Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 iunie 2003 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 36 din 21 mai 2003 (*actualizata*)privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular(actualizata până la data de 29 iunie 2007*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 iunie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007, pensiile de serviciu stabilite până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cele ce vor fi stabilite după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta au regim de pensie pentru limita de vârsta.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre. Articolul 1 (1) Membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi personalul de specialitate cu studii superioare - functionari publici şi personal contractual - din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, trimis în misiune permanenta la reprezentantele diplomatice ale României din strainatate, notificati în tarile respective pe functii diplomatice, pe o perioadă de cel puţin 4 ani, beneficiaza de pensie de serviciu dacă indeplinesc urmatoarele condiţii cumulative de pensionare: a) au vârsta de 60 de ani şi stagiul complet de cotizare de 30 de ani; b) au o vechime în munca în structurile Ministerului Afacerilor Externe în centrala proprie, misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale ale României din strainatate, de cel puţin 18 ani.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.(1^1) În perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008 vârsta de pensionare, vechimea în munca în structurile Ministerului Afacerilor Externe şi stagiul complet de cotizare, pentru femei, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3.-------------Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. (2) Se considera vechime în structurile Ministerului Afacerilor Externe şi perioadele aferente cursurilor postuniversitare şi stagiile de pregatire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatica şi consulara efectuate, inclusiv în cadrul Institutului de Relatii Internationale patronat de Ministerul Afacerilor Externe.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. (3) Constituie, de asemenea, în sensul prezentei ordonante de urgenta, vechime în diplomatie sau, după caz, în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala urmatoarele perioade: a) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de persoanele menţionate la art. 4 alin. (1) la Administratia Prezidentiala, Parlamentul şi Guvernul României, ca angajaţi de specialitate cu studii superioare pe probleme de politica externa, relatii internationale şi protocol; b) durata mandatelor membrilor personalului diplomatic şi consular aleşi sau numiti în functii de demnitate publică; c) perioadele lucrate de membri ai personalului diplomatic şi consular ca functionari internationali trimisi de statul român şi salarizati de organizaţii internationale, dacă dovedesc cu documente bancare ca au retras sumele ce le-au fost reţinute din salarii pentru pensii şi le-au transferat în contul statului român; d) perioadele lucrate după pensionare de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de alte persoane, în instituţiile menţionate în prezentul articol şi la art. 4, în diplomatie sau în comert exterior, în baza aceluiasi contract de muncă sau a unui nou contract de muncă, prin cumul sau fără cumul cu pensia din sistemul public sau pensia de serviciu;d^1) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi de celelalte persoane prevăzute la alin. (1), în instituţiile prevăzute la art. 4, în fostele centre culturale ale României din strainatate şi fostul Institut Roman pentru Relatii Culturale cu Strainatatea;------------Litera d^1) a alin. (3) al art. 1 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. e) perioadele aferente cursurilor postuniversitare şi stagiilor de pregatire şi specializare pentru activitatea de comert exterior şi relatii economice internationale, precum şi cele lucrate în unităţi cu specific de comert exterior şi cooperare economica internationala, respectiv Centrul Roman de Comert Exterior, Centrul Roman pentru Promovarea Comerţului, fostul Institut de Economie Mondiala care a functionat până la data de 31 decembrie 1989, fostele întreprinderi de comert exterior şi fostele întreprinderi de stat de comert exterior aflate în subordinea fostelor ministere şi departamente de comert exterior şi fostelor ministere de resort până la data de 31 decembrie 1989, precum şi fosta Comisie Guvernamentala de Colaborare Economica şi Tehnico-Stiintifica Internationala;------------Litera e) a alin. (3) al art. 1 a fost modificata de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. f) perioadele lucrate anterior intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta de juristii angajaţi în Ministerul Afacerilor Externe, de la data încadrării lor în direcţii şi compartimente cu specific juridic şi atribuţii în desfăşurarea activităţii diplomatice şi consulare până la data dobândirii calităţii de membri ai personalului diplomatic şi consular; g) perioadele lucrate de juristii angajaţi în Ministerul Economiei şi Comerţului, în fostele ministere şi departamente de comert exterior, incadrati în compartimente sau servicii cu specific juridic şi atribuţii în desfăşurarea activităţii de comert exterior şi cooperare economica internationala; h) perioadele lucrate anterior intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta de angajatii cu studii superioare ai Ministerului Afacerilor Externe, de la data încadrării lor ca referenti ajutori, referenti, interpreţi relatii, referenti ajutori relatii şi referenti relatii, până la data dobândirii calităţii de membri ai personalului diplomatic şi consular.------------Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004. Articolul 2*) (1) Cuantumul pensiei de serviciu a personalului care indeplineste condiţiile prevăzute la art. 1 este de 80% din venitul salarial lunar net corespunzător functiilor avute de acesta în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe la data pensionarii.