Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*actualizata*)privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase în România(actualizata până la data de 25 noiembrie 2003*)

---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 16 noiembrie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 25 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000; LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002; ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.---------------Titlul ordonantei a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Titlul ordonantei a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Capitolul 1 Dispozitii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza producerea, prelucrarea, utilizarea, comercializarea, introducerea, scoaterea din tara şi tranzitul pe teritoriul României al metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase, activităţile conexe ale acestora, precum şi prestarile de servicii privind aceste bunuri.--------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. Articolul 1^1În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:1. a) metale pretioase - aurul, argintul, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul, iridiul şi platina, care au un titlu de cel puţin 995/1.000; b) aliaje de metale pretioase - amestecul de doua sau mai multe metale în care conţinutul de metal pretios este de cel puţin 333/1.000; c) pietre pretioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale şi de cultura; d) aur financiar - aurul achizitionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub forma de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizica, cat şi prin operaţiuni în conturi de metal pretios sau hartii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci; e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este detinut cu titlu de rezerva oficiala de Banca Naţionala a României. Aurul monetar se prezinta de regula sub forma de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000; f) aur dentar - aliaj al aurului, utilizat la lucrari dentare; g) metale pretioase industriale - metale pretioase sau aliaje ale acestora utilizate în scop industrial; h) monede din metale pretioase - monede confectionate din metale pretioase sau aliaje ale acestora;2. operaţiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase - operaţiuni care au ca obiect: a) fabricarea şi producerea metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase; categoriile de subproduse cu continut de metale pretioase care se supun prevederilor legale vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Nu fac obiectul prezentei ordonante de urgenta activităţile de extractie şi preparare, astfel cum sunt reglementate prin Legea minelor nr. 85/2003; b) prelucrarea metalelor pretioase, aliajelor lor şi pietrelor pretioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii şi lucrari dentare din acestea; c) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea, pastrarea în depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase, bijuteriilor, obiectelor de aurarie sau de argintarie, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni; d) introducerea în tara, scoaterea din tara şi tranzitul prin România de metale pretioase şi de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie, precum şi de pietre pretioase; e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi din aliajele acestora; f) prestarea de servicii care au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora, pietre pretioase, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie; g) utilizarea în interes industrial a metalelor pretioase şi a aliajelor acestora; h) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea, precum şi intermedierea unor astfel de operaţiuni cu monede din metale pretioase şi aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăşoară ca activităţi permanente; i) orice activităţi conexe ale operaţiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase;3. titlu - proportia de metal fin continuta de un aliaj, exprimata în miimi;4. autorizatie - actul emis de Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase;5. bijuterii - obiecte de podoaba din metale pretioase şi aliaje ale acestora, care au sau nu au în componenta pietre pretioase, cum ar fi: inelele, bratarile, colierele, brosele, cerceii, lanturile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravata, butonii de manseta, precum şi articolele de uz personal, cum ar fi: porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasa şi bratara) sau altele asemenea;6. obiecte de aurarie sau de argintarie - obiecte din metale pretioase şi din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masa, de toaleta, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumatori, pentru uz gospodaresc, uz religios, de arta şi altele;7. marcarea metalelor pretioase şi a aliajelor acestora - operaţiunea de atestare a continutului de metal pretios de baza, prin aplicarea marcii de titlu, a marcii de garantie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amanuntul ori, după caz, a marcii de certificare;8. marca de garantie proprie - semn individual stabilit şi înregistrat la Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale pretioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amanuntul;9. marca titlului - semn convenţional, diferit în functie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale pretioase şi aliajele acestora;10. marca de certificare - semn convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizati sau nu doresc să îşi aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora.---------------Art. 1^1 a fost introdus de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Art. 1^1 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Capitolul 2 Rezerva de stat de metale pretioase Articolul 2 (1) În cadrul rezervei de stat de metale pretioase Banca Naţionala a României stabileste marimea rezervei de aur care face parte din rezervele internationale ale statului aflate în administrarea sa, informand Guvernul şi Parlamentul României asupra situaţiei acesteia. (2) Banca Naţionala a României urmareste menţinerea rezervei de aur la un nivel pe care îl apreciaza ca fiind adecvat tranzactiilor externe ale statului. Capitolul 3 Drepturile şi oblibaţiile persoanelor fizice şi juridice care dobândesc, deţin sau efectueaza operaţiuni cu metale şi pietre pretioase--------------Titlul cap. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 3Persoanele fizice şi juridice au dreptul sa dobandeasca şi să deţină orice cantitate de bijuterii şi obiecte, monede, inclusiv lingouri şi bare din metale pretioase şi aliajele lor, precum şi pietre pretioase.--------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 4 (1) Cumpararea, vanzarea şi tranzactiile cu metale pretioase şi aliajele acestora, precum şi cu pietre pretioase pot fi efectuate fără restrictii de către persoane fizice şi juridice, cu condiţia ca aceste acte de comert sa nu reprezinte o activitate permanenta sau profesionala. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate să efectueze acte de comert cu metale şi pietre pretioase.--------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 5Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vanzare, cumparare şi tranzactionare cu aur pentru investitii şi cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţionala a României.--------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 6Operaţiunile cu aur monetar se efectueaza în exclusivitate de Banca Naţionala a României, conform statutului sau de functionare. Capitolul 4 Autorizarea operaţiunilor cu metale pretioase, aliajele acestora şi cu pietre pretioase--------------Titlul cap. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 7 (1) Operaţiunile cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase, prevăzute la art. 1^1 pct. 2, se pot efectua ca activităţi permanente sau profesionale de către persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile legii.(1^1) Autorizatia se elibereaza pe perioada nedeterminata de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor. (2) Pentru eliberarea autorizatiei se percepe taxa stabilita de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.--------------Art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003.Alin. (1^1) al art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003.Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Capitolul 5 Evidenta operaţiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase--------------Titlul cap. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Titlul cap. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Titlul cap. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 8Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase au obligaţia să asigure evidenta stricta a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.--------------Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 9Abrogat.--------------Art. 9 a fost abrogat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 10Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 8 au obligaţia sa puna la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi evidentele solicitate de acestea.--------------Art. 10 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 11 (1) Controlul evidentei operaţiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice. (2) Controlul operaţiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase se exercită de către organele abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor.--------------Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Art. 11 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Art. 11 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 12Abrogat.--------------Art. 12 a fost abrogat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Capitolul 6 Marcarea obiectelor din metale pretioase şi aliaje ale acestora. Controlul marcarii şi al titlurilor marcate--------------Titlul cap. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 13În vederea prevenirii unor acte de comert ilicit bijuteriile şi obiectele din metale pretioase şi din aliaje ale acestora, expuse comercializarii, trebuie să fie marcate cu marca de garantie proprie şi înregistrată a producătorului intern, a importatorului sau/şi a vânzătorului cu amanuntul, alaturat de marca titlului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta.--------------Art. 13 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 14Controlul marcarii bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi din aliaje ale acestora, precum şi controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor.--------------Art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 15Abrogat.--------------Art. 15 a fost abrogat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 16Abrogat.--------------Art. 16 a fost abrogat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 17Abrogat.--------------Art. 17 a fost abrogat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 18În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor este singura institutie în măsura ca, pe teritoriul României: a) sa emita norme interne de lucru şi sa stabileasca tarifele pentru activităţile de analiza, marcare şi expertizare pe care le efectueaza; b) sa stabileasca marcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianti, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare; c) să efectueze expertize ale metalelor pretioase şi ale pietrelor pretioase, dispuse de instantele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penala, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice; d) să constate şi sa sanctioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor pretioase.--------------Art. 18 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Litera b) a art. 18 a fost modificata de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Litera b) a art. 18 a fost modificata de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 19Abrogat.--------------Art. 19 a fost abrogat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 20 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor preia de la Banca Naţionala a României toate drepturile, responsabilitatile şi oblibaţiile specifice activităţii de analiza şi marcare a metalelor pretioase şi aliajelor acestora şi de expertizare a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase. De asemenea, se va prelua fără plata dotarea tehnica aferenta acestor activităţi. (2) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor poate prelua personalul Băncii Naţionale a României specializat în activitatea de expertizare, analiza şi marcare, prin înfiinţarea unei activităţi finantate integral din venituri proprii.