Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 249 din 30 noiembrie 2000 (*actualizata*)privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere(actualizata până la data de 26 iunie 2002*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 26 iunie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002**).----------------**) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Prin art. 2 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002 s-a dispus inlocuirea, în tot cuprinsul ordonantei de urgenta a denumirilor "Ministerul Industriei şi Comerţului" şi "Ministerul Finanţelor" cu "Ministerul Industriei şi Resurselor" şi, respectiv, "Ministerul Finanţelor Publice".În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se constituie Fondul special pentru produse petroliere prin includerea în preţul produselor petroliere livrate, benzina şi motorina, obtinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume fixe în lei reprezentand echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar din ultima zi a lunii anterioare livrarii.Aceasta suma fixa se va reflecta în preturile de livrare ale benzinei şi motorinei, fără să între în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. Articolul 2Fondul special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile art. 1, este gestionat de Ministerul Industriei şi Resurselor şi va fi utilizat pentru acoperirea integrală a obligaţiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol. Articolul 3Se aprobă plata cu prioritate din fondul constituit conform art. 1 a sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., reprezentand influente conjuncturale nefavorabile rezultate din operaţiunile de finanţare a importurilor de titei în perioada 1992-1997 şi din preturile produselor petroliere practicate în aceeaşi perioadă şi nereglementate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, cu modificările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 55/2000 privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol.-------------Art. 3 a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 4Fondul special pentru produse petroliere este estimat la nivelul sumei de 16.249 miliarde lei, echivalentul sumei de 647.384 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., şi se va utiliza pentru: a) acoperirea sumei de 12.733 miliarde lei, echivalentul sumei de 507.300 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., preluata la datoria publică, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/1997, cu modificările ulterioare; b) acoperirea sumei de 3.516 miliarde lei, echivalentul sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., la cursul valutar de 25.100 lei/dolar S.U.A., propusa să fie plătită cu prioritate, în condiţiile prevăzute la art. 3.-------------Art. 4 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 5Obligaţia de a calcula şi de a vira sumele rezultate din aplicarea art. 1 revine producătorilor şi procesorilor persoane juridice cu sediul în România, indiferent de forma de organizare, natura capitalului şi destinaţia produsului. Articolul 6 (1) Sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 5 se vor vira în contul "Fondul special pentru produse petroliere" până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care au fost efectuate livrarile. (2) Sumele se vor livra în lei şi pe fiecare ordin de plată se va menţiona echivalentul în dolari S.U.A., la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării platii.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost introdus prin pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 7Suma fixa inclusa în preturile produselor petroliere prevăzute la art. 1 reprezinta cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal. Articolul 8Oblibaţiile de plată acoperite în condiţiile art. 4 pe seama Fondului special pentru produse petroliere sunt scutite de calculul penalitatilor de intarziere. Articolul 9Oblibaţiile şi creantele care sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi evidentiate în conturi în afara bilantului. Articolul 10Pentru neplata în termen a sumelor datorate la Fondul special pentru produse petroliere de agentii economici producători sau procesori se aplică majorări de intarziere conform legislaţiei fiscale. Articolul 11Modul de utilizare a Fondului special pentru produse petroliere, constituit în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, va fi stabilit prin norme metodologice elaborate de Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 11 a fost modificat prin pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 11^1Fondul special pentru produse petroliere se desfiinteaza după achitarea integrală a obligaţiilor de plată prevăzute la art. 4.