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru membrii personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la alin. (1), care au fost numiti prin decrete prezidentiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internationale, este de 80% din venitul salarial lunar net al membrului personalului diplomatic şi consular cu gradul sau functia de ambasador din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data pensionarii membrilor personalului diplomatic şi consular respectivi. (3) Venitul salarial lunar net se determina prin scaderea din venitul salarial lunar brut a unei sume corespunzătoare impozitului pe salariu, fără acordarea deducerilor personale şi a contribuţiilor datorate potrivit legii. (4) Venitul salarial lunar brut se compune din salariul de baza şi sporul de vechime în munca.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, pensiile de serviciu stabilite conform art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) se recalculeaza în functie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 4^1, 5 şi 10^2 din aceeasi ordonanţa, astfel cum a fost aprobata prin prezenta lege. Articolul 3*) (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pensiile aflate în plata ale personalului care indeplineste condiţiile prevăzute la art. 1 se actualizeaza la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu, calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului cu aceleasi functii, aflati în activitate în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. (2) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pensiile membrilor personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la alin. (1), care au fost numiti prin decrete prezidentiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizaţii internationale, se actualizeaza la nivelul cuantumului pensiei de serviciu, calculat prin aplicarea procentului de 80% la venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2, al membrului personalului diplomatic şi consular cu gradul sau functia de ambasador aflat în activitate în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, avut de acesta la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, pensiile de serviciu stabilite conform art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) se recalculeaza în functie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 4^1, 5 şi 10^2 din aceeasi ordonanţa, astfel cum a fost aprobata prin prezenta lege. Articolul 4 (1) Membrii personalului diplomatic şi consular şi celelalte persoane care au desfăşurat activitate de comert exterior şi cooperare economica internationala, incadrati în directiile generale de comert exterior din cadrul Ministerului pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale, precum şi în administraţiile centrale din Ministerul Economiei şi Comerţului, Departamentul de Comert Exterior din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul de Comert Exterior şi Promovare Economica din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Industriei şi Comerţului, Ministerul Comerţului, Ministerul Comerţului şi Turismului, Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale, Ministerul Comerţului Exterior şi din unitatile cu specific de comert exterior şi cooperare economica internationala, precum şi ca trimisi în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din strainatate beneficiaza de pensie de serviciu dacă indeplinesc urmatoarele condiţii cumulative de pensionare: a) au vârsta de 60 de ani şi stagiul complet de cotizare de 30 de ani; b) au o vechime în munca de cel puţin 18 ani în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala, din care cel puţin 4 ani în misiune permanenta la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din strainatate, cu grade diplomatice sau consulare. De la condiţia de cel puţin 4 ani în misiune permanenta la ambasadele, consulatele şi alte reprezentante ale României din strainatate sunt exceptate persoanele care realizează o vechime de cel puţin 4 ani pe functii diplomatice în centrala Ministerului Afacerilor Externe, precum şi persoanele care au fost trimise în strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pe parcursul desfăşurării activităţii de comert exterior şi cooperare economica internationala, în perioade cumulate de cel puţin 4 ani.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.(1^1) În perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, vârsta de pensionare, vechimea în munca în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala şi stagiul complet de cotizare, pentru femei, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3.------------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. (2) Cuantumul pensiei de serviciu pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se calculeaza prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, avute de acestea în administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior la data pensionarii*).-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, pensiile de serviciu stabilite conform art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) se recalculeaza în functie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 4^1, 5 şi 10^2 din aceeasi ordonanţa, astfel cum a fost aprobata prin prezenta lege. (3) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pensiile persoanelor care au desfăşurat activitate în administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior şi a celorlalte ministere şi departamente de comert exterior menţionate la alin. (1) se actualizeaza, dacă indeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariale lunare nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a persoanelor cu aceleasi grade sau functii, aflate în activitate în administratia centrala a Departamentului de Comert Exterior, şi avute de acestea la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta*).