.295│ │ 35.180.295│ 35.327.632│ │ 35.327.632│ 33.718.852│ │ 33.718.852│ 95,45││ Subventii │ 35.180.295│ │ 35.180.295│ 35.327.632│ │ 35.327.632│ 33.718.852│ │ 33.718.852│ 95,45││ Alocatii de la buget│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 35.180.295│ │ 35.180.295│ 35.327.632│ │ 35.327.632│ 33.718.852│ │ 33.718.852│ 95,45││ TRANSFERURI │ 144.059.755│ │ 144.059.755│ 120.405.611│ │ 120.405.611│ 112.568.345│ │ 112.568.345│ 93,49││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 144.059.755│ │ 144.059.755│ 120.405.611│ │ 120.405.611│ 112.568.345│ │ 112.568.345│ 93,49││ B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAPITAL │ 214.298.793│ 1.423.225│ 215.722.018│ 309.966.638│ 1.831.625│ 311.798.263│ 299.742.794│ 1.171.603│ 300.914.397│ 96,70││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 214.298.793│ 1.423.225│ 215.722.018│ 309.966.638│ 1.831.625│ 311.798.263│ 299.742.794│ 1.171.603│ 300.914.397│ 96,70││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 214.298.793│ 1.423.225│ 215.722.018│ 309.966.638│ 1.831.625│ 311.798.263│ 299.742.794│ 1.171.603│ 300.914.397│ 96,70││ C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ FINANCIARE │ 2.500.800│ │ 2.500.800│ 690.000│ │ 690.000│ 633.350│ │ 633.350│ 91,79││ RAMBURSARI DE CREDITE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 2.500.800│ │ 2.500.800│ 690.000│ │ 690.000│ 633.350│ │ 633.350│ 91,79││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dobanzi şi comisioane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite │ 2.500.800│ │ 2.500.800│ 690.000│ │ 690.000│ 633.350│ │ 633.350│ 91,79││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 2.500.800│ │ 2.500.800│ 690.000│ │ 690.000│ 633.350│ │ 633.350│ 91,79││SANATATE │ 1.758.456.113│179.480.000│ 1.937.936.113│ 2.026.819.823│179.480.000│ 2.206.299.823│ 2.008.460.583│ 73.616.210│ 2.082.076.793│ 99,09││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.541.734.534│ 19.680.000│ 1.561.414.534│ 1.799.279.530│ 1.610.000│ 1.800.889.530│ 1.794.877.299│ 1.490.560│ 1.796.367.859│ 99,76││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 1.276.222.400│ │ 1.276.222.400│ 1.417.762.804│ │ 1.417.762.804│ 1.414.635.447│ │ 1.414.635.447│ 99,78││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 978.157.769│ │ 978.157.769│ 1.086.444.828│ │ 1.086.444.828│ 1.084.477.323│ │ 1.084.477.323│ 99,82││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 247.420.528│ │ 247.420.528│ 274.590.139│ │ 274.590.139│ 273.991.116│ │ 273.991.116│ 99,78││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 47.712.948│ │ 47.712.948│ 54.101.033│ │ 54.101.033│ 53.691.388│ │ 53.691.388│ 99,24││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 2.931.155│ │ 2.931.155│ 2.626.804│ │ 2.626.804│ 2.475.620│ │ 2.475.620│ 94,24││ Deplasari, detasari,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 2.064.300│ │ 2.064.300│ 2.399.268│ │ 2.399.268│ 2.285.125│ │ 2.285.125│ 95,24││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 866.855│ │ 866.855│ 227.536│ │ 227.536│ 190.495│ │ 190.495│ 83,72││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 265.012.134│ 19.680.000│ 284.692.134│ 377.514.152│ 1.610.000│ 379.124.152│ 376.240.436│ 1.490.560│ 377.730.996│ 99,66││ Drepturi cu caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ social │ 1.736.000│ │ 1.736.000│ 221.066│ │ 221.066│ 219.646│ │ 219.646│ 99,36││ Hrana │ 12.386.451│ │ 12.386.451│ 16.599.864│ │ 16.599.864│ 16.357.551│ │ 16.357.551│ 98,54││ Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ materiale sanitare │ 198.465.242│ 19.680.000│ 218.145.242│ 292.766.241│ 1.610.000│ 294.376.241│ 292.673.656│ 1.490.560│ 294.164.216│ 99,97││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 17.696.614│ │ 17.696.614│ 23.912.100│ │ 23.912.100│ 23.631.198│ │ 23.631.198│ 98,83││ Materiale şi prestări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 7.538.584│ │ 7.538.584│ 13.379.538│ │ 13.379.538│ 13.297.266│ │ 13.297.266│ 99,39││ Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 6.427.158│ │ 6.427.158│ 6.807.282│ │ 6.807.282│ 6.736.697│ │ 6.736.697│ 98,96││ Reparatii curente │ 11.127.498│ │ 11.127.498│ 11.548.914│ │ 11.548.914│ 11.436.583│ │ 11.436.583│ 99,03││ Reparatii capitale │ 4.975.960│ │ 4.975.960│ 7.201.442│ │ 7.201.442│ 6.863.166│ │ 6.863.166│ 95,30││ Cărţi şi publicatii │ 118.336│ │ 118.336│ 261.294│ │ 261.294│ 250.882│ │ 250.882│ 96,02││ Alte cheltuieli │ 4.540.291│ │ 4.540.291│ 4.816.411│ │ 4.816.411│ 4.773.791│ │ 4.773.791│ 99,12││ TRANSFERURI │ 500.000│ │ 500.000│ 4.002.274│ │ 4.002.274│ 4.001.416│ │ 4.001.416│ 99,97││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 500.000│ │ 500.000│ 4.002.574│ │ 4.002.574│ 4.001.416│ │ 4.001.416│ 99,97││ B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAPITAL │ 140.024.739│159.800.000│ 299.842.739│ 141.734.789│177.870.000│ 319.604.789│ 139.362.772│ 72.125.650│ 211.488.422│ 98,33││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 140.024.739│159.800.000│ 299.842.739│ 141.734.789│177.870.000│ 319.604.789│ 139.362.772│ 72.125.650│ 211.488.422│ 98,33││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 140.024.739│159.800.000│ 299.842.739│ 141.734.789│177.870.000│ 319.604.789│ 139.362.772│ 72.125.650│ 211.488.422│ 98,33││ C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ FINANCIARE │ 76.696.840│ │ 76.696.840│ 85.805.504│ │ 85.805.504│ 74.220.512│ │ 74.220.512│ 86,50││ RAMBURSARI DE CREDITE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 76.696.840│ │ 76.696.840│ 85.805.504│ │ 85.805.504│ 74.220.512│ │ 74.220.512│ 86,50││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dobanzi şi comisioane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite │ 76.696.840│ │ 76.696.840│ 85.805.504│ │ 85.805.504│ 74.220.512│ │ 74.220.512│ 86,50││ Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite externe │ 45.572.364│ │ 45.572.364│ 48.741.098│ │ 48.741.098│ 37.288.602│ │ 37.288.602│ 76,50││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 31.124.476│ │ 31.124.476│ 37.064.406│ │ 37.064.406│ 36.931.910│ │ 36.931.910│ 99,64││CULTURA, RELIGIE SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ACTIVITATEA SPORTIVA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE TINERET │ 397.981.900│ │ 397.981.900│ 438.727.872│ │ 438.727.872│ 429.062.884│ │ 429.062.884│ 97,80││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 351.487.790│ │ 351.487.790│ 384.118.092│ │ 384.118.092│ 378.632.861│ │ 378.632.861│ 98,57││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 55.219.848│ │ 55.219.848│ 56.624.400│ │ 56.624.400│ 55.719.812│ │ 55.719.812│ 98,40││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 40.561.105│ │ 40.561.105│ 42.644.524│ │ 42.644.524│ 42.111.583│ │ 42.111.583│ 98,75││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 10.017.524│ │ 10.017.524│ 10.398.752│ │ 10.398.752│ 10.329.468│ │ 10.329.468│ 99,33││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 2.000.981│ │ 2.000.981│ 2.097.553│ │ 2.097.553│ 2.078.569│ │ 2.078.569│ 99,09││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 2.640.238│ │ 2.640.238│ 1.483.571│ │ 