Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (**republicată**)(*actualizata*)privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase în România(actualizata până la data de 23 decembrie 2004*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 23 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004.---------**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2003 pentru perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, a fost aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, şi ulterior a mai fost modificata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicarii sau abrogarea unor ordonante şi ordonante de urgenta ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobata prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002, aprobata prin Legea nr. 590/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2002;- Ordonanţa Guvernului nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 362/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003. Capitolul I Dispozitii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza producerea, prelucrarea, utilizarea, comercializarea, introducerea, scoaterea din tara şi tranzitul pe teritoriul României al metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase, activităţile conexe ale acestora, precum şi prestarile de servicii privind aceste bunuri. Articolul 2În sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:1. a) metale pretioase - aurul, argintul, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul, iridiul şi platina, care au un titlu de cel puţin 995/1.000; b) aliaje de metale pretioase - amestecul de doua sau mai multe metale în care conţinutul de metal pretios este de cel puţin 333/1.000; c) pietre pretioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele şi perlele naturale şi de cultura; d) aur financiar - aurul achizitionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub forma de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizica, cat şi prin operaţiuni în conturi de metal pretios sau hartii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci; e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este detinut cu titlu de rezerva oficiala de Banca Naţionala a României. Aurul monetar se prezinta de regula sub forma de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000; f) aur dentar - aliaj al aurului, utilizat la lucrari dentare; g) metale pretioase industriale - metale pretioase sau aliaje ale acestora utilizate în scop industrial; h) monede din metale pretioase - monede confectionate din metale pretioase sau aliaje ale acestora;2. operaţiuni cu metale pretioase, cu aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase - operaţiuni care au ca obiect: a) fabricarea şi producerea metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase; categoriile de subproduse cu continut de metale pretioase care se supun prevederilor legale vor fi stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Nu fac obiectul prezentei ordonante de urgenta activităţile de extractie şi preparare, astfel cum sunt reglementate prin Legea minelor nr. 85/2003; b) prelucrarea metalelor pretioase, aliajelor lor şi pietrelor pretioase, inclusiv producerea de obiecte, bijuterii şi lucrari dentare din acestea; c) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea, pastrarea în depozit a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase, bijuteriilor, obiectelor de aurarie sau de argintarie, precum şi mijlocirea acestor operaţiuni; d) introducerea în tara, scoaterea din tara şi tranzitul prin România de metale pretioase şi de aliaje ale acestora, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie, precum şi de pietre pretioase; e) marcarea bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi din aliajele acestora; f) prestarea de servicii care au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora, pietre pretioase, bijuterii, obiecte de aurarie sau de argintarie; g) utilizarea în interes industrial a metalelor pretioase şi a aliajelor acestora; h) vanzarea, cumpararea, tranzactionarea, precum şi intermedierea unor astfel de operaţiuni cu monede din metale pretioase şi aliaje ale acestora, dacă acestea se desfăşoară ca activităţi permanente; i) orice activităţi conexe ale operaţiunilor de mai sus, dacă acestea au ca obiect metale pretioase, aliaje ale acestora sau pietre pretioase;3. titlu - proportia de metal fin continuta de un aliaj, exprimata în miimi;4. autorizatie - actul emis de Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase;5. bijuterii - obiecte de podoaba din metale pretioase şi aliaje ale acestora, care au sau nu au în componenta pietre pretioase, cum ar fi: inelele, bratarile, colierele, brosele, cerceii, lanturile, brelocurile, pandantivele, plachetele, acele de cravata, butonii de manseta, precum şi articolele de uz personal, cum ar fi: porttigaretele, tabacherele, pudrierele, bombonierele, brichetele, ochelarii, ceasurile (carcasa şi bratara) sau altele asemenea;6. obiecte de aurarie sau de argintarie - obiecte din metale pretioase şi din aliaje ale acestora, destinate serviciilor de masa, de toaleta, garniturilor de birou, pentru decoratiuni interioare, pentru fumatori, pentru uz gospodaresc, uz religios, de arta şi altele;7. marcarea metalelor pretioase şi a aliajelor acestora - operaţiunea de atestare a continutului de metal pretios de baza, prin aplicarea marcii de titlu, a marcii de garantie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amanuntul ori, după caz, a marcii de certificare;8. marca de garantie proprie - semn individual stabilit şi înregistrat la Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale pretioase sau din aliajele acestora de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amanuntul;9. marca titlului - semn convenţional, diferit în functie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale pretioase şi aliajele acestora;10. marca de certificare - semn convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale pretioase sau aliaje ale acestora de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizati sau nu doresc să îşi aplice marca de garantie proprie, la cererea acestora. Capitolul II Rezerva de stat de metale pretioase Articolul 3 (1) În cadrul rezervei de stat de metale pretioase Banca Naţionala a României stabileste marimea rezervei de aur care face parte din rezervele internationale ale statului aflate în administrarea sa, informand Guvernul şi Parlamentul României asupra situaţiei acesteia. (2) Banca Naţionala a României urmareste menţinerea rezervei de aur la un nivel pe care îl apreciaza ca fiind adecvat tranzactiilor externe ale statului. Capitolul III Drepturile şi oblibaţiile persoanelor fizice şi juridice care dobândesc, deţin sau efectueaza operaţiuni cu metale şi pietre pretioase Articolul 4Persoanele fizice şi juridice au dreptul sa dobandeasca şi să deţină orice cantitate de bijuterii şi obiecte, monede, inclusiv lingouri şi bare din metale pretioase şi aliajele lor, precum şi pietre pretioase. Articolul 5 (1) Cumpararea, vanzarea şi tranzactiile cu metale pretioase şi aliajele acestora, precum şi cu pietre pretioase pot fi efectuate fără restrictii de către persoane fizice şi juridice, cu condiţia ca aceste acte de comert sa nu reprezinte o activitate permanenta sau profesionala. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele fizice sau juridice care sunt autorizate să efectueze acte de comert cu metale şi pietre pretioase. Articolul 6Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vanzare, cumparare şi tranzactionare cu aur pentru investitii şi cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţionala a României. Articolul 7Operaţiunile cu aur monetar se efectueaza în exclusivitate de Banca Naţionala a României, conform statutului sau de functionare. Capitolul IV Autorizarea operaţiunilor cu metale pretioase, aliajele acestora şi cu pietre pretioase Articolul 8 (1) Operaţiunile cu metale pretioase, cu aliajele acestora şi cu pietre pretioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua ca activităţi permanente sau profesionale de către persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile legii. (2) Autorizatia se elibereaza pe perioada nedeterminata de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor. (3) Pentru eliberarea autorizatiei se percepe taxa stabilita de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Capitolul V Evidenta operaţiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase Articolul 9Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase au obligaţia să asigure evidenta stricta a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Articolul 10Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 9 au obligaţia sa puna la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi evidentele solicitate de acestea. Articolul 11 (1) Controlul evidentei operaţiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase se exercită de către organele abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice. (2) Controlul operaţiunilor cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi cu pietre pretioase se exercită de către organele abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor. Capitolul VI Marcarea obiectelor din metale pretioase şi aliaje ale acestora. Controlul marcarii şi al titlurilor marcate Articolul 12În vederea prevenirii unor acte de comert ilicit bijuteriile şi obiectele din metale pretioase şi din aliaje ale acestora, expuse comercializarii, trebuie să fie marcate cu marca de garantie proprie şi înregistrată a producătorului intern, a importatorului sau/şi a vânzătorului cu amanuntul, alaturat de marca titlului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta. Articolul 13Controlul marcarii bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase şi din aliaje ale acestora, precum şi controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor. Articolul 14În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor este singura institutie în măsura ca, pe teritoriul României: a) sa emita norme interne de lucru şi sa stabileasca tarifele pentru activităţile de analiza, marcare şi expertizare pe care le efectueaza; b) sa stabileasca marcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianti, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare; c) să efectueze expertize ale metalelor pretioase şi ale pietrelor pretioase, dispuse de instantele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penala, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice; d) să constate şi sa sanctioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor pretioase. Articolul 15 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor preia de la Banca Naţionala a României toate drepturile, responsabilitatile şi oblibaţiile specifice activităţii de analiza şi marcare a metalelor pretioase şi aliajelor acestora şi de expertizare a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi pietrelor pretioase. De asemenea, se va prelua fără plata dotarea tehnica aferenta acestor activităţi. (2) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor poate prelua personalul Băncii Naţionale a României specializat în activitatea de expertizare, analiza şi marcare, prin înfiinţarea unei activităţi finantate integral din venituri proprii. Capitolul VII Sancţiuni Articolul 16Nerespectarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea contraventionala, civila sau penala, după caz. Articolul 17Falsificarea marcilor individuale, folosirea acestora, precum şi folosirea unor marci neinregistrate constituie infractiuni şi se pedepsesc conform Codului penal, precum şi cu măsura confiscarii stocului de marfa respectiv. Articolul 18Desfăşurarea fără autorizatie a