Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 30 iunie 2001 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 105 din 27 iunie 2001 (*actualizată*)privind frontiera de stat a României(actualizată până la data de 20 octombrie 2008*)

---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 30 iunie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002; LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003; LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1În sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) frontiera de stat - linia reala sau imaginara care trece, în linie dreapta, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunarea şi celelalte ape curgatoare frontiera de stat este cea stabilita prin acordurile, conventiile şi înţelegerile dintre România şi statele vecine, cu luarea în considerare a faptului ca principiul general acceptat de dreptul international fluvial este acela ca frontiera trece pe mijlocul senalului navigabil principal, iar la apele curgatoare nenavigabile, pe la mijlocul panzei de apa; la Marea Neagra frontiera de stat trece pe la limita exterioara şi limitele laterale ale marii teritoriale a României; b) culoar de frontieră - fasia de teren situata de o parte şi de alta a frontierei de stat, stabilita în baza acordurilor şi convenţiilor de frontieră incheiate de România cu statele vecine în scopul evidentierii şi protejarii semnelor de frontieră; c) fasie de protecţie a frontierei de stat - fasia de teren constituita de-a lungul frontierei de stat în scopul protejarii semnelor de frontieră şi asigurarii controlului accesului în apropierea liniei de frontieră;c^1) părţi contractante - statele părţi la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economica Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, adoptata la Schengen la 19 iunie 1990.-------------Litera c^1) a art. 1 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. d) frontiere interne - frontierele comune terestre ale părţilor contractante, precum şi aeroporturile pentru zborurile interne şi porturile pentru liniile regulate de pasageri, care au ca punct de plecare sau ca destinatie exclusiva alte porturi de pe teritoriile părţilor contractante, fără escale în porturi din afara acestor teritorii*);-------------Litera d) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. e) frontiere externe - frontiera terestra şi pe apa, precum şi aeroporturile şi porturile părţilor contractante, dacă nu sunt frontiere interne*);-------------Litera e) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. f) zbor intern - orice zbor care are ca punct de plecare sau ca destinatie exclusiva teritoriile părţilor contractante , fără aterizare pe teritoriul unui stat tert*);-------------Litera f) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. g) stat tert - orice alt stat decat părţile contractante*);-------------Litera g) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. h) strain semnalat ca inadmisibil - strainul care se afla intr-o situaţie de nepermitere a intrarii pe teritoriul României dintre cele prevăzute de legislatia în vigoare privind regimul strainilor;-------------Litera h) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. i) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat; j) punct de mic trafic - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor din zona de frontieră, stabilit prin conventii şi acorduri incheiate cu statele vecine;------------Litera j) a art. 1 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. k) control la frontiera - activitatea desfăşurată de personalul autorităţilor competente pentru asigurarea respectarii condiţiilor prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi a altor bunuri; l) infractiune de frontieră - fapta prevăzută de lege ca infractiune, savarsita în scopul trecerii ilegale peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor sau altor bunuri; m) trecere ilegala a frontierei de stat - trecerea peste frontiera de stat în alte condiţii decat cele prevăzute de legea română; n) transportator - orice persoană fizica sau juridica care asigura, cu titlu profesional, transportul de persoane şi bunuri pe cale aeriana, navala sau terestra; o) regim de control al politiei de frontieră - totalitatea normelor prevăzute de lege cu privire la verificările desfăşurate de politistii de frontieră asupra persoanelor, activităţilor sau imobilelor aflate în zonele de competenţa ale politiei de frontieră, pentru constatarea şi sanctionarea faptelor de încălcare a normelor prevăzute de lege.------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:A se vedea şi art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006 care menţionează: "Prevederile art. 1 lit. d), e), f) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi prevederile art. I pct. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderării României la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990.". Capitolul II Frontiera de stat a României Articolul 2 (1) Frontiera de stat a României delimiteaza teritoriul statului român de teritoriul fiecaruia dintre statele vecine şi marea teritoriala a României de zona contigua. În plan vertical frontiera de stat delimiteaza spatiul aerian şi subsolul statului român de spatiul aerian şi subsolul fiecaruia dintre statele vecine. (2) Frontiera de stat se stabileste prin lege, în conformitate cu prevederile tratatelor internationale, convenţiilor sau înţelegerilor incheiate de statul român cu statele vecine. (3) Frontiera de stat a României este marcată, de regula, în teren prin semne de frontieră, ale caror date topogeodezice sunt prevăzute în documentele de demarcare bilaterale, incheiate de statul român cu statele vecine. Articolul 3 (1) Pentru protectia frontierei de stat şi a semnelor de frontieră se constituie culoarul de frontieră şi fasia de protecţie a frontierei de stat. (2) Culoarul de frontieră şi latimea acestuia se convine de către statul român cu fiecare dintre statele vecine, astfel încât să asigure vizibilitatea şi protectia semnelor de frontieră. (3) Fasia de protecţie a frontierei de stat se stabileste de la linia de frontieră către interior şi are o latime de 20 metri. La frontiera de apa sau în locurile din imediata apropiere a frontierei de stat, în care terenurile sunt mlastinoase, supuse erodarilor sau avalanselor, fasia de protecţie a frontierei de stat se constituie mai în adancime. Fasia de protecţie a frontierei de stat se constituie şi se marcheaza prin grija administraţiei publice locale în colaborare cu Politia de Frontiera Română. (4) Nu se constituie fasie de protecţie a frontierei de stat la tarmul Marii Negre, la Dunăre, pe caile de comunicatie şi în zonele cu lucrari hidrotehnice situate la frontiera.-------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. Articolul 4 (1) Pentru asigurarea executarii pazei şi controlului trecerii frontierei de stat se constituie zona de frontieră. (2) Zona de frontieră cuprinde teritoriul aflat pe o adancime de 30 km faţă de frontieră de stat şi tarmul Marii Negre, către interior. (3) În judeţele din interiorul tarii unde funcţionează aeroporturi şi porturi deschise traficului international suprafaţa aeroportului sau a portului cu platformele, imobilele şi instalatiile aferente reprezinta zona supusă regimului de control al politiei de frontieră. (4) Fasiile de teren, situate pe o adancime de 10 km de o parte şi de cealalta a malurilor Dunarii interioare, deschisa navigatiei internationale, inclusiv bratul Macin în intregime, sunt supuse regimului de control al politiei de frontieră.-------------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. Capitolul III Regimul juridic al frontierei de stat Secţiunea 1 Dispozitii generale Articolul 5 (1) Regimul juridic al frontierei de stat cuprinde totalitatea normelor prevăzute de legislatia interna care privesc frontiera de stat şi desfăşurarea diferitelor activităţi în zona de frontieră, în zona aeroporturilor şi porturilor deschise traficului international. (2) Asigurarea respectarii regimului juridic al frontierei de stat revine autorităţilor care au atribuţii privind controlul la trecerea frontierei de stat şi autorităţilor administraţiei publice locale. Articolul 6 (1) Frontiera de stat a României poate avea regim de frontieră interna sau frontiera externa.