Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 15 septembrie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 15 septembrie 1997privind înființarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 15 septembrie 1997

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1Se înființează Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, persoana juridică română, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, care se desființează. Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, societățile comerciale din domeniul rafinarii și distribuției petrolului și produselor petroliere, prevăzute în anexa nr. 2, fuzionează cu Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, fiind absorbite de aceasta. Articolul 3Capitalul social al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, la constituire, este format prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, de 10.436.502.127 mii lei, pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 iulie 1997, precum și a capitalurilor sociale ale societăților comerciale prevăzute în anexa nr. 2, și este în valoare de 11.606.044.352 mii lei, urmând a fi actualizat în condițiile legii.În capitalul social nu sunt incluse bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție. Articolul 4Capitalul social aferent cotei deținute de stat la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București poate fi privatizat, potrivit legii. Articolul 5Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București are ca obiect de activitate, în principal, exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Marii Negre, transportul petrolului și al produselor petroliere, comercializarea produselor prin rețele proprii de distribuție, importul și exportul de țiței, produse petroliere, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, rafinarea țițeiului, precum și alte activități stabilite și detaliate prin statutul societății comerciale, cuprins în anexa nr. 1. Articolul 6Activitatea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București se va desfășura pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli. Societățile comerciale care fuzionează vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare. Articolul 7Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București preia toate drepturile și obligațiile care rezultă din acordurile petroliere*) încheiate de Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" București cu Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, conform prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, precum și din contractele de explorare și împărțire a producției, încheiate de Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" București cu persoane juridice străine.Toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și cele ale societăților comerciale, nominalizate în anexa nr. 2 și care vor fuziona în condițiile art. 2, vor fi preluate de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București. Articolul 8Creditele contractate cu garanție guvernamentală de către Regia Autonomă a Petrolului "Petrom"- București și de către societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 de la instituții financiare internaționale își mențin statutul juridic și vor fi rambursate de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, Guvernul României garantand, în continuare, aceste credite în condițiile inițiale. Articolul 9Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului ale Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București sunt exercitate de către Ministerul Industriei și Comerțului.Actionarii, persoane fizice sau juridice, române sau străine, la societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență vor primi acțiuni echivalente valoric la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, în condițiile legii.Până la data fuziunii, dividendele se vor acorda în funcție de rezultatele financiare ale fiecărei societăți comerciale care fuzionează. (la 08-04-1998, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 ) Articolul 10Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București este condusă de către adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții statului și ai celorlalți deținători de acțiuni și de către consiliul de administrație, format din 7 membri.Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație se numesc prin ordin al ministrului industriei și comerțului. Articolul 11Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență. (la 08-04-1998, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 ) Articolul 12Până la organizarea concursului de manager, în condițiile legii, conducerea executivă a societății comerciale este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei și comerțului.Președintele consiliului de administrație nu este și director general al societății comerciale. (la 08-04-1998, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 ) Articolul 13Personalul Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și cel al societăților comerciale nominalizate în anexa nr. 2 va fi preluat în totalitate, prin transfer în interesul serviciului, de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București. Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice alta dispoziție contrară se abroga. Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Notă *) A se vedea hotărârile Guvernului nr. 511/1997 și nr. 512/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 12 septembrie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul industriei și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Ministru de stat,
  ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Anexa nr. 1STATUTULSocietății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București Anexa nr. 2                SOCIETĂȚILE COMERCIALE desprinse din sistemul Companiei Române de Petrol, care fuzionează prin absorbție cu Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București-------------------------------------------------------------------------------Nr.   Denumirea                                               Capitalul socialcrt.  Societății                   Sediul                     la data fuzionării      Comerciale                                                  (mii lei)------------------------------------------------------------------------------- 1. "Arpechim"           Pitesti, B-dul Petrochimistilor nr. 127,  412.843.300                         județul Arges 2. "Petrobrazi"         Comuna Brazi, județul Prahova             387.204.550 3. "Peco" Alba          Alba iulia, Str. Luminii nr. 3A,            9.035.429                         județul Alba 4. "Peco" Arad          Arad, Str. Cometei nr. 1, județul Arad      7.284.550 5. "Peco" Arges         Pitesti, str. I.C. Bratianu nr. 54,         8.673.525                         județul Arges 6. "Peco" Bacau         Bacau, str. Alba Iulia nr. 20, județul      6.453.140                         Bacau 7. "Peco" Bihor         Oradea, Str. Clujului nr. 203, județul     12.087.550                         Bihor 8. "Peco" Bistrita      Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr. 2,       4.796.000                         județul Bistrita-Nasaud 9. "Peco" Botosani      Botosani, str. Manolesti-Deal, județul      6.283.075                         Botosani10. "Peco" Brașov        Brașov, Str. Harmanului nr. 15 B, județul   7.098.600                         Brașov11. "Peco" Brăila        Brăila, str. Belvedere nr. 3, județul       4.011.350                         Brăila12. "Peco" Buzau         Buzau, str. Hipodrom nr. 1, județul Buzau   4.154.92513. "Peco" Caraș-Severin Resita, Str. Timisoarei nr. 19, județul     8.786.550                         Caraș-Severin14. "Peco" Calarasi      Calarasi, Prelungirea Sloboziei nr. 1,      2.091.825                         județul Calarasi15. "Peco" Cluj          Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 3,     13.443.975                         județul Cluj16. "Peco" Constanta     Constanta, str. Mihai Eminescu nr. 9,       6.692.950                         județul Constanta17. "Peco" Covasna       Sfîntu Gheorghe, str. Armata