operaţiunilor cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 50 milioane lei, precum şi cu confiscarea bunurilor respective în favoarea statului. Articolul 19Comercializarea bijuteriilor şi obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora sau cu pietre pretioase, fără ca acestea să fie supuse în prealabil operaţiunii de marcare prevăzute la art. 12, sau marcarea necorespunzatoare a titlurilor constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, precum şi cu măsura confiscarii bunurilor respective în favoarea statului. Articolul 20Contraventiile prevăzute la art. 18 şi 19 se constata şi se sancţionează de personalul cu atribuţii de control al Autorităţii Naţionale pentru Protectia Consumatorilor, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor, iar dacă operaţiunile au avut ca obiect aur financiar, de către personalul cu atribuţii de control al Băncii Naţionale a României. Articolul 21Prevederile din prezenta ordonanţă de urgenţă referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile legii privind regimul juridic al contraventiilor. Articolul 22 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsa între o luna şi 6 luni, autorizatia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora, cu pietre pretioase, în cazul încălcării prevederilor legale privind operaţiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase. (2) Repetarea încălcării prevederilor legale privind operaţiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase duce la retragerea definitivă a autorizatiei. (3) Ministerul Finanţelor Publice va stabili prin norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta situaţiile concrete în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizatiei pentru efectuarea de operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase. (4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare, de retragere a autorizatiei ori de respingere a cererii de autorizare se poate formula contestaţie în termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare. Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale Articolul 23 (1) În situaţia în care autorizatia a fost retrasa, cel care o detinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale pretioase, din aliaje ale acestora, precum şi stocul de pietre pretioase, existente la data retragerii autorizatiei. (2) În cazul suspendarii autorizatiei cel care o detinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiuni cu metale pretioase, cu aliajele acestora sau cu pietre pretioase pentru care a fost autorizat. Articolul 24 (1) Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară una dintre operaţiunile menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să solicite autorizatie în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) Dacă cererea va fi respinsa, acestea trebuie să lichideze, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a respingerii cererii, stocul de obiecte şi bijuterii din metale pretioase, din aliajele acestora sau din pietre pretioase. Articolul 25 (1) Metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase, considerate bunuri fără stapan, precum şi cele ridicate în vederea confiscarii ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la Ministerul Finanţelor Publice, în tezaurul trezoreriei, în conformitate cu normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, precum şi cu indeplinirea condiţiilor legale. (2) Regulile de manipulare şi depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora şi a pietrelor pretioase aflate în tezaurul trezoreriei se vor stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora şi a pietrelor pretioase se face în condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 26 (1) Persoanele fizice şi juridice ale caror obiecte din metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase de natura celor prevăzute la art. 4 au fost preluate abuziv pot solicita restituirea acestora judecatoriei în raza careia domiciliaza sau îşi au sediul, până la data de 31 decembrie 2006*).--------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.(1^1) De prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza şi mostenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice indreptatite*).--------------Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.(1^2) În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin preluare abuziva se înţelege preluarea efectuata în baza urmatoarelor acte normative: a) Legea nr. 638/1946pentru controlul productiei, prelucrarii şi circulaţiei metalelor pretioase; b) Legea nr. 284/1947pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată straine; c) Decretul nr. 83/1949pentru completarea unor dispozitiuni din Legea nr. 187/1945; d) Decretul nr. 111/1951privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscarii, confiscate, fără mostenitori sau fără stapan, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare; e) Decretul nr. 210/1960privind regimul mijloacelor de plată straine, metalelor pretioase şi pietrelor pretioase; f) Decretul nr. 302/1965privind unele măsuri referitoare la obiectele confectionate din metale pretioase, la metalele şi pietrele pretioase; g) Decretul nr. 244/1978privind regimul metalelor pretioase şi pietrelor pretioase.--------------Alin. (1^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004. (2) În cazul obiectelor din metale pretioase, aliaje ale acestora şi pietre pretioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind topite sau valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, emise de Ministerul Finanţelor Publice şi de Banca Naţionala a României. (3) Cererile şi actiunile în justiţie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), sunt scutite de taxa de timbru.