Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 21 aprilie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 17 aprilie 2000 (*actualizată*)privind produsele agroalimentare ecologice(actualizată până la data de 1 februarie 2016*)

----------În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă: Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1 (1) Producţia ecologică, în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă obţinerea de produse agroalimentare fără utilizarea produselor chimice de sinteză, în conformitate cu regulile şi principiile de producţie ecologică stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi care sunt certificate de un organism de inspecţie şi certificare înfiinţat în acest scop.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Producţia agroalimentară ecologică are ca scop realizarea unor sisteme agricole durabile, diversificate şi echilibrate, care asigură protejarea resurselor naturale şi sănătatea consumatorilor. (3) Organismele modificate genetic şi derivatele lor nu sunt permise în producţia agroalimentară ecologică. Articolul 2 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Abrogat.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (3) Autoritatea responsabilă pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate.-------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (4) În calitate de autoritate responsabilă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, are următoarele atribuţii principale:-------------Partea introductivă a alin. (4) al art. 2 a fost modificată de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". a) elaborează politici, strategii şi planuri în domeniu; b) iniţiază proiecte de acte normative naţionale privind agricultura ecologică; c) înregistrează în fiecare an solicitările de înscriere a operatorilor, persoane fizice şi/sau juridice, care produc, prepară, depozitează, comercializează sau importă din terţe ţări în Uniunea Europeana produsele ecologice şi elaborează în fiecare an lista operatorilor din agricultura ecologică;--------------Lit. c) a alin. (4) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. d) aprobă organismele de inspecţie şi certificare din domeniu care fac dovada conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare; e) controlează şi supraveghează activitatea organismelor de inspecţie şi certificare aprobate; f) acorda derogări privind prelungirea sau reducerea perioadei de conversie, la propunerea organismelor de inspecţie şi certificare; g) elaborează şi administrează baza de date pentru seminţe sau material vegetativ săditor şi acorda derogări pentru utilizarea de seminţe care nu provin din agricultura ecologică; h) autorizează importul produselor ecologice din terţe ţări în Uniunea Europeana;--------------Lit. h) a alin. (4) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. i) aprobă cererile solicitanţilor pentru utilizarea siglei «a e»; j) asigură legatura cu organismele interne şi internaţionale din domeniu; k) organizează programe de informare şi de pregătire cu părţile interesate în vederea promovării conceptului de agricultură ecologică. l) efectuează controlul la operatorii de produse agroalimentare ecologice pe trasabilitatea şi conformitatea produselor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz.----------Lit. l) a alin. (4) al art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Capitolul II Definirea termenilor de specialitate Articolul 3Abrogat.-------------Art. 3 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Capitolul III Reguli de producţie ecologică Articolul 4Abrogat.-------------Art. 4 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Articolul 5 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Utilizatorii pot folosi seminţe şi material de înmulţire vegetativ care nu sunt obţinute conform metodei de producţie ecologică, numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra autorităţii responsabile că nu au putut obţine de pe piaţa comunitară un material de reproducere care să satisfacă exigentele metodelor de producţie ecologică.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (3) Regulile naţionale privind elaborarea bazei de date pentru seminţele ecologice şi materialul de înmulţire vegetativ, precum şi acordarea de derogări pentru utilizarea de seminţe şi material de înmulţire vegetativ ce nu provin din agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (5) Producătorii pot utiliza răsaduri care nu sunt obţinute din agricultura ecologică numai în următoarele condiţii:-------------Partea introductivă a alin. (5) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007, care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. a) utilizarea lor să fie aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate;-------------Lit. a) a alin. (5) al art. 5 a fost modificată de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". b) abrogată;-------------Lit. b) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. c) abrogată;-------------Lit. c) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. d) abrogată;-------------Lit. d) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. e) abrogată;-------------Lit. e) a alin. (5) al art. 5 a fost abrogată de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Capitolul IV Etichetarea Articolul 6 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Etichetele trebuie să cuprindă o siglă specifică produselor ecologice controlate, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând faptul că produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologică. Sigla poate face obiect al unei mărci de certificare ce se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în condiţiile Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de art. I din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014. (3) Regulile privind utilizarea siglei specifice produselor ecologice controlate se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (4) Abrogat.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Capitolul V Sistemul de inspecţie şi certificare Articolul 7 (1) Operatorii care produc, procesează, importă din terţe ţări, depozitează sau distribuie produsele ecologice, în vederea comercializării, au obligaţia de a-şi înregistra aceasta activitate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.-------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (2) Înregistrarea operatorilor va cuprinde următoarele menţiuni: a) numele/denumirea şi adresa/sediul operatorului; b) amplasarea incintelor şi a parcelelor unde se desfăşoară operaţiunile; c) natura operaţiunilor şi a produselor; d) angajamentul operatorului pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 5, 6 şi 9. În cazul unităţilor/fermelor de producţie, operatorul va indica data la care încetează cultivarea produselor a căror utilizare pe parcelele respective nu este în conformitate cu prevederile art. 5;-------------Lit. d) a alin. (2) al art. 7 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 513 din 29 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007, care modifică pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. e) denumirea şi codul organismului de inspecţie şi certificare aprobat la care operatorul se înregistrează pentru inspecţia unităţii/fermei sale.-------------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (3) Regulile privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". Articolul 8 (1) Inspecţia şi controlul operatorilor de produse agroalimentare ecologice se fac de organisme de inspecţie şi certificare - persoane juridice din sectorul public sau privat, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate*).-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (2) Regulile privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare şi de supraveghere a activităţii organismelor de control se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale". (3) Organismele de inspecţie şi certificare trebuie să respecte cu stricteţe confidenţialitatea datelor, a procedeelor tehnologice, a reţetelor şi a operaţiunilor efectuate de operatorii de produse agroalimentare.(3^1) Aprobarea organismelor de inspecţie şi certificare se realizează contra unei taxe care se face venit la bugetul de stat. Taxa se stabileşte pentru fiecare domeniu pentru care organismele de inspecţie şi certificare cer aprobarea, iar cuantumul acesteia se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice.----------Alin. (3^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016.(3^2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) lit. l), personalul cu atribuţii de inspecţie din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prelevează probe de sol, plante şi din produsele agroalimentare ecologice ale operatorilor înscrişi în sistemul de agricultură ecologică, în baza sesizărilor/notificărilor transmise către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau în baza sesizărilor din oficiu, după caz.----------Alin. (3^2) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016.(3^3) Pentru analiza probelor prevăzute la alin. (3^2), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desemnează laboratoare de referinţă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.----------Alin. (3^3) al art. 8 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 5 din 27 ianuarie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 66 din 29 ianuarie 2016. (4) Abrogat.--------------Alin. (4) al art. 8 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (5) Abrogat.---------- Capitolul VIImportul din terţe ţări-------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Articolul 9 (1) Abrogat.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. (2) Regulile naţionale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din terţe ţări se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA nr. 29 din 28 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014, prin înlocuirea sintagmei "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Capitolul VII Sancţiuni Articolul 10Abrogat.-------------Art. 10 a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Articolul 12Abrogat.-------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 62 din 6 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 septembrie 2006. Articolul 13În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

