Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 24 noiembrie 2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.073 din 29 noiembrie 2005 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 164 din 24 noiembrie 2005 (*actualizată*)privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.(actualizată până la data de 29 decembrie 2005*)

----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.073 din 29 noiembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 164 din 24 noiembrie 2005.Întrucât procedura de tranzacţionare la bursă a acţiunilor Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. urmează a se derula în perioada imediat următoare,având în vedere necesitatea reglementării situaţiei unor bunuri care au constituit aport în natură la capitalul social al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la data înfiinţării sale, prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, bunuri care ulterior au fost trecute în domeniul public al statului, se impune luarea unor măsuri urgente în vederea recuperării valorii rămase neamortizate, aferentă acestor bunuri, fapt care constituie o situaţie extraordinară şi vizează interesul general şi imediat.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1Se aprobă diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, prevăzute în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, cu valoarea rămasă neamortizată a bunurilor care au constituit aport în natură la capitalul social al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la data înfiinţării sale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea rămasă neamortizată a bunurilor prevăzute la art. 1 se recuperează prin includerea acesteia în cheltuielile de exploatare, pe durata normală de utilizare rămasă. Articolul 3Valoarea rămasă neamortizată a bunurilor prevăzute la art. 1 va fi inclusă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, după recuperarea acesteia conform prevederilor art. 2. Articolul 4Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Economiei şi Comerţului, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de concesionar, va fi actualizat în mod corespunzător în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 5Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa contabilă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul economiei şi comerţului,Darius Meşca,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2005.Nr. 164. Anexa LISTAbunurilor care au constituit aport în natură la capitalul social al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la data înfiinţării sale, cuprinse în inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004*Font 7*                                                                                                               - lei-─────┬───┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┐Nr │SUC│ Nr Inv │ Codclas │ Denumire mijloc fix Valoare de │ Amortizare │ Valoare │MFP │ │ │ │ inventar │ calculată │ rămasă │     │ │ │ │ │ │neamortizata│─────┴───┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘62160 BU 702807 2.1.16.5 RELEU PROTECŢIE DISTANTA (LEA 220KV TELEAJEN) 25,960 11,899 14,06162160 BU 48641286 2.1.22.1.2 PROTECŢII LTC INFL LEA 400 31,576 18,686 12,89062160 BU 306420 2.1.22.5.3 FILTRU DE ACORD BOBINA TIP FB 032-1000 1,789 1,586 20362160 BU 306520 2.1.22.5.3 BOBINA BLOCAJ BB 032-1000 3,059 2,683 37662160 BU 306430 2.1.22.5.3 FILTRU DE ACORD BOBINA TIP FB 032-1000 1,439 1,279 16062170 BU 307020 2.1.22.5.3 FILTRU CUPLAJ AKE 100A2 PT.CUPL.BIFAZIC 2,148 1,906 24262170 BU 306530 2.1.22.5.3 BOBINA BLOCAJ BB 032- 1000 2,461 2,165 29699759 BU 33111 2.1.16.5 INSTALAŢIE PROTECŢIE, AUTOMATIZĂRI LA CELULA                                   SLATINA 20,177 20,034 14399759 BU 33179 2.1.16.5 PANOU COMANDA PROT.