Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 septembrie 2004 -
Selectați versiunea
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 16 septembrie 2004 (*actualizata*)privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comerciala "Automobile Dacia" - S.A.(actualizata până la data de 20 iulie 2005*)

----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 29 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 iulie 2005 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 516 din 23 noiembrie 2004 şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 iulie 2005.Având în vedere importanţa instituirii unor măsuri postprivatizare cu caracter de urgenta, în vederea inlaturarii unor consecinte negative care sunt generate în prezent de unele aspecte ce nu au putut fi prevăzute înainte de incheierea contractului de vanzare-cumparare a Societatii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A., măsuri care servesc interesului public general şi a caror reglementare imediata este impusa de limitele unor termene care expira, inclusiv de termenul-limita de indeplinire a tuturor obligaţiilor postcontractuale, care expira la data de 29 septembrie 2004,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se mandateaza Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sa negocieze şi să semneze un act aditional de modificare şi completare a Contractului de vanzare-cumparare de acţiuni nr. 4.072 din 2 iulie 1999, incheiat cu cumparatorul Societatii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Articolul 2 (1) Conţinutul mandatului prevăzut la art. 1 va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului. (2) Mandatul prevăzut la alin. (1) va fi comunicat instanţelor judecătorești, la cererea acestora, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.-----------Art. 2 a fost modificat prin art. unic din LEGEA nr. 516 din 23 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 26 noiembrie 2004.Alin. (2) al art. 2 a fost introdus prin pct. 1 art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 20 iulie 2005. Articolul 3Pretentiile rezultate din executarea mandatului prevăzut la art. 1 vor fi suportate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din bugetul propriu, cu diminuarea varsamintelor datorate la bugetul statului. Articolul 4 (1) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului dobandeste calitate procesuala în toate procesele şi cererile cu care sunt şi vor fi investite instantele judecătorești având ca obiect şi care sunt în legătură cu sumele şi pretentiile rezultate din executarea mandatului prevăzut la art. 1. (2) La cererea Societatii Comerciale «Automobile Dacia» - S.A. sau din oficiu, instanţa judecătorească sesizata cu solutionarea proceselor şi cererilor prevăzute la alin. (1) va proceda la introducerea în cauza a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în toate cazurile în care constata ca cererea de chemare în judecata a fost formulata numai împotriva Societatii Comerciale «Automobile Dacia» - S.A.-----------Art. 4 a fost modificat prin pct. 2 art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 20 iulie 2005. Articolul 5Prin derogare de la art. 403 şi 404 din Codul de procedură civila, contestaţia la executare formulata de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului sau de Societatea Comerciala «Automobile Dacia» - S.A. împotriva executarii silite pornite în temeiul hotărârii judecătorești date în procesele şi cererile prevăzute la art. 4 alin. (1) suspenda executarea silita până la data la care hotărârea judecătorească data asupra contestaţiei rămâne irevocabila potrivit legii.-----------Art. 5 a fost introdus prin pct. 3 art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 20 iulie 2005. Articolul 6Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în condiţiile şi limitele stabilite potrivit mandatului prevăzut la art. 1, efectueaza plata către Societatea Comerciala «Automobile Dacia» - S.A. a sumelor prevăzute în hotărârile judecătorești irevocabile.-----------Art. 6 a fost introdus prin pct. 3 art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 101 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 20 iulie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Mircea UrsacheSeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul delegat pentru comert,Eugen DijmarescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 16 septembrie 2004.Nr. 70.-------

Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi
 • LEGE nr. 150 din 22 octombrie 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat
 • LEGE nr. 110 din 19 mai 2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a art. 41 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011
 • LEGE nr. 4 din 5 ianuarie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016
 • LEGE nr. 654 din 7 decembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2002 pentru încheierea de către Regia Naţionala a Pădurilor a contractelor de vânzare-cumpărare pe termen lung privind masa lemnoasă
 • LEGE nr. 324 din 21 decembrie 2018 pentru completarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGEA nr. 2 din 4 iulie 1990 privind aprobarea bugetului Preşedinţiei României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGEA nr. 22 din 15 octombrie 1990 pentru modificarea Decretului-lege nr. 100/1990 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
 • LEGE nr. 2 din 6 iulie 1979 pentru modificarea şi completarea Legii finanţelor nr. 9/1972
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 8 din 27 februarie 2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 246 din 12 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
 • LEGEA calului nr. 389 din 16 decembrie 2005
 • LEGE nr. 134 din 1 iulie 2010 (*republicată*) privind Codul de procedură civilă*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 18 iunie 2014 pentru prelungirea valabilităţii licenţelor de traseu şi a programului de transport, în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 (*republicată*) privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 261 din 22 mai 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 147/2000 privind transformarea titlurilor de stat seria 2001/VAL B.C.R., exprimate în valută, în titluri de stat exprimate în lei, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 134/2000 pentru modificarea caracteristicilor unor titluri de stat emise pe bază de legi speciale
 • LEGE nr. 297 din 7 iulie 2006 pentru aprobarea preluării de către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. de la rezerva de stat a cantităţii de 315,0 tone apă grea, necesară punerii în funcţiune a Unităţii 2 CNE Cernavodă
 • LEGE nr. 288 din 28 decembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
 • LEGE nr. 472 din 20 septembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • LEGE nr. 142 din 14 aprilie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale pe anul 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 1 iunie 2005 pentru reglementarea unor măsuri privind numărul de posturi şi cheltuielile de personal în sectorul bugetar
 • LEGE nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
 • LEGE nr. 76 din 14 decembrie 1991 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungaria privind stabilirea unui regim de CER DESCHIS
 • LEGE nr. 167 din 9 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare PHARE dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea de recuperare (Pre-ins Facility), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 204 din 28 decembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 201 din 25 mai 2004 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice
 • LEGE nr. 93 din 19 aprilie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind privilegiile şi imunităţile OIAC, semnat la Haga la 6 septembrie 2017
 • LEGE nr. 144 din 21 mai 2007 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate*)
 • LEGE nr. 550 din 14 octombrie 2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
 • LEGE nr. 155 din 11 iulie 2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES
 • LEGE nr. 66 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2002 pentru completarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 18 septembrie 2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională
 • LEGE nr. 73 din 7 aprilie 2005 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2005 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
 • LEGE nr. 157 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 90 din 18 martie 2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
 • LEGE nr. 199 din 7 noiembrie 2019 privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - Direcţia de combatere a fraudelor
 • LEGE nr. 72 din 3 mai 1999 privind reînfiinţarea comunelor Costineşti şi Horia din judeţul Constanţa
 • LEGE nr. 296 din 2 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative
 • LEGE nr. 137 din 28 martie 2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 4 aprilie 2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 279 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România şi de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
 • LEGE nr. 303 din 27 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 12 din 19 decembrie 1980 privind întărirea autoconducerii muncitoreşti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare în activitatea de comerţ exterior şi cooperare economică internaţionala
 • LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 94 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european
 • LEGE nr. 209 din 27 mai 2004 pentru acceptarea unor amendamente adoptate prin rezoluţii de către Organizaţia Maritimă Internaţională la Londra la 24 mai 2002 şi, respectiv, la 12 decembrie 2002, la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021