Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (*republicată*) privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 9 noiembrie 2000 (**republicată**)(*actualizată*)privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România***)(actualizată până la data de 18 martie 2007*)

----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004; LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006.-----------------**) Republicată în temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2003 pentru perfecţionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003.Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000, a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 261/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 13 mai 2002, şi ulterior a mai fost modificată prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 295/2000 pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 30 decembrie 2000, aprobată prin Legea nr. 109/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 29 martie 2001;- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2002, aprobată prin Legea nr. 590/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2002;- Ordonanţa Guvernului nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 26 septembrie 2003.-----------------***) Titlul ordonanţei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România.--------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:1. a) metale preţioase - aurul, argintul şi metalele platinice, sub orice formă; titlurile minime ale metalelor preţioase care sunt supuse regimului reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă sunt cele prevăzute în normele de aplicare a acesteia;------------Litera a) a pct. 1 al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. b) metale platinice - platina, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul şi iridiul;------------Litera b) a pct. 1 al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. c) pietre preţioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele; regimul pietrelor preţioase este aplicabil şi perlelor naturale şi de cultura, precum şi pietrelor naturale de calitate gema, a căror lista va fi anexată la normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;------------Litera c) a pct. 1 al art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. d) aur financiar - aurul achiziţionat de persoane fizice ori juridice în scopul realizării unor plasamente de valoare. Aurul financiar cuprinde aurul sub forma de bare, lingouri, plachete, având titlul minim de 995/1.000, precum şi sub forma de monede din aur având titlul mai mare sau egal cu 900/1.000, cotate pe una dintre pieţele Uniunii Europene. Operaţiunile cu aur financiar se realizează atât prin livrare fizica, cat şi prin operaţiuni în conturi de metal pretios sau hârtii de valoare exprimate în aur, deţinute la bănci; e) aur monetar - acea parte a aurului financiar utilizat ca activ, care este deţinut cu titlu de rezerva oficială de Banca Naţionala a României. Aurul monetar se prezintă de regula sub forma de monede cu titlul minim de 900/1.000, lingouri, precum şi bare standard cu titlul minim de 995/1.000;------------Litera f) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.------------Litera g) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.------------Litera h) a pct. 1 al art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.2. operaţiuni cu metale şi pietre preţioase - actele de comerţ şi faptele de comerţ cu metale preţioase şi pietre preţioase, care au ca obiect: a) producerea metalelor preţioase; b) prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; c) vânzarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; d) cumpărarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; e) păstrarea în depozit a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase pentru cauza de comerţ; f) introducerea în ţara a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; g) scoaterea din ţara a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; h) mijlocirea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase; i) transportul de metale preţioase şi pietre preţioase, cu excepţia transportului efectuat în tranzit vamal; j) prestări de servicii care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase; k) marcarea metalelor preţioase; l) alte acte de comerţ şi fapte de comerţ care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;------------Pct. 2 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.3. titlu - proporţia de metal pretios fin continuta de un obiect, exprimată în miimi;------------Pct. 3 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.4. autorizaţie - actul emis de Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, care acorda dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase;------------Pct. 4 al art. 2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.------------Pct. 5 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.------------Pct. 6 al art. 2 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.7. marcarea metalelor preţioase - operaţiunea de atestare a conţinutului de metal pretios fin, prin aplicarea marcii de titlu, a marcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a marcii de certificare;------------Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.8. marca de garanţie proprie - semnul individual stabilit şi înregistrat la Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;------------Pct. 8 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.9. marca titlului - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului pretios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase;------------Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.10. marca de certificare - semnul convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale preţioase de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizaţi sau nu doresc să îşi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora.------------Pct. 10 al art. 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.------------Cap. II a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Capitolul III Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice care dobândesc, deţin sau efectuează operaţiuni cu metale şi pietre preţioase------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 6Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpărare şi tranzactionare cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţionala a României sau, după caz, printr-o banca autorizata pentru astfel de operaţiuni dintr-un stat membru al Uniunii Europene.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 7Operaţiunile cu aur monetar se efectuează în exclusivitate de Banca Naţionala a României, conform statutului sau de funcţionare. Capitolul IVAutorizarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 8 (1) Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua de către persoanele fizice sau juridice numai în baza autorizaţiei eliberate de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor pe perioada nedeterminată, vizata anual de către aceasta.------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. (2) Nu sunt supuse regimului autorizării operaţiunile prevăzute la art. 2 pct. 2 dacă acestea se efectuează pentru nevoile proprii ale persoanei fizice sau juridice şi dacă nu se urmăreşte obţinerea unui profit.