Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 7 aprilie 2006 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 martie 2006(*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei(actualizată până la data de 1 ianuarie 2011*)

--------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 ianuarie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007; DECIZIA nr. 1.059 din 14 noiembrie 2007; ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2008**); LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009; LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi (n.n. 1 ianuarie 2010) se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 10 alin. (8), art. 11 alin. (4), art. 12-14, art. 15 alin. (1), art. 17, art. 22-29, art. 30-31, art. 31^1 alin. (2), art. 32-34 şi art. 37-41.ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2008 a fost abrogată de pct. 19 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.Având în vedere ca asigurarea salarizarii adecvate şi nediscriminatorii a judecatorilor şi procurorilor este prevăzută la cap. VI pct. 3.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007, aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 1 aprilie 2005, măsura care avea ca termen de finalizare luna decembrie 2005,luand în considerare faptul ca atât judecatorii, cat şi procurorii care nu au beneficiat de sporul de 40% pentru judecarea şi urmarirea penala a infracţiunilor de corupţie, criminalitate organizata şi terorism au actionat în judecata Ministerul Justiţiei, iar efortul bugetar pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-au admis cererile acestora este de circa 4 ori mai mare decat cel rezultat din aplicarea prezentei ordonante de urgenta,ţinând seama de Hotărârea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminarii nr. 185 din 22 iulie 2005, prin care s-a constatat existenta unei discriminari directe între judecatorii şi procurorii care beneficiaza de sporul de 40% şi cei care nu beneficiaza de acest spor, recomandand Ministerului Justiţiei iniţierea unor modificari în sensul eliminarii acestei inegalitati,luand în considerare ca actuala grila de salarizare a judecatorilor şi procurorilor este intemeiata pe vechea reglementare abrogata prin intrarea în vigoare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care au fost aduse modificari substantiale ale prevederilor referitoare la cariera judecatorilor şi procurorilor cu incidenţa asupra salarizarii,ţinând cont de faptul ca prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aduse modificari în ceea ce priveste organizarea şi functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ cu activitate permanenta,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IAbrogat.------------Cap. I a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 1 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Capitolul II Salarizarea------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 4^1 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Articolul 10------------Alin. (1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Alin. (2) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Alin. (3) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Alin. (4) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Alin. (5) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Alin. (6) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Alin. (7) al art. 10 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (8) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Consiliului Superior al Magistraturii, dacă nu au domiciliul în municipiul Bucureşti, beneficiază de drepturile prevăzute la art. 13, precum şi de prevederile art. 22 sau, după caz, ale art. 23.--------------Alin. (8) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 100 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 8 octombrie 2007. Articolul 11------------Alin. (1) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Alin. (2) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Alin. (3) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (4) Ofiterii şi agentii de politie judiciara, precum şi specialistii din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie şi al Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism beneficiaza în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 13.------------Alin. (5) al art. 11 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. Capitolul III Drepturile acordate în cazul delegării şi detaşării Articolul 12 (1) Pe perioada delegării şi a detaşării, judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti beneficiaza de toate drepturile prevăzute de lege pentru functia în care sunt delegaţi sau detasati. Dacă indemnizatia şi celelalte drepturi salariale prevăzute pentru functia în care sunt delegaţi sau detasati sunt mai mici, acestia îşi păstrează indemnizatia de încadrare bruta lunara şi celelalte drepturi banesti. (2) Drepturile care se acordă pe timpul detaşării se suporta de institutia în care persoana în cauza îşi desfăşoară activitatea. Articolul 13 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, care sunt detasati sau delegaţi în alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza, pe toata durata delegării sau detaşării, de urmatoarele drepturi: a) diurna în cuantum de 2% din indemnizatia de încadrare bruta lunara, dar nu mai puţin decat cuantumul prevăzut pentru personalul din unitatile bugetare; b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv. În situaţia în care nu beneficiaza de cazare în aceste condiţii, au dreptul la o sumă egala cu 0,5% din indemnizatia de încadrare bruta lunara pentru fiecare noapte, pe toata durata delegării sau detaşării în alta localitate; c) decontarea, în limita a 4 calatorii dus-intors, pe luna, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferata clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situaţia în care deplasarea se face cu autoturismul. Decontarea transportului nu se acordă în cazul în care deplasarea se face cu autoturismul ce aparţine institutiei.