────────────────

Ministrul agriculturii

şi alimentaţiei,

Ioan Avram Mureşan

Ministrul apelor,

pădurilor şi protecţiei mediului,

Romică Tomescu

p. Ministru de stat,

ministrul sănătăţii,

Irinel Popescu,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor,

Sebastian Vlădescu

secretar de stat
------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 16 iunie 2011 pentru modificarea art. 5^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 225 din 4 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007
 • LEGE nr. 221 din 31 decembrie 1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 1 iunie 1999 (*republicată*) privind activitatea de audit financiar*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 78 din 16 iunie 2000 privind regimul deşeurilor
 • LEGE nr. 50 din 19 martie 2008 pentru abrogarea lit. b) a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 84 din 15 aprilie 1998 (*republicată*) privind mărcile şi indicaţiile geografice*)
 • LEGE nr. 567 din 9 decembrie 2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea
 • LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 358 din 6 decembrie 2005 pentru modificarea anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 4 noiembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 32 din 1 martie 2006 privind obligaţiunile ipotecare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 24 iunie 2008 privind stimularea investiţiilor
 • LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 67 din 30 decembrie 2015 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 6 martie 2013 privind serviciile poştale
 • LEGE nr. 212 din 24 octombrie 2008 privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 9 din 14 martie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 1173/1968 pentru modificarea Decretului nr. 884/1967 privind inventiile, inovatiile şi rationalizarile
 • LEGE nr. 397 din 10 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 37/2001 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 45 din 21 martie 1930 privitoare la recensământul general al populaţiei
 • LEGE nr. 216 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • LEGE nr. 234 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2001 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 203 din 22 decembrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 97 din 23 septembrie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1995 privind aprobarea Acordului pentru încheierea decontărilor în ruble transferabile, precum şi transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 76 din 3 mai 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/1998 cu privire la modificarea şi completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • LEGE nr. 328 din 8 iulie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2003 pentru modificarea art. 37 alin. 2 din Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 9 noiembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 142/1999 privind instituirea sistemului de plată pentru motorina, pe bază de bonuri valorice, în vederea înfiinţării culturilor de cereale păioase şi efectuării arăturilor din toamna anului 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 64 din 30 octombrie 2012 privind modificarea unor acte normative şi pentru reglementarea unor măsuri tranzitorii în domeniul executării unor creanţe datorate statului
 • LEGE nr. 683 din 19 decembrie 2002 pentru completarea Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
 • LEGE nr. 394 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2004 pentru modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 124 din 11 aprilie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind notificarea şi comunicarea în străinătate a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială, adoptată la Haga la 15 noiembrie 1965
 • LEGE nr. 390 din 28 septembrie 2004 pentru instituirea Zilei NATO în România
 • ORDONANŢA URG. nr. 45 din 2 decembrie 1998 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 14 octombrie 1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 57 din 19 martie 2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 172 din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 511 din 29 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi
 • LEGE nr. 213 din 20 aprilie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea şi utilizarea Fondului special al drumurilor publice
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 116 din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de protecţie şi a semnelor de frontieră
 • LEGE nr. 124 din 29 aprilie 2009 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de frontieră şi a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la Bucureşti la 4 septembrie 2007
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 73 din 3 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/1999 pentru aprobarea Rezoluţiei nr. 53/2 din 30 ianuarie 1998, adoptată la Washington de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, privind majorarea cotelor membrilor fondului - cea de-a 11-a revizuire generală
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021