ŞI AUTOMATIZĂRI GURA                                   IALOMITEI 16,172 13,678 2,49499759 BU 307030 2.1.22.5.3 FILTRU CUPLAJ AKE 100A2 PT.CUPL.BIFAZIC 2,148 1,904 24499759 BU 307040 2.1.22.5.3 FILTRU CUPLAJ AKE 100A2 PT.CUPL.BIFAZIC 2,146 1,904 24499834 BU 200447 1.7.1.2 LEA 400KV BUC. SUD PELICANU 119.164 KM SD. 5 119,220,520 33,723,656 85,496,86499835 BU 223203 1.7.1.2 SLATINA BUC. SUD 118.229 KM S.1 18,451,074 8,477,991 9,973,08399836 BU 224290/2 1.7.1.2 DOMNESTI BUCURESTI SUD 34.045 9,090,171 3,555,971 5,534,20099837 BU 229462/1 1.7.1.2 GURA IALOMITEI-CERNAVODA (C2) TRONSON 1.24.3 10,497,795 3,311,401 7,186,39499837 BU 229462/2 1.7.1.2 GURA IALOMITEI-CERNAVODA (C2) TRONSON 2.42.309 15,304,489 3,714,402 11,590,08799838 BU 229462/3 1.7.1.2 PELICANU CERNAVODA TRONSONUL 1 53.165 22,967,706 7,062,417 15,905,28999838 BU 229462/4 1.7.1.2 PELICANU CERNAVODA TRONSONUL 2 41.922 15,196,218 3,687,417 11,508,80199858 BU 27177000 1.7.1.2 LEA 220 KV SC BRAZI V TELEAJEN;29,772 KM 27,733,478 10,566,345 17,167,13399858 BU 28614000 1.7.1.2 LEA 220 KV SC STALPU TELEAJEN;46.228 KM 38,884,377 14,067,939 24,816,43899892 BU 223381 1.7.1.2 LEA 220 KV BUC SUD FUNDENI 22.830 KM D.12 2,004,244 808,003 1,196,24199892 BU 298393/3 1.7.1.2 CADRE LEA 220 BUCUREŞTI SUD FUNDENI(223381) 2.2 793,138 337,493 455,64599893 BU 224649/2 1.7.1.2 BUCURESTI SUD GHIZDARU(C2) (FARA CADRE) 70.079 11,707,193 4,396,672 7,310,52199893 BU 298393/2 1.7.1.2 CADRE LEA 220 BUCUREŞTI SUD GHIZDARU(C2)(224649/2) 1,204,658 452,660 751,99899896 BU 224649/1 1.7.1.2 BUC. SUD GHIZDARU(C1)+DERIV MOSTISTEA(FARA CADRE) 20,599,541 7,620,826 12,978,715                                   121.5399896 BU 298393/1 1.7.1.2 CADRE LEA 220 BUCUREŞTI SUD GHIZDARU(C1)                                   (224649/1) 2.4 1,204,658 452,660 751,99862200 CJ 38210 2.1.16.5 Celula 400 kV Rosiori 2,100,287 1,728,236 372,05162200 CJ 38211 2.1.16.5 Celula 220 kV Rosiori 583,575 480,199 103,37662201 CJ 38212 2.1.16.5 Celula 220 kV Baia Mare 3 469,634 432,063 37,57162202 CJ 38213 2.1.16.5 Celula 220 kV tihau 314,045 265,496 48,54962204 CJ 38216 2.1.16.5 Celula 220 kv Floresti 182,380 144,422 37,95862207 CJ 38215 2.1.16.5 Celula 400 KV Gadalin 1,588,950 1,137,404 451,54662207 CJ 38214 2.1.16.5 Celula 400 kV Gadalin 1,588,950 1,137,404 451,54662208 CJ 33351 2.1.16.5 Celula 400 kV Cluj Est 824,629 588,314 236,31562209 CJ 30513 2.1.16.5 Celula 220 kV Vetis 508.530 387,221 121,30962210 CJ 31596 2.1.16.5 Celula 220 kV Sălaj 634,492 470,092 164,40099850 CJ 25087 1.7.1.2 LEA 400 kV Gadalin Iernut 12,831,892 7,757,834 5,074,05899850 CJ 25127 1.7.1.2 LEA 400 kV Gadalin Iernut 4,781,597 2,665,740 2,115,85799852 CJ 21572 1.7.1.2 LEA 400 kV Gadalin Cluj Est 8,860,276 2,252,897 6,607,37999861 CJ 26098 1.7.1.2 LEA 400 kV Rosiori Oradea 39,377,584 12,058,407 27,319,17799861 CJ 38217 1.7.1.2 LEA 400 kV Rosiori Oradea 20,520,230 5,633,638 14,886,59299962 CJ 22035 1.7.1.2 LEA 220 kV Rosiori- Vetis 12,661,104 3,354,626 9,306,47899963 CJ 25094 1.7.1.2 LEA 220 kV Iernut - Baia Mare 3 5,231,215 3,186,386 2,044,82999963 CJ 25133 1.7.1.2 LEA 220 kV Iernut - Baia Mare 3 2,295,804 763,647 1,532,15799963 CJ 24445 1.7.1.2 LEA 220 kV Iernut - Baia Mare 3 16,047,643 5,490,878 10,556,76599963 CJ 25111 1.7.1.2 LEA 220 kV Iernut - Baia Mare 3 8,936,765 3,995,037 4,941,72899965 CJ 21271 1.7.1.2 LEA 220 kV Tihau - Sălaj 16,088,151 4,261,445 