-----------Alin. (2) al art. 13 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (3) Prevederile alin. (1) se completeaza, după caz, cu reglementarile aplicabile personalului din instituţiile publice.-----------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. Articolul 14 (1) Judecatorii, procurorii şi personalul asimilat acestora, detasati în functii de conducere din Administratia Naţionala a Penitenciarelor, beneficiaza, pe durata detaşării, pe lângă indemnizatia de încadrare bruta lunara a functiei de execuţie corespunzătoare nivelului instanţei sau al parchetului şi vechimii pe care o au la data detaşării, şi de indemnizatia de conducere prevăzută de lege pentru functia de conducere pe care sunt detasati, precum şi de drepturile prevăzute în legile speciale. (2) Judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum şi alte categorii de personal salarizate potrivit prezentei ordonante de urgenta, delegate sau detasate în sistemul penitenciar, beneficiaza pe durata delegării sau detaşării şi de drepturile prevăzute de legile speciale pentru activitatea desfăşurată efectiv în penitenciar.-----------Alin. (2) al art. 14 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. Articolul 15 (1) Judecatorii, procurorii şi personalul asimilat acestora, numiti temporar intr-o functie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseste din institutie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiaza de salariu sau indemnizatie pe perioada respectiva, au dreptul la indemnizatia de încadrare bruta lunara corespunzătoare functiei pe care o preiau.------------Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Capitolul IV Salarizarea şi alte drepturi ale asistentilor judiciari------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Articolul 17În cazul în care asistenţii judiciari sunt delegaţi sau detasati la instante care au sediul în alte localităţi decat cele în care îşi au domiciliul, acestia beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi de diurna, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare. Capitolul V Alte drepturi ale judecatorilor, ale procurorilor şi ale celuilalt personal------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 3 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 3 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Articolul 22Judecatorii, procurorii şi personalul asimilat acestora, precum şi magistratii-asistenti au dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu dacă, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, acestia, sotul/sotia sau copiii aflati în întreţinerea lor nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori nu li s-a atribuit locuinta de către autorităţile administraţiei publice locale. Articolul 23 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, cărora nu li s-a acordat locuinta de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condiţiile art. 22, la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere incheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impoziteaza. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este incheiat cu rude de gradul I sau II. În situaţii excepţionale, determinate de inexistenta unui fond locativ adecvat în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinta situata în alta localitate din circumscripţia aceluiasi tribunal.-----------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (2) Plafonul în limita căruia se poate deconta chiria în condiţiile alin. (1) se stabileşte anual, pe localităţi, potrivit limitei bugetului alocat în acest scop în legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justiţiei, al preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.-------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 15 aprilie 2008. (3) Au dreptul la locuinta de serviciu potrivit art. 22 sau, după caz, la compensarea chiriei în condiţiile alin. (1) şi (2) şi cei delegaţi, detasati sau transferati în alta localitate decat cea de domiciliu, dacă ei, sotul/sotia sau copiii aflati în întreţinerea lor nu au în proprietate o locuinta în localitatea în care sunt delegaţi, detasati sau transferati. În acest caz, personalul delegat sau detasat nu mai beneficiaza de dreptul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b). (4) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori cărora nu li s-a acordat locuinta de serviciu în condiţiile art. 22 sau compensarea chiriei în condiţiile alin. (1), în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde se afla sediul unităţii. În situaţia în care deplasarea se face cu autoturismul, acestia beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv. (5) Locuintele de serviciu nu pot fi vandute judecatorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora şi nici altor categorii de personal din sistemul justiţiei. (6) Dacă judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, inclusiv sotul/sotia acestora sau copiii aflati în întreţinerea lor, au înstrăinat o locuinta proprietate personala după data numirii în functie în localitatea în care solicită drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) şi la art. 22, nu mai beneficiaza de aceste drepturi. (7) În cazul pensionarii, titularul contractului de închiriere şi sotul ori sotia acestuia îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vietii. Articolul 24Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, precum şi familiile acestora beneficiaza, ca măsura de protecţie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, după caz, cu privire la folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor şi a altor amenajari recreative şi sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justiţiei şi, respectiv, a Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie. Articolul 24^1Abrogat.