Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA URGENTA nr. 21 din 20 mai 1997 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 21 mai 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA URGENȚĂ nr. 21 din 20 mai 1997privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 21 mai 1997

  (la 28-07-1997, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 ) În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1Clădirile, împreună cu terenul aferent, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care au aparținut comunităților evreiesti din România și au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român prin măsuri de confiscare și de naționalizare, se restituie unei fundații înființate de către Federația Comunităților Evreiești din România și Organizația Mondială Evreiască pentru Restituirea Bunurilor. (la 29-08-1998, sintagma: Federației Comunităților Evreiesti din România (F.C.E.R.) a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul UNIC ORDONANȚA ORDONANTA nr. 111 din 27 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 29 august 1998 ) (la 28-07-1997, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 ) Articolul 2Pentru administrarea bunurilor prevăzute la art. 1, se va constitui o fundație care va desfășura activități nonprofit, având ca scop, în principal:a) ajutorarea și protecția socială a membrilor comunităților evreiesti din România și a altor persoane aflate în nevoie;b) păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității culturale a comunităților evreiesti din România; (la 28-07-1997, Litera b) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 ) c) prezentarea istoriei vechi și contemporane a poporului evreu, cu accent pe istoria comunităților evreiesti din România;d) combaterea antisemitismului, rasismului, xenofobiei și intolerantei, dezvoltarea respectului pentru diversitate, democratie, libertate și justiție;e) păstrarea și dezvoltarea legăturilor dintre cetățenii României și cetățenii altor state, în special cetățenii Statului Israel, originari din România. Articolul 3Din conducerea fundației menționate la art. 2 vor face parte, pe lângă reprezentanții Federației Comunităților Evreiești din România, și reprezentanți ai unor organizații care sunt mandatate sa apere drepturile foștilor proprietari și ale succesorilor acestora, între care și asociația "Organizația Mondială Evreiasca pentru Restituirea Bunurilor". Modul de constituire a organelor de conducere a fundației, precum și modul de funcționare a acesteia se vor stabili prin actele de constituire a fundației. Articolul 4(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 și al stabilirii măsurilor tehnice legate de restituirea imobilelor cuprinse în anexa, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se instituie o comisie specială formată, pe bază de paritate numerică, din reprezentanți ai Guvernului și ai fundației prevăzute la art. 1. (la 29-08-1998, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din ORDONANȚA ORDONANTA nr. 111 din 27 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 29 august 1998 ) (2) Comisia va examina, pentru fiecare caz în parte, pe bază de acte doveditoare, drepturile de proprietate asupra imobilelor revendicate.(3) Comisia prevăzută la alin. (1) este abilitata sa examineze, cu respectarea aceleiași proceduri, cereri de restituire și pentru alte imobile din această categorie, care au aparținut comunităților evreiesti din România. După identificarea acestor imobile, autoritățile care au initiat prezenta ordonanță de urgență vor supune spre aprobare Guvernului propuneri corespunzătoare. (la 28-07-1997, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 140 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 28 iulie 1997 ) Articolul 5Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se va realiza la data încheierii protocoalelor de predare-preluare între actualii deținători ai imobilelor și fundația prevăzută la art. 1. (la 29-08-1998, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din ORDONANȚA ORDONANTA nr. 111 din 27 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 29 august 1998 ) Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  minorități naționale,
  Gyorgy Tokay
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Adrian Severin
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului și a Departamentului
  pentru Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Anexa────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                              Titularul                      Actul                               actual al   Desti-    Folo-   în bazaNr.    Adresa      Actul de   dreptului   natia     sinta   căruia crt. imobilului  proprietate     de      inițială  actuala a intrat   Observații                               propri-                    în propri-                                etate                       etatea                                                           statului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. București,  Proces-verbal   Statul    Teatrul  Teatrul   Fără   Se restituie   str. Iuliu  nr. 28.575/1940  român    Evreiesc  Evreiesc  titlu  terenul im-   Barasch      al Comisiunii                      de Stat           preuna cu   nr. 15       pentru                                             construcțiile    (fosta str.  înființarea                                           aferente   Biserica     cărților    Udricani     funciare      nr. 15)      în București 2. București,  Proces-verbal   Statul  Locuințe  Sediu    Decretul Se restituie     str. Matei  nr. 29.076/1940  român             firme       nr.   terenul im-   Basarab      al Comisiunii                              112/1989  preuna cu   nr. 50-52    pentru                                      anexa  construcțiile    (fosta str.  înființarea                                 nr 10     aferente   Ghenadie     cărților                                    poziția   Petrescu     funciare                                     80   nr. 58-60)   în București 3. București,  Proces-verbal   Statul  Locuințe  Locuințe Decre-   Se restituie      str.        nr. 730/1940    român              și ate-  tul-    terenul im-   Franceza     al Comisiunii                      lier    lege nr.  preuna cu   nr. 18 și    pentru                                     842/1941  construc-   str. Filitti înființarea                                Decre-     tiile   nr. 13       cărților                                    tul-      aferente   (fosta       funciare                                   lege nr.   str. Carol   în București                               111/1951   nr. 18) 4. Cluj-       Extras C.F.     Statul  Sinagoga  Gradi-  Proces-   Se restituie    Napoca,     nr. 18.214,     român             nita de  verbal    terenul în   Str. Ote-    nr. topo.                         copii   nr.16.829/  suprafața   lului         11.222                           con-     2.300 și  de 462 stp.   nr. 3                                          struita  cererea   județul                                        pe tere- Grupului   Cluj                                           nul și-  de între-                                                  nagogii  prinderi                                                  demolate de gos-                                                           podarie                                                           comunală 5. Petrova,     Extras C.F.    Statul    Baie     Magazin   Fără   Se restituie    Str.         nr. 167,       român    rituala  construit  titlu  terenul în   Principala    nr. topo.                 și     în locul           suprafața   nr. 415,      284, 285                sinagoga sinagogii          de 102+49    județul                                        și baii             stp.     Maramures                                       rituale                                                                       demolate 6. Harlau,      Număr          Statul    Baie     Locuințe  Fără   Se restituie   str. Petru   inventar        român    rituala   și maga-  titlu  terenul im-   Rares        005-2512                           zin               preuna cu   nr. 56                                                            construc-   județul                                                             tiile   Iași                                                               aferente──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (la 05-07-2000, Anexa a fost modificată de Articolul 1 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 101 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 05 iulie 2000 ) ------