Română nr.     2.851.225                         56, județul Covasna18. "Peco" Dambovita     Targoviste, str. Matei Basarab nr. 1,       5.828.675                         județul Dambovita19. "Peco" Dolj          Craiova, str. Savinesti nr. 3, județul                          Dolj                                        9.093.66020. "Peco" Galați        Galați, Str. Basarabiei nr. 62, județul     3.306.557                         Galați21. "Peco" Giurgiu       Giurgiu, str. București nr. 86 A, județul   4.194.525                         Giurgiu22. "Peco" Gorj          Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23, județul    2.153.300                         Gorj23. "Peco" Harghita      Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe Doja nr. 6,   2.078.000                         județul Harghita24. "Peco" Hunedoara     Hunedoara, str. 22 Decembrie nr. 11,        9.758.800                         județul Deva25. "Peco" Ialomita      Slobozia, Sos. Brailei nr. 7, județul       7.247.300                         Ialomita26. "Peco" Iași          Iași, str. Zugravi nr. 24, județul Iași     7.672.35027. "Peco" Maramures     Baia Mare, b-dul București nr. 53, județul  3.124.450                         Maramures28. "Peco" Mehedinti     Drobeta-Turnu Severin, str. Ștefan cel      5.182.675                         Mare nr. 5, județul Mehedinti29. "Peco" Mures         Targu Mures, Piața Trandafirilor nr. 13,    3.216.350                         județul Mures30. "Peco" Neamt         Piatra-Neamt, b-dul Decebal nr. 28, județul 7.740.609                         Neamt31. "Peco" Olt           Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 46,         4.759.125                         județul Olt32. "Peco" Prahova       Ploiesti, str. Valeni nr. 44, județul      13.664.700                         Prahova33. "Peco" Satu Mare     Satu Mare, str. A.I. Cuza nr. 16,           4.255.153                         județul Satu Mare34. "Peco" Salaj         Zalau, Str. Depozitelor nr. 4, județul      5.616.750                         Salaj35. "Peco" Sibiu         Sibiu, Str. Otelarilor, județul Sibiu       7.484.67536. "Peco" Suceava       Suceava, Str. Bazelor nr. 1, județul        8.224.382                         Suceava37. "Peco" Teleorman     Comuna Poroschia, județul Teleorman         4.633.05038. "Peco" Timiș         Timișoara, str. Eugeniu de Savora nr. 2A,  14.356.025                         județul Timiș39. "Peco" Tulcea        Tulcea, Str. Combustibilului nr. 2,         1.582.325                         județul Tulcea40. "Peco" Vaslui        Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5, județul     5.407.950                         Vaslui41. "Peco" Valcea        Ramnicu Valcea, str. Tudor Vladimirescu     5.909.305                         nr. 51, județul Valcea42. "Peco" Vrancea       Focsani, Str. Barsei nr. 10, județul        3.838.550                         Vrancea43. "Competrol"          București, str. Gheorghe Titeica nr. 121,  33.846.950                         sectorul 244. "Transpeco"          București, Calea Dorobantilor nr. 2,        6.573.515                         sectorul 145. C.R.P. (Rafirom,     București, str. General Budisteanu nr.     75.000.000    Peco București,      11 bis, sectorul 1    Petrotrans)-------------------------------------------------------------------------------    TOTAL:                                                       1.169.542.225------------------------------------------------------------------------------------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 580 din 22 decembrie 2003 privind modificarea şi completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 507 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • LEGE nr. 345 din 1 iunie 2002 (*republicată*) privind taxa pe valoarea adăugată*)
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 67 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 21 septembrie 2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 63 din 8 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 2 iunie 1992
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 281 din 24 iunie 2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedura penală şi a unor legi speciale
 • LEGE nr. 193 din 16 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susţinere a învăţământului de stat
 • LEGE nr. 578 din 24 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2001 pentru finalizarea procesului de privatizare a Băncii Agricole - S.A.
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
 • LEGE nr. 45 din 17 martie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 361 din 21 septembrie 2006 privind reorganizarea comunei Găneşti, judeţul Mureş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 265 din 22 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 298/2000 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 321 din 6 iulie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 4 martie 1999 privind scutirea de la plata taxei de reclama şi publicitate, precum şi a majorărilor de întârziere aferente
 • LEGE nr. 354 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit "Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze din România cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România)-Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chişinău la 11 iunie 2013
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 167 din 24 noiembrie 2005 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 18 februarie 2009 privind stabilirea unor măsuri pentru îmbunătăţirea unor activităţi la nivelul Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
 • LEGE nr. 153 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 204/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 30 iunie 1999 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 99 din 16 aprilie 2007 privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 26 din 24 aprilie 1996 CODUL SILVIC
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 226 din 24 noiembrie 2000 privind circulaţia juridică a terenurilor cu destinaţie forestieră
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 75 din 25 aprilie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGEA nr. 8 din 31 iulie 1990 pentru aderarea României la Convenţia privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi "INMARSAT"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 20 mai 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 104 din 9 mai 2008 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc*)
 • LEGE nr. 13 din 7 februarie 2008 pentru ratificarea Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 475 din 24 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 122 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
 • LEGE nr. 75 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 254 din 9 august 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2005 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut şi de garanţie externe şi a unor amendamente la un acord de împrumut extern
 • LEGE nr. 195 din 27 mai 2009 privind modificarea art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 216 din 26 aprilie 2001 bugetul de stat pe anul 2001
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 499 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei care îi revine României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme convenţionale şi produse şi tehnologii cu dubla utilizare - Elemente iniţiale -, adoptat la 11-12 iulie 1996 şi amendat la 6-7 decembrie 2001
 • LEGE nr. 212 din 15 noiembrie 2011 privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" în domeniul public al comunelor Pardina, Maliuc şi Crişan, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 februarie 2008 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 21 mai 2008 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe comerciale restante aflate în administrarea unităţilor teritoriale subordonate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 1 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 28 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021