-----------Art. 24^1 a fost abrogat de lit. o) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. Articolul 25 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, în activitate sau pensionari, beneficiaza în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectarii dispoziţiilor legale privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sănătate.-----------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (2) Condiţiile de acordare gratuita a asistentei medicale, medicamentelor şi protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Aceste drepturi nu au caracter salarial şi nu se impoziteaza. Articolul 26 (1) Absolventii, la incadrarea ca judecatori, procurori sau personal asimilat acestora, imediat după terminarea studiilor superioare juridice sau, după caz, a Institutului Naţional al Magistraturii, în unităţi din alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara corespunzătoare functiei în care sunt incadrati. (2) În cazul în care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia va fi egala cu doua indemnizatii de încadrare brute lunare. (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, după caz, se poate aproba acordarea indemnizatiei prevăzute la alin. (2) şi în cazul încadrării în localităţi în care atragerea juristilor se face cu dificultate. (4) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizatiilor prevăzute la alin. (1)-(3) este obligat să îşi exercite functia în care a fost numit în unitate pentru o perioadă de cel puţin 2 ani. În cazul nerespectarii acestei obligaţii, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie.-----------Art. 26 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. Articolul 27 (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, fiind incadrati în gradul I sau II de invaliditate, în urma savarsirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penala, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditatii o pensie egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii şi vor beneficia o singură dată de o compensatie egala cu de cinci ori aceeasi indemnizatie bruta. (2) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă, în condiţiile alin. (1), fiind incadrabili în gradul III de invaliditate, şi care nu îşi mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel puţin jumătate din indemnizatia de încadrare bruta avuta în ultima luna de activitate, de o compensatie egala cu de trei ori aceeasi indemnizatie bruta, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul pe care îl pot primi dintr-o alta activitate desfăşurată.(2^1) Dacă pierderea totala sau parţială a capacităţii de muncă a survenit din alte cauze decat cele prevăzute la alin. (1) şi (2), neimputabile salariatului, persoanele din categoriile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vor beneficia pe perioada invaliditatii, la cerere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de o pensie egala cu 80% din indemnizatia de încadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii. La data indeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu.-----------Alin. (2^1) al art. 27 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. (3) Urmasii celor decedati în condiţiile prevăzute la alin. (1): sotul supravietuitor/sotia supravietuitoare, copiii minori şi copiii majori aflati la studii până la implinirea varstei de 26 de ani beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc condiţiile prevăzute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o sumă unica egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara pe care a avut-o persoană respectiva la data decesului, plătită de angajator. (4) Partea din pensia de invaliditate prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă, care depăşeşte nivelul pensiei de invaliditate din sistemul public al asigurarilor sociale, se suporta din bugetul de stat. Articolul 28În caz de deces al judecatorului, procurorului, personalului asimilat acestora şi magistratului-asistent, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizatiei de încadrare brute din ultima luna de activitate a celui decedat.