-------------Art. 11^1 a fost introdus prin pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 382 din 13 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 26 iunie 2002. Articolul 12Anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/1997 privind înfiinţarea Societatii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 15 septembrie 1997, aprobata şi modificata prin Legea nr. 70/1998, se modifica şi se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 13Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes Anexa 1 OBLIGATII DE PLATAaferente fostei Companii Române de Petrol la data de 13 noiembrie 2000 ┌───┬────────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬───────┬──────┐ │Nr.│ │Obliga-│Oblibaţiile con- │Totalul│Obli- │ │crt│ │tiile │stituite în lei │obliga-│gatii-│ │ │ Creditorul │consti-├───┬──────┬──────┤tiilor │le în │ │ │ │tuite │o- │cursul│ echi-│conso- │lei la│ │ │ │în va- │bli│ de │valent│lidate │cursul│ │ │ │luta │ga-│schimb│ în │ în │ de │ │ │ │(mii $)│ti-│valu- │valuta│valuta │25.100│ │ │ │ │ile│tar la│(mii $)(mii $)│lei/$ │ │ │ │ │ în│ data │ │ │(mili-│ │ │ │ │lei│ con- │ │ │arde │ │ │ │ │(mi│ sti- │ │ │ lei) │ │ │ │ │li-│tuirii│ │ │ │ │ │ │ │ar-│(lei/$) │ │ │ │ │ │ │de │ │ │ │ │ │ │ │ │lei) │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=3/4 │6=2+5 │ 7=6x │ │ │ │ │ │ │ │ │25.100│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Ministerul Finanţelor Publice │ 90.625│293│ │38.712│129.337│ 3.247│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 1.│- pentru achitari la CHASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ (facilitate "CHASE") │ 69.449│ │ │ │ 69.449│ 1.743│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 2.│- pentru Acordul 15-SAL - TOTAL,│ 21.176│ │ │ │ 21.176│ 532│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │- pentru credit Acord 15-SAL │ 18.800│ │ │ │ 18.800│ 472│ │ │- pentru dobanzi │ 2.376│ │ │ │ 2.376│ 60│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 3.│- pentru conventii creante │ │ │ │ │ │ │ │ │ Egipt/Iran - TOTAL, │ │227│ │30.435│ 30.435│ 764│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ Egipt │ │ 71│ 6.866│10.378│ 10.378│ 261│ │ │ Iran │ │156│ 7.744│20.057│ 20.057│ 503│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 4.│- pentru T.V.A. │ │ 66│ 8.015│ 8.277│ 8.277│ 208│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Petrolexportimport │ 5.565│ 37│ │ 2.933│ 8.497│ 213│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 5.│- prin THE CHASE MANHATTAN BANK │ 46│ │ │ │ 46│ 1│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 6.│- prin SOCIETE GENERALE - TOTAL,│ 5.518│ │ │ │ 5.518│ 139│ │ │ ├───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ valoare facturata │ 2.612│ │ │ │ 2.612│ 66│ │ │ penalităţi calculate │ 2.906│ │ │ │ 2.906│ 73│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 7.│- marfa, comisioane, alte plati │ │ 14│ 8.015│ 1.805│ 1.805│ 45│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 8.│- penalităţi pretinse │ │ 23│20.397│ 1.128│ 1.128│ 28│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ 9.│Conpet │ │ 18│ 8.015│ 2.249│ 2.249│ 56│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 0│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │TOTAL I: │ 96.190│348│ │43.894│140.084│ 3.516│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │Ordonanţa de urgenta a │ │ │ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 72/1997 │507.300│ │ │ │507.300│12.733│ ├───┼────────────────────────────────┼───────┼───┼──────┼──────┼───────┼──────┤ │ │TOTAL II: │603.490│348│ │43.894│647.384│16.249│ └───┴────────────────────────────────┴───────┴───┴──────┴──────┴───────┴──────┘ Anexa 2 LISTAcuprinzand unitatile incluse în Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1997, organizate ca sucursale fără personalitate juridica ale acesteia───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                     Capitalul                                                                       socialNr. la datacrt. Denumirea Sediul fuzionarii      unităţii (mii lei)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ARPECHIM Municipiul Pitesti, Bd Petrochimistilor                      nr. 127, judeţul Arges 412.843.300 2. PETROBRAZI Comuna Brazi, judeţul Prahova 387.204.550 3. PECO Alba Municipiul Alba Iulia, Str. Luminii                      nr. 3A, judeţul Alba 9.035.429 4. PECO Arad Municipiul Arad, Str. Cometei nr. 1,                      judeţul Arad 7.284.550 5. PECO Arges Municipiul Pitesti, str. I. C. Bratianu                      nr. 54, judeţul Arges 8.673.525 6. PECO Bacau Municipiul Bacau, str. Alba Iulia nr. 20,                      judeţul Bacau 6.453.140 7. PECO Bihor Municipiul Oradea, Str. Clujului