1.483.571│ 1.200.192│ │ 1.200.192│ 80,90││ Deplasari, detasari,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 1.134.990│ │ 1.134.990│ 659.646│ │ 659.646│ 554.939│ │ 554.939│ 84,13││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 1.505.248│ │ 1.505.248│ 823.925│ │ 823.925│ 645.253│ │ 645.253│ 78,31││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 101.172.850│ │ 101.172.850│ 105.621.632│ │ 105.621.632│ 102.058.265│ │ 102.058.265│ 96,63││ Drepturi cu caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ social │ │ │ │ 10.000│ │ 10.000│ 8.768│ │ 8.768│ 87,68││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 4.661.300│ │ 4.661.300│ 9.165.833│ │ 9.165.833│ 9.345.950│ │ 9.345.950│101,97││ Materiale şi prestări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 57.680.642│ │ 57.680.642│ 54.137.133│ │ 54.137.133│ 50.920.706│ │ 50.920.706│ 94,06││ Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 671.400│ │ 671.400│ 545.897│ │ 545.897│ 424.132│ │ 424.132│ 77,69││ Reparatii curente │ 871.200│ │ 871.200│ 1.495.254│ │ 1.495.254│ 1.325.851│ │ 1.325.851│ 88,67││ Reparatii capitale │ 22.899.100│ │ 22.899.100│ 24.692.825│ │ 24.692.825│ 24.680.278│ │ 24.680.278│ 99,95││ Cărţi şi publicatii │ 4.493.828│ │ 4.493.828│ 4.301.588│ │ 4.301.588│ 4.260.977│ │ 4.260.977│ 99,06││ Alte cheltuieli │ 9.895.380│ │ 9.895.380│ 11.237.102│ │ 11.237.102│ 11.091.603│ │ 11.091.603│ 98,39││ SUBVENTII │ 166.076.092│ │ 166.076.092│ 184.376.321│ │ 184.376.321│ 184.182.218│ │ 184.182.218│ 99,89││ Subventii │ 166.076.092│ │ 166.076.092│ 184.376.321│ │ 184.376.321│ 184.182.218│ │ 184.182.218│ 99,89││ Alocatii de la buget│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 166.076.092│ │ 166.076.092│ 184.376.321│ │ 184.376.321│ 184.182.218│ │ 184.182.218│ 99,89││ TRANSFERURI │ 29.019.000│ │ 29.019.000│ 37.495.739│ │ 37.495.739│ 36.672.566│ │ 36.672.566│ 97,80││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 29.019.000│ │ 29.019.000│ 37.495.739│ │ 37.495.739│ 36.672.566│ │ 36.672.566│ 97,80││ B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAPITAL │ 46.494.110│ │ 46.494.110│ 54.609.780│ │ 54.609.780│ 50.430.023│ │ 50.430.023│ 92,35││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 46.494.110│ │ 46.494.110│ 54.609.780│ │ 54.609.780│ 50.430.023│ │ 50.430.023│ 92,35││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 46.494.110│ │ 46.494.110│ 54.609.780│ │ 54.609.780│ 50.430.023│ │ 50.430.023│ 92,35││ASISTENTA SOCIALA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ALOCATII, PENSII, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││AJUTOARE SI INDEMNIZATII │ 1.209.654.993│ 5.000.000│ 1.214.654.993│ 1.265.226.101│ 6.982.220│ 1.272.208.321│ 1.258.685.014│ 5.688.688│ 1.264.373.702│ 99,48││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.184.429.993│ │ 1.184.429.993│ 1.239.422.716│ 631.700│ 1.240.054.416│ 1.233.587.188│ 930.376│ 1.234.517.564│ 99,53││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 28.546.907│ │ 28.546.907│ 29.679.438│ │ 29.679.438│ 29.437.210│ │ 29.437.210│ 99,18││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 21.114.959│ │ 21.114.959│ 22.088.487│ │ 22.088.487│ 22.019.165│ │ 22.019.165│ 99,69││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 5.278.740│ │ 5.278.740│ 5.476.168│ │ 5.476.168│ 5.403.098│ │ 5.403.098│ 98,67││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 1.055.750│ │ 1.055.750│ 1.098.782│ │ 1.098.782│ 1.090.527│ │ 1.090.527│ 99,25││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 1.097.458│ │ 1.097.458│ 1.016.001│ │ 1.016.001│ 924.420│ │ 924.420│ 90,99││ Deplasari, detasari,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 713.348│ │ 713.348│ 670.906│ │ 670.906│ 651.360│ │ 651.360│ 97,09││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 384.110│ │ 384.110│ 345.095│ │ 345.095│ 273.060│ │ 273.060│ 79,13││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 24.270.570│ │ 24.270.570│ 24.339.713│ 631.700│ 24.971.413│ 23.662.515│ 930.376│ 24.592.891│ 97,22││ Drepturi cu caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ social │ 14.893.400│ │ 14.893.400│ 14.221.903│ │ 14.221.903│ 13.981.203│ │ 13.981.203│ 98,31││ Hrana │ 89.182│ │ 89.182│ 110.970│ │ 110.970│ 110.953│ │ 110.953│ 99,98││ Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ materiale sanitare │ 5.000│ │ 5.000│ 3.750│ │ 3.750│ 3.711│ │ 3.711│ 98,96││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 6.711.870│ │ 6.711.870│ 6.931.545│ │ 6.931.545│ 6.545.061│ │ 6.545.061│ 94,43││ Materiale şi prestări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 95.211│ │ 95.211│ 173.311│ 20.000│ 193.311│ 209.712│ │ 209.712│121,00││ Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 565.361│ │ 565.361│ 376.282│ │ 376.282│ 375.042│ │ 375.042│ 99,67││ Reparatii curente │ 672.417│ │ 672.417│ 938.727│ │ 938.727│ 1.007.107│ │ 1.007.107│107,28││ Reparatii capitale │ 557.484│ │ 557.484│ 173.616│ │ 173.616│ 136.596│ │ 136.596│ 78,68││ Cărţi şi publicatii │ 97.744│ │ 97.744│ 155.591│ │ 155.591│ 139.071│ │ 139.071│ 89,38││ Alte cheltuieli │ 582.901│ │ 582.901│ 1.254.109│ 611.700│ 1.865.809│ 1.154.059│ 930.376│ 2.084.435│ 92,02││ SUBVENTII │ 2.285.016│ │ 2.285.016│ 2.284.960│ │ 2.284.960│ 2.284.960│ │ 2.284.960│100,00││ Subventii │ 2.285.016│ │ 2.285.016│ 2.284.960│ │ 2.284.960│ 2.284.960│ │ 2.284.960│100,00││ Alocatii de la buget│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 2.285.016│ │ 2.285.016│ 2.284.960│ │ 2.284.960│ 2.284.960│ │ 2.284.960│100,00││ TRANSFERURI │ 1.129.327.500│ │ 1.129.327.500│ 1.183.118.605│ │ 1.183.118.605│ 1.178.202.503│ │ 1.178.202.503│ 99,58││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 1.129.327.500│ │ 1.129.327.500│ 1.183.118.605│ │ 1.183.118.605│ 1.178.202.503│ │ 1.178.202.503│ 99,58││ B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAPITAL │ 21.625.000│ 5.000.000│ 26.625.000│ 22.675.000│ 6.350.520│ 29.025.520│ 22.160.903│ 4.758.312│ 26.919.215│ 97,73││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 21.625.000│ 5.000.000│ 26.625.000│ 22.675.000│ 6.350.520│ 29.025.520│ 22.160.903│ 4.758.312│ 26.919.215│ 97,73││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 21.625.000│ 5.000.000│ 26.625.000│ 22.675.000│ 6.350.520│ 29.025.520│ 22.160.903│ 4.758.312│ 26.919.215│ 97,73││ C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ FINANCIARE │ 3.600.000│ │ 3.600.000│ 3.128.385│ │ 3.128.385│ 2.936.923│ │ 2.936.923│ 93,88││ RAMBURSARI DE CREDITE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 3.600.000│ │ 3.600.000│ 3.128.385│ │ 3.128.385│ 2.936.923│ │ 2.936.923│ 93,88││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dobanzi şi comisioane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite │ 3.600.000│ │ 3.600.000│ 3.128.385│ │ 3.128.385│ 2.936.923│ │ 2.936.923│ 93,88││ Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite externe │ 2.160.000│ │ 2.160.000│ 2.800.000│ │ 2.800.000│ 2.629.420│ │ 2.629.420│ 93,91││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 1.440.000│ │ 1.440.000│ 328.385│ │ 328.385│ 307.503│ │ 307.503│ 93,64││SERVICII DE DEZVOLTARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PUBLICA