-----------Art. 28 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. Articolul 29 (1) Pentru acordarea de ajutoare, recompense şi contribuţii la acţiuni umanitare se constituie Fondul presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, al procurorului sef al Directiei Naţionale Anticoruptie şi al ministrului justiţiei, cu incadrarea în creditele bugetare aprobate. (2) Pentru primirea delegatiilor straine şi a invitatilor din tara şi din strainatate se constituie Fondul de protocol al Consiliului Superior al Magistraturii, al Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie şi al Directiei Naţionale Anticoruptie, cu incadrarea în creditele bugetare aprobate. (3) Baremurile de cheltuieli pentru actiunile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului institutiei. Articolul 30 (1) Judecatorii, procurorii şi personalul asimilat acestora, trimisi în strainatate pentru acţiuni în interesul serviciului, au drepturile şi oblibaţiile stabilite prin regulamentul aprobat, după caz, de ministrul justiţiei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, cu excepţia situaţiilor în care prin lege speciala se prevede altfel, cu respectarea dispoziţiilor în vigoare referitoare la drepturile şi oblibaţiile personalului trimis în strainatate. (2) Cheltuielile de deplasare în strainatate - diurna în valută, cheltuieli de transport şi cazare - se aproba de conducatorul institutiei şi se acordă potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat. Articolul 30^1 (1) Judecatorii, procurorii şi personalul de specialitate juridica, membri ai unor comisii de examinare, de solutionare a contestatiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se face luandu-se în considerare indemnizatia de încadrare lunara bruta a functiei în care este incadrat cel în cauza. (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se impoziteaza separat. (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care se deplaseaza în alta localitate decat cea în care îşi au locul de muncă, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport şi cazare, potrivit legii.-----------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007. Articolul 31Parcul auto, consumul de carburanti şi modul de utilizare a parcului auto din dotarea instanţelor judecătorești, a parchetelor, a unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei şi a Consiliului Superior al Magistraturii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, cu excepţia situaţiilor în care prin lege speciala se prevede altfel. Articolul 31^1------------Alin. (1) al art. 31^1 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare.-------------Art. 31^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 15 aprilie 2008. Articolul 32Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti beneficiaza şi de drepturile stabilite în mod expres pentru acestia prin alte acte normative speciale. Capitolul VI Dispozitiile tranzitorii şi finale Articolul 33Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistratii-asistenti, aflati în activitate la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se considera ca indeplinesc condiţiile legale pentru functia în care sunt incadrati. Articolul 34Statele de personal şi statele de functii se intocmesc în limita numarului de posturi legal aprobat.-----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Articolul 37Coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexa se aplică în mod corespunzător altor categorii de personal care au fost salarizate în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 38Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexa se majoreaza cu 4% începând cu data de 1 aprilie 2006 şi cu 5% începând cu data de 1 septembrie 2006 faţă de nivelul din luna august 2006*).-----------------ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2008 a fost abrogată de pct. 19 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Articolul 39Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexele nr. 2, 4 şi 5 la Legea nr. 50/1996*) privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majorarile şi indexarile ulterioare, se majoreaza cu 4% începând cu data de 1 aprilie 2006, faţă de nivelul din luna martie 2006, şi cu 5% începând cu data de 1 septembrie 2006, faţă de nivelul din luna august 2006.-----------Art. 39 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007.-----------*) LEGEA nr. 50 din 21 iunie 1996, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 18 noiembrie 1999 a fost abrogată de lit. a) a art. 30 din ORDONANŢA nr. 8 din 24 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 31 ianuarie 2007. Articolul 40Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se aplică începând cu luna aprilie 2006. Articolul 41La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) prevederile referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale judecatorilor Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie şi ale magistratilor-asistenti, cuprinse în Legea nr. 56/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecatorilor Curtii Supreme de Justiţie, ale magistratilor-asistenti şi ale celorlalte categorii de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare; c) dispozitiile privind salarizarea presedintelui, vicepresedintelui, presedintilor de sectii şi judecatorilor Inaltei Curti de Casatie şi Justiţie, cuprinse în Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare; d) art. 56 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005; e) art. 28 alin. (1)-(5), (7) şi (9) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Naţionala Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 24 alin. (1), (3)-(5), (7) şi (8) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; f) orice alte dispozitii contrare.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din LEGEA nr. 45 din 6 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007 prevede:"Art. II (1) Procurorii din cadrul Directiei Naţionale Anticoruptie beneficiaza de toate drepturile stabilite de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, astfel cum a fost aprobata cu modificari şi completari prin prezenta lege, de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Naţionala Anticoruptie, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturi stabilite expres pentru acestia prin alte acte normative. (2) Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism beneficiaza de toate drepturile stabilite de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 27/2006, astfel cum a fost aprobata cu modificari şi completari prin prezenta lege, de Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizata şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturi stabilite expres pentru acestia prin alte acte normative."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Catalin Doica,secretar de statBucureşti, 29 martie 2006.Nr. 27.------------Anexa a fost abrogată de pct. 7 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.--------------