nr. 203,                      judeţul Bihor 12.087.550 8. PECO Bistrita Municipiul Bistrita, str. Gheorghe Sincai                      nr. 2, judeţul Bistrita-Nasaud 4.796.000 9. PECO Botosani Municipiul Botosani, str. Manolesti-Deal,                      judeţul Botosani 6.283.07510. PECO Brasov Municipiul Brasov, Str. Harmanului nr. 15 B,                      judeţul Brasov 7.098.60011. PECO Braila Municipiul Braila, str. Belvedere nr. 3,                      judeţul Braila 4.011.35012. PECO Buzau Municipiul Buzau, str. Hipodrom nr. 1,                      judeţul Buzau 4.154.92513. PECO Caraş-Severin Municipiul Resita, str. Timisoara nr. 19,                      judeţul Caraş-Severin 8.786.55014. PECO Calarasi Municipiul Calarasi, Prelungirea Sloboziei                      nr. 1, judeţul Calarasi 2.091.82515. PECO Cluj Municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor                      nr. 3, judeţul Cluj 13.443.97516. PECO Constanta Municipiul Constanta, str. Mihai Eminescu                      nr. 9, judeţul Constanta 6.692.95017. PECO Covasna Municipiul Sfîntu Gheorghe, str. Armata                      Română nr. 56, judeţul Covasna 2.851.22518. PECO Dambovita Municipiul Targoviste, str. Matei Basarab                      nr. 1, judeţul Dambovita 5.828.67519. PECO Dolj Municipiul Craiova, str. Savinesti nr. 3,                      judeţul Dolj 9.093.66020. PECO Galaţi Municipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 62,                      judeţul Galaţi 3.306.55721. PECO Giurgiu Municipiul Giurgiu, str. Bucureşti nr. 86A,                      judeţul Giurgiu 4.194.52522. PECO Gorj Municipiul Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23,                      judeţul Gorj 2.153.30023. PECO Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe                      Doja nr. 6, judeţul Harghita 2.078.00024. PECO Hunedoara Municipiul Hunedoara, str. 22 Decembrie                      nr. 11, judeţul Hunedoara 9.758.80025. PECO Ialomita Municipiul Slobozia, Sos. Brailei nr. 7,                      judeţul Ialomita 7.247.30026. PECO Iasi Municipiul Iasi, str. Zugravi nr. 24,                      judeţul Iasi 7.672.35027. PECO Maramures Municipiul Baia Mare, bd Bucureşti nr. 53,                      judeţul Maramures 3.124.45028. PECO Mehedinti Municipiul Drobeta-Turnu Severin, str.                      Stefan cel Mare nr. 5, judeţul Mehedinti 5.182.67529. PECO Mures Municipiul Targu Mures, Piaţa Trandafirilor                      nr. 13, judeţul Mures 3.216.35030. PECO Neamt Municipiul Piatra-Neamt, bd Decebal nr. 28,                      judeţul Neamt 7.740.60931. PECO Olt Municipiul Slatina, str. Nicolae Iorga nr.                      46, judeţul Olt 4.759.12532. PECO Prahova Municipiul Ploiesti, str. Valeni nr. 44,                      judeţul Prahova 13.664.70033. PECO Satu Mare Municipiul Satu Mare, str. Al. I. Cuza                      nr. 16, judeţul Satu Mare 4.255.15334. PECO Salaj Municipiul Zalau, Str. Depozitelor nr. 4,                      judeţul Salaj 5.616.75035. PECO Sibiu Municipiul Sibiu, Str. Otelarilor, judeţul                      Sibiu 7.484.67536. PECO Suceava Municipiul Suceava, Str. Bazelor nr. 1,                      judeţul Suceava 8.224.38237. PECO Teleorman Comuna Poroschia, judeţul Teleorman 4.633.05038. PECO Timiş Municipiul Timisoara, str. Eugeniu de                      Savoya nr. 2A, judeţul Timiş 14.356.02539. PECO Tulcea Municipiul Tulcea, Str. Combustibilului                      nr. 2, judeţul Tulcea 1.582.32540. PECO Vaslui Municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5,                      judeţul Vaslui 5.407.95041. PECO Valcea Municipiul Ramnicu Valcea, str. Tudor                      Vladimirescu nr. 51, judeţul Valcea 5.909.30542. PECO Vrancea Municipiul Focsani, Str. Barsei nr. 10,                      judeţul Vrancea 3.838.55043. COMPETROL Municipiul Bucureşti, str. Gheorghe Titeica                      nr. 121, sectorul 2 33.846.95044. TRANSPECO Municipiul Bucureşti, Calea Dorobantilor                      nr. 2, sectorul 1 6.573.51545. PETROTRANS Municipiul Ploiesti, Str. Basarabilor nr. 7,                      judeţul Prahova 75.000.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        TOTAL: 1.169.542.225───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------

Noutăți

 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 51 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind securitatea naţională a României*)
 • LEGE nr. 5 din 15 februarie 2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017
 • LEGE nr. 202 din 7 noiembrie 2011 privind plata de către Autoritatea Electorală Permanentă a cotizaţiei anuale de membru cu drepturi depline al Asociaţiei Oficialilor Electorali Europeni (ACEEEO)