  Noutăți

 • LEGE nr. 42 din 28 iunie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale senatorilor şi deputaţilor, precum şi salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 357 din 6 decembrie 2005 privind bursele de mărfuri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 9 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru vânzarea de către societăţile comerciale, companiile şi societăţile naţionale din sectorul energiei, petrolului, gazelor naturale, resurselor minerale şi al industriei de apărare, precum şi de către alţi agenţi economici din subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului a locuinţelor pe care aceştia le au în patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de închiriere sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la aceşti agenţi economici
 • LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • LEGE nr. 156 din 29 iunie 2017 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 9 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/1998 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României la programul de lucru în perioada 1997-2000 şi la extensiile ulterioare ale Acordului de cooperare pentru administrarea fondului Autostrazii Transeuropene Nord-Sud (TEM), semnat la Geneva la 18 decembrie 1991
 • LEGE nr. 55 din 16 aprilie 1997 pentru ratificarea Acordului, realizat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea, efectuat la Bucureşti la 22 mai 1996, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 16 iunie 2000 privind stingerea unei părţi din datoria Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. către stat cu contravaloarea energiei electrice livrate în Republica Moldova
 • LEGE nr. 312 din 12 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 164 din 11 iulie 2011 privind schimbarea denumirii satului Satu Nou din componenţa comunei Racu, judeţul Harghita, în Gârciu
 • LEGE nr. 378 din 28 septembrie 2004 privind darea unui teren în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • LEGE nr. 60 din 1 ianuarie 1881 privitoare la procedura de execuţie din Transilvania*)
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 171 din 25 noiembrie 1999 privind dreptul senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susţinerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenţii învăţământului superior particular
 • LEGE nr. 39 din 13 martie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 5 noiembrie 1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 49 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 396 din 11 octombrie 2004 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 133 din 21 iulie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continua prin sistemul educaţional
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 14 mai 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei
 • LEGE nr. 6 din 2 februarie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 167/1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 111 din 24 mai 2019 pentru modificarea alin. (1) al art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 50 din 21 ianuarie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 28 ianuarie 2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 293 din 25 noiembrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 566 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 151 din 15 noiembrie 2001 privind unele măsuri de reorganizare a pieţei RASDAQ şi acordarea unei finanţări rambursabile de către Ministerul Finanţelor Publice
 • LEGE nr. 55 din 6 martie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene
 • LEGE nr. 408 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Spania în domeniul securităţii sociale, semnată la Madrid la 24 ianuarie 2006
 • LEGE nr. 169 din 2 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1998 pentru acceptarea Protocolului 4 la Acordul general pentru comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 15 aprilie 1997
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • LEGE nr. 105 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare
 • LEGE nr. 36 din 30 aprilie 1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultura
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 229 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 158 din 3 octombrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2000 pentru aderarea României la Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 201 din 23 iunie 2005 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 19 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 69 din 6 iunie 2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 241 din 7 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 91 din 10 mai 2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea cetaceelor din Marea Neagră, Marea Mediterană şi din zona contiguă a Atlanticului, adoptat la Monaco la 24 noiembrie 1996
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021