Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 noiembrie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 6 noiembrie 1997privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 noiembrie 1997

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1Se aprobă preluarea de către stat la datoria publică interna, în limita sumei de 4.500 miliarde lei, a creditelor în valută, acordate de către Banca Română de Comerț Exterior - S.A. fostei Companii Române de Petrol, și a dobânzilor aferente existente în cont la data de 30 iunie 1997. (la 28-01-1999, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 32 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999 ) Articolul 2Datoria publică interna, constituită potrivit prezentei ordonanțe de urgență, va fi evidențiată într-un cont separat în cadrul datoriei publice și va fi acoperită printr-un împrumut contractat în numele și în contul statului de către Ministerul Finanțelor, prin Banca Naționala a României care va acționa ca agent. Articolul 3Împrumutul prevăzut la art. 2 este destinat Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. și se contractează prin lansarea unei emisiuni de titluri de stat pe o perioadă de 5 ani. (la 28-01-1999, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 32 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999 ) Articolul 4Preluarea la datoria publică interna, în limita sumei de 4.500 miliarde lei, se va efectua pe baza datelor de bilanț contabil încheiat la data de 30 iunie 1997, certificate de o firma independenta de audit, întreaga responsabilitate a corectitudinii și realității datelor revenind Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. Articolul 5Creditele în valută, acordate de Banca Română de Comerț Exterior - S.A. Companiei Române de Petrol, și dobânzile aferente, existente în sold la data de 30 iunie 1997, vor fi regularizate în limita sumei de 4.500 miliarde lei și înlocuite în bilanțul Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. cu titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor. (la 28-01-1999, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 32 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999 ) Articolul 6Creditele în valută, acordate Companiei Române de Petrol pe baza convenției încheiate între cele doua părți, și dobânzile aferente vor fi înregistrate de Banca Română de Comerț Exterior - S.A. în conturi în afară bilanțului și vor fi urmărite în continuare de aceasta. (la 28-01-1999, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 32 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999 ) Articolul 7Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, precum și rafinariile menționate în anexa la prezenta ordonanță de urgență au obligația sa încheie convenții de rambursare a creditelor în valută, acordate de Banca Română de Comerț Exterior - S.A., și a dobânzilor aferente.Sumele în lei ce se vor rambursa de Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București și de rafinarii Băncii Române de Comerț Exterior - S.A., reprezentând contravaloarea creditelor în valută și a dobânzilor aferente, se vor vira de către aceasta din urma, la cursul valutar de la data efectuării plății, intrun cont special la trezoreria statului, și vor fi utilizate pentru serviciul datoriei publice. (la 28-01-1999, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 32 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999 ) Articolul 8Banca Naționala a României acționează în calitate de agent de înregistrare, plata și transfer, pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor.Banca Naționala a României va încheia, în calitatea sa de agent al statului, o convenție cu Banca Română de Comerț Exterior - S.A. pentru punerea în aplicare a contractului de împrumut al Ministerului Finanțelor. Articolul 9În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se constituie Comitetul de coordonare a operațiunilor de recuperare a sumelor reprezentând creditele în valută acordate fostei Companii Române de Petrol, format din șapte membri, ale căror atribuții vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului finanțelor, guvernatorului Băncii Naționale a României și președintelui Proprietății de Stat.Președintele comitetului de coordonare va fi un membru al Consiliului de administrație al Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Banca Română de Comerț Exterior - S.A. poate majoră capitalul social înscris la Registrul comerțului la data aplicării acesteia, pe lângă rezervele din influente în curs valutar reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 și cu sumele înregistrate în bilanțul contabil, reprezentând rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii, până la data de 31 decembrie 1994, a capitalului social vărsat în valută.La determinarea fondurilor proprii în anul 1997, Banca Română de Comerț Exterior - S.A. va include în capitalul propriu "rezerve de influente de curs aferente disponibilităților în valută reprezentând capitalul social vărsat în valută".Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și realitatea sumelor ce fac obiectul reglementărilor prezentului articol revine Băncii Române de Comerț Exterior - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isarescu
  Președintele Consiliului de
  Administrație a Fondului
  Proprietății de Stat,
  Sorin Dimitriu
  București, 6 noiembrie 1997. Nr. 72. AnexăSITUAȚIA datoriilor aferente importului de țiței, derulat prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A., pe societăți comerciale, și a costurilor de refinantare a acestor datorii la data de 30 iunie 1996 --------------------------------------------------------------------------------  Denumirea Datoriile față de Banca Română de Comerț Exterior - S.A.  societății ---------------------------------------------------------  comerciale Valoarea             ---------------------------------------------------------            Milioane dolari S.U.A. Miliarde lei*)-------------------------------------------------------------------------------- "Arpechim" - S.A. 88,56 622,75 "Rafo" - S.A. 70,52 495,90 "Petrotel" - S.A. 53,84 378,60 "Petromidia" - S.A. 120,51 847,43 "Petrobrazi" - S.A. 87,11 612,56 "Astra" - S.A. 26,20 184,24 "Vega" - S.A. 14,49 101,89 "Darmanesti" - S.A. 31,50 221,51 "Steaua" - S.A. 13,97 98,24 "Petrolsub" - S.A. 0,60 4,22--------------------------------------------------------------------------------             TOTAL: 507,30 3.567,33-------------------------------------------------------------------------------- Cheltuieli, în lei, cu dobânzile de refinantare a datoriei Companiei Române de Petrol 932,67--------------------------------------------------------------------------------            TOTAL GENERAL: 4.500,00--------------------------------------------------------------------------------  *) Cursul valutar la data de 30 iunie 1997 a fost de 7.032 lei/dolar S.U.A. ---------

