Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 23 martie 2001 privind producţia de apa grea în perioada 2001-2004 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 29 martie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 23 martie 2001privind producția de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activități Nucleare și acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 29 martie 2001

  (la 12-07-2004, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 320 din 6 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 09 iulie 2004 ) În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Se aprobă livrarea, în perioada 2001-2004, de către Regia Autonomă pentru Activități Nucleare a unei cantități de 500 tone de apa grea și acumularea de către Administrația Naționala a Rezervelor de Stat a acestei cantități, ca stoc de rezerva de stat, pentru punerea în funcțiune a Unității 2 - Centrala Nuclearoelectrica (CNE) Cernavoda. Articolul 1^1Se aprobă livrarea, în perioada 2004-2006, de către Regia Autonomă pentru Activități Nucleare a unei cantități de 400 tone de apă grea și acumularea de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat a acestei cantități, ca stoc de rezervă de stat, pentru punerea în funcțiune a Unității 2 - Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 1 și 2 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. (la 12-07-2004, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 320 din 6 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 09 iulie 2004 ) Articolul 2(1) Acumularea cantității de apă grea pe perioada 2004-2006 de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat se face prin compensare cu obligațiile datorate de Regia Autonomă pentru Activități Nucleare către bugetul de stat și către furnizorii de materii prime și materiale, prestatorii de servicii și executanții de lucrări ai regiei, precum și ale acestora față de bugetul de stat.(2) În cazul în care furnizorii, prestatorii de servicii și executanții de lucrări ai Regiei Autonome pentru Activități Nucleare nu au obligații la bugetul de stat, se compensează obligațiile bugetare înregistrate de agenții economici față de care furnizorii Regiei Autonome pentru Activități Nucleare au obligații de plată rezultate din relații contractuale. Compensarea obligațiilor bugetare ale acestor agenți economici se efectuează la nivelul obligațiilor acestora față de bugetul de stat, fără a depăși pentru cele cu reținere la sursă data scadentă de plată, și nu va depăși cuantumul sumelor datorate de furnizori agenților economici.(3) Taxa pe valoarea adăugată deductibilă din facturile fiscale ale Regiei Autonome pentru Activități Nucleare va fi înregistrată în evidențele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat ca neexigibilă până la scoaterea din rezerva de stat a cantităților de apă grea acumulate în condițiile legii*). (la 05-07-2005, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost suspendat pentru anul 2005 de Alineatul (1), Articolul 28, Capitolul VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 66 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 05 iulie 2005 ) (la 12-07-2004, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 320 din 6 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 09 iulie 2004 ) Articolul 3Compensarea obligațiilor de plată prevăzute la art. 2 se va realiza în cursul anului 2001 până la data de 24 decembrie 2001, în limita sumei de maximum 1.700 miliarde lei, reprezentând contravaloarea cantității de apa grea. Articolul 4(1) În scopul asigurării continuității fluxului tehnologic specific producției de apa grea, în perioada 2002-2004 acumularea acesteia de către Administrația Naționala a Rezervelor de Stat se va face în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Plafonul maxim în limita căruia se va face compensarea în perioada 2002-2004 va fi aprobat pentru fiecare an prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4^1(1) În scopul asigurării continuității fluxului tehnologic specific producției de apă grea, în perioada 2004-2006 acumularea acesteia de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat se va face în condițiile legii.(2) Plafonul maxim în limita căruia se va face compensarea în perioada 2004-2006 va fi aprobat pentru fiecare an prin hotărâre a Guvernului. (la 12-07-2004, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 320 din 6 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 09 iulie 2004 ) Articolul 5În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se vor aproba prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și ministrului industriei și resurselor normele metodologice de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul industriei
  și resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Președintele Administrației
  Naționale a Rezervelor de Stat,
  Gabriel Oprea
  -------------

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 martie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 194 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind regimul străinilor în România*)
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 144 din 14 aprilie 2003 pentru înfiinţarea comunei Traian, judeţul Ialomiţa, prin reorganizarea comunei Griviţa
 • LEGE nr. 270 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni
 • LEGE nr. 96 din 21 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 260 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 196 din 22 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 85/2004 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 72 din 14 decembrie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională
 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010 (*republicată*) privind alocaţia pentru susţinerea familiei*)
 • LEGE din 31 iulie 1929 asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Programul de dezvoltare a infrastructurii în oraşele mici şi mijlocii din România (SAMTID), faza I, semnat la Bucureşti la 28 februarie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 28 decembrie 2017 pentru prorogarea unui termen
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 142 din 25 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 25 ianuarie 2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • LEGE nr. 165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 193 din 27 decembrie 2001 pentru modificarea art. 43 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992
 • LEGE nr. 35 din 7 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/1999 pentru modificarea anexei nr. VII/2 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 28 octombrie 2004 privind modificarea art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 11 octombrie 2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare
 • LEGE nr. 161 din 11 iulie 2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier
 • LEGE nr. 59 din 14 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Indiei privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, semnat la New Delhi la 2 noiembrie 1995
 • LEGE nr. 197 din 4 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 13 iunie 2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"
 • LEGE nr. 119 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 (*republicată*) privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil*)
 • LEGE nr. 73 din 6 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 379 din 13 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 163 din 10 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
 • LEGE nr. 512 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGE nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 68 din 16 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2000 pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la 10 martie 2000, privind acordarea unui avans de 100.000 dolari S.U.A. din viitorul împrumut pentru finanţarea Proiectului "Facilitarea comerţului şi transportului în Sud-Estul Europei", în valoare de 17,1 milioane dolari S.U.A.
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 14 octombrie 1999 privind aprobarea primei de 300 lei/kg producătorilor agricoli pentru graul de panificaţie livrat din recolta anului 1999, destinat consumului intern
 • LEGE nr. 2 din 3 februarie 1997 privind ratificarea Înţelegerii prin schimb de scrisori pentru modificarea anexei nr. 2 la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către partea chineza de mărfuri pe credit părţii române, semnat la 8 iulie 1991
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 119 din 30 iunie 2000 pentru completarea alineatului 2 al articolului 74 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2000
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 146 din 14 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul orizontal de pregătire a ţărilor candidate pentru descentralizarea extinsă (EDIS) în managementul fondurilor de preaderare în România, semnat la Bucureşti la 23 octombrie 2002
 • LEGE nr. 22 din 15 aprilie 1994 privind modificarea anexei nr. 1 la Legea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • LEGE nr. 116 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2011 privind unele măsuri temporare pentru continuarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 august 2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 233 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei
 • LEGE nr. 79 din 9 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei
 • LEGE nr. 176 din 27 iulie 1931 privind stabilirea orei oficiale
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 14 iulie 2005 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sfântul Spiridon" Iaşi ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 10 din 13 martie 2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021