11,826,70699971 CJ 25095 1.7.1.2 LEA 220 kV Iernut - Campia Turzii 4,111,401 1,312,120 2.799,28162179 CR 2406 2.1.22.5 INSTAL TIF ST 220/110KV CRAIOVA NORD                                   BOBINA BLOCARE BB 0,32 2,803 1,414 1,38962179 CR 2407 2.1.22.5 INSTAL TIF ST 220/110KV CRAIOVA FILTRU ACORD 2,803 1,414 1,38962179 CR 2408 2.1.22.5 INSTAL TIF ST 220/110KV CRAIOVA NORD FILTRU CUPLAJ 2,803 1,414 1,38962180 CR 200339 2.1.16.5 PANOURI C-DA PROTECTIE CAB,RELEE 400KV NR 2                                   ST 400KV TANTA 90,022 45,423 45,59962180 CR 200340 2.1.16.5 PANOURI C-DA PROTECTIE CAB,RELEE 400KV NR.4                                   ST 400KV TANTA 55,852 28,182 27,67062180 CR 200137 2.1.16.5 PANOU COM.PROT. CAB.RELEE 400kV NR.11 RETEH.                                   ST400/220 TANTAR 152,446 32,655 119,79162180 CR 200169 2.1.16.5 Panou c-da prot.cab. relee 400kv nr.10                                   reteh st. 400 Tintar 60,401 12,579 47,82262180 CR 20017 2.1.16.5 Panou c-da prot.cab.relee 400kv nr. 12                                   reteh st.400 Tintar 59,848 12,464 47,38462181 CR 2142 2.1.16.5 CELULE 400Kv MODERNIZARE ST. URECHESTI 110,112 45,554 64,55862181 CR 200162 2.1.16.5 Panou c-da protecţie cab relee 400kv nr.8                                   reteh st. Urech. 62,399 12,995 49,40462181 CR 200276 2.1.16.5 PANOURI C-DA PROT CAB.RELEE 400KV NR.6 RET                                   ST.400 URECH. 73,417 40,472 32,94562181 CR 200300 2.1.16.5 PANOU C-DA PROTECŢIE CAB RELEE 400KV                                   NR. 4 URECHESTI 78,554 42,549 36,00562183 CR 2237 2.1.16.5 PANOURI STEL RELEE 30 BUC ST 220/110                                   TG JIU N ŞI RAC 200,635 160,537 40,09862183 CR 2241 2.1.16.5 CELULE 220 kV=4 BUC ST 220/110 KV                                   TG JIU NORD ŞI RAC 477,987 218,965 259,02262184 CR 200098 2.16.5 PANOU COMANDA PROT.CAB. RELEE NR.8 RETEH                                   ST.400/200 PDF 1 57,226 12,939 44,28762184 CR 200102 2.1.16.5 PANOU CD. PROT.CAB. RELEE 400KV NR.2 RETEH                                   ST 400/220 PDF 1 63,259 14,304 48,95562184 CR 200104 2.1.16.5 CELULA 220KV CALAFAT (RETEHNO. ST. 400/220                                   KV PDF1) 410,002 92,706 317,29662184 CR 200106 2.1.16.5 PANOU CD.PROT CAB. RELEE 220 KV NR.6                                   RETEH ST400/220 PDF 1 59,037 13,349 45,68862184 CR 200165 2.1.16.5 Panou c-da prot cab.relee 400 cel 400                                   Slatina reteh PDF 1 63,063 13,134 49,92962184 CR 200278 2.1.16.5 CELULA 220KV TURNU SEVERIN 1 RETEH.                                   ST.400/220KV PDF1 368,575 203,184 165,39162184 CR 200292 2.1.16.5 PANOURI C-DA PROT CAB.RELEE 220KV Nr. 3                                   RETEH ST 400 PDF 1 63,652 35,090 28,56262184 CR 200375 2.1.16.5 PANOURI C-DA PROTECTIE CAB.RELEE 400kV Nr.1 PDF.1 70,008 34,541 35,46762184 CR 200379 2.1.16.5 CELULA 220kV TURNU SEVERIN 2 ST 400/220 kV PDF.1 466,916 230,370 236,54662184 CR 200380 2.1.16.5 CELULA 220kV CETATE ST.400/220kV PDF. 1 476,841 235,267 241,57462184 CR 200383 2.1.16.5 PANOURI C-DA PROTECTIE CAB.RELEE 220kV NR.4 ST PDF.1 77,129 38,055 39,07462184 CR 200385 2.1.16.5 PANOURI C-DA PROTECTIE CAB.RELEE 220kV NR.5 ST PDF.1 156,648 77,286 79,36062184 CR 200010 2.1.16.5 PANOURJ COMANDA CONTROL- PROTECŢIE (CAB.RELEE NR.9) 66,986 19,537 47,44999726 CR 2931 2.1.16.5 Celule 220kv St. ext ISALNITA - 1,144,601 943,018 201,58399912 CR 1252 1.7 1.2 LEA 220 KV DC ISALN-SLAT GRADISTE CIRC 3+4                                   ST 1-88 MET 5,840,848 2,502,075 