------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. (3) Pentru eliberarea autorizaţiei se percepe taxa stabilită de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, iar condiţiile de autorizare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Capitolul VEvidenta operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 9Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia să asigure evidenta stricta a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 10Persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 9 au obligaţia sa pună la dispoziţie organelor abilitate toate documentele şi evidentele solicitate de acestea.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Capitolul VIMarcarea metalelor preţioase------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 12 (1) În vederea prevenirii unor acte de comerţ sau fapte de comerţ ilicite, metalele preţioase trebuie să fie marcate înainte de comercializare sau, după caz, înainte de expunerea spre comercializare. (2) Anterior marcarii, metalele preţioase trebuie să fie supuse unei analize fizice sau chimice, în vederea stabilirii titlului acestora. (3) Procedurile de analiza şi marcare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 13Controlul marcarii metalelor preţioase se va efectua de către personalul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor abilitat în acest sens, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Capitolul VI^1Atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor-------------Cap. VI^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 14În desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor este singura instituţie în măsura ca, pe teritoriul României: a) sa emita norme interne de lucru şi sa stabilească tarifele pentru activităţile de analiza, marcare şi expertizare pe care le efectuează; b) sa stabilească mărcile utilizate pentru marcarea metalelor preţioase;-------------Litera b) a art. 14 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. c) să efectueze expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice;-------------Litera d) a art. 14 a fost abrogată de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 15 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor îşi exercită drepturile şi obligaţiile specifice activităţilor de analiza, marcare, expertizare şi autorizare printr-o structura organizatorică ale carei organizare şi funcţionare se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Sursele de finanţare se vor asigura din venituri realizate din activitatea proprie.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Capitolul VII Sancţiuni Articolul 16Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea penală, contravenţională sau administrativă, după caz.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 17 (1) Falsificarea în orice mod a marcilor de titlu, a marcilor de garanţie proprie sau a marcilor de certificare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Folosirea marcilor de titlu, a marcilor de garanţie proprie sau a marcilor de certificare false ori folosirea unor mărci neinregistrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. (3) Bunurile care au aplicată o marca falsa sau falsificata se confisca.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 18Desfăşurarea fără autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 19Comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor preţioase, fără ca acestea să fie marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, precum şi cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.-------------Art. 19 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 20Contravenţiile prevăzute la art. 18 şi 19 se constata şi se sancţionează de personalul împuternicit în acest sens, după caz, de către Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor, Banca Naţionala a României, Ministerul Finanţelor Publice sau Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 21Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 22 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o luna şi 6 luni, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul nerespectării ordinului sau a deciziei de suspendare, Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor poate dispune retragerea autorizaţiei. (3) Situaţiile în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei, precum şi procedura de reautorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi cu pietre preţioase vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare ori de retragere a autorizaţiei se poate formula contestaţie, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege.-------------Art. 22 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 23 (1) În situaţia în care autorizaţia a fost retrasă, cel care o detinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, sa lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase, precum şi stocul de pietre preţioase, existente la data retragerii autorizaţiei. (2) În cazul suspendării autorizaţiei cel care o detinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiuni cu metale preţioase sau cu pietre preţioase pentru care a fost autorizat.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.-------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 25 (1) Metalele preţioase şi pietrele preţioase considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor Publice. (2) Procedura de manipulare şi depozitare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase la unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Valorificarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase prevăzute la alin. (1) se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 26 (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase şi pietre preţioase au fost preluate abuziv de către stat pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecată în raza cărora domiciliază, îşi au reşedinţa sau sediul, până la data de 31 decembrie 2006.---------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.(1^1) De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi moştenitorii persoanelor fizice, respectiv succesorii de drept ai persoanelor juridice îndreptăţite*).--------------Alin. (1^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004.(1^2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin preluare abuzivă se înţelege preluarea efectuată în baza următoarelor acte normative: a) Legea nr. 638/1946pentru controlul producţiei, prelucrării şi circulaţiei metalelor preţioase; b) Legea nr. 284/1947pentru cedarea către Banca Naţionala a României a aurului, valutelor efective şi altor mijloace de plată străine; c) Decretul nr. 83/1949pentru completarea unor dispoziţiuni din Legea nr. 187/1945; d) Decretul nr. 111/1951privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitori sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare; e) Decretul nr. 210/1960privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor preţioase şi pietrelor preţioase; f) Decretul nr. 302/1965privind unele măsuri referitoare la obiectele confectionate din metale preţioase, la metalele şi pietrele preţioase; g) Decretul nr. 244/1978privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase.--------------Alin. (1^2) al art. 26 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004. (2) În cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.---------------Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006.