Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
COD PENTRU CONSTRUCŢIA DE NAVE SPECIALE din 17 iunie 1983 Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respectiv prin Rezoluţia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.10(54) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 29 aprilie 1987, prin Rezoluţia MSC.14(57) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 aprilie 1989 şi, respectiv prin Rezoluţia MEPC.32(27) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 17 martie 1989, prin Rezoluţia MSC.28(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.55(33) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 30 octombrie 1992, prin Rezoluţi
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 189 bis din 26 martie 2003 -
COD PENTRU CONSTRUCŢIA DE NAVE SPECIALE din 17 iunie 1983Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizaţia Maritima Internationala prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respectiv prin Rezoluţia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.10(54) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 29 aprilie 1987, prin Rezoluţia MSC.14(57) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 aprilie 1989 şi, respectiv prin Rezoluţia MEPC.32(27) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 17 martie 1989, prin Rezoluţia MSC.28(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.55(33) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 30 octombrie 1992, prin Rezoluţia MSC.50(66) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 4 iunie 1996 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.69(38) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 10 iulie 1996 şi prin Rezoluţia MSC.58(67) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.73(39) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 10 martie 1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 189 bis din 26 martie 2003

Introducere1 Scopul acestui Cod este de a pune la dispoziţie o norma internationala referitoare la siguranţa transportului maritim în vrac a produselor chimice lichide periculoase şi nocive, enumerate în capitolul 17 al Codului, impunând navelor utilizate pentru un astfel de transport, indiferent de tonaj, norme de proiectare şi de construcţie, şi un echipament care să permită reducerea la minim a riscurilor la care sunt supuse nava, echipajul sau şi mediul înconjurător, ţinând cont de natura produselor transportate.2 Codul se bazează în esenta pe principiul clasificarii navelor cisterna pentru produse chimice în tipuri diferite, în funcţie de gradul de risc pe care îl prezintă produsele transportate de aceste nave. Fiecare produs poate avea una sau mai multe proprietăţi periculoase precum: inflamabilitatea, toxicitatea, corozivitatea şi reactivitatea şi care de asemenea pot prezenta riscuri pentru mediu în caz de deversari accidentale.3 În toată perioada de elaborare a Codului s-a admis ca acesta trebuie să se bazeze pe notiuni corecte de construcţie şi mecanică navala, ca şi pe cele mai recente cunoştinţe referitoare la pericolele pe care le prezintă diferitele produse vizate; în plus, s-a admis ca tehnologia de proiectare a navelor cisterna pentru transportul produselor chimice nu este numai o tehnologie complexa ci şi una care evolueaza rapid. Deci, Codul nu trebuie să aibă un caracter imuabil, iar Organizaţia trebuie să reexamineze periodic Codul ţinând cont atât de experienta acumulată cat şi de progresele care intervin.4 Amendamentele la Cod, care se referă la cerinţele pentru produsele noi şi condiţiile de transport pentru acestea, trebuie să fie difuzate cu titlu provizoriu sub forma de recomandări până când ele trebuie să fie adoptate de către Comitetul Securităţii Maritime (MSC) şi Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin (MEPC) al Organizaţiei, conform prevederilor articolului VIII al Convenţiei internaţionale din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 74) şi articolului 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, asa cum a fost modificată prin Protocolul referitor la aceasta (MARPOL 73/78), respectiv ţinând seama de intrarea în vigoare a amendamentelor la acestea.5 Codul tratează în mod special construcţia şi echipamentul navei. În scopul asigurării siguranţei transportului produselor, problema se va studia în ansamblul sau. Alte aspecte importante ale siguranţei transportului produselor, cum ar fi: formarea personalului, exploatarea, controlul traficului şi manipularea în port sunt în curs de examinare sau trebuie să fie examinate de către Organizaţie.6 Elaborarea Codului a fost mult sprijinita prin activitatea pertinenta a Asociaţiei internaţionale a societăţilor de clasificare (IACS) şi a Comisiei Electrotehnice Internaţionale (IEC).7 Capitolul 16 al Codului, care tratează cerinţele de exploatare a navelor cisterna pentru produse chimice, pune în evidenta regulile altor capitole privind exploatarea şi, de asemenea, face referiri la alte caracteristici importante cu privire la siguranţa care sunt proprii exploatării navelor cisterna pentru produse chimice:8 Prezentarea Codului este similară cu cea a Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate (Codul IGC) adoptat de Comitetul Securităţii Maritime la cea de-a patruzeci şi opta sesiune a sa. În conformitate cu prevederile Codului IGC, navele pentru transportul gazelor pot de asemenea sa transporte în vrac produse chimice lichide menţionate în acesta.9 Editia Codului publicată în 1998 se bazează pe textul original adoptat de MSC prin rezoluţia MSC.4(48). Ca răspuns la rezoluţia 15 a Conferintei internaţionale din 1973 privind poluarea marina, la cea de-a douăzeci şi doua sesiune a sa MEPC a adoptat prin rezoluţia MEPC.19(22) Codul IBC extins la aspecte privind prevenirea poluarii marine în scopul implementarii Anexei II la MARPOL 73/78.10 Referitor la amendamente, editia din 1998 a Codului include amendamentele adoptate prin următoarele rezoluţii:┌──┬──────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐│ │ Rezoluţia │ Data adoptării │ Data acceptării │ Data intrării ││ │ │ │ │ în vigoare │├──┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│1 │MSC. 10(54) │ 29 aprilie 1987 │ 29 aprilie 1988 │ 30 octombrie 1988 │├──┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│2 │MSC. 14(57) │ 11 aprilie 1989 │ 12 aprilie 1990 │ 13 octombrie 1990 ││ │MEPC. 32(27) │ 17 martie 1989 │ 12 aprilie 1990 │ 13 octombrie 1990 │├──┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│3 │MSC. 28(61) │ 11 decembrie 1992 │ 1 ianuarie 1994 │ 1 iulie 1994 ││ │MEPC. 55(33) │ 30 octombrie 1992 │ 1 ianuarie 1994 │ 1 iulie 1994 │├──┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│4 │MSC. 50(66) │ 4 iunie 1996 │ 1 ianuarie 1998 │ 1 iulie 1998 ││ │MEPC. 69(38) │ 10 iulie 1996 │ 1 ianuarie 1998 │ 1 iulie 1998 │├──┼──────────────┼───────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│5 │MSC. 58(67) │ 5 decembrie 1996 │ 1 ianuarie 1998 │ 1 iulie 1998 ││ │MEPC. 73(39) │10 martie 1997 │ 10 ianuarie 1998 │ 10 iulie 1998* │└──┴──────────────┴───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘--------------* Notă:-----Părţile sunt invitate sa procedeze la implementare până pe 1 iulie 199811 Ţinând seama de data intrării în vigoare a amendamentelor din 1983 la SOLAS 74 (adică 1 iulie 1986) şi de data implementarii Anexei II la MARPOL 73/78, acest Cod a devenit obiectul cerinţelor obligatorii în virtutea acestor Convenţii. De altfel, amendamentele la Cod care au ca obiect siguranţa sau poluarea marina trebuie să fie adoptate şi puse în practica în conformitate cu procedurile menţionate în Articolul VIII la SOLAS 74 şi respectiv Articolul 16 la MARPOL 73/78. Capitolul 1 Generalitati1.1 Aplicare1.1.1 Codul se aplică navelor indiferent de mărime, inclusiv celor cu un tonaj brut mai mic de 500 tone, care transporta în vrac mărfuri formate din substanţe chimice lichide periculoase sau nocive, altele decât petrolul sau produsele similare inflamabile, după cum urmează:.1 produse care prezintă riscuri importante de incendiu, suplimentar faţă de cele ale produselor petroliere şi ale produselor similare inflamabile;.2 produse care prezintă riscuri importante suplimentar faţă de inflamabilitate sau alte riscuri decât inflamabilitatea.Produsele, care au fost studiate şi asupra cărora s-a hotărât ca, din punct de vedere al siguranţei şi poluarii nu prezintă riscuri în asemenea măsura încât să justifice aplicarea Codului, sunt enumerate în capitolul 18.1.1.2 Lichidele prevăzute de Cod sunt lichidele a căror presiune absolută a vaporilor nu depăşeşte 2,8 bar la temperatura de 37,8°C.1.1.2 A În sensul Convenţiei SOLAS din 1974, Codul nu se aplică navelor care transporta produse incluse în capitolul 17 doar pe baza caracteristicilor lor poluante şi identificate astfel numai cu litera "P" în coloana "d".1.1.2 B În sensul Convenţiei MARPOL 73/78, Codul se aplică numai navelor cisterna pentru produse chimice, asa cum au fost definite în regula 1(1) din Anexa II la aceasta, care transporta substanţe lichide nocive, clasificate în categoria A, B sau C şi identificate astfel prin literele "A", "B" sau "C" în coloana "c".1.1.3 Dacă se intenţionează să se transporte în vrac un produs care nu este specificat în lista din capitolul 17 sau 18, Administraţia şi Administraţiile porturilor implicate în acest transport trebuie să prevadă condiţiile preliminare corespunzătoare de transport, ţinând cont de criteriile pentru evaluarea riscului prezentat de produsele chimice în vrac. Organizaţia trebuie să fie notificată asupra condiţiilor în scopul luării în considerare pentru includerea produsului în Cod. Pentru evaluarea riscului de poluare a unui produs de acest fel şi atribuirea categoriei lui de poluare trebuie să se respecte procedura specificată în regula 3(4) a Anexei II la MARPOL 73/78.1.1.4 Dacă nu se prevede în mod expres altfel, Codul se aplică navelor a căror chila a fost pusă sau care se afla într-un stadiu în care:.1 începe construcţia identificabila cu o nava; şi.2 a început asamblarea navei având cel puţin 50 de tone sau 1% din masa estimată a întregului material de construcţie, luându-se valoarea cea mai mica;la 1 iulie 1986 sau după această dată.1.1.5 O nava, indiferent de data construcţiei, care este transformata în nava cisterna pentru produse chimice la data de 1 iulie 1986 sau după această dată, va fi considerată drept nava cisterna pentru produse chimice construită la data la care începe aceasta transformare. Aceasta prevedere privind transformarea nu trebuie să se aplice la modificarea unei navei care face obiectul regulii 1(12) a Anexei II la MARPOL 73/78.1.1.6 Dacă în Cod se face referire la un paragraf, atunci trebuie aplicate şi toate prevederile subparagrafelor acelui paragraf.1.2 RiscuriRiscurile pe care le prezintă produsele prevăzute de Cod sunt următoarele:1.2.1 Riscul de incendiu este definit prin punctul de inflamabilitate, punctul de fierbere, limitele de inflamabilitate şi temperatura de autoaprindere a produsului chimic1.2.2 Pericolul pentru sănătate este definit prin:.1 efectul toxic sau iritant asupra pielii sau mucoaselor ochilor, nasului, gatului şi plamanilor când aceste produse se găsesc în stare gazoasa sau sub forma de vapori în combinaţie cu presiunea vaporilor; sau.2 efectul iritant asupra pielii, dacă acesta se găseşte în stare lichidă; sau.3 efectul toxic, ţinând cont de valorile pentru:DL(50) (pe cale orala): o doza care este mortala pentru 50% din subiectii supuşi testarii, dacă aceasta se administrează pe cale orala;DL(50) (pe cale orala): o doza care este mortala pentru 50% din subiectii supuşi testarii, dacă aceasta se administrează pe cale orala;DL(50) (pe cale cutanata): o doza care este mortala pentru 50% din subiectii supuşi testarii, dacă aceasta se administrează pe cale cutanata;CL(50): concentraţia care este mortala la inhalare pentru 50% din subiectii supuşi testarii.1.2.3 Riscul de poluare a apei este definit prin toxicitatea produsului pentru om, solubilitatea sa în apa, volatilitatea sa, mirosul sau gustul sau şi densitatea sa relativă.1.2.4 Riscul de poluare a atmosferei este definit prin:.1 limita maxima de expunere (E.E.L) sau CL(50);.2 presiunea vaporilor;.3 solubilitatea în apa;.4 densitatea relativă a lichidului;.5 densitatea de vapori.1.2.5 Riscul de reactivitate, definit prin reactivitatea produsului cu:.1 alte produse chimice; sau.2 apa; sau.3 el însuşi (inclusiv polimerizarea)1.2.6 Riscul de poluare marina este definit prin:.1 bioacumularea şi riscul care decurge din aceasta pentru viaţa acvatica, sănătatea omului sau calitatea alimentelor de origine marina;.2 distrugerea resurselor vii;.3 pericolul pentru sănătatea omului; şi.4 deteriorarea peisajului natural.1.3 DefiniţiiDefiniţiile de mai jos se aplică, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres altfel (Alte definiţii sunt date în alte capitole.)1.3.1 Încăperile de locuit sunt acele spaţii folosite ca încăperi sociale, coridoare, spalatoare, cabine, birouri, infirmerii, sali de cinematograf, sali de jocuri şi distracţii, frizerii, oficii care nu conţin instalaţii de gătit şi alte spaţii similare, încăperile sociale sunt acele porţiuni din încăperile de locuit care sunt utilizate ca holuri, sali de masa, saloane şi încăperi similare permanent închise.1.3.2.1 Administraţie înseamnă Guvernul statului al cărui pavilion nava este autorizata sa-l arboreze.1.3.2.2 Administraţia portului înseamnă autoritatea competentă a tarii în al carei port nava este încărcată sau descarcata.1.3.3 Punct de fierbere este temperatura la care un produs are o presiune de vapori egala cu presiunea atmosferica.1.3.4 Latime (B) înseamnă lăţimea maxima a navei, masurata la mijlocul sau peste coaste pentru navele cu corp metalic şi peste bordaj pentru navele cu corp din orice alt material. Lăţimea (B) se măsoară în metri.1.3.5 Zona de marfa este acea parte a navei care cuprinde tancurile de marfa, tancurile de reziduuri, compartimentele pompelor de marfa, inclusiv compartimentele pompelor, coferdamurile, spaţiile de balast sau spaţiile goale adiacente tancurilor de marfa sau tancurilor de reziduuri, precum şi zonele de punte situate pe întreaga lungime şi latime a părţii din nava de deasupra spaţiilor mai sus menţionate. Dacă tancurile independente sunt instalate în spaţiile magaziilor, coferdamuri, spaţiile de balast sau spaţiile goale situate la extremitatea pupa a spaţiului de magazie situat cel mai în pupa sau la extremitatea prova a spaţiului de magazie situat cel mai în prova, atunci ele sunt excluse din zona de marfa.1.3.6 Compartimentul pompelor de marfa reprezintă încăperea care conţine pompele şi accesoriile lor destinate manipulării produselor vizate de Cod.1.3.7 Încăperi de serviciu pentru marfa sunt încăperile situate în interiorul zonei de marfa care sunt utilizate ca ateliere, dulapuri şi magazii cu o suprafaţa mai mare de 2 mp, utilizate pentru echipamentul de manipulare a mărfii şi care au.1.3.8 Tancul de marfa este o incinta etansa destinată mărfii.1.3.9 Nava cisterna pentru produse chimice este o nava de marfa construită sau adaptată şi folosită pentru transportul în vrac al oricărui produs lichid enumerat în capitolul 17.1.3.10 Coferdamul este spaţiul de separare cuprins între doi pereţi adiacenti sau doua punti adiacente din oţel. Acest spaţiu poate fi un spaţiu gol sau un spaţiu de balast.1.3.11 Posturile de comanda sunt acele încăperi în care se afla echipamentul radio sau echipamentul principal de navigaţie al navei sau în care este amplasata sursa de energie pentru avarie sau în care este centralizat echipamentul de detectare sau de comanda pentru instalaţiile de stingere a incendiului. Acestea nu includ şi echipamentul special de comanda pentru instalaţiile de stingere a incendiului care poate fi practic amplasat în zona de marfa.1.3.12 Limitele de inflamabilitate sunt condiţiile care definesc starea în care se afla un amestec de combustibil şi oxidant în care aplicarea unei surse externe de aprindere, suficient de puternica, permite să se producă instantaneu aprinderea într-un aparat de încercare dat.1.3.13 Punctul de inflamabilitate este temperatura exprimată în grade Celsius, la care un lichid degaja o cantitate suficienta de vapori inflamabili pentru a se produce aprinderea. Valorile indicate în Cod sunt acelea determinate prin "încercarea în creuzet închis" cu aparatura aprobată pentru determinarea punctului de inflamabilitate.1.3.14 Încăperea de marfa este un spaţiu închis de structura navei în care se găseşte un tanc independent de marfa.1.3.15 Independent înseamnă ca, spre exemplu, o instalatie cu tubulaturi sau o instalatie de aerisire nu este racordata în nici un fel la alta instalatie şi nu este prevăzută cu mijloace care să permită o posibila racordare la alte instalaţii.1.3.16 Lungime (L) înseamnă 96% din lungimea totală la linia de plutire situata la o distanta deasupra chilei egala cu 85% din înălţimea de construcţie minima, masurata de la faţa superioară a chilei, sau distanta de la faţa exterioară a etravei până la axul carmei la acea linie de plutire, luându-se valoarea cea mai mare. La navele proiectate pentru a naviga cu chila inclinata, linia de plutire la care este masurata lungimea trebuie să fie paralela cu linia de plutire la plină incarcatura. Lungimea (L) se măsoară în metri.1.3.17 Încăperi de maşini de categoria A sunt acele încăperi şi puturile aferente acestor încăperi care conţin:.1 maşini cu combustie interna folosite pentru propulsia principala; sau.2 maşini cu combustie interna folosite în alte scopuri decât propulsia principala dacă puterea lor totală este de cel puţin 375 kW; sau.3 orice caldare cu combustibil lichid sau orice instalatie de combustibil lichid.1.3.18 Încăperile de maşini sunt toate încăperile de maşini de categoria A şi toate celelalte încăperi care conţin maşinile de propulsie, caldarile, instalaţiile de combustibil lichid, maşinile cu abur şi maşinile cu combustie interna, generatoarele şi motoarele electrice importante, staţiile de încărcare a combustibilului, instalaţiile frigorifice, stabilizatoarele de ruliu, instalaţiile de ventilaţie şi de aer condiţionat aferente masinii, precum şi încăperile similare şi puturile aferente acestor încăperi.1.3.18A MARPOL 73/78 înseamnă Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, asa cum a fost modificată de Protocolul din 1978 referitor la aceasta.1.3.18B Substanţa lichidă nociva înseamnă orice substanţa la care se referă apendicele II din Anexa II la MARPOL 73/78 sau care este evaluată provizoriu pe baza prevederilor regulii 3(4) din aceasta anexa prin clasificarea în categoria A, B, C sau D.1.3.19 Instalatie de combustibil lichid este echipamentul folosit pentru pregătirea combustibilului lichid destinat alimentarii caldarii cu combustibil lichid sau echipamentul destinat alimentarii cu combustibil încălzit a unui motor cu combustie interna şi cuprinde orice pompe de presiune, filtre şi incalzitoare care lucrează cu combustibil la o presiune mai mare de 1,8 bar.1.3.20 Organizaţie înseamnă Organizaţia Maritima Internationala (IMO).1.3.21 Permeabilitatea pentru un compartiment reprezintă procentul din volumul compartimentului care poate fi ocupat de apa în cazul inundarii.1.3.22 Compartimentul pompelor este o încăpere situata în zona de marfa, care conţine pompele şi accesoriile destinate manipulării balastului şi a combustibilului lichid.1.3.22A Normele recunoscute sunt normele internaţionale sau naţionale aplicabile şi considerate acceptabile de către Administraţie sau norme definite şi întrebuinţate de către o organizaţie care corespunde normelor adoptate de către Organizaţie şi care este recunoscută de către Administraţie.1.3.23 Densitatea relativă pentru un lichid este raportul dintre masa unui volum al unui produs şi masa unui volum egal de apa dulce. În cazul lichidelor cu solubilitate limitată, densitatea relativă arata dacă produsul pluteste sau se scufunda în apa.1.3.24 Separat înseamnă, spre exemplu, ca o instalatie cu tubulaturi de marfa sau o instalatie de aerisire pentru marfa nu este racordata la alta tubulatura de marfa sau instalatie de aerisire pentru marfa. Aceasta separare poate fi obţinută prin proiectare sau prin metodele de exploatare. În interiorul unui tanc de marfa nu trebuie folosite metodele de exploatare, ci şi trebuie să se utilizeze una din următoarele metode:.1 să se demonteze piesele de cuplare sau valvulele şi să se obtureze capetele tubulaturilor;.2 să se monteze în serie doua flanse de tip "trece-nu trece" şi să se prevadă un mijloc de detectare a scurgerilor în porţiunea de tubulatura cuprinsă între cele doua flanse de tip "trece-nu trece".1.3.25 Încăperile de serviciu sunt acele încăperi utilizate pentru bucatarii, oficii, care conţin instalaţii de gătit, dulapuri, încăperi pentru posta şi valori, spaţii de depozitare, ateliere care nu fac parte din încăperile de maşini şi din încăperi similare, precum şi puturile aferente acestor încăperi.1.3.26 Convenţia SOLAS din 1974 este Convenţia internationala din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare.1.3.27 Amendamentele SOLAS din 1983 reprezintă amendamentele la Convenţia SOLAS 1974 adoptate de către Comitetul Securitati Maritime al Organizaţiei la 17 iunie 1983, la cea de-a patruzeci şi opta sesiunea a sa prin rezoluţia MSC.6(48).1.3.27A Normele pentru proceduri şi amenajări înseamnă normele pentru proceduri şi amenajări pentru descărcarea substanţelor lichide nocive cerute de Anexa II la MARPOL 73/78 adoptată de Comitetul pentru Protecţia Mediului Marin la cea de a douăzeci şi doua sesiune a sa, prin rezoluţia MEPC.18(22), asa cum a fost amendata de Organizaţie.1.3.28 Densitatea de vapori sau densitatea relativă a vaporilor este raportul dintre masa unui volum de vapori sau gaz (fără prezenta aerului) şi masa unui volum egal de aer la aceeaşi presiune şi temperatura. Densitatea vaporilor mai mica sau mai mare decât 1 arata ca vaporii sunt mai usori sau mai grei decât aerul.1.3.29 Presiunea vaporilor înseamnă presiunea absolută de echilibru a vaporilor saturati de deasupra lichidului, exprimată în bar, la o temperatura data.1.3.30 Spaţiul gol este un spaţiu închis situat în zona de marfa, în exteriorul unui tanc de marfa, altul decât o încăpere de marfa, un spaţiu de balast, tanc de combustibil, compartiment al pompelor de marfa, compartiment al pompelor, sau orice spaţiu utilizat în mod normal de către personal.1.4 Echivalente1.4.1 Dacă prevederile Codului impun montarea sau transportarea la bordul unei nave a unei anumite instalaţii, a unui anumit material, dispozitiv, aparat, element al echipamentului sau a unui tip al acestora, sau adoptarea unei anumite prevederi, sau conformitatea cu o procedură sau amenajare, Administraţia poate autoriza montarea sau transportarea la bord a unei alte instalaţii, a unui alt material, dispozitiv, aparat, element al echipamentului sau a unui tip al acestora, sau adoptarea oricărei alte prevederi, proceduri sau amenajări pentru acea nava, dacă s-a stabilit, în urma încercărilor sau prin alt mod, ca aceasta instalatie, acest material, dispozitiv, aparat sau element al echipamentului sau un tip al acestora, sau ca aceasta prevedere, procedura sau amenajare, au o eficacitate cel puţin egala cu cea prevăzută de Cod. Totuşi, Administraţia nu poate autoriza adoptarea de metode sau proceduri de exploatare ca alternativa la o anumită instalatie, un anumit material, dispozitiv, aparat, element al echipamentului sau la un tip al acestora, care sunt prevăzute de Cod, numai dacă aceasta înlocuire este permisă în mod special de Cod.1.4.2 Dacă Administraţia autorizeaza astfel substituirea unei instalaţii, a unui material, dispozitiv, aparat, element al echipament sau a unui tip al acestora, sau a unei prevederi, proceduri, sau amenajări, sau a unei noi proiectari sau aplicari, ea trebuie să comunice Organizaţiei particularităţile acestora însoţite de un raport justificativ, pentru ca Organizaţia să le poată comunică şi altor guverne contractante la Convenţia SOLAS din 1974 şi părţilor la MARPOL 73/78, în scopul informării inspectorilor lor.1.5 Inspecţii şi certificare1.5.1 Procedura de inspecţie1.5.1.1 Inspecţia navelor, în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor regulilor şi acordarea de scutiri de la acestea, trebuie efectuată de către inspectorii Administraţiei. Totuşi, Administraţia poate incredinta inspecţiile fie inspectorilor numiţi în acest scop, fie organizaţiilor recunoscute de ea.1.5.1.2 Administraţia care numeşte inspectorii sau organizaţiile recunoscute pentru efectuarea inspecţiilor, trebuie cel puţin sa imputerniceasca orice inspector numit sau organizaţie recunoscută pentru ca sa:.1 solicite reparaţii la nava; şi.2 efectueze inspecţii dacă sunt solicitate de autoritatea Statului portului respectiv.Administraţia trebuie să notifice Organizaţiei responsabilităţile specifice şi condiţiile delegării autorităţii acordate inspectorilor numiţi sau organizaţiilor recunoscute, pentru a fi difuzate guvernelor contractante.1.5.1.3 Dacă un inspector numit sau organizaţia recunoscută stabileşte ca starea navei sau a echipamentului sau nu corespunde de fapt menţiunilor din certificat sau este în asa fel încât nava nu poate să iasa în mare fără pericol pentru ea însăşi sau persoanele aflate la bord, acest inspector sau organizaţia trebuie să se asigure imediat ca sunt luate măsuri de remediere şi trebuie să comunice Administraţiei în timp util. Dacă nu sunt luate aceste măsuri de remediere, certificatul respectiv trebuie să fie retras, iar Administraţia informată imediat; şi, dacă nava se afla într-un port al unui alt guvern contractant, autoritatea statului portului trebuie, de asemenea, să fie informată imediat.1.5.1.4 În fiecare caz, Administraţia trebuie să garanteze efectuarea completa şi eficienta a inspecţiei şi să se angajeze să asigure măsurile necesare pentru îndeplinirea acestei obligaţii.1.5.2 Cerinţe privind inspecţia1.5.2.1 În cazul unei nave cisterna pentru produse chimice structura, echipamentul, instalaţiile, amenajările şi materialele (altele decât elementele pentru care s-au eliberat Certificatul de siguranţă a construcţiei pentru nava de marfa, Certificatul de siguranţă a echipamentului pentru nava de marfa şi Certificatul de siguranţă radio pentru nava de marfa şi Certificatul de siguranţă radiotelegrafica pentru nava de marfa sau Certificatul de siguranţă radiotelefonica pentru nava de marfa) trebuie să fie supuse următoarelor inspecţii:.1 O inspecţie iniţială, efectuată înainte ca nava să fie pusă în exploatare sau înainte de a i se elibera pentru prima data Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, care trebuie să includă o examinare completa a structurii sale, a echipamentelor, instalaţiilor, amenajărilor şi materialelor sale în măsura în care acest Cod se aplică navei. Aceasta inspecţie trebuie să fie astfel încât să se asigure ca structura navei, echipamentul, instalaţiile, amenajările şi materialele corespund prevederilor aplicabile ale acestui Cod..2 O inspecţie periodică la intervalele specificate de Administraţie, dar fără a depăşi 5 ani, care trebuie să fie astfel încât să se asigure ca structura, echipamentul, instalaţiile, amenajările şi materialul corespund prevederilor aplicabile acestui Cod..3 Cel puţin o inspecţie intermediara în timpul perioadei de valabilitate a Certificatului internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase. În cazurile în care se efectuează numai o singura inspecţie intermediara în orice perioada de valabilitate a certificatului, aceasta trebuie efectuată cu cel mult 6 luni înainte sau cel mult 6 luni după data care marcheaza jumătatea perioadei de valabilitate a certificatului. Inspecţiile intermediare trebuie să permită asigurarea ca echipamentul de siguranţă şi alte echipamente, precum şi instalaţiile de pompare şi tubulatura aferentă, corespund prevederilor aplicabile din acest Cod şi sunt în buna stare de funcţionare. Aceste inspecţii trebuie menţionate în Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase..4 O inspecţie anuală obligatorie în decurs de trei luni înainte sau după data de aniversare a Certificatului internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, care trebuie să includă o examinare generală pentru asigurarea ca structura, echipamentul, instalaţiile, amenajările şi materialele rămân în toate privintele satisfăcătoare pentru exploatarea căreia îi este destinată nava. Aceasta inspecţie trebuie menţionată în Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase..5 O inspecţie suplimentară, generală sau parţială după caz, care trebuie să fie efectuată dacă se considera necesar după o ancheta conform subparagrafului 1.5.3.3, sau ori de câte ori nava suferă reparaţii sau înlocuiri importante. Aceasta inspecţie trebuie să fie astfel încât să se asigure ca reparaţiile sau inlocuirile necesare au fost efectiv realizate, ca materialele folosite la aceste reparaţii sau înlocuiri şi calitatea execuţiei acestora sunt satisfăcătoare, şi ca nava poate să iasa în mare fără pericol pentru ea însăşi sau persoanele aflate la bord.1.5.3 Menţinerea stării tehnice a navei după efectuarea inspecţiei1.5.3.1 Starea tehnica a navei şi a echipamentului sau trebuie menţinute conform prevederilor Codului astfel încât nava să poată ieşi în mare fără pericol pentru ea însăşi sau persoanele aflate la bord.1.5.3.2 După efectuarea oricărei inspecţii a navei prevăzută la paragraful 1.5.2, nu trebuie facuta nici o modificare la structura, echipamentul, instalaţiile, amenajările şi materialele care au făcut obiectul inspecţiei, fără autorizaţia Administraţiei, cu excepţia înlocuirii directe a acestora.1.5.3.3 Ori de câte ori se produce un accident la o nava sau este descoperită o defectiune, care fie afectează siguranţa navei, fie eficienta sau completitudinea mijloacelor sale de salvare sau a unui alt echipament, comandantul sau armatorul navei trebuie să informeze cu prima ocazie Administraţia, inspectorul numit sau organizaţia recunoscută răspunzătoare pentru eliberarea certificatului respectiv, care trebuie să initieze cercetări pentru a stabili dacă este necesară o inspecţie conform prevederilor subparagrafului 1.5.2.1.5. Dacă nava se afla în portul unui alt guvern contractant, comandantul navei sau armatorul trebuie să informeze imediat autoritatea respectiva a Statului portului, iar inspectorul numit sau organizaţia recunoscută trebuie să se convingă ca aceasta informare a fost facuta.1.5.4 Eliberarea Certificatului internaţional de conformitate1.5.4.1 Un certificat numit Certificat internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase al cărui model este reprodus în apendice, trebuie să fie eliberat după inspecţia iniţială sau o inspecţie periodică a oricărei nave cisterna pentru produse chimice care efectuează voiaje internaţionale şi care corespunde cerinţelor aplicabile Codului.1.5.4.2 Certificatul eliberat în conformitate cu prevederile acestei secţiuni va fi disponibil în orice moment la bordul navei pentru inspecţie.1.5.5 Eliberarea sau vizarea Certificatului internaţional de conformitate de către alt guvern1.5.5.1 O Parte la Convenţia SOLAS 1974 şi la MARPOL 73/78 poate, la cererea unei alte Părţi, sa dispună ca o nava imputernicita sa arboreze pavilionul unui alt Stat, să fie inspectata şi, dacă se apreciază ca cerinţele Codului sunt îndeplinite, sa elibereze sau sa autorizeze eliberarea certificatului pentru aceasta nava, şi, după caz, sa vizeze sau sa autorizeze vizarea Certificatului în conformitate cu Codul. Orice certificat astfel eliberat trebuie să conţină o declaraţie care să stabilească ca el a fost eliberat la cererea guvernului tarii în care nava este înmatriculată.1.5.6 Durata şi valabilitatea Certificatului internaţional de conformitate1.5.6.1 Un Certificat internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase va fi eliberat pentru o perioadă specificată de Administraţie, care nu va depăşi 5 ani începând de la data inspecţiei iniţiale sau a inspecţiei periodice.1.5.6.2 Nu trebuie permisă nici o prelungire a perioadei de valabilitate de cinci ani a certificatului.1.5.6.3 Certificatul îşi va inceta valabilitatea:.1 dacă inspecţiile nu sunt efectuate în cadrul perioadelor specificate la paragraful 1.5.2;.2 la trecerea navei sub pavilionul altui Stat. Un certificat nou trebuie eliberat numai dacă guvernul emitent al noului Certificat este pe deplin satisfăcut ca nava corespunde cerinţelor subparagrafelor 1.5.3.1 şi 1.5.3.2. În cazul în care are loc un transfer între guvernele contractante, dacă cererea este facuta într-un interval de 12 luni de la efectuarea transferului, Guvernul Statului al cărui pavilion nava îl arborase anterior, va transmite, cat mai repede posibil Administraţiei copii ale certificatelor cu care nava a fost prevăzută înainte de transfer şi copii ale rapoartelor inspecţiilor pertinente, dacă acestea din urma sunt disponibile. Capitolul 2 Capacitatea de supravietuire a navei şi amplasarea tancurilor de marfa2.1 Generalitati2.1.1 Navele, care intra sub incidenţa Codului, trebuie să supravietuiasca efectelor normale ale inundarii care rezultă după o avarie ipotetica a corpului navei provocată de o forta exterioară. În plus, pentru a asigura protecţia navei şi a mediului înconjurător, tancurile de marfa trebuie protejate la penetrare în caz de avarie minora suferită de nava ca urmare, spre exemplu, a unui soc datorită izbirii de cheu sau de un remorcher, şi să fie protejate, într-o anumită măsura, faţă de o avarie datorată unei coliziuni sau unei esuari, prin localizarea lor la distanţe minime determinate, spre interior faţă de bordajul navei. Atât avaria ipotetica cat şi amplasarea tancurilor de marfa în raport cu bordajul navei trebuie să fie dependente de gradul de pericol pe care îl prezintă produsele ce urmează a fi transportate.2.1.2 Navele prevăzute de Cod trebuie să fie proiectate în conformitate cu una din următoarele norme:.1 O nava tipul 1 este o nava cisterna pentru produse chimice destinată transportului produselor prevăzute în capitolul 17, care prezintă riscuri foarte grave pentru mediul înconjurător şi siguranţa navei şi care necesita măsuri maxime de prevenire a unei deversari a acestei marfi..2 O nava de tipul 2 este o nava cisterna pentru produse chimice destinată transportului produselor prevăzute în capitolul 17, care prezintă riscuri grave pentru mediul înconjurător şi siguranţa navei şi care necesita măsuri importante de prevenire a unei deversari a acestei marfi..3 O nava de tipul 3 este o nava cisterna pentru produse chimice destinată transportului produselor prevăzute în capitolul 17, care prezintă riscuri suficient de grave pentru mediul înconjurător şi siguranţa navei şi care necesita măsuri de prevenire a deversarilor de o amploare moderata în scopul creşterii capacităţii de supravietuire a navei în cazul unei avarii.Astfel, o nava de tipul 1 este o nava cisterna destinată transportului produselor considerate ca prezentând cel mai mare risc general, în timp ce navele de tipul 2 şi de tipul 3 sunt destinate transportului produselor care prezintă riscuri cu importanţa progresiv scăzută. În consecinţa, o nava de tipul 1 trebuie să supravietuiasca celei mai severe norme de avarie, iar tancurile de marfa ale navei trebuie să fie amplasate la distanţa maximă prevăzută în raport cu bordajul exterior.2.1.3 Tipul de nava cerut pentru transportul fiecărui produs este indicat în coloana "e" a tabelului de la capitolul 17.2.1.4 Dacă o nava este destinată sa transporte mai mult de un produs dintre cele enumerate în capitolul 17, norma de avarie trebuie să corespundă acelui produs care are cele mai severe cerinţe referitor la tipul de nava. Totuşi, cerinţele privind amplasarea fiecărui tanc de marfa sunt acelea pentru tipurile de nava prevăzute pentru respectivele produse care urmează a fi transportate.2.2 Bordul liber şi stabilitatea în stare intactă2.2.1 Navelor prevăzute de Cod li se poate atribui un bord liber minim autorizat de către Convenţia internationala asupra liniilor de încărcare în vigoare. Totuşi, pescajul corespunzător bordului liber atribuit nu trebuie să fie mai mare decât pescajul maxim autorizat de acest Cod.2.2.2 Stabilitatea navei în toate condiţiile de navigaţie pe mare trebuie să corespundă unei norme considerate acceptabilă de către Administraţie.2.2.3 Pentru a calcula efectul suprafeţelor libere a lichidelor consumabile pentru cazurile de încărcare, trebuie să se considere ca, pentru fiecare tip de lichid, cel puţin o pereche de tancuri laterale sau un singur tanc central are o suprafaţa libera şi tancul sau combinatia de tancuri care va fi luată în considerare trebuie să fie aceea unde efectul suprafeţei libere este cel mai mare. Efectul suprafeţei libere în compartimentele neavariate trebuie să fie calculat în conformitate cu o metoda considerată acceptabilă de către Administraţie.2.2.4 În mod normal, balastul solid nu trebuie folosit în spaţiile dublului fund din zona de marfa. Totuşi, dacă din considerente de stabilitate, amplasarea balastului solid în aceste spaţii devine inevitabila, dispunerea acestui balast trebuie să fie dictata de necesitatea asigurării faptului ca sarcinile de soc care rezultă din avarierea fundului nu sunt transmise direct la structura tancului de marfa.2.2.5 Comandantul navei trebuie să primească Informaţia asupra încărcării şi stabilitatii navei. Aceasta Informaţie trebuie să conţină detalii referitoare la cazurile tipice de exploatare şi la cazurile de navigaţie în balast, prevederile pentru evaluarea altor cazuri de încărcare şi un rezumat al informaţiilor referitoare la capacitatea de supravietuire a navei. În plus, Informaţia trebuie să conţină suficiente date pentru a-i permite comandantului sa încarce şi sa exploateze nava în siguranţa şi în conformitate cu uzanţele maritime.2.3 Orificiile de evacuare prin bordaj situate sub puntea de bord liber2.3.1 Instalarea şi comanda valvulelor pentru evacuarile prin bordaj, care provin din spaţiile situate sub puntea de bord liber sau din spaţiile limitate de suprastructuri şi rufuri situate pe puntea de bord liber şi prevăzute cu uşi etanse la apa, trebuie să corespundă cerinţelor regulii pertinente a Convenţiei internaţionale asupra liniilor de încărcare în vigoare, cu excepţia faptului ca alegerea valvulelor trebuie să se limiteze la:.1 o valvula automată cu reţinere, cu un dispozitiv direct de închidere acţionat dintr-un loc situat deasupra puntii de bord liber; sau.2 dacă distanta verticala dintre linia de plutire de încărcare de vara şi extremitatea interioară a tubulaturii de evacuare este mai mare de 0,01 L, doua valvule automate cu reţinere fără dispozitiv direct de închidere, cu condiţia ca valvula din interior să fie mereu accesibila pentru examinare în condiţii de exploatare.2.3.2 În sensul acestui capitol expresiile "plutire la încărcare maxima de vara" şi "punte de bord liber" au semnificatiile asa cum sunt definite în Convenţia internationala asupra liniilor de încărcare în vigoare.2.3.3 Valvulele automate cu reţinere menţionate la subparagrafele 2.3.1.1 şi 2.3.1.2 trebuie să fie pe deplin eficiente pentru a împiedica pătrunderea apei în nava, ţinând cont de cerinţele pentru afundare, asieta şi bandare prevăzute la secţiunea 2.9 referitoare la supravietuire, şi trebuie să corespundă normelor recunoscute.2.4 Cazuri de încărcareCapacitatea de supravietuire a navei după avarie trebuie să fie analizata pe baza informaţiilor comunicate Administraţiei pentru toate cazurile de încărcare prevăzute şi variatiile de pescaj şi asieta. Nu se va tine cont de cazurile de navigaţie în balast, când nava cisterna pentru transportul produselor chimice nu transporta produsele vizate de Cod sau transporta numai reziduuri ale acestor produse.2.5 Ipoteze referitoare la avarie2.5.1 Dimensiunile maxime ale avariei ipotetice trebuie să fie următoarele:.1 Avarie de bordaj.1.1 Extindere longitudinala 1/3 L^2/3 sau 14,5 m,                                                          luându-se valoarea                                                          mai mica.1.2 Extindere transversala: B/5 sau 11,5 m,     (masurata de la bordaj perpendicular pe planul luându-se valoarea     diametral, la nivelul liniei de încărcare de vara) mai mica.1.3 Extindere verticala: în sus nelimitat     (de la linia teoretică a invelisului     fundului în planul diametral).2 Avarie de fund: Pe o lungime de 0,3 L Pe orice parte a navei                           masurata de la                           perpendiculara prova a                           navei.2.1 Extinderea 1/3 L^2/3 sau 14,5m, 1/3 L^2/3 sau 5m,     longitudinala: luându-se valoarea mai luându-se valoarea mai                           mica mica.2.2 Extinderea B/6 sau 10 m B/6 sau 5 m,     transversala: luându-se valoarea mai luându-se valoarea                           mica mai mica.2.3 Extinderea B/15 sau 6 m, B/15 sau 6m,     verticala luându-se valoarea mai luându-se valoarea mai                           mica (masurata de la mica (masurata de la                           linia teoretică a linia teoretică a                           invelisului fundului invelisului fundului                           în planul diametral în planul diametral                           (vezi 2.6.2) (vezi 2.6.2)2.5.2 Dacă o avarie cu dimensiuni mai mici decât dimensiunile maxime specificate la paragraful 2.5.1 ar conduce la o situaţie mult mai severă, aceasta avarie trebuie luată în considerare.2.6 Amplasarea tancurilor de marfa2.6.1 Tancurile de marfa trebuie să fie amplasate la următoarele distanţe faţă de bordaj:.1 Nave de tipul 1: masurata pornind de la tablele bordajului, distanta nu trebuie să fie mai mica decât extinderea transversala a avariei specificate la paragraful 2.5.1.1.2 şi, masurata de la linia teoretică a invelisului fundului în planul diametral, aceasta distanta nu trebuie să fie mai mica decât extinderea verticala a avariei specificate la paragraful 2.5.1.2.3 şi în nici un punct ea nu trebuie să fie mai mica de 760 mm masurata de la bordaj. Aceasta cerinţa nu se aplică tancurilor destinate reziduurilor diluate ce provin din operatia de spalare a tancurilor..2 Nave de tipul 2: masurata de la linia teoretică a invelisului fundului în planul diametral, aceasta distanta nu va fi mai mica decât extinderea pe verticala a avariei specificată la paragraful 2.5.1.2.3 şi în nici un punct distanta nu va fi mai mica de 760 mm masurata de la bordaj. Aceasta cerinţa nu se aplică tancurilor destinate reziduurilor diluate ce provin din operatia de spalare a tancurilor..3 Nave de tipul 3: nici o cerinţa.2.6.2 Cu excepţia navelor de tipul 1, puturile de aspiratie prevăzute în tancurile de marfa pot pătrunde în zona de avarie a fundului specificată la 