Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 30 iunie 1999privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 30 iunie 1999

  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență: Articolul 1(1) Se autorizeaza Agenția de Valorificare a Activelor Bancare sa preia active bancare supuse valorificării de la Banca Română de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A., în limita unui plafon de 3.500 miliarde lei. Activele bancare supuse valorificării vor fi preluate în condițiile prevăzute la art. 8 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/1999.(2) Operațiunea de preluare a activelor neperformante se va efectua cu respectarea următoarelor condiții și termene:a) va fi precedată de clasificarea portofoliului de credite și a dobânzilor aferente, precum și de provizionarea acestora în conformitate cu normele Băncii Naționale a României, pe baza situației efective înregistrate la data de 31 martie 1999;b) se va desfășura efectiv în cursul lunii iulie 1999;c) va fi evidențiată în bilanțul Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A. la data de 31 iulie 1999.(3) Pentru activele bancare supuse valorificării Banca Română de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. va primi titluri de stat în lei, de valoare egala, care vor fi evidentiate în contul datoriei publice interne și vor fi utilizate pentru stingerea creditului special acordat de Banca Naționala a României în perioada administrării speciale a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și a dobânzii aferente acestuia. (la 30-07-1999, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) (4) Titlurile de stat prevăzute la alin. (3) vor fi negociabile, vor purta o dobânda a carei rata va fi egala cu rata medie lunară a dobânzilor active practicate de bănci în relațiile cu clienții nebancari și vor fi rambursate în 4 rate semestriale egale, începând cu 1 februarie 2000. Rata medie lunară a dobânzilor active se calculează de Banca Naționala a României pe baza datelor furnizate de bănci. Dobânda se calculează trimestrial, începând cu trimestrul următor realizării emisiunii, și se plătește până la data de 27 a lunii următoare trimestrului pentru care se face calculul. Banca Naționala a României va inregistra pe venituri dobânzile aferente titlurilor de stat la data încasării efective a acestora. Titlurile de stat vor fi emise la data încheierii preluării activelor neperformante de către Agenția de Valorificare a Activelor Bancare, în limita plafonului stabilit la alin. (1). (la 30-07-1999, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) Articolul 2(1) Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A. și Agenției de Valorificare a Activelor Bancare le revine întreaga responsabilitate asupra corectitudinii determinării sumelor reprezentând activele predate.(2) Până la predarea efectivă, evidentele rămân în custodia Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A., care va declansa sau, după caz, va continua procedurile de recuperare a activelor bancare supuse valorificării.(3) Sumele efectiv recuperate de Banca Română de Comerț Exterior (Bancorex) - S.A. în perioada predării activelor neperformante Agenției de Valorificare a Activelor Bancare vor fi virate în contul general al trezoreriei statului, deschis la Banca Naționala a României pe numele Ministerului Finanțelor, iar titlul de stat va fi emis la valoarea neta a activelor efectiv predate agenției. Articolul 3Abrogat. (la 30-07-1999, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 ) Articolul 4Abrogat. (la 30-07-1999, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA nr. 38 din 29 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 30 iulie 1999 )
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Președintele
  Agenției Române de Dezvoltare,
  Sorin Fodoreanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes
  p. Guvernatorul
  Băncii Naționale a României,
  Mihai Bogza,
  viceguvernator
  Agenția de Valorificare
  a Activelor Bancare
  Ovidiu Grecea,
  secretar de stat
  ---------

  Noutăți

 • LEGE nr. 265 din 19 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGEA nr. 22 din 15 octombrie 1990 pentru modificarea Decretului-lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 6 decembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 82 din 20 iulie 1995 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe
 • LEGE nr. 82 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2001 privind compensarea unor obligaţii ale unor agenţi economici din domeniul transporturilor feroviare
 • LEGE nr. 72 din 16 ianuarie 2002 (*republicată*) zootehniei
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 338 din 31 mai 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 24 din 15 mai 1993 privind declararea ca municipiu a oraşului Blaj
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 179 din 30 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • LEGE nr. 583 din 31 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi furnizarea de facilităţi pentru epurarea apelor uzate în municipiul Craiova pentru protecţia fluviului Dunărea, România", semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 şi la Bucureşti la 13 mai 2001
 • LEGE nr. 14 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 49/1969 privind modificarea Decretului nr. 76/1950 pentru producerea, transportul, distribuţia şi vinzarea energiei electrice
 • LEGE nr. 206 din 23 mai 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2006 privind trecerea Muzeului Naţional "George Enescu" din Bucureşti în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor
 • LEGE nr. 113 din 4 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 201/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 122 din 18 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase
 • LEGE nr. 253 din 29 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 386 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2004 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 46 din 5 iunie 1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 88 din 4 iulie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2011 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 9 noiembrie 2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 28 din 15 ianuarie 2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 23 februarie 2010 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 70 din 8 mai 1934 pentru organizarea şi reglementarea comerţului de bancă*)
 • LEGE nr. 387 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2004 pentru finalizarea privatizării Societăţii Comerciale "Combinatul Siderurgic Reşiţa" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 502 din 17 noiembrie 2004 privind asociaţiile pensionarilor
 • LEGE nr. 180 din 9 octombrie 1998 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul
 • LEGE nr. 262 din 27 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2006 privind accelerarea procedurilor de utilizare a creditelor externe de stat şi garantate de stat, precum şi a fondurilor structurale şi a finanţării naţionale aferente, pentru lucrările de infrastructură
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 6 din 12 noiembrie 1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare
 • LEGE nr. 232 din 31 octombrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 7 din 11 ianuarie 2006 (*republicată*) privind statutul funcţionarului public parlamentar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 1 martie 1999 pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare unor agenţi economici din minerit
 • LEGE nr. 1 din 6 ianuarie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 63 din 12 iulie 2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 98 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 1992 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Populara Chineza, semnată la Beijing la 16 ianuarie 1991
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar
 • LEGE nr. 79 din 23 decembrie 1991 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 7 octombrie 1991
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020