SI LOCUINTE │ 202.000.000│ │ 202.000.000│ 215.786.703│ │ 215.786.703│ 215.376.427│ │ 215.376.427│ 99,81││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 112.320.700│ │ 112.320.700│ 121.501.222│ │ 121.501.222│ 121.468.681│ │ 121.468.681│ 99,97││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 2.231.214│ │ 2.231.214│ 2.063.252│ │ 2.063.252│ 2.057.304│ │ 2.057.304│ 99,71││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 1.524.895│ │ 1.524.895│ 1.494.000│ │ 1.494.000│ 1.493.350│ │ 1.493.350│ 99,96││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 381.224│ │ 381.224│ 371.064│ │ 371.064│ 370.657│ │ 370.657│ 99,89││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 76.245│ │ 76.245│ 75.500│ │ 75.500│ 74.439│ │ 74.439│ 98,59││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 248.850│ │ 248.850│ 122.688│ │ 122.688│ 118.858│ │ 118.858│ 96,88││ Deplasari, detasari,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 26.000│ │ 26.000│ 32.088│ │ 32.088│ 31.023│ │ 31.023│ 96,68││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 222.850│ │ 222.850│ 90.600│ │ 90.600│ 87.835│ │ 87.835│ 96,95││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 661.112│ │ 661.112│ 541.288│ │ 541.288│ 541.288│ │ 541.288│100,00││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 333.121│ │ 333.121│ 253.121│ │ 253.121│ 253.121│ │ 253.121│100,00││ Materiale şi prestări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 109.246│ │ 109.246│ 64.246│ │ 64.246│ 64.246│ │ 64.246│100,00││ Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 12.556│ │ 12.556│ 7.556│ │ 7.556│ 7.556│ │ 7.556│100,00││ Reparatii curente │ 99.422│ │ 99.422│ 135.159│ │ 135.159│ 135.159│ │ 135.159│100,00││ Reparatii capitale │ 20.737│ │ 20.737│ │ │ │ │ │ │ ││ Cărţi şi publicatii │ 10.665│ │ 10.665│ 10.665│ │ 10.665│ 10.665│ │ 10.665│100,00││ Alte cheltuieli │ 75.365│ │ 75.365│ 70.541│ │ 70.541│ 70.541│ │ 70.541│100,00││ TRANSFERURI │ 109.428.374│ │ 109.428.374│ 118.896.682│ │ 118.896.682│ 118.870.089│ │ 118.870.089│ 99,98││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 109.428.374│ │ 109.428.374│ 118.896.682│ │ 118.896.682│ 118.870.089│ │ 118.870.089│ 99,98││ B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAPITAL │ 89.679.300│ │ 89.679.300│ 94.285.481│ │ 94.285.481│ 93.907.746│ │ 93.907.746│ 99,60││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 89.679.300│ │ 89.679.300│ 94.285.481│ │ 94.285.481│ 93.907.746│ │ 93.907.746│ 99,60││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 89.679.300│ │ 89.679.300│ 94.285.481│ │ 94.285.481│ 93.907.746│ │ 93.907.746│ 99,60││MEDIU SI APE │ 157.836.441│ │ 157.836.441│ 186.317.644│ │ 186.317.644│ 183.804.593│ │ 183.804.593│ 99,65││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 17.356.797│ │ 17.356.797│ 17.038.000│ │ 17.038.000│ 17.003.486│ │ 17.003.486│ 99,80││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 12.303.797│ │ 12.303.797│ 11.987.923│ │ 11.987.923│ 11.959.768│ │ 11.959.768│ 99,77││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 8.914.459│ │ 8.914.459│ 8.911.676│ │ 8.911.676│ 8.910.337│ │ 8.910.337│ 99,98││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat │ 2.228.615│ │ 2.228.615│ 2.227.919│ │ 2.227.919│ 2.212.729│ │ 2.212.729│ 99,32││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 445.723│ │ 445.723│ 445.544│ │ 445.544│ 443.624│ │ 443.624│ 99,57││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 715.000│ │ 715.000│ 402.784│ │ 402.784│ 393.078│ │ 393.078│ 97,59││ Deplasari, detasari,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 715.000│ │ 715.000│ 402.784│ │ 402.784│ 393.078│ │ 393.078│ 97,59││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 5.053.000│ │ 5.053.000│ 5.050.077│ │ 5.050.077│ 5.043.718│ │ 5.043.718│ 99,87││ Hrana │ │ │ │ 58.550│ │ 58.550│ 58.510│ │ 58.510│ 99,93││ Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ materiale sanitare │ 9.000│ │ 9.000│ 7.500│ │ 7.500│ 7.309│ │ 7.309│ 97,45││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 1.120.000│ │ 1.120.000│ 1.942.200│ │ 1.942.200│ 1.941.677│ │ 1.941.677│ 99,97││ Materiale şi prestări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 2.675.500│ │ 2.675.500│ 1.850.000│ │ 1.850.000│ 1.847.936│ │ 1.847.936│ 99,89││ Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 83.000│ │ 83.000│ 205.000│ │ 205.000│ 202.189│ │ 202.189│ 98,63││ Reparatii curente │ 355.500│ │ 355.500│ 556.100│ │ 556.100│ 556.046│ │ 556.046│ 99,99││ Reparatii capitale │ 300.000│ │ 300.000│ 109.927│ │ 109.927│ 109.563│ │ 109.563│ 99,67││ Cărţi şi publicatii │ 10.000│ │ 10.000│ 65.800│ │ 65.800│ 65.682│ │ 65.682│ 99,82││ Alte cheltuieli │ 500.000│ │ 500.000│ 255.000│ │ 255.000│ 254.806│ │ 254.806│ 99,92││ B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAPITAL │ 140.479.644│ │ 140.479.644│ 169.279.644│ │ 169.279.644│ 166.801.107│ │ 166.801.107│ 98,54││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 140.479.644│ │ 140.479.644│ 169.279.644│ │ 169.279.644│ 166.801.107│ │ 166.801.107│ 98,54││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 140.479.644│ │ 140.479.644│ 5.750.000│ │ 5.750.000│ 7.019.634│ │ 7.019.634│122,08││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ regiilor autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comerciale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ capital de stat │ 100.000│ │ 100.000│ 163.529.644│ │ 163.529.644│ 159.781.473│ │ 159.781.473│ 97,71││INDUSTRIE │ 1.539.312.006│ 6.248.500│ 1.545.560.506│ 2.024.380.780│ 6.248.500│ 2.030.629.280│ 2.016.836.484│ 3.469.524│ 2.020.306.008│ 99,63││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.280.685.022│ 6.248.500│ 1.286.933.522│ 1.528.104.292│ 6.248.500│ 1.534.352.792│ 1.521.439.329│ 3.469.524│ 1.524.908.853│ 99,56││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 6.517.422│ │ 6.517.422│ 6.471.463│ │ 6.471.463│ 6.109.617│ │ 6.109.617│ 94,41││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 4.599.563│ │ 4.599.563│ 4.533.147│ │ 4.533.147│ 4.352.069│ │ 4.352.069│ 96,01││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 1.149.891│ │ 1.149.891│ 1.133.287│ │ 1.133.287│ 1.077.812│ │ 1.077.812│ 95,10││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 229.978│ │ 229.978│ 226.656│ │ 226.656│ 216.515│ │ 216.515│ 95,53││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 537.990│ │ 537.990│ 578.373│ │ 578.373│ 463.221│ │ 463.221│ 80,09││ Deplasari, detasari,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 167.990│ │ 167.990│ 143.726│ │ 143.726│ 106.975│ │ 106.975│ 74,43││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 370.000│ │ 370.000│ 434.647│ │ 434.647│ 356.246│ │ 356.246│ 81,96││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 91.848.600│ │ 91.848.600│ 104.028.896│ │ 104.028.896│ 97.725.779│ │ 97.725.779│ 93,94││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 439.611│ │ 439.611│ 990.964│ │ 990.964│ 1.014.109│ │ 1.014.109│102,34││ Materiale şi prestări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 907.773│ │ 907.773│ 441.829│ │ 441.829│ 327.777│ │ 327.777│ 74,19││ Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 8.811│ │ 8.811│ 8.311│ │ 8.311│ 7.897│ │ 7.897│ 95,02││ Reparatii curente │ 177.950│ │ 177.950│ 177.950│ │ 177.950│ 167.363│ │ 167.363│ 94,05││ Reparatii capitale │ 102.978│ │ 102.978│ 84.778│ │ 84.778│ 40.000│ │ 40.000│ 47,18││ Cărţi şi publicatii │ 11.827│ │ 11.827│ 13.747│ │ 13.747│ 12.084│ │ 12.084│ 87,90││ Alte cheltuieli │ 90.199.650│ │ 90.199.650│ 102.311.317│ │ 102.311.317│ 96.156.468│ │ 96.156.468│ 93,98││ SUBVENTII │ 922.519.000│ │ 922.519.