2.5.1.2.3, cu condiţia ca suprafaţa acestor puţuri să fie cat mai restrânsă posibil şi ca ele sa nu se extindă sub plafonul dublului fund pe o înălţime mai mare de 25% din înălţimea dublului fund sau 350 mm, luându-se valoarea cea mai mica dintre aceste dimensiuni. Dacă nu exista dublu fund, pătrunderea puţurilor de aspiratie aferente tancurilor independente sub limita superioară a avariei de fund nu trebuie să depăşească 350 mm. Puturile de aspiratie prevăzute în conformitate cu acest paragraf pot fi excluse atunci când se determina compartimentele afectate de avarie.2.7 Ipoteze referitoare la inundare2.7.1 Prevederile de la 2.9 trebuie să fie confirmate prin calcule care să ţină cont de caracteristicile de baza ale navei, dispunerea, configuraţia şi conţinutul compartimentelor avariate, de repartizarea, densitatile relative şi efectul suprafeţelor libere, ca şi de pescaj şi de asieta pentru toate cazurile de încărcare.2.7.2 Permeabilitatile, luate în considerare pentru spaţiile în care se presupune producerea avariei, trebuie să fie următoarele:┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│ Spaţii │ Permeabilitati │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Magazii pentru provizii │ 0,60 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Ocupate de încăperi de locuit │ 0,95 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Ocupate de maşini │ 0,85 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Goale │ 0,95 │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Destinate lichidelor consumabile │ De la 0 la 0,95*) │├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│Destinate altor lichide │ De la 0 la 0,95*) │└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘------------ Notă *) Permeabilitatea compartimentelor parţial umplute trebuie să corespundă cantităţii de lichide transportată în compartiment.2.7.3 Dacă avaria penetreaza un tanc care conţine lichid, trebuie să se considere ca lichidul acestui compartiment este complet pierdut şi înlocuit cu apa de mare până la nivelul de echilibru final.2.7.4 Fiecare perete despartitor etans la apa situat în zona de extindere maxima a avariei, care a fost definit la paragraful 2.5.1 şi care se considera ca a suferit o avarie în poziţiile indicate la paragraful 2.8.1, trebuie considerat avariat. Dacă avaria este mai mica decât dimensiunea maxima ce va fi luată în considerare în conformitate cu prevederile paragrafului 2.5.2, numai pereţii despartitori sau o combinaţie dintre aceşti pereţi etansi la apa situaţi în interiorul acestei zone de avarie de dimensiuni mici, trebuie să fie consideraţi avariati.2.7.5 Nava trebuie să fie proiectata în asa fel încât să se reducă inundarea asimetrica până la un nivel minim compatibil cu dispunerile eficiente.2.7.6 Dispozitivele de echilibrare care necesita mijloace mecanice cum ar fi valvulele sau tubulaturile de echilibrare, dacă exista, nu trebuie să fie luate în considerare la reducerea unghiului de bandare sau la asigurarea stabilitatii reziduale minime conform cerinţelor de la 2.9, ci trebuie asigurata o stabilitate reziduala suficienta în toate stadiile de echilibrare. Spaţiile care sunt legate prin canale cu secţiune mare pot fi considerate drept spaţii comune.2.7.7 Dacă tubulaturile, canalele, puturile sau tunelurile se situeaza în limitele avariei ipotetice, asa cum s-a definit la 2.5, trebuie luate măsuri pentru ca inundarea progresiva sa nu se extindă la alte compartimente decât cele considerate a fi inundate în fiecare caz de avarie.2.7.8 Nu trebuie să se ţină cont de flotabilitatea suprastructurilor situate direct deasupra bordajului avariat. Totuşi, părţile neinundate ale suprastructurilor situate în afară zonei de extindere a avariei pot să fie luate în considerare cu condiţia ca:.1 ele să fie separate de spaţiul avariat prin pereţi etansi la apa şi sa corespundă cerinţelor paragrafului 2.9.3 în ceea ce priveşte aceste spaţii intacte; şi.2 deschiderile practicate în aceşti pereţi despartitori să poată fi închise prin intermediul uşilor glisante etanse la apa acţionate de la distanta, iar deschiderile neprotejate sa nu fie imersate în intervalul minim de stabilitate reziduala prevăzut la 2.9; totuşi, se poate permite imersarea oricăror altor deschideri prevăzute cu închidere etansa la intemperii.2.8 Norme referitoare la avarie2.8.1 Navele trebuie să poată supravietui avariilor prevăzute la secţiunea 2.5, ţinând cont de ipotezele referitoare la inundare din secţiunea 2.7, având o extindere determinata de tipul navei conform următoarelor norme:.1 O nava de tipul 1 trebuie să suporte o avarie oriunde pe lungimea sa;.2 O nava de tipul 2 cu lungimea mai mare de 150 m trebuie să suporte o avarie oriunde pe lungimea sa;.3 O nava de tipul 2 cu o lungime mai mica sau egala cu 150 m trebuie să poată suporta o avarie oriunde pe lungimea sa, fără ca aceasta sa afecteze vreunul dintre cei doi pereţi care delimiteaza o încăpere de maşini amplasata la pupa navei;.4 O nava de tipul 3 cu o lungime mai mare de 225 m trebuie să poată suporta o avarie în orice punct de pe lungimea sa;.5 O nava de tipul 3 cu o lungime mai mare sau egala cu 125 m, dar care nu depăşeşte lungimea de 225 m, trebuie să poată suporta o avarie oriunde pe lungimea sa, fără ca aceasta sa afecteze vreunul dintre cei doi pereţi care limitează o încăpere de maşini amplasata la pupa navei;.6 O nava de tipul 3 cu o lungime mai mica de 125 m trebuie să poată suporta o avarie oriunde pe lungimea sa, fără ca aceasta sa afecteze încăperea de maşini în cazul în care este situata în pupa navei. Totuşi, Administraţia trebuie să ţină seama de capacitatea navei de a supravietui inundarii incaperii de maşini.2.8.2 În cazul navelor mici de tipul 2 şi 3, care nu corespund în întregime cerinţelor pertinente ale paragrafelor 2.8.1.3 şi 2.8.1.6, Administraţia poate acorda derogări speciale numai dacă sunt luate măsuri pentru asigurarea unui grad de siguranţă echivalent. Natura acestor măsuri alternative trebuie aprobată şi menţionată clar, iar documentele aferente trebuie puse la dispoziţia Administraţiei portuare. Orice derogare de acest tip trebuie menţionată legal în Certificatul internaţional de conformitate la care se referă paragraful 1.5.4.2.9 Cerinţe referitoare la supravietuire2.9.1 Navele care fac obiectul Codului trebuie să poată supravietui avariei ipotetice specificate la 2.5 în conformitate cu normele prevăzute la 2.8, în condiţii de echilibru stabil şi trebuie să corespundă următoarelor criterii:2.9.2 În fiecare stadiu de inundare:.1 linia de plutire, ţinând cont de afundare, bandare şi asieta, trebuie să fie situata sub marginea inferioară a oricărei deschideri prin care se poate produce o inundare progresiva sau o inundare rapida. Aceste deschideri trebuie să includă tubulaturile de aerisire şi deschiderile care sunt închise cu ajutorul uşilor sau capacelor etanse la intemperii şi se pot exclude acele deschideri închise prin capacele gurilor de vizitare cu soclu şi fără soclu etanse la apa, capacele mici etanse la apa ale gurilor tancurilor de marfa care menţin o etanseitate ridicată a puntii, uşile glisante etanse la apa, acţionate de la distanta şi hublourile de bordaj de tip fix;.2 unghiul maxim de bandare datorat inundarii asimetrice nu trebuie să depăşească 25°; totuşi acest unghi poate să atinga 30°, dacă puntea nu intră în apa;.3 stabilitatea reziduala în timpul stadiilor intermediare de inundare va fi satisfăcătoare din punct de vedere al Administraţiei. Totuşi, ea nu trebuie să fie niciodată semnificativ mai mica decât cea prevăzută la 2.9.3.2.9.3 În situaţia finala de echilibru după inundare:.1 diagrama bratelor de redresare va avea o extindere minima de 20°C dincolo de poziţia de echilibru în corelatie cu un braţ maxim de redresare rezidual de cel puţin 0,1 m pe un interval de 20°; aria cuprinsă sub diagrama bratelor de redresare nu va fi mai mica de 0,0175 m rad. Deschiderile neprotejate nu trebuie să între în apa atunci când unghiul de inclinare al navei se situeaza în acest interval, în afară de cazul în care spaţiul respectiv se considera inundat. În cadrul acestui interval se permite intrarea în apa a oricărei deschideri menţionate în paragraful 2.9.2.1 şi a altor deschideri care pot fi închise etans la intemperii; şi.2 sursa de energie de avarie trebuie să fie în stare de funcţionare. Capitolul 3 Amenajarea navei3.1 Separarea mărfii3.1.1 Dacă nu se prevede în mod expres altfel, tancurile care conţin o marfa sau reziduuri de marfa care fac obiectul Codului, trebuie să fie separate de încăperile de locuit, serviciu şi de încăperile de maşini şi tancurile de apa potabilă şi spaţiile destinate proviziilor pentru consumul uman, printr-un coferdam, un spaţiu gol, un compartiment de pompe marfa, un compartiment de pompe, un tanc gol, un tanc de combustibil lichid sau alte spaţii similare.3.1.2 Mărfurile, reziduurile de marfa sau amestecurile ce conţin mărfuri, care reactioneaza într-un mod periculos cu alte mărfuri, alte reziduuri sau alte amestecuri trebuie:.1 să fie separate faţă de aceste "alte mărfuri" printr-un coferdam, un spaţiu gol, un compartiment de pompe de marfa, un compartiment de pompe, un tanc gol sau un tanc care conţine o marfa reciproc compatibila;.2 să aibă pompe şi instalaţii de tubulaturi separate care să nu treacă prin alte tancuri de marfa conţinând aceste mărfuri, dacă nu sunt amplasate într-un tunel; şi.3 să aibă instalaţii de aerisire tancuri individuale.3.1.3 Tubulatura de marfa nu trebuie să treacă prin nici o încăpere de locuit, de serviciu sau încăpere de maşini alta decât compartimentele pompelor de marfa sau compartimentele de pompe.3.1.4 Mărfurile care fac obiectul Codului nu trebuie să fie transportate în nici unul din tancurile picului prova sau picului pupa.3.2 Încăperi de locuit, de serviciu, încăperi de maşini şi posturi de comanda3.2.1 Nici o încăpere de locuit, de serviciu sau nici un post de comanda nu se va amplasa în interiorul zonei de marfa, cu excepţia amplasarii deasupra unei nise a compartimentului pompelor de marfa sau a unei nise a compartimentului de pompe, în conformitate cu prevederile regulii II-2/56 a Amendamentelor SOLAS din 1983, şi nici un tanc de marfa sau reziduuri de marfa nu se va amplasa în pupa extremitatii prova a oricărei încăperi de locuit.3.2.2 În scopul protecţiei la pericol datorat vaporilor periculosi, trebuie să se acorde o atenţie specială amplasarii orificiilor de aspiratie şi a deschiderilor în încăperile de locuit, de serviciu, în încăperile de maşini şi în posturile de comanda în raport cu tubulatura instalaţiei de marfa, instalatia de aerisire de la tancurile de marfa şi cu evacuarile din încăperile de maşini care provin de la dispozitive de ardere a gazelor.3.2.3 Intrările, aerisirile şi deschiderile încăperilor de locuit, ale încăperilor de serviciu, de maşini şi ale posturilor de comanda nu trebuie să fie orientate spre zona de marfa. Ele trebuie să fie situate în pupa peretelui transversal care se afla înspre zona de marfa şi/sau pe pereţii laterali ai suprastructurii sau ai rufului, ori pe ambele, la o distanta cel puţin egala cu 4% din lungimea (L) a navei, dar nu mai puţin de 3 m de la extremitatea suprastructurii sau a rufului dinspre zona de marfa. Totuşi, aceasta distanta nu trebuie să depăşească 5 m. În limitele menţionate mai sus nu se va amplasa nici o usa, dar se permite amplasarea acelor uşi de la spaţiile care nu au acces în încăperile de locuit şi de serviciu şi a posturilor de comanda, ca de exemplu, uşile pentru postul de comanda al mărfii şi magaziile de materiale. Dacă sunt prevăzute astfel de uşi, izolatia pereţilor încăperilor trebuie să fie de clasa "A-60". Se pot prevedea panouri demontabile prinse în suruburi care să permită scoaterea echipamentelor, în limitele specificate mai sus. Uşile şi ferestrele timoneriei pot fi amplasate în limitele specificate mai sus în măsura în care ele sunt concepute să asigure etanseitatea rapida şi eficienta la gaze şi la vapori a timoneriei. Ferestrele şi hublourile dinspre zona de marfa şi din bordurile suprastructurii şi rufurilor, prevăzute în limitele specificate mai sus, trebuie să fie de tip fix (fără să se poată deschide). Aceste hublouri situate la primul nivel de pe puntea principala, trebuie prevăzute în interior cu capace din oţel sau alt material echivalent.3.3 Compartimentele pompelor de marfa3.3.1 Compartimentele pompelor de marfa trebuie amenajate astfel încât să permită:.1 trecerea libera, în orice moment, de la orice platforma a scării şi de la paiol; şi.2 accesul liber, la toate valvulele necesare pentru manipularea mărfii, a unei persoane purtând echipamentul personal de protecţie prevăzut.3.3.2 Trebuie să se prevadă dispozitive permanente pentru ridicarea unei persoane ranite cu ajutorul unei parame de salvare evitand orice obstacol proeminent.3.3.3 Trebuie instalate mâini curente pe toate scarile şi platformele.3.3.4 Scarile de acces normal nu trebuie să fie instalate vertical şi trebuie să fie prevăzute cu platforme la intervale corespunzătoare.3.3.5 Trebuie prevăzute mijloace pentru a permite drenarea şi eliminarea oricărei scurgeri susceptibilă să se producă la pompele de marfa şi valvulele din compartimentele pompelor de marfa. Instalatia de santina care deserveşte compartimentul pompelor de marfa, va fi comandata din exteriorul compartimentului. Trebuie prevăzute unul sau mai multe tancuri de reziduuri destinate depozitarii apei de santina contaminate sau apei de la spalarea tancurilor. Trebuie prevăzută o cuplare cu uscatul prin intermediul unui racord standard sau alt dispozitiv, pentru transferul lichidelor contaminate la instalaţiile de colectare de la uscat.3.3.6 Trebuie prevăzute manometre pentru măsurarea presiunii de refulare a pompelor, în exteriorul compartimentului pompelor de marfa.3.3.7 Dacă mecanismul este acţionat printr-o linie de arbori care traverseaza un perete sau o punte, trebuie să se prevadă la trecerea prin perete sau punte etansari la gaze a căror etanseitate este menţinută printr-o ungere eficienta sau alte metode care să asigure durabilitatea etansarii la gaze.3.4 Accesul la spaţiile din zona de marfa3.4.1 Accesul la coferdamuri, tancuri de balast, tancuri de marfa şi alte spaţii din zona de marfa trebuie să se facă direct de pe puntea deschisă şi de o maniera astfel încât să permită inspectarea completa a acestor spaţii. Accesul la spaţiile dublului fund se poate face printr-un compartiment al pompelor de marfa, un compartiment de pompe, un coferdam adanc, un tunel de tubulaturi sau prin compartimente similare, cu condiţia de a se tine seama de aspectele privind ventilarea.3.4.2 Deschiderile, tambuchiurile sau gurile de vizitare orizontale şi care sunt destinate accesului, trebuie să aibă dimensiuni suficiente pentru a permite unei persoane purtând un aparat de respiratie autonom cu aer şi un echipament de protecţie, sa urce sau sa coboare orice scara fără să fie incomodat şi de asemenea, să permită ridicarea unei persoane ranite pornind din partea cea mai de jos a spaţiului considerat. Dimensiunile minime ale acestor deschideri trebuie să fie de 600 x 600 mm.3.4.3 Deschiderile verticale de acces sau gurile de vizitare care permit traversarea spaţiului pe toată lungimea şi lăţimea sa trebuie să aibă o deschidere minima de 600 x 800 mm şi să fie situate la o înălţime de cel mult 600 mm de la tabla fundului, dacă nu sunt prevăzute gratare sau alte reazeme pentru picioare.3.4.4 În cazuri speciale, Administraţia poate accepta dimensiuni mai mici dacă se poate demonstra, spre satisfacerea Administraţiei, ca este posibila trecerea prin acele deschideri sau evacuarea unei persoane ranite.3.5 Instalaţii de santina şi balast3.5.1 Pompele, tubulaturile de balast, tubulaturile de aerisire şi alte echipamente similare care deservesc tancurile de balast permanent trebuie să fie independente de echipamentul similar care deserveşte tancurile cu marfa şi de însăşi tancurile de marfa. Traseele de descărcare pentru tancurile de balast permanent situate în imediata vecinătate a tancurilor de marfa trebuie să fie instalate în afară încăperilor de maşini şi a încăperilor de locuit. Traseele de umplere pot fi instalate în încăperile de maşini cu condiţia ca aceste trasee să asigure umplerea de la nivelul puntii tancului şi să fie prevăzute cu valvule cu reţinere.3.5.2 Umplerea cu balast a tancurilor de marfa se poate efectua de la nivelul puntii cu ajutorul pompelor ce deservesc tancurile de balast, cu condiţia ca tubulatura de umplere sa nu fie prevăzută cu nici un racord permanent la tancurile sau tubulatura de marfa şi acestea să fie prevăzute cu valvule cu reţinere.3.5.3 Instalaţiile de santina pentru compartimentele pompelor de marfa, compartimente pompe, spaţii goale, tancuri de reziduuri, tancuri din dublul fund şi compartimente similare trebuie să fie amplasate în întregime în zona de marfa, cu excepţia spaţiilor goale, a tancurilor din dublul fund şi a tancurilor de balast care se separa de tancurile care conţin marfa sau reziduuri de marfa printr-un perete etans dublu.3.6 Marcarea pompelor şi a tubulaturilorTrebuie luate măsuri de marcare distinctă a pompelor, valvulelor şi traseelor de tubulaturi în scopul identificarii rolului pe care îl au şi a tancurilor pe care acestea le deservesc.3.7 Instalaţii de încărcare şi descărcare pe la prova sau pupa navei3.7.1 Tubulatura de marfa poate fi instalata astfel încât să permită încărcarea şi descărcarea navei pe la prova sau pupa navei. Nu sunt permise instalaţiile de tip detasabil.3.7.2 Instalaţiile de încărcare şi descărcare pe la prova sau pupa nu trebuie să fie utilizate pentru transferul produselor care necesita să fie transportate în nave de tipul 1. Instalaţiile de încărcare şi descărcare de la prova sau pupa nu trebuie să fie utilizate pentru transferul mărfurilor care degaja vapori toxici ce trebuie să satisfacă cerinţele paragrafului 15.12.1, dacă Administraţia nu le aproba în mod special.3.7.3 Suplimentar la secţiunea 5.1 trebuie aplicate şi următoarele prevederi:.1 Tubulatura situata în exteriorul zonei de marfa va fi amplasata la cel puţin 760 mm de bordaj în interiorul navei pe puntea deschisă. Aceasta tubulatura va fi uşor de identificat şi prevăzută cu o valvula cu închidere la cuplarea acesteia cu tubulatura instalaţiei de marfa din interiorul zonei de marfa. În aceasta zona ea trebuie să permită separarea cu ajutorul unei tubulaturi scurte demontabile de cuplare şi al flanselor oarbe când tubulatura nu este utilizata..2 Racordul de cuplare cu uscatul trebuie să fie prevăzut cu o valvula cu închidere şi cu o flansa oarba..3 Tubulatura va fi prevăzută cu imbinari sudate cap la cap cu patrundere completa şi complet radiografiate. Imbinarile cu flanse sunt permise numai la tubulaturile situate în zona de marfa şi în cea a racordurilor de cuplare cu uscatul..4 Trebuie prevăzute mijloace de protecţie la improscarea cu lichid la cuplarile menţionate în aliniatul .1, cum ar fi tavi colectoare cu un volum suficient şi mijloace pentru evacuarea scurgerilor din tavi..5 Trebuie luate măsuri în vederea autodrenarii tubulaturii spre zona de marfa şi de preferat, într-un tanc de marfa. Administraţia poate accepta şi alte tipuri de măsuri pentru drenarea tubulaturii..6 Trebuie luate măsuri în vederea purjarii unei asemenea tubulaturi după utilizare şi menţinerii lor în siguranţa la gaz când nu sunt utilizate. Tubulaturile de aerisire racordate la dispozitivul de purjare trebuie să fie amplasate în zona de marfa. Imbinarile respective cu tubulatura trebuie să fie prevăzute cu o valvula cu închidere şi o flansa oarba.3.7.4 Intrările, aerisirile şi deschiderile încăperilor de locuit, încăperilor de serviciu, încăperilor de maşini şi posturilor de comanda nu trebuie să fie orientate spre amplasamentul racordului de legătură cu uscatul al instalaţiile de încărcare şi descărcare pe la prova şi pupa. Ele trebuie să fie situate pe peretele lateral al suprastructurii sau al rufului la o distanta egala cu cel puţin 4% din lungimea navei, dar nu mai mica de 3 m, de la extremitatea suprastructurii sau a rufului care se afla înspre amplasamentul racordului de legătură cu uscatul al instalaţiilor de încărcare şi descărcare pe la prova sau pupa. Totuşi, aceasta distanta nu e nevoie să depăşească 5 m. Hublourile dinspre amplasamentul racordului de legătură cu uscatul şi cele amplasate pe pereţii laterali ai suprastructurii sau rufului, în limita de distanta mai sus menţionată, trebuie să fie de tip fix (fără posibilitate de deschidere). Suplimentar, în timpul utilizării instalaţiilor de încărcare şi descărcare pe la prova sau pupa, toate uşile, porţile şi alte deschideri din bordul corespunzător al suprastructurii sau rufului trebuie să fie menţinute închise. În cazul navelor mici, care nu corespund prevederilor paragrafului 3.2.3 şi ale acestui paragraf, Administraţia poate aproba derogări de la prevederile mai sus menţionate.3.7.5 Tubulaturile de aerisire şi alte deschideri ale spaţiilor închise care nu sunt menţionate în paragraful 3.7.4 trebuie să fie protejate contra jeturilor de lichid care pot proveni de la un furtun sau de la o cuplare care suferă o explozie.3.7.6 Căile de evacuare nu trebuie să se termine în zona ramelor cerute la paragraful 3.7.7 sau la o distanta mai mica de 3 m dincolo de aceste rame.3.7.7 Trebuie instalate rame continue cu înălţimi corespunzătoare, pentru a retine orice deversari pe punte şi la distanta faţă de zonele încăperilor de locuit şi de serviciu.3.7.8 Echipamentul electric situat în interiorul ramelor cerute de paragraful 3.7.7 sau pe o distanta de 3 m dincolo de aceste rame trebuie să corespundă cerinţelor capitolului 10.3.7.9 Instalaţiile pentru stingerea incendiului în zonele de încărcare şi descărcare pe la prova sau pupa, trebuie să corespundă paragrafului 11.3.16.3.7.10 Trebuie să fie prevăzute mijloace de comunicare între postul de control marfa şi amplasamentul racordului de legătură cu uscatul şi, dacă este necesar, trebuie să fie aprobate din punct de vedere al siguranţei. Trebuie luate măsuri pentru oprirea de la distanta a pompelor de marfa din zona de amplasare a racordului de legătură cu uscatul. Capitolul 4 Stocarea mărfii4.1 Definiţii4.1.1 Tanc independent este un tanc de stocare a mărfii, care nu are elemente comune cu structura corpului navei sau care nu face parte din aceasta structura. Un tanc independent este construit şi instalat în asa fel încât sa nu fie supus, dacă este posibil, tensiunilor care rezultă din solicitarile sau miscarile corpului alăturat (sau în orice caz să fie minime). Un tanc independent nu este esenţial pentru integritatea structurală a corpului navei.4.1.2 Tanc structural este un tanc de stocare a mărfii care face parte din structura corpului navei şi care este solicitat în aceeaşi maniera şi de aceleaşi sarcini care se exercită pe structura adiacenta a corpului navei. În mod normal, tancul structural este esenţial pentru integritatea structurală a corpului navei.4.1.3 Tanc cu golire gravitationala este un tanc la care presiunea efectivă de calcul nu este mai mare de 0,7 bar la partea superioară a tancului. Un tanc cu golire gravitationala poate fi de tip independent sau integral. Tancul cu golire gravitationala trebuie construit şi încercat în conformitate cu normele recunoscute, ţinând cont de temperatura de transport şi densitatea relativă a mărfii.4.1.4 Tanc de presiune este un tanc cu presiunea efectivă de calcul mai mare de 0,7 bar. Un tanc de presiune trebuie să fie independent şi să aibă o configuratie care să permită aplicarea criteriilor de proiectare a recipientelor sub presiune, în conformitate cu normele recunoscute.4.2 Cerinţe pentru tipul de tanc aferent produselor individualeAtât cerinţele pentru instalaţiile construcţiei, cat şi cele de proiectare pentru tipurile de tanc destinat produselor individuale, sunt indicate în coloana "f" a tabelului din Capitolul 17. Capitolul 5 Transferul mărfii5.1 Esantionajul tevilor5.1.1 Sub rezerva prevederilor paragrafului 5.1.4, grosimea (t) a peretelui tevilor nu trebuie să fie mai mica decât cea determinata cu formula:     t(0) + b + ct = ------------- [mm]                a         1 - ----              100unde:t(0) = grosimea teoreticăt(0) = PD/(20Ke + P) [mm]în care:P = presiunea de calcul, (bar), menţionată la paragraful 5.1.2D = diametrul exterior, (mm)K = tensiunea admisibilă, (N/mmp), menţionată la paragraful 5.1.5e = coeficientul de eficienta egal cu 1,0 pentru ţevile trase şi pentru ţevile sudate longitudinal sau elicoidal, livrate de producători autorizaţi pentru ţevi sudate, care sunt considerate echivalente tevilor trase, în cazul în care se efectuează o examinare nedistructiva a sudurilor conform normelor recunoscute. În celelalte cazuri, un coeficient de eficienta mai mic de 1,0, conform normelor recunoscute, poate fi cerut în funcţie de procesul de fabricaţie.b = adaos la indoire (mm). Valoarea lui b trebuie să fie aleasă în asa fel încât tensiunea calculată în teava indoita, datorată doar presiunii interne, nu trebuie să depăşească tensiunea admisibilă. Dacă aceasta justificare nu se face, b trebuie să fie:     Dt(0)b = ------ [mm]     2,5rîn care:r = raza medie de indoire, (mm)c = adaos de coroziune (mm). Dacă se prevede posibilitatea unei corodari sau eroziuni, grosimea peretelui tevii trebuie să fie majorată peste valoarea cerută de alte cerinţe de calcul.a = toleranta negativa la grosimea tevii din procesul de fabricaţie, (%)5.1.2 Presiunea de calcul P care figurează în formula pentru t(0) din paragraful 5.1.1 este presiunea maxima masurata la care instalatia poate fi menţinută în funcţiune, ţinând seama de presiunea maxima masurata a oricărei supape de siguranţă din instalatie.5.1.3 Tubulatura şi elementele din cadrul instalaţiei de tubulaturi care nu sunt protejate de o supapa de siguranţă sau care pot fi izolate de supapele lor de siguranţă, trebuie astfel concepute încât să poată rezista, cel puţin, la cea mai ridicată din următoarele valori:.1 pentru tubulaturi şi elemente de tubulaturi susceptibile sa conţină o cantitate de lichid, la presiunea vaporilor saturati la 45°C;.2 presiunea de reglare a supapelor de siguranţă, de descărcare de pe refularea pompelor aferente;.3 înălţimea de pompare totală, maxima posibila, a pompelor de descărcare aferente dacă pe refularea pompei nu este montata valvula de siguranţă.5.1.4 Presiunea efectivă de calcul nu trebuie să fie mai mica de 10 bar, cu excepţia conductelor cu extremitate deschisă pentru care aceasta presiune nu trebuie să fie mai mica de 5 bar.5.1.5 În cazul tevilor, tensiunea admisibilă K, care va fi luată în considerare în formula pentru t(0) de la paragraful 5.1.1, este cea mai mica dintre următoarele valori:R(m)     R(e)---- sau ----  A          Bunde:R(m) = rezistenta minima de rupere la temperatura ambianta (N/mmp);R(e) = limita minima de curgere la temperatura ambianta (N/mmp). Dacă pe curba tensiune-deformare nu apare un domeniu de curgere, se considera ca limita de curgere tensiunea la care alungirea este de 0,2%.Valorile pentru A şi B trebuie să fie cel puţin egale cu: A = 2,7 şi B = 1,8.5.1.6.1 Grosimea minima a pereţilor tevilor trebuie să corespundă normelor recunoscute.5.1.6.2 Dacă, din punct de vederea al rezistentei mecanice, este necesară prevenirea avarierii, deformarii, incovoierii sau flambajului excesiv al tevilor datorită sarcinilor suplimentare transmise prin suporti, deformarii navei sau altor cauze, grosimea peretelui trebuie majorată faţă de cea prevăzută la paragraful 5.1.1 sau, dacă acest lucru este imposibil de realizat în practica sau determina tensiuni locale excesive, aceste sarcini trebuie reduse, prevenite sau eliminate prin alte metode de proiectare.5.1.6.3 Flansele, valvulele şi alte accesorii trebuie să corespundă normelor recunoscute ţinând seama de presiunea de calcul definită la paragraful 5.1.2.5.1.6.4 Pentru flansele care nu corespund unei norme, dimensiunile flanselor şi suruburilor respective trebuie să fie considerate satisfăcătoare de către Administraţie.5.2 Execuţia tubulaturii şi detalii de imbinare5.2.1 Cerinţele prezentei secţiuni se aplică tubulaturii situate în interiorul şi în exteriorul tancurilor de marfa. Totuşi se pot accepta derogări de la aceste cerinţe în conformitate cu normele recunoscute pentru tubulaturi deschise şi pentru tubulatura situata în interiorul tancurilor de marfa cu excepţia tubulaturii de marfa care deserveşte alte tancuri de marfa.5.2.2 Tubulaturile de marfa trebuie să fie imbinate prin sudura, excepţie făcând:.1 cuplarile de tip aprobat la valvule şi compensatorii de dilatatie; şi.2 alte cazuri excepţionale aprobate în mod expres de către Administraţie.5.2.3 Se admit următoarele cuplari directe, fără flanse, la tronsoanele de tubulaturi:.1 În toate cazurile se pot utiliza imbinari sudate cap la cap cu patrundere completa la radacina..2 Imbinarile cu mufe sudate şi sudura aferentă, având dimensiunile considerate satisfăcătoare de către Administraţie, nu trebuie să fie utilizate decât la tubulaturi deschise al căror diametru exterior este mai mic sau egal cu 50 mm. Acest tip de imbinare nu se va utiliza când se apreciază producerea unei fisurari corozive..3 Cuplari filetate, în conformitate cu normele recunoscute - utilizabile numai pentru traseele de tubulaturi auxiliare şi tubulaturile destinate aparaturii de măsura şi control cu diametre exterioare de 25 mm sau mai mici.5.2.4 Pentru preluarea dilatatiei tevilor în mod normal se prevăd lire de dilatatie sau coturi pe traseele de tubulaturi..1 Compensatoare cu burduf, în concordanta cu normele recunoscute, pot fi luate în considerare funcţie de situaţie..2 Imbinarile cu manson nu trebuie să fie utilizate.5.2.5 Sudarea, tratamentul de încălzire după sudare şi examinarea nedistructiva trebuie să se facă în conformitate cu normele recunoscute.5.3 Cuplari cu flanse5.3.1 Flansele trebuie să fie de tip cu guler pentru sudare, flanse libere şi sudate sau pentru mufe sudate. Totuşi, nu trebuie folosite flanse pentru mufe sudate la o dimensiune nominală mai mare de 50 mm.5.3.2 Flansele trebuie să satisfacă normele recunoscute în ceea ce priveşte tipul, fabricatia şi probele lor.5.4 Cerinţe privind încercarea tubulaturii5.4.1 Cerinţele prezentei secţiuni se aplică tubulaturilor situate în interiorul şi în exteriorul tancurilor de marfa. Se poate, totuşi, accepta derogări de la aceste cerinţe, conform normelor recunoscute, pentru tubulatura situata în interiorul tancurilor de marfa şi pentru tubulatura cu extremitate deschisă.5.4.2 După asamblare, fiecare circuit de tubulatura de marfa trebuie să fie supus unei încercări hidrostatice la o presiune egala cu cel puţin 1,5 ori presiunea de calcul. Dacă circuitele de tubulaturi sau elementele acestor circuite sunt în întregime fabricate şi echipate cu toate accesoriile, încercarea hidrostatica poate să fie executată înainte de montarea lor la bordul navei. Imbinarile sudate la bordul navei trebuie supuse unei încercări hidrostatice la o presiune egala cu cel puţin 1,5 ori presiunea de calcul.5.4.3 După asamblarea la bord, fiecare circuit de tubulaturi pentru marfa trebuie să fie supus la o încercare pentru verificarea scurgerilor la o presiune care depinde de metoda adoptată.5.5 Amplasarea tubulaturii5.5.1 Tubulatura de marfa nu trebuie instalata sub punte între peretele exterior al spaţiilor de depozitare marfa şi bordul navei, dacă nu se poate menţine distanta suficienta cerută pentru protecţia la avarie (vezi secţiunea 2.6); dar aceste distanţe pot fi reduse în cazul în care avarierea tubulaturii nu ar putea antrena o deversare a mărfii, asigurând, totuşi, un spaţiu suficient pentru inspecţiile prevăzute.5.5.2 Tubulatura de marfa amplasata sub puntea principala poate ieşi din tancul pe care-l deserveşte şi sa traverseze pereţii tancului sau spaţiile comune care inconjoara tancurile de marfa, tancurile de balast, tancurile goale, compartimentele de pompe sau compartimentele de pompe marfa invecinate (în sens longitudinal sau transversal) cu condiţia, ca pe de o parte ea să fie prevăzută la interiorul tancului pe care-l deserveşte cu o valvula de închidere cu actionare de pe puntea deschisă şi pe de altă parte ca ea sa nu producă incompatibilitate între mărfuri, în caz de avarie la tubulatura. În mod excepţional, dacă un tanc de marfa se invecineaza cu un compartiment de pompe marfa valvula cu închidere cu actionare de la distanta de pe puntea deschisă, poate fi amplasata pe peretele tancului, pe partea compartimentului de pompe marfa, cu condiţia să se prevadă suplimentar o valvula de închidere între valvula situata pe perete şi pompa de marfa. Se poate, totuşi, instala în afară tancului de marfa o valvula complet închisă, cu comanda hidraulica, cu condiţia ca aceasta valvula:.1 să fie astfel concepută încât sa înlăture riscul de scurgere;.2 să fie montata pe peretele tancului de marfa pe care-l deserveşte;.3 să fie protejata corespunzător împotriva avariei mecanice;.4 să fie instalata la o distanta de la bordaj asa cum se cere pentru protecţia la avarie; şi.5 să fie manevrata de pe puntea deschisă.5.5.3 În orice compartiment al pompelor de marfa, dacă o pompa deserveşte mai mult de un tanc, pe tubulatura aferentă fiecărui tanc trebuie să se prevadă o valvula de închidere.5.5.4 Tubulatura de marfa instalata în tunelele de tubulaturi, trebuie de asemenea sa satisfacă cerinţele paragrafelor 5.5.1 şi 5.5.2. Tunelurile pentru tubulaturi trebuie să satisfacă toate cerinţele la care sunt supuse tancurile de marfa în ceea ce priveşte construcţia, amplasarea, ventilatia şi echipamentul electric. Trebuie avut în vedere compatibilitatea mărfurilor în caz de avariere a tubulaturii. Tunelul nu trebuie să aibă alte deschideri decât cele care dau pe puntea deschisă şi în compartimentul pompe marfa sau în compartimentul de pompe.5.5.5 Tubulatura de marfa care traverseaza pereţii trebuie dispusă astfel încât sa evite toate tensiunile excesive la pereţi şi nu trebuie să se utilizeze flanse cu surub la trecerea prin pereţi.5.6 Dispozitive de comanda pentru transferul mărfii5.6.1. Pentru a permite o comanda adecvată pentru marfa, instalaţiile de transfer pentru marfa trebuie prevăzute cu următoarele elemente..1 o valvula de închidere care să poată fi comandata manual, pe fiecare circuit de încărcare-descărcare a tancului, aproape de locul unde tubulatura pătrunde în tanc; dacă se foloseşte o pompa individuală cu actionare de la distanta, pentru a descarca conţinutul unui tanc nu este necesar să se prevadă o valvula de închidere pe circuitul de descărcare a acestui tanc;.2 o valvula de închidere pe fiecare racord de cuplare cu un furtun pentru marfa;.3 dispozitive de oprire comandate de la distanta pentru toate pompele de marfa şi echipamentele similare.5.6.2 Comenzile care trebuie utilizate în timpul transferului sau în timpul transportului mărfurilor vizate de Cod, altele decât cele ce se găsesc în compartimentul pompelor de marfa, care sunt tratate în alte părţi din Cod, nu trebuie să fie amplasate sub puntea deschisă.5.6.3 Pentru anumite produse, cerinţele suplimentare aplicabile controlului transferului mărfii sunt indicate în coloana "o" a tabelului din capitolul 17.5.7 Furtunurile de marfa ale navei5.7.1 Furtunurile pentru lichid şi vapori utilizate la transferul mărfii trebuie să fie compatibile cu marfa şi rezistente la temperatura mărfii.5.7.2 Furtunurile supuse la presiunea din tanc sau la presiunea de refulare a pompelor trebuie să fie dimensionate pentru o presiune de rupere cel puţin egala cu de 5 ori presiunea maxima la care va fi supus furtunul în timpul efectuării transferului mărfii.5.7.3 Fiecare tip nou de furtun de marfa, împreună cu accesoriile de la extremitati, trebuie supus unei încercări de prototip la o presiune cel puţin egala cu de 5 ori presiunea sa maxima de lucru specificată. În timpul incercarii de prototip, temperatura furtunului trebuie să fie egala cu temperatura de serviciu maxima prevăzută. Furtunurile supuse incercarii de prototip nu trebuie să fie utilizate pentru lucru în instalatia de marfa. Prin urmare, înainte de a fi pus în exploatare, fiecare bucata noua de furtun pentru marfa trebuie ca, după fabricare, să fie supusă la o încercare hidrostatica la temperatura ambianta, la o presiune cel puţin egala cu de 1,5 ori presiunea sa maxima de lucru specificată, dar nu mai mare de doua cincimi din presiunea sa de rupere. Pe furtunuri trebuie marcat cu vopsea sau prin alte mijloace, presiunea sa maxima de lucru specificată şi, dacă furtunul este utilizat la alte temperaturi decât temperatura ambientala a mediului de lucru, temperaturile sale maxime şi minime de lucru, după caz. Presiunea maxima de lucru specificată nu trebuie să fie mai mica de 10 bar. Capitolul 6 Materiale de construcţie6.1 Generalitati6.1.1 Materialele de construcţie folosite la execuţia tancului, precum şi a tubulaturii, pompelor, valvulelor, aerisirilor aferente şi materialele pentru imbinarea acestora, trebuie să reziste la temperatura şi presiunea mărfii transportate conform normelor recunoscute. Otelul este considerat drept materialul obişnuit de construcţie.6.1.2 Dacă este cazul, la alegerea materialului de construcţie se va tine cont de următoarele elemente:.1 rezistenta la efectul de crestatura, la temperatura de exploatare;.2 efectul de coroziune al mărfii;.3 posibilitatea apariţiei unor reactii periculoase între marfa şi materialul de construcţie;.4 compatibilitatea cu captuseala.6.2 Cerinţe speciale pentru materiale6.2.1 Cerinţele speciale aplicabile pentru anumite produse în ceea ce priveşte materialele de construcţie sunt indicate în coloana "m" a tabelului din capitolul 17, asa cum sunt precizate în paragrafele 6.2.2, 6.2.3 şi 6.2.4.6.2.2 Următoarele materiale de construcţie nu trebuie utilizate pentru tancuri, tubulaturi, valvule, accesorii şi alte echipamente care ar putea veni în contact cu produse sau vapori ai acestora dacă sunt indicate în coloana "m" a tabelului din capitolul 17.N1 Aluminiu, cupru, aliaje de cupru, zinc, oţel galvanizat şi mercurN2 Cupru, aliaje de cupru, zinc, oţel galvanizatN3 Aluminiu, magneziu, zinc, oţel galvanizat şi litiuN4 Cupru şi aliaje conţinând cupruN5 Aluminiu, cupru şi aliaje ale acestoraN6 Cupru, argint, mercur, magneziu şi alte metale susceptibile de a forma acetiluri, precum şi aliajele acestoraN7 Cupru şi aliaje de cupru conţinând cupru mai mult de 1%N8 Aluminiu, zinc, oţel galvanizat şi mercur6.2.3 Materialele utilizate în mod normal la aparatele electrice, cum ar fi cuprul, aluminiul şi materialul de izolatie trebuie să fie pe cat posibil protejate, de exemplu, prin capsulare, pentru a preveni contactul cu vaporii produselor notate cu simbolul Z, în coloana "m" a tabelului din capitolul 17.6.2.4 Următoarele materiale de construcţie care ar putea intră în contact cu anumite produse sau vapori ai acestora, trebuie să fie folosite pentru tancuri, tubulaturi, valvule, accesorii şi alte echipamente dacă este indicat în coloana "m" a tabelului din capitolul 17.Y1 Oţel pe care este aplicată o captuseala sau un strat de protecţie corespunzător, aluminiu sau oţel inoxidabilY2 Aluminiu sau oţel inoxidabil pentru concentratii ale produsului de 98% sau mai mariY3 Oţel inoxidabil special rezistent la acizi pentru concentratii ale produsului mai mici de 98%Y4 Oţel inoxidabil austenitic masivY5 Oţel pe care este aplicată o captuseala sau un strat de protecţie corespunzător sau oţel inoxidabil6.2.5 Materiale de construcţie ce au un punct de topire mai mic de 925°C, precum aluminiu şi aliajele acestuia, nu trebuie utilizate pentru tubulatura exterioară folosită în operaţiile de manipulare a mărfii la bordul navelor pentru transportul produselor cu temperatura de inflamabilitate ce nu depăşeşte 60°C (încercare în creuzet închis), dacă aceasta nu este specificată în coloana "m" a tabelului din capitolul 17. Tronsoanele scurte ale tubulaturilor externe conectate la tancurile de marfa pot fi instalate dacă acestea trebuie să fie prevăzute cu izolatie rezistenta la incendiu. Capitolul 7 Controlul temperaturii mărfii7.1 Generalitati7.1.1 Dacă se prevede vreo instalatie de încălzire sau de răcire a mărfii, ea trebuie construită, instalata şi incercata spre satisfactia Administraţiei. Materialele utilizate la construcţia dispozitivelor pentru controlul temperaturii trebuie să fie compatibile cu produsele ce urmează a fi transportate.7.1.2 Agentul de încălzire sau răcire trebuie să fie de un tip aprobat pentru a fi utilizat cu marfa respectiva. Trebuie să se ţină seama de temperatura de la suprafaţa serpentinelor de încălzire sau a conductelor pentru a se evita reactii periculoase rezultate dintr-o supraincalzire sau o răcire excesiva locală a mărfii (vezi de asemenea paragraful 15.13.6).7.1.3 Instalaţiile de încălzire sau răcire trebuie să fie prevăzute cu valvule care să izoleze instalatia pentru fiecare tanc şi să permită reglarea manuală a debitului.7.1.4 Orice instalatie de încălzire sau răcire trebuie să dispună de dispozitive care să permită menţinerea în instalatie, în orice condiţie, alta decât goala, a unei presiuni superioare presiunii maxime pe care o poate exercita conţinutul tancului de marfa asupra instalaţiei.7.1.5 Dispozitivele care trebuie prevăzute pentru măsurarea temperaturii mărfii se aleg astfel:.1 Dispozitivele utilizate pentru măsurarea temperaturii mărfii trebuie să fie de tip restrictiv sau de tip închis, respectiv când, pentru substanţe individuale se cere un dispozitiv de sondare de tip restrictiv sau închis, asa cum este indicat în coloana "j" din tabelul 17..2 Un dispozitiv de tip restrictiv pentru măsurarea temperaturii trebuie să corespundă definitiei dispozitivului restrictiv de sondare indicat în subparagraful 13.1.1.2, de exemplu, un termometru portabil coborat în interiorul unui tub de sonda de tip restrictiv..3 Un dispozitiv închis de măsurare a temperaturii trebuie să corespundă definitiei pentru dispozitivului închis de sondare menţionată în subparagraful 13.1.1.3, de exemplu, un termometru cu citire la distanta al cărui senzor este amplasat în tanc..4 Dacă o supraincalzire sau o supraracire excesiva risca sa determine o situaţie periculoasa, trebuie prevăzut un dispozitiv de alarma care să supravegheze temperatura mărfii (vezi de asemenea cerinţele de exploatare de la secţiunea 16.6).7.1.6 Dacă produsele la care se aplică cerinţele paragrafelor 15.12, 15.12.1 sau 15.12.3 conform indicaţiilor din coloana "o" a tabelului din capitolul 17, se incalzesc sau se racesc, agentul de încălzire sau de răcire utilizat trebuie să dispună de:.1 un circuit independent de alte destinaţii ale instalaţiilor navei, cu excepţia unei alte instalaţii de încălzire sau de răcire a mărfii şi care nu pătrunde în încăperea de maşini; sau.2 un circuit exterior tancului