Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 5 noiembrie 1999 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 170 din 4 noiembrie 1999 (*actualizata*)privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale(actualizata până la data de 02 februarie 2004*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 5 noiembrie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 02 februarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 9 iunie 2000 respinsa de LEGEA nr. 493 din 1 octombrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 2000 respinsa de LEGEA nr. 494 din 1 octombrie 2001; LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003; ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1Persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale beneficiaza de drepturile acordate asiguratilor în condiţiile prevăzute de actele normative care reglementeaza materia asigurarilor sociale de sănătate, de actele normative prin care au fost institutionalizate şi în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Articolul 2Categoriile de persoane prevăzute la art. 1 sunt: a) persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, marii mutilati, ranitii, urmasii şi parintii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, persoanele care au fost reţinute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la actiunile pentru victoria revolutiei, precum şi persoanele care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revolutiei şi care deţin titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989; b) veteranii de razboi şi vaduvele de razboi; c) persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în strainatate ori constituite în prizonieri; d) persoanele persecutate, din motive etnice, de către regimurile instaurate în România cu incepere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945; e) persoanele cu handicap; f) persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961.-------------Litera a) a art. 2 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 9 iunie 2000*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 13 iunie 2000.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 72 din 9 iunie 2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 493 din 1 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 4 octombrie 2001.Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002.Litera f) a art. 2 a fost introdusa de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003. Articolul 3Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) beneficiaza şi de urmatoarele drepturi: a) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apararii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) medicamente gratuite prevăzute în <>, în condiţiile Contractuluicadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; c) acordarea gratuita de proteze pentru ranitii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, prevăzute în <> în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi asigurarea cu prioritate a protezelor auditive; d) acces gratuit în sanatorii şi baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apararii Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor.-------------Literele a) şi d) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002.Litera b) a art. 3 a fost modificata de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Litera c) a art. 3 a fost modificata de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Articolul 4Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) şi e) beneficiaza şi de urmatoarele drepturi: a) asistenţa medicală gratuita în toate instituţiile medicale civile de stat şi militare; b) medicamente gratuite atât în tratament ambulatoriu, prevăzute în <>, cat şi pe timpul spitalizarii, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, dacă nu realizează alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste aceasta calitate, precum şi cele provenite din pensii; c) bilete de tratament gratuite, în limita posibilitatilor existente, în statiuni balneoclimaterice, pe baza reglementarilor stabilite de Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; d) obtinerea gratuita de către persoanele cu handicap, dacă nu realizează alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de legile speciale prin care li se stabileste aceasta calitate şi cele provenite din pensii, şi de către invalizii de razboi a protezelor şi dispozitivelor medicale prevăzute în <> în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.-------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002.Litera b) a art. 4 a fost modificata de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Litera d) a art. 4 a fost modificata de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Articolul 5Persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) beneficiaza şi de urmatoarele drepturi: a) asistenţa medicală gratuita; b) medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, prevăzute în <>, cat şi pe timpul spitalizarii, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. c) un bilet de tratament gratuit, pe an, intr-o statiune balneoclimaterica.-------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002.Litera b) a art. 5 a fost modificata de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Articolul 5^1Persoanele prevăzute la art. 2 lit. f) beneficiaza şi de asistenţa medicală şi medicamente în mod gratuit, atât în tratamentul ambulatoriu, prevăzute în <>, cat şi pe timpul spitalizarii, în condiţiile Contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.-------------Art. 5^1 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.Art. 5^1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004. Articolul 6 (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), art. 4 lit. a), b) şi d), art. 5 lit. a) şi b) şi la art. 5 1 se suporta din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, gestionat de Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate prin casele de asigurări de sănătate, în limita prevederilor bugetare cu aceasta destinatie şi în condiţiile prevăzute de legislatia care reglementeaza organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate. (2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3 lit. d), art. 4 lit. c) şi la art. 5 lit. c) se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.-------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 2000*) publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 5 iulie 2000.*) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 29 iunie 2000 a fost respinsa de LEGE nr. 494 din 1 octombrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 4 octombrie 2001.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 783 din 29 decembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 21 ianuarie 2002.Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANTA nr. 30 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.--------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Ministrul sănătăţii,Irinel Popescu,secretar de statPreşedintele CaseiNaţionale de Asiguraride Sănătate,Alexandru Ciocalteup. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de stat-----

Noutăți

 • LEGE nr. 310 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGE nr. 217 din 22 decembrie 1997 privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informaţiei
 • LEGE nr. 61 din 31 martie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
 • LEGE nr. 33 din 21 martie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 72 din 17 decembrie 1971 pentru aprobarea Decretului nr. 313/1971 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Legea nr. 69/1969
 • LEGE nr. 464 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 316 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2013 privind reglementarea regimului juridic al apei grele preluate de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. prin alocaţii de la bugetul de stat, în perioada 2006-2011
 • LEGE nr. 9 din 14 ianuarie 2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 321 din 26 iunie 2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
 • LEGE nr. 138 din 5 iulie 2011 pentru ratificarea Convenţiei europene revizuite în materia adopţiei de copii, adoptată la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 şi semnată de România la Strasbourg la 4 martie 2009
 • LEGE nr. 53 din 7 iunie 1995 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1995 pentru ratificarea unor acorduri de împrumuturi externe
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 619 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 252/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 161 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanţii pentru importul şi exportul produselor agricole şi a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import şi de export pentru produse agricole
 • LEGE nr. 331 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 25 din 27 decembrie 1967 privind amnistierea unor infracţiuni, graţierea şi reducerea unor pedepse
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 31 octombrie 2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 223 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
 • LEGE nr. 63 din 17 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 335 din 11 noiembrie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • LEGE nr. 145 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto
 • LEGE nr. 17 din 13 februarie 1991 privind scutirea de plată a valorii neamortizate aferente autovehiculelor scoase din funcţiune în anii 1983 şi 1985 de către întreprinderile de transport local
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 167 din 11 februarie 1864 pentru infiintiarea unui consiliu de statu
 • LEGE nr. 37 din 8 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 22 aprilie 2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 65 din 12 mai 2014 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi pentru stabilirea altor măsuri
 • LEGE nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
 • LEGE nr. 753 din 27 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 113/1999 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 181 din 18 octombrie 2000 privind declararea oraşului Orşova, judeţul Mehedinţi, municipiu
 • LEGE LX din 1 ianuarie 1881 despre procedura de execuţie silită imobiliară în Transilvania*)
 • LEGE nr. 100 din 26 mai 1998 privind asistenţa de sănătate publică
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 57 din 10 aprilie 2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015 şi semnat de România la New York la 22 aprilie 2016
 • LEGE nr. 206 din 7 noiembrie 2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 8 din 9 ianuarie 2003 privind Ordinul Meritul Cultural şi Medalia Meritul Cultural
 • LEGE nr. 40 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2001 pentru completarea Legii nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
 • LEGE nr. 180 din 2 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • LEGE nr. 78 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
 • LEGE nr. 34 din 2 mai 1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 27 februarie 2017 privind asistenţa medicală comunitară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 226 din 30 decembrie 2008 privind unele măsuri financiar-bugetare
 • LEGE nr. 210 din 27 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2004 pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 688 din 28 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/1998 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar majoritar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021