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│100,00││ Subventii │ 922.519.000│ │ 922.519.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│100,00││ Subventii pe produse│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi activităţi │ 922.519.000│ │ 922.519.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│ 1.186.478.000│ │ 1.186.478.000│100,00││ TRANSFERURI │ 259.800.000│ 6.248.500│ 266.048.500│ 231.125.933│ 6.248.500│ 237.374.433│ 231.125.933│ 3.469.524│ 234.595.457│100,00││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 259.800.000│ 6.248.500│ 266.048.500│ 231.125.933│ 6.248.500│ 237.374.433│ 231.125.933│ 3.469.524│ 234.595.457│100,00││ B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAPITAL │ 257.814.984│ │ 257.814.984│ 496.093.184│ │ 496.093.184│ 495.236.119│ │ 495.236.119│ 99,83││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 257.814.984│ │ 257.814.984│ 496.093.184│ │ 496.093.184│ 495.236.119│ │ 495.236.119│ 99,83││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 569.250│ │ 569.250│ 567.650│ │ 567.650│ 503.477│ │ 503.477│ 88,69││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ regiilor autonome │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comerciale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ capital de stat │ 257.245.734│ │ 257.245.734│ 495.525.534│ │ 495.525.534│ 494.732.642│ │ 494.732.642│ 99,84││ C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ FINANCIARE │ 812.000│ │ 812.000│ 183.304│ │ 183.304│ 161.036│ │ 161.036│ 87,85││ RAMBURSARI DE CREDITE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 812.000│ │ 812.000│ 183.304│ │ 183.304│ 161.036│ │ 161.036│ 87,85││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dobanzi şi comisioane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite │ 812.000│ │ 812.000│ 183.304│ │ 183.304│ 161.036│ │ 161.036│ 87,85││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 812.000│ │ 812.000│ 183.304│ │ 183.304│ 161.036│ │ 161.036│ 87,85││AGRICULTURA SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SILVICULTURA │ 1.776.300.000│ │ 1.776.300.000│ 2.675.740.300│ │ 2.675.740.300│ 2.667.801.997│ │ 2.667.801.997│ 99,70││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.726.350.500│ │ 1.726.350.500│ 2.605.653.940│ │ 2.605.653.940│ 2.600.474.269│ │ 2.600.474.269│ 99,80││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 195.349.626│ │ 195.349.626│ 199.566.943│ │ 199.566.943│ 199.033.122│ │ 199.033.122│ 99,73││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 147.400.125│ │ 147.400.125│ 148.947.306│ │ 148.947.306│ 148.570.024│ │ 148.570.024│ 99,75││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 36.278.602│ │ 36.278.602│ 39.205.950│ │ 39.205.950│ 39.144.386│ │ 39.144.386│ 99,84││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 7.227.149│ │ 7.227.149│ 7.309.251│ │ 7.309.251│ 7.263.098│ │ 7.263.098│ 99,37││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 4.443.750│ │ 4.443.750│ 4.104.436│ │ 4.104.436│ 4.055.614│ │ 4.055.614│ 98,81││ Deplasari, detasari,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 4.197.500│ │ 4.197.500│ 3.808.186│ │ 3.808.186│ 3.762.744│ │ 3.762.744│ 98,81││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 246.250│ │ 246.250│ 296.250│ │ 296.250│ 292.870│ │ 292.870│ 98,86││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 98.744.257│ │ 98.744.257│ 118.644.257│ │ 118.644.257│ 117.754.276│ │ 117.754.276│ 99,25││ Hrana │ 1.047.000│ │ 1.047.000│ 1.007.728│ │ 1.007.728│ 1.006.002│ │ 1.006.002│ 99,83││ Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ materiale sanitare │ 8.380.000│ │ 8.380.000│ 7.993.375│ │ 7.993.375│ 7.983.064│ │ 7.983.064│ 99,87││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 8.400.000│ │ 8.400.000│ 18.311.635│ │ 18.311.635│ 18.166.612│ │ 18.166.612│ 99,21││ Materiale şi prestări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 65.227.000│ │ 65.227.000│ 79.378.635│ │ 79.378.635│ 78.760.474│ │ 78.760.474│ 99,22││ Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 7.333.000│ │ 7.333.000│ 2.637.487│ │ 2.637.487│ 2.623.427│ │ 2.623.427│ 99,47││ Reparatii curente │ 2.095.000│ │ 2.095.000│ 4.892.583│ │ 4.892.583│ 4.877.559│ │ 4.877.559│ 99,69││ Reparatii capitale │ 3.142.000│ │ 3.142.000│ 3.131.599│ │ 3.131.599│ 3.062.086│ │ 3.062.086│ 97,78││ Cărţi şi publicatii │ 1.000.000│ │ 1.000.000│ 465.122│ │ 465.122│ 460.444│ │ 460.444│ 98,99││ Alte cheltuieli │ 2.120.257│ │ 2.120.257│ 826.093│ │ 826.093│ 814.608│ │ 814.608│ 98,61││ SUBVENTII │ 533.756.617│ │ 533.756.617│ 946.471.021│ │ 946.471.021│ 943.899.365│ │ 943.899.365│ 99,73││ Subventii │ 533.756.617│ │ 533.756.617│ 946.471.021│ │ 946.471.021│ 943.899.365│ │ 943.899.365│ 99,73││ Subventii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ acoperirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ diferentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pret şi tarif │ 533.756.617│ │ 533.756.617│ 946.471.021│ │ 946.471.021│ 943.899.365│ │ 943.899.365│ 99,73││ PRIME │ 898.000.000│ │ 898.000.000│ 1.236.100.000│ │ 1.236.100.000│ 1.236.052.545│ │ 1.236.052.545│100,00││ Prime acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ producatorilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ agricoli │ 898.000.000│ │ 898.000.000│ 1.236.100.000│ │ 1.236.100.000│ 1.236.052.545│ │ 1.236.052.545│100,00││ TRANSFERURI │ 2.500.000│ │ 2.500.000│ 104.871.719│ │ 104.871.719│ 103.734.961│ │ 103.734.961│ 98,92││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 2.500.000│ │ 2.500.000│ 104.871.719│ │ 104.871.719│ 103.734.961│ │ 103.734.961│ 98,92││ B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAPITAL │ 44.300.000│ │ 44.300.000│ 61.300.000│ │ 61.300.000│ 58.573.702│ │ 58.573.702│ 95,55││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 44.300.000│ │ 44.300.000│ 61.300.000│ │ 61.300.000│ 58.573.702│ │ 58.573.702│ 95,55││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 18.250.000│ │ 18.250.000│ 16.652.284│ │ 16.652.284│ 16.362.540│ │ 16.362.540│ 98,26││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ regiilor autonome şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comerciale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ capital de stat │ 26.050.000│ │ 26.050.000│ 44.647.716│ │ 44.647.716│ 42.211.162│ │ 42.211.162│ 94,54││ C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ FINANCIARE │ 5.649.500│ │ 5.649.500│ 8.786.360│ │ 8.786.360│ 8.754.026│ │ 8.754.026│ 99,63││ RAMBURSARI DE CREDITE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 5.649.500│ │ 5.649.500│ 8.786.360│ │ 8.786.360│ 8.754.026│ │ 8.754.026│ 