3,338,77399912 CR 1253 1.7.1.2 LEA 220 KV DC ISALN-SLAT GRADISTE CIRC 3+4                                   8 ST METIL 2,186,391 566,550 1,619,84199921 CR 1222 1.7.1.2 LEA 220 KV SC ISALNITA CRAIOVA N CIRC 2 ST                                   1-32 MET 1,523,243 609,696 913,54799923 CR 1203 1.7.1 2 RAC 220KV`c7DC LA TG JIU N DIN LEA                                   PAROS-URECH= 3 ST MET 895,446 263,570 631,87699923 CR 1204 1.7.1.2 RAC 220KV DC LA TG JIU N DIN LEA 220                                   PAROS-URECH(DIF) 117,330 33,526 83,80499923 CR 1218 1.7.1.2 LEA 220 KV SC PAROSENI-TG JIU NORD ST 1-153 5,435,766 2,171,443 3,264,32399931 CR 1206 1.7.1.2 LEA 220 KV DC PDF SEVERIN ST 1-42 METAL 619,089 238,364 380,72599931 CR 1244 1.7.1.2 LEA 220 KV PDF-TR.SEVERIN 42-51 ST METAL 8,543,229 2.435,350 6,107,87999933 CR 1235 1.7.1.2 LEA 220 KV TR PDF-CETATE ST 1-294 METAL 26,670,981 8,814,402 17,856,57999933 CR 1236 1.7.1.2 LEA 220 KV DC TR SEVERIN- CETATE= 4 ST METAL 929,749 257,107 672,64299933 CR 1237 1.7.1.2 LEA 220 KV DC TR SEVERIN CETATE(DIF VAL) 104,231 26,507 77,72499933 CR 1239 1.7.1.2 LEA 220 KV DC CETATE CALAFAT 105 ST METAL 15,125,990 4,609,890 10,516,10099933 CR 1240 1.7.1.2 LEA 220 KV DC CETATE-CALAFAT (DIF VALOARE) 7,862 2,320 5,54299933 CR 1241 1.7.1.2 LEA 220 KV DC CETATE-CALAFAT (DIF VALOARE) 4,837 1,556 3,281100029CR 1224 1.7.1.2 LEA 220 KV DC ISALNITA CRAIOVA N CIRC 1                                   ST 1 32 MET 1,322,163 529,211 792,95262094 CT 1202586 1.7.1.2 STÂLPI METALICI 400kV TIP SN 400232-2396 3,564,773 621,262 2,943,51162154 CT 2308970 2.1.16.5 CELULE 750 KV ST 750 ISACCEA 15,859,722 12,705,944 3,153,77862154 CT 2309146 2.1.16.5 CELULE ST CONEXIUNI 750KV ET 11 10,302,832 7,716,648 2,586,18462159 CT 2309657 2.1.16.5 CELULA 400 ST CERNAVODA 51,329 27,834 23,49562159 CT 23096551 2.1.16.5 Celula 400 kV ST Medg.S 207,138 112,325 94,81362214 CT 1202728 1.7.1.2 LES 04kV ST.METAL LEA 750 FACLIA STLP353 23,439 8,580 14,85962214 CT 1202729 1.7.1.2 LES 04kV ST.352-353 LEA 750 FĂCLIA MALSUD 205,335 75,169 130,16662215 CT 2305600 1.7.1.2 PT 20KV BALIZAS M DR DUN 266 237 2962221 CT 1202394 1.7.1.2 DEV.LEA 400kV URSS- RP.BULG 6,632,911 1,259,064 5,373,84762221 CT 1202605 1.7.1.2 REGL INTERS LEA 750KV URSS-RPB CU LEA 400 5,301,016 923,605 4,377,41162221 CT 1202844 1.7.1.2 LEA 400 KV URSS-RPB - 2 STÂLPI PITICI 38,914 6,154 32,76062221 CT 150015 1.7.1.2 LEA 400 KV DOBRUDJA-VULCĂNEŞTI 54,675,050 0 54,675,05099722 CT 21008918 2.1.16.5 CELULA DE 400kV-MEDGIDIA SUD 992,462 567,914 424,54899722 CT 21008923 2.1.16.5 CELULA DE 400kV-U1 MEDGIDIA SUD 992,462 567,914 424,54899839 CT 1202871 1.7.1.2 PROT.LTC-PTTR INFL.LEA 400kV CERN- G.IAL 2,462 837 1,62599839 CT 1201836 1.7.1.2 LEA 400KV C.N.E G IALOMITEI 1 49,036,078 15,058,546 33,977,53299840 CT 1201805 1.7.1.2 LEA 400kV SC CNE CERNAVODA CONSTANTA NORD 53,322,970 16,319,098 37,003,87299841 CT 1202843 1.7.1.2 LEA 400 KV SC CERNAVODA MEDGIDIA SUD 1,084,754 171,533 913,22162176 PT 324661400 2.1.16.5 CELULA 400 KV LEA DRAGANESTI OLT STAŢIA                                   400 KV SLATINA 316,013 98,400 217,61399833 PT 324661200 2.1.16.5 CELULA HT 400 KV LEA SLATINA STAŢIA DRAGANESTI OLT 1,506,947 469,230 1,037,71799835 PT 223010000 1.7.1.2 LEA 400 KV S.C.SLATINA-BUCURESTI SUD 42,628,206 18,693,603 23,934,60399857 PT 223060000 1.7.1.2 LEA 400 KV S.C SLATINA-DRAGANESTI OLT 9,655,987 1,048,202 8,607,78599910 PT 222900000 1.7.1.2 LEA 220 KV S.C. BRADU-PITESTI SUD 4,414,288 926,345 3,487,94399912 PT 222941000 1.7.1.2 LEA 220 KV S.C. ISALNITA GRĂDIŞTE 11,725,771 3,552,526 8,173,24599912 