Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 noiembrie 1997privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităților izolate din Delta Dunării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 14 noiembrie 1997

  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență: Articolul 1(1) În vederea constituirii stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităților izolate din Delta Dunării, nominalizate în anexa nr. 1, se acordă credite cu dobânda bonificata, în limita sumei de 5.000 milioane lei, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2. (la 15-04-1998, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 80 din 13 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 15 aprilie 1998 ) (2) Suma creditelor cu dobânda bonificata se corecteaza, anual, cu indicele de inflație, de către Consiliul Județean Tulcea. Articolul 2Creditele pentru aceste produse se acordă, de către unitățile băncilor comerciale, agenților economici specializați, care aprovizioneaza localitățile din Delta Dunării, pentru trimestrul I și IV ale fiecărui an. Articolul 3Pentru creditele care se acordă agenților economici prevăzuți la art. 2, aceștia vor suporta o dobândă de 5% pe an, diferența dintre dobânda bancară practicată de băncile comerciale și cea suportată de beneficiarii de credite acoperindu-se din bugetul propriu al județului Tulcea. (la 16-12-2004, Articolul 3 a fost modificat de Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 128 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1207 din 16 decembrie 2004 ) Articolul 4(1) Rambursarea creditelor și plata dobânzilor către unitățile băncilor comerciale se vor face pe bază de grafice corelate cu perioadele de valorificare a stocurilor, dar nu mai târziu de data de 31 martie a anului următor.(2) În cazul nerespectării termenelor de rambursare a creditelor prevăzute în grafice, creditele respective nu vor mai beneficia de bonificarea dobânzii după termenul scadent pentru rambursarea acestora. Articolul 5(1) Consiliul Județean Tulcea, cu sprijinul Prefecturii Județului Tulcea, va lua măsuri pentru selectarea agenților economici prevăzuți la art. 2 și pentru repartizarea pe localități a stocurilor de produse prevăzute în anexa nr. 2, în raport cu numărul populației, și va aviza solicitarile de credite ale agenților economici respectivi.(2) Selectarea agenților economici prevăzuți la alin. (1) se face avându-se în vedere nivelurile cele mai reduse ale prețurilor de vânzare. (la 15-04-1998, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 80 din 13 aprilie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 15 aprilie 1998 ) Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru
  pentru coordonarea
  Secretariatului General
  al Guvernului și a
  Departamentului pentru
  Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Ministru de stat,
  ministrul industriei
  și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Anexa nr. 1LISTAlocalităților situate în Delta Dunării, supuse regimului de izolare, în care se constituie stocuri de aprovizionare de toamna-iarna1. Sulina2. Sfîntu Gheorghe3. Chilia Veche4. C. A. Rosetti5. Crisan6. Maliuc7. Ceatalchioi8. Pardina 9. Grindu Anexa nr. 2LISTAproduselor destinate aprovizionarii de toamna-iarna a localităților izolate din Delta Dunării, pentru care se acordă credite cu dobânda bonificataI. Produse agroalimentare indigene1. Făina2. Malai3. Orez4. Arpacas5. Paste fainoase6. Biscuiti7. Zahăr8. Produse zaharoase9. Ulei 10. Margarina11. Lapte praf și produse din lapte12. Carne și preparate din carne13. Conserve și semiconserve din carne14. Conserve de legume și fructe15. Oțet16. Sare17. Oua18. Tutun-tigari19. Chibrituri20. Apa minerala21. Cartofi22. Legume-fructe.II. Produse industriale1. Textile-încălțăminte-confecții2. Mărfuri metalochimice3. Geam tras4. Lemne de foc5. Petrol lampant6. Gaze lichefiate (incarcatura)7. Rechizite școlare.-------

  Noutăți

 • LEGE nr. 594 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2000 pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
 • LEGE nr. 49 din 2 aprilie 1930 pentru autorizarea municipiului Constanţa să constitue o regie mixtă de energie electrică
 • LEGE nr. 42 din 15 martie 2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 104 din 8 mai 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
 • LEGE nr. 93 din 10 noiembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31 din 29 iulie 1994 privind regimul importurilor şi exporturilor de produse strategice
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 119 din 2 mai 2007 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2007 energiei electrice
 • LEGE nr. 70 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 266 din 20 decembrie 2017 pentru completarea art. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 252 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007
 • LEGE nr. 51 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 93/2004 pentru completarea alin. (1) al art. 79 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 241 din 21 octombrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
 • LEGE nr. 226 din 11 iulie 2005 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 304 din 12 iulie 2006 pentru ratificarea amendamentelor convenite între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 decembrie 2005 şi la Paris la 19 decembrie 2005, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 şi la Bucureşti la 20 august 2001
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 144 din 20 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
 • LEGE nr. 383 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 28 iunie 2006 pentru modificarea art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 3 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 57 din 21 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi la 3 martie 2012
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 16 octombrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 1 din 13 octombrie 1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994
 • LEGE nr. 40 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 167 din 5 octombrie 2011 pentru aderarea României la Acordul dintre Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului Internaţional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 1993
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • LEGE nr. 376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • LEGE nr. 33 din 11 martie 2008 pentru modificarea alin. (5) al art. 176 din Legea învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009*) (*republicată*) privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 28 mai 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Informaţional pentru Piaţa Produselor Agricole şi Alimentare
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 30 mai 2002 pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 219 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • LEGE nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 11 martie 2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii
 • LEGE nr. 86 din 6 iunie 2011 privind ratificarea Amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la 11 august 2009 şi 2 martie 2010 la Bucureşti şi la 3 februarie 2010 la Washington dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006, şi pentru modificarea Legii nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 34 din 19 martie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • LEGE nr. 551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Disciplină Sportivă
 • LEGE nr. 8 din 6 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind proiectul de dezvoltare instituţională a sectorului privat, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington D.C. la 17 iunie 1999
 • LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (*republicată*) serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • LEGE nr. 74 din 6 iulie 1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
 • LEGE nr. 142 din 24 iulie 2000 pentru aprobarea afilierii Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi (CEFIDEC) la Asociaţia "Euromontana", precum şi a plăţii cotizaţiei anuale
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020