99,63││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dobanzi şi comisioane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite │ 5.649.500│ │ 5.649.500│ 8.786.360│ │ 8.786.360│ 8.754.026│ │ 8.754.026│ 99,63││ Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite externe │ 1.841.000│ │ 1.841.000│ 3.229.901│ │ 3.229.901│ 3.229.901│ │ 3.229.901│100,00││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 3.808.500│ │ 3.808.500│ 5.556.459│ │ 5.556.459│ 5.524.125│ │ 5.524.125│ 99,42││TRANSPORTURI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││COMUNICATII │ 950.000.000│199.770.000│ 1.149.770.000│ 1.091.285.716│407.055.600│ 1.498.341.316│ 1.088.395.898│283.703.245│ 1.372.099.143│ 99,74││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 668.343.618│138.060.000│ 806.403.618│ 732.966.945│327.058.200│ 1.060.025.145│ 732.353.653│250.743.433│ 983.097.086│ 99,92││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 10.633.868│ │ 10.633.868│ 9.759.988│ │ 9.759.988│ 9.525.963│ │ 9.525.963│ 97,60││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 7.562.167│ │ 7.562.167│ 7.218.433│ │ 7.218.433│ 7.032.980│ │ 7.032.980│ 97,43││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 1.890.542│ │ 1.890.542│ 1.797.111│ │ 1.797.111│ 1.778.461│ │ 1.778.461│ 98,96││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 378.107│ │ 378.107│ 360.419│ │ 360.419│ 347.486│ │ 347.486│ 96,41││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 803.052│ │ 803.052│ 384.025│ │ 384.025│ 367.036│ │ 367.036│ 95,58││ Deplasari, detasari,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 551.402│ │ 551.402│ 174.274│ │ 174.274│ 170.663│ │ 170.663│ 97,93││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 251.650│ │ 251.650│ 209.751│ │ 209.751│ 196.373│ │ 196.373│ 93,62││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 14.777.750│ │ 14.777.750│ 15.042.153│ │ 15.042.153│ 14.666.837│ │ 14.666.837│ 97,50││ Drepturi cu caracter │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ social │ 106.965│ │ 106.965│ 75.670│ │ 75.670│ 75.668│ │ 75.668│100,00││ Hrana │ 355.333│ │ 355.333│ 457.923│ │ 457.923│ 446.344│ │ 446.344│ 97,47││ Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ materiale sanitare │ 10.907│ │ 10.907│ 2.050│ │ 2.050│ 1.839│ │ 1.839│ 89,71││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 1.160.410│ │ 1.160.410│ 1.920.381│ │ 1.920.381│ 1.804.889│ │ 1.804.889│ 93,99││ Materiale şi prestări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 3.295.182│ │ 3.295.182│ 5.540.826│ │ 5.540.826│ 5.462.969│ │ 5.462.969│ 98,59││ Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 333.976│ │ 333.976│ 298.568│ │ 298.568│ 270.699│ │ 270.699│ 90,67││ Reparatii curente │ 1.352.530│ │ 1.352.530│ 2.264.109│ │ 2.264.109│ 2.239.112│ │ 2.239.112│ 98,90││ Reparatii capitale │ 5.829.680│ │ 5.829.680│ 3.338.525│ │ 3.338.525│ 3.234.075│ │ 3.234.075│ 96,87││ Cărţi şi publicatii │ 60.029│ │ 60.029│ 81.562│ │ 81.562│ 55.944│ │ 55.944│ 68,59││ Alte cheltuieli │ 2.272.738│ │ 2.272.738│ 1.062.539│ │ 1.062.539│ 1.075.298│ │ 1.075.298│101,20││ SUBVENTII │ 65.000.000│ │ 65.000.000│ 69.871.334│ │ 69.871.334│ 69.871.334│ │ 69.871.334│100,00││ Subventii │ 65.000.000│ │ 65.000.000│ 69.871.334│ │ 69.871.334│ 69.871.334│ │ 69.871.334│100,00││ Subventii pe produse│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi activităţi │ 65.000.000│ │ 65.000.000│ 69.871.334│ │ 69.871.334│ 69.871.334│ │ 69.871.334│100,00││ TRANSFERURI │ 577.932.000│138.060.000│ 715.992.000│ 638.293.470│327.058.200│ 965.351.670│ 638.289.519│250.743.433│ 889.032.952│100,00││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 577.932.000│138.060.000│ 715.992.000│ 638.293.470│327.058.200│ 965.351.670│ 638.289.519│250.743.433│ 889.032.952│100,00││ B. CHELTUIELI DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CAPITAL │ 212.065.262│ 61.710.000│ 273.775.262│ 293.434.666│ 79.997.400│ 373.432.066│ 292.143.287│ 32.959.812│ 325.103.099│ 99,56││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 212.065.262│ 61.710.000│ 273.775.262│ 293.434.666│ 79.997.400│ 373.432.066│ 292.143.287│ 32.959.812│ 325.103.099│ 99,56││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 144.800│ │ 144.800│ 3.220.850│ │ 3.220.850│ 3.188.527│ │ 3.188.527│ 99,00││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ regiilor autonome şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comerciale cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ capital de stat │ 211.920.462│ 61.710.000│ 273.630.462│ 290.213.816│ 79.997.400│ 370.211.216│ 288.954.760│ 32.959.812│ 321.914.572│ 99,57││ C. OPERATIUNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ FINANCIARE │ 69.591.120│ │ 69.591.120│ 64.884.105│ │ 64.884.105│ 63.898.958│ │ 63.898.958│ 98,48││ RAMBURSARI DE CREDITE,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ PLATI DE DOBANZI SI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ COMISIOANE LA CREDITE │ 69.591.120│ │ 69.591.120│ 64.884.105│ │ 64.884.105│ 63.898.958│ │ 63.898.958│ 98,48││ Rambursari de credite│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe şi plati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dobanzi şi comisioane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ la creditele externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ contractate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ordonatorii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite │ 69.591.120│ │ 69.591.120│ 64.884.105│ │ 64.884.105│ 63.898.958│ │ 63.898.958│ 98,48││ Rambursari de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ credite externe │ 27.038.018│ │ 27.038.018│ 29.197.200│ │ 29.197.200│ 28.289.000│ │ 28.289.000│ 96,89││ Plati de dobanzi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comisioane │ 42.553.102│ │ 42.553.102│ 35.686.905│ │ 35.686.905│ 35.609.958│ │ 35.609.958│ 99,78││ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 328.849.754│ │ 328.849.754│ 375.037.953│ │ 375.037.953│ 338.136.146│ │ 338.136.146│ 90,16││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 242.137.318│ │ 242.137.318│ 299.309.736│ │ 299.309.736│ 264.102.814│ │ 264.102.814│ 88,24││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 11.257.722│ │ 11.257.722│ 10.739.502│ │ 10.739.502│ 10.612.929│ │ 10.612.929│ 98,82││ Cheltuieli cu salariile│ 8.382.455│ │ 8.382.455│ 8.125.350│ │ 8.125.350│ 8.042.907│ │ 8.042.907│ 98,99││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 2.308.514│ │ 2.308.514│ 2.063.427│ │ 2.063.427│ 2.041.087│ │ 2.041.087│ 98,92││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata ajutorului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de şomaj │ 419.243│ │ 419.243│ 405.180│ │ 405.180│ 403.536│ │ 403.536│ 99,59││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 147.510│ │ 147.510│ 145.545│ │ 145.545│ 125.399│ │ 125.399│ 86,16││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 137.410│ │ 137.410│ 141.545│ │ 141.545│ 122.151│ │ 122.151│ 86,30││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 10.100│ │ 10.100│ 4.000│ │ 4.000│ 3.248│ │ 3.248│ 81,20││ CHELTUIELI MATERIALE