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:A se vedea şi art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006 care menţionează: "Prevederile art. 1 lit. d), e), f) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi prevederile art. I pct. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderării României la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990." Articolul 7 (1) Culoarul de frontieră şi fasia de protecţie a frontierei de stat fac parte din domeniul public al statului şi se administreaza de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului. (2) Administratia publică locala asigura curatarea şi întreţinerea culoarului de frontieră, întreţinerea şi repararea semnelor de frontieră sau, la nevoie, inlocuirea acestora, conform prevederilor documentelor bilaterale incheiate cu statele vecine. Aceste activităţi se desfăşoară la termenele stabilite prin acordurile, conventiile sau înţelegerile de frontieră incheiate cu statele vecine sau, ori de cate ori este nevoie, la cererea şi sub supravegherea nemijlocita a Politiei de Frontiera Române. (3) În fasia de protecţie a frontierei de stat politistii de frontieră au dreptul sa instaleze mijloace de semnalare a trecerilor peste frontiera şi de supraveghere a liniei de frontieră. Dacă situaţia o impune, pentru termene limitate, până la dispariţia stării care determina necesitatea, în fasia de protecţie a frontierei de stat se pot face şi alte lucrari necesare în vederea indeplinirii atribuţiilor de către politistii de frontieră. (4) Suprafetele de teren cuprinse între fasia de protecţie a frontierei de stat şi culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, se administreaza de către persoanele fizice sau juridice cărora le apartin, cu respectarea normelor prezentei ordonante de urgenta. (5) Accesul persoanelor în fasia de protecţie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, este permis în baza documentelor de identitate, cu aprobarea administraţiei publice locale şi cu avizul sefului formatiunii locale a politiei de frontieră. (6) Accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fasia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adancime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, este permis numai prin locurile şi în condiţiile stabilite de administratia publică locala şi cu avizul sefului formatiunii locale a politiei de frontieră. (7) Accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formatiune noua din apele de frontieră este permis numai după determinarea apartenentei acestora, pe baza înţelegerilor incheiate între statul român şi statul vecin. Articolul 8 (1) Trecerea frontierei de stat a României de către persoane, mijloace de transport, marfuri şi alte bunuri se face prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului international, denumite în continuare puncte de trecere. (2) Trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin punctele de mic trafic, în condiţiile stabilite de comun acord prin documente bilaterale incheiate de România cu statele vecine.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin alte locuri, numai în situaţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.-------------Alin. (2^1) al art. 8 a fost introdus de pct. 7 al art. I Din ordonanţa DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Trecerea frontierei de stat de către persoane se face cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (4) Trecerea frontierei de stat a mijloacelor de transport, marfurilor şi altor bunuri se face cu respectarea legilor ce reglementeaza regimul vamal. Articolul 9 (1) Deschiderea de noi puncte de trecere sau închiderea temporara ori definitivă a celor existente se face prin hotărâre a Guvernului. (2) Guvernul României va da publicităţii lista cuprinzand punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului international şi punctele de mic trafic.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Denumirea punctului de trecere, suprafaţa pe care o cuprinde, specificul de activitate şi orarul de functionare pentru acele puncte de trecere care nu sunt deschise 24 de ore se afişează la loc vizibil, la intrarea în punctul de trecere.-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (4) Deschiderea ocazionala a unor puncte de trecere în vederea desfăşurării unor activităţi cu caracter festiv sau religios şi orarul lor de functionare se efectueaza cu aprobarea inspectorului general al politiei de frontieră. (5) Punctele de trecere şi punctele de mic trafic funcţionează în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*). Celelalte autorităţi care îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere, în afara politiei de frontieră, sunt organizate şi funcţionează potrivit prevederilor legale speciale.--------------Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 10 (1) Administratorii aeroporturilor şi porturilor în care funcţionează puncte de trecere, precum şi cei ai punctelor de trecere rutiere care au doua sau mai multe fluxuri pe sens vor asigura în termen de un an de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta separarea fluxurilor de pasageri prin amenajarea unor puncte de control separate, individualizate astfel: a) pentru cetatenii români sau aparţinând statelor cu care România a incheiat documente bilaterale de eliminare a controlului la frontiera, punctul de control va fi individualizat cu drapelul României şi al/ale statului/statelor parte la înţelegerea internationala, urmate de denumirea în clar a acestora, în limba română şi în limbile de circulatie internationala; b) pentru cetatenii altor state punctul de control va fi individualizat cu inscripţia "ALTE STATE", în limba română şi în limbile de circulatie internationala. (2) Imobilele în care funcţionează punctele de trecere şi terenurile aferente acestora, care constituie domeniu public al statului ori domeniu privat şi se administreaza de către una dintre autorităţile sau instituţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) ori de alte persoane juridice, se pun în mod gratuit la dispoziţie celorlalte autorităţi cu competente de control la trecerea frontierei de stat. (3) În situaţia în care trecerea frontierei se efectueaza temporar prin alte puncte de trecere care nu sunt deschise traficului international de persoane şi marfuri, solicitantul asigura, după aprobarea deschiderii temporare a punctului de trecere, condiţii corespunzătoare de efectuare a controlului pentru trecerea frontierei, respectiv: punerea la dispoziţie a spatiilor de lucru şi a utilitatilor, transportul personalului, spatii de cazare şi indemnizatiile de deplasare, conform legii. Articolul 11 (1) În punctele de trecere se organizeaza şi se efectueaza controlul de frontieră al persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi al altor bunuri atât la intrarea, cat şi la ieşirea din tara. (2) Controlul efectuat la trecerea frontierei de stat are ca scop verificarea şi constatarea indeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru intrarea şi ieşirea în/din tara a persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi altor bunuri. Articolul 12 (1) În punctele de trecere îşi desfăşoară activitatea personalul tuturor autorităţilor publice care au, potrivit legii, competente pe linia controlului la trecerea frontierei de stat. (2) Atribuţiile personalului prevăzut la alin. (1) se stabilesc de autorităţile publice în structura cărora acesta funcţionează, potrivit prevederilor legale. (3) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) colaboreaza şi raspund, în limita competentelor legale, de desfăşurarea în bune condiţii a traficului de calatori, mijloace de transport, marfuri şi de alte bunuri. Articolul 13 (1) În baza documentelor bilaterale incheiate de statul român cu statele vecine se pot organiza puncte de trecere comune pe teritoriul uneia dintre părţile semnatare ale acestora. (2) Regulile de lucru ale personalului fiecareia dintre părţi şi modul de cooperare în punctul de trecere comun se stabilesc prin documentul de înfiinţare a acestora. (3) Funcţionarii români care îşi desfăşoară activitatea în punctele de trecere comune aplica prevederile legii române cu privire la controlul trecerii frontierei de stat. Articolul 14 (1) Seful punctului de trecere este politist de frontieră şi împreună cu sefii tuturor autorităţilor, care au, potrivit legii, competente de control la trecerea frontierei de stat pentru marfuri şi calatori, coopereaza pentru organizarea activităţii de control.