------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Conform art. II din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004, pensiile de serviciu stabilite conform art. 2 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003 şi cele actualizate conform art. 3 şi art. 4 alin. (3) se recalculeaza în functie de modificările şi completările aduse prin art. 1 alin. (3), art. 4^1, 5 şi 10^2 din aceeasi ordonanţa, astfel cum a fost aprobata prin prezenta lege. (4) Pentru persoanele care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, ca membri ai personalului diplomatic şi consular, cat şi în strainatate, în calitate de trimisi în misiuni permanente cu grade şi functii diplomatice sau consulare de Departamentul de Comert Exterior sau de fostele ministere şi departamente de comert exterior, vechimea pe perioadele respective se cumuleaza şi se considera vechime în diplomatie. (5) Pentru membrii personalului diplomatic şi consular, precum şi pentru alte persoane care au lucrat atât în Ministerul Afacerilor Externe, în instituţiile şi organizaţiile internationale menţionate la art. 1, cat şi în directiile şi compartimentele de comert exterior şi cooperare economica internationala din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, din fostele ministere şi departamente de comert exterior, vechimea în diplomatie şi vechimea în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala se cumuleaza.------------Alin. (5) al art. 4 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004. Articolul 4^1În cazul în care din insumarea perioadelor de vechime rezultă fractiuni mai mari de 6 luni, acestea se intregesc la un an, iar cele mai mici se neglijeaza.------------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004. Articolul 5Pentru fiecare an lucrat în domeniile reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă peste limitele de vechime în munca prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b) şi la art. 10^2 alin. (1), respectiv de 18 ani, la cuantumul pensiei de serviciu rezultat din calcul se adauga cate 1% din venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2 alin. (3) şi (4), fără a putea depăşi 100% din acest venit.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. Articolul 6În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat este mai mic decat pensia aflata în plata, se menţine cuantumul cel mai avantajos. Articolul 7Pensiile de serviciu se actualizeaza în raport cu nivelul salariului de baza al personalului în activitate, în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv în administratia centrala a Ministerului Economiei şi Comerţului, corespunzător functiilor avute de persoanele pensionate.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. Articolul 8 (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, la data decesului titularului care beneficia de pensie de serviciu sau indeplinea condiţiile pentru obtinerea acesteia, potrivit prezentei ordonante de urgenta, la vârsta de 60 de ani. (2) Copiii supravietuitori ai persoanelor indreptatite la pensie de serviciu au dreptul la pensie de urmas din pensia acestora în condiţiile de stabilire şi plata prevăzute de Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), beneficiaza de pensie de urmas din pensia de serviciu şi sotia sau sotul şi copiii persoanelor decedate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (4) Actualizarea pensiilor de urmas din pensiile de serviciu se face în concordanta cu prevederile art. 7.------------Art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. Articolul 9Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale. Articolul 9^1Pensia de serviciu calculată pentru persoanele care nu indeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, până la stabilirea pensiei pentru limita de vârsta în sistemul public, va fi suportata integral din bugetul de stat.------------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. Articolul 10De prevederile art. 5 şi 7-9 beneficiaza şi membrii personalului diplomatic şi consular prevăzuţi la art. 3, precum şi persoanele prevăzute la art. 4 alin. (3). Articolul 10^1 (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică atât membrilor personalului diplomatic şi consular, cat şi persoanelor care au indeplinit timp de minimum 10 ani functii de demnitate publică în Ministerul Afacerilor Externe, în coordonarea direcţiilor generale de comert exterior din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, în fostele ministere şi departamente de comert exterior. (2) De prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza şi persoanele care au exercitat cel puţin două mandate de ambasador al României în strainatate, pe o perioadă de minimum 8 ani. (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică, de asemenea, membrilor personalului diplomatic şi consular şi persoanelor care realizează o vechime de minimum 10 ani prin cumularea vechimii în functii de demnitate publică, indeplinite în instituţiile menţionate la alin. (1), cu mandatul sau mandatele de ambasador în strainatate. (4) Pensia de serviciu pentru personalul diplomatic şi consular şi pentru persoanele prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) este de 80% din venitul salarial lunar net al ambasadorului aflat în activitate în administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, salariu stabilit conform art. 2 alin. (3) şi (4).------------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004. Articolul 10^2 (1) Vechimea în diplomatie, vechimea în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala, precum şi vechimea în magistratura stabilita conform prevederilor Legii nr. 303/2004privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se cumuleaza şi se ia în considerare la stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu respectarea condiţiilor art. 1 lit. a), dacă persoanele respective au o vechime cumulata de 18 ani, din care cel puţin 9 ani în diplomatie sau în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala. (2) În cadrul vechimii de cel puţin 9 ani în activitatea de comert exterior şi cooperare economica internationala prevăzută la alin. (1), persoanele în cauza trebuie să indeplineasca şi condiţiile de vechime în misiuni permanente în strainatate, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b).