Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998 privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - BANCOREX - S.A., în vederea privatizării
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 67 din 29 decembrie 1998privind restructurarea financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998

  (la 13-12-2001, Titlul actului normativ a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 723 din 4 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 13 decembrie 2001 ) În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1(1) Se autorizeaza Agenția de Valorificare a Activelor Bancare sa preia active bancare supuse valorificării de la Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., în limita unui plafon de 4.182.000.000 mii lei. Activele bancare supuse valorificării vor fi preluate în condițiile prevăzute la art. 8 și 12 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor.(2) Operațiunea de preluare a activelor neperformante se va efectua cu respectarea următoarelor condiții și termene:a) va fi precedată de clasificarea portofoliului de credite și a dobânzilor aferente, precum și de provizionarea acestora în conformitate cu normele Băncii Naționale a României, pe baza situației efective înregistrate la 31 martie 1999;b) se va desfășura efectiv în cursul trimestrului II 1999;c) va fi evidențiată în bilanțul Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. la data de 30 iunie 1999.(3) Pentru activele bancare supuse valorificării, Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egala, care vor fi evidentiate în contul datoriei publice interne și vor fi utilizate pentru stingerea creditului special acordat de Banca Naționala a României în perioada administrării speciale a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. Dobânda aferentă acestui credit acordat de Banca Naționala a României se anulează. (la 30-07-1999, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA ORDONANTA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) (4) Titlurile de stat prevăzute la alin. (3) vor fi negociabile, vor purta o dobânda a carei rata va fi egala cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari și vor fi rambursate în 4 rate semestriale egale, începând cu 1 februarie 2000. Rata medie lunară a dobânzilor active se calculează de Banca Naționala a României pe baza datelor furnizate de bănci. Dobânda se calculează trimestrial, începând cu trimestrul următor realizării emisiunii, și se plătește până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Naționala a României va inregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat la data încasării efective a acestora. Titlurile de stat vor fi emise la data încheierii preluării activelor neperformante de către Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, în limita plafonului stabilit la alin. (1). (la 30-07-1999, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA ORDONANTA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) (la 09-04-1999, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 09 aprilie 1999 ) Articolul 2Abrogat. (la 09-04-1999, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 09 aprilie 1999 ) Articolul 3(1) Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. și Agenției de Valorificare a Activelor Bancare le revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii determinării sumelor reprezentând activele predate.(2) Până la predarea efectivă, evidentele rămân în custodia Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., care va declansa sau, după caz, va continua procedurile de recuperare a activelor bancare supuse valorificării.(3) Sumele efectiv recuperate de Banca Română de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. în perioada predării activelor neperformante Agenției de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate în contul general al trezoreriei statului deschis la Banca Naționala a României, pe numele Ministerului Finanțelor, iar titlul de stat va fi emis la valoarea neta a activelor efectiv predate agenției. (la 09-04-1999, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 09 aprilie 1999 ) Articolul 4Se mandatează Fondul Proprietății de Stat, în calitate de acționar majoritar, sa propună adunării generale a acționarilor Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A. următoarele:a) acoperirea pierderilor înregistrate la data de 31 decembrie 1998, prin reducerea soldurilor conturilor "rezerve legale", "alte rezerve" și "capital social", în conformitate cu prevederile legale;b) mandatarea administratorului special cu întocmirea unui program de restructurare financiară și operationala a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX - S.A., care să cuprindă posibilitatea de a redimensiona rețeaua teritorială și personalul, în vederea eliminării pierderilor operationale. În acest scop, va fi solicitată Banca Naționala a României sa aprobe prelungirea mandatului administratorului special. (la 09-04-1999, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 9 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 09 aprilie 1999 )
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Emil Iota Ghizari,
  prim-viceguvernator
  -------------

  Noutăți

 • LEGE nr. 19 din 29 februarie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 20 septembrie 2001 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 69 din 16 aprilie 2010 responsabilităţii fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 25 din 5 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/1999 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, din cadrul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei
 • LEGE nr. 151 din 1 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 189 din 24 octombrie 2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii şi semnelor onorifice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 24 iunie 2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • LEGE nr. 136 din 1 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • LEGE nr. 200 din 24 decembrie 1999 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind recunoaşterea şi echivalarea reciprocă a actelor de studii şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în România şi în Ucraina, semnată la Bucureşti la 19 februarie 1999
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 31 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 privind permisele de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale
 • LEGE nr. 439 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • LEGE nr. 121 din 19 decembrie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Royal Bank of Canada, semnat la Washington la 24 septembrie 1992
 • LEGE nr. 218 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2004 pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 203 din 22 mai 2006 privind reorganizarea Ansamblului Folcloric "Rapsodia Călimanilor" din municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în Centrul Cultural Topliţa şi trecerea acestuia în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 30 septembrie 2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 10 octombrie 2007 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea nr. 487/2006
 • LEGE nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 25 septembrie 2002 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei Internaţionale a Vârstnicilor în anul 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 1 septembrie 2012 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2012
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 147 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 336 din 6 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 205/1999 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de hârtie de ziar, prin exceptare de la prevederile Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • LEGE nr. 17 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 25 din 13 martie 2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 15 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGEA nr. 114 din 11 octombrie 1996 *** Republicată privind locuintele
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 608 din 31 octombrie 2001 (*republicată*) privind evaluarea conformităţii produselor*)
 • LEGE nr. 129 din 12 mai 2006 privind instituirea unor burse acordate de consiliul local în localităţile din mediul rural
 • LEGE nr. 79 din 6 iulie 1995 privind ratificarea Protocolului nr. 11 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de control stabilit prin convenţie, încheiat la Strasbourg la 11 mai 1994
 • LEGE nr. 89 din 26 februarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 181/2000 privind instituirea monopolului de stat asupra comercializării alcoolului
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 194 din 21 octombrie 1998 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 6 iunie 2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • LEGE nr. 459 din 9 iulie 2002 privind Ordinul Virtutea Militară şi Medalia Virtutea Militară
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 298 din 14 noiembrie 2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic
 • LEGE nr. 228 din 23 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2001 pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 16 august 2002 pentru modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioada 2001-2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 216 din 27 mai 2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 18 iunie 2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
 • LEGE nr. 419 din 25 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021