care transporta produse toxice; sau.3 un circuit în care o parte din agent este prelevat pentru a se verifica dacă nu este contaminat de către marfa, înainte ca agentul să fie recirculat către alte circuite ale navei sau către încăperile de maşini. Echipamentul pentru prelevare trebuie instalat în interiorul zonei de marfa şi să poată detecta prezenta oricăror mărfuri toxice în curs de încălzire sau răcire. Dacă este utilizata aceasta metoda, fluidul de retur din serpentina trebuie supus unei încercări nu numai la începutul încălzirii sau racirii unui produs toxic, ci şi de fiecare data când serpentina este folosită după transportul unui produs toxic neincalzit sau neracit.7.2 Cerinţe suplimentarePentru anumite produse cerinţele suplimentare enunţate la capitolul 15 sunt indicate în coloana "o" a tabelului din capitolul 17. Capitolul 8 Aerisirea tancurilor de marfa şi dispozitive de degazare8.1 Aplicare8.1.1. Acest capitol se aplică navelor construite la sau după 1 ianuarie 1994.8.1.2 Navele construite înainte de 1 ianuarie 1994 trebuie să satisfacă cerinţele capitolului 8 din prezentul Cod care a fost în vigoare înainte de această dată.8.1.3 În sensul acestei reguli, termenul "nava construită" corespunde definitiei date în regula II-1/1.3.1 din Convenţia SOLAS 1974, asa cum a fost amendata.8.1.4 Navele construite la sau după 1 iulie 1986 dar înainte de 1 ianuarie 1994 care corespund în totalitate cerinţelor Codului aplicabile la acea data pot fi considerate ca satisfacand cerinţele regulii II-2/59 a Convenţiei SOLAS din 1974.8.1.5 Pentru navele cărora li se aplică Codul, cerinţele acestui capitol trebuie să se aplice în locul regulilor II-2/59.1 şi 59.2 ale Convenţiei SOLAS 1974, asa cum a fost amendata.8.2 Aerisirea tancurilor de marfa8.2.1 Toate tancurile de marfa trebuie să fie prevăzute cu o instalatie de aerisire corespunzătoare mărfii ce urmează a fi transportată şi aceste instalaţii trebuie să fie independente faţă de tubulaturile de aerisire şi instalaţiile de aerisire ale altor compartimente ale navei. Instalaţiile de aerisire a tancurilor trebuie să fie concepute în asa fel încât să se reducă la minim posibilitatea acumularii pe punti a vaporilor de marfa şi patrunderii lor în încăperile de locuit, de serviciu şi încăperile de maşini şi posturile de comanda şi, în cazul vaporilor inflamabili, sa reducă posibilitatea patrunderii sau acumularii în locurile sau zonele care conţin surse de inflamabilitate. Instalaţiile de aerisire a tancurilor trebuie să fie astfel amplasate încât să se evite pătrunderea apei în tancurile de marfa şi sa lase vaporii sa iasa direct pe verticala, sub forma de jeturi libere.8.2.2 Instalaţiile de aerisire trebuie conectate la partea superioară a fiecărui tanc de marfa şi, în măsura în care este practic posibil, tubulaturile de aerisire pentru marfa, trebuie să se autodreneze înapoi în tancurile de marfa în toate situaţiile normale de funcţionare de canarisire şi asieta. Dacă este necesar să se dreneze tubulaturile de aerisire situate deasupra nivelului oricărei supape de presiune/depresiune trebuie să se monteze robinete de purjare prevăzuţi cu capac sau dop de drenare.8.2.3 Trebuie luate măsuri pentru a se asigura ca presiunea lichidului din orice tanc nu va depăşi presiunea de calcul a acestuia. În acest scop pot fi acceptate alarme de nivel maxim, dispozitive de control pentru preaplin sau supape de descărcare corespunzătoare, împreună cu procedee de măsurare a nivelului şi de umplere a tancurilor. Dacă pentru limitarea suprapresiunilor din tancurile de marfa se foloseşte o valvula de închidere automată, valvula trebuie să corespundă cerinţelor respective din secţiunea 15.19.8.2.4 Dispozitivele de aerisire ale tancurilor trebuie să fie construite şi utilizate astfel încât nici presiunea, nici depresiunea creata în tancurile de marfa pe perioada încărcării sau descărcării sa nu depăşească parametrii de calcul ai tancului. La dimensionarea instalaţiei de aerisire a tancurilor se va ţine seama de următorii factori principali:.1 debitul de calcul de încărcare şi descărcare;.2 evoluţia evacuarii gazelor pe perioada încărcării: pentru aceasta trebuie să se ţină seama de multiplicarea debitului maxim de încărcare printr-un factor egal cu cel puţin 1,25;.3 densitatea amestecului de vapori a mărfii;.4 pierderile de presiune în interiorul tubulaturii de aerisire şi prin toate valvulele şi accesoriile;.5 reglaje la presiune/depresiune a dispozitivelor de siguranţă.8.2.5 Tubulaturile de aerisire, aferente tancurilor de marfa construite din materiale rezistente la coroziune sau aferente tancurilor captusite, sau protejate pentru a rezista mărfurilor speciale din punct de vedere al aplicării cerinţelor Codului, trebuie să fie de asemenea captusite sau protejate cu un material rezistent la coroziune sau construite dintr-un material similar.8.2.6 Comandantul trebuie să fie informat asupra debitelor maxime admisibile de încărcare şi descărcare pe fiecare tanc sau grupa de tancuri care sunt compatibile cu caracteristicile de proiectare a instalaţiilor de aerisire.8.3 Tipuri de instalaţii de aerisire pentru tancuri8.3.1 O instalatie de aerisire de tip deschis pentru tancuri înseamnă o instalatie care nu opune nici o rezistenta hidraulica, cu excepţia pierderilor de frecare la curgerea libera a vaporilor de marfa la intrarea sau ieşirea din tanc în timpul operaţiunilor normale. O instalatie de aerisire de tip deschis poate fi constituită din aerisiri individuale pentru fiecare tanc sau din asemenea aerisiri individuale ce pot fi unite pentru a forma unul sau mai multe colectoare comune, cu luarea în considerare a cerinţelor referitoare la separarea mărfii. În nici un caz nu trebuie montate valvule de închidere pe aerisirile individuale sau pe colectoare.8.3.2 O instalatie de aerisire de tip controlat pentru tancuri este o instalatie în care supapele de siguranţă la presiune şi depresiune sau supapele de presiune/depresiune sunt instalate pe fiecare tanc în scopul limitării presiunii sau depresiunii din tanc. O instalatie de aerisire de tip controlat poate fi compusa din aerisiri individuale pentru fiecare tanc sau aceste aerisiri individuale pot să fie unite numai pe partea de presiune, dacă este posibil, pentru a forma unul sau mai multe colectoare comune cu luarea în considerare a cerinţelor referitoare la separarea mărfii. În nici un caz nu trebuie montate valvule de închidere în aval sau amonte de supapele de siguranţă sau depresiune sau supapele de presiune/depresiune. Se poate prevedea, în anumite condiţii de exploatare, o ramificatie care să ocoleasca aceste supape cu condiţia respectării cerinţelor paragrafului 8.3.5 şi prevederii unui indicator corespunzător care să arate dacă supapele sunt ocolite.8.3.3 Poziţiile orificiilor de evacuare ale unei instalaţii de aerisire de tip controlat trebuie să fie amplasate:.1 la o înălţime de cel puţin 6 m deasupra puntii expuse sau deasupra pasarelei de trecere, dacă se monteaza la o distanta de 4 m faţă de pasarela de trecere;.2 la o distanta de cel puţin 10 m masurata pe orizontala faţă de cele mai apropiate prize de aer sau deschideri pentru încăperile de locuit, de serviciu şi încăperile de maşini şi sursele de ardere.8.3.4 Înălţimea orificiilor de evacuare menţionate la paragraful 8.3.3.1 poate fi redusă la 3 m deasupra puntii expuse sau deasupra pasarelei de trecere, după caz, cu condiţia ca ele să fie prevăzute cu valvule de aerisire rapide de un tip aprobat, care dirijeaza amestecul de vapori/aer pe verticala, într-un jet liber cu o viteză la ieşire de cel puţin 30 m/s.8.3.5 Instalaţiile de aerisire de tip controlat montate pe tancurile destinate a transporta mărfuri cu o temperatura de inflamabilitate ce nu depăşeşte 60°C (proba în creuzet închis), trebuie prevăzute cu dispozitive pentru împiedicarea trecerii flacarii în interiorul tancurilor de marfa. Proiectarea, încercarea şi amplasarea dispozitivelor trebuie să corespundă cerinţelor Administraţiei care trebuie să conţină cel puţin normele adoptate de Organizaţie.8.3.6 La proiectarea instalaţiilor de aerisire şi la alegerea dispozitivelor de prevenire a trecerii flacarii ce se incorporeaza în instalatia de aerisire a tancurilor, trebuie să se ţină seama de eliminarea posibilităţii de blocare a acestor instalaţii şi accesorii ca de exemplu prin inghetarea vaporilor de marfa, efectul de polimerizare, depuneri de pulberi din atmosfera sau gheaţa depusa în condiţii de vreme rea. În acest context trebuie menţionat ca opritoarele de flacara şi ecranele de protecţie contra flacarii sunt dispozitive mult mai predispuse la obturare. Trebuie luate măsuri ca aceste instalaţii şi accesorii să poată fi inspectate, verificate în exploatare, curatate sau înlocuite, după caz.8.3.7 Menţiunea din paragrafele 8.3.1 şi 8.3.2 referitoare la folosirea valvulelor de închidere pe circuitele de aerisire va fi interpretată ca extinzandu-se la orice alte mijloace de inchidere, inclusiv flanse trece-nu-trece şi flanse oarbe.8.4 Cerinţe de aerisire pentru produse individualeCerinţele de aerisire pentru produse individuale sunt menţionate în coloana "g", iar cerinţele suplimentare sunt menţionate în coloana "o" din tabelul de la capitolul 17.8.5 Degazarea tancului de marfa8.5.1 Instalaţiile pentru degazarea tancurilor cu marfa folosite pentru mărfuri altele decât acelea pentru care se permite o aerisire de tip deschis, trebuie să fie astfel încât sa reducă la minimum pericolele datorită dispersiei vaporilor inflamabili sau toxici în atmosfera şi a amestecurilor de vapori toxici sau inflamabili într-un tanc de marfa. Ca urmare, operaţiile de degazare trebuie efectuate în asa fel încât vaporii să fie evacuati iniţial prin:.1 orificiile de aerisire menţionate la paragrafele 8.3.3. şi 8.3.4; sau.2 orificii amplasate la cel puţin 2 m deasupra nivelului puntii tancului de marfa, permitand o evacuare pe verticala la o viteză de cel puţin 30 m/s ce trebuie menţinută pe toată durata operaţiei de degazare; sau.3 orificiile amplasate la cel puţin 2 m deasupra nivelului puntii tancurilor de marfa, permitand o evacuare pe verticala la o viteză de cel puţin 20 m/s şi care este protejata de dispozitive corespunzătoare pentru a preveni trecerea flacarii.Dacă concentraţia vaporilor inflamabili la orificiile de aerisire a fost redusă la 30% din limita inferioară de inflamabilitate şi, în cazul unui produs toxic, concentraţia de vapori nu prezintă un risc semnificativ pentru sănătate, operatia de degazare poate fi după aceea continuată la nivelul puntii tancului de marfa.8.5.2 Evacuarile menţionate la paragrafele 8.5.1.2 şi 8.5.1.3 pot fi constituite din tubulaturi fixe sau detasabile.8.5.3 La proiectarea unui dispozitiv de degazare în conformitate cu paragraful 8.5.1, trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte în scopul obţinerii vitezelor de evacuare prevăzute la paragrafele 8.5.1.2 şi 8.5.1.3:.1 materialele utilizate pentru construcţia instalaţiei de aerisire;.2 timpul necesar pentru efectuarea degazarii;.3 caracteristicile de debit ale ventilatoarelor ce vor fi folosite;.4 pierderile de presiune provocate de canale, tubulaturi, şi orificii de admisie şi evacuare din tancul de marfa;.5 presiunea ce poate fi atinsa în agentul de actionare a ventilatorului (de exemplu apa sau aerul comprimat).6 densitatea amestecului vapori marfa/aer pentru tipurile de mărfuri ce se vor transporta. Capitolul 9 Controlul atmosferei9.1 Generalitati9.1.1 Pentru spaţiile cu vapori din interiorul tancurilor de marfa şi, în anumite cazuri, pentru spaţiile din jurul acestor tancuri se poate cere efectuarea unui control special al atmosferei.9.1.2 Controlul atmosferei din tancurile de marfa se poate face prin patru metode diferite:.1 Inertizare - prin umplerea tancului de marfa şi a instalaţiilor cu tubulaturi aferente şi, dacă se specifică în capitolul 15, a spaţiilor din jurul tancurilor de marfa cu gaz sau vapori care nu întreţin arderea şi care nu reactioneaza cu marfa şi menţinerea în aceasta stare..2 Izolare de protecţie - prin umplerea tancului de marfa şi a instalaţiilor cu tubulaturi aferente cu un lichid, gaz sau vapori care separa marfa de aer şi menţinerea în aceasta stare..3 Uscare - prin umplerea tancului de marfa şi a instalaţiilor cu tubulaturi aferente cu gaz, care nu conţine umiditate, sau cu vapori, al căror punct de condensare este mai mic sau egal cu -40°C la presiunea atmosferica, şi menţinerea în aceasta stare..4 Ventilaţie - artificiala sau naturala.9.1.3 Dacă controlul atmosferei tancurilor de marfa se face prin inertizare sau izolare de protecţie:.1 Nava trebuie să transporte sau sa producă la bord, în cantităţi suficiente, gazul inert necesar pentru umplerea şi golirea tancurilor de marfa numai dacă nu este posibila alimentarea de la ţărm. Suplimentar, la bordul navei trebuie să fie disponibilă o cantitate suficienta de gaz inert pentru compensarea pierderilor normale pe durata transportului..2 Instalatia de gaz inert de la bordul navei trebuie să aibă capacitatea de a menţine în interiorul sistemului de stocare o presiune efectivă de cel puţin 0,07 kp/cmp în orice moment. Suplimentar, instalatia de gaz inert nu trebuie să ridice presiunea din tanc mai mult decât cea la care este reglata valvula de siguranţă..3 Dacă se utilizează metoda izolarii de protecţie trebuie luate măsuri similare, pentru asigurarea mediului de protecţie, la fel ca la cerinţele pentru gaz inert de la aliniatele .1 şi .2..4 Trebuie prevăzute dispozitive de ulaj pentru controlul spaţiilor ce conţin o patura de gaz în scopul asigurării ca este menţinută o atmosfera corespunzătoare..5 Instalaţiile de inertizare sau izolare de protecţie, sau ambele, când sunt folosite cu mărfuri inflamabile, trebuie să fie astfel încât sa reducă la minim formarea electricitatii statice pe durata admisiei mediului de inertizare.9.1.4 Dacă se foloseşte uscarea şi se utilizează azotul uscat ca mediu trebuie prevăzute dispozitive de alimentare cu fluid uscat, similare celor prevăzute la paragraful 9.1.3. Dacă agenţii de uscare sunt folosiţi ca mediu de uscare la toate prizele de aer care duc la tancuri, nava trebuie să transporte o cantitate de fluid de uscare suficienta pe durata voiajului, ţinându-se seama de variatiile zilnice ale temperaturii şi de umiditatea probabila.9.2 Cerinţe privind controlul atmosferei pentru produse individualeCerinţele referitoare la controlul atmosferei când se transporta anumite produse sunt indicate în coloana "h" din tabelul de la capitolul 17. Capitolul 10 Instalaţii electrice10.1 Generalitati10.1.1 Prevederile acestui capitol trebuie aplicate navelor ce transporta mărfuri care, după natura lor sau datorită reacţiei acestora în prezenta altor substanţe, sunt inflamabile sau corodeaza echipamentul electric şi trebuie aplicate concomitent cu cerinţele pertinente aplicabile instalaţiilor electrice prevăzute în partea D a capitolului II-1 din Amendamentele SOLAS din 1983.10.1.2.1 Instalaţiile electrice trebuie să fie în măsura sa reducă cat mai mult posibil riscurile de incendiu sau explozie a produselor inflamabile. Instalaţiile electrice, care corespund prevederilor acestui capitol, nu trebuie considerate drept surse inflamabile, în sensul aplicării subparagrafului 8.2.2.3, ţinând seama de prevederile paragrafului 10.1.4.10.1.2.2 Dacă o anumită marfa este susceptibilă ca ar putea deteriora materialele utilizate în mod obişnuit pentru aparatele electrice, se va acorda o atenţie deosebită caracteristicilor materialelor alese pentru conductori, izolatie, părţi metalice etc. Dacă este necesar, aceste elemente trebuie protejate pentru evitarea intrării lor în contact cu gazele sau vaporii cu care pot veni în contact.10.1.3 Administraţia va lua măsurile corespunzătoare pentru a asigura uniformitate în implementarea şi aplicarea prevederilor acestui capitol cu privire la instalaţiile electrice.10.1.4 Nu se va instala nici un fel de echipament electric şi cabluri electrice în locurile periculoase, la care se referă secţiunea 10.2 dacă condiţiile de exploatare nu impun aceasta, caz în care sunt permise excepţiile prevăzute la paragraful 10.2.3.10.1.5 Dacă echipamentul electric este montat în locuri periculoase, asa cum este permis de acest capitol, acesta trebuie să fie considerat satisfăcător de către Administraţie şi să fie certificat de autorităţile competente recunoscute de Administraţie pentru folosire în atmosfera inflamabila respectiva, asa cum este indicat în coloana "i" a tabelului de la capitolul 17.10.1.6 Absenta informaţiilor asupra clasei de temperatura şi grupa de aparate din coloana "i" a tabelului din capitolul 17, arata ca aceste informaţii nu sunt în mod normal disponibile şi acest lucru nu trebuie să se confunde cu indicaţia neinflamabil (NF) folosită în cazul anumitor produse. Dacă punctul de inflamabilitate este mai mare de 60°C (încercarea în creuzet închis), acest fapt este semnalat cu titlul informativ. În cazul mărfurilor incalzite ar putea fi necesară stabilirea condiţiilor de transport şi aplicarea cerinţelor paragrafului 10.2.2.10.2 Locuri periculoase şi tipuri de echipament şi cablaj10.2.1 Restricţiile enumerate în aceasta secţiune nu exclud folosirea instalaţiilor şi a circuitelor cu siguranţa intrinseca în oricare din locurile periculoase, inclusiv la tubulatura de marfa. Se recomanda în mod deosebit folosirea instalaţiilor şi a circuitelor cu siguranţa intrinseca în scopul masurarii, supravegherii, comenzii şi comunicatiei.10.2.2 Mărfuri cu un punct de inflamabilitate de peste 60°C (încercarea în creuzet închis):.1 Tancurile de marfa şi tubulatura de marfa sunt singurele locuri periculoase pentru aceste mărfuri dacă ele nu au o condiţie restrictiva în coloana "o" a tabelului din capitolul 17. Motoarele pompelor de marfa de tip submersibil şi cablurile aferente lor vor putea fi permise de Administraţie în cazuri excepţionale pentru anumite mărfuri sau pentru o gama de mărfuri clar definite, ţinându-se cont de caracteristicile chimice şi fizice ale produselor. Trebuie luate măsuri pentru a împiedica punerea sub tensiune a motoarelor şi cablurilor în amestecuri inflamabile de gaz şi aer şi pentru a întrerupe alimentarea motoarelor şi cablurilor în cazul unui nivel scăzut al lichidului. Aceasta întrerupere trebuie semnalata de o alarma aflată la postul de comanda pentru operaţiuni cu marfa..2 Dacă echipamentul electric se afla în compartimentul pompe de marfa, se va acorda o atenţie deosebită tipurilor de aparate care nu produc la o funcţionare obişnuită nici o scanteie, nici un arc pe durata normală de utilizare sau care să fie de tip în execuţie antiexploziva..3 Dacă marfa este incalzita sub punctul sau de inflamabilitate cu 15°C sau mai puţin, compartimentul pompelor de marfa va fi considerat drept o zona periculoasa, precum şi zonele aflate la mai puţin de 3 m de orice deschidere a tancurilor în care este incalzita marfa şi la mai puţin de 3 m de la intrarea sau deschiderile pentru ventilatiile aferente compartimentelor pompelor de marfa. Echipamentul electric instalat în aceste locuri va fi de tip în execuţie antiexploziva..4 Dacă marfa este incalzita peste punctul de inflamabilitate, trebuie aplicate prevederile corespunzătoare paragrafului 10.2.3.10.2.3 Pentru mărfurile cu un punct de inflamabilitate ce nu depăşeşte temperatura de 60°C (încercare în creuzet închis) şi fără condiţie restrictiva în coloana "o" din tabelul de la capitolul 17, locurile periculoase sunt menţionate mai jos. Suplimentar, numai instalaţiile electrice care sunt prevăzute cu sisteme şi circuite cu siguranţa intrinseca sunt admise în următoarele locuri periculoase:.1 Tancurile şi tubulatura de marfa:Nu se permite nici un echipament electric suplimentar..2 Spaţiile libere adiacente tancurilor structurale, deasupra sau dedesubtul acestora:.2.1 Traseele de cabluri. Aceste cabluri trebuie instalate în ţevi ingrosate din oţel, prevăzute cu imbinari etanse la gaze. În astfel de spaţii nu trebuie instalati compensatori de dilatatie..2.2 Sonde sau lochuri electrice sau anozi şi electrozi ai sistemelor de protecţie catodica cu curent injectat. Aceste sisteme trebuie protejate cu carcase etanse la gaz; cablurile aferente trebuie protejate în conformitate cu subparagraful 10.2.3.2.1..3 Spaţii de magazie care conţin tancuri de marfa independente:.3.1 Trasee de cabluri fără nici o protecţie suplimentară..3.2 Corpuri de iluminat de tip cu carcasa presurizata sau de tip cu protecţie antideflagranta. Instalatia de iluminat trebuie divizata cel puţin în doua circuite. Toate intrerupatoarele şi dispozitivele de protecţie trebuie să intrerupa toţi polii sau fazele şi trebuie să fie montate într-un loc nepericulos..3.3 Sonde sau lochuri electrice şi anozi sau electrozi ai sistemului de protecţie catodica cu curent injectat. Aceste aparate trebuie protejate în carcase etanse la gaz..4 Compartimentele pompelor de marfa şi compartimentele pompelor din zona de marfa:.4.1 Corpuri de iluminat de tip cu carcasa presurizata sau de tip cu carcasa antideflagranta. Instalatia de iluminat trebuie divizata cel puţin în doua circuite. Toate intrerupatoarele şi dispozitivele de protecţie trebuie să intrerupa toţi polii sau fazele şi trebuie să fie montate într-un loc nepericulos..4.2 Motoare electrice pentru actionarea pompelor de marfa şi a oricăror pompe auxiliare. Acestea trebuie separate de compartimentul pompelor de marfa printr-un perete sau o punte etansa la gaze. Cuplajele flexibile sau orice alte mijloace pentru menţinerea aliniamentului convenabil trebuie montate pe liniile de arbori între echipamentul antrenat şi motoarele sale, şi, suplimentar, în locurile unde liniile de arbori traverseaza peretele sau puntea trebuie montate presgarnituri care să satisfacă cerinţele normelor recunoscute. Aceste motoare electrice trebuie amplasate într-un compartiment care să aibă ventilaţie cu suprapresiune..4.3 Indicator acustic de alarma generală, de tip cu protecţie antideflagranta..5 Zonele de pe puntile deschise sau din spaţiile semiinchise, situate pe puntea deschisă, la mai puţin de 3 m faţă de orice orificiu de refulare al tancului de marfa, orificiu pentru gaze sau vapori, flansa de tubulatura de marfa, valvula de marfa sau intrare şi orificiu de ventilaţie spre compartimentul pompelor de marfa; zona de marfa de pe puntea deschisă situata deasupra oricăror tancuri de marfa, sau a oricăror magazii care conţin tancuri de marfa, inclusiv a oricărui tanc de balast şi a coferdamurilor situate în interiorul unui tanc de marfa, pe toată lăţimea navei şi 3 m spre prova şi pupa zonei şi până la o înălţime de 2,4 m deasupra puntii:.5.1 Echipamentul de tip în execuţie antiexploziva adecvat pentru a fi folosit pe puntea deschisă.5.2 Traseele de cabluri..6 Spaţii închise sau semiinchise în care se găsesc tubulaturile conţinând marfa; spaţii închise sau semiinchise situate imediat deasupra tancurilor de marfa (de exemplu punti intermediare) sau având pereţi deasupra şi pe verticala cu pereţii tancurilor de marfa; spaţii închise sau semiinchise situate imediat deasupra compartimentului pompelor de marfa sau deasupra coferdamurilor verticale adiacente tancurilor de marfa, numai, dacă nu sunt separate de o punte etansa la gaz şi să fie corespunzător ventilate; şi compartimente pentru furtunurile de marfa:.6.1 Corpuri de iluminat de tip în execuţie antiexploziva. Instalatia de iluminat trebuie divizata cel puţin în doua circuite. Toate intrerupatoarele şi dispozitivele de protecţie trebuie să intrerupa toţi polii sau fazele şi să fie montate într-un loc nepericulos..6.2 Traseele de cabluri..7 Spaţiile închise sau semiinchise, care au acces direct în oricare din compartimentele periculoase mai sus menţionate, trebuie să aibă instalaţii electrice corespunzătoare cerinţelor aplicabile spaţiilor sau zonei în care au acces.10.3 Legarea la masaDin punct de vedere electric, tancurile de marfa independente trebuie legate la masa la corpul navei. Toate imbinarile cu garnituri de la tubulatura de marfa şi cuplajele furtunurilor trebuie ca din punct de vedere electric să fie legate la masa.10.4 Cerinţe din punct de vedere electric pentru produse individualeCerinţele din punct de vedere electric pentru produse individuale sunt indicate în coloana "i" a tabelului din capitolul 17. Capitolul 11 Protecţia contra incendiului şi stingerea incendiului11.1 Aplicare11.1.1 Prevederile capitolului II-2 al Amendamentelor SOLAS din 1983 aplicabile navelor cisterna trebuie să se aplice navelor prevăzute de Cod, indiferent de tonajul lor, inclusiv navelor cu un tonaj brut sub 500, cu excepţia faptul ca:.1 regulile 60, 61, 62 şi 63 nu trebuie aplicate;.2 regula 56.2 referitoare la amplasarea postului principal de comanda a operaţiunilor de încărcare a mărfii poate să nu se aplice;.3 regula 4, asa cum se aplică navelor de marfa, şi regula 7 trebuie să se aplice ca la navele cisterna cu un deplasament brut mai mare sau egal cu 2000 tone;.4 prevederile secţiunii 11.3 din Cod trebuie aplicate în locul celor de la regula 61, şi.5 prevederile secţiunii 11.2 din Cod trebuie aplicate în locul celor de la regula 63.11.1.2 Indiferent de prevederile paragrafului 11.1.1, navele destinate transportului de produse care sunt neinflamabile (menţionate NF în coloana "i" a tabelului cu prevederi minime) nu sunt obligate sa corespundă părţii D a capitolului II-2 al Amendamentelor SOLAS din 1983, cu condiţia sa satisfacă prevederile părţii C din acelaşi capitol, exceptând regula 53 şi prevederile secţiunilor 11.2 şi 11.3 din Cod care nu este necesar să se aplice acestor nave.11.1.3 Pentru nave angajate exclusiv în transportul produselor cu punctul de inflamabilitate mai mare de 60°C (marcat cu "Da", în coloana "i" a tabelului cu cerinţe minime) cerinţele capitolului II-2 al Amendamentelor SOLAS din 1983, se pot aplica asa cum se specifică în regula II-2/55.4 în locul prevederilor din acest capitol.11.2 Compartimentele pompelor de marfa11.2.1 Compartimentul pompelor de marfa de la oricare nava trebuie să fie prevăzut cu o instalatie fixa pentru stingerea incendiului astfel:.1 o instalatie de stingere cu bioxid de carbon, asa cum se specifică în regulile II-2/5.1 şi II-2/5.2 ale Amendamentelor SOLAS din 1983. La posturile de comanda trebuie afişate instrucţiuni pentru a preciza ca instalatia nu poate fi utilizata decât pentru stingerea incendiului şi nu pentru inertizarea tancurilor de marfa, datorită riscului autoaprinderii cauzată de electricitatea statica. Alarmele la care se referă regula II-2/5.1.6 a Amendamentelor SOLAS din 1983 trebuie să prezinte siguranţa în cadrul utilizării în prezenta unui amestec inflamabil de vapori de marfa şi aer. Pentru aplicarea prezentei cerinţe, în încăperile de maşini trebuie prevăzută o instalatie de stingere corespunzătoare. Totuşi, în toate cazurile cantitatea de gaz transportată trebuie să fie suficienta pentru furnizarea unei cantităţi de gaz liber, egala cu 45% din volumul brut al compartimentului de pompe pentru marfa; sau.2 o instalatie de stingere cu hidrocarburi halogenate asa cum se specifică în regulile II-2/5.1 şi II-2/5.3 ale Amendamentelor SOLAS din 1983. La posturile de comanda trebuie afişate instrucţiuni pentru a preciza ca instalatia nu poate fi utilizata decât pentru stingerea incendiului şi nu pentru inertizare, datorită riscului autoaprinderii din cauza electricitatii statice. Alarmele la care se referă regula II-2/5.1.6 a Amendamentelor SOLAS din 1983 trebuie să prezinte siguranţa în cadrul utilizării în prezenta unui amestec inflamabil de vapori de marfa şi aer. Pentru aplicarea prezentei cerinţe, trebuie prevăzută o instalatie de stingere corespunzătoare în încăperile de maşini, dar care să utilizeze cantităţile minime de agent prevăzute funcţie de volumul brut al compartimentului de pompe de marfa după cum urmează:┌───────────────────────┬───────────────────────┐│halon 1301 │ 7% │├───────────────────────┼───────────────────────┤│halon 1211 │ 5,5% │├───────────────────────┼───────────────────────┤│halon 2402 │ 0,3 kg/m? │└───────────────────────┴───────────────────────┘11.2.2 La bordul navelor care sunt destinate pentru transportul unui numar restrâns de mărfuri, compartimentele pompelor de marfa trebuie protejate printr-o instalatie corespunzătoare de stingere a incendiului aprobată de Administraţie.11.2.3 O instalatie de stingerea incendiului constituită fie dintr-o instalatie fixa de protecţie cu apa pulverizata sub presiune, sau instalatie cu spuma cu coeficient mare de spumare, poate fi prevăzută pentru compartimentul pompelor de marfa, dacă pentru marfa ce va fi transportată bioxidul de carbon sau agenţii echivalenti nu sunt agenţi de stingere corespunzatori. Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase trebuie să reflecte aceasta cerinţa de condiţionare.11.3 Zona de marfa11.3.1 Fiecare nava trebuie să fie prevăzută cu o instalatie fixa pentru stingerea incendiului cu spuma pe punte în conformitate cu cerinţele paragrafului 11.3.2 până la 11.3.12.11.3.2 Se va folosi un singur tip de aparat pentru debitarea emulsiei care trebuie să aibă o acţiune eficace asupra unui cat mai mare număr de mărfuri ce urmează să fie transportate. Pentru alte mărfuri la care folosirea spumei este ineficace sau incompatibilă, trebuie prevăzute mijloace suplimentare considerate satisfăcătoare de către Administraţie, în mod normal nu se admite folosirea spumelor proteice.11.3.3 Instalatia de generare a spumei trebuie să permită debitarea unei cantităţi de spuma care să protejeze toată zona puntii situate deasupra tancurilor de marfa, precum şi a unui tanc oarecare de marfa care corespunde unei părţi din puntea supusă deteriorării.11.3.4 Instalatia de stingere cu spuma pe punte trebuie să permită o punere în funcţiune simpla şi rapida. Postul principal de comanda pentru instalatie trebuie să fie amplasat într-un loc corespunzător în afară zonei de marfa, adiacent încăperilor de locuit, şi cu acces uşor şi funcţional în caz de incendiu în zonele protejate.11.3.5 Debitul de alimentare a soluţiei de spuma nu trebuie să fie inferior următoarelor valori:.1.2 litri/minut pe metru patrat de suprafaţa a zonei puntii tancurilor de marfa, aceasta suprafaţa fiind constituită din lăţimea maxima a navei multiplicata cu lungimea totală a spaţiilor ocupate de tancurile de marfa..2.20 litri/minut pe metru patrat din secţiunea orizontala a unui singur tanc care are cea mai mare secţiune orizontala;.3.10 litri/minut pe metru patrat de suprafaţa protejata de către cel mai mare tun de spuma, aceasta suprafaţa gasindu-se imprejurul şi în faţa tunului; totuşi debitul nu trebuie să fie inferior valorii de 1250 litri/minut. Pentru navele cu un deadweight mai mic de 4000 tone, capacitatea minima a tunului pentru spuma trebuie considerată satisfăcătoare de către Administraţie.11.3.6 Trebuie sa existe o cantitate suficienta de spuma concentrata pentru a produce spuma timp de cel puţin 30 minute, dacă debitul este conform cu cele mai mari valori stipulate la 11.3.5.1, 11.3.5.2 şi 11.3.5.3.11.3.7 Spuma care provine dintr-un dispozitiv fix pentru spuma trebuie să fie distribuita cu ajutorul tunurilor şi hidrantilor de spuma. Cel puţin 50% din debitul de spuma impus de cerinţele din aliniatele 11.3.5.1 şi 11.3.5.2 trebuie să poată fi distribuit la fiecare tun. Capacitatea tunului trebuie să fie de cel puţin 10 litri/minut soluţie de spuma pe metru patrat de suprafaţa a puntii pe care o protejeaza, aceasta suprafaţa gasindu-se în jurul şi în faţa tunului. Aceasta capacitate nu trebuie în nici un caz să fie inferioară valorii de 1250 litri/minut. Pentru navele cu un deadweight mai mic de 4000 tone, capacitatea minima a tunului trebuie considerată satisfăcătoare de către Administraţie.11.3.8 Distanta de la tunul de spuma până la extremitatea cea mai departata de zona protejata situata în faţa tunului nu trebuie să depăşească 75% din bataia tunului, în aer calm.11.3.9 Un tun de spuma şi un racord pentru hidrantul de spuma trebuie să fie instalat atât la babord, cat şi la tribord, la nivelul fatadei dunetei sau a încăperilor de locuit care sunt în faţa zonei de marfa.11.3.10 Hidrantii trebuie să fie astfel încât să asigure flexibilitatea operaţiunilor în timpul combaterii incendiului şi sa acopere zonele care nu pot fi atinse de către tunurile de spuma. Capacitatea oricărui hidrant nu trebuie să fie inferioară valorii de 400 l/minut şi bataia tunului în aer calm nu trebuie să fie mai mica de 15 m. Numărul hidrantilor de spuma prevăzuţi nu trebuie să fie mai mic de patru. Numărul şi amplasarea distribuitoarelor de spuma trebuie să fie astfel încât spuma împrăştiată de cel puţin doi hidranti să poată fi directionate în orice parte a zonei puntii tancurilor de marfa.11.3.11 Valvulele cu închidere trebuie să fie prevăzute pe magistrala de spuma şi pe magistrala de incendiu, dacă acestea fac parte integrantă din instalatia pentru producerea spumei pe punte, imediat în faţa fiecărui tun de spuma, pentru a permite să se izoleze părţile avariate ale acestor magistrale.11.3.12 Funcţionarea instalaţiei pentru producerea spumei pe punte la debitul recomandat, nu trebuie să permită utilizarea simultană la presiunea cerută, a numărului minim cerut de jeturi de apa furnizat de magistrala de incendiu.11.3.13 Navele care sunt destinate transportului unui număr limitat de mărfuri speciale trebuie protejate cu sisteme alternative de protecţie, spre satisfacerea Administraţiei, dacă aceasta se justifica ca fiind la fel de eficace pentru produsele implicate, ca şi instalatia de spuma pentru punte cerută în general pentru mărfurile inflamabile.11.3.14 Un echipament portabil de stingere a incendiului, corespunzător mărfurilor transportate, trebuie să fie prevăzut şi menţinut în buna stare de funcţionare.11.3.15 La bordul navelor care transporta mărfuri inflamabile, toate sursele de aprindere trebuie să fie excluse din încăperile periculoase care sunt menţionate în secţiunea 10.2.11.3.16 Navele dotate cu instalaţii de încărcare şi descărcare pe la prova sau pupa trebuie să fie prevăzute cu un tun de spuma suplimentar care să satisfacă cerinţele paragrafului 11.3.7 şi un hidrant suplimentar care să satisfacă cerinţele paragrafului 11.3.10. Tunul suplimentar trebuie amplasat astfel încât sa protejeze instalatia de încărcare şi descărcare pe la prova sau pupa. Partea de tubulaturi de marfa care se găseşte în prova sau în pupa zonei de marfa trebuie să fie protejata de către hidrantul mai sus menţionat.11.4 Cerinţe speciale.Agenţii de stingere ai incendiului stabiliţi ca pot fi folosiţi eficient pentru anumite produse sunt indicaţi în coloana "l" a tabelului de la capitolul 17. Capitolul 12 Ventilatia mecanică în zona de marfaPentru navele la care se aplică Codul, cerinţele acestui capitol înlocuiesc cerinţele regulii II-2/59.3 a Amendamentelor SOLAS din 1983.Totuşi, pentru produsele care intra sub incidenţa paragrafelor 11.1.2 şi 11.1.3, cu excepţia acizilor şi a produselor pentru care se aplică secţiunea 15.17, regula II-2/59.3 a Amendamentelor SOLAS din 1983 poate fi aplicată în locul prevederilor acestui capitol.12.1 Încăperi în care se intră în mod normal în timpul operaţiilor de manevrare a mărfii12.1.1 Compartimentele pompelor de marfa şi alte încăperi închise care conţin echipamente pentru manipularea mărfurilor şi încăperile similare, în care se efectuează operaţiuni cu marfa trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie mecanică care să fie comandate din exteriorul acestor încăperi.12.1.2 Înainte de intrarea în interiorul încăperilor şi de punerea în funcţiune a echipamentului, trebuie luate măsuri pentru ventilarea acestor încăperi, iar la exteriorul acestor încăperi se va afişa o nota de avertizare prin care să se prevadă efectuarea acestei ventilari.12.1.3 Orificiile de aspiratie şi de refulare aferente ventilatiei mecanice trebuie dispuse astfel încât să se asigure o circulaţie suficienta aerului în încăperi pentru a se evita acumularea de vapori toxici sau inflamabili sau a ambelor tipuri de vapori (ţinându-se cont de densitatea vaporilor) şi pentru a se asigura o cantitate suficienta de oxigen pentru ca atmosfera de lucru să fie în siguranţa, dar în nici un caz instalatia de ventilaţie nu trebuie să aibă o capacitate mai mica de 30 schimburi de aer pe ora, raportat la volumul total al incaperii. Pentru anumite produse, mărirea numărului de schimburi pe ora pentru compartimentele pompelor de marfa este prevăzută în secţiunea 15.17.12.1.4 Instalaţiile de ventilaţie trebuie să asigure o ventilaţie permanenta şi, în mod normal, să fie de tip cu extracţie. Trebuie să fie posibila aspiratia aerului de deasupra paiolului şi de sub acesta. În încăperile care conţin corpul motoarelor ce acţionează pompele de marfa, ventilatia trebuie să fie de tip cu introductie.12.1.5 Canalele de evacuare, aferente ventilatiei de la spaţiile situate în zona de marfa, trebuie să permită evacuarea aerului în mod ascendent, în locuri situate la o distanta masurata pe orizontal, de cel puţin 10 m faţă de orificiile de aspiratie ale ventilatiei şi de deschiderile încăperilor de locuit, de serviciu şi încăperilor de maşini, ale posturilor de comanda şi ale altor spaţii situate în afară zonei de marfa.12.1.6 Prizele de aer pentru ventilaţie trebuie să fie amplasate astfel încât să se reducă la minim posibilitatea recircularii vaporilor periculosi proveniţi de la orice deschidere de ventilaţie.12.1.7 Canalele de ventilaţie nu trebuie să traverseze încăperile de locuit, încăperile de serviciu şi încăperile de maşini sau alte încăperi similare.12.1.8 Motoarele electrice de antrenare a ventilatoarelor trebuie să fie amplasate în exteriorul canalelor de ventilare dacă nava este destinată transportului de produse inflamabile. Ventilatoarele şi canalele ventilatorului, doar cele din dreptul ventilatoarelor care deservesc locurile periculoase vizate în capitolul 10, trebuie să fie construite astfel, încât sa nu producă scantei, respectiv:.1 rotoare sau carcase din materiale nemetalice, ţinându-se cont de necesitatea evitării complete a electricitatii statice;.2 rotoare şi carcase din materiale neferoase;.3 rotoare şi carcase din oţel austenitic inoxidabil; şi.4 rotoare şi carcase din materiale feroase, cu un joc între ele de cel puţin 13 mm.Orice combinaţie dintre un element fix sau rotativ executat din aliaje de aluminiu sau magneziu şi un element fix sau rotativ executat din material feros, oricare ar fi jocul prevăzut, este considerată ca prezentând pericol de producere a scanteilor şi nu trebuie să fie folosită în aceste locuri.12.1.9 La bordul navei trebuie să existe un număr suficient de piese de schimb pentru fiecare tip de ventilator prevăzut în acest capitol.12.1.10 Orificiile exterioare ale canalelor de ventilaţie trebuie să fie prevăzute cu sita de protecţie antifoc, cu ochiul având cel mult 13 mm.12.2 Compartimente pentru pompele de marfa şi alte încăperi închise în care se intră în mod normalCompartimentele pentru pompele de marfa şi alte încăperi închise în care se intră în mod normal şi care nu intra sub incidenţa paragrafului 12.1.1 trebuie să fie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie mecanică care să poată fi comandate din exteriorul acestor încăperi şi care să satisfacă prevederile paragrafului 12.1.3, cu excepţia capacităţii care trebuie să nu fie mai mica de 20 de schimburi de aer pe ora, în funcţie de volumul total al incaperii. Trebuie luate măsuri pentru ventilarea acestor încăperi înainte de intrarea personalului în ele.12.3 Spaţii în care în mod normal nu se intraSpaţiile din dublul fund, coferdamurile, chilele cheson, tunelurile pentru tubulaturi, spaţiile de magazie şi alte spaţii în care se poate acumula marfa, trebuie să poată fi ventilate în vederea asigurării unui mediu ambiant de siguranţă în cazul în care este necesară intrarea în interiorul acestor spaţii. Dacă aceste spaţii nu sunt prevăzute cu o instalatie permanenta de ventilaţie, trebuie să se prevadă mijloace portabile aprobate pentru ventilarea mecanică a spaţiului respectiv. Dacă este necesar, datorită amenajării spaţiilor, de exemplu a spaţiilor de magazie, canalele principale de ventilaţie trebuie să fie instalate permanent. Pentru instalaţiile permanente de ventilaţie se va prevedea o capacitate de 8 schimburi de aer pe ora şi pentru instalaţiile portabile o capacitate de 16 schimburi de aer pe ora. Ventilatoarele şi suflantele trebuie să fie separate de deschiderile destinate accesului personalului şi trebuie să corespundă paragrafului 12.1.8. Capitolul 13 Aparate de măsura şi control13.1 Măsurare13.1.1 Tancurile de marfa trebuie să fie echipate cu unul din următoarele tipuri de dispozitive de măsurare:.1 Dispozitiv deschis - care utilizează o deschidere practicată în tanc şi poate să expuna aparatul de măsura la marfa sau la vaporii săi. Un exemplu al acestuia este orificiul de ulaj..2 Dispozitiv cu deschidere limitată - care pătrunde în tanc printr-o deschidere care în timpul utilizării, permite scăparea în atmosfera exterioară tancului a unei mici cantităţi de marfa în stare gazoasa sau lichidă. Atunci când dispozitivul nu se utilizează, acesta este complet închis. Din punct de vedere al proiectării trebuie să se asigure ca nici o scăpare periculoasa din conţinutul tancului (lichid sau vapori) nu se produce prin deschiderea dispozitivului..3 Dispozitiv închis - care pătrunde în tanc, dar care face parte dintr-un ansamblu închis şi împiedica evacuarea conţinutului tancului. Dispozitive de acest tip sunt cele cu flotor, sondele electronice, sondele magnetice, indicatorul de nivel cu tub cu bule. Ca alternativa, poate fi folosit un dispozitiv indirect care nu pătrunde prin peretele tancului şi care este independent de tanc. Dispozitive de acest tip sunt cele pentru determinarea greutatii mărfii, debitmetrul intercalat pe tubulatura.13.1.2 Dispozitivele de măsurare trebuie să fie independente de echipamentul prevăzut la secţiunea 15.19.13.1.3 Măsurarea în sistem cu dispozitiv deschis şi măsurarea în sistem cu dispozitiv cu deschidere limitată va fi permisă numai acolo unde:.1 Codul permite evacuarea aerului din tanc în sistem cu dispozitiv deschis; sau.2 exista prevăzute dispozitive pentru reducerea presiunii tancului înainte ca aparatul de măsura să fie pus în funcţiune.13.1.4 Tipurile de măsurători pentru produsele individuale sunt indicate în coloana "j" a tabelului din capitolul 17.13.2 Detectarea vaporilor13.2.1 Navele, care transporta produse toxice sau inflamabile sau ambele, trebuie să fie echipate cu cel puţin două aparate de măsura concepute şi calibrate pentru controlul vaporilor care se degaja din incarcatura respectiva. Dacă astfel de aparate nu pot măsura în acelaşi timp concentratiile toxice şi concentratiile inflamabile, trebuie să se prevadă doua seturi separate de aparate de