SI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 27.879.596│ │ 27.879.596│ 25.538.834│ │ 25.538.834│ 25.047.814│ │ 25.047.814│ 98,08││ Hrana │ 5.000│ │ 5.000│ 3.439│ │ 3.439│ 3.282│ │ 3.282│ 95,43││ Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ materiale sanitare │ │ │ │ 500│ │ 500│ 285│ │ 285│ 57,00││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 7.509.244│ │ 7.509.244│ 14.518.564│ │ 14.518.564│ 14.374.958│ │ 14.374.958│ 99,01││ Materiale şi prestări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 1.965.000│ │ 1.965.000│ 3.893.573│ │ 3.893.573│ 3.698.069│ │ 3.698.069│ 94,98││ Obiecte de inventar de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 164.000│ │ 164.000│ 231.414│ │ 231.414│ 217.397│ │ 217.397│ 93,94││ Reparatii curente │ 3.054.600│ │ 3.054.600│ 3.072.144│ │ 3.072.144│ 3.025.447│ │ 3.025.447│ 98,48││ Reparatii capitale │ 2.790.152│ │ 2.790.152│ 3.070.051│ │ 3.070.051│ 3.028.056│ │ 3.028.056│ 98,63││ Cărţi şi publicatii │ 22.100│ │ 22.100│ 40.323│ │ 40.323│ 37.741│ │ 37.741│ 93,60││ Alte cheltuieli │ 12.369.500│ │ 12.369.500│ 708.826│ │ 708.826│ 662.579│ │ 662.579│ 93,48││ TRANSFERURI │ 203.000.000│ │ 203.000.000│ 263.031.400│ │ 263.031.400│ 228.442.071│ │ 228.442.071│ 86,85││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 203.000.000│ │ 203.000.000│ 263.031.400│ │ 263.031.400│ 228.442.071│ │ 228.442.071│ 86,85││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 86.712.436│ │ 86.712.436│ 45.428.217│ │ 45.428.217│ 43.803.628│ │ 43.803.628│ 96,42││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 86.712.436│ │ 86.712.436│ 45.428.217│ │ 45.428.217│ 43.803.628│ │ 43.803.628│ 96,42││ Stocuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ rezerve materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ naţionale şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ mobilizare │ 83.101.000│ │ 83.101.000│ 41.738.581│ │ 41.738.581│ 40.712.942│ │ 40.712.942│ 97.54││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 3.511.436│ │ 3.511.436│ 3.661.436│ │ 3.661.436│ 3.062.486│ │ 3.062.486│ 83,64││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ regiilor autonome şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ societatilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ comerciale cu capital│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat │ 100.000│ │ 100.000│ 28.200│ │ 28.200│ 28.200│ │ 28.200│100,00││ C. OPERATIUNI FINANCIARE│ │ │ │ 30.300.000│ │ 30.300.000│ 30.229.704│ │ 30.229.704│ 99,77││ IMPRUMUTURI ACORDATE │ │ │ │ 30.300.000│ │ 30.300.000│ 30.229.704│ │ 30.229.704│ 99,77││ Imprumuturi │ │ │ │ 30.300.000│ │ 30.300.000│ 30.229.704│ │ 30.229.704│ 99,77││ Imprumuturi acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru finalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ unor obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ aprobate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ conventii bilaterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ interguvernamentale │ │ │ │ 30.300.000│ │ 30.300.000│ 30.229.704│ │ 30.229.704│ 99,77││CERCETARE STIINTIFICA │ 518.120.422│ │ 518.120.422│ 454.113.240│ │ 454.113.240│ 440.892.535│ │ 440.892.535│ 97,09││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 492.616.603│ │ 492.616.603│ 432.731.121│ │ 432.731.121│ 419.546.325│ │ 419.546.325│ 96,95││ CHELTUIELI DE PERSONAL│ 25.624.111│ │ 25.624.111│ 25.651.116│ │ 25.651.116│ 25.434.949│ │ 25.434.949│ 99,16││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 19.481.971│ │ 19.481.971│ 19.389.832│ │ 19.389.832│ 19.139.476│ │ 19.139.476│ 98,71││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 4.533.170│ │ 4.533.170│ 4.648.489│ │ 4.648.489│ 4.796.984│ │ 4.796.984│103,19││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 910.634│ │ 910.634│ 933.189│ │ 933.189│ 947.407│ │ 947.407│101,52││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari │ 678.336│ │ 678.336│ 679.606│ │ 679.606│ 551.082│ │ 551.082│ 81,09││ Deplasari, detasari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi transferari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ tara │ 318.176│ │ 318.176│ 271.240│ │ 271.240│ 242.970│ │ 242.970│ 89,58││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 360.160│ │ 360.160│ 408.366│ │ 408.366│ 308.112│ │ 308.112│ 75,45││ CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SI SERVICII │ 374.307.592│ │ 374.307.592│ 379.374.934│ │ 379.374.934│ 375.747.528│ │ 375.747.528│ 99,04││ Hrana │ 5.000│ │ 5.000│ 18.000│ │ 18.000│ 17.911│ │ 17.911│ 99,51││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 2.031.221│ │ 2.031.221│ 3.120.761│ │ 3.120.761│ 3.032.781│ │ 3.032.781│ 97,18││ Materiale şi prestări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 971.275│ │ 971.275│ 778.926│ │ 778.926│ 767.078│ │ 767.078│ 98,48││ Obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 35.152│ │ 35.152│ 128.667│ │ 128.667│ 120.343│ │ 120.343│ 93,53││ Reparatii curente │ 265.836│ │ 265.836│ 358.058│ │ 358.058│ 318.593│ │ 318.593│ 88,98││ Reparatii capitale │ 2.051.007│ │ 2.051.007│ 1.754.177│ │ 1.754.177│ 1.652.708│ │ 1.652.708│ 94,22││ Cărţi şi publicatii │ 225.235│ │ 225.235│ 342.413│ │ 342.413│ 332.411│ │ 332.411│ 97,08││ Alte cheltuieli │ 368.722.866│ │ 368.722.866│ 372.873.932│ │ 372.873.932│ 369.505.703│ │ 369.505.703│ 99,10││ SUBVENTII │ 414.900│ │ 414.900│ 404.893│ │ 404.893│ 381.977│ │ 381.977│ 94,34││ Subventii │ 414.900│ │ 414.900│ 404.893│ │ 404.893│ 381.977│ │ 381.977│ 94,34││ Alocatii de la buget│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru instituţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ publice │ 414.900│ │ 414.900│ 404.893│ │ 404.893│ 381.977│ │ 381.977│ 94,34││ TRANSFERURI │ 92.270.000│ │ 92.270.000│ 27.300.178│ │ 27.300.178│ 17.981.871│ │ 17.981.871│ 65,87││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 92.270.000│ │ 92.270.000│ 27.300.178│ │ 27.300.178│ 17.981.871│ │ 17.981.871│ 65,87││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 25.503.819│ │ 25.503.819│ 21.382.119│ │ 21.382.119│ 21.346.210│ │ 21.346.210│ 99,83││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 25.503.819│ │ 25.503.819│ 21.382.119│ │ 21.382.119│ 21.346.210│ │ 21.346.210│ 99,83││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 25.503.819│ │ 25.503.819│ 21.382.119│ │ 21.382.119│ 21.346.210│ │ 21.346.210│ 99,83││ALTE ACTIUNI │ 108.640.633│ │ 108.640.633│ 110.625.481│ │ 110.625.481│ 105.464.102│ │ 105.464.102│ 95,33││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 92.640.633│ │ 92.640.633│ 94.625.481│ │ 94.625.481│ 90.346.480│ │ 90.346.480│ 95,48││ CHELTUIELI DE PERSONAL │ 42.718.100│ │ 42.718.100│ 40.934.121│ │ 40.934.121│ 40.174.097│ │ 40.174.097│ 98,14││ Cheltuieli cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ salariile │ 37.754.500│ │ 37.754.500│ 32.455.366│ │ 32.455.366│ 32.042.575│ │ 32.042.575│ 98,73││ Contribuţii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurări sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ 3.601.100│ │ 3.601.100│ 4.444.065│ │ 4.444.065│ 4.350.693│ │ 4.350.693│ 97,90││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ constituirea fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru plata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ajutorului de şomaj │ 720.200│ │ 720.200│ 897.475│ │ 897.475│ 880.269│ │ 880.269│ 98,08││ Deplasari, detasari, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transferari în tara │ 502.300│ │ 502.300│ 820.020│ │ 820.020│ 718.801│ │ 718.801│ 87,66││ Deplasari în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ strainatate │ 140.000│ │ 140.000│ 2.317.195│ │ 2.317.195│ 2.181.813│ │ 2.181.813│ 94,16││ CHELTUIELI MATERIALE SI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ SERVICII │ 47.922.533│ │ 47.922.533│ 51.691.360│ │ 51.691.360│ 49.841.839│ │ 49.841.839│ 96,42││ Hrana │ │ │ │ 69.956│ │ 69.956│ 69.956│ │ 69.956│100,00││ Medicamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ materiale sanitare │ │ │ │ 354.126│ │ 354.126│ 352.009│ │ 352.009│ 99,40││ Cheltuieli pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ întreţinere şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ gospodarie │ 2.530.000│ │ 2.530.000│ 2.874.175│ │ 2.874.175│ 2.802.855│ │ 2.802.855│ 97,52││ Materiale şi prestări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de servicii cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ caracter functional │ 43.067.533│ │ 43.067.533│ 10.583.270│ │ 10.583.270│ 9.970.575│ │ 9.970.575│ 94,21││ Obiecte de inventar de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ mica valoare sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ scurta durata şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ echipament │ 1.548.000│ │ 1.548.000│ 1.627.396│ │ 1.627.396│ 1.138.187│ │ 1.138.187│ 69,94││ Reparatii curente │ 233.000│ │ 233.000│ 7.643.174│ │ 7.643.174│ 7.587.095│ │ 7.587.095│ 99,27││ Reparatii capitale │ 81.000│ │ 81.000│ 872.500│ │ 872.500│ 852.387│ │ 852.387│ 97,69││ Cărţi şi publicatii │ 24.000│ │ 24.000│ 49.884│ │ 49.884│ 43.870│ │ 43.870│ 87,94││ Alte cheltuieli │ 449.000│ │ 449.000│ 27.616.879│ │ 27.616.879│ 27.024.905│ │ 27.024.905│ 97,86││ TRANSFERURI │ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 330.554│ │ 330.554│ 16,53││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 2.000.000│ │ 2.000.000│ 330.554│ │ 330.554│ 16,53││ B. CHELTUIELI DE CAPITAL│ 16.000.000│ │ 16.000.000│ 16.000.000│ │ 16.000.000│ 15.117.622│ │ 15.117.622│ 94,49││ CHELTUIELI DE CAPITAL │ 16.000.000│ │ 16.000.000│ 16.000.000│ │ 16.000.000│ 15.117.622│ │ 15.117.622│ 94,49││ Investitii ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ instituţiilor publice│ 16.000.000│ │ 16.000.000│ 16.000.000│ │ 16.000.000│ 15.117.622│ │ 15.117.622│ 94,49││CHELTUIELI DIN FONDURI LA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DISPOZITIA GUVERNULUI │ │ │ │ 56.631.671│ │ 56.631.671│ 43.642.562│ │ 43.642.562│ 77,06││ A. CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ 56.631.671│ │ 56.631.671│ 43.642.562│ │ 43.642.562│ 77,06││ TRANSFERURI │ │ │ │ 56.631.671│ │ 56.631.671│ 43.642.562│ │ 43.642.562│ 77,06││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ neconsolidabile │ │ │ │ 56.631.671│ │ 56.631.671│ 43.642.562│ │ 43.642.562│ 77,06││TRANSFERURI DIN BUGETUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DE STAT │ 2.256.600.000│ │ 2.256.600.000│ 3.098.952.464│ │ 3.098.952.464│ 3.041.794.187│ │ 3.041.794.187│ 98,16││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 2.256.600.000│ │ 2.256.600.000│ 3.098.952.464│ │ 3.098.952.464│ 3.041.794.187│ │ 3.041.794.187│ 98,16││ TRANSFERURI │ 2.256.600.000│ │ 2.256.600.000│ 3.098.952.464│ │ 3.098.952.464│ 3.041.794.187│ │ 3.041.794.187│ 98,16││ Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ consolidabile │ 2.256.600.000│ │ 2.256.600.000│ 3.098.952.464│ │ 3.098.952.464│ 3.041.794.187│ │ 3.041.794.187│ 98,16││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ local pentru asigurarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ protectiei sociale a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ populatiei pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ energia termica şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ transport urban de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ calatori │ 571.000.000│ │ 571.000.000│ 711.000.000│ │ 711.000.000│ 686.840.093│ │ 686.840.093│ 96,60││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ local pentru investitii │ 1.027.500.000│ │ 1.027.500.000│ 1.177.826.000│ │ 1.177.826.000│ 1.154.918.626│ │ 1.154.918.626│ 98,06││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ local pentru investitii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ finantate parţial din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ imprumuturi externe │ 42.500.000│ │ 42.500.000│ 12.500.000│ │ 12.500.000│ 7.679.883│ │ 7.679.883│ 61,44││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ asigurarilor sociale de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ stat │ │ │ │ 312.000.000│ │ 312.000.000│ 312.000.000│ │ 312.000.000│100,00││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ fondului special de risc│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi accident pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ protectia speciala a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ persoanelor handicapate │ 275.000.000│ │ 275.000.000│ 361.961.000│ │ 361.961.000│ 360.223.991│ │ 360.223.991│ 99,53││ Transferuri din bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat către bugetul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ fondului special pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ plata pensiilor şi altor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ drepturi de asigurări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ sociale ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ agricultorilor │ 340.600.000│ │ 340.600.000│ 523.695.464│ │ 523.695.464│ 520.131.594│ │ 520.131.594│ 99,32││ Partea a VIII─a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ IMPRUMUTURI ACORDATE │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││IMPRUMUTURI │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││ C. OPERATIUNI FINANCIARE│ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││ IMPRUMUTURI ACORDATE │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││Împrumut acordat din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fondul de redresare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││financiară la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Guvernului │ │ │ │ 212.350.000│ │ 212.350.000│ 210.950.000│ │ 210.950.000│ 99,34││imprumuturi acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru finalizarea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││obiective aprobate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││conventii bilaterale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││interguvernamentale │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 87.550.000│ │ 87.550.000│ 86.115.858│ │ 86.115.858│ 98,36││IMPRUMUTURI │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││ C. OPERATIUNI