Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 7 din 11 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 17 ianuarie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 7 din 11 ianuarie 2001 - (*actualizată*)privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism(actualizată până la data de 01 august 2003*)

--------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 17 ianuarie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 01 august 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 276 din 4 iunie 2001.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare pachetele de acţiuni de la societăţile comerciale din turism la care statul este acţionar majoritar, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi pachetele de acţiuni de la societăţile comerciale din turism la care statul deţine poziţie de control, prevăzute în anexa nr. 2, se transfera de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului la Ministerul Turismului.------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 276 din 4 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 7 iunie 2001. Articolul 2Ministerul Turismului, ca instituţie publică implicata, va exercita toate competentele privind procesul de privatizare, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar în numele statului la aceste societăţi comerciale.------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 276 din 4 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 7 iunie 2001. Articolul 3Societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 2 vor fi privatizate cu asistenţa Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului. Articolul 4 (1) Prevederile art. 2 sunt aplicabile şi societăţilor comerciale la care statul va deveni acţionar după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Reglementarea unor situaţii neprevăzute, apărute ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se va face prin hotărâri ale Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de LEGEA nr. 276 din 4 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 7 iunie 2001. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul Autorităţii pentru Privatizareşi Administrarea Participatiilor Statului,Ovidiu Tiberiu MusetescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu Anexa 1 LISTAcuprinzând societăţile comerciale din turism la care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Codul Denumirea Localitatea Judeţulcrt. fiscal societăţii               comerciale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 7458740 ARDEALUL Arad Arad 2. 7551511 LESU Oradea Bihor 3. 8132066 RELAS Brăila Brăila 4. 7921037 STAR 95 Brăila Brăila 5. 7976768 CABANA STEJARILOR Brăila Brăila 6. 1127933 PREDEAL Predeal Braşov 7. 1099108 POIANA BRAŞOV Braşov Braşov 8. 7800132 RESTAURANT POIANA URSULUI Braşov Braşov 9. 1569250 ATHENEE PALACE Bucureşti10. 1572221 CAPITOL Bucureşti11. 1573170 BIROUL DE TURISM ŞI TRANZACŢII Bucureşti12. 1579530 COMTURIST Bucureşti13. 1589177 PUBLIROM Bucureşti14. 1174552 MONTEORU Merei Buzau15. 1890659 MAMAIA Constanta Constanta16. 8290619 COMPLEX OVIDIU-MELODY Constanta Constanta17. 1869339 LITORAL Constanta Constanta18. 7452720 HOTEL "APOLLO" Mamaia Constanta19. 2423562 NEPTUN-OLIMP Mangalia Constanta                                              (Neptun-Olimp)20. 2423406 JUPITER Mangalia Constanta21. 11915386 ZODIAC 2000 Mangalia (Jupiter) Constanta22. 13300158 VENUS HOLIDAY 2000 Mangalia (Venus) Constanta23. 920131 VALAHIA DAMBOVITA Targoviste Dambovita24. 2093294 GERMISARA Geoagiu-Băi Hunedoara25. 11521292 CASTEL Santamaria-Orlea Hunedoara26. 2068231 AMARA Amara Ialomita27. 10164493 COMPLEX HOTELIER "UNIREA" Iaşi Iaşi28. 1969001 TURISM MOLDOVA Iaşi Iaşi29. 2003488 DURAU Ceahlau Neamt30. 2040605 PETROTUR Piatra-Neamt Neamt31. 7343995 VILTOUR Busteni Prahova32. 7454632 HOTEL "COTA 1400" Sinaia Prahova33. 7717380 BARUL DE PE CASA Sibiu Sibiu34. 1826281 TURISM BANATUL Timişoara Timiş35. 12372970 CIUCAS Baile Tusnad Harghita36. 7823411 SKI ALPIN Sinaia Prahova37. 57726 HEBE Sangeorz-Băi Bistrita-Nasaud38. 11940770 PARC TURISM Craiova Dolj39. 13416684 CARMEN SILVA 2000 Eforie-Sud Constanta40. 13172024 SERA HORTICOLA Mamaia Constanta───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Poziţiile 35-40 din anexa nr. 1 au fost introduse de LEGEA nr. 276 din 4 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 7 iunie 2001. Anexa 2 LISTAcuprinzând societăţile comerciale din turism la care statul deţine pachetul de acţiuni de control───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Codul Denumirea Localitatea Judeţulcrt. fiscal societăţii               comerciale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. 1739363 MONEASA Moneasa Arad 2. 1573677 LIDO Bucureşti 3. 1577270 EDITURA PENTRU TURISM "ABEONA" Bucureşti 4. 1070543 HERCULES Baile Herculane Caraş-Severin 5. 1058906 TURIST SEMENIC Resita Caraş-Severin 6. 1127941 ROBINSON Predeal Braşov 7. 7657408 DANA 95 Mangalia Constanta 8. 2980903 CARPCONSTRUCT Mangalia (Neptun) Constanta 9. 11915378 OLIMPIC 2000 Jupiter Constanta10. 7657424 VERONICA 95 Mangalia Constanta11. 7657416 ANCA-IRINA Mangalia Constanta12. 7657335 MEZOTERMALE Mangalia Constanta13. 7657343 MICROCOMPLEX Mangalia (Venus) Constanta14. 7657360 CALTUN Mangalia (Venus) Constanta15. 2410732 PRODPREST Eforie-Nord Constanta16. 2956670 IEZERUL Borsa Maramures17. 1330317 INTERNAŢIONAL Sinaia Prahova─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Poziţiile 6 şi 9 din anexa nr. 2 au fost modificate de LEGEA nr. 276 din 4 iunie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 7 iunie 2001.--------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 169 din 19 octombrie 2000 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil din proprietatea Societăţii Comerciale "Fast Service Electronică" - S.A. în proprietatea Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei
 • DECIZIA nr. 15 din 6 martie 2017 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 • LEGE nr. 242 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 30 iunie 1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerţ Exterior (Bancorex) - S.A.
 • LEGE nr. 314 din 8 iulie 2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 27 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 263 din 13 iunie 2003 pentru declararea ca oraş a comunei Miercurea Nirajului, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 289 din 15 februarie 2002 (*republicată*) privind perdelele forestiere de protecţie*)
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 52 din 8 aprilie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţionala EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de ruta aeriană
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 397 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2004 pentru modificarea art. 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 213 din 28 noiembrie 2000 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mauritius privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2000
 • LEGE nr. 96 din 16 aprilie 2007 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România*)
 • LEGE nr. 382 din 28 septembrie 2004 privind instituirea Zilei Aviaţiei Române şi a Zilei Marinei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 14 iulie 2005 pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei
 • LEGE nr. 230 din 9 decembrie 1998 pentru proclamarea Zilei Solidarităţii Naţionale împotriva Dictaturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 14 decembrie 2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea proiectului "Economia bazată pe cunoaştere", semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005
 • LEGE nr. 268 din 7 noiembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 75 din 28 martie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău la 20 aprilie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 1 iunie 2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 29 iunie 2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă"
 • LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice
 • LEGE nr. 247 din 28 octombrie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
 • LEGE nr. 705 din 3 decembrie 2001 privind sistemul naţional de asistenţa socială
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 4 august 2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acţiuni deţinute de către statul român la societăţile producătoare de agent termic la unităţile administraţiei publice locale în vederea înfiinţării şi organizării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
 • LEGE nr. 270 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 201 din 4 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, ştiinţifică şi tehnică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 41 din 28 iunie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/1991 privind salarizarea senatorilor, deputaţilor şi personalului din aparatul Parlamentului României
 • LEGE nr. 126 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 114/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 72 din 7 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 234 din 24 noiembrie 2000 pentru aprobarea prelungirii participării Guvernului României, pentru perioada 2001-2005, la Acordul dintre Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) şi guvernele participante la proiectul "Calea Ferată Transeuropeana (TER) privind fondul de cooperare şi creditare", semnat la Geneva la 17 decembrie 1992
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 64 din 3 mai 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • LEGE nr. 9 din 17 februarie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 378 din 28 septembrie 2004 privind darea unui teren în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti
 • LEGE nr. 292 din 13 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Kuwait privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Kuwait City la 11 iunie 2012
 • LEGE nr. 3 din 26 iulie 1967 pentru aprobarea Decretului nr. 32/1967 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Turism al Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 privind combaterea concurentei neloiale
 • LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 51 din 1 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2008 pentru abrogarea art. 3^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 14 iulie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr. 351/2004
 • LEGE nr. 31 din 1 martie 2006 privind securitizarea creanţelor
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • LEGE nr. 1 din 3 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
 • LEGE nr. 8 din 24 februarie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 253 din 29 aprilie 2002 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 181 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 123 din 26 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012
 • LEGE nr. 3 din 10 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020