--------------Art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Art. 20 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Capitolul 7 Restituirea metalelor pretioase preluate abuziv Articolul 21Abrogat.--------------Art. 21 a fost abrogat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 22Abrogat.--------------Art. 22 a fost abrogat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 23Abrogat.--------------Art. 23 a fost abrogat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Capitolul 8 Sancţiuni Articolul 24Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, după caz. Articolul 25Falsificarea marcilor individuale, folosirea acestora, precum şi folosirea unor marci neinregistrate constituie infractiuni şi se pedepsesc conform Codului penal, precum şi cu măsura confiscarii stocului de marfa respectiv.--------------Art. 25 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 26Desfăşurarea fără autorizatie a operaţiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum şi cu confiscarea bunurilor respective în favoarea statului.--------------Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Art. 26 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 27Comercializarea bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora sau cu pietre pretioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operaţiunii de marcare prevăzute la art. 13, sau marcarea necorespunzatoare a titlurilor constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum şi cu măsura confiscarii bunurilor respective în favoarea statului.--------------Art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Art. 27 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 28Contraventiile prevăzute la art. 26 şi 27 se constata şi se sancţionează de personalul cu atribuţii de control al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar dacă operaţiunile au avut ca obiect aur financiar, de către personalul cu atribuţii de control al Băncii Naţionale a României.--------------Art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Art. 28 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 29Prevederile din prezenta ordonanţă de urgenţă referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile legii privind regimul juridic al contraventiilor.--------------Art. 29 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 30Abrogat.--------------Art. 30 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Art. 30 a fost abrogat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 31 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsa între o luna şi 6 luni, autorizatia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora, cu pietre pretioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind operaţiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase. (2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind operaţiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase duce la retragerea definitivă a autorizatiei. (3) Ministerul Finanţelor Publice va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase. (4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a autorizatiei ori de respingere a cererii de autorizare se poate formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 31 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Alin. (1) şi (2) ale art. 31 au fost modificate de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Capitolul 9 Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 32 (1) În situaţia în care autorizatia a fost retrasa, cel care o detinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale pretioase, din aliaje ale acestora, precum şi stocul de pietre pretioase, existente la data retragerii autorizatiei. (2) În cazul suspendarii autorizatiei cel care o detinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase pentru care a fost autorizat.--------------Art. 32 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 33 (1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară una dintre operaţiunile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să solicite autorizatie în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) Dacă cererea va fi respinsa, acestea trebuie să lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a respingerii cererii, stocul de obiecte şi bijuterii din metale pretioase, din aliajele acestora sau din pietre pretioase.--------------Art. 33 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 34 (1) Metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase, considerate bunuri fără stapan, precum şi cele ridicate în vederea confiscarii ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cu indeplinirea condiţiilor legale. (2) Regulile de manipulare şi depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi a pietrelor pretioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora şi a pietrelor pretioase se face în condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare.--------------Art. 34 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Alin. (3) al art. 34 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Art. 34 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 34^1 (1) Persoanele fizice şi juridice ale caror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 3 au fost preluate abuziv, cu incalcarea reglementarilor în vigoare, după anul 1946 şi până în anul 1990, pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecată de la domiciliul reclamantului, până la data de 31 decembrie 2003. (2) În cazul obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, emise de Ministerul Finanţelor Publice şi de Banca Naţionala a României. (3) Cererile şi actiunile în justiţie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), sunt scutite de taxa de timbru.--------------Art. 34^1 a fost introdus de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Art. 34^1 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 34^2Metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a României se valorifica în condiţiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.