Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 29 din 14 aprilie 2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2000 - (*actualizată*)privind sprijinul acordat producătorilor de lapte(actualizată până la data de 16 aprilie 2003*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 16 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 26 octombrie 2000; LEGEA nr. 42 din 7 martie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 20 februarie 2002; LEGEA nr. 442 din 27 iunie 2002.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă: Articolul 1 (1) În vederea sprijinirii producătorilor de lapte se acordă stimulente în valoare de 1.400 lei pentru fiecare litru de lapte livrat, pentru prelucrare la agenţii economici specializaţi în procesare, cu licenta de fabricaţie, al cărui conţinut întruneşte condiţiile STAS 2418-61, care se recalculează la 3,5% unităţi de grasime şi se preia la minimum 1,027 unităţi de densitate.(1^1) În perioada de iarna se adauga un spor de 20% la stimulentul acordat pentru fiecare litru de lapte livrat. (2) Valoarea stimulentului pentru laptele livrat, în aceleaşi condiţii de calitate, de către producătorii de lapte din localităţile situate în zona montană este de 1.800 lei pentru fiecare litru de lapte livrat. (3) Beneficiarii stimulentelor din zona de munte sunt producătorii de lapte din localităţile ce vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, care livreaza lapte pentru procesare. (4) Abrogat.-------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 26 februarie 2002.Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 442 din 27 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 11 iulie 2002.Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de LEGEA nr. 442 din 27 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 11 iulie 2002.Alin. (4) al art. 1 a fost abrogat de LEGEA nr. 442 din 27 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 11 iulie 2002. Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, producătorii de lapte sunt deţinătorii de vaci şi/sau bivolite, persoane fizice sau juridice, care produc şi livreaza laptele pentru prelucrare agenţilor economici specializaţi în procesare, în condiţiile prevăzute de standardele în vigoare. (2) Fac parte din categoria producătorilor de lapte prevăzuţi la alineatul precedent şi agenţii economici specializaţi în procesare, dacă sunt deţinători de vaci şi/sau bivolite, pentru laptele procesat din producţia proprie.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de LEGEA nr. 42 din 7 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 13 martie 2001. Articolul 3Agenţii economici specializaţi în procesarea laptelui sunt obligaţi sa întocmească evidente corecte şi la zi privind cantităţile de lapte preluate, în condiţiile de calitate stabilite de normele STAS în vigoare, şi sa elibereze lunar fiecărui producător de lapte un document care să ateste cantitatea recalculata în echivalent 3,5% unităţi grasime şi preţul la care a fost achiziţionat laptele în luna respectiva. Articolul 4Stimulentele destinate producătorilor se acordă pentru cantitatea livrata la unităţile procesatoare, indiferent de preţul de facturare.-------------Art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 octombrie 2000.Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 42 din 7 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 13 martie 2001. Articolul 5Sumele necesare în vederea acordării stimulentelor pentru producătorii de lapte se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în limita bugetului aprobat.-------------Art. 5 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 26 februarie 2002. Articolul 6Anual Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, va actualiza, în funcţie de rata inflaţiei, suma acordată ca stimulent producătorilor de lapte.-------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 174 din 26 octombrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 30 octombrie 2000.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 42 din 7 martie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 13 martie 2001.Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 18 din 20 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 26 februarie 2002.Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 442 din 27 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 11 iulie 2002. Articolul 7Decontarea stimulentelor prevăzute la art. 1 se face de direcţiile generale pentru agricultura şi industrie alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin bănci sau, după caz, prin oficiile poştale. Articolul 8 (1) Achitarea sumelor de la bugetul de stat, în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare, constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.200.000 lei, precum şi cu obligarea la restituirea contravalorii stimulentelor încasate nejustificat. (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzii se fac de împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi ai Ministerului Finanţelor Publice. (4) Regimul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia prevederilor art. 25-27. (5) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.--------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001. Articolul 9În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.--------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes-----

Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 76 din 7 aprilie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 199 din 9 noiembrie 2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţionala" - S.A.
 • LEGE nr. 570 din 10 decembrie 2004 privind unele măsuri pentru privatizarea societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A., precum şi unele măsuri pentru reglementarea activităţilor societăţilor comerciale din domeniul distribuţiei de energie electrică
 • LEGE nr. 520 din 17 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje
 • LEGE nr. 73 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 2 din 17 februarie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 201 din 25 mai 2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 202 din 21 octombrie 2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 206 din 4 decembrie 2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depăşirii efectelor crizei economice financiare mondiale
 • LEGE nr. 251 din 30 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • LEGE nr. 19 din 9 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 65/1982 privind organizarea activităţii creşelor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 30 noiembrie 2011 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, în valoare de maximum 1.400.000.000 euro, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Luxemburg la 30 iunie 2011, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011 şi la Bruxelles la 29 iunie 2011
 • LEGE nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 16 septembrie 2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea
 • LEGE nr. 158 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 165/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 110 din 18 aprilie 2013 pentru ratificarea Protocolului adiţional Nagoya - Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea prejudiciului, încheiat la Nagoya la 15 octombrie 2010, deschis spre semnare la 7 martie 2011 şi semnat de România la 11 mai 2011 la New York, la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro)
 • LEGE nr. 4 din 28 martie 1974 privind atribuţiile şi răspunderile consiliilor de conducere, preşedinţilor, inginerilor şefi, contabililor şefi, ale celorlalte cadre tehnice şi economice din cooperativele agricole de producţie, precum şi ale direcţiilor generale judeţene pentru agricultura, industrie alimentară şi ape
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 privind activitatea de meteorologie
 • LEGE nr. 27 din 5 martie 2008 privind ratificarea Memorandumului de înţelegere pentru dezvoltarea coordonată a Automagistralei inelare a Mării Negre, semnat la Belgrad la 19 aprilie 2007
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 107 din 25 septembrie 1996 legea apelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 26 din 30 martie 2000 privind autorizarea Băncii Naţionale a României de a acorda un credit pentru acoperirea cererilor populaţiei de retragere a depozitelor constituite la Banca "Renaşterea Creditului Românesc" - S.A. - Credit Bank
 • LEGE nr. 39 din 27 mai 1996 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Bolivia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 1995
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 77 din 1 august 1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează
 • LEGE nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 477 din 9 iulie 2002 privind ratificarea Acordului dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru exportul prestaţiilor de securitate socială, semnat la Bucureşti la 13 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 523 din 24 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68/2004 pentru modificarea şi completarea Legii spitalelor nr. 270/2003
 • LEGE nr. 147 din 26 iunie 2017 pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 164 din 6 decembrie 2001 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
 • LEGE nr. 288 din 14 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A. 747 (18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 9 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 758 din 27 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2001 pentru completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974
 • LEGE nr. 173 din 14 iulie 2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2017 şi la 27 februarie 2017
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 293 din 29 decembrie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 38 din 11 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii
 • LEGE nr. 144 din 24 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 85 din 25 septembrie 2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă şi finalizare a încheierii contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
 • LEGE nr. 672 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/1999 pentru aprobarea Aranjamentului stand-by dintre Guvernul României şi Fondul Monetar Internaţional şi a Memorandumului Guvernului României privind politicile economice, convenit cu Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 213 din 21 iulie 2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021