-------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Politistul de frontieră care îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere este obligat să se sesizeze din oficiu asupra încălcării prevederilor legale referitoare la trecerea frontierei de stat şi la controlul trecerii frontierei de stat de către participantii la traficul de frontieră şi personalul prevăzut la art. 12 alin. (1). (4) În cazul existentei unor suspiciuni intemeiate sau al unor informaţii referitoare la incalcarea reglementarilor legale la trecerea frontierei de stat, seful punctului de trecere poate solicita, în scris, sefilor celorlalte autorităţi din punctul de trecere efectuarea unui alt control, mai amanuntit. Autorităţile solicitate au obligaţia efectuării acestui control.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (5) Accesul persoanelor în punctul de trecere, altele decat persoanele aparţinând autorităţilor publice care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat, se stabileste de seful acestuia. Articolul 15Regulile de exploatare şi întreţinere privind podurile, caile ferate şi rutiere, liniile de comunicatii şi apele care intersecteaza linia frontierei de stat ori au ax comun cu aceasta sunt stabilite prin acorduri, conventii şi înţelegeri incheiate de statul român cu statele vecine. Articolul 16 (1) Pentru solutionarea problemelor rezultate din înţelegerile bilaterale de frontieră se numesc, prin hotărâre a Guvernului, reprezentanti/împuterniciţi de frontieră şi loctiitori ai acestora, precum şi delegaţi în comisiile mixte interguvernamentale, din randul functionarilor Politiei de Frontiera Române, precum şi al altor reprezentanti ai unor autorităţi interesate. (2) Atribuţiile şi modul de lucru ale functionarilor prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc prin acordurile, conventiile şi înţelegerile de frontieră incheiate de România cu statele vecine. Secţiunea a 2-a Efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat Articolul 17 (1) Controlul pentru trecerea frontierei de stat se efectueaza în echipa constituita din personalul autorităţilor prevăzute la art. 12 alin. (1), ai carei membri au atribuţii conform prevederilor legale speciale. Coordonarea echipei de control se face de către politistul de frontieră.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (2) În punctele de trecere portuare, din echipa de control face parte şi reprezentantul capitaniei portului. O dată cu echipa de control au acces pe navele de marfuri şi reprezentantii agentiei de navlosire, precum şi alte persoane autorizate, conform legii. (3) În punctele de trecere aeroportuare echipa de control va fi însoţită de un reprezentant al companiei aeriene reprezentate pe aeroport. (4) În situaţiile în care controlul nu se poate efectua în echipa constituita potrivit alin. (1), personalul autorităţii care trebuie să îşi desfasoare activitatea separat de restul echipei îl va informa, la terminarea controlului, pe seful de tura al politiei de frontieră despre rezultatul controlului. Articolul 18 (1) Controlul pasapoartelor şi al celorlalte documente pentru trecerea frontierei de stat române, eliberate de autorităţile române, precum şi al celor eliberate de autorităţile straine, recunoscute sau acceptate de statul român, potrivit legii, se face de către politistul de frontieră. (2) La controlul de frontieră cetatenii straini care intră în România trebuie să faca dovada ca indeplinesc condiţiile de intrare şi sedere stabilite de statul român.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) În cazurile în care se constată că documentele de calatorie prevăzute la alin. (1) nu intrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a da dreptul titularului acestora să între ori sa iasa în/din tara sau exista suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor, seful punctului de trecere va dispune clarificarea situaţiei şi luarea masurilor prevăzute de lege. (4) Seful punctului de trecere poate dispune intreruperea calatoriei unei persoane dacă s-a constatat ca aceasta nu indeplineste cerinţele prevăzute de lege pentru trecerea frontierei de stat române. Articolul 19La trecerea frontierei de stat, după efectuarea controlului documentelor privind identitatea persoanelor autoritatea vamala efectueaza controlul vamal, potrivit reglementarilor vamale. Articolul 20 (1) În punctul de trecere a frontierei de stat controlul sanitar-uman, sanitar-veterinar, fitosanitar şi cel privind protectia mediului se organizeaza şi se executa potrivit normelor stabilite de legislatia în vigoare, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, înainte de efectuarea celorlalte tipuri de control. (2) Controlul pentru protectia sanitara a teritoriului României şi cel privind protectia mediului se executa, potrivit legii, asupra persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi altor bunuri, indiferent de provenienţă şi destinaţia lor. Persoanei care nu se supune controlului sanitar nu i se permite trecerea frontierei de stat. (3) Autorităţile publice centrale care raspund de administratia publică, agricultura, alimentatie şi silvicultura, de transport şi de protectia mediului stabilesc prin ordin comun al ministrilor punctele de trecere a frontierei de stat prin care se efectueaza importul, exportul şi tranzitul de animale şi produse animale, vegetale şi produse vegetale, deseuri şi substante chimice periculoase. Trecerea mijloacelor de transport destinate acestor transporturi prin alte puncte de trecere este interzisa. (4) În functie de volumul traficului, de situaţia epizootiilor, epifitilor şi de conventiile incheiate cu alte state, în punctul de trecere se pot executa numai controlul documentelor de trecere a frontierei, al documentelor insotitoare ale marfii şi controlul fizic al mijloacelor care transporta animale sau produse animale, vegetale ori produse vegetale şi deseuri sau substante chimice periculoase. Controlul sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protectia mediului în detaliu se efectueaza la locul de destinatie al transportului, potrivit legii. (5) În situaţia în care punctul de trecere este deschis şi pentru trecerea persoanelor, a altor mijloace de transport, marfuri şi bunuri, pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar, fitosanitar şi pentru protectia mediului se stabileste în perimetrul punctului de trecere un spatiu anume destinat. Acesta va fi situat în lateral sau separat de spatiul pentru controlul persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi bunurilor care nu fac obiectul acestui tip de control. (6) În situaţia în care animalele şi produsele animale sau vegetalele şi produsele vegetale, deseurile sau substantele chimice periculoase nu corespund standardelor prevăzute pentru trecerea frontierei de stat, personalul specializat al Politiei Sanitare-Veterinare, al Politiei Fitosanitare sau al autorităţii de protecţie a mediului va interzice trecerea acestora peste frontiera, informandu-i despre aceasta pe seful punctului de trecere şi pe seful biroului vamal de control şi vamuire la frontiera. (7) În cazul bolilor care impun instituirea carantinei, în situaţii care nu sufera amanare, autoritatea publică centrala care raspunde de sănătate şi/sau autoritatea publică centrala care raspunde de agricultura, alimentatie şi silvicultura iau/ia primele măsuri de prevenire şi combatere a acestora, potrivit legii, pe care le comunică de îndată celorlalte autorităţi interesate. În aceste cazuri controlul sanitar de specialitate şi masurile de preventie sanitara se