măsura.13.2.2 Aparatele pentru detectarea vaporilor pot fi portabile sau fixe. Dacă este instalata o instalatie fixa de măsurare trebuie să se prevadă cel puţin un aparat portabil de măsura.13.2.3 Dacă nu este disponibil echipamentul de detectare a vaporilor toxici pentru unele produse care necesita o astfel de detectare, asa cum se indica în coloana "k" a tabelului din capitolul 17, Administraţia poate să scutească nava de aplicarea acestei cerinţe, cu condiţia ca pe Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase să fie facuta o menţiune corespunzătoare. Dacă se acordă o astfel de scutire, Administraţia trebuie să recunoască necesitatea existenţei unui aparat de respiratie suplimentar şi să facă menţiunea în Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac de produse chimice periculoase, atragand atenţia asupra prevederilor paragrafelor 14.2.4 şi 16.4.2.2.13.2.4 Cerinţele aplicabile diverselor produse, în ceea ce priveşte detectarea vaporilor, sunt indicate în coloana "k" din tabelul de la capitolul 17. Capitolul 14 Protecţia personalului14.1 Echipamentul de protecţie14.1.1 Pentru protecţia membrilor echipajului care sunt angajaţi în operaţiuni de încălcare şi descărcare, trebuie prevăzut la bordul navei un echipament de protecţie corespunzător care, cuprinde sorturi mari, manusi speciale prevăzute cu mansete lungi, încălţăminte specială, combinezoane din materiale rezistente la produse chimice, precum şi ochelari de protecţie cu fixare etansa pe figura sau masca de protecţie, sau ambele, îmbrăcămintea şi echipamentul de protecţie trebuie să acopere pielea în întregime în asa fel încât nici o parte a corpului sa nu rămână neprotejata.14.1.2 Îmbrăcămintea de lucru şi echipamentul de protecţie va fi păstrat în locuri uşor accesibile şi în dulapuri speciale. Acest echipament nu va fi păstrat în interiorul încăperilor de locuit, cu excepţia echipamentului nou, neutilizat şi a echipamentului care nu a fost utilizat de la ultima lui spalare completa. Administraţia poate, totuşi, sa aprobe amplasarea unei magazii de materiale pentru astfel de echipamente în interiorul încăperilor de locuit dacă ele sunt separate corespunzător de încăperile de tip cabine de locuit, coridoare, sali de mese, duşuri.14.1.3 Echipamentul de protecţie se va utiliza pentru orice operaţiune care prezintă pericol sau care poate deveni periculoasa pentru personal.14.2 Echipamentul de siguranţă14.2.1 Navele care transporta mărfuri la care se aplică prevederile secţiunii 15.12, paragrafului 15.12.1 sau 15.12.3, în conformitate cu indicaţiile coloanei "o" a tabelului de la capitolul 17, trebuie să fie dotate cu un număr suficient de seturi complete de echipamente de siguranţă, dar nu mai puţin de trei, fiecare din aceste echipamente permitandu-i personalului să între în compartimentul cu gaze şi sa lucreze timp de cel puţin 20 de minute. Acest echipament va fi suplimentar aceluia prevăzut la regula II-2/17 a Amendamentelor SOLAS 1983.14.2.2 Un set complet de echipament de siguranţă va fi compus din:.1 un aparat de respiratie autonom cu aer (care să nu utilizeze rezerva de oxigen);.2 îmbrăcăminte de protecţie, bocanci, manusi şi ochelari de protecţie cu fixare etansa pe figura;.3 un cordon de siguranţă rezistent la foc, cu catarama care rezista la acţiunea mărfurilor transportate; şi.4 o lampa cu protecţie antideflagranta14.2.3 Pentru echipamentul de siguranţă prevăzut la paragraful 14.2.1, toate navele trebuie să fie prevăzute fie cu:.1 un set de butelii de rezerva pline cu aer pentru fiecare aparat de respiratie;.2 un compresor special de aer care poate furniza aer la presiune ridicată şi de puritatea cerută;.3 un distribuitor de aer care să permită umplerea cu aer a unui număr suficient de butelii de rezerva pentru aparatele de respiratie; sau.4 butelii de rezerva încărcate complet cu aer, având o capacitate totală de aer atmosferic de cel puţin 6000 l, pentru fiecare aparat de respiratie de la bord, în plus, faţă de prevederile regulii II-2/17 a Amendamentelor SOLAS 1983.14.2.4 Un compartiment de pompe marfa la navele destinate transportului mărfurilor vizate în secţiunea 15.18 sau a mărfurilor pentru care s-a cerut echipament de detectarea vaporilor toxici în coloana "k" a tabelului de la capitolul 17, dar care nu este disponibil, trebuie să aibă:.1 o instalatie de tubulaturi cu aer cu racord de cuplare pentru furtunuri, adaptabila la aparatele de respiratie, prevăzute la paragraful 14.2.1. Aceasta instalatie trebuie să aibă o capacitate suficienta de aer la presiune ridicată pentru a alimenta prin intermediul reductoarelor de presiune o cantitate suficienta de aer cu presiune scăzută care să permită la doi oameni sa lucreze într-un spaţiu cu pericol la gaze timp de cel puţin o ora, fără a utiliza buteliile de aer ale aparatului de respiratie. Trebuie prevăzute dispozitive pentru reincarcarea buteliilor fixe de aer şi a buteliilor de aer ale aparatelor de respiratie de la un compresor de aer special, care poate furniza aer la presiune ridicată şi la gradul de puritate cerut; sau.2 un număr echivalent de butelii de rezerva pline cu aer în locul tubulaturii de joasa presiune.14.2.5 Cel puţin unul din echipamentele de siguranţă cerut la paragraful 14.2.2 va fi păstrat în mod corespunzător, într-un dulap marcat clar şi situat într-un loc uşor accesibil lângă compartimentul pompelor de marfa. De asemenea, celelalte echipamente de siguranţă trebuie păstrate, în locuri corespunzătoare, clar marcate şi uşor accesibile.14.2.6 Aparatele de respiratie trebuie examinate cel puţin odată pe luna de către un ofiţer responsabil cu acest lucru, care va menţiona efectuarea inspecţiei în jurnalul de bord. Aparatele de respiratie trebuie să fie inspectate şi încercate de către un expert cel puţin o dată pe an.14.2.7 O targa care să permită scoaterea unui rănit din încăperi, cum ar fi de exemplu compartimentul pompelor marfa, va fi păstrată într-un loc uşor accesibil.14.2.8 În caz de evacuare de urgenta, navele destinate transportului unor anumite mărfuri trebuie să fie prevăzute cu protecţii pentru căile respiratorii şi ochi în număr suficient pentru fiecare persoana de la bord. Aceste aparate sunt supuse următoarelor cerinţe:.1 mijloacele de protecţie respiratorie de tip filtru nu sunt acceptate;.2 aparatele de respiratie autonome trebuie să funcţioneze în mod normal timp de cel puţin 15 minute;.3 aparatele de respiratie utilizate în caz de evacuare de urgenta nu trebuie să fie folosite pentru cazurile de combatere a incendiilor sau la manipularea mărfii şi trebuie marcate în mod corespunzător în acest scop.Mărfurile individuale la care se aplică prevederile acestui paragraf sunt indicate în coloana "n" a tabelului de la capitolul 17.14.2.9 Nava trebuie să fie prevăzută la bord cu un echipament medical de prim ajutor format dintr-un echipament de reanimare cu oxigen şi substanţe antidot pentru mărfurile transportate.14.2.10 În locuri corespunzătoare de pe punte trebuie să existe clar semnalate duşuri de decontaminare şi un spalator pentru ochi. Dusurile şi spalatorul pentru ochi trebuie să poată fi utilizate în toate condiţiile de mediu ambiant. Capitolul 15 Cerinţe specialePrevederile acestui capitol se aplică, dacă în coloana "o" a tabelului de la capitolul 17 se fac referiri în acest sens. Aceste cerinţe se adauga cerinţelor generale ale Codului.15.1 Aceton-cianhidrina şi lactonitril în soluţie (concentraţie 80% sau mai puţin)Aceton-cianhidrina şi lactonitrilul în soluţie (concentraţie 80% sau mai puţin) trebuie stabilizate cu ajutorul unui acid anorganic pentru a împiedica descompunerea. Producătorul va furniza un certificat asupra condiţiilor de stabilizare, care va fi păstrat la bordul navei şi va conţine următoarele informaţii:.1 numele şi cantitatea de stabilizator adăugat;.2 data la care stabilizatorul a fost adăugat şi durata eficacitatii lui;.3 orice limite de temperatura care ar influenţa durata de eficacitate a stabilizatorului;.4 măsurile care trebuie luate în cazul în care durata voiajului a depăşit durata de eficacitate a stabilizatorului.15.2 Azotat de amoniu, soluţie (concentraţie 93% sau mai puţin)15.2.1 Soluţia de azotat de amoniu va conţine cel puţin 7% greutate apa. Aciditatea (pH-ul) mărfii va fi cuprinsă între 5,0 şi 7,0, dacă marfa este diluata în proporţie de zece părţi greutate apa pentru o parte greutate marfa. Soluţia nu va conţine mai mult de 10 ppm ioni de clor, 10 ppm ioni fier şi va fi lipsită de orice alţi contaminanti.15.2.2 Tancurile şi echipamentul pentru soluţia de azotat de amoniu trebuie să fie independente de tancurile şi echipamentul pentru alte mărfuri sau produse combustibile. Nu trebuie să fie folosite echipamente care, în timpul exploatării sau în caz de avarie, pot elibera în marfa produse combustibile, ca de exemplu, lubrifianţi. Tancurile nu trebuie să fie folosite pentru apa de mare în caz de balastare a navei.15.2.3 În afară de cazurile aprobate în mod special de către Administraţie, soluţia de azotat de amoniu nu trebuie să fie transportată în tancuri care anterior au conţinut alte tipuri de marfa, dacă aceste tancuri şi echipamentul aferent nu au fost curatate în concordanta cu cerinţele Administraţiei.15.2.4 Temperatura din tanc a agentului de schimb de căldură, din instalatia de încălzire tancuri, nu va depăşi 160°C. Instalatia de încălzire trebuie prevăzută cu un dispozitiv de control care să permită menţinerea mărfii la o temperatura medie, în masa, de 140°C. Trebuie prevăzute alarme de temperatura ridicată la 145°C şi 150°C şi o alarma de temperatura joasa la 125°C. Când temperatura mediului de schimb de căldură depăşeşte 160°C, se va declansa, de asemeni o alarma. Alarmele şi controlul temperaturii trebuie amplasate pe puntea de navigaţie.15.2.5 Dacă temperatura medie a mărfii atinge 145°C se va dilua un esantion de marfa în proporţie de zece părţi în greutate, apa distilata sau demineralizata la o parte greutate marfa şi pH-ul se va determina cu ajutorul unui indicator de precizie, care poate fi hârtie indicatoare sau senzor. Măsurătorile de aciditate trebuie efectuate astfel, la fiecare 24 de ore. Dacă pH-ul s-a stabilit la valoare mai mica de 4,2 se va injecta amoniac gazos în marfa până când pH-ul se readuce la valoarea de 5,0.15.2.6 Trebuie prevăzută o instalatie fixa, de injectare a amoniacului gazos în marfa. Comenzile acestei instalaţii trebuie amplasate pe puntea de navigaţie. În acest scop, la bordul navei trebuie prevăzută o cantitate de 300 kg de amoniac pentru fiecare 1000 tone soluţie de azotat de amoniu existenta la bord.15.2.7 Pompele de marfa trebuie să fie de tip centrifugal, acţionate de la distanta sau de tip centrifugal cu etansari cu jet de apa.15.2.8 Tubulatura de aerisire trebuie să fie prevăzută cu capete etanse la intemperii de tip aprobat, pentru a preveni infundarea lor. Aceste capete etanse la intemperii trebuie să fie accesibile pentru inspecţie şi curăţire.15.2.9 Lucrul cu căldură pe tancuri, tubulatura şi echipament, care sunt în contact cu soluţia de azotat de amoniu, se va efectua numai după ce s-a eliminat orice urma de azotat de amoniu, atât la interior cat şi la exterior.15.3 Disulfura de carbon15.3.1 Trebuie luate măsuri pentru menţinerea unei perdele de apa în tancul de marfa în timpul încărcării, descărcării şi transferului. Suplimentar, trebuie ca în spaţiul de ulaj să se menţină un strat corespunzător de gaz inert pe durata transferului de marfa.15.3.2 Toate deschiderile trebuie situate în partea superioară a tancului, deasupra puntii.15.3.3 Tubulaturile de încărcare trebuie extinse până în apropierea fundului tancului.15.3.4 Trebuie prevăzută o deschidere standard de ulaj pentru sondaje în caz de avarie.15.3.5 Tubulatura de marfa şi conductele de aerisire trebuie să fie independente faţă de tubulatura şi conductele de aerisire utilizate pentru alte mărfuri.15.3.6 Pentru descărcarea mărfii trebuie utilizate pompe acţionate de la distanta sau pompe submersibile cu actionare hidraulica. Dispozitivul de antrenare al unei pompe acţionate de la distanta nu trebuie să constituie o sursa de aprindere pentru disulfura de carbon şi nu trebuie utilizate echipamente care pot depăşi temperatura de 80°C.15.3.7 Dacă este utilizata o pompa pentru descărcarea mărfii, ea trebuie introdusă printr-un put cilindric care se va extinde de la partea superioară a tancului până într-un punct situat în vecinătatea fundului tancului. Înainte de scoaterea pompei din tanc, în cazul demontarii ei, se va crea un strat protector de apa, cu excepţia cazului când tancul a fost certificat ca fiind degazat.15.3.8 Pentru descărcarea mărfii se poate folosi deplasarea sub presiune de gaz inert sau apa, în cazul când sistemul de marfa este proiectat sa reziste la presiunile şi temperaturile care se ating în timpul acestei operaţii.15.3.9 Supapele de siguranţă trebuie construite din oţel inoxidabil.15.3.10 Din cauza temperaturii sale joase de aprindere şi a spaţiului închis cerut pentru a opri propagarea flacarii, se permite utilizarea numai a sistemelor şi circuitelor cu siguranţa intrinseca în zonele periculoase indicate la paragraful 10.2.3.15.4 Eter dietilic15.4.1 Exceptând cazul inertizării, spaţiile goale din jurul tancurilor de marfa trebuie prevăzute cu ventilaţie naturala pe durata voiajului navei. Dacă se monteaza o instalatie de ventilaţie mecanică, toate suflantele trebuie construite astfel încât sa nu se producă scantei. Echipamentul care deserveşte ventilatia artificiala nu va fi amplasat în spaţiile goale din jurul tancurilor de marfa.15.4.2 Supapele de siguranţă montate pe tancurile gravitationale trebuie reglate la o presiune efectivă de cel puţin 0,2 bar.15.4.3 Pentru descărcarea mărfii se poate utiliza deplasarea cu ajutorul gazului inert, cu condiţia ca sistemul de marfa să fie proiectat pentru a rezista la presiunea respectiva.15.4.4 Din punct de vedere al pericolului de incendiu trebuie luate măsuri pentru a elimina din zona de marfa orice sursa de aprindere sau orice sursa care degaja căldură sau amândouă.15.4.5 Pentru descărcarea mărfii pot fi utilizate pompe cu condiţia ca pe de o parte ele să fie concepute astfel încât sa evite exercitarea presiunii lichidului pe presetupa axului sau ca ele să fie de tip submersibil cu actionare hidraulica şi, pe de altă parte, sa corespundă utilizării mărfii manipulate.15.4.6 Trebuie luate măsuri pentru menţinerea unui strat protector de gaz inert în tanc pe toată durata încărcării, descărcării şi transferului mărfii.15.5 Soluţii de peroxid de hidrogenSoluţii de peroxid de hidrogen cu o concentraţie de peste 60%, dar nu mai mare de 70%15.5.1 Soluţii de peroxid de hidrogen cu o concentraţie de peste 60%, dar nu mai mare de 70%, trebuie să fie transportate numai la bordul navelor specializate şi nu se va mai transporta nici un alt tip de marfa.15.5.2 Tancurile de marfa şi echipamentul aferent trebuie să fie ori din aluminiu pur (99,5%) ori din oţel inoxidabil masiv (304L, 316, 316L sau 316Ti) şi trebuie pasivizat în conformitate cu metodele aprobate. Pentru tubulatura de pe punte nu trebuie utilizat aluminiu. Orice material nemetalic utilizat pentru sistemul de stocare trebuie ales astfel încât sa nu fie atacat de peroxidul de hidrogen, nici sa nu contribuie la descompunerea lui.15.5.3 Pentru operaţiile de transfer ale mărfii nu trebuie utilizate compartimente de pompe.15.5.4 Tancurile de marfa trebuie separate prin coferdamuri de tancurile de combustibil lichid sau de orice spaţiu care conţine substanţe inflamabile sau combustibile.15.5.5 Tancurile destinate pentru transportul peroxidului de hidrogen nu trebuie utilizate ca tancuri de balast pentru apa de mare.15.5.6 Senzorii de temperatura trebuie instalati la partea superioară a tancului şi la fundul tancului. Aparatura de citire la distanta şi sistemul de supraveghere continua a temperaturii trebuie instalat pe puntea de navigaţie. Dacă temperatura în interiorul tancului depăşeşte 35°C trebuie să se declanseze alarme luminoase şi acustice pe puntea de navigaţie.15.5.7 Aparatura fixa pentru măsurarea conţinutului de oxigen (sau conductele pentru prelevarea esantioanelor de gaze) trebuie amplasata în spaţiile goale adiacente tancurilor pentru detectarea oricărei scurgeri de marfa care s-ar produce în aceste spaţii. Posturile de comanda de la distanta, sistemele de supraveghere continua (dacă sunt utilizate conducte pentru prelevarea esantioanelor de gaz, este suficienta o prelevare intermitenta) şi alarmele luminoase şi acustice similare cu cele care sunt utilizate pentru senzorii de temperatura, trebuie amplasate pe puntea de navigaţie. Alarmele luminoase şi acustice trebuie să se declanseze dacă concentraţia de oxigen în interiorul acestor spaţii goale depăşeşte 30% din volum. Doua aparate portabile pentru măsurarea conţinutului de oxigen trebuie prevăzute ca mijloace de siguranţă.15.5.8 Pentru a preveni cazurile în care marfa ar putea să se descompuna într-un mod necontrolat, trebuie prevăzută o instalatie de evacuare a mărfii peste bord. Marfa va fi evacuata în mare dacă temperatura sa creşte cu mai mult de 2°C pe ora într-un interval de 5 ore, sau dacă temperatura interioară în tanc depăşeşte 40°C.15.5.9 Instalaţiile de aerisire a tancurilor de marfa trebuie prevăzute cu supape de presiune/depresiune pentru o aerisire normală controlată a aerului şi cu discuri de siguranţă sau dispozitive similare pentru aerisirea de avarie, dacă presiunea în interiorul tancului va creşte rapid, ca urmare a descompunerii necontrolate a mărfii. Dimensiunile discurilor de siguranţă trebuie să fie în funcţie de presiunea de calcul a tancului, de dimensiunile tancului şi de viteza de descompunere estimată.15.5.10 Trebuie prevăzută o instalatie fixa de pulverizare a apei, permitand diluarea şi eliminarea oricărei soluţii concentrate de peroxid de hidrogen deversata pe punte. Zonele protejate prin apa pulverizata trebuie să includă manifoldul/racorduri de cuplare pentru furtunuri de cuplare şi părţile superioare ale tancurilor destinate transportului de peroxid de hidrogen soluţie. Debitul minim al acestor instalaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:.1 Produsul trebuie diluat de la concentraţia sa iniţială la concentraţia de 35% din greutate, în primele 5 minute după deversare;.2 Debitul şi mărimea aproximativă a deversarii trebuie determinate pe baza debitelor de încărcare şi descărcare maxime anticipate, pe baza timpului necesar opririi scurgerii de marfa în caz de deversare din tanc datorită preaplinului sau avarierii tubulaturii/furtunului şi în baza timpului necesar pentru începerea operaţiei de dilutie cu apa, ca urmare a comenzii din postul de comanda a încărcării mărfii sau de pe puntea de navigaţie.15.5.11 Soluţiile de peroxid de hidrogen trebuie stabilizate pentru a preveni descompunerea lor. Producătorul va furniza un certificat privind stabilizarea produsului, care se va păstra la bordul navei şi care va specifică:.1 numele şi cantitatea stabilizatorului adăugat;.2 data la care stabilizatorul a fost adăugat şi durata eficacitatii lui;.3 orice limita de temperatura care ar influenţa durata de eficacitate a stabilizatorului;.4 măsurile care trebuie luate în cazul în care durata voiajului a depăşit durata de eficacitate a stabilizatorului.15.5.12 Nu trebuie transportate decât soluţii de peroxid de hidrogen a căror viteza maxima de descompunere este de 1% pe an la temperatura de 25°C. Expeditorul mărfii va prezenta comandantului navei un certificat care să garanteze ca produsul corespunde acestei norme şi acest certificat se va păstra la bordul navei. Un reprezentant tehnic al furnizorului se va afla la bordul navei pentru a controla operaţiunile de transfer a mărfii şi care să poată verifica stabilitatea peroxidului de hidrogen. El va certifica comandantului ca marfa a fost încărcată într-o stare stabilă.15.5.13 Fiecare membru din echipajul navei care participa la operaţiunile de transfer ale mărfii va fi echipat cu îmbrăcăminte de protecţie rezistenta la peroxidul de hidrogen soluţie, îmbrăcămintea de protecţie va fi compusa din combinezoane neinflamabile şi accesorii corespunzătoare: manusi, bocanci şi ochelari de protecţieSoluţii de peroxid de hidrogen cu o concentraţie de peste 8%, dar nu mai mult de 60% din greutate15.5.14 Bordajul exterior al navei nu trebuie să formeze nici un fel de separaţie cu tancurile care conţin asemenea produse.15.5.15 Peroxidul de hidrogen trebuie transportat în tancuri ce au fost efectiv curatate în întregime, pentru a elimina orice urma a mărfurilor anterior transportate şi de vaporii acestora sau de balast. Procedurile pentru inspectarea, curăţirea, pasivizarea şi încărcarea tancurilor trebuie să fie în concordanta cu circulara MSC/Circ.394. La bordul navei trebuie să existe un certificat care să indice acele proceduri din circulara care au fost aplicate. Administraţia poate renunţa la cerinţa privind pasivizarea pentru navele de cabotaj ce fac voiaje scurte. O atenţie deosebită este esenţială în asigurarea transportului în siguranţa al peroxidului de hidrogen după cum urmează:.1 Când se transporta peroxid de hidrogen nici o alta marfa nu trebuie transportată simultan..2 Tancurile care au conţinut peroxid de hidrogen pot fi folosite pentru alte mărfuri numai după curatare în conformitate cu procedurile menţionate în circulara MSC/Circ.394..3 Trebuie avut în vedere ca din punct de vedere al conceptiei, în interiorul tancurilor să se prevadă o structura minima, curgere libera, fără obstacole şi accesibila la examinarea vizuala.15.5.16 Tancurile de marfa şi echipamentul aferent va fi ori din aluminiu pur (99,5%) ori din oţel inoxidabil masiv (de exemplu 304, 304L, 316, 316L sau 316Ti) corespunzător folosirii cu peroxid de hidrogen. Pentru tubulatura de pe punte nu se va folosi aluminiul. Orice material nemetalic utilizat la construcţia sistemului de stocare nu trebuie să fie atacat de peroxidul de hidrogen, nici să contribuie la descompunerea lui.15.5.17 Tancurile de marfa trebuie să fie separate prin coferdamuri de tancurile de combustibil lichid şi de orice spaţiu care conţine materiale incompatibile cu peroxidul de hidrogen.15.5.18 Senzorii de temperatura trebuie instalati la partea superioară a tancului şi la fundul tancului. Aparatura de citire de la distanta şi sistemul de supraveghere continua a temperaturii trebuie amplasate pe puntea de navigaţie. Dacă temperatura în interiorul tancului depăşeşte 35°C, pe puntea de navigaţie trebuie să se declanseze alarme luminoase şi acustice.15.5.19 Aparatura fixa pentru măsurarea conţinutului de oxigen (sau conductele pentru prelevarea esantioanelor de gaze) trebuie amplasata în spaţiile goale adiacente tancurilor respective, pentru detectarea oricărei scurgeri de marfa care s-ar produce în aceste spaţii. Aparatura trebuie să identifice creşterea inflamabilitatii în cazul imbogatirii cu oxigen. Posturile de citire de la distanta, sistemele de supraveghere continua (dacă sunt utilizate conducte pentru prelevarea esantioanelor de gaz, prelevarea intermitenta se considera satisfăcătoare) şi alarmele luminoase şi acustice similare cu cele care sunt utilizate pentru senzorii de temperatura trebuie instalate pe puntea de navigaţie. Alarmele luminoase şi acustice trebuie să se declanseze dacă concentraţia de oxigen în interiorul acestor spaţii goale depăşeşte 30% din volum. Doua aparate portabile pentru controlul oxigenului, trebuie să fie disponibile ca mijloace de siguranţă.15.5.20 Pentru a preveni cazurile când marfa ar putea să se descompuna într-un mod necontrolat, trebuie instalat un sistem de evacuare a mărfii peste bord. Marfa va fi evacuata în mare dacă, temperatura sa creşte cu mai mult de 2°C pe ora într-un interval de 5 ore sau dacă temperatura interioară în tanc depăşeşte 40°C.15.5.21 Instalaţiile de aerisire cu filtrare a tancurilor de marfa trebuie să fie prevăzute cu supape de presiune/depresiune pentru aerisirea normală de tip controlat şi un dispozitiv de aerisire în caz de urgenta dacă presiunea tancului creşte rapid ca urmare a descompunerii necontrolate a mărfii, asa cum este precizat în paragraful 15.5.20. Aceste instalaţii de aerisire trebuie concepute în asa fel încât acestea sa nu introducă apa de mare în interiorul tancului de marfa, chiar în condiţii atmosferice severe. Aerisirea de urgenta se va dimensiona în baza presiunii de calcul a tancului şi mărimii tancului.15.5.22 Trebuie prevăzută o instalatie fixa de pulverizare a apei, pentru diluarea şi evacuarea oricărei soluţii de peroxid de hidrogen deversata pe punte. Zonele protejate prin apa pulverizata trebuie să includă manifoldul/racordurile pentru furtunuri şi părţile superioare ale acelor tancuri destinate transportului soluţiei de peroxid de hidrogen. Debitul minim al acestor instalaţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:.1 Produsul trebuie diluat de la concentraţia sa iniţială la concentraţia de 35% din greutate în primele 5 minute după deversare;.2 Debitul de deversare şi mărimea aproximativă a deversarii trebuie determinate pe baza debitelor maxime anticipate de încărcare şi descărcare, pe baza timpului necesar opririi scurgerii de marfa în caz de deversare din tanc, datorită preaplinului sau unei avarii la tubulatura/furtun şi în baza timpului necesar pentru începerea pulverizarii apei, ca urmare a comenzii din postul de control al încărcării mărfii sau de pe puntea de navigaţie.15.5.23 Soluţiile de peroxid de hidrogen trebuie stabilizate pentru prevenirea descompunerii. Producătorul va furniza un certificat privind stabilizarea produsului, care se va păstra la bordul navei şi în care se va specifică:.1 numele şi cantitatea de stabilizator adăugat;.2 data la care stabilizatorul a fost adăugat şi durata eficacitatii lui;.3 orice limita de temperatura care ar influenţa durata de eficacitate a stabilizatorului;.4 măsurile care trebuie luate în cazul în care produsul începe sa devină instabil pe perioada voiajului.15.5.24 Trebuie transportate numai acele soluţii de peroxid de hidrogen care au o viteză maxima de descompunere de 1% pe an, la temperatura de 25°C. Expeditorul mărfii va prezenta comandantului navei un certificat care să garanteze ca produsul corespunde acestei norme şi acest certificat se va păstra la bordul navei. La bordul navei se va afla un reprezentant tehnic al producătorului care va supraveghea operaţiunile de transfer marfa şi va putea verifica stabilitatea peroxidului de hidrogen. El va certifica comandantului ca marfa a fost încărcată în stare stabilă.15.5.25 Fiecare membru din echipajul navei care participa la operaţiunile de transfer marfa trebuie echipat cu îmbrăcăminte de protecţie rezistenta la soluţia de peroxid de hidrogen. Îmbrăcămintea de protecţie va fi compusa din combinezoane neinflamabile corespunzătoare şi manusi, bocanci şi ochelari de protecţie.15.5.26 Pe durata transferului peroxidului de hidrogen instalaţiile de tubulaturi aferente trebuie să fie separate de toate celelalte instalaţii. Furtunurile de marfa folosite pentru transferul peroxidului de hidrogen trebuie să fie marcate "NUMAI PENTRU TRANSFERUL PEROXIDULUI DE HIDROGEN".15.6 Compuşi antidetonanti pentru carburanţi (conţinând derivati alchil ai plumbului)15.6.1 Tancurile destinate pentru transportul acestor mărfuri nu pot fi utilizate pentru transportul altor mărfuri, cu excepţia produselor care trebuie să fie utilizate la obţinerea compusilor antidetonanti conţinând derivati alchil ai plumbului.15.6.2 Dacă compartimentul pompelor de marfa este situat la nivelul puntii, în conformitate cu prevederile secţiunii 15.18, instalaţiile de ventilaţie trebuie să satisfacă cerinţele secţiunii 15.17.15.6.3 Nu este permisă intrarea în tancurile de marfa utilizate pentru transportul acestor mărfuri, în afară de cazul când Administraţia aproba acest lucru.15.6.4 Se va efectua analiza aerului din punct de vedere al conţinutului de plumb, în scopul determinării dacă atmosfera este corespunzătoare înainte de a permite personalului să între în compartimentul pompelor de marfa sau în spaţiile goale care inconjoara tancul de marfa.15.7 Fosforul galben sau alb15.7.1 Întotdeauna fosforul trebuie încărcat, transportat şi descărcat sub un strat protector de apa cu o grosime de cel puţin 760 mm. În timpul operaţiei de descărcare trebuie luate măsuri pentru a se asigura ca apa ocupa volumul eliberat de fosfor. Apa descarcata dintr-un tanc cu conţinut de fosfor trebuie deversata numai într-o instalatie corespunzătoare de la mal.15.7.2 Tancurile de marfa trebuie proiectate şi încercate la presiuni corespunzătoare unei coloane de apa de cel puţin 2,4 m deasupra celui mai înalt punct al tancului în condiţiile de încărcare de calcul, ţinând cont de înălţime, densitatea relativă şi metoda de încărcare şi descărcare a fosforului.15.7.3 Tancurile trebuie proiectate astfel încât suprafaţa de contact dintre fosforul lichid şi stratul protector de apa să fie redusă la minim.15.7.4 Deasupra stratului protector de apa trebuie menţinut un spaţiu de ulaj de minim 1%. Spaţiul de ulaj trebuie umplut cu gaz inert sau ventilat natural prin doua trombe terminate cu gat de lebada ale căror deschideri trebuie situate la înălţimi diferite, dar cel puţin 6 m deasupra puntii şi cel puţin 2 m deasupra plafonului rufului pentru pompe.15.7.5 Toate deschiderile trebuie amplasate în punctul cel mai înalt al tancului de marfa, iar accesoriile şi imbinarile fixate pe aceste deschideri trebuie realizate din materiale rezistente la pentaoxid de fosfor.15.7.6 Fosforul trebuie încărcat la o temperatura ce nu va depăşi 60°C.15.7.7 Dispozitivele de încălzire ale tancului trebuie amplasate în exteriorul tancurilor şi se va utiliza o metoda corespunzătoare pentru controlul temperaturii pentru a asigura ca temperatura fosforului nu va depăşi 60°C. Trebuie prevăzută o alarma corespunzătoare pentru temperatura ridicată.15.7.8 O instalatie de stropire cu apa, aprobată de Administraţie, va fi montata pentru a deservi toate spaţiile goale care inconjoara tancurile de marfa. Instalatia trebuie să funcţioneze în mod automat în cazul scurgerilor de fosfor.15.7.9 Spaţiile goale menţionate la paragraful 15.7.8 trebuie echipate cu mijloace eficiente de ventilaţie mecanică, care să aibă posibilitatea de a fi izolate rapid în caz de urgenta.15.7.10 Operaţiile de încărcare şi descărcare ale fosforului trebuie comandate prin intermediul unui sistem centralizat de pe nava, care va grupa nu numai alarmele pentru nivelul maxim, dar suplimentar, va asigura imposibilitatea deversarii din cauza umplerii complete a tancului şi în caz de urgenta va asigura oprirea rapida a acestor operaţii, fie de pe nava fie de pe uscat.15.7.11 În timpul transferului mărfii, un furtun pentru apa situat pe punte, trebuie cuplat la o priza de apa şi trebuie menţinut plin cu apa. În tot timpul operaţiei de transfer apa va curge, astfel încât orice scurgere de fosfor să fie imediat spalata cu apa.15.7.12 Racordurile de cuplare pentru încărcare şi descărcare dintre nava şi uscat trebuie să fie de un tip aprobat de către Administraţie.15.8 Oxid de propilenă şi amestecuri de oxid de etilenă/oxid de propilenă cu conţinut de oxid de etilenă nu mai mult de 30% din greutate15.8.1 Produsele transportate în conformitate cu prevederile acestei secţiuni nu trebuie să conţină acetilena.15.8.2 Dacă tancurile de marfa nu au fost curatate corespunzător, nu trebuie să fie utilizate pentru transportul acestor produse în cazul în care una din cele trei mărfuri transportate anterior a fost un produs cunoscut ca favorizant al polimerizarii, cum ar fi:.1 acizi minerali (ex. acid sulfuric, acid clorhidric, acid azotic);.2 acizi şi anhidride carboxilice (ex. acid acetic, formaldehida);.3 acizi carboxilici halogenati (ex. acidul cloracetic);.4 acizi sulfonici (ex. acid benzensulfonic);.5 baze (ex. hidroxid de sodiu, hidroxid de potasiu);.6 amoniac şi soluţii amoniacale;.7 amine şi soluţii de amine;.8 substanţe oxidante15.8.3 Înainte de încărcare tancurile trebuie complet curatate în scopul eliminării tuturor urmelor din marfa anterioară rămasă în tancuri şi reţeaua de tubulaturi aferentă, cu excepţia cazului în care ultima marfa transportată a fost oxidul de propilenă sau amestecul oxid de etilenă/oxid de propilenă. Trebuie să se ia măsuri speciale în cazul amoniacului, dacă acesta este transportat în tancuri construite din oţel, altul decât otelul inoxidabil.15.8.4 În toate cazurile, eficacitatea procedeelor de curatare a tancurilor şi a reţelei de tubulatura aferentă trebuie să fie verificata prin probe sau inspecţii corespunzătoare pentru a stabili că nu a mai rămas nici o urma de substanţa acida sau alcalina care ar putea crea pericol în prezenta acestor produse.15.8.5 Tancurile trebuie să fie inspectate în interior înaintea fiecărei încărcări iniţiale a acestor produse pentru a se verifica absenta contaminarii, a depunerilor masive de rugina şi a defectelor structurale vizibile. Dacă tancurile de marfa sunt destinate transportului permanent al acestor produse, inspecţiile trebuie efectuate la intervale nu mai mari de doi ani.15.8.6 Tancurile destinate transportului acestor produse trebuie construite din oţel sau oţel inoxidabil.15.8.7 Tancurile pentru transportul acestor produse pot fi utilizate la transportul altor mărfuri după o curatare minuţioasă a tancurilor şi a instalaţiilor cu tubulaturi aferente prin spalare sau purjare.15.8.8 Toate valvulele, flansele, armaturile şi echipamentul auxiliar trebuie să fie de tip corespunzător pentru a fi folosite cu produsele şi trebuie construite din oţel sau oţel inoxidabil în conformitate cu normele recunoscute de Administraţie. Discurile sau suprafaţa discurilor, scaunele şi alte părţi ale valvulelor care sunt supuse uzurii trebuie să fie din oţel inoxidabil cu un conţinut de crom de cel puţin 11%.15.8.9 Garniturile de etansare trebuie să fie din materiale care nu reactioneaza cu aceste produse, care nu se dizolva în aceste produse şi care nu determina scăderea temperaturii de autoaprindere a acestor produse şi trebuie să fie rezistente la foc şi să aibă o comportare mecanică adecvată. Suprafaţa aflată în contact cu marfa trebuie să fie din politetrafluoretilena (PTFE) sau din materiale care să asigure un grad de siguranţă similar în ceea ce priveşte caracterul lor inert. Pot fi acceptate garnituri de etansare executate din spirale de oţel inoxidabil cu umplutura de PTFE sau dintr-un polimer fluorat similar.15.8.10 Dacă se utilizează izolatia şi presgarniturile, acestea trebuie să fie executate dintr-un material care nu reactioneaza cu aceste produse, nu se dizolva în aceste produse şi nu determina scăderea temperaturii de autoaprindere a acestor produse.15.8.11 În general, s-a constatat ca următoarele materiale sunt necorespunzătoare pentru garnituri de etansare, presgarnituri şi utilizări similare folosite în sistemele de stocare a acestor produse şi ele trebuie să fie încercate înaintea aprobării de către Administraţie:.1 Neoprenul sau cauciucul natural, dacă intră în contact cu aceste produse;.2 Azbestul sau liantii utilizaţi cu azbest;.3 Materialele care conţin oxizi de magneziu, ca de exemplu vata minerala.15.8.12 Utilizarea imbinarilor filetate este interzisă pe tubulatura pentru marfa lichidă sau gazoasa.15.8.13 Tubulatura de încărcare şi descărcare a mărfii trebuie să se extindă până la o distanta de cel puţin 100 mm de la fundul tancului sau al oricărui put de drenare.15.8.14.1 Instalatia de stocare a unui tanc care conţine aceste produse trebuie prevăzută cu o valvula pe tubulatura de retur a vaporilor.15.8.14.2 Produsele trebuie să fie încărcate şi descărcate în asa fel încât să se împiedice orice degajare de vapori din tancuri în aer liber. Dacă în timpul încărcării se utilizează returul de vapori către uscat, instalatia de retur a vaporilor racordata la sistemul de stocare a produselor trebuie să fie independenta de toate celelalte sisteme de stocare.15.8.14.3 În timpul operaţiunilor de descărcare, presiunea efectivă în interiorul tancului de marfa trebuie menţinută la un nivel mai mare de 0,07 bar.15.8.15 Marfa poate fi descarcata numai cu ajutorul pompelor de adancime, al pompelor submersibile cu actionare hidraulica sau prin deplasare cu gaz inert. Fiecare pompa de marfa trebuie să fie dispusă în asa fel încât sa nu se producă o încălzire semnificativă a produsului dacă tubulatura de refulare a pompei este închisă sau obturata într-un alt fel.15.8.16 Tancurile care transporta aceste produse trebuie să fie ventilate independent de tancurile care transporta alte produse. Trebuie prevăzute dispozitive care să permită prelevarea probelor din conţinutul tancului, fără deschiderea tancului în atmosfera.15.8.17 Furtunurile de marfa utilizate pentru transferul acestor produse trebuie să fie marcate cu menţiunea "SE UTILIZEAZĂ NUMAI PENTRU TRANSFERUL OXIDULUI DE ALCHIL".15.8.18 Tancurile de marfa, spaţiile goale şi alte spaţii închise adiacente unui tanc structural de marfa cu golire gravitationala, care transporta oxidul de propilenă, trebuie să conţină o marfa compatibila (acele mărfuri menţionate la paragraful 15.8.2 sunt exemple de substanţe considerate ca incompatibile) sau trebuie să fie inertizate prin injectarea unui gaz inert corespunzător. Orice spaţiu de magazie în care este amplasat un tanc de marfa independent trebuie inertizat. Aceste spaţii inertizate şi tancurile trebuie supravegheate din punct de vedere al conţinutului de produse şi al oxigenului. Conţinutul de oxigen al acestor spaţii trebuie să fie menţinut sub 2%. Se poate utiliza un echipament portabil pentru prelevarea esantioanelor.15.8.19 În nici un caz nu se va permite pătrunderea aerului în pompa de marfa sau tubulatura instalaţiei de marfa dacă aceste produse sunt în interiorul instalaţiei.15.8.20 Înainte de a deconecta conductele de legătură cu uscatul, presiunea din conductele cu lichid şi de vapori trebuie micşorată cu ajutorul valvulelor corespunzătoare instalate pe colectorul de încărcare. Lichidele şi vaporii din aceste conducte nu trebuie evacuate în atmosfera.15.8.21 Oxidul de propilenă poate fi transportat în tancuri de presiune sau în tancuri independente sau integrale cu golire gravitationala. Amestecurile de oxid de etilenă/oxid de propilenă trebuie transportate în tancuri independente cu golire gravitationala sau tancuri de presiune. Tancurile trebuie proiectate pentru presiunea maxima care poate apare în timpul încărcării, transportului şi descărcării mărfii.15.8.22.1 Tancurile de marfa pentru transportul oxidului de propilenă cu o presiune efectivă de calcul mai mica de 0,6 bar şi tancurile pentru transportul amestecurilor de oxid de propilenă/oxid de etilenă cu o presiune efectivă de calcul mai mica de 1,2 bar trebuie prevăzute cu o instalatie de răcire pentru a menţine marfa sub temperatura de referinţa.15.8.22.2 Aplicarea cerinței referitoare la o instalatie frigorifica pentru tancurile a căror presiune efectivă de calcul este mai mica de 0,6 bar poate fi suspendată de Administraţie pentru navele exploatate în zone limitate sau care efectuează voiaje de scurta durata cu luarea în consideraţie a oricărei izolari termice a tancurilor. Zona şi perioadele din an pentru care se permit astfel de transporturi trebuie indicate în condiţiile de transport din Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase.15.8.23.1 Orice instalatie de răcire trebuie să menţină temperatura lichidului sub temperatura lui de fierbere la presiunea de stocare. Trebuie prevăzute cel puţin două echipamente complete de răcire cu reglare autonomă în funcţie de variatiile temperaturii în interiorul tancurilor. Fiecare echipament de răcire trebuie complet dotat cu accesoriile necesare funcţionarii lui în bune condiţii. Comanda instalaţiei trebuie de asemenea să poată fi actionata manual. Trebuie prevăzută o alarma pentru a semnaliza funcţionarea necorespunzătoare a aparaturii de control a temperaturii. Fiecare instalatie de răcire va avea o capacitate suficienta pentru a menţine temperatura mărfii lichide sub temperatura de referinţa din instalatie.15.8.23.2 Ca alternativa de dotare, pot fi prevăzute trei echipamente de răcire, din care oricare doua dintre ele trebuie să poată menţine temperatura lichidului sub temperatura de referinţa.15.8.23.3 Agenţii frigorifici care sunt separati de produse printr-un singur perete trebuie să fie de tipul celor care nu reactioneaza cu produsele respective.15.8.23.4 Nu trebuie să fie utilizate instalaţii de răcire care necesita comprimarea produselor.15.8.24 Supapele de siguranţă nu trebuie să fie reglate la o presiune efectivă mai mica de 0,2 bar, iar în cazul tancurilor de presiune nu mai mare de 7,0 bar la transportul oxidului de propilenă şi nu mai mare de 5,3 bar la transportul amestecurilor de oxid de propilenă/oxid de etilenă.15.8.25.1 Instalatia cu tubulaturi pentru tancurile care urmează a fi încărcate cu aceste produse trebuie să fie separată, asa cum se defineste în paragraful 1.3.24, de instalaţiile cu tubulaturi ale tuturor celorlalte tancuri, inclusiv tancurile goale. Dacă instalatia cu tubulaturi a tancurilor ce urmează a fi încărcate nu este independenta, asa cum s-a definit în paragraful 1.3.15, separarea cerută pentru tubulatura trebuie realizată prin demontarea unor tronsoane scurte de tubulatura, valvule sau a alte tronsoane de tubulaturi şi prin instalarea de flanse de oarbe în aceste locuri. Separarea cerută se aplică tuturor tubulaturilor pentru lichide şi vapori, tubulaturilor de ventilaţie a lichidelor şi vaporilor şi oricăror altor ramificatii posibile, cum ar fi tubulatura comuna de alimentare cu gaz inert.15.8.25.2 Aceste produse pot fi transportate doar în conformitate cu planurile de manipulare a mărfii aprobate de Administraţie. Fiecare repartiţie planificata pentru o încărcare trebuie să fie indicată pe un plan separat de manipulare a mărfii. Planurile de manipulare a mărfii trebuie să indice întreaga instalatie cu tubulaturi de marfa şi locurile pentru montarea flanselor oarbe necesare pentru a fi respectate prevederile de mai sus referitoare la separarea tubulaturii. O copie din fiecare plan aprobat de manipulare a mărfii trebuie să fie păstrat la bordul navei. Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase trebuie să conţină o viza cu privire la planurile aprobate pentru manipularea mărfii.15.8.25.3 Înainte de a începe încărcarea acestor produse şi de fiecare data când se revine la o asemenea exploatare, se va obţine de la o persoană responsabilă acceptată de către Administraţia portului, un certificat care să ateste ca separarea cerută pentru tubulatura a fost efectuată şi se va păstra la bordul navei. Fiecare imbinare dintre o flansa oarba şi o flansa de la tubulatura instalaţiei trebuie prevăzută cu un fir metalic şi un sigiliu pus de către o persoană responsabilă, astfel încât să fie imposibila demontarea flansei oarbe din neatentie.15.8.26.1 Nici un tanc de marfa nu trebuie umplut cu lichid peste limita de 98% din volumul sau la temperatura de referinţa.15.8.26.2 Volumul maxim de marfa cu care se poate umple un tanc se va determina cu formula:                P(R)    V(L) = 0,98V──────                P(L) unde:V(L) = volumul maxim la care tancul poate fi încărcatV = volumul tanculuiP(R) = densitatea relativă a mărfii la temperatura de referinţaP(L) = densitatea relativă a mărfii la temperatura şi presiunea de încărcare 15.8.26.3 Limitele maxime admisibile de umplere a fiecărui tanc de marfa trebuie să fie precizat, pe o lista aprobată de Administraţie, pentru fiecare temperatura de încărcare aplicabilă şi pentru temperatura de referinţa maxima aplicabilă. Comandantul trebuie să păstreze permanent la bord o copie a acestei liste.15.8.27 Marfa trebuie transportată sub un strat protector de azot gazos. Trebuie instalat un sistem automat pentru completarea cantităţii de azot pentru a evita scăderea presiunii efective în tanc sub 0,07 bar în cazul scaderii temperaturii produsului datorită condiţiilor mediului ambiant sau a funcţionarii defectuoase a instalaţiei frigorifice. La bordul navei trebuie să fie disponibilă o cantitate suficienta de azot pentru a compensa necesităţile dispozitivului automat de control a presiuni. Trebuie utilizat azotul comercial (99,9%, volum) pentru realizarea stratului protector. O baterie de butelii de azot legate la tancurile de marfa prin intermediul unui reductor de presiune poate fi considerată ca satisface sensul expresiei "automat" în contextul acestui paragraf.15.8.28 Înainte şi după încărcare, atmosfera spaţiului de vapori a tancului de marfa trebuie să fie analizata pentru a se asigura dacă conţinutul de oxigen este de 2% din volum sau mai puţin.15.8.29 Trebuie să fie prevăzută o instalatie de pulverizare a apei sub presiune cu un debit suficient pentru a permite acoperirea eficienta a suprafeţei din jurul manifoldului de încărcare, a tubulaturilor de pe puntea expusă care servesc la manipularea produsului şi a domurilor tancurilor. Dispunerea tubulaturii şi ajutajelor trebuie să permită o pulverizare uniforma pe toată suprafaţa protejata, la un debit de 10 l/mp/minut. Actionarea manuală de la distanta trebuie să fie amplasata în asa fel încât punerea în funcţiune de la distanta a pompelor de alimentare a instalaţiei de pulverizare a apei şi actionarea de la distanta a oricăror valvule normal închise ale instalaţiei să poată fi realizată dintr-un loc corespunzător situat în exteriorul zonei de marfa, în apropierea încăperilor de locuit şi uşor accesibil şi operabil în caz de incendiu în zonele protejate. Instalatia de pulverizare a apei trebuie să poată fi comandata atât local cat şi manual prin actionare de la distanta, iar amplasarea trebuie să asigure ca orice scurgere de marfa este imediat îndepărtată prin spalare cu apa. Suplimentar, trebuie prevăzut un furtun pentru apa sub presiune la ajutaj şi dacă temperaturile ambiante permit acest lucru, acesta va fi racordat, gata de a fi utilizat imediat pe perioada operaţiunilor de încărcare şi descărcare.15.8.30 Trebuie prevăzută o actionare de la distanta printr-o valvula de închidere pe fiecare cuplare cu furtunul de marfa, utilizata pe perioada transferului mărfii.15.9 Clorat de sodiu în soluţie (concentraţie 50% sau mai puţin)15.9.1 Tancurile şi echipamentul asociat care au conţinut acest produs pot fi utilizate pentru alte mărfuri după ce au fost curatate complet prin spalare sau purjare.15.9.2 În caz de scurgere a acestui produs întreaga cantitate de lichid deversata trebuie imediat îndepărtată prin spalare cu apa. În scopul reducerii oricărui pericol de incendiu nu se va permite uscarea lichidului prin evaporare.15.10 Sulf (topit)15.10.1 Aerisirea tancurilor de marfa trebuie astfel concepută încât sa menţină concentraţia de hidrogen sulfurat la un nivel mai mic decât jumătate din limita inferioară de explozie a acestui produs în tot spaţiul de vapori al tancului şi în toate condiţiile de transport, adică la un nivel mai mic de 1,85% din volum.15.10.2 Când sunt folosite instalaţiile de ventilaţie mecanică în scopul menţinerii unui nivel redus al concentratiei de gaze în tancurile de marfa, trebuie prevăzut un sistem de alarma care va semnaliza avariile instalaţiilor.15.10.3 Instalaţiile de ventilaţie trebuie concepute şi instalate astfel încât să se evite depunerea sulfului în interiorul instalaţiei.15.10.4 Deschiderile spaţiilor goale adiacente cu tancurile de marfa trebuie astfel proiectate şi montate încât sa nu permită intrarea apei, a sulfului sau a vaporilor de marfa.15.10.5 Trebuie să se prevadă conexiuni pentru a permite preluarea esantioanelor şi analiza vaporilor care se găsesc în spaţiile goale.15.10.6 Trebuie să se prevadă controlul temperaturii mărfii în scopul asigurării ca temperatura sulfului nu depăşeşte 155°C.15.11 Acizi15.11.1 Bordajul navei nu trebuie să formeze vreun perete al tancurilor care conţin acizi minerali.15.11.2 Administraţia va examina orice propunere care vizează placarea tancurilor din oţel şi a instalaţiilor de tubulaturi aferente cu materiale rezistente la coroziune. Elasticitatea stratului de protecţie nu va fi mai mica decât a tablelor pe care este aplicat.15.11.3 Grosimea tablelor trebuie calculată în funcţie de puterea de coroziune a mărfii, exceptând cazurile când se utilizează la construcţia tancurilor table din materiale rezistente la coroziune sau placate corespunzător.15.11.4 Flansele aferente de la cuplarile manifoldului de încărcare şi descărcare trebuie prevăzute cu ecrane, care pot fi portabile, pentru a îndepărta pericolul pulverizarii mărfii; şi, suplimentar, trebuie prevăzute tavi de colectare pentru a preveni scurgerea pe punte.15.11.5 Datorită pericolului pe care îl constituie degajarile de hidrogen în cursul transportului acestor produse, echipamentul electric trebuie să îndeplinească cerinţele de la 10.2.3.1, 10.2.3.2, 10.2.3.3, 10.2.3.4, 10.2.3.6 şi 10.2.3.7. Echipamentul electric de tip în execuţie antiexploziva trebuie să corespundă utilizării într-o atmosfera conţinând amestecuri de aer şi hidrogen, în aceste spaţii nu se permite utilizarea altor surse de aprindere.15.11.6 Substantele care fac obiectul cerinţelor acestei secţiuni trebuie separate de tancurile de combustibil lichid, suplimentar faţă de cerinţele de separare din paragrafului 3.1.1.15.11.7 Trebuie prevăzute aparate corespunzătoare pentru detectia scurgerilor de marfa în spaţiile invecinate.15.11.8 Dispozitivele de pompare a apei de santina şi de drenare din compartimentul pompelor de marfa trebuie construite din materiale rezistente la coroziune.15.12 Produse toxice15.12.1 Orificiile de evacuare a instalaţiilor de aerisire ale tancurilor trebuie amplasate:.1 la o înălţime egala cu B/3 sau 6 m, care dintre ele este mai mare, deasupra puntii expuse, sau în cazul tancurilor amplasate pe punte, deasupra pasarelei de acces;.2 la cel puţin 6 m deasupra pasarelei de legătură prova şi pupa, dacă este amplasata în zona la 6 m distanta faţă de pasarela;.3 la 15 m de orice deschidere sau priza de aer pentru orice încăperi de locuit şi serviciu;.4 înălţimea aerisirii poate fi redusă la 3 m deasupra puntii sau pasarelei prova şi pupa, după caz, cu condiţia ca să se prevadă supape de evacuare de mare viteza, de un tip aprobat, care dirijeaza amestecul de vapori şi aer, în sus într-un jet liber şi la o viteză de ieşire de cel puţin 30 m/s.15.12.2 Instalaţiile de aerisire a tancurilor trebuie prevăzute cu o conexiune pentru cuplarea unei tubulaturi de retur a vaporilor la instalaţiile de la uscat.15.12.3 Produsele:.1 nu trebuie stocate în tancuri adiacente tancurilor de combustibil;.2 trebuie să aibă instalaţii de tubulaturi separate; şi.3 trebuie să aibă instalaţii de aerisire separate faţă de tancurile care nu conţin produse toxice. (Vezi de asemenea paragraful 3.7.2)15.12.4 Supapa de siguranţă a tancului de marfa trebuie reglata la o presiune efectivă de cel puţin 0,2 bar.15.13 Mărfuri protejate prin aditivi15.13.1 Anumite mărfuri, la care în coloana "o" a tabelului din capitolul 17 se face o referire, din cauza naturii compoziţiei lor chimice tind în anumite condiţii de temperatura, de expunere la aer sau în contact cu catalizatorul sa sufere polimerizari, descompuneri, oxidari sau alte fenomene chimice. Pentru a atenua aceasta tendinta, fie se introduc în marfa lichidă inhibitori chimici în cantitate mica, fie se controlează atmosfera tancului de marfa.15.13.2 Navele care transporta aceste mărfuri trebuie concepute în asa fel încât, să se elimine din tancurile de marfa şi din instalaţiile de manipulare a mărfii orice material de construcţie sau impuritate care ar putea produce polimerizarea sau care ar distruge inhibitorul.15.13.3 Trebuie acordată o atenţie deosebită asigurării ca aceste mărfuri sunt suficient protejate pentru a preveni transformarea chimica periculoasa în timpul transportului. Navele care transporta astfel de mărfuri trebuie prevăzute cu un certificat de protecţie furnizat de către producătorul mărfii. Acest certificat trebuie păstrat în timpul transportului la bordul navei şi va specifică:.1 numele şi cantitatea aditivului prezent;.2 dacă aditivul este dependent de oxigenul atmosferic;.3 data la care aditivul a fost inglobat în produs şi durata eficacitatii lui;.4 orice limite de temperatura care ar influenţa durata de eficacitate a aditivilor;.5 măsurile care trebuie luate în cazul în care durata voiajului a depăşit durata de eficacitate a aditivilor.15.13.4 Navele care utilizează metoda de eliminare a aerului ca metoda de prevenire a reactiilor de oxidare a mărfii trebuie să corespundă prevederilor paragrafului 9.1.3.15.13.5 Un produs ce conţine un aditiv dependent de oxigen trebuie să fie transportat fără condiţia de inertizare (în tancuri a căror mărime nu depăşeşte 3000 mc). Aceste mărfuri nu trebuie transportate în tancuri cu cerinţa de inertizare conform capitolului II-2 din SOLAS.15.13.6 Instalaţiile de aerisire trebuie proiectate astfel încât sa nu fie obturate de formarea polimerilor. Echipamentul de aerisire trebuie să fie de un tip care să permită verificarea periodică pentru o funcţionare adecvată.15.13.7 Cristalizarea sau solidificarea mărfurilor care sunt transportate în mod normal în stare topita poate provoca epuizarea inhibitorului în anumite părţi din volumul tancului. O retopire ulterioară poate să lase pungi de lichid neinhibate, ceea ce comporta riscul unei polimerizari periculoase. Pentru a preveni aceasta, trebuie luate măsuri pentru ca mărfurile sa nu poată în nici un moment să se cristalizeze sau să se solidifice, în totalitate sau parţial, în oricare parte a tancului. Orice cerinţa privind instalaţiile de încălzire trebuie să fie astfel încât în nici o parte a tancului, marfa sa nu fie supraincalzita până la punctul care să permită declanşarea unei polimerizari periculoase. Dacă temperatura din serpentinele de încălzire cu aburi risca sa provoace o supraincalzire, trebuie prevăzută o instalatie de încălzire indirecta, de joasa temperatura. 15.14 Mărfuri a căror presiune absolută a vaporilor este mai mare de 1,013 bar la 37,8°C15.14.1 Pentru o marfa, la care în coloana "o" a tabelului din capitolul 17 se face referire la aceasta secţiune, trebuie prevăzută o instalatie mecanică de refrigerare, în afară cazului în care sistemul de stocare a mărfii a fost proiectat pentru a rezista la presiunea vaporilor de marfa la 45°C. În cazul în care sistemul de marfa a fost proiectat sa reziste la presiunea vaporilor de marfa la 45°C şi nu a fost prevăzută nici o instalatie de refrigerare, acest lucru va fi menţionat în condiţiile de transport ale Certificatului internaţional de conformitate pentru transportul produselor chimice periculoase în vrac şi se va indica presiunea de reglare prescrisă pentru supapa de siguranţă a tancurilor.15.14.2 Instalatia mecanică de refrigerare va menţine marfa la o temperatura mai mica decât temperatura de fierbere, la presiunea de calcul a tancului de marfa.15.14.3 Dacă navele sunt exploatate în zone limitate şi în timpul unor perioade limitate din an sau când efectuează călătorii de durata limitată, Administraţia competenţa poate decide renunţarea la obligaţia ca aceste nave să fie prevăzute cu o instalatie frigorifica. O astfel de decizie va figura în condiţiile de transport ale Certificatului internaţional de conformitate pentru transportul produselor chimice periculoase în vrac, însoţit de limitele geografice şi sezoniere sau limitele duratei voiajului.15.14.4 Trebuie prevăzute conexiuni pentru returnarea la uscat a gazelor emise în timpul încărcării.15.14.5 Fiecare tanc trebuie prevăzut cu un manometru care să indice presiunea în spaţiul ocupat de vapori deasupra mărfii.15.14.6 Dacă marfa este racita, trebuie amplasate termometre în punctul cel mai înalt al tancului şi la fundul tancului.15.14.7.1 Nici un tanc de marfa nu trebuie umplut cu lichid peste limita de 98% din volumul sau la temperatura de referinţa (R).15.14.7.2 Volumul maxim (V(L)) al mărfii ce poate fi încărcată într-un tanc se va determina cu formula:                P(R)   V(L) = 0,98V ─────                P(L)unde: V = volumul tanculuiP(R) = densitatea relativă a mărfii la temperatura de referinţa (R)P(L) = densitatea relativă a mărfii la temperatura de încărcareR = temperatura de referinţa, şi anume temperatura la care presiunea vaporilor de marfa corespunde presiunii de reglare a supapei de siguranţă la presiune15.14.7.3 Limita maxima admisibilă de umplere a fiecărui tanc de marfa trebuie precizată pe o lista aprobată de Administraţia, pentru fiecare temperatura de încărcare aplicabilă şi pentru temperatura de referinţa maxima. Comandantul va păstra în permanenta, la bordul navei un exemplar al acestei liste.15.15 Mărfuri cu temperaturi joase de aprindere şi cu domenii largi de inflamabilitate(Anulat)15.16 Contaminarea mărfii15.16.1 Dacă în coloana "o" a tabelului de la capitolul 17 se fac trimiteri la aceasta secţiune, se va evita ca substantele alcaline sau acide, precum soda caustica sau acidul sulfuric, sa contamineze marfa.15.16.2 Dacă în coloana "o" a tabelului de la capitolul 17 se fac trimiteri la aceasta secţiune, se va evita ca apa sa contamineze marfa. Suplimentar, trebuie aplicate următoarele prevederi:.1 Orificiile de intrare a aerului de la supapele de siguranţă presiune/depresiune în tancurile de marfa trebuie situate la cel puţin 2 m deasupra puntii expuse..2 Apa sau aburul nu trebuie utilizate ca agenţi de transfer al caldurii într-o instalatie de control a temperaturii mărfii prevăzută la capitolul 7..3 Marfa nu trebuie transportată în tancuri de marfa adiacente tancurilor permanente de balast sau de apa, cu excepţia cazului în care aceste tancuri sunt golite şi uscate..4 Marfa nu trebuie transportată în tancuri de marfa adiacente tancurilor de reziduuri sau tancurilor de marfa care conţin balast sau reziduuri sau alte mărfuri care conţin apa care poate declansa reactii periculoase. Pompele, tubulaturile sau conductele de aerisire care deservesc aceste tancuri trebuie separate de echipamentul de aceeaşi natura care deserveşte tancurile care conţin aceasta marfa. Tubulaturile tancurilor de reziduuri sau tubulaturile de balast nu trebuie să traverseze tancuri care conţin aceasta marfa în afară de cazul când tubulaturile sunt închise într-un tunel.15.17 Cerinţe privind ventilatia sporităPentru anumite produse, instalatia de ventilaţie, asa cum este indicată în paragraful 12.1.3, trebuie să asigure o capacitate minima de cel puţin 45 de schimburi de aer pe ora, luând în considerare volumul brut al compartimentului. Canalele de evacuare ale instalaţiei de ventilaţie trebuie să descarce la cel puţin 10 m de deschiderile care dau în încăperile de locuit, de serviciu şi alte încăperi de aceeaşi natura şi prizele de aspiratie aer, şi la cel puţin 4 m deasupra puntii tancurilor.15.18 Cerinţe speciale pentru compartimentul pompelor de marfaPentru anumite produse, compartimentul pompelor de marfa trebuie situat la nivelul puntii, sau pompele de marfa trebuie amplasate direct în tancurile de marfa. Administraţia trebuie să acorde o atenţie specială considerentelor de amplasare a compartimentului pompelor de marfa situate sub punte.15.19 Controlul preaplinului15.19.1 Prevederile acestei secţiuni se aplică când în coloana "o" a tabelului de la capitolul 17 se indica acest lucru şi sunt suplimentare faţă de cerinţele pentru dispozitivul de măsurare a volumului în tancuri.15.19.2 În caz de avarie a alimentarii cu energie a oricărui sistem esenţial pentru siguranţa încărcării se va declansa o alarma de avertizare pentru operatorii care răspund de aceasta operaţie.15.19.3 Operaţiunile de încărcare trebuie întrerupte imediat dacă oricare din sistemele esenţiale pentru siguranţa încărcării încetează sa funcţioneze.15.19.4 Trebuie verificata starea de funcţionare a alarmelor de nivel înainte de începerea încărcării.15.19.5 Alarma de nivel ridicat prescrisă la paragraful 15.19.6 trebuie să fie independenta de sistemul de control al preaplinului prescris în paragraful 15.19.7 şi independenta de dispozitivele prescrise la secţiunea 13.1.15.19.6 Tancurile de marfa trebuie dotate cu o alarma acustica şi luminoasa pentru nivel ridicat care satisface cerinţele paragrafului de la 15.19.1 la 15.19.5 şi care se va declansa când nivelul lichidului în tancul de marfa este pe punctul de a atinge nivelul maxim normal.15.19.7 O instalatie de control a preaplinului tancului de marfa prevăzută în conformitate cu aceasta secţiune, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:.1 să se declanseze, când metodele normale de încărcare a tancurilor nu împiedica lichidul conţinut în tancuri să se ridice deasupra nivelului maxim normal;.2 sa dea o alarma luminoasa şi acustica la preaplinul tancului pentru operatorul de la bordul navei; şi.3 sa transmită un semnal convenit pentru ca, într-o ordine determinata, să se oprească pompele sau să se inchida valvulele instalaţiei de încărcare de la uscat sau să se efectueze ambele operaţiuni şi sa inchida valvulele de pe nava. Acest semnal ca şi oprirea pompelor sau închiderea valvulelor poate depinde de intervenţia operatorului. Utilizarea la bordul navei a valvulelor cu închidere automată nu trebuie permisă decât cu condiţia ca Administraţia şi Autoritatea statului portuar în cauza sa aprobe aceasta utilizare în mod special.15.19.8 Debitul de încărcare (LR) al tancului de marfa nu va depăşi:        3600U   LR = ───── (mp/h)          tunde: U = volumul de ulaj (mp) la care se declanseaza semnalizarea de nivel;t = timpul (s) scurs între declanşarea semnalului şi oprirea completa a fluxului de marfa în tanc, calculat ca suma a timpilor necesari pentru fiecare măsura luată într-o ordine secventiala cum ar fi răspunsul operatorului la semnale, oprirea pompelor şi închiderea valvulelor;şi de asemenea trebuie să se ţină cont de presiunea de calcul a tubulaturii.15.20 Alchil (C(7)-C(9) nitrati (toţi izomerii)15.20.1 Temperatura pe perioada transportului mărfii trebuie să fie menţinută sub 100°C pentru a preveni apariţia unei reactii de descompunere exotermica cu autointretinere.15.20.2 Marfa nu poate fi transportată în recipiente independente sub presiune, permanent fixate pe puntea navei, dacă nu sunt îndeplinite următoarele condiţii:.1 tancurile au o izolatie corespunzătoare la foc; şi.2 nava are o instalatie de udare cu apa pentru tancuri în asa fel încât temperatura mărfii este menţinută sub 100°C şi creşterea temperaturii în tancuri nu trebuie să depăşească 1,5°C/ora în cazul unui incendiu a cărui căldură produce o temperatura de 650°C (1200°F).15.21 Senzori de temperaturaSenzorii de temperatura trebuie utilizaţi pentru supravegherea temperaturii pompei de marfa în scopul detectarii unei supraincalziri datorată defectării pompei. Capitolul 16 Cerinţe privind exploatarea16.1 Cantitatea maxima admisibilă de marfa per tanc16.1.1 În cazul mărfurilor care se transporta la bordul navelor de tipul 1, cantitatea de marfa transportată într-un tanc oarecare nu va depăşi 1250 mc.16.1.2 În cazul mărfurilor care se transporta la bordul navelor de tipul 2, cantitatea de marfa transportată într-un tanc oarecare nu va depăşi 3000 mc.16.1.3 Tancurile în care se transporta lichide la temperatura mediului ambiant trebuie încărcate astfel încât să se evite posibilitatea umplerii lor complete, în timpul voiajului, ca urmare a temperaturii mai ridicate pe care o poate atinge marfa.16.2 Informaţii asupra mărfii16.2.1 La bordul navelor cărora li se aplică acest Cod va exista o copie a acestui Cod sau regulile naţionale care conţin prevederile acestui Cod.16.2.2 Orice marfa oferită pentru transportul în vrac trebuie indicată în documentele de transport maritim prin numele ei tehnic, corect. Când marfa este un amestec, se va efectua o analiza chimica care să indice elementele ei constitutive periculoase cu contribuţie principala la pericolele pe care le prezintă marfa, sau o analiza completa, dacă aceasta este posibila. Aceasta analiza trebuie certificată de către producător sau de către un expert independent autorizat de către Administraţie.16.2.3 Informaţii asupra mărfii trebuie să existe la bord şi să fie puse la dispoziţia tuturor celor interesaţi dând datele necesare cu privire la transportul în siguranţa al mărfii. Aceste informaţii trebuie să cuprindă un plan de încărcare ce va fi păstrat într-un loc accesibil, indicând toate mărfurile de la bord inclusiv fiecare produs chimic periculos transportat:.1 o descriere completa a proprietăţilor fizice şi chimice ale produsului, inclusiv reactivitatea, necesare pentru siguranţa stocării mărfii;.2 măsurile ce trebuie luate în caz de deversari sau scurgeri;.3 măsurile ce trebuie luate în caz de contact accidental cu persoanele de la bord;.4 procedurile şi agenţii utilizaţi pentru combaterea incendiului;.5 procedeele pentru transferul mărfii, curatarea tancului, degazarea şi balastarea;.6 în cazul mărfurilor pentru care se cere a fi stabilizate sau inhibate conform cerinţelor de la paragrafele 15.1, 15.5.11 sau 15.13.3 marfa va fi refuzată dacă nu se prezintă certificatul cerut de aceste paragrafe.16.2.4 Dacă nu exista informaţii suficiente pentru siguranţa transportului mărfii, marfa va fi refuzată.16.2.5 Mărfurile care degaja vapori foarte toxici nedetectabili nu trebuie să fie transportate, în afară de cazul când se adauga în mărfuri aditivi perceptibili.16.2.6 Dacă prezentul paragraf este menţionat în coloana "o" a tabelului din capitolul 17, vascozitatea mărfii la 20°C trebuie să fie specificată în documentul de expediţie şi, dacă vascozitatea mărfii depăşeşte 25 mPa.s la 20°C, atunci în documentul de transport trebuie specificată temperatura la care vascozitatea mărfii este de 25 mPa.s.16.2.7 Dacă prezentul paragraf este menţionat în coloana "o" a tabelului din capitolul 17, vascozitatea mărfii la 20°C trebuie să fie specificată în documentul de transport şi, dacă vascozitatea depăşeşte 60 mPa.s la 20°C, atunci în documentul de transport trebuie specificată temperatura la care vascozitatea mărfii este de 60 mPa.s.16.2.8 Dacă prezentul paragraf este menţionat în coloana "o" a tabelului din capitolul 17 şi exista posibilitatea ca marfa să fie descarcata într-o zona specială, vascozitatea mărfii la 20°C trebuie să fie specificată în documentul de expediţie şi dacă vascozitatea depăşeşte 25 mPa.s la 20°C, atunci în documentul de expediţie trebuie specificată temperatura la care vascozitatea mărfii este de 25 mPa.s.16.2.9 Dacă prezentul paragraf este menţionat în coloana "o" a tabelului din capitolul 17, atunci în documentul de expediţie trebuie indicat punctul de topire.16.3 Pregătirea personalului16.3.1 Toţi membrii echipajului trebuie pregatiti în mod corespunzător pentru utilizarea echipamentului de protecţie şi trebuie să aibă instruirea de baza pentru măsurile pe care trebuie să le ia în caz de situaţie critica corespunzător funcţiei lor.16.3.2 Personalul care ia parte la operarea mărfii trebuie pregătit în mod corespunzător cu procedurile de manipulare a mărfii.16.3.3 Ofiţerii trebuie pregatiti în legătură cu procedurile de urgenta utilizate în caz de scurgeri, deversari sau incendiu care se extind asupra mărfii respective. Un număr suficient dintre ei trebuie să fie instruit şi pregătit în mod special ca să poată acorda primul ajutor în funcţie de mărfurile transportate.16.4 Deschiderile şi accesul în tancurile de marfa16.4.1 În cursul manipulării şi transportului mărfurilor care degaja vapori inflamabili sau toxici sau ambele, sau când în cursul operaţiunilor de balastare care urmează după descărcarea acestor mărfuri, sau dacă se incarca sau descarca marfa, capacele tancurilor de marfa trebuie menţinute tot timpul închise, în timpul transportului unor mărfuri periculoase, capacele tancurilor, deschiderile pentru ulaj şi observare vizuala, precum şi capacele de acces pentru spalarea tancului nu trebuie să fie deschise decât în caz de necesitate.16.4.2 Personalul nu va pătrunde în tancurile de marfa, în spaţiile goale adiacente tancurilor, în spaţiile de manipulare a mărfii sau în alte spaţii închise, în afară cazului în care:.1 compartimentul este complet degazat de vaporii toxici şi conţinutul în oxigen este suficient; sau.2 personalul este dotat cu aparate de respiratie sau alte echipamente de protecţie necesare şi dacă întreaga operaţie se efectuează sub supravegherea atenta a unui ofiţer responsabil.16.4.3 Dacă pericolul existent este numai pericol de incendiu, personalul nu va pătrunde în aceste compartimente decât sub supravegherea atenta a unui ofiţer responsabil.16.5 Stocarea esantioanelor de marfa16.5.1 Esantioanele care se păstrează la bord trebuie stocate într-un loc numit, situat în zona de marfa sau în mod excepţional, în alt loc aprobat de Administraţie.16.5.2 Spaţiul de stocare al esantioanelor va fi:.1 divizat în alveole pentru a evita deplasarea pe mare a sticlelor de stocare;.2 construit dintr-un material rezistent la acţiunea diferitelor lichide propuse spre a fi păstrate la bord; şi.3 prevăzut cu instalaţii de ventilaţie corespunzătoare.16.5.3 Esantioanele care reactioneaza periculos între ele nu trebuie stocate unul lângă altul.16.5.4 Esantioanele nu trebuie păstrate la bord mai mult timp decât este necesar.16.6 Mărfuri care nu trebuie să fie expuse la căldură excesiva16.6.1 Dacă exista posibilitatea producerii unei reactii periculoase a mărfii, cum ar fi polimerizarea, descompunerea, instabilitatea termica sau emanarea gazelor, ca urmare a unei supraincalziri locale a mărfii într-un tanc sau dintr-o tubulatura aferentă, aceasta marfa va fi încărcată şi transportată corespunzător, separată de celelalte produse a căror temperatura este suficient de ridicată pentru a amorsa o reactie a acestei marfi (vezi aliniatul 7.1.5.4).16.6.2 Serpentinele de încălzire situate în tancurile care conţin acest produs trebuie blocate sau asigurate prin mijloace echivalente.16.6.3 Produsele sensibile la căldură nu trebuie transportate în tancurile de punte neizolate.16.6.4 Pentru evitarea temperaturilor ridicate aceasta marfa nu trebuie transportată în tancuri de punte.16.7 Cerinţe suplimentare privind exploatareaÎn următoarele paragrafe ale Codului sunt date cerinţele suplimentare privind exploatarea:   3.1.1 15.3.8 15.8.23.3   3.1.2.1 15.4.6 15.8.23.4   3.1.2.2 15.5 15.8.25.1   3.1.4 15.6.1 15.8.25.2   3.5.2 15.6.3 15.8.25.3   3.7.4 15.6.4 15.8.26.1   7.1.2 15.7.1 15.8.26.2   7.1.6.3 15.7.6 15.8.26.3   9.1.4 15.7.11 15.8.27   9.2 15.8.1 15.8.28   11.3.2 15.8.2 15.8.29   11.4 15.8.3 15.9   12.1.2 15.8.4 15.10.1   12.2 15.8.5 15.11.4   13.2.1 15.8.7 15.11.6   13.2.2 15.8.14.2 15.12.3.1   13.2.3 15.8.14.3 15.13   13.2.4 15.8.16 15.14.7.1   Cap. 14 15.8.17 15.14.7.2   15.1 15.8.18 15.14.7.3   15.3.1 15.8.19 15.16   15.3.7 15.8.20 15.19.8 Capitolul 16A Măsuri suplimentare pentru protecţia mediului marin16A.1 Generalitati16A.1.1 Prevederile acestui capitol se aplică navelor ce transporta produse clasificate ca fiind substanţe lichide nocive din categoria A, B, sau C enumerate în capitolul 17.16A.2 Condiţii de transport16A2.1 Condiţiile de transport pentru produsele înscrise în Certificatul internaţional de conformitate pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, trebuie să reflecte cerinţele regulii 5A din Anexa II la MARPOL 73/78.16A.2.2 O substanţa din categoria B, cu o temperatura de topire mai mare sau egala cu 15°C, nu trebuie transportată în orice tanc de marfa, cu o delimitare formată de tabla bordajului şi trebuie transportată numai într-un tanc de marfa prevăzut cu o instalatie de încălzire a mărfii.16A.3 Manual referitor la proceduri şi amenajări16A.3.1 Fiecare nava trebuie prevăzută cu Manual referitor la proceduri şi amenajări adecvat navei în concordanta cu prevederile Normelor pentru proceduri şi amenajări pentru descărcarea substanţelor lichide nocive şi aprobat de Administraţie.16A.3.2 Fiecare nava trebuie să fie dotată cu echipamentele şi amenajările menţionate în Manualul referitor la proceduri şi amenajări. Capitolul 17 Rezumatul cerinţelor minimeAmestecurile de substanţe lichide nocive care prezintă numai riscuri de poluare şi care sunt clasificate provizoriu potrivit regulii 3(4) din Anexa II la MARPOL 73/78, pot fi transportate în conformitate cu cerinţele Codului aplicabile celei mai apropiate poziţii de includere în acest capitol pentru "lichide nocive, dacă nu se specifică altfel".NOTE EXPLICATIVEDenumirea produsului Numele produselor nu sunt întotdeauna identice cu(coloana a) numele care figurează în editiile anterioare ale                           acestui Cod sau ale Codului BCH.Număr ONU Numărul acordat fiecărui produs figurează în(coloana b) recomandările propuse de Comitetul de experţi ai                           Naţiunilor Unite în domeniul transportului mărfurilor                           periculoase. Numerele ONU, când sunt utilizate sunt                           date cu titlu informativ.Categoria de poluare Litera A, B, C sau D semnifica categoria de poluare(coloana c) stabilită pentru fiecare produs în conformitate cu                           Anexa II la MARPOL 73/78. "III" semnifica produsul ce                           a fost evaluat şi stabilit în afară categoriilor A,                           B, C sau D.                           Categoria de poluare înscrisă între paranteze indica                           faptul ca produsul a fost inclus provizoriu în                           aceasta lista şi sunt necesare date suplimentare                           pentru a completa evaluarea pericolelor pe care le                           prezintă. Până când se va termina evaluarea                           pericolelor, se va folosi categoria de poluare                           acordată.Riscuri "S" semnifica ca produsul figurează în Cod datorită(coloana d) pericolelor pe care le prezintă pentru siguranţa;                           "P" semnifica ca produsul figurează în Cod datorită                           pericolelor pe care le prezintă din punct de vedere                           al poluarii;                           "S/P" semnifica ca produsul figurează în Cod datorită                           pericolelor pe care le prezintă atât din punct de                           vedere al siguranţei cat şi al poluarii.Tipul navei 1 = nava de tipul 1 (2.1.2)(coloana e) 2 = nava de tipul 2 (2.1.2)                           3 = nava de tipul 3 (2.1.2)Tipul tancului 1 = tanc independent (4.1.1)(coloana f) 2 = tanc structural (4.1.2)                           G = tanc cu golire gravitationala (4.1.3)                           P = tanc de presiune (4.1.4)Evacuarea aerului din Deschisă: aerisire în sistem deschistanc (coloana g) Control.: aerisire în sistem controlat                           SR: supapa de siguranţăControlul atmosferei Inert: inertizare (9.1.2.1)din tanc Strat: protecţie cu lichid sau gaz (9.1.2.2)(coloana h) Uscat: prin uscare (9.1.2.3)                           Vent.: naturala sau artificiala (9.1.2.4)Echipament electric T1 până la T6. clase de temperaturi(coloana i) IIA, IIB, sau IIC: grupe de aparate                           NF: produs neinflamabil (10.1.6)                           Da: temperatura de inflamabilitate mai                                              mare de 60°C (încercare în creuzet                                              închis) (10.1.6)                           Nu: temperatura de inflamabilitate nu                                              depăşeşte 60°C (încercare în                                              creuzet închis) (10.1.6)Dispozitiv de măsurare O: tip deschis (13.1.1.1)(coloana j) R: tip cu deschidere limitată (13.1.1.2)                           C: tip închis (13.1.1.3)                           I: tip indirect (13.1.1.3)Detectarea vaporilor F: vapori inflamabili(coloana k) T: vapori toxiciProtecţia contra A: spuma rezistenta la alcooli (sau spuma cuincendiilor utilizări multiple)(coloana l) B: spuma obişnuită; conţine toate spumele ce nu                                sunt rezistente la alcooli şi, în mod deosebit,                                spumele fluoroproteice şi cele ce formează o                                pelicula apoasa (AFFF)                           C: pulverizarea apei                           D: produs chimic uscat                           Nu: nu este prevăzută nici o cerinţa specială în                                prezentul CodMateriale de construcţie N: vezi paragraful 6.2.2(coloana m) Z: vezi paragraful 6.2.3                           Y: vezi paragraful 6.2.4                           Rubrica necompletata semnifica faptul că nu exista                           nici o prevedere specială referitoare la materialele                           de construcţie.Protecţia căilor E: vezi paragraful 14.2.8respiratorii şi a ochilor Nu: nu este prevăzută nici o cerinţa specială în(coloana n) prezentul Cod.Notatia "Nu" semnifica ca pentru produsul respectiv nu este nici o cerinţa* Font 7┌──────────────────────────┬─────┬───┬────┬───┬────┬────────┬──────┬──────────────┬────┬────┬─────┬──────┬────┬────────────┐│ a │ b │ c │ d │ e │ f │ g │ h │ i │ j │ k │ l │ m │ n │ o ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ Echipament │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ electric │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Denumirea produsului │Numar│Ca-│Ris-│Tip│Tip │ Evacu- │ Con- │ i` │i`` │i```│Dis-│De- │Pro- │Mate- │Pro-│ Cerinţe ││ │ ONU │te-│curi│na-│tanc│ area │trolul│Cla-│Gru-│Tem-│po- │tec-│tec- │riale │tec-│ speciale ││ │ │go-│ │va │ │aerului │atmo- │ sa │ pa │pe- │zi- │ta- │ tia │ de │tia │ (vezi ││ │ │ria│ │ │ │ din │sferei│ │ │ra- │tiv │rea │con- │ con- │cai-│ capitolul ││ │ │de │ │ │ │ tanc │ din │ │ │tu- │ de │va- │ tra │struc-│lor │ 15) ││ │ │po-│ │ │ │ │ tanc │ │ │ ra │ma- │po- │ în- │ tie │res-│ ││ │ │lu-│ │ │ │ │ │ │ │ de │su- │ri- │cen- │ │pi- │ ││ │ │are│ │ │ │ │ │ │ │în- │rare│lor │dii- │ │ra- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fla-│ │ │ lor │ │to- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ma- │ │ │ │ │rii │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bi- │ │ │ │ │şi a│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │li- │ │ │ │ │ o- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tate│ │ │ │ │chi-│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │> 60│ │ │ │ │lor │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ °C │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────├─────├───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de amil │1104 │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de benzil │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de butil │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de ciclohexil │2243 │(B)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de decil │ │(B)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de 2-etoxietil │1172 │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de eter butilic al │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ ││etilenglicolului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de eter metilic al │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ ││etilenglicolului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de heptil │ │(B)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de hexil │1233 │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de metilamil │1233 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de nonil │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de n-octil │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetat de vinil │1301 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetocianhidrina │1541 │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ C │ T │ A │ Y1 │ E │15.1, 15.12,││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 16.6.3 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acetonitril │1648 │III│ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid acetic │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Nu │ R │ F │ A │Y1, Z │ E │15.11.2 până││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.11.4, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6 până││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.11.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid acrilic │2218 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ Y1 │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid alchilbenzensulfonic │2584,│ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.7, ││ │2586 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid alchilbenzensulfonic,│ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ E │16.2.7 ││sare de sodiu în soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid azotic │2031 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ │ E │15.11, ││(mai puţin de 70%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid azotic │2031 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ C │ T │ Nu │ │ E │15.11, ││(70% şi mai mult) │2032 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 ││ │ (h) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid butiric │2820 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ Nu │ A │ Y1 │ Nu │15.11.2 până││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.11.4, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6 până││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.11.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid cloracetic (80% sau │1750 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ C │ Nu │ Nu │ Y5 │ Nu │15.11.2, ││mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid clorhidric │1789 │ D │ S │ 3 │ 1G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ │E(f)│15.11 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ N1 │ Nu │ ││4-clor-2-metilfenoxiacetic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││soluţie de sare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dimetilamina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid clorsulfonic │1754 │ C │S/P │ 1 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ C │ T │ Nu │ │ E │15.11.2 până││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.11.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid crezilic, defenolizat│ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid crezilic, sare de │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ Nu │ N8 │ Nu │15.19.6 ││sodiu în soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid decanoic │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.7 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid 2,4- │ │ A │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ N1 │ Nu │15.19.6 ││diclorfenoxiacetic, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││soluţie de sare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dietanolamina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid 2,4 │ │ A │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ N1 │ Nu │15.19.6 ││diclorfenoxiacetic, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││soluţie de sare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dimetil-amina (70% sau mai│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid 2- sau │2511 │(C)│S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ Y1 │ Nu │15.11.2 până││5-clorpropionic │ (n) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.11.