Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 11 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 iunie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 89 din 11 iunie 1999privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 269 din 11 iunie 1999

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., obligațiile de plată ale acesteia, în suma de 152,0 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite în valută ale Societății Naționale de Telecomunicații «Romtelecom» - S.A. la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și dobânzile aferente până la data de 14 iunie 1999 inclusiv, se preiau de către Banca Comercială Română - S.A. (la 25-01-2002, Alineatul 1 al Articolului 1 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 44 din 16 ianuarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2002 ) În contrapartida acestor obligații Banca Comercială Română - S.A. va primi titluri de stat în dolari S.U.A., de valoare egala, cu scadența la 31 decembrie 1999.Titlurile sunt negociabile și poarta o dobânda a carei rata este egala cu 7% pe an.Dobânda aferentă titlurilor de stat în valută se plătește la scadență. Banca Comercială Română - S.A. va inregistra pe venituri dobânda aferentă titlurilor de stat în valută, la data încasării acesteia. (la 30-07-1999, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) Articolul 2Transferul conturilor de depozite și de dobânzi aferente, prevăzute la art. 1, de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se face la data de 14 iunie 1999, după încheierea zilei contabile, și se înregistrează de către cele doua bănci cu data de 15 iunie 1999.Procedura de transferare a conturilor de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. se stabilește prin protocol semnat de către cele doua bănci.Transferul efectiv al conturilor de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. nu se operează prin conturile de corespondent ale acestor bănci, deschise la alte bănci, iar înregistrarea în contabilitate a operațiunilor de transfer al conturilor se realizează pe bază de proces-verbal de predare-primire, încheiat de către cele doua bănci potrivit prevederilor protocolului.Dosarele cuprinzând acte și documente aferente conturilor transferate rămân la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și se păstrează potrivit dispozițiilor legale.Începând cu data de 15 iunie 1999 operațiunile cu Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A., corespunzătoare acestor conturi, vor fi efectuate de Banca Comercială Română - S.A.Depozitele în valută transferate de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. la Banca Comercială Română - S.A. vor fi remunerate, începând cu data de 15 iunie 1999, cu dobânda practicată de Banca Comercială Română - S.A. la depozitele la termen și la vedere. Fac excepție eventualele depozite cu dobânda fixa, la care dobânda va fi menținută până la termenul stabilit în convențiile încheiate între Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. Articolul 3Preluarea la datoria publică interna și emiterea titlurilor de stat în valută, aferente operațiunilor prevăzute la art. 1, precum și evidentierea lor de către Banca Comercială Română - S.A. se fac cu data de 15 iunie 1999 pentru obligațiile de plată efectiv transferate, potrivit evidentelor contabile ale Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și procesului-verbal de predare-primire.Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea și realitatea sumelor preluate la datoria publică interna conform art. 1 revine Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. prin administratorul special numit de Banca Naționala a României. Articolul 4Operațiunile privind titlurile de stat emise în baza prezentei ordonanțe de urgență se derulează prin Banca Naționala a României, care acționează în calitate de agent al statului.În aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Finanțelor va încheia cu Banca Comercială Română - S.A. o convenție de derulare a datoriei publice astfel contractate. Articolul 5Pentru toate retragerile de disponibilitati din depozitele în valută înainte de 31 decembrie 1999 Banca Naționala a României va rascumpara de la Banca Comercială Română - S.A., la cererea acesteia, în termen de cel mult două zile, titluri de stat de valoare egala cu sumele solicitate a fi retrase de Societatea Naționala de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A. (la 30-07-1999, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) Articolul 6Până la data scadentei titlurilor de stat, prevăzută la art. 1, disponibilitățile și depozitele în valută, corespunzătoare sumelor preluate de la Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și existente în sold la Banca Comercială Română - S.A., nu vor fi incluse în baza de calcul al rezervelor minime obligatorii. Articolul 7În contabilitatea Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A., în contrapartida obligațiilor de plată cedate, se va evidenția diminuarea activului cu activele neperformante ce se predau la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, în condițiile prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 51/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 64/1999, și ale Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 67/1998, modificată și completată prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 44/1999.Până la predarea efectivă a activelor prevăzute la alin. 1 obligațiile de predare ale Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. se evidențiază în contul "Creditori". Articolul 8După predarea pentru valorificare la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare a activelor neperformante, eventualele diferențe dintre valoarea obligațiilor de plată cedate conform art. 1 din prezenta ordonanță de urgență și art. 1 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 62/1999 și valoarea activelor neperformante predate la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare vor fi evidentiate de Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. în contul "Decontări cu bugetul statului", urmând a fi regularizate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 9Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 14 iunie 1999. Orice alte dispoziții contrare se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Președintele Agenției
  Române de Dezvoltare,
  Sorin Fodoreanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  Guvernatorul Băncii
  Naționale a României,
  Mugur Isărescu
  ------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 15 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
 • LEGE nr. 14 din 8 februarie 1991 LEGEA salarizării
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 10 noiembrie 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptată la Interlaken la 20 mai 1987
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 13 martie 2012 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2012
 • LEGE nr. 778 din 29 decembrie 2001 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • LEGE nr. 150 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
 • LEGE nr. 349 din 23 decembrie 2015 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Republica Kazahstan privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Bucureşti la 14 noiembrie 2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 1 martie 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
 • LEGE nr. 86 din 7 aprilie 2005 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 11 octombrie 2004
 • LEGE nr. 410 din 20 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal
 • LEGE nr. 149 din 23 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate
 • LEGE nr. 24 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001
 • LEGE nr. 115 din 7 iulie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 48 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/1999 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 12 din 9 ianuarie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală
 • LEGE nr. 427 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic
 • LEGE nr. 285 din 5 iunie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 215/1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE din 8 mai 1934 pentru înfiinţarea unei episcopii misionare pentru crestinii ortodocşi români din ţările neortodoxe apusene*)
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 597 din 31 octombrie 2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coasta a Marii Negre
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 aprilie 2011 pentru modificarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 383 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2006 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 133 din 26 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • LEGE nr. 266 din 13 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 17 iulie 2018 pentru modificarea art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 127 din 30 septembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • LEGE nr. 321 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2005 pentru modificarea art. 81 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 344 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sănătate publică
 • LEGE nr. 646 din 7 decembrie 2002 privind sprijinul acordat de stat tinerilor din mediul rural
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 166 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 169 din 10 iulie 2018 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • LEGE nr. 242 din 17 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 5 octombrie 2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT"
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 23 octombrie 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
 • LEGE nr. 143 din 21 mai 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale
 • LEGE nr. 35 din 2 martie 2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ
 • LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002 (*republicată*) privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 140 din 10 octombrie 2005 privind măsurile ce se aplică ca urmare a suspiciunii influenţei aviare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 aprilie 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 493 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2004 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 51 din 2 martie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în cazul transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor comerciale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021