PT 222951000 1.7.1.2 LEA 220 KV S.C. ISALNITA SLATINA 10,521,709 3,328,467 7,193,24262196 SB 3321412 2.1.16.3.1 Autotrafo NR97061 200MVA 220/110kV- 3321412 1,974,586 1,645,340 329,24662196 SB 3321505 2.1.16.3.1 AUTOTRAFO NR 106794 200MVA 220/110KV- 3321505 2,799,732 1,761,816 1,037,91662196 SB 3375288 2.1.16.5 PANOURI C-MDAMAS,SEMNAL PROT-3375288 651,384 590,104 61,28062196 SB 3375289 2.1.16.5 INSTALAŢIE AUTOMATIZARE ST 220KV 3375289 256,676 232,529 24,14762197 SB 2100000 2.1.16.5 CELULA 400KV MINTIA-2100000 1,035,926 446,720 589,20662197 SB 2171013 1.1.3 CABINA STINS INCENDIU 400MVA SB SUD AT3-2171013 1,578 382 1,19862197 SB 2171015 1.1.3 CABINA INCEN AT 200MVA SB SUD AT 1+AT2-2171015 6,580 1,592 4,98862197 SB 2171022 1.1.3 CABINA DE PROT NR 1 ST400KV SB SUD-2171022 4,000 969 3,03162197 SB 2171024 1.1.3 CABINA PROT NR. 2 ST400KV SB SUD-2171024 4,000 969 3,03162197 SB 2171025 1.1.3 CABINA PROT NR. 3 ST400KV SB SUD-2171025 4,000 969 3,03162197 SB 2171026 1.1.3 CABINA PROT NR. 4 ST400KV SB SUD-2171026 4,000 969 3,03162197 SB 2171027 1.1.3 CABINA PROT NR. 5 ST400KV SB SUD-2171027 4,000 969 3,03162197 SB 3100000 2.1.16.3.3 BATERIE STAŢIONARA FULMEN 48/150AH-3100000 21,239 10,454 10,78562197 SB 3100001 2.1.16.3.3 BATERIE STAŢIONARA FULMEN 220/420AH-3100001 31,800 15,652 16,14862197 SB 3100078 2.1.16.5 FILTRU DE CUPLAJ AKE 100 TANTARENI-3100078 7,557 1,574 5,98362197 SB 3100080 2.1.16.5 FILTRU DE CUPLAJ AKE 100 TANTARENI-3100080 7,557 1,574 5,98362197 SB 3100081 2.1.16.5 CABLU DE IF-FILTRU CUPLAJ CAM TC TINTA-3100081 6,717 1,400 5,31762197 SB 3100082 2.1.16.5 DULAP ECHIP.PLC TIP ESB-20001 TANTARENI-3100082 135,801 28,292 107,50962197 SB 3100083 2.1.16.5 BOBINA DE BLOCAJ TANTARENI 3100083 56,851 11,844 45,00762197 SB 3100084 2.1.16.5 BOBINA DE BLOCAJ TANTARENI 3100084 56,851 11,844 45,00762197 SB 3320997 2.1.16.3.1 UNITATE PRINCIPALA AT4=88152 ST SB SUD-3320997 747,108 577,015 170,09362197 SB 3371364 2.1.16.3.1 AUTOTRAFO NR.41666 200MVA-3371364 12,540 9,900 2,64062197 SB 4100049 2.2.5.2 ECHIPAMENT MONITORIZARE H2 S:A-50-0279-4100049 27,550 14,689 12,86162198 SB 110424 1.1.3 CABINA RELEE ST 400 KV BRAŞOV 110424 16,203 3,459 12,74462198 SB 110425 1.1.3 CABINA RELEE ST 400KV BRASOV 110425 16,203 3,459 12,74462198 SB 110426 1.1.3 CABINA RELEE ST 400KV BRAŞOV 110426 16,203 3,459 12,74462198 SB 110427 1.1.3 CABINA RELEE ST 400KV BRASOV 110427 16,203 3,459 12,74462198 SB 110595 1.1.3 CABINA PROTECŢIE ST 400 KV BRASOV 110595 23,301 4,640 18,66162198 SB 333236 2.1.16.5 CELULE(4)400KV ST 400KV BRASOV-333236 2,288,931 2,105,935 182,99662198 SB 333237 2.1.16.5 CELULA 400KV GUTINAS 333237 286,116 267,128 18,98862198 SB 333239 2.1.16.5 CELULA 400KV BRADU 333239 286,116 267,128 18,98862198 SB 333241 2.1.16.5 CELULA 400kV SB SUD 333241 286,116 267,128 18,98162198 SB 333243 2.1.16.5 CELULA 400KV DARSTE 333243 286,116 263,241 22,87562198 SB 335348 2.1.16.3.1 TRAFO 250 KVA 400/110Kv S= 114542-335348 2,383,600 1,306,568 1,077,03162198 SB 335351 2.1.16.3.1 TRAFO 400/110 KV 250000KVA S= 107781-335351 2,289,814 1,323,996 965,81862199 SB 110477 1.1.3 CABINA RELEE ST 400kV DARSTE-110477 15,814 3,287 12,52762199 SB 110478 1.1.3 CABINA RELEE ST 400KV DARSTE-110478 15,814 3,287 12,52762199 SB 110479 1.1.3 CABINA RELEE ST 400KV DARSTE-110479 15,814 3,287 12,52762199 SB 300007 2.1.16.3.3 BOBINA COMPENSARE ST DARSTE-300007 2,536,597 826,414 1,710,18362199 SB 300008 2.1.16.5 CELULA 400KV BOBINA ST DARSTE-300008 2,876,772 959,224 1,917,54862199 SB 333525 2.1.16.5 CELULE(3)400 KV ST DARSTE-333525 1,494,647 1,374,829 119,81862199 SB 333526 2.1.16.5 CELULA 400 KV