------------Art. 10^2 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. Articolul 11Prezenta ordonanţă de urgenţă se completeaza în mod corespunzător cu legislatia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. Articolul 11^1 (1) Pentru contribuţiile la pensia suplimentara achitate în valută, potrivit prevederilor Legii nr. 3/1977, de personalul Ministerului Afacerilor Externe şi al fostelor ministere şi departamente de comert exterior, pe perioada desfăşurării misiunilor în strainatate, pensia de serviciu se majoreaza în raport cu sumele datorate corespunzător drepturilor salariale avute în tara pe aceeaşi perioadă. (2) Criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu, pentru contribuţiile la pensia suplimentara achitate în valută, pentru toate categoriile de personal reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile şi procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic şi consular pentru contribuţiile la pensia suplimentara achitate în valută.------------Alin. (2) al art. 11^1 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.------------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 595 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 5 ianuarie 2004. Articolul 11^2Pentru fiecare an în care personalul reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă a detinut functii de conducere, la cuantumul pensiei de serviciu rezultat din calcul se adauga cate o cota procentuala de: 2% pentru functiile de secretar general şi secretar general adjunct, 1,5% pentru functiile de director general, director şi director adjunct şi cate 1% pentru functiile de sef serviciu şi sef birou, din venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2 alin. (3) şi (4), fără ca prin aceasta să se depăşească 100% din acest venit. Prevederile acestui articol se aplică numai personalului care la data pensionarii nu a detinut astfel de functii.------------Art. 11^2 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007. Articolul 12Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale, Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul de Comert Exterior vor asigura aplicarea prezentei ordonante de urgenta după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 13Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.------------Art. 13 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaDepartamentul de Comert ExteriorEugen Dijmarescu,secretar de statp. Ministrul munciişi solidaritatii sociale,Petre Ciotlos,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 21 mai 2003.Nr. 36. Anexa 1 TABELprivind vârsta de pensionare pentru femeile din domeniile reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 595/2003, în perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, ca urmare a aplicarii principiului egalitatii de tratament între barbati şi femei, în domeniul securitatii sociale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Vârsta de pensionare                                                           pentru femeile din                                                         domeniile reglementate       Luna şi anul de prevederile Nr. nasterii persoanei Perioada pensionarii prezentei ordonantecrt. pensionabile de urgenta, în perioada                                                        1 iulie 2007 -                                                        31 decembrie 2008,                                                        ca urmare a eliminarii                                                           discriminarii pe                                                            criteriu de sex                                                        ───────────────────────                                                           Ani Luni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Iunie 1949 Iulie 2007 58 1  2. Iulie 1949 Septembrie 2007 58 2  3. August 1949 Noiembrie 2007 58 3  4. Septembrie 1949 Ianuarie 2008 58 4  5. Octombrie 1949 Martie 2008 58 5  6. Noiembrie 1949 Mai 2008 58 6  7. Decembrie 1949 Iulie 2008 58 7  8. Ianuarie 1950 Septembrie 2008 58 8  9. Februarie-martie 1950 Noiembrie-decembrie 2008 58 9 10. După această dată Data implinirii varstei de                            pensionare 60 0───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa 1 a fost introdusa de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007, având conţinutul anexei 1 din acest act normativ. Anexa 2 TABELprivind vechimea în munca pentru obtinerea pensiei de serviciu de către femei, în perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, în domeniile reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 595/2003───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               Vechimea în munca, în domeniile                                         reglementate de prevederile prezentei Nr. ordonante de urgenta, pentru acordarea crt. Perioada pensionarii pensiei de serviciu, în perioada                                              1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008,                                                        pentru femei                                           ─────────────────────────────────────                                                 Ani Luni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Iulie 2007 15 0  2. Septembrie 2007 15 4  3. Noiembrie 2007 15 8  4. Ianuarie 2008 16 0  5. Martie 2008 16 4  6. Mai 2008 16 8  7. Iulie 2008 17 0  8. Septembrie 2008 17 4  9. Noiembrie-decembrie 2008 17 8 10. Luna implinirii varstei de 60 de ani 18 0───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa 2 a fost introdusa de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007, având conţinutul anexei 2 din acest act normativ. Anexa 3 TABELprivind stagiul complet de cotizare în vederea pensionarii femeilor din domeniile reglementate de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 36/2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 595/2003, în perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, ca urmare a aplicarii principiului egalitatii de tratament între barbati şi femei, în domeniul securitatii sociale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                   Stagiul complet de cotizare Nr. pentru femeile din domeniilecrt. reglementate de prevederile                                                 prezentei ordonante de urgenta,         Perioada pensionarii în perioada 1 iulie 2007 -                                                 31 decembrie 2008, ca urmare a                                                 eliminarii discriminarii pe                                                       criteriu de sex                                                ──────────────────────────────                                                     Ani Luni───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Iulie 2007 26 2  2. Septembrie 2007 26 7  3. Noiembrie 2007 27 0  4. Ianuarie 2008 27 5  5. Martie 2008 27 10  6. Mai 2008 28 3  7. Iulie 2008 28 8  8. Septembrie 2008 29 1  9. Noiembrie-decembrie 2008 29 610. Luna implinirii varstei de 60 de ani 30 0───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Anexa 3 a fost introdusa de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2007, având conţinutul anexei 3 din acest act normativ.──────────────────

