Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 iunie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 11 iunie 1999privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 iunie 1999

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., obligațiile de plată ale acesteia, în suma de 152,0 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite în valută ale Societății Naționale de Telecomunicații «Romtelecom» - S.A. la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și dobânzile aferente până la data de 14 iunie 1999 inclusiv, se preiau de către Banca Comercială Română - S.A. (la 25-01-2002, Alineatul 1 al Articolului 1 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 44 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2002 ) În contrapartida acestor obligații Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egala, cu scadența la 31 decembrie 1999.Titlurile sunt negociabile și poarta o dobânda a carei rata este egala cu 7% pe an.Dobânda aferentă titlurilor de stat în valută se plătește la scadență. Banca Comercială Română - S.A. va inregistra pe venituri dobânda aferentă titlurilor de stat în valută, la data încasării acesteia. (la 30-07-1999, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) Articolul 2Transferul conturilor de depozite și de dobânzi aferente, prevăzute la art. 1, de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se face la data de 14 iunie 1999, după încheierea zilei contabile, și se înregistrează de către cele doua bănci cu data de 15 iunie 1999.Procedura de transferare a conturilor de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se stabilește prin protocol semnat de către cele doua bănci.Transferul efectiv al conturilor de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. nu se operează prin conturile de corespondent ale acestor bănci, deschise la alte bănci, iar înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de transfer al conturilor se realizează pe bază de proces-verbal de predare-primire, încheiat de către cele doua bănci potrivit prevederilor protocolului.Dosarele cuprinzând acte și documente aferente conturilor transferate rămân la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și se păstrează potrivit dispozițiilor legale.Începând cu data de 15 iunie 1999 operațiunile cu Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A., corespunzătoare acestor conturi, vor fi efectuate de Banca Comercială Română - S.A.Depozitele în valută transferate de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. vor fi remunerate, începând cu data de 15 iunie 1999, cu dobânda practicată de Banca Comercială Română - S.A. la depozitele la termen și la vedere. Fac excepție eventualele depozite cu dobânda fixa, la care dobânda va fi menținută până la termenul stabilit în convențiile încheiate între Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. Articolul 3Preluarea la datoria publică interna și emiterea titlurilor de stat în valută, aferente operațiunilor prevăzute la art. 1, precum și evidentierea lor de către Banca Comercială Română - S.A. se fac cu data de 15 iunie 1999 pentru obligațiile de plată efectiv transferate, potrivit evidentelor contabile ale Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și procesului-verbal de predare-primire.Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și realitatea sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 1 revine Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. prin administratorul special numit de Banca Naționala a României. Articolul 4Operațiunile privind titlurile de stat emise în baza prezentei ordonanțe de urgență se derulează prin Banca Naționala a României, care acționează în calitate de agent al statului.În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor va încheia cu Banca Comercială Română - S.A. o convenție de derulare a datoriei publice astfel contractate. Articolul 5Pentru toate retragerile de disponibilitati din depozitele în valută înainte de 31 decembrie 1999 Banca Naționala a României va rascumpara de la Banca Comercială Română - S.A., la cererea acesteia, în termen de cel mult două zile, titluri de stat de valoare egala cu sumele solicitate a fi retrase de Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. (la 30-07-1999, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) Articolul 6Până la data scadentei titlurilor de stat, prevăzută la art. 1, disponibilitățile și depozitele în valută, corespunzătoare sumelor preluate de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și existente în sold la Banca Comercială Română - S.A., nu vor fi incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii. Articolul 7În contabilitatea Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., în contrapartida obligațiilor de plată cedate, se va evidenția diminuarea activului cu activele neperformante ce se predau la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, în condițiile prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, și ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 67/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 44/1999.Până la predarea efectivă a activelor prevăzute la alin. 1 obligațiile de predare ale Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. se evidențiază în contul "Creditori". Articolul 8După predarea pentru valorificare la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare a activelor neperformante, eventualele diferențe dintre valoarea obligațiilor de plată cedate conform art. 1 din prezenta ordonanță de urgență și art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 62/1999 și valoarea activelor neperformante predate la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare vor fi evidentiate de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. în contul "Decontări cu bugetul statului", urmând a fi regularizate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 9Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 14 iunie 1999. Orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției
  Române de Dezvoltare,
  Sorin Fodoreanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isărescu
  ------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 20 noiembrie 2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată
 • LEGE nr. 203 din 27 octombrie 2017 pentru modificarea art. 38, 41 şi 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
 • LEGE nr. 83 din 2 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002
 • LEGE nr. 139 din 30 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară şi falimentul societăţilor de asigurare
 • LEGE nr. 37 din 11 martie 2004 pentru înfiinţarea comunei Beştepe prin reorganizarea comunei Mahmudia, judeţul Tulcea
 • LEGE nr. 50 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 492 din 28 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 11 din 8 ianuarie 1930 privind ratificarea Tratatului de Conciliatiune între România şi Statele Unite ale Americii
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 9 iunie 1997 *** Republicată privind protecţia copilului aflat în dificultate
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 24 din 15 mai 1993 privind declararea ca municipiu a oraşului Blaj
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 39 din 17 iunie 1994 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Argentina privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Buenos Aires la 29 iulie 1993
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • LEGE nr. 68 din 26 martie 2004 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003
 • LEGE nr. 277 din 28 decembrie 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2017 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 149 din 19 decembrie 2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • LEGE nr. 17 din 9 ianuarie 2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă
 • LEGE nr. 622 din 7 noiembrie 2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului
 • LEGE nr. 229 din 3 mai 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2000 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României
 • LEGE nr. 347 din 23 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 141 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 246 din 5 decembrie 2016 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 4 din 3 februarie 2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
 • LEGE nr. 94 din 8 aprilie 2009 privind auditul de securitate în domeniul aviaţiei civile
 • LEGE nr. 127 din 27 mai 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • LEGE nr. 345 din 3 decembrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2007 pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002
 • LEGE nr. 164 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 185 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 24 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 19 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere şi pe căile navigabile interioare
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 privind siguranţa naţionala a României
 • LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 23 decembrie 1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • LEGE nr. 376 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agenţiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 20 martie 2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată
 • LEGE nr. 183 din 19 iunie 2013 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2012 pentru modificarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 611 din 13 noiembrie 2002 privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 268 din 7 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 107 din 27 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii
 • LEGE nr. 88 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 9 martie 2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 16 martie 2011 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în proprietatea acesteia
 • LEGE nr. 224 din 11 iulie 2005 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat
 • LEGE nr. 338 din 8 iulie 2003 pentru înfiinţarea comunei Chibed, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Ghindari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 322 din 21 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021