efectueaza în detaliu asupra tuturor persoanelor, mijloacelor de transport, marfurilor şi bunurilor. Cu sprijinul administraţiei publice locale se stabilesc spatiile în care se aplică masurile de profilaxie sanitara, sanitara veterinata şi fitosanitara. (8) În spatiul destinat controlului sanitar-veterinar se organizeaza şi se aplică masurile de prevenire a raspandirii bolilor de la animale la om, stabilite de inspectorii sanitari veterinari, conform legii. În acest spatiu agentii economici autorizati să efectueze serviciile prevăzute de legea sanitara veterinara organizeaza şi dispun instalatiile necesare. Articolul 21 (1) Trecerea peste frontiera de stat de către persoane fizice a armelor de vânătoare, de tir şi munitiilor aferente acestora, a armelor cu aer comprimat, precum şi a armelor de panoplie este permisa numai dacă acestea sunt inscrise în documentele de trecere a frontierei, de către autorităţile care au eliberat aceste documente sau au acordat viza română. (2) Persoanele care la intrarea în România au asupra lor arme şi munitii, altele decat cele prevăzute la alin. (1), au obligaţia să le depuna la politia de frontieră, urmand să fie restituite proprietarului, potrivit legii. (3) Insotitorii delegatiilor straine la nivelul sefilor de stat ori la nivel guvernamental, precum şi militarii pot avea asupra lor şi pot introduce în tara arme de autoaparare şi munitiile aferente, pe bază de reciprocitate, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe şi, respectiv, Ministerul Apărării*) sau Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*). (4) La trecerea frontierei de stat militarii români participanti la operaţiuni în sprijinul pacii sau în scopuri umanitare, la exercitii militare comune cu unităţi din alte state, precum şi fortele militare straine care participa la activităţi ce implica intrarea, staţionarea sau tranzitarea teritoriului României conform tratatelor şi înţelegerilor internationale la care România este parte, pot avea asupra lor armamentul, tehnica de lupta şi munitiile necesare, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Apărării*) sau Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*).--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 9 mai 2007 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Prin LEGEA nr. 346 din 21 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 28 iulie 2006 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării. Articolul 22 (1) Armele de vânătoare, de tir, cu aer comprimat, munitiile pentru acestea, precum şi armele de panoplie aflate asupra calatorilor în tranzit, pe care acestia le-au declarat, se sigileaza la intrarea în tara de către personalul politiei de frontieră. (2) Pe timpul tranzitarii teritoriului României calatorilor le este interzis sa instraineze armele şi munitiile sau sa rupa sigiliile aplicate. La ieşirea din tara se verifica integritatea şi autenticitatea sigiliilor şi dacă datele de identificare a armelor şi munitiilor corespund cu cele inscrise în documentul de trecere a frontierei de stat. Dacă sigiliile nu sunt intacte ori datele nu corespund cu cele inscrise în documentele de trecere a frontierei de stat sau armele şi munitiile au fost instrainate integral ori în parte, calatorilor în cauza li se intrerupe calatoria până la clarificarea situaţiei de către autorităţile competente. (3) Tranzitarea prin România a armelor de vânătoare sau de tir şi a munitiilor corespunzătoare, aparţinând unor persoane juridice straine, se face cu aprobarea prealabila a sefului directiei teritoriale a politiei de frontieră competente. Articolul 23 (1) Armele şi munitiile prevăzute la art. 21 alin. (1) şi (2), care nu au fost declarate, precum şi alte arme şi munitii descoperite cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat se retin în vederea confiscarii şi se predau pe bază de proces-verbal autorităţilor competente. (2) Persoanele în cauza se retin şi se predau autorităţilor competente în vederea clarificarii situaţiei lor. Articolul 24Dispozitiile art. 21 şi 23 se aplică şi în cazul substanţelor explozive, al materialelor biologice cu potenţial de contaminare în masa, al substanţelor stupefiante sau psihotrope şi al medicamentelor care conţin substante stupefiante sau psihotrope în cantitati mai mari decat cele necesare pentru tratamentul personal, precum şi al dispozitivelor sau recipientelor incarcate cu substante toxice sau radioactive aflate asupra persoanelor sau, după caz, în mijloacele de transport rutiere, feroviare, navale ori aeriene care trec frontiera de stat română. Articolul 25 (1) La autoturismele, autobuzele, autocarele, automarfarele şi celelalte mijloace de transport rutiere care intra sau ies din tara controlul pentru trecerea frontierei se efectueaza în punctele de trecere rutiere. (2) În punctele de trecere, în cazul transporturilor multimodale, controlul mijloacelor prevăzute la alin. (1) se efectueaza înainte de imbarcarea/debarcarea în/de pe mijlocul de transport naval, aerian sau feroviar. Articolul 26Controlul pentru trecerea frontierei al trenurilor se efectueaza în statia de frontieră sau, pe parcurs, între statia de frontieră şi o statie interioara. Articolul 27 (1) La navele care intra sau ies din porturile româneşti în/din curse externe controlul pentru trecerea frontierei se efectueaza în punctele de trecere portuare. (2) La navele care urmeaza sa opreasca în porturile situate pe Dunăre, în care nu funcţionează puncte de trecere, controlul pentru trecerea frontierei se efectueaza în primul port, situat în amonte sau în aval de acest port, în care funcţionează un punct de trecere. La ieşirea din tara controlul se efectueaza în portul de unde pleaca nava în cursa externa, în situaţia în care în acesta exista un punct de trecere; în caz contrar, navele respective sunt obligate sa opreasca pentru control în unul dintre porturile Galaţi, Sulina, Tulcea, Constanta-Sud sau Moldova Veche. (3) La navele sub pavilion strain care navighează în sectorul Dunarii de Jos, între porturile Sulina şi Braila, controlul pentru trecerea frontierei se efectueaza la intrare în portul Sulina, iar la iesire, în unul dintre porturile Braila, Galaţi, Tulcea sau Sulina, dacă din aceste porturi navele pleaca direct în cursele externe. Controlul navelor care navighează prin canalul Dunăre-Marea Neagra se efectueaza la intrare în portul Constanta-Sud, iar la iesire, în ultimul port românesc din care navele pleaca în cursa. (4) În portul Cernavoda se controlează numai acele nave care sosesc sau pleaca în cursa externa din portul Basarabi, Poarta Alba, Medgidia sau Cernavoda. (5) Controlul pentru trecerea frontierei se efectueaza în portul Sulina asupra tuturor navelor care navighează prin acesta spre porturile Reni sau Ismail; în portul Sulina nu sunt supuse controlului navele româneşti şi straine care vin din aceste porturi şi nu se opresc într-un port românesc, precum şi navele de marfuri şi pasageri sub pavilion românesc care navighează între porturile Constanta, Sulina, Galaţi şi Braila, la intrarea şi la ieşirea din sectorul Dunarii de Jos. (6) Navele sub pavilion strain care navighează în aval pe Dunarea interioara şi urmeaza sa o tranziteze cu oprire efectueaza controlul la intrarea în tara în portul Calarasi, iar pentru ieşirea din tara, în ultimul port din care pleaca, dacă este organizat punct de trecere a frontierei, sau în portul Galaţi. Pentru navigatia în amonte de acest sector al Dunarii controlul la intrarea în tara se efectueaza în portul Galaţi, iar pentru ieşirea din tara, în ultimul port din care pleaca nava, dacă este organizat punct de trecere a frontierei, sau în portul Calarasi. (7) Navele sub pavilion strain care navighează în tranzit fără oprire pe Dunarea interioara sau pe canalul Dunăre - Marea Neagra sunt supuse controlului în portul Calarasi, respectiv în portul Galaţi. Articolul 28 (1) În cazul în care în rada portului a esuat o nava sau la bordul unei nave a izbucnit un incendiu, navele de salvare sau cele desemnate sa intervina pentru salvare pot sa iasa în rada pentru acordare de ajutor, fără a li se efectua controlul pentru trecerea frontierei. Aceste