Noutăți

 • LEGE nr. 215 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare
 • LEGE nr. 250 din 19 iulie 2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
 • LEGE nr. 18 din 12 februarie 1948 pentru modificarea codului de procedura civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 180 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 455 din 6 decembrie 2006 pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din România
 • LEGE nr. 241 din 23 aprilie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Nicolae Titulescu" din Bucureşti
 • LEGE nr. 389 din 21 iunie 1943 (*republicată*) pentru extinderea legislaţiei civile şi comerciale a Vechiului Regat în România de peste Carpaţi*)
 • LEGE nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicat privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 31 martie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative
 • LEGEA nr. 202 din 9 noiembrie 1998(*republicată*) privind organizarea Monitorului Oficial al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 125 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 14 din 9 ianuarie 2003 partidelor politice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 25 februarie 2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI
 • LEGE nr. 307 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 463 din 9 iulie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2002 pentru modificarea termenului de depunere a declaraţiilor de venit pe anul 2001
 • LEGE nr. 136 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Dimitrie Cantemir" din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
 • LEGE nr. 193 din 28 octombrie 2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGEA nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 5 mai 2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului
 • LEGE nr. 156 din 29 iunie 2017 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • LEGE nr. 384 din 31 decembrie 2007 pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la aceasta, semnate la San Marino la 23 mai 2007
 • LEGE nr. 273 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 175/2015 privind ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 10 decembrie 2013, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010
 • LEGE nr. 474 din 12 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
 • LEGE nr. 330 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 292 din 14 noiembrie 2008 pentru ratificarea Protocolului privind amendamentele la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, având în vedere noul statut al Republicii Bulgaria şi al României, care au aderat la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, semnat la Astana la 13 decembrie 2007
 • LEGE nr. 520 din 9 decembrie 2003 pentru modificarea art. 58 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 535 din 9 octombrie 2001 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • LEGE nr. 251 din 30 iunie 2009 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 182 din 20 decembrie 2001 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
 • LEGE nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 6 din 15 februarie 1999 privind finanţarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
 • LEGE nr. 389 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 59 din 22 martie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 16 iunie 2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2008 privind înfiinţarea activităţii de derulare şi gestionare a proiectelor de înfrăţire instituţională finanţate de Uniunea Europeană, pentru care România are calitate de donator de asistenţă tehnică
 • LEGE nr. 413 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federaţiei Ruse şi al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 8 noiembrie 2005
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 49 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 30 decembrie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997
 • LEGE nr. 1 din 30 martie 1988 privind perfecţionarea mecanismului economico-financiar prin îmbunătăţirea sistemului de formare a preţurilor
 • LEGE nr. 299 din 13 noiembrie 2007 (*republicată*) privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 175 din 19 noiembrie 2008 privind înlocuirea referirilor la "Grupul nr. 1" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva cu referirile la "Grupul nr. 4" din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva, în vederea executării lucrărilor de reabilitare aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 133 din 22 septembrie 2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 30 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi în unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000
 • LEGE nr. 123 din 3 iulie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 101 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor evreieşti din România, respectiv a anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021