BRAZI 333526 249,108 229,138 19,97062199 SB 333528 2.1.16.5 CELULA 400 KV BRASOV 333528 249,108 229,138 19,97062199 SB 335069 2.1.16.3.1 TRAFO 250000KVA 400/100KV S= 107781-335069 2,008,902 1,227,257 781,64562205 SB 102380 1.1.1 CLAD CAB.RELEE ST UNGH.220KV-102380 18,199 4,024 14,17562205 SB 102400 1.11 CLAD CAB,RELEE ST UNGH,220KV 102400 18,199 4,024 14/17162205 SB 102400 1.1.1 CLAD CAB.RELEE ST UNGH.220KV-102400 18,199 4,024 14,17562205 SB 102410 1.1.1 CLAD CAB.RELEE ST UNGH.220KV-102410 18,199 4,024 14,17562205 SB 343160 2.1.16.5 ECHIPAMENT ST UNGHENI-343160 3,254,570 2,985,694 268,87662205 SB 354820 2.1.16.3.1 AUTOTRAFO 200MVA AT1 S=95002,354820 1,491,138 1,240,784 250,35462206 SB 103470 1.1.1 CLAD CAB RELEE 220KV GHEORGHIENI-103470 18,607 4,054 14,55362206 SB 103480 1.1.1 CLAD CAB RELEE 220KV GHEORGHIENI-103480 18,607 4,054 14,55362206 SB 105530 1.1.1 CLAD CAB RELEE 220KV GHEORGHIENI-105530 19,060 3,611 15,44962206 SB 105540 1.1.1 CLAD CAB RELEE 220KV GHEORGHIENI-105540 19,060 3,611 15,44962206 SB 347480 2.1.16.3.1 AT-1 200MVA 220/110/10,5 S= 95429-347480 1,451,617 1,207,898 243,71962206 SB 366980 2.1.16.5 BOBINE BLOCAJ BB 032 LEA 22-F-NELE-366980 22,864 16,383 6,48199725 SB 365010 2.1.16.3.1 AT-2 200MVA S=11478620/220/110/10.5 KV-365010 2,867,742 1,898,120 969,62299853 SB 2271078 1.7.1.2 LEA 400KV SIBIU SUD-IERNUT 60,337,796 25,036,428 35,301,36899854 SB 2271043 1.7.1.2 LEA 400KV SIBIU SUD-MINTIA 61,443,859 23,020,796 38,423,06399864 SB 205810 1.7.1.2 LEA 220KV IERNUT UNGHENI CIRC.2 27,245,903 7,262,400 19,983,50399956 SB 2275071 1.7.1.2 LEA 220KV ALBA IULIA-SUGAG 19,048,042 12,233,368 6,814,67499959 SB 2275070 1.7.1.2 LEA 220KV ALBA IULIA GALGEAG 26,343,034 12,739,196 13,603,83899961 SB 2271044 1.7.1.2 LEA 220KV SIBIU-LOTRU 63,173,901 44,360,084 18,813,81799974 SB 219900 1.7.1.2 LEA 220KV IERNUT UNGHENI CIR.1 14,687,976 -7,854,637 22,542,61362195 TM 2337744 2.1.16.5 CELULE EXT-ST.220 IAZ 5,888,919 5,428,244 460,67562195 TM 2337745 2.1.16.5 CELULE EXT.220KV OT.IAZ 3,882,044 3,584,291 297,75362212 TM 2000016 2.1.16.5 ST.ELECTRICA 220/33KV OTELARIE 2HD 206,535 150,227 56,30899716 TM 1222559 1.7.1.2 LEA 110 KV DUBLU CIRCUIT JIMBOLIA-KIKINDA                                   STALPI 1-7 220,205 89,447 130,75899716 TM 1223541 1.7.1.2 LEA 110 KV SIMPLU CIRCUIT JIMBOLIA-KIKINDA                                   25 STALPI 242,428 22,557 219,87199854 TM 1000032 1.7.1.2 LEA 400 KV MINTIA SIBIU 1-131 30,616,056 7,393,174 23,222,88299855 TM 1222508 1.7.1.2 LEA 400 KV ANINA RESITA 33,742,566 9,237,052 24,505,51499856 TM 1000031 1.7.1.2. LEA 400 KV MINTIA-ARAD 1-134 39,415,551 9,241,719 30,173,83299856 TM 1222195 1.7.1.2. LEA 400 KV MINTIA-ARAD 18,874,388 5,813,314 13,061,07499856 TM 1222510 1.7.1.2. LEA 400 KV MINTIA-ARAD 31,401,538 9,685,269 21,716,26999872 TM 1000034 1.7.1.2. LEA 400 KV RIUL MARE-ARAD 41,390,316 8,365,362 33,024,95499935 TM 1221535 1.7.1.2. LEA 220 KV RESITA-IAZ 16,340,858 5,184,146 11,156,71299935 TM 1222376 1.7.1.2. LEA 220 KV RESITA-IAZ 20,800,205 6,614,055 14,186,15099935 TM 1222377 1.7.1.2. LEA 220 KV RESITA-IAZ 8,224,814 2,534,905 5,689,90999937 TM 1000035 1.7.1.2. LEA 220 KV MINT-TIM-LEA 110 MINT-ILIA 4-8 1,980,416 565,325 1,415,09199937 TM 1202320 1.7.1.2. LEA 220 KV MINTIA-TIMISOARA 13,548,506 5,126,679 8,421,82799937 TM 1222392 1.7.1.2. LEA 220 HUNEDOARA-M-TMS 13,450,152 5,087,931 8,362,22199937 TM 1800024 1.7.1.2. LEA 220 KV MINT-TIMIS STP 1-3+9-106 13,865,677 4,040,698 9,824,97999939 TM 1800021 1.7.1.2. LEA 220 KV PST-MIN CIRC 1+2 1-68 10,819,582 2,811,640 8,007,94299941 TM 1800020 1.7.1.2. LEA 220 KV