situaţii se aduc la cunoştinţa sefului punctului de trecere, de îndată, de către capitania portului. (2) Când în port a izbucnit un incendiu sau a aparut un pericol iminent care afectează siguranţa navelor ori care pune în pericol siguranţa navelor, acestora li se permite ieşirea din port în rada, fără a li se efectua controlul pentru trecerea frontierei. Articolul 29 (1) Activitatea de cautare şi salvare a vietii omenesti în marea teritoriala se organizeaza şi se desfăşoară pe baza acordurilor bilaterale dintre statele riverane Marii Negre, incheiate în conformitate cu prevederile Convenţiei internationale (SAR) din 1979 privind cautarea şi salvarea pe mare, adoptata la Hamburg la 27 aprilie 1979. (2) Delimitarea regiunilor de cautare/salvare între statele riverane Marii Negre nu este legata de delimitarea liniei de frontieră. (3) Serviciile de cautare şi salvare se desfăşoară în conformitate cu principiul primului sosit la locul unde are loc activitatea de cautare şi salvare, dacă prin acordurile bilaterale ale României cu statele riverane Marii Negre nu se stabileste altfel. Salvatorul este obligat să îşi anunte prezenta şi motivul acesteia în apele teritoriale ale României sau deasupra acestora, prin statia radiocoasta care va informa imediat capitania portului în a carei zona de jurisdictie se afla salvatorul şi inspectoratul judetean al politiei de frontieră. (4) Pentru indeplinirea prevederilor alin. (1) şi numai în scopul cautarii locului de producere a accidentelor maritime şi al salvarii supravietuitorilor, cu excepţia cazurilor în care statele riverane Marii Negre convin altfel, se autorizeaza intrarea imediata în/deasupra marii teritoriale a României a unităţilor de salvare aparţinând celorlalte state riverane. Articolul 30 (1) Controlul documentelor privind identitatea strainilor, membri ai echipajelor navelor care executa voiaje internationale, şi a pasagerilor pentru trecerea frontierei se efectueaza cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.335/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind facilitarea traficului maritim international (FAL), adoptata la Londra la 9 aprilie 1965, cu modificările şi completările ulterioare. (2) La navele româneşti de transport de marfuri care, din motive justificate, sunt obligate sa stationeze în rada portului, accesul la uscat al membrilor echipajelor este permis cu aprobarea sefului punctului de trecere. În acest caz controlul navelor se executa după intrarea lor în port, iar controlul carnetelor de marinar se efectueaza la coborarea pe uscat. Articolul 31 (1) Membrilor echipajelor navelor aflate în rada portului, asupra cărora la sosire nu s-a efectuat controlul pentru trecerea frontierei, li se poate acorda asistenţa medicală cu accesul medicului la bord, la cererea comandantilor de nava şi cu aprobarea sefului punctului de trecere. (2) În baza avizului organelor sanitare competente debarcarea marinarilor straini în vederea internarii în unul dintre spitalele orasului portuar se aproba de seful punctului de trecere, la cererea capitaniei portului. Articolul 32 (1) Marinarii rămaşi pe teritoriul României după plecarea navei se vor prezenta la agentia companiei de navigatie de care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia. Dacă în localitatea portuara nu exista agentie de navigatie, seful punctului de trecere permite marinarilor plecarea din tara cu alta nava. (2) Marinarilor straini aflati pe nave în porturile româneşti, care urmeaza să se deplaseze în interes de serviciu într-un alt port sau intr-o alta localitate de pe teritoriul României, pentru a lua legătură cu misiunea diplomatica sau cu oficiul consular al statului ai cărui cetăţeni sunt, li se acordă, la cerere, viza de intrare. Cererea de viza se rezolva prin agentia de navlosire sau prin agentia de navigatie a statului de care aparţine nava ori de către sefii punctelor de trecere. În cazul deplasarii marinarilor spre alte state li se acordă vize de tranzit. (3) Trecerea oricărui membru al echipajului unei nave straine în echipajul altei nave straine, aflata în unul dintre porturile româneşti, se face prin modificarea corespunzătoare de către comandantii celor două nave a listelor cuprinzand echipajul acestora, cu acordul agentilor navelor. Listele cuprinzand echipajele sunt prezentate la capitania portului, la seful punctului de trecere a frontierei la biroul vamal şi la biroul directiei de sănătate publică din port de către agentii navelor. Articolul 33 (1) La navele de pasageri sub pavilion românesc sau sub pavilion strain, precum şi la pasagerii aflati pe navele de marfuri care vin sau pleaca în/din România controlul documentelor la trecerea frontierei se efectueaza asupra persoanelor şi bunurilor la debarcarea şi, respectiv, imbarcarea la/de pe nave. (2) Accesul pasagerilor straini la uscat este permis numai după indeplinirea formalitatilor legale pentru trecerea frontierei de stat. Articolul 34Sefii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, precum şi sefii reprezentantelor organizaţiilor internationale aflate pe teritoriul României, în limitele convenţiilor la care statul român este parte, au acces la bordul navelor de comert straine aflate în porturile sau apele teritoriale româneşti, în baza cartilor de identitate eliberate de Ministerul Afacerilor Externe. Articolul 35Accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor straini imbarcati pe navele aflate în porturile româneşti care navighează între porturile Constanta, Sulina şi Moldova Veche se face pe baza pasapoartelor ori a altor documente de trecere a frontierei, la cererea comandantului navei şi cu avizul sefului punctului de trecere. Articolul 36 (1) În aeroporturi controlul pentru trecerea frontierei se face la plecarea şi la sosirea aeronavelor în/din curse internationale. Când din cauze de forta majoră o aeronava de transport international nu îşi poate continua cursa şi calatorii în tranzit nu au legaturi imediate, acestora li se permite, la cerere, accesul în localitate până la imbarcarea în prima aeronava sau tranzitarea teritoriului României cu alte mijloace de transport, în baza vizei de tranzit acordate în punctul de trecere, potrivit legii. (2) În cazul în care aeronavele care efectueaza curse internationale aterizeaza din cauze de forta majoră pe aeroporturi care nu sunt destinate traficului international, situate în afara zonei de frontieră, controlul pentru trecerea frontierei se asigura de către unitatea de politie şi autoritatea vamala cele mai apropiate. (3) Calatorilor în tranzit, cu escala în România, nu li se efectueaza controlul pasapoartelor dacă nu parasesc aerogara, cu excepţia situaţiilor deosebite ce reclama efectuarea acestui control. Articolul 37Avioanele militare româneşti şi straine şi echipajele lor, atunci când aterizeaza sau decoleaza de pe aeroporturi româneşti deschise traficului international, se supun regulilor prevăzute la art. 36. Secţiunea a 3-a Accesul, circulatia şi alte activităţi ce se desfăşoară în zona de frontieră şi în punctele de trecere a frontierei de stat Articolul 38 (1) Zborurile aeronavelor civile care executa operaţiuni aeriene în spatiul aferent zonei de frontieră vor fi comunicate Inspectoratului General al Politiei de Frontiera de către operatorii aerieni care efectueaza zborurile respective, cu cel puţin o ora înainte de decolare, cu precizarea tipului şi înmatriculării aeronavei, a itinerarului şi a orarului de zbor. (2) Zborurile având drept scop acordarea asistentei medicale sau a ajutorului umanitar de urgenta, efectuate în spatiul aerian aferent zonei de frontieră, se comunică Inspectoratului General al Politiei de Frontiera de către operatorii aerieni care executa zborurile respective, înainte de decolare, cu precizarea tipului şi înmatriculării aeronavei, a itinerarului şi a orarului de zbor. (3) Zborurile menţionate la alineatele precedente, pentru care, conform reglementarilor aeronautice în vigoare, este necesară obtinerea unei autorizaţii de survol, se comunică Inspectoratului General al Politiei de Frontiera de către Autoritatea Aeronautica Civila Română în momentul emiterii autorizatiei