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004 prevede:"ART. IIPersoanele indreptatite în baza prevederilor art. 26 alin. (1) şi (1^1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, cărora, până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, li s-au respins actiunile judecătorești definitive şi irevocabile, pot introduce acţiuni noi în baza prezentei legi, până la data de 31 decembrie 2006." Articolul 27Metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a României se valorifica în condiţiile prevăzute de actele normative în materie existente până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 28 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I*). (2) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 29Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) prevederile referitoare la regimul metalelor pretioase şi al pietrelor pretioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor pretioase şi pietrelor pretioase; b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveste metalele pretioase, aliajele acestora şi pietrele pretioase; c) orice alte dispozitii contrare.----------*) Termenul de intrare în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2002, aprobata prin Legea nr. 590/2002.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 379 din 28 septembrie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice
 • LEGE nr. 38 din 20 aprilie 1992 privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Bucureşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 30 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, precum şi pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 24 martie 2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 30 iunie 2015 pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
 • LEGE nr. 159 din 4 decembrie 2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 30 octombrie 2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier
 • LEGE nr. 121 din 18 iulie 2014 privind eficienţa energetică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 1 aprilie 2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 16 octombrie 2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent, la Societatea Comercială "UCM" - S.A. Reşiţa
 • LEGE nr. 42 din 22 decembrie 1978 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 252/1978
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (*republicată*) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români*)
 • LEGE nr. 144 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice
 • LEGE nr. 60 din 29 octombrie 1974 *** Republicat Legea sanitară veterinara
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 200 din 7 noiembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 12 octombrie 2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • LEGE nr. 622 din 7 noiembrie 2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET), adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă
 • LEGE nr. 62 din 9 martie 2018 privind combaterea buruienii ambrozia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 25 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate
 • LEGE nr. 389 din 28 septembrie 2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 15 iunie 2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 3 iunie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul feroviar
 • LEGEA nr. 8 din 14 martie 1996 (*republicată*) privind dreptul de autor şi drepturile conexe
 • LEGEA zootehniei nr. 32 din 16 ianuarie 2019
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 155 din 29 iunie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
 • LEGE nr. 534 din 12 iulie 1945 pentru suspendarea provizorie a pactelor comisorii din contractele de închiriere încheiate cu Statul şi celelalte instituţii de drept public
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 132 din 5 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 190 din 24 mai 2004 privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
 • LEGEA nr. 2 din 3 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018
 • LEGE nr. 5 din 18 decembrie 1985 cu privire la creşterea productivităţii muncii, perfecţionarea organizării şi normarii producţiei şi a muncii
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2008 (*republicată*) Codul silvic
 • LEGE nr. 509 din 4 octombrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2001 pentru modificarea art. 44 din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 554 din 18 decembrie 2003 privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi al altor localităţi
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (primul addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 18 februarie 2010 şi la Bruxelles la 22 februarie 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, şi a Acordului de împrumut, în sumă de până la 5.000.000.000 euro, dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţională a României, în calitate de agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 şi la Bucureşti la 18 iunie 2009
 • LEGE nr. 134 din 29 decembrie 1995 privind Legea petrolului
 • LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica
 • LEGE nr. 516 din 23 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 90 din 29 decembrie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 116/1996 privind acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli pentru suprafeţele agricole calamitate în anul agricol 1995-1996
 • LEGE nr. 294 din 28 septembrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
 • LEGEA nr. 27 din 7 noiembrie 1990 pentru modificarea Decretului-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat
 • LEGE nr. 141 din 14 aprilie 2003 privind acordarea gratuita a medicamentelor pentru copiii cu vârste cuprinse între 0-12 luni
 • LEGE nr. 138 din 27 aprilie 2004 (*republicată*) îmbunătăţirilor funciare*)
 • LEGE nr. 218 din 5 iulie 2005*) (*republicată*) privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021