(2^1) Banca Naţionala a României recuperează de la Ministerul Finanţelor Publice sumele reprezentând contravaloarea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase restituite în natura, despăgubirile acordate persoanelor îndreptăţite şi cheltuielile determinate de obţinerea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.---------------Alin. (2^1) al art. 26 a fost introdus de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. (3) Cererile şi acţiunile în justiţie, legate de aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), sunt scutite de taxa de timbru.---------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din LEGEA nr. 591 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004 prevede:"ART. IIPersoanele îndreptăţite în baza prevederilor art. 26 alin. (1) şi (1^1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000, cărora, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, li s-au respins acţiunile judecătoreşti definitive şi irevocabile, pot introduce acţiuni noi în baza prezentei legi, până la data de 31 decembrie 2006." Articolul 27Metalele preţioase şi pietrele preţioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a României se valorifica, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.---------------Art. 27 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 458 din 6 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006. Articolul 28 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I*). (2) Ministerul Finanţelor Publice va emite, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului. Articolul 29Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: a) prevederile referitoare la regimul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase din Decretul nr. 244 din 10 iulie 1978 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase; b) prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte metalele preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase; c) orice alte dispoziţii contrare.----------*) Termenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2003, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/2002, aprobată prin Legea nr. 590/2002.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 647 din 16 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
 • LEGE nr. 204 din 29 iunie 2005 pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale, adoptat la New York la 9 septembrie 2002
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 93 din 5 aprilie 2004 pentru ratificarea Tratatului dintre România şi Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, semnat la Cernăuţi la 17 iunie 2003
 • LEGE nr. 19 din 2 iulie 1976 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 154/1976 privind schimbarea denumirii unor organe de conducere colectivă ale unităţilor socialiste de stat
 • LEGE nr. 8 din 4 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2011 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian Angel Appeal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 138 din 17 octombrie 2002 pentru completarea art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 361 din 7 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1999 privind constituirea fondurilor de garantare
 • LEGE nr. 206 din 11 noiembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 296 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 123 din 4 mai 2006 privind statutul personalului din serviciile de probaţiune
 • LEGE nr. 90 din 16 aprilie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
 • LEGE nr. 199 din 2 iulie 2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 august 2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 (*republicată*) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 92 din 20 iunie 2002 privind acordarea unor înlesniri la plată pentru Societatea Comercială "LUKoil Black Sea România" - S.R.L. Bucureşti şi Societatea Comercială "Petrotel LUKoil" - S.A. Ploieşti
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 25 iunie 2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate
 • LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 legea concurentei
 • LEGE nr. 21 din 1 martie 1991 (*republicată*) cetăţeniei române nr. 21/1991*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 75 din 16 iunie 2000 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 24 iunie 2008 privind modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"
 • LEGE nr. 446 din 30 noiembrie 2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare
 • LEGE nr. 101 din 3 iunie 2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009, şi a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului comun de contact de cooperare poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicată*) privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante
 • ORDONANŢA URGENTA nr. 1 din 25 ianuarie 1997 pentru ratificarea Protocolului privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă, anexa la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 27 septembrie 1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 104 din 30 iunie 1999 pentru acordarea unor facilităţi pentru plata consumului de energie electrică, motorina şi gaze naturale în vederea stimulării producţiei agricole aferente anului 1999
 • LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 • LEGE nr. 277 din 7 noiembrie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
 • LEGE nr. 60 din 9 martie 2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului
 • LEGE nr. 121 din 15 iunie 2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 14 septembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 173 din 3 martie 1941 pentru declararea morţii prezumate a celor dispăruţi
 • LEGE nr. 138 din 1 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 157/2000 privind prorogarea termenului prevăzut la art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 14 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 20 iunie 2002 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil, proprietate privată a statului, în proprietatea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 133 din 20 iulie 1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 310 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996
 • LEGE nr. 413 din 18 octombrie 2004 privind Ordinul Bărbăţie şi Credinţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 28 din 26 februarie 2001 privind garantarea de către Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului a unui credit acordat Societăţii Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Braşov
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 29 decembrie 1998 privind ratificarea Protocolului adiţional nr. 7 la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum şi pentru rectificarea versiunii în limba română a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol
 • LEGE nr. 283 din 14 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 404 din 20 iunie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap
 • LEGE nr. 161 din 3 octombrie 2000 pentru ratificarea Convenţiei consulare dintre România şi Republica Turcia, semnată la Ankara la 6 iulie 1999
 • LEGE nr. 83 din 21 aprilie 2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România
 • LEGE nr. 407 din 9 noiembrie 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic
 • LEGE nr. 505 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021