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 129 din 25 iunie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială*)
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • LEGE nr. 787 din 29 decembrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea şi completarea Codului de procedura civilă
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 150 din 14 mai 2004 privind siguranţa alimentelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 27 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 28 din 17 martie 2016 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Italiană pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a Protocolului adiţional la convenţie, semnate la Riga la 25 aprilie 2015
 • LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
 • LEGE nr. 304 din 7 iunie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 227/2000 pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 25 noiembrie 2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 99 din 4 iulie 2012 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol adiţional, semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje la 26 septembrie 1998
 • LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
 • LEGE nr. 373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 1 octombrie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 13 din 29 aprilie 1997 privind transferul cu titlu gratuit al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 181 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2011 privind măsuri pentru refacerea infrastructurii rutiere comunale în localităţile afectate de inundaţiile din perioada iunie-august 2010
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 14 octombrie 2004 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei
 • LEGE nr. 108 din 3 mai 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2000 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 8 martie 2001 pentru abrogarea Legii nr. 165/1998 privind constituirea la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei a fondului pentru finanţarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal şi a celor pentru creşterea animalelor, în perioada 1998-2001, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea, din producţia internă, de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole, instalaţii pentru irigat, animale de prasilă, precum şi pentru construirea şi amenajarea de spaţii pentru cazarea şi creşterea animalelor, sere, solarii, înfiinţări de plantaţii viticole nobile, pomicole, arbuşti fructiferi
 • LEGE nr. 109 din 2 iulie 1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 236 din 5 octombrie 2018 privind distribuţia de asigurări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 10 din 21 martie 1996 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Libaneze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Beirut la 28 iunie 1995
 • LEGE nr. 387 din 30 septembrie 2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dubla utilizare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 2.142 din 11 iunie 1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 29 decembrie 1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, precum şi persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive
 • LEGE nr. 293 din 7 iulie 2006 pentru acceptarea amendamentului la Convenţia Espoo (Espoo, 25 februarie 1991), adoptat prin Decizia II/14 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Sofia la 27 februarie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 176 din 5 noiembrie 1999 privind majorarea capitalului social al societăţilor comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 188 din 25 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • LEGEA MINELOR nr. 85 din 18 martie 2003
 • LEGE nr. 8 din 29 iunie 1989 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 3/1989 privind unele măsuri referitoare la negocierea şi semnarea contractelor externe
 • LEGEA nr. 56 din 19 martie 2010 (*republicată*) privind accesibilizarea fondului forestier naţional*)
 • LEGE nr. 172 din 25 noiembrie 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/1999 pentru modificarea anexei nr. 9 a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 269 din 1 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 6 decembrie 2017 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
 • LEGE nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 182 din 14 decembrie 2005 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 110 din 3 iunie 1998 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998
 • LEGE nr. 118 din 31 mai 2016 pentru completarea art. 31 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 171 din 14 iulie 2017 pentru completarea Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 537 din 11 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/2000 pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului şi Medaliei Naţionale Pentru Merit şi a anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii şi Medaliei Naţionale Serviciul Credincios
 • LEGE nr. 208 din 19 aprilie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 361 din 8 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2004 pentru finalizarea privatizării unor societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aflate în dificultate
 • LEGE nr. 282 din 15 mai 2002 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a conturilor anuale de execuţie a bugetelor fondurilor speciale şi a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 1999
 • LEGE nr. 33 din 16 ianuarie 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020