respective. (4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul zborurilor efectuate pe caile aeriene alocate traficului aerian international. Articolul 39În zona de frontieră, pe adancimea de 500 metri de la linia de frontieră către interior, cu avizul directiei teritoriale a politiei de frontieră competente, se pot executa activităţi cum sunt: mineritul, exploatarile de titei, de gaze, de ape minerale, de ape termale, exploatarile forestiere, balastiere sau de cariere, lucrarile de imbunatatiri funciare şi irigatii, indiguirile, lucrarile sau constructiile pe cursurile de apa, lucrari de asigurare a condiţiilor de navigatie, constructiile şi amenajarile turistice, de agrement sau de alta natura, cercetarile sau prospectarile geologice. Articolul 40Pescuitul industrial şi sportiv în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritoriala se efectueaza, în condiţiile legii, în locurile şi sectoarele stabilite de autorităţile competente, cu avizul prealabil al sefului inspectoratului judetean al politiei de frontieră. Articolul 41Barcile şi ambarcatiunile înmatriculate potrivit legii, aflate pe apele de frontieră şi apele maritime interioare, se păstrează în locurile stabilite de capitaniile de port sau, după caz, de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul sefilor sectoarelor politiei de frontieră, luandu-se măsuri de către cei care le deţin, pentru a se preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite.-------------Art. 41 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. Articolul 42 (1) Activităţile de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioara şi marea teritoriala se pot desfăşura cu aprobarea capitaniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale şi cu avizul sefului sectorului politiei de frontieră ori, după caz, al sefului grupului de nave al politiei de frontieră.-------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (2) În apele de frontieră, în marea interioara şi în marea teritoriala navele cu excursionisti, precum şi orice alta nava sau ambarcatiune nu au voie sa acosteze decat în porturi sau în alte locuri special amenajate în acest scop. În caz de forta majoră acostarea se poate face în orice punct de pe malul românesc, anuntandu-se cea mai apropiata formatiune locala a politiei de frontieră sau, în lipsa acesteia, a politiei. Dispozitiile acestui alineat nu se aplică cetatenilor români posesori de barci. (3) Avizul directiei teritoriale a politiei de frontieră competente este obligatoriu pentru navele şi ambarcatiunile straine care navighează pe Dunarea interioara, pe bratul Tulcea şi bratul Sulina. Articolul 43Pasunatul animalelor este permis în timpul zilei până la fasia de protecţie a frontierei de stat, iar noaptea, până la 500 metri faţă de aceasta, către interior, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul sefului sectorului politiei de frontieră.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. Articolul 44 (1) Vanatoarea de-a lungul frontierei de stat pe adancimea de 500 metri de la fasia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apa, este interzisa. (2) Vanatoarea organizata a animalelor de prada, pe adancimea prevăzută la alin. (1), este admisa numai ziua şi numai de la fasia de protecţie a frontierei de stat către interior, pe baza hotărârilor consiliilor locale şi cu avizul prealabil al sefului sectorului politiei de frontieră.-------------Art. 44 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. Articolul 45 (1) Orice activitate în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decat efectuarea controlului de frontieră, se poate desfăşura numai după obtinerea prealabila a avizului din partea sefului directiei teritoriale a politiei de frontieră competente sau a sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a altor autorităţi prevăzute de lege, după caz.(1^1) Condiţiile de eliberare de către seful directiei teritoriale a politiei de frontieră competente sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la alin. (1), precum şi oblibaţiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. În aviz se vor menţiona oblibaţiile persoanelor avizate.------------Alin. (1^1) al art. 45 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006.------------Alin. (2) al art. 45 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. Articolul 46 (1) Persoanelor care se deplaseaza sau care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat le este interzis: a) sa traga cu arma peste frontiera de stat; b) sa deterioreze sau sa distruga semnele de frontieră, instalatiile sau mijloacele tehnice de paza ale politiei de frontieră; c) sa utilizeze focul deschis fără luarea masurilor pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati; d) sa fixeze pe banda magnetica, pe hartie sau alt suport imagini care să redea portiuni din teritoriul statelor vecine; e) sa faca schimb de obiecte sau corespondenta peste frontiera de stat, în alte puncte decat cele destinate prin lege acestui scop; f) sa desfasoare activităţi care pot polua apele, marea, aerul sau solul în zona de frontieră, precum şi apele maritime aflate sub jurisdictia statului român; g) sa poarte convorbiri neautorizate peste linia de frontieră; h) sa comita fapte, gesturi sau sa profereze expresii jignitoare la adresa statului vecin sau a cetatenilor acestuia. (2) Restrictiile prevăzute la alin. (1) lit. d), e) şi g) sunt aplicabile doar în situaţia în care acestea sunt prevăzute în acordurile sau conventiile privitoare la frontiera incheiate de România cu statele vecine. Articolul 47În situaţii deosebite, pe timpul unor acţiuni ale politiei de frontieră, se poate opri temporar accesul şi desfăşurarea unor activităţi în apropierea frontierei de stat în afara localitatilor. Aceste măsuri vor fi aduse la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi populatiei în timp util. Capitolul IV Sistemul de Informare Naţional privind circulatia persoanelor şi bunurilor prin frontiera (SIF) Articolul 48-Articolul 67Abrogate.------------Cap. IV a fost abrogat de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 130 din 14 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008. Capitolul V Raspunderi şi sancţiuni Articolul 68Incalcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă atrage, după caz, raspunderea penala, civila, contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. Articolul 69Pentru faptele prevăzute la art. 46 lit. f) politistii de frontieră şi organele specializate ale administraţiei publice centrale şi locale aplica prevederile dispoziţiilor legale privind protectia mediului. Articolul 70 (1) Intrarea sau ieşirea din tara prin trecerea ilegala a frontierei de stat constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost savarsita în scopul sustragerii de la executarea unei pedepse, fapta se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani. (3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseste.------------Alin. (3) al art. 70 a fost introdus de pct. 1 al art. 29 din LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 29 ianuarie 2003. (4) Fapta prevăzută la alin. (1) savarsita de o victima a traficului de persoane nu se pedepseste.-------------Alin. (4) al art. 70 a fost introdus de art. V din LEGEA nr. 278 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 12 iulie 2006. Articolul 71 (1) Racolarea, indrumarea sau calauzirea uneia sau mai multor persoane în scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat, precum şi organizarea acestor activităţi constituie infractiunea de trafic de migranti şi se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) este de natura a pune în pericol viaţa sau securitatea migrantilor ori a-i supune pe acestia unui tratament inuman sau degradant, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 10 ani. (3) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani. (4) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseste.-------------Art. 71 a fost modificat de pct. 2 al art. 29 din LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 29 ianuarie 2003.