Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 5 noiembrie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 4 noiembrie 1999 (*actualizata*)privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale(actualizata până la data de 02 februarie 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 5 noiembrie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 02 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 9 iunie 2000 respinsa de LEGEA nr. 493 din 1 octombrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 2000 respinsa de LEGEA nr. 494 din 1 octombrie 2001; LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003; ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale beneficiaza de drepturile acordate asiguratilor în condiţiile prevăzute de actele normative care reglementeaza materia asigurarilor sociale de sănătate, de actele normative prin care au fost institutionalizate şi în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Articolul 2Categoriile de persoane prevăzute la art. 1 sunt: a) persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, marii mutilati, ranitii, urmasii şi parintii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, persoanele care au fost reţinute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la actiunile pentru victoria revolutiei, precum şi persoanele care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revolutiei şi care deţin titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989; b) veteranii de razboi şi vaduvele de razboi; c) persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în strainatate ori constituite în prizonieri; d) persoanele persecutate, din motive etnice, de către regimurile instaurate în România cu incepere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945; e) persoanele cu handicap; f) persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.-------------Litera a) a art. 2 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 9 iunie 2000*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 9 iunie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 493 din 1 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 4 octombrie 2001.Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002.Litera f) a art. 2 a fost introdusa de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003. Articolul 3Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) beneficiaza şi de urmatoarele drepturi: a) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apararii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) medicamente gratuite prevăzute în <>, în condiţiile Contractuluicadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; c) acordarea gratuita de proteze pentru ranitii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, prevăzute în <> în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi asigurarea cu prioritate a protezelor auditive; d) acces gratuit în sanatorii şi baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apararii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.-------------Literele a) şi d) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002.Litera b) a art. 3 a fost modificata de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Litera c) a art. 3 a fost modificata de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Articolul 4Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) şi e) beneficiaza şi de urmatoarele drepturi: a) asistenţa medicală gratuita în toate instituţiile medicale civile de stat şi militare; b) medicamente gratuite atât în tratament ambulatoriu, prevăzute în <>, cat şi pe timpul spitalizarii, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, dacă nu realizează alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste aceasta calitate, precum şi cele provenite din pensii; c) bilete de tratament gratuite, în limita posibilitatilor existente, în statiuni balneoclimaterice, pe baza reglementarilor stabilite de Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; d) obtinerea gratuita de către persoanele cu handicap, dacă nu realizează alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste aceasta calitate şi cele provenite din pensii, şi de către invalizii de razboi a protezelor şi dispozitivelor medicale prevăzute în <> în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.-------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002.Litera b) a art. 4 a fost modificata de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Litera d) a art. 4 a fost modificata de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Articolul 5Persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) beneficiaza şi de urmatoarele drepturi: a) asistenţa medicală gratuita; b) medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, prevăzute în <>, cat şi pe timpul spitalizarii, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. c) un bilet de tratament gratuit, pe an, intr-o statiune balneoclimaterica.-------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002.Litera b) a art. 5 a fost modificata de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Articolul 5^1Persoanele prevăzute la art. 2 lit. f) beneficiaza şi de asistenţa medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în <>, cat şi pe timpul spitalizarii, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.-------------Art. 5^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.Art. 5^1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Articolul 6 (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), art. 4 lit. a), b) şi d), art. 5 lit. a) şi b) şi la art. 5 1 se suporta din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, gestionat de Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate, în limita prevederilor bugetare cu aceasta destinatie şi în condiţiile prevăzute de legislatia care reglementeaza organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3 lit. d), art. 4 lit. c) şi la art. 5 lit. c) se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.-------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 2000*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 2000 a fost respinsa de LEGE nr. 494 din 1 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 4 octombrie 2001.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002.Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.--------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statPreşedintele CaseiNaţionale de Asiguraride Sănătate,Alexandru Ciocalteup. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat-----

Noutăți

 • LEGE nr. 142 din 27 iulie 1999 (*republicată*) privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*)
 • LEGE nr. 245 din 9 iunie 2004 (*republicată*) privind securitatea generală a produselor*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 10 din 9 ianuarie 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 14 iulie 2005 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României
 • LEGE nr. 291 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a acestora, semnat la Bucureşti la 8 mai 2008, şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale de implementare a acestuia
 • LEGE nr. 212 din 19 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 65 din 31 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2013 pentru instituirea unui nou termen în care să se finalizeze situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 90 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2011 privind echipamentele sub presiune transportabile
 • LEGE nr. 324 din 22 noiembrie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaţia familială complementara şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentala
 • LEGE nr. 68 din 12 mai 2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 20 februarie 2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2018 privind prorogarea termenului de administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 noiembrie 2018
 • LEGE nr. 356 din 11 iulie 2003 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român*)
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 47 din 18 mai 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
 • LEGE nr. 41 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 - Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 221 din 18 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 565 din 9 decembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 773 din 29 decembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţa medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor
 • LEGE nr. 590 din 26 iulie 1945 pentru modificarea unor texte din legea pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca din 8 Mai 1934, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 309 din 12 decembrie 2018 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a protocolului la convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017
 • LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române*)
 • LEGE nr. 59 din 26 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 240 din 7 decembrie 2010 privind transmiterea unui imobil, clădire şi teren, din proprietatea Băncii Naţionale a României în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi a României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 12 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 31 august 2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*republicată*) privind sistemul naţional de decoraţii al României
 • LEGE nr. 87 din 22 iulie 1992 privind angajarea în munca a absolvenţilor învăţămîntului superior, liceal şi postliceal, promoţia 1992
 • LEGE nr. 660 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 30 aprilie 2001
 • LEGE nr. 57 din 17 martie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 113 din 10 octombrie 1996 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996
 • LEGE nr. 321 din 8 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 12 noiembrie 2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 137 din 26 aprilie 2004 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 147 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 159 din 6 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 88 din 17 decembrie 1993 *** Republicat privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 28 iunie 2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 331 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 31 octombrie 2002 (*republicată*) privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului*)
 • LEGE nr. 6 din 18 februarie 2004 pentru ratificarea amendamentelor aduse la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin schimb de scrisori între Bucureşti şi Washington prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finanţelor Publice şi a Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, prin Memorandumul suplimentar de politici economice şi financiare şi prin Memorandumul tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la Bucureşti şi la Washington, prin scrisoarea părţii române din 3 octombrie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 15 octombrie 2003
 • LEGE nr. 11 din 10 ianuarie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1998 pentru majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin Legea nr. 25/1969 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 131 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • LEGE nr. 245 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 90 din 12 iulie 1996 (*republicată*) privind protecţia muncii
 • LEGE nr. 127 din 30 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 31 august 2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 165 din 14 iulie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 148 din 12 iunie 1930 privind funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021