MIN-ALBA IULIA 48-157 12,631,265 3,979,623 8,651,64299943 TM 1800025 1.7.1.2. LEA 220 KV MIN-HAS 1-48+MIN-ALBA 1-48 8,517,567 2,477,852 6,039,71599943 TM 1800026 1.7.1.2. LEA 220 KV MIN-HAS 48-66+PST-OTEL 15-33 4,246,322 1,088,918 3,157,40499945 TM 1000028 1.7.1.2. LEA 220 KV MIN-HAS 66-85+HAS-OTEL 1-20 4,198,051 1,076,540 3,121,51199945 TM 1000029 1.7.1.2. LEA 220 KV HAS-OTEL 20-30+PST-OTEL 33-43 1,580,498 405,300 1,175,19899948 TM 1800027 1.7.1.2. LEA 220 KV PST-OTEL 1-15 1,321,446 417,109 904,33799954 TM 1800022 1.7.1.2. LEA 220 KV PAR-BM 1-77 8,315,294 2,476,340 5,838,954───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                   TOTAL 1,485,606,588 514,872,146 970,734,442───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Anexa a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 164 din 24 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.192 din 29 decembrie 2005._______________

Noutăți

 • LEGE nr. 58 din 28 februarie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 68 din 19 decembrie 1969 pentru aprobarea Decretului nr. 783/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii
 • LEGE nr. 24 din 3 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
 • LEGE nr. 44 din 1 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 2/1997 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere, aprobată prin Legea nr. 102/1996
 • LEGE nr. 103 din 16 noiembrie 1995 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cuba privind rambursarea cotei de participare a României la realizarea complexului "Las Camariocas", semnat la Havana la 5 februarie 1995
 • LEGE nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local
 • LEGE nr. 119 din 30 iunie 2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 188 din 12 decembrie 2002 privind ratificarea Acordului de asistenţa financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Fondului Global de Mediu, pentru finanţarea Proiectului de eficienta energetica, semnat la Bucureşti la 18 octombrie 2002
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 347 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 17 septembrie 1997 privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru produsele de tehnică militară, materialele, piesele de schimb, componentele, echipamentele şi aparatura, importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83 din 15 noiembrie 2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 mai 2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • LEGE nr. 328 din 16 decembrie 2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2015 privind aprobarea participării Ministerului Afacerilor Interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO pentru Operaţii de Stabilitate
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 13 din 23 noiembrie 1972 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor
 • COD DE PROCEDURA PENALĂ
 • LEGE nr. 75 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea lit. a) a art. 16 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 164 din 1 octombrie 2008 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2007 şi la Stockholm la 20 noiembrie 2007
 • LEGE nr. 60 din 15 aprilie 1999 pentru ratificarea Instrumentului de amendare a Constituţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii, adoptat de Conferinţa Generală a Organizaţiei Internaţionale a Muncii la Geneva la 19 iunie 1997
 • LEGE nr. 180 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 95/2003 privind modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violentei în familie