FINANCIARE│ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││ IMPRUMUTURI ACORDATE │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││ Imprumuturi │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 299.900.000│ │ 299.900.000│ 297.065.858│ │ 297.065.858│ 99,05││ Împrumut acordat din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ fondul de redresare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ financiară la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ dispoziţia Guvernului│ │ │ │ 218.000.000│ │ 218.000.000│ 216.600.000│ │ 216.600.000│ 99,36││ Imprumuturi acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ pentru finalizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ unor obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ aprobate prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ conventii bilaterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ şi acorduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ interguvernamentale │ 85.300.000│ │ 85.300.000│ 81.900.000│ │ 81.900.000│ 80.465.858│ │ 80.465.858│ 98,25││DOBANZI AFERENTE DATORIEI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PUBLICE SI ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CHELTUIELI │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││ DOBANZI │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice │ 1.360.000.000│ │ 1.360.000.000│ 1.748.300.000│ │ 1.748.300.000│ 1.744.657.137│ │ 1.744.657.137│ 99,79││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ interne │ 1.235.660.000│ │ 1.235.660.000│ 1.522.463.000│ │ 1.522.463.000│ 1.551.430.399│ │ 1.551.430.399│ 99,93││ Dobanzi aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ datoriei publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ externe │ 24.340.000│ │ 24.340.000│ 9.600.000│ │ 9.600.000│ 9.600.000│ │ 9.600.000│100,00││ Cheltuieli ocazionate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de emisiunea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ plasarea titlurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ de stat şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ riscurile garantiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ date de stat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ conditiile legii │ 100.000.000│ │ 100.000.000│ 186.273.000│ │ 186.273.000│ 183.626.738│ │ 183.626.738│ 98,60││FONDURI DE REZERVA │ 309.106.900│ │ 309.106.900│ 19.191.844│ │ 19.191.844│ │ │ │ ││ A. CHELTUIELI CURENTE │ 309.106.900│ │ 309.106.900│ 19.191.844│ │ 19.191.844│ │ │ │ ││ REZERVE │ 309.106.900│ │ 309.106.900│ 19.191.844│ │ 19.191.844│ │ │ │ ││Fondul de rezerva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bugetară la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Guvernului │ 44.106.900│ │ 44.106.900│ 19.005.515│ │ 19.005.515│ │ │ │ ││Fondul de interventie la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dispoziţia Guvernului │ 10.000.000│ │ 10.000.000│ 54.000│ │ 54.000│ │ │ │ ││Fond la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Guvernului României │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││pentru relatiile cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Republica Moldova │ 5.000.000│ │ 5.000.000│ 132.329│ │ 132.329│ │ │ │ ││Fond de redresare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││financiară la dispoziţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Guvernului │ 250.000.000│ │ 250.000.000│ │ │ │ │ │ │ ││ DEFICIT │ 3.193.062.257│ 430.745.70│ 3.193.062.257│ 5.608.984.048│647.453.120│ 6.256.437.168│ 5.359.194.392│386.066.663│ 5.745.261.055│ │└─────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴──────┘─────────

Noutăți

 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 74 din 6 iunie 1995 (*republicată*) privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 230 din 30 noiembrie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 37/2000 privind acordarea unui împrumut din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru realizarea pregătirii participării României la Expoziţia Mondială EXPO 2000 "Om-Natura-Tehnologie", Hanovra 2000
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilităţii fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 331 din 11 noiembrie 2009 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 374 din 28 decembrie 2007 privind înfiinţarea comunei Bucovăţ prin reorganizarea comunei Remetea Mare, judeţul Timiş
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 10 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 10 octombrie 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (1) din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 12 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind şederea temporară în scopul angajării lucrătorilor români pe teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie 2001
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • LEGE nr. 330 din 8 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România
 • LEGE nr. 98 din 10 noiembrie 1994 (*republicată*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică*)
 • LEGE nr. 204 din 24 octombrie 2008 privind protejarea exploataţiilor agricole
 • LEGE nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 9 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 149/1988 privind îmbunătăţirea activităţii de monta şi fatare la bovine, ovine şi porcine
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 600 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2001 privind unele măsuri pentru achiziţionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 12 decembrie 2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
 • LEGE nr. 206 din 27 iunie 2013 pentru completarea art. 112 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică
 • LEGE nr. 227 din 11 iulie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 468 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2006 pentru modificarea Legii nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 236 din 13 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
 • LEGE nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • LEGE nr. 28 din 29 decembrie 1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 20 din 13 iulie 1949 pentru ratificarea Tratatului de Prietenie, Colaborare şi Asistenţa Mutuala între Republica Populară Română şi Republica Polona, semnat la 26 ianuarie 1949
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 24 iunie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore
 • LEGE nr. 151 din 12 iulie 2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate
 • LEGE nr. 59 din 1 mai 1934 asupra CECULUI
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare
 • LEGE nr. 33 din 27 mai 1994 (*republicată*) privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 26 februarie 2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • LEGE nr. 15 din 9 ianuarie 2003 (*republicată*) privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală*)
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice
 • LEGE nr. 219 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021