--------------Art. 34^2 a fost introdus de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Art. 34^2 a fost modificat de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003. Articolul 35 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.--------------Art. 35 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002. Articolul 36Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) prevederile referitoare la regimul metalelor pretioase şi al pietrelor pretioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor pretioase şi pietrelor pretioase; b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveste metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase; c) orice alte dispozitii contrare.---------------Art. 36 a fost modificat de LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.Litera b) a art. 36 a fost modificata de ORDONANTA nr. 24 din 30 ianuarie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.Litera b) a art. 36 a fost modificata de LEGEA nr. 362 din 19 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 26 septembrie 2003.---------------NOTĂ:ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 a fost suspendata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000 până la aparitia legii de aprobare care repune în vigoare ordonanţa de urgenţă, şi anume LEGEA nr. 261 din 29 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 13 mai 2002.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistru de interne,Constantin Dudu IonescuGuvernatorulBăncii Naţionale a României,Emil Iota Ghizari---------

Noutăți

 • LEGE nr. 35 din 3 aprilie 1991 *** Republicată privind regimul investiţiilor străine
 • LEGE nr. 267 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • LEGE nr. 10 din 9 mai 1968 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 15 februarie 2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 12 din 7 iulie 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 189 din 12 decembrie 2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 22 martie 2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 198 din 21 octombrie 2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 331 din 22 noiembrie 2007 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006
 • LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 (*republicată*) pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie*)
 • LEGE nr. 13 din 24 februarie 2004 pentru înfiinţarea comunei Unguriu prin reorganizarea comunei Măgura, judeţul Buzău
 • LEGE nr. 242 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti
 • LEGE nr. 95 din 1 noiembrie 1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/1995 privind modificarea plafoanelor de aprobare a obiectivelor de investiţii pentru autorităţile administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 111 din 10 octombrie 1996 (*republicată*) privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 36 din 26 februarie 2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 152 din 21 noiembrie 2001 privind unele măsuri pentru redresarea economico-financiară a Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002 (*republicată*) privind circulaţia pe drumurile publice*)
 • LEGEA nr. 25 din 29 octombrie 1990 privind completarea articolului 37 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în România, republicat la 6 martie 1958, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montana
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 28 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor
 • LEGE nr. 105 din 15 iunie 2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană"
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 112 din 24 octombrie 2003 pentru reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 148 din 22 iunie 2018 pentru modificarea alin. (1) al art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • LEGE nr. 92 din 18 martie 2003 pentru aderarea României la Convenţia privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 239 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Titu Maiorescu" din Bucureşti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 23 august 2001 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001
 • LEGE nr. 156 din 8 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară
 • LEGE nr. 81 din 26 februarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române
 • LEGE nr. 109 din 3 iunie 1998 a bugetului de stat pe 1998
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica
 • LEGE nr. 231 din 4 decembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 149 din 15 noiembrie 2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
 • LEGE nr. 458 din 6 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
 • LEGE nr. 373 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituţiilor publice
 • LEGE nr. 52 din 19 martie 2012 pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGE nr. 4 din 28 februarie 2005 pentru înfiinţarea comunei Spulber prin reorganizarea comunei Paltin, judeţul Vrancea
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 138 din 20 iulie 1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • LEGE nr. 114 din 24 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, precum şi pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport public judeţean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanţelor de judecată
 • LEGE nr. 99 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale
 • LEGE nr. 336 din 29 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 22 noiembrie 2017 pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea şi menţinerea unui nivel minim de rezerve de ţiţei şi de produse petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 11 mai 2000 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/1999 privind unele măsuri pentru dezvoltarea activităţii economice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 214 din 21 noiembrie 2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrica Mintia-Deva
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 82 din 9 mai 2000 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/1999 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte
 • LEGE nr. 222 din 19 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021