  Noutăți

 • LEGE nr. 64 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii şi traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a folosirii inadecvate şi a farmacodependenţei, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 93 din 18 decembrie 2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă
 • LEGE nr. 80 din 20 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind readmisia propriilor cetăţeni şi a cetăţenilor unor state terţe, care se afla ilegal pe teritoriile statelor lor, semnat la Bucureşti la 12 mai 2000
 • LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 31 din 24 aprilie 2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanţelor deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăţi comerciale de pe platformele industriale Arad şi Harghita
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 174 din 16 mai 2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 8 din 18 februarie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 89 din 12 decembrie 2012 privind finanţarea din bugetul alocat Ministerului Afacerilor Externe a unor compensaţii financiare pentru pierderile materiale suferite de personalul Ambasadei României la Tripoli, în contextul evacuării precipitate în ţară după izbucnirea conflictului intern armat şi al jefuirii ulterioare a bunurilor proprii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 62 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 23 iunie 1999 privind modul de finanţare a cheltuielilor pentru întreţinerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului şi pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 334 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti
 • LEGE nr. 73 din 10 iunie 2014 privind înfiinţarea Fundaţiei "Proiect Ferentari"
 • LEGE nr. 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică
 • LEGE nr. 18 din 4 aprilie 1996 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor
 • LEGE nr. 276 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 97 din 14 aprilie 2005 pentru acordarea de compensaţii cetăţenilor români care n-au beneficiat de prevederile Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 3 martie 2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 18 octombrie 1997 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 26 din 5 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 233 din 6 iulie 2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii
 • LEGE nr. 54 din 24 ianuarie 2003 Legea sindicatelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 11 mai 2016 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea funcţiei de ataşat agricol
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 30 august 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 24 noiembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • LEGE nr. 31 din 28 octombrie 1977 privind Congresul consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al întregii taranimi, şi Consiliul Naţional al Agriculturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 12 decembrie 2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 7 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1999 pentru ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare din fondurile Facilităţii globale de mediu (FGM) pentru finanţarea Proiectului "Managementul conservării biodiversităţii", în valoare de 5,5 milioane dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington la 17 iunie 1999
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 4 aprilie 2018 pentru completarea art. II din Legea nr. 70/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
 • LEGE nr. 299 din 11 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în sport
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 Codul silvic
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 496 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2001
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 16 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 108 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene
 • LEGE nr. 72 din 16 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/1999 privind modificarea şi completarea Decretului nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurările sociale de stat, modificat şi completat prin Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021