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid │ │ A │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ N1 │ Nu │15.19.6 ││2,4-diclorfenoxiacetic, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││soluţie de sare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││triizopropanolamina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│Uscat │ │ │ Da │ R │ Nu │ A │ Y5 │ Nu │15.11.2, ││2,2-diclorpropionic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid dimetil octanoic │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid fluorosilicic │1778 │ C │S/P │ 3 │ 1G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ │ E │15.11 ││(20-30%) în soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││apoasa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│ │1779 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Nu │ R │ T │ A │Y2, Y3│ E │15.11.2 ││Acid formic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(v) │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│ │1805 │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.11.1 ││Acid fosforic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.7, ││2-hidroxi-4-(metiltio)- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 ││butanoic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid lauric │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.A.2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid metacrilic │2531 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │ A │ Y1 │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid neodecanoic │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│ │1848 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Nu │ R │ F │ A │ Y1 │ E │15.11.2 ││Acid propionic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid sulfonitric │1796 │(C)│S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ C │ T │ Nu │ │ E │15.11, ││(amestec acid azotic şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.2, ││acid sulfuric) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid sulfuric │1830 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.11, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid sulfuric, epuizat │1832 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.11, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid tridecanoic │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid trimetilacetic │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ Nu │ A │ Y1 │ Nu │15.11.2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acid undecanoic │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acizi grasi din ulei de │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.7 ││cocos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acizi grasi din ulei de │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.7 ││tall (cu mai puţin de 20% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││conţinut în acizi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 ││rezinici) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acizi grasi din ulei de │ │ B │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││tall, sare de bariu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acizi naftenici │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acrilamida în soluţie │2074 │ D │ S │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ C │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.12.3, ││(50% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acrilat de butil │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.13, ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acrilat de decil │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T3 │IIA │ Da │ O │ Nu │A, C,│ N2 │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acrilat de etil │1917 │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │ E │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acrilat de 2-etilhexil │ │ B │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T3 │IIB │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acrilat de 2-hidroxietil │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ C │ T │ A │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acrilat de metil │1919 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │ E │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Acrilonitril │1093 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIB │ Nu │ C │F-T │ A │N3, Z │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Adiponitril │2205 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIB │ Da │ R │ T │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Aduct fumaric de │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.19.6, ││colofoniu, dispersie în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 ││apa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alaclor tehnic (90% │ │ B │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, C │ Y1 │ Nu │15.19.6, ││sau mai mult) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.A.2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcani [(C(6)-C(9)] │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchilamine în amestec │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │15.19.6, ││cu sulfo-hidrocarburi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 ││[C(18)+], lant lung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchilati pentru │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ B │ │ Nu │15.19.6 ││aviatie (parafine C(8) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi izoparafine inter. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││fierb. [95-120°C] (bb) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchil (C(3)-C(14) │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │15.19.6, ││ditiofosfat de zinc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchil-aril polieteri │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │16.2.7, ││[C(11)-C(20)] lant lung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchil-aril [C(7)-C(16)] │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │16.2.7, ││ditiofosfat de zinc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchilbenzen, │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││alchilindan, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││alchilindena în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││[fiecare C(12)-C(17)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchilbenzeni [C(3)-C(4)] │ │ A │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchilbenzeni C(5)-C(8) │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchilnitrati [C(7)-C(9)] │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.20, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.3 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchilfenol [C(7)-C(11)] │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.9.6, ││poli (4-12) etoxilat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchilsalicilat de │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │16.2.7, ││calciu [C(13)+] lant lung │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchilsalicilat de │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │16.2.7, ││magneziu [C(11)] lant lung│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchilsulfonati de sodiu │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │16.2.6 ││[C(14)-C(17)], soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 60-65% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcool alilic │1098 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIB │ Nu │ C │F-T │ A │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcool benzilic │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcool decilic │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9(s) │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcool dodecilic │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcool furfurilic │2874 │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcool metilamilic │2053 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcool nonilic │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcooli [C(12)-C(15)] │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││poli (1-6) etoxilati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcooli [C(12)-C(15)] │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││poli (7-19) etoxilati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcooli [C(12)-C(15)] │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ ││poli (20+) etoxilati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcooli [C(6)-C(17)] │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││secundari poli (3-6) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││etoxilati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcooli [C(6)-C(17)] │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││secundari poli (7-12) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││etoxilati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alcool undecilic │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2(r) │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Aldehida butirica │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T3 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.16.1, ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Aldehida-crotonica │1143 │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T3 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Aldehida-glutarica, │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.16.1 ││soluţie (50% sau mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Aldehida de octal │1191 │(B)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Aldehida-propionica │1275 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │ A │ │ E │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Aluminat de sodiu, soluţie│1819 │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ N1 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Aminoetiletanolamina │ │(D)│ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ O │ Nu │ A │ N1 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│N Aminoetilpiperazina │2815 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │ A │ N2 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2-(2-Aminoetoxi)etanol │3055 │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, D │ N2 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2-Amino 2 metil-1-propanol│ │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ N1 │ Nu │ ││(90% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Amoniac, soluţie apoasa │2672 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │A, B,│ N4 │E(a)│ ││(28% sau mai puţin) │(m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│ │1715 │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ Y1 │ E │15.11.2 ││Anhidrida acetică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Anhidrida ftalica │2214 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ R │ Nu │A, D │ │ Nu │16.2.7 ││(topitura) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Anhidrida maleica │2215 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ Nu │A(g),│ │ Nu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Anhidrida propionica │2496 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ R │ T │ A │ Y1 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Anilina │1547 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ C │ T │ A │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Aromate policiclice [C(2+)│ │ A │ P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ Nu │A, D │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Alchil-aril-polieteri │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │15.19.6, ││[C(9)-C(20)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Azotat de amoniu │ │ D │ S │ 2 │ 1G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ Y4 │ Nu │15.2, ││(93% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.4, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.18, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Azotit de sodiu, soluţie │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.12.3.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.3.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Azotat feric/Acid azotic │ │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ │ E │15.11, ││în soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Benzen şi amestecuri având│1114 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Nu │ C │F-T │A, B │ │ Nu │15.12.1, ││10% benzen sau mai mult*) │ (t) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Bisulfit de amoniu, │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ Y5 │ Nu │15.16.1, ││soluţie (70% sau mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1 ││puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.3 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Bromclormetan │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ N3 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Butena (oligomeri) │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Butilamina (toţi izomerii)│ │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │ A │ N1 │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Butilbenzen │2709 │ A │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Butirat de butil │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Butirat de etil │1180 │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Butirat de metil │1237 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│p-Cimen (bb) │2046 │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │└──────────────────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────┴────────────┘------------   *) Pentru amestecurile care nu conţin alţi compuşi ce ar putea provoca riscuri pentru siguranţa şi a căror categorie depoluare este C sau mai puţin.┌──────────────────────────┬─────┬───┬────┬───┬────┬────────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬──────┬────┬────────────┐│1,5,9-Ciclododecatriena │ │ A │S/P │ 1 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │ A │ N2 │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Cicloheptan (bb) │2241 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ciclohexan (bb) │1145 │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ciclohexanona │1915 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ N5 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ciclohexanona/Ciclohexanol│ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │F-T │ A │ N5 │ Nu │ ││în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ciclohexilamina │2357 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T3 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, C │ N1 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,3-Ciclopentadiena, dimer│ │ B │ P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││(topitura) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ciclopentan (bb) │1146 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ciclopentena │2246 │(B)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorat de sodiu, soluţie │2428 │III│ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.9, ││(50% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorbenzen │1134 │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, B │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorhidrine (brute) │ │(D)│ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIA │ Nu │ C │F-T │ A │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Cloroform │1888 │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│o-Clornitrobenzen │1578 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ C │ T │A, B,│ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.17 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│m-Clortoluen │2238 │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, B │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│o-Clortoluen │2238 │ A │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, B │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│p-Clortoluen │2238 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, B │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clortolueni, │2238 │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, B │ │ Nu │15.19.6 ││(izomeri în amestec) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorura de alil │1100 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ C │F-T │ A │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorura de aluminiu (30% │ │ D │ S │ 3 │ 1G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ │E(f)│15.11 ││sau mai puţin)/Acid │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││clorhidric (20% sau mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puţin), soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorura de acetil │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorura de benzensulfonil │2225 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │A, D │ N1 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorura de benzil │1738 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ C │ T │A, B │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorura ferica, soluţie │2582 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.11, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorura de potasiu, │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │ ││soluţie (10% sau mai mult)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorura de n-propil │1278 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │A, B │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Clorura de viniliden │1303 │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│inert │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ B │ N5 │ E │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Colofoniu │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2. │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Copolimer alchil-acrilat/ │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││vinil piridina în soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Creozot │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ O │ Nu │A, D │ │ Nu │15.19.6 ││(din gudron de cărbune) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Creozot (din lemn) │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ O │ Nu │A, D │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Crezoli (toţi izomerii) │2076 │ A │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Compuşi antidetonanti │1649 │ A │S/P │ 1 │ 1G │Control.│ Nu │ T4 │IIA │ Nu │ C │F-T │A, C │ │ E │15.6, ││pentru motor (conţinând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, ││alchili de plumb) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.18, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Decena │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Deşeuri chimice lichide │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │ A │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20.5.1 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diacetat al │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ ││etilenglicolului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dibrommetail │ │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ N3 │ Nu │15.12.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dibrometilena │1605 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ C │ T │ Nu │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dibutilamina │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, C,│ N4 │ Nu │15.19.6 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dibutil-hidrogen - │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││fosfonat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dibutilftalat │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diclorbenzen │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ R │ T │A, B,│ N5 │ Nu │15.19.6, ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │16.2.6(x), ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9.(y), ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.A.2.2(z) │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│3,4-Diclor-1-butena │ │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │A, B,│ │ E │15.12.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dicloretilena │1184 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ N4 │ Nu │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,1-Dicloretan │2362 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ │ E │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2,4-Diclorfenol │2021 │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│uscat │ │ │ Da │ R │ T │ A │ N1 │ Nu │15.19.6 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,6 -Diclorhexan │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ T │A, B │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diclormetan │1593 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ R │ T │ Nu │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,1-Diclorpropan │ │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, B │ Z │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,2-Diclorpropan │1279 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, B │ Z │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,3-Diclorpropan │ │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, B │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,3-Diclorpropena │2047 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ C │F-T │A, B │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diclorpropena │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │A, B,│ │ E │15.12, ││Diclorpropan în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.17 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dicromat de sodiu, soluţie│ │ C │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ C │ Nu │ Nu │ N2 │ Nu │15.12.3, ││(70% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dietanolamina │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ O │ Nu │ A │ N2 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dietilamina │1154 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ N1 │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dietilaminoetanol │2686 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, C │ N1 │ E │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2,6-Dietilanilina │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │B, C,│ N4 │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dietilbenzen │2049 │ A │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dietilftalat │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Di-(2-etilhexil) acid │1902 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, D │ N2 │ Nu │ ││fosforic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dietilentriamina │2079 │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ O │ Nu │ A │ N2 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dietilsulfat │1594 │(B)│S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ C │ T │ A │ N3 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Difenil │ │ A │ P │ 1 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ B │ │ Nu │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Difenilamina, alchilat │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Difenil eter │ │ A │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Difenil/difenil eter în │ │ A │ P │ 1 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ B │ │ Nu │15.19 ││amest. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Difenil eter/Difenil fenil│ │ A │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││eter în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Difenilmetan diizocianat │2489 │(B)│S/P │ 2 │ 2G │Control.│uscat │ │ │ Da │ C │ T │A, B,│ N5 │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(b) │ │(b) │C(c),│ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Di-n-hexil adipat │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diizobutilamina │2361 │(C)│S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, C,│ N1 │ Nu │15.2.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diizobutilena │2050 │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diizobutil ftalat │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diizocianat de izoforona │2290 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│Uscat │ │ │ Da │ C │ T │A, B,│ N5 │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diizopropanolamina │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ O │ Nu │ A │ N2 │ Nu │16.2.7 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diizopropilamina │1158 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ C │F-T │ A │ N2 │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Diizopropilbenzen │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│N,N-Dimetilacetamida, │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │ B │ N4 │ Nu │15.12.1, ││soluţie (40% sau mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17 ││puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dimetiladipat │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dimetilamina, soluţie │1160 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, C,│ N1 │ Nu │15.12, ││(45% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dimetilamina, soluţie │1160 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │A, C,│ N1 │ E │15.12, ││(mai mult de 45%, dar nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.17, ││mai mult de 55%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dimetilamina, soluţie │1160 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │A, C,│ N1 │ E │15.12, ││(mai mult de 55%, dar nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.14, ││mai mult de 65%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│N,N-Dimetil-ciclohexil- │2264 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, C │ N1 │ Nu │15.12, ││amina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dimetiletanolamina │2051 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T3 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, D │ N2 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dimetilformamida │2265 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, D │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dimetilglutarat │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dimetilftalat │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dimetilfosfina │ │(B)│S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │A, D │ │ Nu │15.12.1 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dimetilsuccinat │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dinitrotoluen (topitura) │1600 │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ C │ T │ A │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ (o)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.21 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,4-Dioxan │1165 │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIB │ Nu │ C │F-T │ A │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dioxid de deciloxitetra- │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │ A │ │ Nu │15.19.6 ││hidrotiofen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Disulfura de carbon │1131 │ B │S/P │ 2 │ 1G │Control.│Strat.│ T6 │IIC │ Nu │ C │F-T │ C │ │ E │15.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ + │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │inert │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Disulfonat al eterului │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.19.6 ││dodecilic difenilic, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dipentena │2052 │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Di-n-propilamina │2383 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │ A │ N2 │ Nu │15.12.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dodecena (toţi izomerii) │ │(B)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dodecilamina/Tetradecil- │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │A, D │ N2 │ Nu │15.19.6 ││amina în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dodecil dimetilamina/ │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │B, C,│ N4 │ Nu │15.19.6 ││Tetradecildimetilamina în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │ ││amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Dodecilfenol │ │ A │ P │ 1 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Epiclorhidrina │2023 │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIB │ Nu │ C │F-T │ A │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ester glicidil al acidului│ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││C(10)trialchilacetic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etanolamina │2491 │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ O │F-T │ A │ N2 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Eter n-butilic │1149 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│Inert │ T4 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.4.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Eter diclor etilic │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ N5 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Eter 2,2`- │2490 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │A, C,│ N5 │ Nu │15.12, ││diclorizopropilic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Eter diglicidil bisfenol A│ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Eter diglicidil bisfenol F│ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Eter etilic │1155 │III│ S │ 2 │ 1G │Control.│inert │ T4 │IIB │ Nu │ C │F-T │ A │ N7 │ E │15.4, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Eter izopropilic │1159 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│inert │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.4.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.13.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Eter monoalchilat al │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││etilenglicolului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etilamina │1036 │(C)│S/P │ 2 │ 1G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ C │F-T │C, D │ N2 │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etilamina, soluţie │2270 │(C)│S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │A, C │ N1 │ E │15.12, ││(72% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etilamilcetona │2271 │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etilbenzen │1175 │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│N-Etilbutilamina │ │(C)│S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │ A │ N1 │ Nu │15.12.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etilen cianhidrina │ │(D)│ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │IIB │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etilciclohexan (bb) │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│N-Etil-ciclohexilamina │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │ A │ N1 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etilen clorhidrina │1135 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ C │F-T │A, D │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etilenoxid/Propilenoxid, │2983 │ C │S/P │ 2 │ 1G │Control.│inert │ T2 │IIB │ Nu │ C │F-T │A, C │ │ Nu │15.8, ││amestecuri ce conţin nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12, ││mai mult de 30%, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, ││greutate, etilenoxid │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etil-vinil-eter │1302 │ C │S/P │ 2 │ 1G │Control.│inert │ T3 │IIB │ Nu │ C │F-T │ A │ N6 │ E │15.4, 15.13,││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etilendiamina │1604 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ N2 │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etilidennorbornena │ │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, D │ N4 │ Nu │15.12.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2-Etilhexilamina │2276 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │ A │ N2 │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│o-Etilfenol │ │(A)│S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ O │ Nu │ B │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2-Etil-3-propilacroleina │ │(A)│S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Etiltoluen │ │(B)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1-Fenil-1-xililetan (bb) │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Fenol │2312 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ C │ T │ A │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Formaldehida, soluţie │1198 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │E(e)│15.16.1, ││(45% sau mai puţin) │(d). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │2209 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Formiat de metil │1243 │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │ A │ │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Fosfati de │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││triizopropilfenil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Fosfor (galben sau alb) │ │ A │S/P │ 1 │ 1G │Control.│Strat │ │ │ Nu │ C │ Nu │ C │ │ E │15.7, 15.19 ││ │ │ │ │ │ │ │ + │ │ │(k) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │vent./│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │inert.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Fosforosulfona a │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │16.2.7, ││poliolefinei, derivati de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 ││bariu [C(28)-C(250)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Furfurol │1199 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.9.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ftalat de butil-benzil │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Gudron de cărbune │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ R │ Nu │B, D │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Heptan │1206 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) (bb) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Heptanol │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) (q) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Heptena │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) (bb) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hexametilendiamina, │1783 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │ A │ N2 │ Nu │15.19.6, ││soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hexametilenimina │2493 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, C │ N1 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hexan │1208 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) (bb) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hexena │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) (bb) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hidroborat de sodiu (15% │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ N1 │ Nu │16.2.7 ││sau mai puţin)/Hidroxid │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de sodiu, soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hidrosulfura de sodiu │2949 │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│Vent. │ NF │ R │ T │ Nu │ │ Nu │15.16.1, ││(45% sau mai puţin), │ │ │ │ │ │ │ sau │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││soluţie │ │ │ │ │ │ │Strat │ │ │ │ │ │ │16.2.9 ││ │ │ │ │ │ │ │(gaz) │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hidrosulfura de sodiu/ │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │ A │ N1 │ E │15.12, ││Hidrosulfura de amoniu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, ││soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 16.6.3 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hidroxid de potasiu, │1814 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ N8 │ Nu │16.2.9 ││soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hidroxid de sodiu, │1824 │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ N8 │ Nu │ ││soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hipoclorit de sodiu, │1791 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ Nu │ Nu │ N5 │ Nu │15.16.1 ││soluţie (15% sau mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hipoclorit de calciu, │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ Nu │ Nu │ N5 │ Nu │15.16.1 ││soluţie (15% sau mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Hipoclorit de calciu │ │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control │ Nu │ NF │ R │ Nu │ Nu │ N5 │ Nu │15.16.1, ││(soluţie mai mult de 15%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Icosa oxipropan-2,3-diol │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1-Izobutirat de 2,2,4- │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ ││trimetil-1,3-pentandiol │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Izoforondiamina │2289 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │ A │ N2 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Izoforondiizocianat │2290 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│Uscat │ │ │ Da │ C │ T │A, B,│ N5 │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Izopren │1218 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T3 │IIB │ Nu │ R │ F │ B │ │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.16.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Izopropanolamina │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ O │F-T │ A │ N2 │ Nu │16.2.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Izopropilamina │1221 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ C │F-T │C, D │ N2 │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, 15.19│├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Izopropilamina, soluţie │ │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │C, D │ N1 │ E │15.12, 15.19││(70% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Izopropil ciclohexan (bb) │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lactonitril, soluţie │ │ B │S/P │ 2 │ 1G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ C │ T │A, C,│ Y1 │ E │15.1, 15.12,││(80% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.17 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 16.6.3 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, N.F., (1) │ │ A │ P │ 1 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19 ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││....) Nav. 1, Cat. A*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, F., (2) │ │ A │ P │ 1 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19 ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││....) Nav. 1, Cat. A*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────┴────────────┘-----------------    *) În cazul unei marfi n.s.a. special evaluată ca aparţinând acestei grupe n.s.a. ce este transportată la bordul navei se va include aceasta rubrica în documentul de expediţie şi se va menţiona denumirea comercială a mărfii şi una sau doua componente de baza. Prescurtarile utilizate semnifica:    N.F.: punctul de inflamabilitate mai mare           de 60°C (încercare în creuzet închis) Nav.: tipul navei    F: punctul de inflamabilitate mai mic        de 60°C (încercare în creuzet închis) Cat.: categoria de poluare    n.s.a.: nespecificat altfel T.t.: punct de topire┌──────────────────────────┬─────┬───┬────┬───┬────┬────────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬──────┬────┬────────────┐│Lichid nociv, N.F., (3) │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││....) Nav. 2, Cat. A*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, F., (4) │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││comercială, conţinut) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││Nav. 2, Cat. A*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, N.F., (5) │ │ B │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(16.2.6, ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9)**) ││....) Nav. 2, Cat. B*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, N.F., (6) │ │ B │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(16.2.6)**),││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││....) Nav. 2, Cat. B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2. ││T.t. 15°C+*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, F., (7) │ │ B │ P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(16.2.6, ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9)**) ││....) Nav. 2, Cat. B*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, F., (8) │ │ B │ P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(16.2.6)**),││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││....) Nav. 2, Cat. B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2. ││T.t. 15°C+*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, N.F., (9) │ │ A │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││....) Nav. 3, Cat. A*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, F., (10) │ │ A │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││....) Nav. 3, Cat. A*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv. N.F., (11) │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(16.2.6, ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9)**) ││....) Nav. 3, Cat. B*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, N.F., (12) │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(16.2.6)**),││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││....) Nav. 3, Cat. B. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2. ││T.t. 15°C+*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv. F., (13) │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(16.2.6, ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9)**) ││....) Nav. 3, Cat. B*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv. F., (14) │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(16.2.6)**) ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││....) Nav. 3, Cat. B, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2. ││T.t. 15°C+*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv, N.F., (15) │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │(16.2.7 ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9)**) ││....) Nav. 3, Cat. C*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Lichid nociv. F., (16) │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │(16.2.7 ││n.s.a. (denumire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││comercială ...., conţinut │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9)**) ││....) Nav. 3, Cat. C*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────┴────────────┘---------------    *) În cazul unei marfi n.s.a. special evaluată ca aparţinând acestei grupe n.s.a. ce este transportată la bordul navei se va include aceasta rubrica în documentul de expediţie şi se va menţiona denumirea comercială a mărfii şi una sau doua componente de baza. Prescurtarile utilizate semnifica:    N.F.: punctul de inflamabilitate mai mare           de 60°C (încercare în creuzet închis) Nav.: tipul navei    F: punctul de inflamabilitate mai mic        de 60°C (încercare în creuzet închis) Cat.: categoria de poluare    n.s.a.: nespecificat altfel T.t.: punct de topire    **) pentru mărfurile cu o vascozitate ridicată sau punct de topire ridicat.┌──────────────────────────┬─────┬───┬────┬───┬────┬────────┬──────┬──────────────┬────┬────┬─────┬──────┬────┬────────────┐│Mercaptobenzoliazol, │ │ B │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ N1 │ Nu │15.19.6, ││sare de sodiu în soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metacrilat de butil/decil/│ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ Nu │A, D │ │ Nu │15.13, ││cetil/icosil/în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metacrilat de butil │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIA │ Nu │ R │F-T │A, D │ │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metacrilat de cetil/icosil│ │III│ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, D │ │ Nu │15.13, ││în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metacrilat de dodecil │ │III│ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.13 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metacrilat de dodecil/ │ │III│ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, D │ │ Nu │15.13, ││pentadecil în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metacrilat de etil │2277 │(D)│ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, D │ │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metacrilat de metil │1247 │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metacrilonitril │3079 │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │ A │ N4, │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Z │ │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, 15.19│├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metan de sodiu, soluţie │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ N1 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│N-(2-Metoxi-1-metil-etil) │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││2-etil 6-metil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cloracetanilida │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metilamina, în soluţie │1235 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │A,C, │ N1 │ E │15.12, ││(42% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metilciclohexan (bb) │2296 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control │ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metilciclopentadiena, │ │(B)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ B │ │ Nu │15.19.6 ││dimer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metildietanolamina │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ N2 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2-Metil-6-etilanilina │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A,D │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2-Metil-5-etilpiridina │2300 │(B)│S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │IIA │ Da │ O │ Nu │ A,D │ N4 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metilheptil-cetona │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2-Metil-2-hidroxi- │ │III│ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIA │ Nu │ R │F-T │A,B, │ N6 │ Nu │15.19.6 ││3-butina │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Metilnaftalina (topita) │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ Nu │ A,D │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2-Metilpiridina │2313 │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │ F │ A │ N4 │ Nu │15.12.