Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 15 septembrie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 15 septembrie 1997privind înființarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 15 septembrie 1997

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1Se înființează Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, persoana juridică română, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, care se desființează. Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, societățile comerciale din domeniul rafinarii și distribuției petrolului și produselor petroliere, prevăzute în anexa nr. 2, fuzionează cu Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, fiind absorbite de aceasta. Articolul 3Capitalul social al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, la constituire, este format prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, de 10.436.502.127 mii lei, pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 iulie 1997, precum și a capitalurilor sociale ale societăților comerciale prevăzute în anexa nr. 2, și este în valoare de 11.606.044.352 mii lei, urmând a fi actualizat în condițiile legii.În capitalul social nu sunt incluse bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție. Articolul 4Capitalul social aferent cotei deținute de stat la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București poate fi privatizat, potrivit legii. Articolul 5Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București are ca obiect de activitate, în principal, exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Marii Negre, transportul petrolului și al produselor petroliere, comercializarea produselor prin rețele proprii de distribuție, importul și exportul de țiței, produse petroliere, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, rafinarea țițeiului, precum și alte activități stabilite și detaliate prin statutul societății comerciale, cuprins în anexa nr. 1. Articolul 6Activitatea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București se va desfășura pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli. Societățile comerciale care fuzionează vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare. Articolul 7Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București preia toate drepturile și obligațiile care rezultă din acordurile petroliere*) încheiate de Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" București cu Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, conform prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, precum și din contractele de explorare și împărțire a producției, încheiate de Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" București cu persoane juridice străine.Toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și cele ale societăților comerciale, nominalizate în anexa nr. 2 și care vor fuziona în condițiile art. 2, vor fi preluate de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București. Articolul 8Creditele contractate cu garanție guvernamentală de către Regia Autonomă a Petrolului "Petrom"- București și de către societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 de la instituții financiare internaționale își mențin statutul juridic și vor fi rambursate de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, Guvernul României garantand, în continuare, aceste credite în condițiile inițiale. Articolul 9Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului ale Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București sunt exercitate de către Ministerul Industriei și Comerțului.Actionarii, persoane fizice sau juridice, române sau străine, la societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență vor primi acțiuni echivalente valoric la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, în condițiile legii.Până la data fuziunii, dividendele se vor acorda în funcție de rezultatele financiare ale fiecărei societăți comerciale care fuzionează. (la 08-04-1998, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 ) Articolul 10Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București este condusă de către adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții statului și ai celorlalți deținători de acțiuni și de către consiliul de administrație, format din 7 membri.Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație se numesc prin ordin al ministrului industriei și comerțului. Articolul 11Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență. (la 08-04-1998, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 ) Articolul 12Până la organizarea concursului de manager, în condițiile legii, conducerea executivă a societății comerciale este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei și comerțului.Președintele consiliului de administrație nu este și director general al societății comerciale. (la 08-04-1998, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 ) Articolul 13Personalul Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și cel al societăților comerciale nominalizate în anexa nr. 2 va fi preluat în totalitate, prin transfer în interesul serviciului, de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București. Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice alta dispoziție contrară se abroga. Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Notă *) A se vedea hotărârile Guvernului nr. 511/1997 și nr. 512/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 12 septembrie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul industriei și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Ministru de stat,
  ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Anexa nr. 1STATUTULSocietății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București Anexa nr. 2LISTAcuprinzând unitățile incluse în Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridică ale acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Capitalul                                                                       socialNr. la datacrt. Denumirea Sediul fuzionării      unității (mii lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ARPECHIM Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor                      nr. 127, județul Arges 412.843.300 2. PETROBRAZI Comuna Brazi, județul Prahova 387.204.550 3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii                      nr. 3A, județul Alba 9.035.429 4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1,                      județul Arad 7.284.550 5. PECO Arges Municipiul Pitesti, str. I. C. Bratianu                      nr. 54, județul Arges 8.673.525 6. PECO Bacau Municipiul Bacau, str. Alba Iulia nr. 20,                      județul Bacau 6.453.140 7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203,                      județul Bihor 12.087.550 8. PECO Bistrita Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai                      nr. 2, județul Bistrita-Nasaud 4.796.000 9. PECO Botosani Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal,                      județul Botosani 6.283.07510. PECO Brașov Municipiul Brașov, Str. Harmanului nr. 15 B,                      județul Brașov 7.098.60011. PECO Brăila Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 3,                      județul Brăila 4.011.35012. PECO Buzau Municipiul Buzau, str. Hipodrom nr. 1,                      județul Buzau 4.154.92513. PECO Caraș-Severin Municipiul Resita, str. Timișoara nr. 19,                      județul Caraș-Severin 8.786.55014. PECO Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei                      nr. 1, județul Calarasi 2.091.82515. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor                      nr. 3, județul Cluj 13.443.97516. PECO Constanta Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu                      nr. 9, județul Constanta 6.692.95017. PECO Covasna Municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata                      Română nr. 56, județul Covasna 2.851.22518. PECO Dambovita Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab                      nr. 1, județul Dambovita 5.828.67519. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3,                      județul Dolj 9.093.66020. PECO Galați Municipiul Galați, Str. Basarabiei nr. 62,                      județul Galați 3.306.55721. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. București nr. 86A,                      județul Giurgiu 4.194.52522. PECO Gorj Municipiul Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23,                      județul Gorj 2.153.30023. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe                      Doja nr. 6, județul Harghita 2.078.00024. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie                      nr. 11, județul Hunedoara 9.758.80025. PECO Ialomita Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7,                      județul Ialomita 7.247.30026. PECO Iași Municipiul Iași, str. Zugravi nr. 24,                      județul Iași 7.672.35027. PECO Maramures Municipiul Baia Mare, bd București nr. 53,                      județul Maramures 3.124.45028. PECO Mehedinti Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.                      Ștefan cel Mare nr. 5, județul Mehedinti 5.182.67529. PECO Mures Municipiul Targu Mures, Piața Trandafirilor                      nr. 13, județul Mures 3.216.35030. PECO Neamt Municipiul Piatra-Neamt, bd Decebal nr. 28,                      județul Neamt 7.740.60931. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr.                      46, județul Olt 4.759.12532. PECO Prahova Municipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44,                      județul Prahova 13.664.70033. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza                      nr. 16, județul Satu Mare 4.255.15334. PECO Salaj Municipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4,                      județul Salaj 5.616.75035. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, județul                      Sibiu 7.484.67536. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1,                      județul Suceava 8.224.38237. PECO Teleorman Comuna Poroschia, județul Teleorman 4.633.05038. PECO Timiș Municipiul Timișoara, str. Eugeniu de                      Savoya nr. 2A, județul Timiș 14.356.02539. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului                      nr. 2, județul Tulcea 1.582.32540. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5,                      județul Vaslui 5.407.95041. PECO Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Tudor                      Vladimirescu nr. 51, județul Valcea 5.909.30542. PECO Vrancea Municipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10,                      județul Vrancea 3.838.55043. COMPETROL Municipiul București, str. Gheorghe Titeica                      nr. 121, sectorul 2 33.846.95044. TRANSPECO Municipiul București, Calea Dorobantilor                      nr. 2, sectorul 1 6.573.51545. PETROTRANS Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7,                      județul Prahova 75.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL: 1.169.542.225───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------- (la 12-12-2000, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul 12 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000 ) -----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea art. 13^1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • LEGE nr. 64 din 18 aprilie 2019 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 478 din 12 noiembrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 31 din 19 martie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 552 din 18 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ
 • LEGE nr. 219 din 30 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/1999 privind finanţarea activităţii Direcţiei Generale a Penitenciarelor din subordinea Ministerului Justiţiei
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante
 • LEGE nr. 80 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 370/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei Materialelor de Construcţii, devenit Legea nr. 49/1969
 • LEGE nr. 257 din 5 decembrie 2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila
 • LEGE nr. 372 din 26 noiembrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 159 din 20 noiembrie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Naţionala a Drumurilor pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 26 ianuarie 2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie
 • LEGE nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*) privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor*)
 • LEGE nr. 581 din 22 decembrie 2003 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 21 martie 2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultura
 • LEGE nr. 97 din 21 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 117 din 19 aprilie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2004 privind înfiinţarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 mai 2005 privind emisiunea din anul 2005 a municipiului Bucureşti de titluri de valoare denominate în EUR
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 60 din 25 aprilie 2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României
 • LEGE nr. 301 din 4 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2003 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind statutul Forţelor României în Statul Kuwait, semnat la Kuwait la 10 şi 11 martie 2003
 • LEGE nr. 217 din 2 iulie 2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 337 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate
 • LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994*) (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
 • LEGE nr. 222 din 31 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2006 privind instituirea unui contingent tarifar la importul în România al unor sortimente de carne de pasăre originare din Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 22 din 13 martie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 168 din 19 octombrie 2000 privind unele măsuri de restructurare a activităţii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora
 • LEGE nr. 790 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rulării resurselor financiare ale universităţilor prin bănci comerciale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 30 mai 2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
 • LEGE nr. 77 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 3 septembrie 2008 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în România
 • LEGE nr. 520 din 17 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 71 din 16 aprilie 2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 1.150 din 25 noiembrie 1864 asupra instructiunii a Principateloru-Unite-Romane
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 30 iunie 2010 privind reorganizarea unor instituţii din domeniul sanitar, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 202 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 49 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 29 iunie 2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 220 din 17 decembrie 2008 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 208 din 16 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Păuleşti, prin reorganizarea comunei Tulnici, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 121 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 145/2007 pentru modificarea alin. (4) al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
 • LEGE nr. 1.076 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Acordului comercial provizoriu încheiat între România şi Elveţia, semnat la Bucureşti la 25 August 1930
 • LEGE nr. 258 din 21 septembrie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene care modifică acordurile anuale de finanţare 2000, 2001, 2002, 2003 şi Acordul multianual de finanţare, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 24 decembrie 2004
 • LEGE nr. 74 din 22 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 211 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vara şi a orei oficiale de vara pe teritoriul României
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021