--------------Art. 72 a fost abrogat de pct. 3 al art. 29 din LEGEA nr. 39 din 21 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 29 ianuarie 2003. Articolul 73Bunurile şi valorile care au servit sau care au fost destinate sa serveasca la savarsirea infracţiunilor prevăzute la art. 70 şi 71 ori care au fost obtinute prin savarsirea acestor infractiuni, dacă sunt ale infractorului, se confisca. Articolul 74Orice utilizare a datelor din SIF care nu este conforma cu dispozitiile legii constituie abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi se pedepseste conform Codului penal. Articolul 75Sunt contraventii, dacă potrivit legii penale nu constituie infractiuni, urmatoarele fapte:--------------Partea introductiva a art. 75 a fost modificata de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. a) tragerea cu arma peste frontiera de stat, deteriorarea ori distrugerea semnelor de frontieră, a instalaţiilor sau mijloacelor tehnice de paza, supraveghere şi control ale Politiei de Frontiera Române, utilizarea focului deschis fără luarea masurilor pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, în apropierea liniei de frontieră; b) aducerea în România de către transportatorii aerieni, navali sau terestri a cetatenilor straini sau apatrizi fără documente de trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate, sau ascunsi în mijloacele de transport; c) refuzul sub orice formă de a permite autorităţilor de frontieră vizitarea aeronavelor, navelor, mijloacelor de transport rutiere sau feroviare, a magaziilor, hambarelor şi a altor locuri ce prezinta interes pentru controlul de frontieră; d) refuzul unei persoane de a da relatii pentru stabilirea identităţii sale, de a se legitima cu actele de identitate ori de a prezenta la control bagajele sau mijloacele de transport, la cererea organelor politiei de frontieră sau ale politiei; e) accesul la uscat fără aprobarea sefului punctului de trecere al membrilor echipajelor navelor româneşti de transport de marfuri care, din motive justificate, sunt obligate sa stationeze în raza portului; neprezentarea după plecarea navei a marinarilor rămaşi pe teritoriul României, la agentia companiei de navigatie de care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor straini imbarcati pe navele aflate în porturile româneşti care navighează între porturile Constanta, Sulina şi Moldova Veche fără pasaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără avizul sefului punctului de trecere; desfăşurarea oricarei activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decat efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al sefului directiei teritoriale a politiei de frontieră competente, al sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administraţiei publice locale sau al altei autorităţi prevăzute de lege; nerespectarea obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de către seful directiei teritoriale a politiei de frontieră competente sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit art. 45 alin. (1); neluarea de către conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale a masurilor necesare în vederea indeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2);--------------Litera e) a art. 75 a fost modificata de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. f) accesul persoanelor în fasia de protecţie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate sau fără aprobarea administraţiei publice ori fără avizul sefului formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fasia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adancime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte condiţii decat cele stabilite de administratia publică locala ori fără avizul sefului formatiunii locale a politiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formatiune noua din apele de frontieră înainte de determinarea apartenentei acestora; desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 39 fără avizul direcţiilor teritoriale ale politiei de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritoriala în alte locuri sau în alte sectoare decat cele stabilite de autorităţile competente; pastrarea barcilor şi ambarcatiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decat cele stabilite de autorităţile competente ori neluarea de către cei care le deţin a masurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegala a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite; desfăşurarea activităţilor de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioara şi marea teritoriala fără aprobarea capitaniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale ori fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră sau, după caz, al sefului grupului de nave al politiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, ambarcatiunilor cu excursionisti în alte locuri decat porturile sau locurile special amenajate în acest scop ori lipsa avizului directiei teritoriale a politiei de frontieră competente în cazul navelor şi ambarcatiunilor straine care navighează pe Dunarea interioara pe bratul Tulcea şi bratul Sulina; pasunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fasia de protecţie a frontierei de stat; pasunatul animalelor în timpul noptii în alte locuri decat cele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau fără avizul sefului sectorului politiei de frontieră; vanatoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adancimea de 500 metri de la fasia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apa; desfăşurarea vânătorii, prevăzută la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al sefului sectorului politiei de frontieră; fixarea pe banda magnetica, pe hartie sau pe alt suport a imaginilor care redau portiuni din teritoriul statelor vecine, de către persoanele care se deplaseaza ori care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontiera incheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau conventiile privitoare la frontiera incheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de către persoanele care se deplaseaza ori desfăşoară activităţi în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetatenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau conventiile privitoare la frontiera incheiate de România cu statele vecine.-------------Litera f) a art. 75 a fost modificata de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. Articolul 76 (1) Contraventiile prevăzute la art. 75 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei cele de la lit. a);------------Litera a) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. b) cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei cele de la lit. b);-------------Litera b) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. c) cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei cele de la lit. e);------------Litera c) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. d) cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei cele de la lit. c) şi d);-------------Litera d) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. e) cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei cele de la lit. f).-------------Litera e) a alin. (1) al art. 76 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. b) se aplică transportatorului pentru fiecare persoana transportata.(2^1) Savarsirea în mod repetat a contraventiei de nerespectare a obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de către seful directiei teritoriale a politiei de frontieră competente sau de seful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit art. 45 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei şi cu retragerea avizului.------------Alin. (2^1) al art. 76 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contraventiilor.------------Alin. (3) al art. 76 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. (4) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului. Articolul 77 (1) Contraventiile prevăzute la art. 75 se constata şi sanctiunile se aplică, potrivit legii, după caz, de către personalul Politiei de Frontiera Române, al Politiei Române sau de către imputernicitii autorităţilor administraţiei publice locale. (2) În cazul sanctiunilor cu amendă contravenientul poate face plangere, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei şi de aplicare a sanctiunii, la instanţa de judecată, potrivit legii.