Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 noiembrie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 72 din 6 noiembrie 1997privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 11 noiembrie 1997

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1Se aprobă preluarea de către stat la datoria publică interna, în limita sumei de 4.500 miliarde lei, a creditelor în valută, acordate de către Banca Română de Comerț Exterior - S.A. fostei Companii Române de Petrol, și a dobânzilor aferente existente în cont la data de 30 iunie 1997. (la 28-01-1999, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 32 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999 ) Articolul 2Datoria publică interna, constituită potrivit prezentei ordonanțe de urgență, va fi evidențiată într-un cont separat în cadrul datoriei publice și va fi acoperită printr-un împrumut contractat în numele și în contul statului de către Ministerul Finanțelor, prin Banca Naționala a României care va acționa ca agent. Articolul 3Împrumutul prevăzut la art. 2 este destinat Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. și se contractează prin lansarea unei emisiuni de titluri de stat pe o perioadă de 5 ani. (la 28-01-1999, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 32 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999 ) Articolul 4Preluarea la datoria publică interna, în limita sumei de 4.500 miliarde lei, se va efectua pe baza datelor de bilanț contabil încheiat la data de 30 iunie 1997, certificate de o firma independenta de audit, întreaga responsabilitate a corectitudinii și realității datelor revenind Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. Articolul 5Creditele în valută, acordate de Banca Română de Comerț Exterior - S.A. Companiei Române de Petrol, și dobânzile aferente, existente în sold la data de 30 iunie 1997, vor fi regularizate în limita sumei de 4.500 miliarde lei și înlocuite în bilanțul Băncii Române de Comerț Exterior - S.A. cu titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor. (la 28-01-1999, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 32 din 26 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 28 ianuarie 1999 ) Articolul 6Creanțele reprezentând creditele în valută acordate de fosta Banca Română de Comerț Exterior Bancorex - S.A. Companiei Române de Petrol, înregistrate în conturi în afară bilanțului contabil la Banca Comercială Română - S.A., se preiau, prin cesiune și cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării, fără plata, pentru urmărire și valorificare de către Agenția de Valorificare a Activelor Bancare. (la 20-11-2000, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 196 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20 noiembrie 2000 ) Articolul 7Abrogat. (la 20-11-2000, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 196 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20 noiembrie 2000 ) Articolul 8Banca Naționala a României acționează în calitate de agent de înregistrare, plata și transfer, pentru titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor.Banca Naționala a României va încheia, în calitatea sa de agent al statului, o convenție cu Banca Română de Comerț Exterior - S.A. pentru punerea în aplicare a contractului de împrumut al Ministerului Finanțelor. Articolul 9Abrogat. (la 20-11-2000, Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 196 din 9 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 20 noiembrie 2000 ) Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Banca Română de Comerț Exterior - S.A. poate majoră capitalul social înscris la Registrul comerțului la data aplicării acesteia, pe lângă rezervele din influente în curs valutar reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 252/1996 și cu sumele înregistrate în bilanțul contabil, reprezentând rezerve din influente de curs valutar aferente aprecierii, până la data de 31 decembrie 1994, a capitalului social vărsat în valută.La determinarea fondurilor proprii în anul 1997, Banca Română de Comerț Exterior - S.A. va include în capitalul propriu "rezerve de influente de curs aferente disponibilităților în valută reprezentând capitalul social vărsat în valută".Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și realitatea sumelor ce fac obiectul reglementărilor prezentului articol revine Băncii Române de Comerț Exterior - S.A.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isarescu
  Președintele Consiliului de
  Administrație a Fondului
  Proprietății de Stat,
  Sorin Dimitriu
  București, 6 noiembrie 1997. Nr. 72. AnexăSITUAȚIA datoriilor aferente importului de țiței, derulat prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A., pe societăți comerciale, și a costurilor de refinantare a acestor datorii la data de 30 iunie 1996 --------------------------------------------------------------------------------  Denumirea Datoriile față de Banca Română de Comerț Exterior - S.A.  societății ---------------------------------------------------------  comerciale Valoarea             ---------------------------------------------------------            Milioane dolari S.U.A. Miliarde lei*)-------------------------------------------------------------------------------- "Arpechim" - S.A. 88,56 622,75 "Rafo" - S.A. 70,52 495,90 "Petrotel" - S.A. 53,84 378,60 "Petromidia" - S.A. 120,51 847,43 "Petrobrazi" - S.A. 87,11 612,56 "Astra" - S.A. 26,20 184,24 "Vega" - S.A. 14,49 101,89 "Darmanesti" - S.A. 31,50 221,51 "Steaua" - S.A. 13,97 98,24 "Petrolsub" - S.A. 0,60 4,22--------------------------------------------------------------------------------             TOTAL: 507,30 3.567,33-------------------------------------------------------------------------------- Cheltuieli, în lei, cu dobânzile de refinantare a datoriei Companiei Române de Petrol 932,67--------------------------------------------------------------------------------            TOTAL GENERAL: 4.500,00--------------------------------------------------------------------------------  *) Cursul valutar la data de 30 iunie 1997 a fost de 7.032 lei/dolar S.U.A. ---------

  Noutăți

 • LEGE nr. 124 din 12 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 (*republicată*) privind susţinerea şi promovarea culturii scrise*)
 • LEGE nr. 155 din 24 iunie 1930 pentru deschiderea de credite suplimentare
 • LEGE nr. 119 din 21 mai 2015 pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 98 din 16 septembrie 1992 pentru ratificarea Convenţiei privind protecţia Marii Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • LEGE nr. 260 din 3 noiembrie 2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 18 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2002 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 1 aprilie 2003
 • LEGE nr. 454 din 1 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 142 din 24 decembrie 1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 22 decembrie 2011 privind preluarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a unor creanţe deţinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru reglementarea unor dispoziţii referitoare la înfiinţarea unei societăţi comerciale
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 279 din 14 decembrie 2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit şi Promovare - BANKCOOP - S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 413 din 29 decembrie 2005 pentru declararea comunei Pantelimon, judeţul Ilfov, oraş
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 30 septembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 346 din 6 iulie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1998 privind finanţarea instituţiilor de învăţământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale
 • LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 447 din 4 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 315 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învăţământ, salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de baza al personalului din învăţământ, şi pentru abrogarea unor dispoziţii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • LEGE nr. 121 din 9 iulie 1997 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului-anexa, semnate la Erevan la 25 martie 1996
 • LEGE nr. 52 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficiente fizice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 62 din 12 aprilie 2016 pentru completarea art. 75 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 4 iulie 2012 pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
 • LEGE nr. 40 din 1 iunie 1991 *** Republicată cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Preşedinţiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive
 • LEGE nr. 276 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 212/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
 • LEGE nr. 120 din 9 iulie 1997 privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 24 din 2 martie 2010 pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 191 din 19 octombrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 401 din 27 decembrie 2005 privind înfiinţarea comunei Bătrâni, judeţul Prahova, prin reorganizarea comunei Starchiojd
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006 tinerilor
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 17 martie 2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului şi al unor ministere, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 114 din 27 mai 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 484 din 18 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, 1974, amendată, şi a Codului internaţional pentru securitatea navelor şi facilităţilor portuare, adoptate la Conferinţa Organizaţiei Maritime Internaţionale, la Londra, în perioada 9-13 decembrie 2002
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • LEGE nr. 63 din 22 iunie 1995 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 25 ianuarie 1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare
 • LEGE nr. 160 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 146 din 27 iulie 1999 privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea spitalelor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021