 • LEGE nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • LEGE nr. 25 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 16 septembrie 1999 pentru modificarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2000
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • LEGE nr. 117 din 8 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2002 privind acoperirea unor sume neîncasate din valorificarea unor acţiuni deţinute de Societatea Comercială "Electrica" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 6 septembrie 2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de societatea "Daewoo Motor Company Ltd." la Societatea Comercială "Daewoo Automobile România" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 10 iunie 2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
 • LEGE nr. 117 din 9 decembrie 1994 privind acordarea dreptului absolvenţilor cu diploma ai colegiilor de stat de a continua studiile universitare în învăţământul superior de lungă durata în anul universitar 1994 - 1995
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicată*) legea concurenţei*)
 • LEGE nr. 257 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 2 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 242 din 12 iulie 2007 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă
 • LEGE nr. 67 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Paza
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 155 din 5 iulie 2011 pentru modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 94 din 16 aprilie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 88 din 18 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2002 pentru ratificarea addendumurilor la memorandumurile de finanţare referitoare la Programul operaţional de ţara PHARE 1996, Programul naţional PHARE 1998, Programul naţional PHARE 1999, Facilitatea de recuperare (Pre-Ins Facility) pentru anul 1999, Programul PHARE 1999 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria, Programul PHARE 1999 de reforma a protecţiei sociale şi de implementare a acquisului în domeniul social - Consensus III
 • LEGE nr. 43 din 16 ianuarie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 87/2000 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defectuoase
 • LEGE nr. 132 din 12 mai 2006 pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 decembrie 1998 privind energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 64 din 21 martie 2008 (*republicată*) privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 29 aprilie 2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • LEGE nr. 136 din 21 martie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice şi executarea silită a creanţelor la bugetul acestui fond
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 10 iulie 1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A.
 • LEGE nr. 376 din 3 decembrie 2009 pentru completarea art. 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 18 septembrie 2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 11 iunie 2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 440 din 27 octombrie 2003 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 194 din 9 noiembrie 2000 privind exceptarea de la plata taxei pentru ocuparea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • LEGE nr. 21 din 11 martie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.
 • LEGE nr. 165 din 22 iulie 2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 mai 2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 198 din 25 mai 2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 • LEGE nr. 171 din 8 mai 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 25 din 23 februarie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, care modifică Acordul anual de finanţare 2004, semnat la Bruxelles şi, respectiv, la Bucureşti la 7 iulie 2005
 • LEGE nr. 61 din 22 martie 2006 pentru acceptarea amendamentelor privind limitarea sumelor din Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992
 • LEGE nr. 70 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externa
 • LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 113 din 29 iunie 2000 privind modificarea alin. 1 al art. 103 din Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992
 • LEGE nr. 79 din 12 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare
 • LEGE nr. 98 din 21 mai 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili
 • LEGE nr. 146 din 22 iulie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 8 septembrie 2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 şi la Bucureşti la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021