------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. (3) În cazul contraventiilor prevăzute la art. 75 lit. a), dacă agentul constatator apreciaza ca sancţiunea amenzii este indestulatoare, aplica amenda. În caz contrar procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de îndată judecatoriei în a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia, pentru judecarea cauzei şi aplicarea sanctiunii. Participarea procurorului este obligatorie. Împotriva hotărârii instanţei se poate face cerere de reexaminare de către contravenient sau procuror în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru procuror şi contravenientul prezenţi, sau de la comunicare, când contravenientul a lipsit la dezbateri.------------Alin. (3) al art. 77 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 243 din 29 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 8 mai 2002. (4) Sancţiunea inchisorii contraventionale poate fi aplicata minorilor numai dacă au implinit vârsta de 16 ani; în acest caz limitele sanctiunii prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se reduc la jumătate. (5) În cazul minorilor care nu au implinit vârsta de 16 ani se aplică prevederile legii privind regimul ocrotirii unor categorii de minori. Articolul 78Din sumele rezultate din amenzile aplicate conform art. 76, o cota de 50% va reveni Politiei de Frontiera Române, Politiei Române sau autorităţii publice locale din care face parte agentul constatator. Aceasta suma se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi va fi repartizata astfel: 20% pentru premierea persoanelor care au descoperit savarsirea faptei şi au aplicat sancţiunea, iar 80% pentru finantarea cheltuielilor materiale şi de capital; sumele rămase necheltuite la sfârşitul fiecarui an se reporteaza în anul următor, având aceeasi destinatie.-------------Art. 78 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006. Articolul 79Amenzile aplicate persoanelor fizice sau juridice straine pot fi platite şi în valută liber convertibila, prin transformarea amenzilor din lei în valută convertibila, la cursul valutar oficial în vigoare la data savarsirii contraventiei. Capitolul VI Dispozitii finale şi tranzitorii Articolul 80Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu prevederile acordurilor, convenţiilor şi altor înţelegeri internationale în materie, incheiate de România cu terte state, ratificate potrivit legii. Articolul 81Ministerul de Interne va elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le va supune Guvernului spre adoptare în termen de 40 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 82La intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 24 august 2000, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de interne,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu--------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante
 • LEGE nr. 527 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora
 • LEGE nr. 82 din 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie
 • LEGE nr. 212 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 30 iunie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă
 • LEGE nr. 249 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind protejarea monumentelor istorice*)
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 (*republicată*) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGEA nr. 51 din 7 iunie 1995 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • LEGE nr. 131 din 29 decembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 29 mai 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
 • LEGE nr. 21 din 15 martie 1995 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1995
 • LEGE nr. 128 din 17 mai 2005 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României la Asociaţia Înaltelor Jurisdicţii de Casaţie ale ţărilor care utilizează parţial limba franceză (A.H.J.U.C.A.F.)
 • CONSTITUŢIA ROMÂNIEI
 • LEGE nr. 188 din 17 noiembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca de Export-Import a Japoniei, în suma de 50 milioane dolari S.U.A., semnat la Tokyo la 14 iulie 1997
 • LEGE nr. 150 din 1 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 83/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 64 din 16 martie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii şi traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, a folosirii inadecvate şi a farmacodependenţei, semnat la Bucureşti la 22 octombrie 1999
 • LEGE nr. 107 din 27 iunie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1999 pentru aprobarea participării României la Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO), instituit prin Rezoluţia Consiliului Europei nr. (99)5 din 1 mai 1999
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
 • LEGE nr. 202 din 23 iunie 2005 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • LEGE nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 (*republicată*) privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 454 din 8 iulie 2002 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2001 pentru modificarea Legii nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol
 • LEGE nr. 393 din 30 octombrie 2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 155 din 11 noiembrie 2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 196 din 20 decembrie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998 privind înfiinţarea Comisiei de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar
 • LEGE nr. 126 din 22 iunie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de asigurări sau de asistenţa socială şi nivelul salariului de baza minim brut pe ţara
 • LEGE nr. 663 din 20 noiembrie 2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucureşti la 26 iulie 1993
 • LEGE nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei Române
 • LEGE nr. 56 din 28 decembrie 1972 pentru aprobarea Decretului nr. 315/1972 cu privire la majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, pensiilor I.O.V.R. şi ajutoarelor sociale
 • LEGE nr. 94 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 138 din 15 octombrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 12 octombrie 2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 61 din 30 mai 2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 mai 2019 pentru modificarea Legii nr. 556/2004 privind înfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989
 • LEGE nr. 177 din 16 decembrie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei privind schimbul şi protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Tbilisi la 14 martie 2014
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
 • LEGE nr. 41 din 6 martie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2018 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediu de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a Programului de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • LEGE nr. 42 din 29 iunie 1993 *** Republicată privind accizele la produsele din import şi din ţara, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
 • LEGE nr. 51 din 7 iulie 1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952
 • LEGE nr. 38 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2004 pentru modificarea titlului capitolului II din anexa nr. Ib la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 174 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 44 din 6 martie 2019 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 iunie 2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 137 din 18 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2018 privind modificarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • LEGE nr. 197 din 4 noiembrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile
 • LEGE nr. 70 din 25 aprilie 2016 pentru ratificarea Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021