Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 15 septembrie 1997 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 15 septembrie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 15 septembrie 1997privind înființarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 15 septembrie 1997

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1Se înființează Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, persoana juridică română, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, care se desființează. Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, societățile comerciale din domeniul rafinarii și distribuției petrolului și produselor petroliere, prevăzute în anexa nr. 2, fuzionează cu Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, fiind absorbite de aceasta. Articolul 3Capitalul social al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, la constituire, este format prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, de 10.436.502.127 mii lei, pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 iulie 1997, precum și a capitalurilor sociale ale societăților comerciale prevăzute în anexa nr. 2, și este în valoare de 11.606.044.352 mii lei, urmând a fi actualizat în condițiile legii.În capitalul social nu sunt incluse bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție. Articolul 4Capitalul social aferent cotei deținute de stat la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București poate fi privatizat, potrivit legii. Articolul 5Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București are ca obiect de activitate, în principal, exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Marii Negre, transportul petrolului și al produselor petroliere, comercializarea produselor prin rețele proprii de distribuție, importul și exportul de țiței, produse petroliere, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, rafinarea țițeiului, precum și alte activități stabilite și detaliate prin statutul societății comerciale, cuprins în anexa nr. 1. Articolul 6Activitatea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București se va desfășura pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli. Societățile comerciale care fuzionează vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare. Articolul 7Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București preia toate drepturile și obligațiile care rezultă din acordurile petroliere*) încheiate de Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" București cu Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, conform prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, precum și din contractele de explorare și împărțire a producției, încheiate de Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" București cu persoane juridice străine.Toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și cele ale societăților comerciale, nominalizate în anexa nr. 2 și care vor fuziona în condițiile art. 2, vor fi preluate de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București. Articolul 8Creditele contractate cu garanție guvernamentală de către Regia Autonomă a Petrolului "Petrom"- București și de către societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 de la instituții financiare internaționale își mențin statutul juridic și vor fi rambursate de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, Guvernul României garantand, în continuare, aceste credite în condițiile inițiale. Articolul 9Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului ale Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București sunt exercitate de către Ministerul Industriei și Comerțului.Actionarii, persoane fizice sau juridice, române sau străine, la societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență vor primi acțiuni echivalente valoric la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, în condițiile legii.Până la data fuziunii, dividendele se vor acorda în funcție de rezultatele financiare ale fiecărei societăți comerciale care fuzionează. (la 08-04-1998, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 ) Articolul 10Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București este condusă de către adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții statului și ai celorlalți deținători de acțiuni și de către consiliul de administrație, format din 7 membri.Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație se numesc prin ordin al ministrului industriei și comerțului. Articolul 11Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență. (la 08-04-1998, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 ) Articolul 12Până la organizarea concursului de manager, în condițiile legii, conducerea executivă a societății comerciale este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului industriei și comerțului.Președintele consiliului de administrație nu este și director general al societății comerciale. (la 08-04-1998, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 70 din 2 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 08 aprilie 1998 ) Articolul 13Personalul Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și cel al societăților comerciale nominalizate în anexa nr. 2 va fi preluat în totalitate, prin transfer în interesul serviciului, de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București. Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice alta dispoziție contrară se abroga. Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Notă *) A se vedea hotărârile Guvernului nr. 511/1997 și nr. 512/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 12 septembrie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul industriei și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Ministru de stat,
  ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Anexa nr. 1STATUTULSocietății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București Anexa nr. 2LISTAcuprinzând unitățile incluse în Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridică ale acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Capitalul                                                                       socialNr. la datacrt. Denumirea Sediul fuzionării      unității (mii lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ARPECHIM Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor                      nr. 127, județul Arges 412.843.300 2. PETROBRAZI Comuna Brazi, județul Prahova 387.204.550 3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii                      nr. 3A, județul Alba 9.035.429 4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1,                      județul Arad 7.284.550 5. PECO Arges Municipiul Pitesti, str. I. C. Bratianu                      nr. 54, județul Arges 8.673.525 6. PECO Bacau Municipiul Bacau, str. Alba Iulia nr. 20,                      județul Bacau 6.453.140 7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203,                      județul Bihor 12.087.550 8. PECO Bistrita Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai                      nr. 2, județul Bistrita-Nasaud 4.796.000 9. PECO Botosani Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal,                      județul Botosani 6.283.07510. PECO Brașov Municipiul Brașov, Str. Harmanului nr. 15 B,                      județul Brașov 7.098.60011. PECO Brăila Municipiul Brăila, str. Belvedere nr. 3,                      județul Brăila 4.011.35012. PECO Buzau Municipiul Buzau, str. Hipodrom nr. 1,                      județul Buzau 4.154.92513. PECO Caraș-Severin Municipiul Resita, str. Timișoara nr. 19,                      județul Caraș-Severin 8.786.55014. PECO Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei                      nr. 1, județul Calarasi 2.091.82515. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor                      nr. 3, județul Cluj 13.443.97516. PECO Constanta Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu                      nr. 9, județul Constanta 6.692.95017. PECO Covasna Municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata                      Română nr. 56, județul Covasna 2.851.22518. PECO Dambovita Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab                      nr. 1, județul Dambovita 5.828.67519. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3,                      județul Dolj 9.093.66020. PECO Galați Municipiul Galați, Str. Basarabiei nr. 62,                      județul Galați 3.306.55721. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. București nr. 86A,                      județul Giurgiu 4.194.52522. PECO Gorj Municipiul Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23,                      județul Gorj 2.153.30023. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe                      Doja nr. 6, județul Harghita 2.078.00024. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie                      nr. 11, județul Hunedoara 9.758.80025. PECO Ialomita Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7,                      județul Ialomita 7.247.30026. PECO Iași Municipiul Iași, str. Zugravi nr. 24,                      județul Iași 7.672.35027. PECO Maramures Municipiul Baia Mare, bd București nr. 53,                      județul Maramures 3.124.45028. PECO Mehedinti Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.                      Ștefan cel Mare nr. 5, județul Mehedinti 5.182.67529. PECO Mures Municipiul Targu Mures, Piața Trandafirilor                      nr. 13, județul Mures 3.216.35030. PECO Neamt Municipiul Piatra-Neamt, bd Decebal nr. 28,                      județul Neamt 7.740.60931. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr.                      46, județul Olt 4.759.12532. PECO Prahova Municipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44,                      județul Prahova 13.664.70033. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza                      nr. 16, județul Satu Mare 4.255.15334. PECO Salaj Municipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4,                      județul Salaj 5.616.75035. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, județul                      Sibiu 7.484.67536. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1,                      județul Suceava 8.224.38237. PECO Teleorman Comuna Poroschia, județul Teleorman 4.633.05038. PECO Timiș Municipiul Timișoara, str. Eugeniu de                      Savoya nr. 2A, județul Timiș 14.356.02539. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului                      nr. 2, județul Tulcea 1.582.32540. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5,                      județul Vaslui 5.407.95041. PECO Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Tudor                      Vladimirescu nr. 51, județul Valcea 5.909.30542. PECO Vrancea Municipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10,                      județul Vrancea 3.838.55043. COMPETROL Municipiul București, str. Gheorghe Titeica                      nr. 121, sectorul 2 33.846.95044. TRANSPECO Municipiul București, Calea Dorobantilor                      nr. 2, sectorul 1 6.573.51545. PETROTRANS Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7,                      județul Prahova 75.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL: 1.169.542.225───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------- (la 12-12-2000, Anexa nr. 2 a fost modificată de Articolul 12 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000 ) -----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 63 din 2 octombrie 1991 privind instituirea " Timbrului folcloric "
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 58 din 1 mai 1934 asupra CAMBIEI şi BILETULUI LA ORDIN
 • LEGE nr. 60 din 1 ianuarie 1881 privitoare la procedura de execuţie din Transilvania*)
 • LEGE nr. 509 din 17 noiembrie 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 561 din 7 decembrie 2004 pentru înfiinţarea comunei Perşinari prin reorganizarea comunei Văcăreşti, judeţul Dâmboviţa
 • LEGE nr. 97 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 81/1993 privind determinarea despăgubirilor în cazul unor pagube produse fondului forestier, vegetaţiei forestiere din afară fondului forestier, situate pe terenurile proprietate publică şi privată şi economiei vinatului
 • LEGE nr. 24 din 19 martie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2008 pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile şi pentru luarea unor măsuri de reglementare a situaţiei juridice a acestora
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 85 din 30 martie 2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2009 privind instituţiile financiare nebancare
 • LEGE nr. 214 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obţinute de instituţiile şi unităţile de învăţământ care organizează pe lângă acestea activităţi finanţate integral din venituri proprii
 • LEGE nr. 157 din 7 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1999 pentru completarea prevederilor alin. 1 al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenţei sociale
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 319 din 11 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 144 din 12 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 199 din 22 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 23 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 162 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiţiei "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
 • LEGE nr. 83 din 13 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 141 din 17 mai 2005 pentru suspendarea aplicării prevederilor Legii nr. 249/2004 privind pensiile ocupaţionale
 • LEGE nr. 189 din 25 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • LEGE nr. 576 din 23 octombrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2002 privind transmiterea cu plata a unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare în proprietatea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 7 din 9 ianuarie 2003 pentru ratificarea Protocolului nr. 13 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind abolirea pedepsei cu moartea, încheiat la Vilnius la 3 mai 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 3 iunie 2019 privind modificarea şi completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 388 din 31 decembrie 2007 bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 4 octombrie 2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007
 • LEGE nr. 22 din 15 aprilie 1994 privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • LEGE nr. 195 din 20 aprilie 2001 voluntariatului
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 593 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi, în scopul retehnologizării acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • LEGE nr. 408 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER
 • LEGE nr. 125 din 14 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/1998 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 253 din 16 iunie 2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 2 din 7 noiembrie 1995 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 504 din 28 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 13 decembrie 2006 (*republicată*) privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale*)
 • LEGE nr. 272 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 290 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind cazierul judiciar*)
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020