Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 86 din 23 decembrie 1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 24 decembrie 1997 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 86 din 23 decembrie 1997privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe și a primei pentru valorificarea la intern a cantității de 150 mii tone grâu pentru panificatie, din recolta anului 1997
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 24 decembrie 1997

  (la 31-07-1998, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 ) În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1În vederea stimulării exportului, se acordă plata unei prime de export de 150 mii lei/tona pentru cantitatea de 800 mii tone porumb boabe STAS. (la 31-07-1998, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 ) Articolul 2Prima de export prevăzută la art. 1 se acordă exportatorului care plătește producătorului agricol un preț de minimum 600 mii lei/tona de porumb boabe STAS.Beneficiază de prima de export prevăzută la art. 1 și exportatorul care achiziționează porumbul boabe de la societățile comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura, precum și de la cei care au livrat semințe, îngrășăminte chimice și pesticide cu plata la recoltare, cu condiția ca acestea sa fi plătit producătorilor agricoli un preț de minimum 600 mii lei/tona de porumb boabe. (la 31-07-1998, Articolul 2 a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 ) Articolul 2^1Societățile comerciale de panificatie beneficiază de o primă de 200 lei/kg pentru cantitatea de 150 mii tone grâu pentru panificatie, achiziționat de la producători sau de la societățile comerciale "Comcereal" sau "Cerealcom", din recolta anului 1997. (la 31-07-1998, Actul a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 ) Articolul 3Fondurile necesare acoperirii primei de export și a primei pentru valorificarea la intern vor fi asigurate din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației pe anul 1998 pentru exportul de porumb din recolta anului 1997. (la 31-07-1998, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 ) Articolul 4În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora norme metodologice de aplicare, pe care le vor supune spre aprobare Guvernului. (la 31-07-1998, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 162 din 30 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 31 iulie 1998 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și
  alimentației,
  Dinu Gavrilescu
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Dăianu
  ------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • LEGE nr. 256 din 21 septembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 297 din 18 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007
 • LEGE nr. 385 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 27 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 294 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 (*republicată*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 24 aprilie 2003 pentru prorogarea unor termene prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 570 din 22 decembrie 2003 privind interzicerea exploatării de masă lemnoasă din fondul forestier naţional şi din afara acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în judeţele Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Tulcea şi Teleorman
 • LEGE nr. 177 din 9 octombrie 1998 pentru completarea art. 2 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • LEGE nr. 3 din 12 ianuarie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2015 privind unele măsuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 353 din 18 decembrie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 179 din 9 mai 2003 privind cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile acordate României de către Comunitatea Europeană prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectele din domeniul protecţiei mediului înconjurător
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 24 noiembrie 2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe neperformante de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. - Groupe Sociκtκ Gκnκrale
 • LEGE nr. 11 din 13 mai 1968 privind învăţămîntul în Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 41 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome
 • LEGE nr. 103 din 8 martie 2002 privind înfiinţarea comunei Cozmeni, judeţul Harghita
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 460 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 6 din 14 martie 1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România
 • LEGE nr. 169 din 31 mai 2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 115 din 29 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/1995 privind unele măsuri pentru perfecţionarea coordonării şi sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 137 din 18 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2011 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unii operatori economici
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 85 din 22 iulie 1992 *** Republicată privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă
 • LEGE nr. 370 din 5 octombrie 2006 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 280 din 18 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii apiculturii nr. 383/2013
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 418 din 16 noiembrie 2006 privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului montan "Superschi în Carpaţi"
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 109 din 26 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru modificarea art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 29 aprilie 2015 pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război şi a Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 30 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 193 din 16 aprilie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea Fondului special de susţinere a învăţământului de stat
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 26 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 15 iunie 2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică
 • LEGE nr. 95 din 4 iulie 2012 privind abrogarea Legii presei din Republica Socialistă România nr. 3/1974
 • LEGE nr. 151 din 11 iulie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2007 pentru modificarea art. III alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale
 • LEGE nr. 158 din 25 iulie 2019 pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington D.C.
 • LEGE nr. 154 din 24 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 10 din 19 aprilie 1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar şi a pierderilor din economie
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 340 din 31 mai 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 100/2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 150 din 15 mai 2006 privind modificarea şi completarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant
 • LEGE nr. 141 din 21 mai 2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid
 • Codul administrativ (OUG 57 din 3 iulie 2019)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021