 • LEGE nr. 46 din 19 martie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie
 • LEGE nr. 111 din 3 iulie 1997 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/1997 pentru modificarea şi completarea articolului 16 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române
 • LEGE nr. 22 din 1 martie 2004 pentru aderarea României la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Roman" - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale "Roman" - S.A.
 • LEGE nr. 24 din 29 februarie 2008 pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • LEGE nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 2000 (*republicată*) privind activitatea de meteorologie*)
 • LEGE nr. 27 din 17 mai 1994 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 81 din 30 martie 2007 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 256 din 21 septembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2005 privind unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 18 octombrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
 • LEGE nr. 516 din 12 iulie 2002 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Poşta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor
 • LEGE nr. 36 din 17 martie 2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 4 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 77 din 1 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 142 din 29 decembrie 2004 pentru suspendarea aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2004 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe fiscale asupra societăţilor comerciale "RAFO" - S.A. Oneşti şi "CAROM" - S.A. Oneşti
 • LEGE nr. 108 din 15 iunie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 96 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 311 din 28 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
 • LEGE nr. 38 din 1 iunie 1991 pentru ratificarea Acordului privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului
 • LEGE nr. 156 din 14 mai 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2004 pentru completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 septembrie 2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de i
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGEA nr. 36 din 12 mai 1995 (*republicată*) notarilor publici şi a activităţii notariale
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 24 iunie 2008 pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 76/2000 pentru acceptarea Rezoluţiei A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului tancurilor de balast separat la navele petroliere, adoptată la 4 noiembrie 1993 de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 16 martie 2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 224 din 25 noiembrie 2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2010 privind ratificarea Memorandumului suplimentar de înţelegere (al doilea addendum la Memorandumul de înţelegere) dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bruxelles la 20 iulie 2010 şi la Bucureşti la 2 august 2010, la Memorandumul de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 140 din 23 septembrie 1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999
 • LEGE nr. 644 din 16 noiembrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2000 privind repartizarea profitului la Regia Autonomă "Locato"
 • LEGE nr. 113 din 10 octombrie 1996 pentru ratificarea Tratatului de înţelegere, cooperare şi buna vecinătate dintre România şi Republica Ungara, semnat la Timişoara la 16 septembrie 1996
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021