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│3-Metilpiridina │2313 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │ F │ A,C │ N4 │ Nu │15.12.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│4-Metilpiridina │2313 │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │ A │ N4 │ Nu │15.12.3, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│alfa-Metilstiren │2303 │ A │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A,D │ │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Morfolina │2054 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │ F │ A │ N2,Z │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Naftalina (topita) │2304 │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ R │ Nu │ A,D │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Naftenat de cobalt în │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │ A,D │ │ Nu │15.19.6 ││solvent nafta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────┴────────────┘   Numai anumite spume rezistente la alcool sunt eficiente.┌──────────────────────────┬─────┬───┬────┬───┬────┬────────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┬──────┬────┬────────────┐│Neodecanoat de vinil │ │ B │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A,B │ │ Nu │15.13., ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Nitrobenzen │1662 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Da │ C │ T │ A,D │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Nitroetan │ │(D)│ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIB │ Nu │ R │F-T │A(u) │ N4 │ Nu │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.4 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Nitroetan (80%)/ │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIB │ Nu │ R │F-T │A(u) │ N4 │ Nu │15.16.1, ││Nitropropan (20%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 16.6.3 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│o-Nitrofenol (topit) │1663 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ C │ T │ A,D │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1- sau 2-Nitropropan │2608 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Nitropropan │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A(u) │ N4 │ Nu │15.19.6 ││(60%)/Nitroetan (40%), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│o sau p-nitrotolueni │1664 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIB │ Da │ C │ T │ A,B │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Nonan (toţi izomerii) (bb)│1920 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ B,C │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Nonena (toţi izomerii) │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Nonilfenol │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Octan (toţi izomerii) (bb)│1262 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Octanol (toţi izomerii) │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Octena (toţi izomerii) │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Oleat de potasiu │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Olefine [C(5)-C(7)], în │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││amestec (bb) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Olefine [C(5)-C(15)], în │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│alfa-Olefine [(C(6)-C(18)]│ │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││în amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Oleum │1831 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ C │ T │ Nu │ │ E │15.11.2 ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.11.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Oleilamina │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,2-Oxid de butilena │3022 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│Inert │ T2 │IIB │ Nu │ R │ F │A, C │ Z │ Nu │15.8.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la .7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.12, .13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.16 până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.19, .21, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.25, .27, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │.29, 15.19.6│├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Oxid de mesitil │1229 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Oxid de propilenă │1280 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│Inert │ T2 │IIB │ Nu │ C │F-T │A, C │ Z │ Nu │15.8, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, 15.19│├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Parafine clorurate │ │ A │ P │ 1 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19 ││[C(10)-C(13)] │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Paraldehida │1264 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T3 │IIB │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Pentacloretan │1669 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,3-Pentadiena │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, B │ │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 16.6.3 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Pentan (toţi izomerii) │1265 │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.14, ││(bb) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Pentena (toţi izomerii) │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.14, ││(bb) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Percloretilena │1897 │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ │ Nu │15.12.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.12.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Peroxid de hidrogen (peste│2014 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ C │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.5.14 până││8%, dar nu mai mult de │2984 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.5.26, ││60%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.18, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Peroxid de hidrogen (peste│2015 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ C │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.5.1 până ││60%, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 15.5.13, ││70%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│alfa-Pinen │2368 │ A │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│beta-Pinen │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Piridina │1282 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Nu │ R │ F │ A │ N4 │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Polialchiloxipolioli │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Poli[C(18)-C(22)] acrilat │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││de alchil în xilen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Poli (4+) nonilfenol │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││etoxilati │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A2.2(aa) │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Polietilen poliamine │ │(C)│S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │N2 │ Nu │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Polifenil polimetilen │ │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│ Us- │ │ │ Da │ C │ T │ A │N5 │ Nu │15.12, ││izocianat │ │ │ │ │ │ │ cat │ │ │(b) │ │(b) │ │ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Poliolefin amine în alchil│ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││[C(2)-C(4)] benzeni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Poliolefin-amine în │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││solvent aromatic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Polieteri-amine în alchil │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││[C(2)-C(4)] benzeni (lant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.7, ││lung) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Polieteri-amine, lant lung│ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││în solvent aromatic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Polisulfat feric, soluţie │ │(C)│S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ │ O │ Nu │ Nu │ Y4 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Produse de reactie între │ │(A)│S/P │ 1 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19 ││difenilamina şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││2.2.4 - trimetilpentena │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│n-Propanolamina │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, D │ N2 │ Nu │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│beta-Propiolactona │ │ D │ S │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIA │ Da │ R │ T │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Propionat de n-butil │1914 │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Propionat de n-pentil │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Propionitril │2404 │ C │S/P │ 2 │ 1G │Control.│ Nu │ T1 │IIB │ Nu │ C │F-T │A, D │ │ E │15.12, 15.17││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │până la ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│n-Propilamina │1277 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│Inert.│ T2 │IIA │ Nu │ C │F-T │A, D │ N2 │ E │15.12, 15.19│├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Propilbenzen (toţi │ │ A │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Propilendimer │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(Dipropilena)(bb) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Propilentetramer │2850 │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(Tetrapropilena) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Propilentrimer │2057 │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(Tripropilena) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Rasina metacrilica în │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, B │ N4 │ Nu │15.19, ││soluţie diclor-etilenă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Rasini ale copolimerilor │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││defenil-propan şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 ││epiclorhidrinei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Salicilat de metil │ │(B)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Saramuri pentru foraj │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.19.6 ││(conţinând saruri de zinc)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Sapun de colofoniu │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(disproportionat) în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Sapun din ulei de tall │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││(disproportionat) în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Silicat de sodiu, soluţie │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Smoala de gudron de │ │ D │ S │ 3 │ 1G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ R │ Nu │ B,D │ │ Nu │15.19.6 ││cărbune (topita) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Solvent nafta din gudron │ │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T3 │IIA │ Nu │ R │F-T │ A,D │ │ Nu │15.19.6 ││de cărbune │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Spirt alb cu conţinut mic │1300 │(B)│ P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││de aromate (15-20%) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Stiren, monomer │2055 │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T1 │IIA │ Nu │ R │ F │A, B │N4, Z │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Sulf (topit) │2448 │III│ S │ 3 │ 1G │Deschisă│Vent. │ T3 │ │ Da │ O │F-T │ Nu │ │ Nu │15.10 ││ │ │ │ │ │ │ │ sau │ │ │(1) │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │strat │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │(gaz) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Sulfit acid de sodiu (45% │2693 │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │ ││sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Sulfit de sodiu (25% sau │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.16.1, ││mai puţin) soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Sulfonat de sodiu în │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││produse petroliere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Sulfura acida de sodiu (6%│ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.19.6 ││sau mai puţin)/Carbonat de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││sodiu (3% sau mai puţin), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Sulfura de amoniu (45% sau│2683 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │ A │ N1 │ E │15.12, ││mai puţin), soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1 până ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 16.6.3 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Sulfura de alchilfenol de │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │15.19.6 ││calciu/Fosforosulfura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││a poliolefinelor, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││amestec │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Sulfura de sodiu (15% sau │ │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ C │ T │ Nu │ N5 │ Nu │15.16.1, ││mai puţin) soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tartrat de sodiu/Succinat │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │Da │ O │ Nu │A, B │ Y5 │ Nu │ ││de sodiu, soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Terebentina │1299 │ B │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tetracloretan │1702 │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼──────────────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tetraclorura de carbon │1846 │ B │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ C │ T │ Nu │ Z │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tetraetilenpentamina │2320 │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ N1 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tetrahidrofuran │2056 │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T3 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tetrahidronaftalina (bb) │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tetrametilbenzen │ │ A │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.9, ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tiocianat de amoniu (25% │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │ ││sau mai puţin)/Tiosulfat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││de amoniu (20% sau mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puţin) soluţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tiocianat de sodiu, │ │(B)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │15.19.6 ││soluţie (56% sau mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tiosulfat de amoniu, │ │(C)│ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │16.2.9 ││soluţie (60% sau mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Toluen (bb) │1294 │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Toluendiamina │1709 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ C │ T │A, D │ N1 │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│o-Toluidina │1708 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ C │ T │ A │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, 15.19│├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Toluen-diizocianat │2078 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│Uscat │ T1 │IIA │ Da │ C │F-T │A, C │ N4 │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(c), │ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.7, 15.19,││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.29 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tributil fosfat │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschis │ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,2,1-Triclorbenzen │2321 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │A, B │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,1,1-Tricloretan │2831 │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,1,2-Tricloretan │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ Nu │ │ Nu │15.12.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tricloretilena │1710 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ R │ T │ Nu │ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,2,3-Triclorpropan │ │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ C │ T │A, B,│ │ Nu │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ D │ │ │15.17, 15.19│├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,1,2-Triclor-1,1,2- │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ NF │ O │ Nu │ Nu │ │ Nu │ ││trifluoroetan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tricresil fosfat (conţine │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 ││mai puţin de 1% │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││orto-izomeri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Tricresil fosfat (conţine │2574 │ A │S/P │ 1 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ C │ Nu │A, B │ │ Nu │15.12.3, ││1% sau mai mulţi │ (j) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19 ││orto-izomeri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Trietanolamina │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │IIA │ Da │ O │ Nu │ A │ N1 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Trietil fosfina │2323 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, B │ │ Nu │15.12.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Trietilamina │1296 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ T2 │IIA │ Nu │ R │F-T │A, C │ N2 │ E │15.12, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Trietilbenzen │ │ A │ P │ 2 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Trietilentetramina │2259 │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ T2 │IIA │ Da │ O │ Nu │ A │ N1 │ Nu │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Trimetil fosfina │2329 │ │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │F-T │A, D │ │ Nu │15.12.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.2, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Trimetilamina în soluţie │1297 │ C │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ C │F-T │ A,C │ N1 │ E │15.12, ││(30% sau mai puţin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.14, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Trimetilbenzen │ │ A │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6 ││(toţi izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│(2,2,4- şi 2,4,4-izomeri) │2327 │ D │ S │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, C │ N1 │ Nu │15.19.6 ││Trimetilhexametilendiamina│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Trimetilhexametilen │2328 │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│Uscat │ │ │ Da │ C │ T │A, C │ │ Nu │15.12, ││diizocianat (2,2,4 şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (c) │ │ │15.16.2, ││2,4,4-izomeri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.17, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│2,2,4-Trimetil-1,3- │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │ ││pentadiol-1-izobutirat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1,3,5-Trioxan │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │A, D │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Trixilil fosfat │ │ A │ P │ 1 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ulei acid din sambure de │ │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │16.2.7 până ││palmier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │la 16.2.9 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ulei de camfor │ │ B │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIA │ Nu │ R │ F │A, B │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ulei carbolic │ │ A │S/P │ 2 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ C │F-T │ A │ │ Nu │15.12, 15.19│├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ulei de pin │1272 │ C │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │16.2.7, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.8 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ulei de tall (crud şi │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6, ││distilat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Ulei de coaja de nuca │ │ D │ S │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Da │ R │ T │A, B │ │ Nu │ ││(netratat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│1-Undecena │ │ B │ P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │ │ Da │ O │ Nu │ A │ │ Nu │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┴────┴────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Uree azotat de amoniu în │ │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ NF │ R │ T │ A │ N4 │ Nu │ ││soluţie (conţinând amoniac│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││apos) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┬────┬────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Viniltoluen │2618 │ A │S/P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │IIA │ Nu │ R │ F │A, B │ N1 │ Nu │15.13, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.6.2 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Valeraldehida (toţi │2058 │ C │S/P │ 3 │ 2G │Control.│Inert │ T3 │IIB │ Nu │ R │F-T │ A │ │ Nu │15.4.6, ││izomerii) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.16.1, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15.19.6 │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Xileni (bb) │1307 │ C │ P │ 3 │ 2G │Control.│ Nu │ │ │ Nu │ R │ F │ A │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9(w) │├──────────────────────────┼─────┼───┼────┼───┼────┼────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┼──────┼────┼────────────┤│Xilenol │2261 │ B │S/P │ 3 │ 2G │Deschisă│ Nu │ │IIA │ Da │ O │ Nu │A, B │ │ Nu │15.19.6, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16.2.9, ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16A.2.2 │└──────────────────────────┴─────┴───┴────┴───┴────┴────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┴──────┴────┴────────────┘a Se aplica amoniacului în soluţie apoasa (28% sau mai puţin), dar nu sub 10%Amoniac în soluţie apoasa (28% sau mai puţin)b Dacă produsul care se va transporta conţine solventi inflamabili astfel încât punctul de inflamabilitate sa nu depăşească 60°C (încercare în creuzet închis), trebuie să fie prevăzute sisteme electrice speciale şi un detector de vapori inflamabiliDifenilmetan diizocianatPolifenil-polimetilen izocianatc Cu toate ca apa poate fi folosită în mod satisfăcător pentru stingerea incendiilor survenite în aer liber care implica produsele chimice la care se referă prezenta nota, trebuie luate măsuri ca apa sa nu contamineze tancurile închise care conţin aceste produse chimice, datorită riscului de producere a gazelor periculoase.Difenilmetan diizocianatToluen diizocianatTrimetilhexametilen diizocianat (2,2,4 - şi 2,4,4 - izomeri)d Numărul ONU 1198 se aplică numai dacă punctul de inflamabilitate este sub 60°C (încercare în creuzet închis)Formaldehida, soluţie (45% sau mai puţin)e Se aplica soluţiilor de formaldehida (45% sau mai puţin) dar nu sub 5%Formaldehida, soluţie (45% sau mai puţin)f Se aplica acidului clorhidric cu o concentraţie de cel puţin 10%Clorura de aluminiu (30% sau mai puţin)/acid clorhidric (20% sau puţin), soluţieAcid clorhidricg Produsele chimice uscate nu pot fi utilizate din cauza pericolului de explozieAnhidrida maleicah Numărul ONU 2032 este alocat acidului azotic fumans roşuAcid azotic (70% şi mai mult)i (suprimat)j Numărul ONU atribuit unei substanţe conţinând mai mult de 3% orto-izomeriFosfat de tri-cresil (conţinând 1% sau mai mult orto-izomer)k Fosforul galben sau alb este transportat la o temperatura ce depăşeşte temperatura sa de autoaprindere şi, ca urmare, punctul de inflamabilitate nu este concludent. Cerinţele referitoare la echipamentul electric pot fi similare cu acelea care se aplică substanţelor cu punctul de inflamabilitate mai mare de 60°C (încercare în creuzet închis)Fosforul alb sau galbenl Sulful (topit) are un punct de inflamabilitate mai mare de 60°C (încercare în creuzet închis). Totuşi, echipamentul electric trebuie să fie de tip în execuţie antiexploziva, pentru protecţie la gaze.Sulf (topit)m Numărul ONU 2672 se aplică numai amoniacului în soluţie de 10-35%Amoniac în soluţie apoasa (28% sau mai puţin)n Numărul ONU 2511 se aplică numai acidului 2- clorpropionicAcid 2- sau 3-clorpropionico Dinitrotoluenul nu trebuie transportat în tancurile de punteDinitrotoluen (topit)p (suprimat)q Cerinţele se bazează pe acei izomeri care au punctul de inflamabilitate mai mic sau egal cu 60°C (încercare în creuzet închis); unii izomeri au un punct de inflamabilitate mai mare de 60°C (încercare în creuzet închis) şi, deci, cerinţele bazate pe inflamabilitate nu se aplică acestor izomeri.Heptanol (toţi izomerii)r Referinţa 16A.2.2 se aplică numai alcoolului 1-undecilicAlcool undecilics Se aplica numai alcoolului n-decilicAlcool decilic (toţi izomerii)t Numărul ONU 1114 se aplică benzenuluiBenzen şi amestecuri al căror conţinut în benzen este mai mare sau egal cu 10%u Produsele chimice uscate nu trebuie folosite ca agent de stingere a incendiuluiNitro-propan (60%)/Nitroetan (40%), amestecv În spaţiile semiinchise trebuie să se verifice existenta vaporilor de acid formic şi a monoxidului de carbon, ca produs de descompunere.Acid formicw Se aplica numai p-xilenuluiXilenx Se aplica p-izomerului şi amestecurilor conţinând p-izomer a căror vascozitate este de 23 mPa.s la 20°CDiclorbenzen (toţi izomerii)y Se aplica p-izomerului şi amestecurilor conţinând p-izomer al căror punct de topire este mai mare sau egal cu 0°C.Diclorbenzen (toţi izomerii)z Se aplica p-izomerului şi amestecurilor conţinând p-izomer al căror punct de topire este mai mare sau egal cu 15°C.Diclorbenzen (toţi izomerii)aa Se aplica numai produselor care au un punct de topire mai mare sau egal cu 15°CNonilfenol poli(4+) etoxilatibb Se aplica substanţelor similare hidrocarburilor identificate în conformitate cu prevederile interpretarilor unificate ale regulii 14 din Anexa II la MARPOL 73/78, convenite de MEPC Capitolul 18 Lista produselor chimice cărora nu li se aplică cerinţele Codului1. În acest capitol se prezintă produsele chimice care au fost studiate şi stabilite că nu prezintă pericole din punct de vedere al siguranţei şi poluarii de o asa natura încât să justifice aplicarea Codului. Acesta poate servi drept ghid dacă se intenţionează să se transporte în vrac produse chimice ale căror pericole nu au fost încă evaluate.2. Cu toate ca produsele chimice enumerate în prezentul capitol nu intră în domeniul de aplicare al Codului, Administraţiile acorda atenţie necesităţii luării unor măsuri de precautie privind transportul în siguranţa al acestor produse. În consecinţa, Administraţiile trebuie să stabilească reguli corespunzătoare de siguranţă.3. Unele produse chimice sunt identificate ca făcând parte din categoria D de poluare şi, deci, trebuie supuse anumitor cerinţe de exploatare enunţate în Anexa II la MARPOL 73/78.4. Amestecurile lichide, care au fost evaluate provizoriu în virtutea regulii 3(4) din Anexa II la MARPOL 73/78 ca făcând parte din categoria D de poluare şi care nu prezintă pericole pentru siguranţa, pot fi transportate cu menţiunea "lichid nociv, nespecificat altfel" din acest capitol. În mod similar, acele amestecuri evaluate provizoriu ca nefacand parte din categoria A B, C sau D de poluare şi care nu prezintă pericole din punct de vedere al siguranţei, pot fi transportate cu menţiunea "lichid nenociv, nespecificat altfel" din acest capitol.    NOTA EXPLICATIVANumele produsului În unele cazuri numele produselor pot sa nu fie identice(coloana a) cu numele înscrise în editiile anterioare ale Codului IBC                      sau ale Codului BCH.Numar ONU Numărul ONU alocat fiecărui produs asa cum se indica în(coloana b) recomandările propuse de Comitetul de experţi ai                      Naţiunilor Unite în domeniul transportului mărfurilor                      periculoase.                      Numerele ONU, dacă sunt disponibile, sunt menţionate numai                      cu titlu informativ.Categoria de poluare Litera A, B, C sau D semnifica categoria de poluare(coloana c) evaluată pentru fiecare produs în conformitate cu Anexa II                      la MARPOL 73/78. Simbolul "III" semnifica produsul ce a                      fost evaluat şi stabilit ca nefacand parte din                      categoriilor A, B, C sau D.                      Categoria de poluare înscrisă între paranteze indica ca                      produsul este inclus provizoriu în aceasta lista şi sunt                      necesare date suplimentare pentru a termina evaluarea                      pericolelor din punct de vedere al poluarii pe care le                      prezintă acestea. Până când se va termina evaluarea                      pericolelor se va folosi categoria de poluare acordată.┌────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────────┐│ a │ b │ c ││ │ │ Categoria de poluare ││ Numele produsului │Număr│ pentru descărcare ││ │ ONU │ operationala ││ │ │(regula 3 din Anexa II)││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat de etil │1173 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat de etilenglicol │ - │ (D) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat de izopropil │1220 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat de 3-metoxibutil │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat de metil │1231 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat de 3-metil - 3-metoxibutil │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat poli (2-8) alchilenglicol monoalchil │ - │ D ││[C(1)-C(6)] eter │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat de n-propil │1276 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat de sodiu în soluţie │ - │ (D) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat propilenglicol metil eter │ │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetat de tridecil │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetil-acetat de etil │ - │ (D) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetil-acetat de metil │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acetona │1090 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid alchil-aril sulfonic [C(16)-C(60)], cu lant│ - │ D ││lung │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid citric (conc. 70% sau mai puţin) │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid dietilentriaminopentaacetic, sare │ - │ III ││pentasodiu în soluţie │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid dodecenilsuccinic, sare dipotasica în │ - │ (D) ││soluţie │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid etilendiaminotetraacetic, sare tetrasodiu │ - │ D ││în soluţie │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid 2-etilhexanoic │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid n-(hidroxietil) etilendiaminotriacetic, │ - │ D ││sare trisodiu în soluţie │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acizi grasi [saturati C(13+,] │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acizi grasi din grasime animala │ - │ (D) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid n-heptanoic │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid hexanoic │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid lactic │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid ligninsulfonic, sare de sodiu în soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid nitriltriacetic, sare trisodica în soluţie │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid nonanoic (toţi izomerii) │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid octanoic (toţi izomerii) │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid oleic │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Acid pentanoic │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│n-Alcani [C(10+)] │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alchenamida [C(11)] │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alchencarboxiamida de zinc │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alchilamina [C(8+)]-esteri alchilici [C(12+)] în│ - │ D ││amestec │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alchil-aril sulfonat de calciu cu lant lung │ - │ D ││[C(11)-C(50)] │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alchil-aril sulfonat de magneziu cu lant lung │ - │ D ││[C(11)-C(50)] │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alchilbenzeni [C(9+)] │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alchilditiotiadiazol [C(6)-C(24)] │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alchilfenilamina de calciu [C(8)-C(40)] │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcooli [C(13+)] │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool amilic primar │1105 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool n-amilic │1105 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool sec-amilic │1105 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool terţ-amilic │1105 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool n-butilic │1120 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool sec-butilic │1120 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool terţ-butilic │1120 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool etilic │1170 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool izoamilic │1105 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool izobutilic │1212 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool izopropilic │1219 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool metilic │1230 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Alcool n-propilic │1274 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Amestec de baza pentru lichid de frana: │ - │ D ││(Poli(2-8)alchilenglicoli [C(2)-C(3)]/ │ │ ││Polialchilenglicoli [C(2)-C(10)]/ │ │ ││Monoalchileter [C(1)-C(4)] şi esterii lor │ │ ││de bor)*) │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Aminoetildietanolamina/ │ - │ III ││Aminoetiletanolamina, soluţie │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│2-Amino-2-hidroximetil-1,3-propandiol, în │ - │ III ││soluţie (conc. 40% sau mai puţin) │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Anhidrida poliolefinelor │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Apa │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Aril poliolefine [C(11)-C(50)] │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Azotat de calciu/Azotat de magneziu/Clorura de │ - │ III ││potasiu, soluţie │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Băuturi alcoolice, n.s.a. │3065 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Benzoat de sodiu │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Butilenglicol │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│gamma - Butirolactona │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Butilstearat │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│epsilon - Caprolactama (topita sau soluţie │ - │ D ││apoasa) │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Carbonat de etilenă │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Carbonat de sodiu, soluţie │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤    *) În documentul de expediţie se utilizează "Amestec de baza pentru lichid       de frana" ca denumire proprie.│────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Caramel, soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ceara de parafina │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ceara │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ciclohexanol │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Clorura de colina, soluţie │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Clorura de magneziu, soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Clorura de polialuminiu, soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Copolimer etilenă-acetat de vinil (emulsie) │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Copolimer formaldehida-acid naftalensulfonic, │ - │ D ││sare de sodiu în soluţie │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Copolimer olefine-esteri alchilici (greutate │ - │ D ││moleculara 2000+) │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Copolimer stiren - acrilonitril dispersie în │ - │ D ││polieter-poliol │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Copolimer propilenă-butilena │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Decahidronaftalina │1147 │ (D) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dextroza, în soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Diaceton-alcool │1148 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dialchilftalaţi [C(7-)-C(13)] │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dietilenglicol │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dietilenglicol dibutil eter │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dietilenglicol dietil eter │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dietilenglicolftalat │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Di-(2-etilhexil) adipat │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Diheptilftalat │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dihexilftalat │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│1,4-Dihidro-9,10-dihidroxiantracen, soluţie │ - │ III ││sărată disodium │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Diizobutilcetona │1157 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Diizononiladipat │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Diizooctilftalat │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Diizopropilnaftalina (bb) │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│2,2-Dimetil 1,3-propandiol │ - │ (D) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dimetilpolisiloxan │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dinonilftalat │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dioctilftalat │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dipropilenglicol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Distilate şi uleiuri acide de origine vegetala, │ │ ││dacă nu se indica altfel, care includ: │ │ ││Ulei acid porumb │ │ ││Ulei acid de samanta de bumbac │ │ ││Ulei acid de arahide │ │ ││Ulei acid - amestec negru │ - │ D ││Ulei acid - amestec │ │ ││Ulei acid - amestec general │ │ ││Ulei acid - amestec, tare │ │ ││Ulei acid - amestec, slab │ │ ││Ulei acid de rapita │ │ ││Ulei acid de sofranas │ │ ││Ulei acid de soia │ │ ││Ulei acid de seminţe de floarea soarelui │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Distilate şi uleiuri acide de origine animala, │ │ ││dacă nu se indica altfel, care include: │ │ ││Ulei acid de oase │ │ ││Ulei acid de peste │ │ ││Ulei acid din grasime animala │ │ ││Ulei acid amestec │ - │ D ││Ulei acid amestec general │ │ ││Ulei acid tare, amestec │ │ ││Ulei acid slab, amestec │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ditridecil-adipat │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ditridecil-ftalat │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Diundecil-ftalat │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dodecan (toţi izomerii) │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dodecilbenzen │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Dodecilxilen │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ester 2-etil-2 (hidroximetil) propan-1,3-diol │ - │ D ││[C(8)-C(10) │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ester metilic al acizilor grasi din ulei de │ - │ D ││cocos │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ester metilic al acizilor grasi din ulei de │ - │ D ││palmier │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ester [C(28)-C(250)] al poliolefinelor │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ester trioctilic al acidului benzentricarboxilic│ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Eter dibutilic al dietilenglicolului │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Eter dietilic al dietilenglicolului │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Eter dimetilic al polietilenglicolului │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Eter metilic terţ-butilic │2398 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Eter metilbutilic al etilenglicolului │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Eter [C(1)-C(6)] al poli (2-8) │ │ ││alchilenglicolului │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Eter monoalchilic al propilenglicolului │ - │ (D) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Eter fenilic al etilenglicolului/eter fenilic al│ - │ D ││dietilenglicolului în amestec │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│2-Etoxi-etanol │1171 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Etil aceto-acetic │ - │ (D) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Etilenglicol │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Etilenglicol fenil eter │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Extract solubil din făina de peste │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Fosfat acid de amoniu, în soluţie │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Formamida │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Formiat de izobutil │2393 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Glucoza în soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Glicerina │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Glicerina (83%), │ - │ D ││Dioxandimetanol (17%) în amestec │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Glicina, sare de sodiu în soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Glioxal în soluţie (40% sau mai puţin) │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Hidrolizate proteice vegetale, soluţie │ │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Hidroxietilendiaminoferic-acid triacetic sare de│ - │ D ││trisodiu în soluţie │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Hidroxid de magneziu suspensie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Hexametilenglicol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Hexametilendiamina adipat (50% în apa) │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Hexametilentetramina în soluţie │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Hexanol │2282 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Hexilenglicol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Izoalcani şi cicloalcani [C(10)-C(11)] │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Izoalcani şi cicloalcani [C(12+)] │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Izoforona │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Latex, inhibitor amoniacal (1% sau mai puţin) │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Latex: │ │ ││Copolimer carboxilatbutadien-stiren │ - │ III ││Cauciuc butadien-stiren │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ligninsulfonat de amoniu, soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ligninsulfonat de calciu │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Lichid nociv, nespecificat altfel (17) │ │ ││(denumire comercială ..., conţinut ......) │ - │ D ││categoria D*) │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Lichid nenociv, nespecificat altfel (18) │ - │ D ││(denumire comercială ..., conţinut ......) │ │ ││Apendice III*) │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Melasa │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Metil-amil-cetona │1110 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Metil-butenol │ - │ (D) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Metil-butil-cetona │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Metil-butinol │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Metil-etil-cetona │1193 │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│N-Metil-glucamina soluţie (70% sau mai puţin) │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Metil-izobutilcetona │1245 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│3-Metil-3-metoxi butanol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Metil-propil-cetona │1249 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│N-Metil-2-pirolidona │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Mircen │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Monomer, metacrilat de nonil │ - │ (D) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Monooleat al glicerinei │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│3-Metoxi-1 butanol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Octildeciladipat │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Olefine [C(13+), toţi izomerii) │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Palmitat de stearina │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Parafine clorurate [C(14)-C(17) (cu 52% clor) │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Pentaetilenhexamina │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Petrolatum │ - │ (III) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poli(4+) acrilat de sodiu, soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Polialcoxilat de glicerina │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Polibutena │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Polibutenil succinimida │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Polieteri (masa moleculara 2000+) │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Polietilenglicol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Polifosfat de amoniu, în soluţie │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poliglicerina, sare de sodiu (conţine mai puţin │ - │ III ││de 3% hidroxid de sodiu) │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poliglicerina │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poli(4+) izobutilena │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poliolefina (masa moleculara 300+) │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poliolefinamida alchenamina [C(28+) │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poliolefinamida alchenamina-bor [C28)-C(250)] │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poliolefinamida alchenamina/oxisulfura de │ - │ III ││molibden, în amestec │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poliolefinamida alchenamina polioli │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poliolefinfenolamina [C(28)-C(250)] │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Poli(20) oxietilen monooleat de sorbitol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Polipropilena (5+) │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤    *) În cazul unei marfi n.s.a. special evaluată ca aparţinând acestei grupe       n.s.a., ce este transportată la bordul navei, se va include aceasta       rubrica în documentul de expediţie şi se va menţiona denumirea       comercială a mărfii şi una sau doua componente de baza.│────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Polipropilenglicol │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Polisiloxan │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Propionat de etil │1195 │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Propilenglicol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Rasini ureo-formaldehidice │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Saramura de foraj, incluzând: │ - │ III ││Bromura de calciu, soluţie │ │ ││Clorura de calciu, soluţie │ │ ││Clorura de sodiu, soluţie │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Seu │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Sorbitol în soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Suc de mere │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Sulfat de aluminiu în soluţie │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Sulfat de amoniu în soluţie │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Sulfat de sodiu în soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Sulfonati │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Sulfohidrocarburi [C(8)-C(88)] │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Sulfura de alchil [C(8)-C(40)] fenoxid de calciu│ - │ D ││cu lant lung │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Sulfura de alchilfenoxid/fenol, cu lant lung │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Suspensie de aluminosilicat de sodiu │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Suspensie de argila │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Suspensie de carbonat de calciu │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Suspensie de cărbune │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Suspensie de hidroxid de calciu │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Suspensie de caolin │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Tetraetilenglicol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Triacetat de glicerina │ - │ (III) ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Trietilenglicol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Trietilfosfat │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Tridecan │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Triizopropanolamina │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│2,2,4-Trimetil-1,3-pentandiol dizobutirat │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Trimetilpropan polietoxilat │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Tripropilenglicol │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Uleiuri de origine animala şi uleiuri din peste,│ - │ D ││dacă nu se indica altfel, incluzând: │ │ ││Ulei de ficat de cod │ │ ││Lanolina │ │ ││Ulei de oase │ │ ││Ulei de sardine (pilchard) │ │ ││Ulei de spermaceti │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Uleiuri vegetale dacă nu se indica altfel, │ - │ D ││incluzând: │ │ ││Ulei de babasu │ │ ││Ulei de jir │ │ ││Ulei de ricin │ │ ││Ulei de unt de cacao │ │ ││Ulei de cocos │ │ ││Ulei de porumb │ │ ││Ulei de seminţe de bumbac │ │ ││Ulei de arahide │ │ ││Ulei de alune │ │ ││Ulei de seminţe de în │ │ ││Ulei de unt de nucsoara │ │ ││Ulei de oiticica │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Ulei de masline │ │ D ││Ulei de miez de palmier │ │ ││Ulei de palmier │ │ ││Ulei de coji fructe (portocale şi lamai) │ │ ││Ulei de perilla │ │ ││Ulei de mac │ │ ││Ulei de samburi stafide │ │ ││Ulei de rapita │ │ ││Ulei de pleava de orez │ │ ││Ulei de sofranas │ │ ││Ulei comestibil │ │ ││Ulei de susan │ │ ││Ulei de soia │ │ ││Ulei din seminţe de floarea soarelui │ │ ││Ulei de tucum │ │ ││Ulei de tung │ │ ││Ulei de nuca │ │ ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Untura │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Uree soluţie │ - │ III ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Uree/azotat de amoniu, soluţie │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Uree/fosfat de amoniu, soluţie │ - │ D ││────────────────────────────────────────────────│─────│───────────────────────┤│Uree/fosfat primar şi secundar de amoniu/Clorura│ - │ (D) ││de potasiu, soluţie │ │ │└────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────────┘ Capitolul 19 Cerinţe pentru navele angajate în incinerarea pe mare a reziduurilor chimice lichide19.1 Generalitati19.1.1 Capitolele de la 1 până la 16 se aplică navelor incineratoare, dacă sunt relevante şi, asa cum sunt suplimentate sau modificate de prevederile prezentului capitol.19.1.2 Trebuie să se pună la dispoziţia Administraţiei sau Administraţiei portului sau ambelor, informaţii asupra compoziţiei deşeurilor ce se vor incinera şi asupra pericolelor pe care le prezintă acestea, după cum este cazul, care pot interzice transportul deşeurilor pe care le considera prea periculoase pentru a fi transportate în vrac.19.1.3 în acest capitol se aplică următoarele definiţii suplimentare:.1 Spaţiul de incinerare este un spaţiu etans la gaze care cuprinde numai incineratorul şi dispozitivele auxiliare asociate acestuia..2 Încăperea suflantei incineratorului este un spaţiu care cuprinde suflantele ce alimentează cu aer de combustie arzatoarele incineratorului..3 Convenţia de la Londra din 1972 înseamnă Convenţia din 1972 privind prevenirea poluarii marine prin descărcarea deşeurilor şi a altor materiale în mare..4 Zona de marfa este partea navei definită la paragraful 1.3.5 cu excepţia incineratoarelor şi a tubulaturilor de deşeuri chimice care duc la incineratoare.19.1.4 În cursul inspecţiilor periodice şi intermediare prescrise la aliniatele 1.5.2.1.2 şi 1.5.2.1.3 trebuie să se verifice toate tancurile de marfa şi toată tubulatura instalaţiei de marfa pentru depistarea coroziunilor şi determinarea grosimii existente a materialului. Dacă nava transporta deşeuri foarte corozive, trebuie să se facă anual inspectarea tancurilor de marfa şi a tubulaturii instalaţiei de marfa pentru depistarea coroziunilor şi determinarea grosimii existente a materialelor.19.2 Capacitatea de supravietuire a navei şi amplasarea tancurilor de marfa19.2.1 Navele vizate de prezentul capitol trebuie să satisfacă normele aplicabile navelor de tip 2 şi cerinţele privitoare la amplasarea tancurilor de marfa la bordul navelor de tip 2.19.2.2 Amestecurile de deşeuri conţinând substanţe care trebuie să fie transportate la bordul navelor de tip 1 pot fi transportate la bordul navelor de tip 2 dacă singurul scop al transportului este incinerarea lor.19.3 Amenajările navei19.3.1 Deşeurile chimice lichide nu trebuie stocate alături de tancurile de combustibil lichid, cu excepţia celor conţinând combustibil lichid utilizat exclusiv pentru incinerare.19.3.2 Tancurile şi pompele, altele decât cele descrise la paragraful 19.3.3, care pot conţine lichide ce vor fi utilizate în procesul de incinerare sau la spalarea tubulaturilor de marfa şi a tancurilor de marfa, pot fi amplasate în apropierea tancurilor de marfa dar în interiorul zonei de marfa. Prevederile secţiunii 3.1 trebuie să se aplice acestor tancuri şi acestor echipamente în aceeaşi măsura ca şi pentru tancurile de marfa.19.3.3 Dacă este necesar, tancurile de combustibil lichid şi pompele de combustibil care alimentează direct arzatoarele incineratorului în timpul procesului de preincalzire sau întreţinerii arderii pot fi amplasate în afară zonei de marfa cu condiţia ca punctul de inflamabilitate al combustibilului lichid utilizat să fie peste 60°C (încercare în creuzet închis). (Vezi de asemenea paragraful 19.5.3).19.3.4 Lichidele care au fost folosite pentru spalarea tubulaturilor de marfa şi a tancurilor de marfa, precum şi apele de drenare din compartimentul pompelor de marfa trebuie să fie depozitate într-un tanc de reziduuri din zona de marfa în vederea eliminării lor în conformitate cu directivele tehnice anexate la Convenţia privind imersarea. Un tanc de marfa poate fi folosit ca tanc de reziduuri. Pompele utilizate pentru manipularea lichidelor de spalare contaminate trebuie să fie amplasate în zona de marfa.19.3.5 Dacă este necesar, se poate solicita o derogare de la cerinţele paragrafului 3.2.1, pentru ca încăperile de locuit, de serviciu, posturile de comanda şi încăperile de maşini altele decât cele de categoria A să fie amplasate în faţa zonei de marfa, cu condiţia ca ele sa corespundă unei norme de siguranţă echivalente şi să fie prevăzute mijloace corespunzătoare de stingere a incendiului, considerate satisfăcătoare de Administraţie.19.3.6 Dacă încăperile de locuit, de serviciu, posturile de comanda sau încăperile de maşini altele decât cele de categoria A sunt amplasate în faţa zonei de marfa în conformitate cu paragraful 19.3.5, prin analogie trebuie să li se aplice cerinţele paragrafului 3.2.3, adică distanţele specificate trebuie să fie măsurate de la frontonul pupa al rufului situat în faţa zonei de marfa.19.3.7 Incineratorul trebuie amplasat în afară perimetrului exterior al zonei de marfa. Administraţia poate, totuşi, sa accepte şi amplasamente alternative cu condiţia ca acestea să ofere un grad de siguranţă echivalent.19.3.8 Trebuie să se ţină cont de efectul pe care gazele de combustie pot sa-l aibă asupra vizibilitatii de pe puntea de navigaţie, asupra orificiilor de aspiratie a aerului şi a deschiderilor care dau în încăperile de locuit, de serviciu şi încăperile de maşini, precum şi asupra zonelor de lucru şi a căilor de acces situate pe punte.19.3.9 Accesul la spaţiul incineratorului trebuie să se facă de pe o punte deschisă. Totuşi compartimentul de comanda al incineratorului şi încăperea suflantei incineratorului pot fi prevăzute cu un acces direct la încăperea incineratorului cu condiţia ca aceste spaţii să fie prevăzute şi cu un acces de pe puntea deschisă. Deschiderile de acces ale compartimentului incineratorului trebuie prevăzute cu uşi etanse la gaze, cu autoinchidere.19.4 Norme aplicabile incineratorului şi sistemului de depozitare a mărfii19.4.1 Tancurile gravitationale integrale pot fi utilizate pentru deşeurile periculoase.19.4.2 Incineratorul, inclusiv arzatoarele sale, trebuie să fie proiectate şi construite conform normelor de siguranţă considerate acceptabile de către Administraţie. Pentru materialele de construcţie, sunt aplicabile prevederilor secţiunii 6.1.19.4.3 Structura din oţel a incineratorului, inclusiv postamenţii şi alte elemente de fixare, trebuie să fie proiectate pentru unghiul de inclinare statica cel mai defavorabil din intervalul 0° la 30°, ţinând cont de sarcinile dinamice datorate miscarilor navei.19.4.4 Incineratorul trebuie să fie prevăzut cu o captuseala refractara şi izolatie corespunzătoare astfel încât să se asigure ca orice temperatura ridicată nu va deteriora structura de rezistenta a incineratorului sau funcţionarea dispozitivelor auxiliare şi a aparaturii de măsura şi control şi nu va avea efect negativ din punct de vedere al siguranţei personalului.19.4.5 Trebuie să se prevadă mijloace pentru a măsura temperatura suprafeţelor exterioare ale cuptorului. Trebuie să se instaleze mijloace de alarma pentru a indica ca temperatura depăşeşte limita aprobată de Administraţie şi ca procesul de incinerare trebuie să fie întrerupt.19.5 Transferul mărfii19.5.1 Cerinţele secţiunii 5.1 sunt aplicabile transferului mărfii, exceptând cazul în care, din punct de vedere practic, tubulatura de marfa trebuie să fie montata în interiorul zonei de marfa şi tubulatura de transfer marfa care duce la incinerator trebuie:.1 să fie montata la o distanta de cel puţin 760 mm, în interiorul bordajului..2 dacă se afla în exteriorul zonei de marfa trebuie să fie montata pe puntea deschisă;.3 să fie clar marcată; şi.4 să fie proiectata astfel încât să permită drenarea şi purjarea.19.5.2 Tubulatura de marfa şi mijloacele de control trebuie să fie amplasata astfel încât sa împiedice descărcarea peste bord a deşeurilor destinate incinerarii în cursul operaţiunilor normale de manipulare a mărfii.19.5.3 Instalaţiile de combustibil lichid şi instalaţiile de marfa pot fi conectate în faţa arzatoarelor cu condiţia instalării robinetelor cu trei cai şi a doua valvule de reţinere pe tubulatura de combustibil lichid din interiorul compartimentului incineratorului.19.5.4 Dispozitivele de oprire de la distanta a alimentarii incineratorului cu deşeuri şi cu combustibil trebuie să fie instalate la postul de comanda şi pe puntea de navigaţie. Valvula de închidere trebuie să fie amplasata în zona de marfa. Dacă valvulele de închidere sunt comandate de la distanta, ele trebuie să fie prevăzute şi cu o comanda manuală locală, sau trebuie să se monteze o valvula separată cu comanda manuală.19.5.5 Planşele de conectare de la manifoldul de încărcare trebuie să fie prevăzute cu ecrane de protecţie contra pulverizarii mărfii, care pot fi portabile. De asemenea, trebuie să se prevadă tavi colectoare.19.6 Materiale de construcţie19.6.1 Secţiunea 6.2 "Cerinţe speciale aplicabile materialelor" este înlocuită prin următoarele:.1 Aluminiul, cuprul, aliajele de cupru, zincul, otelul galvanizat sau mercurul nu trebuie folosite pentru tancurile de marfa, tubulaturi, valvule, accesorii şi alte echipamente care pot intră în contact cu deşeurile lichide sau vaporii lor..2 Nu trebuie să se utilizeze materiale de construcţie având un punct de topire inferior temperaturii de 925°C, cum ar fi aluminiu şi aliajele de aluminiu, pentru tubulatura exterioară utilizata în operaţiile de manipulare a mărfii la bordul navelor care sunt destinate transportului deşeurilor a căror punct de inflamabilitate nu depăşeşte 60°C (încercarea în creuzet închis). Tubulaturile exterioare de lungimi scurte conectate la tancurile de marfa pot fi acceptate de către Administraţie cu condiţia ca acestea să fie izolate astfel încât sa reziste la incendiu..3 La dimensionarea instalaţiei de marfa trebuie să se ţină cont de puterea coroziva a deşeurilor.19.7 Instalatia de aerisire a tancurilor19.7.1 Se aplica prevederile pentru instalaţiile de aerisire controlată din capitolul 8 şi secţiunea 15.12, cu excepţia paragrafelor 8.2.1 şi 15.12.3.19.8 Controlul atmosferei tancului de marfa19.8.1 Dacă conducta descendenta de recirculare nu ajunge până în apropierea fundului tancului de marfa, tancul trebuie inertizat ori de câte ori prin el au fost recirculate deşeuri al căror punct de inflamabilitate nu depăşeşte 60°C (încercare în creuzet închis).19.8.2 Dacă se folosesc maşini de spălat utilizând lichide al căror punct de inflamabilitate depăşeşte 60°C (încercare în creuzet închis), tancul de marfa trebuie să fie inertizat.19.8.3 Conţinutul de oxigen al atmosferei unui tanc inertizat nu trebuie să depăşească 8% din volum în nici o zona a tancului.19.8.4 O alarma acustica şi luminoasa trebuie să se declanseze atunci când presiunea efectivă a spaţiului de vapori al unui tanc de marfa inertizat este mai mica de 0,07 bar.19.9 Instalatia electrica19.9.1 În încăperile incineratorului, suflantelor incineratorului şi încăperile adiacente cu acces direct spre acestea, instalaţiile de iluminat, instalaţiile telefonice şi de comunicaţie cu publicul şi instalaţiile de alarma generală trebuie să fie de tip în execuţie antiexploziva.19.9.2 Toate celelalte instalaţii electrice care sunt montate în spaţiile menţionate la paragraful 19.9.1 trebuie să fie de un tip certificat la siguranţa sau să se satisfacă următoarele condiţii:.1 Exista certitudinea ca spaţiile sunt suficient de bine ventilate înainte de a pune sub tensiune instalaţiile care nu sunt de tip în execuţie antiexploziva. Trebuie să se prevadă dispozitive de blocare între ventilatoarele şi comutatoarele acestor instalaţii pentru a asigura respectarea acestei cerinţe..2 Instalaţiile care nu sunt de tip în execuţie antiexploziva trebuie scoase automat din circuit dacă presiunea scade sub valoarea prevăzută de aliniatele 19.11.2.1 şi 19.11.3.1. Administraţia poate să permită un interval de timp rezonabil de întârziere la scoaterea din circuit a acestor instalaţii..3 Instalaţiile care nu sunt de tip în execuţie antiexploziva trebuie să corespundă cel puţin normei IP 55 sau să aibă o protecţie echivalenta.19.10 Protecţia contra incendiului şi stingerea incendiului19.10.1 Încăperea incineratorului trebuie să fie prevăzută cu o instalatie fixa de stingere a incendiului cu spuma conform cu regula II-2/8 sau II-2/9 a Amendamentelor SOLAS din 1983. Aceasta instalatie poate fi conectata la instalatia de stingere a incendiului cu spuma de pe punte.19.11 Ventilatia mecanică în zona de marfa şi în încăperea incineratorului19.11.1 Prevederile secţiunii 15.17 "Cerinţe suplimentare privind ventilatia sporită" se aplică compartimentelor pompelor de marfa.19.11.2 Instalatia de ventilaţie a incaperii incineratorului trebuie să fie permanenta, în mod normal cu suprapresiune, şi independenta de toate celelalte instalaţii de alimentare cu aer..1 Presiunea aerului trebuie să fie întotdeauna superioară presiunii din interiorul cuptorului (vezi alineatul 19.9.2.2)..2 Trebuie să se asigure o capacitate minima de 45 schimburi de aer pe ora, raportat la volumul brut al incaperii incineratorului.Trebuie să se aibă în vedere cerinţele de ventilare în timpul operaţiei de întreţinere a arzatoarelor.19.11.3 Instalatia de ventilaţie a incaperii suflantei incineratorului trebuie să fie permanenta, în mod normal cu suprapresiune, şi independenta de toate celelalte instalaţii de alimentare cu aer..1 Presiunea aerului trebuie să fie întotdeauna superioară presiunii din interiorul cuptorului (vezi aliniatul 19.9.2.2)..2 Trebuie să se asigure o capacitate minima de 20 schimburi de aer pe ora, raportat la volumul total al incaperii suflantei incineratorului.19.12 Aparatura de măsura şi control a preaplinului19.12.1 Trebuie să se prevadă dispozitive de măsurare de tip închis asa cum sunt descrise în alineatul 13.1.1.3, precum şi instalaţii de control pentru preaplin în conformitate cu prevederile secţiunii 15.19.19.12.2 Trebuie să se monteze aparate de detectie a vaporilor pentru produsele toxice şi inflamabile descrise în secţiunea 13.2.19.13 Protecţia personalului19.13.1 Trebuie să se prevadă echipamentul de siguranţă descris în secţiunea 14.2, inclusiv aparatele de respiratie şi echipamentul pentru protecţia ochilor pentru fiecare persoana de la bordul navei asa cum este prevăzut în paragraful 14.2.8. Capitolul 20 Transportul deşeurilor chimice lichide20.1 Introducere20.1.1 Transportul maritim al deşeurilor chimice lichide ar putea prezenta o ameninţare pentru sănătatea omului şi mediu.20.1.2 Deşeurile chimice lichide trebuie transportate prin urmare în concordanta cu convenţiile şi recomandările internaţionale relevante şi în mod deosebit cu prevederile acestui Cod dacă ele sunt transportate în vrac pe rutele maritime.20.2 DefiniţiiPentru scopul acestui capitol:20.2.1 Deşeuri chimice lichide sunt substanţe, soluţii sau amestecuri cerute a fi transportate pe mare, care conţin sau au fost contaminate cu una sau mai multe componente cărora li se aplică cerinţele prezentului Cod şi pentru care nu se prevede nici o utilizare directa, dar care sunt transportate în vederea descărcării în mare, incinerarii sau eliminării prin alte metode diferite de cele folosite pe mare.20.2.2 Deplasarea transfrontiera înseamnă orice transport maritim al deşeurilor provenind dintr-o zona aflată sub jurisdicţia naţionala a unei tari spre/sau printr-o zona aflată sub jurisdicţia naţionala a altei tari, sau spre o zona ce nu este sub jurisdicţia naţionala a nici unei tari cu condiţia ca cel puţin două tari să fie implicate în aceasta deplasare.20.3 Aplicare20.3.1 Cerinţele acestui capitol sunt aplicabile în cazul deplasarii transfrontiere a deşeurilor chimice lichide în vrac cu ajutorul navelor maritime luându-se în considerare în acelaşi timp şi orice alte cerinţe ale Codului.20.3.2 Cerinţele acestui capitol nu se aplică:.1 deşeurilor provenite din operaţiile de exploatare de la bordul navei care sunt sub incidenţa cerinţelor MARPOL 73/78;.2 deşeurilor chimice lichide transportate de către nave angajate în incinerarea pe mare a unor asemenea deşeuri care intra sub incidenţa capitolului 19 din Cod; şi.3 substanţelor, soluţiilor sau amestecurile acestora ce conţin materiale radioactive, sau contaminate cu materiale radioactive care se supun cerinţelor aplicabile pentru materialele radioactive.20.4 Expedieri autorizate20.4.1 Deplasarea transfrontiera a deşeurilor se permite a se declansa numai dacă:.1 autoritatea competentă a tarii de origine, sau producătorul sau exportatorul a transmis notificarea prin intermediul autorităţii competente a tarii de origine către ţara de destinaţie finala; şi.2 autoritatea competentă a tarii de origine eliberează autorizaţia de deplasare numai după ce a primit acordul scris din partea tarii de destinaţie finala indicandu-se ca deşeurile trebuie să fie incinerate sau tratate în deplina siguranţa printr-una din metodele de eliminare.20.5 Documentaţie20.5.1 Navele angajate în transportul transfrontier al deşeurilor chimice lichide trebuie să deţină la bord documentele specificate în secţiunea 16.2 din Cod şi suplimentar documentul de transport al deşeurilor eliberat de Autoritatea competenţa a tarii de origine.20.6 Clasificarea deşeurilor chimice lichide20.6.1 În scopul protecţiei mediului marin toate deşeurile chimice lichide transportate în vrac trebuie tratate ca fiind substanţe lichide nocive de categoria A, indiferent de categoria evaluată la zi.20.7 Transportul şi manipularea deşeurilor chimice lichide20.7.1 Deşeurile chimice lichide trebuie transportate la bordul navelor şi în tancurile de marfa în conformitate cu cerinţele minime pentru deşeurile chimice lichide specificate în capitolul 17, numai dacă nu exista motive clare care să indice ca pericolele pe care le prezintă deşeurile ar putea justifica:.1 transportul în conformitate cu cerinţele pentru nave de tip 1; sau.2 orice cerinţe suplimentare din acest Cod aplicabile substanţei sau, în cazul unui amestec, componentelor sale care prezintă un pericol predominant.ApendiceModel de Certificat internaţional de conformitate pentrutransportul în vrac al produselor chimice periculoase*)----------- Notă *) Certificatul trebuie redactat în limba oficială a tarii care îl eliberează. Dacă limba utilizata nu este nici engleza nici franceza trebuie să se includă o traducere în una din aceste limbi.CERTIFICAT INTERNAŢIONAL DE CONFORMITATEPENTRU TRANSPORTUL ÎN VRACAL PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE(sigiliul oficial)Eliberat în conformitate cu prevederile conţinute înCODUL INTERNAŢIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAMENTUL NAVELORPENTRU TRANSPORTUL îN VRAC AL PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE(Rezoluţiile MSC.4(48) şi MEPC.19(22))*1)sub autoritatea Guvernului..............................................................(numele oficial complet al tarii)de către .... (titlul oficial complet al persoanei competente sau al organizaţiei recunoscute de către Administraţie) ...................┌──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────────────┐│ │ Numărul sau │ Portul de │ Tonajul │ Tipul navei ││ Numele navei │ literele │ înmatriculare │ brut │ (paragraful 2.1.2 din ││ │ distinctive │ │ │ Cod)*2) ││──────────────│─────────────│───────────────│─────────│───────────────────────┤│ │ │ │ │ │└──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────┴───────────────────────┘Data la care s-a pus chila sau la care nava era într-un stadiu similar de construcţie; sau (în cazul unei nave transformate), data la care a început transformarea în nava cisterna pentru produse chimice................................Nava corespunde, de asemenea, în întregime următoarelor amendamente ale Codului:...........................................................................................................................................................................................................................Nava este scutită de aplicarea următoarelor prevederi ale Codului:...........................................................................................................................................................................................................................SE CERTIFICA PRIN PREZENTUL CA:1 .1 Nava a fost inspectata în conformitate cu prevederile secţiunii 1.5 a Codului;.2 în urma inspecţiei s-a constatat ca construcţia şi echipamentul navei corespund prevederilor pertinente ale Codului;*).3 Nava este o nava incinerator care satisface de asemenea prevederile suplimentare şi modificate ale capitolului 19;2 Nava a fost dotată cu un manual în conformitate cu normele pentru proceduri şi amenajări, asa cum se prevede în regulile 5, 5A şi 8 din Anexa II la MARPOL 73/78, şi ca instalaţiile şi echipamentul navei prevăzute în manual sunt satisfăcătoare din toate punctele de vedere şi corespund cerinţelor pertinente ale normelor menţionate.3 Nava poate transporta în vrac următoarele produse, dacă sunt respectate toate regulile de exploatare pertinente ale Codului:┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ Produse*3,4) │ Condiţii de transport*5) ││ │ (numerele de tanc, etc) ││──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤│* Se va continua pe pagini suplimentare semnate şi datate care figurează la ││ Suplimentul 1. ││* Numărul tancului la care se face referire în aceasta lista corespunde celui ││ din planul tancului semnat şi datat, care figurează la Suplimentul 2. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘4 În conformitate cu paragrafele *)1.4 şi *)2.8.2 prevederile Codului au fost modificate în legătură cu nava, în următorul mod:.............................................................5 Nava trebuie să fie încărcată:*).1 în conformitate cu condiţiile de încărcare prevăzute în Manualul deîncărcare aprobat, stampilat şi datat ..................., şi semnat deun inspector responsabil al Administraţiei sau al unei organizaţiirecunoscută de către Administraţie;*).2 conform limitelor de încărcare anexate la prezentul certificat.Dacă este necesar încărcarea navei altfel decât în conformitate cu instrucţiunile mai sus menţionate, calculele necesare pentru justificarea condiţiilor de încărcare propuse trebuie comunicate Administraţiei care a eliberat certificatul care poate autoriza în scris adoptarea condiţiilor de transport propuse**)----------------- Notă *) Stergeti, după caz. Notă **) În loc să fie incorporat în Certificat acest text poate fi anexat cu condiţia ca să fie semnat legal şi stampilat.Prezentul certificat este valabil până la .............................sub rezerva inspecţiilor prevăzute conform secţiunii 1.5 din Cod.Eliberat la ..................... ........19........(Locul eliberării certificatului)Subsemnatul declara ca este legal autorizat de către sus-mentionatul guvern sa elibereze prezentul Certificat.......................................(semnatura persoanei oficiale care elibereazăcertificatul şi/sau sigiliul autorităţii emitente)Note privind modul de completare a Certificatului:*1). Certificatul poate fi eliberat doar navei autorizata sa arboreze pavilioanele statelor care sunt guverne contractante atât la Convenţia SOLAS 1974, cat şi părţi la MARPOL 73/78.*2). Tipul de nava: fiecare menţiune din aceasta coloana trebuie să se refere la toate recomandările pertinente, de exemplu menţiunea "Tip 2" trebuie să desemneze o nava care corespunde din toate punctele de vedere prevederilor Codului referitoare la tipul 2.*3). Produse: trebuie să fie menţionate produsele enumerate în lista de la capitolul 17 al Codului sau produsele care au fost evaluate de către Administraţie în conformitate cu paragraful 1.1.3 al Codului, În ceea ce priveşte ultima categorie de produse "noi", trebuie luate în considerare toate cerinţele speciale stipulate cu titlu provizoriu. Trebuie menţionat faptul ca pentru navele incinerator în locul denumirilor produselor individuale se va menţiona "deşeuri chimice lichide".*4). Produse: Lista produselor pe care nava poate să le transporte trebuie să includă substantele lichide nocive din categoria D care nu sunt incluse în Cod şi trebuie identificate drept "capitolul 18 categoria D".*5). Condiţii de transport: Limitarile la transportul substanţelor din categoria B sau categoria C conform secţiunii 16A.2 din Cod trebuie, de asemenea, indicate.ATESTAREA INSPECŢIILOR ANUALE ŞI INTERMEDIARESE CERTIFICA PRIN PREZENTUL ca în urma inspecţiei cerute conform paragrafului 1.5 din Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor care transporta în vrac produse chimice periculoase, s-a constatat ca nava îndeplineşte prevederile pertinente ale Codului.Inspecţia anuală Semnat: .................................                                       (semnatura persoanei oficiale autorizate)                                       Locul: ..................................                                       Data: ...................................                 (sigiliul sau ştampila Autorităţii, după caz)Inspecţia anuală*)/intermediara*) Semnat: .................................                                       (semnatura persoanei oficiale autorizate)                                       Locul: ..................................                                       Data: ...................................                (sigiliul sau ştampila, după caz a Autorităţii)Inspecţia anuală*)/intermediara*) Semnat: .................................                                       (semnatura persoanei oficiale autorizate)                                       Locul: ..................................                                       Data: ...................................                 (sigiliul sau ştampila Autorităţii, după caz)Inspecţia anuală Semnat: .................................                                       (semnatura persoanei oficiale autorizate)                                       Locul: ..................................                                       Data: ...................................                 (sigiliul sau ştampila Autorităţii, după caz)-----------    *) Stergeti, după caz.SUPLIMENTUL 1 LA CERTIFICATUL INTERNAŢIONAL DE CONFORMITATEPENTRU TRANSPORTUL ÎN VRAC AL PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASEContinuarea listei produselor specificate în secţiunea 3 şi condiţiile de transport ale acestora.┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ Produse │ Condiţii de transport ││ │ (numerele de tancuri, etc) ││──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤│──────────────────────────────────────│───────────────────────────────────────┤└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ Data ................................ ........................      (identică cu cea din Certificat) (semnatura persoanei oficiale care                                        eliberează certificatul şi/sau sigiliul                                        autorităţii emitente)          SUPLIMENTUL 2 LA CERTIFICATUL INTERNAŢIONAL DE CONFORMITATE          PENTRU TRANSPORTUL ÎN VRAC AL PRODUSELOR CHIMICE PERICULOASE                           PLANUL TANCULUI (specimen)    Numele navei ................................................    Numărul sau literele distinctive ............................                 │<───────────── Zona de marfa ─────────────>│                 │ │            ┌────┼───────────────────────────────────────────┼─────┐            │ │ Planul schematic al tancului │ │            │ │ se va introduce în aceasta zona │ │            │ │ │ │            └────┴───────────────────────────────────────────┴─────┘ Data .......................... ........................      (identică cu cea din Certificat) (semnatura persoanei oficiale care                                        eliberează certificatul şi/sau sigiliul                                        autorităţii emitente)-----------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 207 din 15 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedura penală
 • LEGE nr. 84 din 24 iulie 1995 (*republicată*) Legea învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 258 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 14 iulie 2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 100 din 10 mai 2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat şi cooperare consolidat dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Kazahstan, pe de altă parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • LEGE nr. 267 din 5 octombrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informaţii clasificate, semnat la Bruxelles la 22 aprilie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 136 din 28 octombrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de cai de comunicaţie terestre - autostrăzi şi cai ferate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 28 iunie 2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
 • LEGE nr. 89 din 5 aprilie 2004 privind unele măsuri de protecţie socială acordate, ca urmare a restructurării Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., personalului aeronautic civil
 • LEGEA nr. 145 din 24 iulie 1997 asigurărilor sociale de sănătate
 • LEGE nr. 255 din 28 martie 1941 pentru autorizarea prefecţilor, primarilor şi ajutorilor de primar, proveniţi dintre pensionari, de a primi jumătate din salariul aferent funcţiunii ce îndeplinesc, precum şi autorizarea prefecţilor, primarilor şi ajutorilor de primar de a primi indemnizaţii lunare de reprezentare
 • LEGE nr. 309 din 8 iulie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2001 pentru modificarea Legii nr. 146/1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 406 din 13 octombrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 390/2002 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române pentru Investiţii Străine
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • LEGE nr. 194 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", precum şi pentru stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale
 • CONSTITUŢIA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA*) din 29 iunie 1965 (*republicată*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 75 din 6 mai 2010 privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică
 • LEGE nr. 269 din 28 mai 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2000 privind organizarea sistemului naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar
 • LEGE nr. 115 din 15 iunie 2011 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 64 din 21 aprilie 1997 privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular liceal, postliceal şi superior de a susţine examenul de finalizare a studiilor la unităţile şi instituţiile din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 154 din 16 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 şi la Bucureşti la 17 aprilie 2002
 • LEGE nr. 85 din 29 aprilie 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011
 • LEGE nr. 173 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România
 • LEGE nr. 270 din 15 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 108 din 9 aprilie 1931 privind ratificarea Convenţiei de unificare a unor reguli relative la transportul aerian internaţional, semnată la Varşovia la 31 ianuarie 1930
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 23 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 25 martie 1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 518 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2004 privind unele măsuri referitoare la finalizarea privatizării unor societăţi comerciale aflate în dificultate
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 10 octombrie 2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 93 din 25 mai 1999 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/1999 pentru suspendarea temporară a unor atribuţii ale comitetului de conducere şi ale preşedintelui Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 27 martie 2012 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 100 din 20 iunie 1997 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, comercială şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996
 • LEGE nr. 176 din 25 noiembrie 1999 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998
 • LEGE nr. 1 din 30 iunie 1990 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor Preşedinţiei României
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGE nr. 243 din 23 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice
 • LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • LEGE nr. 639 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apa
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021