Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 18 din 13 ianuarie 1999 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 18 ianuarie 1999 -
LEGE nr. 18 din 13 ianuarie 1999pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 18 ianuarie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se ratifica cel de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998, şi Lista de angajamente specifice a României privind serviciile financiare, anexată la prezentul protocol. Articolul 2Lista de angajamente specifice a României privind serviciile financiare, menţionată la art. 1, va înlocui, pe data intrării în vigoare a celui de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, secţiunile relative la servicii financiare ale Listei de angajamente specifice a României, anexată la acest acord, ratificat prin Legea nr. 133/1994.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU AL CINCILEA PROTOCOL, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii*)----------- Notă *) Traducere.Membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (denumita în continuare O.M.C.), ale căror liste de angajamente specifice şi liste de excepţii de la obligaţiile enunţate la art. II din Acordul general privind comerţul cu servicii, referitoare la serviciile financiare, sunt anexate la prezentul protocol (denumiţi în continuare membri implicaţi),procedând la negocieri, conform dispoziţiilor celei de-a doua Decizii privind serviciile financiare, adoptată de Consiliul pentru comerţul cu servicii la 21 iulie 1995 (S/L/9),convin următoarele dispoziţii:1. O lista de angajamente specifice şi o lista de excepţii de la obligaţiile enunţate la art. II privind serviciile financiare, anexate la prezentul protocol pentru un membru, vor înlocui, la intrarea în vigoare a prezentului protocol, pentru acest membru, secţiunile relative la serviciile financiare ale listei de angajamente specifice şi ale listei de excepţii de la obligaţiile enunţate la art. II ale acestui membru.2. Prezentul protocol va fi deschis spre acceptare, prin semnatura sau altfel, de către membrii implicaţi, până la 29 ianuarie 1999.3. Prezentul protocol va intra în vigoare în a 30-a zi care va urma datei acceptării sale de către toţi membrii implicaţi. Dacă acesta nu este acceptat până la data de 31 ianuarie 1999, membrii care l-au acceptat înainte de această dată vor putea, în cele 30 de zile care vor urma, sa adopte o decizie privind intrarea lui în vigoare. 4. Prezentul protocol va fi depus la directorul general al O.M.C. Directorul general al O.M.C. va remite în cel mai scurt timp fiecărui membru al O.M.C. o copie certificată de pe prezentul protocol şi de pe notificările de acceptare a acestui protocol, conform paragrafului 3.5. Prezentul protocol va fi înregistrat conform dispoziţiilor art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.Adoptat la Geneva la 27 februarie 1998, într-un singur exemplar, în limbile franceza, engleza şi spaniola, cele trei texte fiind egal autentice, cu excepţia dispoziţiilor contrare privind listele anexate la prezentul protocol. Anexa 1 -------la protocol------------
   
  ROMÂNIA - LISTA DE ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE
           
  Modul de furnizare:(1) Livrarea peste graniţă a serviciilor(2) Consumul în străinătate(3) Prezenţa comercială(4) Prezenţa persoanelor fizice
         
  Sectorul sau subsectorulLimitări privind accesul la piaţăLimitări privind tratamentul naţionalAngajamente adiţionale
   
  7. Servicii financiare
  Informaţii adiţionale pentru transparenţă şi clarificare:
  Normele prudenţiale normale se aplică instituţiilor financiare (de asigurări, reasigurări, bancare şi de valori mobiliare), în vederea protejării investitorilor, deponenţilor şi pentru asigurarea stabilităţii sistemului financiar. Constituirea şi activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare sunt supuse autorizării Oficiului de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare. Înfiinţarea şi activitatea băncilor sunt supuse autorizării Băncii Naţionale a României. Nu există restricţii privind stabilirea de bănci străine în România, în afară de respectarea măsurilor prudenţiale fixate de Banca Naţională a României.
  Stabilirea şi activitatea entităţilor care operează pe piaţa valorilor mobiliare (persoane fizice sau juridice, după caz) sunt supuse autorizării Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din România (C.N.V.M.).
  După stabilirea unei prezenţe comerciale, instituţiile financiare trebuie să efectueze tranzacţiile lor cu rezidenţii numai în moneda naţională a României.
             
  A.Servicii de asigurare şi reasigurare        
  a)Servicii de asigurare de viaţă (8121)(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
      (3)Constituirea societăţilor comerciale cu participare străină este permisă numai prin asocierea cu persoane juridice şi fizice române. Reprezentanţii societăţilor comerciale străine şi ai asociaţiilor asigurătorilor străini pot încheia contracte de asigurare cu persoane juridice sau fizice străine.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  b)Servicii de asigurare, altele decât cele de viaţă (8129)(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
    (3)Constituirea societăţilor comerciale şi a agenţiilor de intermediere, cu participare străină, este permisă numai prin asociere cu persoane juridice şi fizice române. Reprezentanţii societăţilor comerciale străine şi ai asociaţiilor asigurătorilor străini pot încheia contracte de asigurare numai cu persoane juridice sau fizice străine şi pentru bunurile lor.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  c)Serviciile de reasigurare şi retrocesiune (81299)(1)Nu sunt restricţii, cu excepţia faptului că reasigurarea pe piaţa internaţională este permisă numai dacă riscul reasigurat nu poate fi plasat pe piaţa internă.(1)Nu sunt restricţii.
      (2)Nu sunt restricţii, cu excepţia faptului că cedarea reasigurării pe piaţa internaţională poate fi făcută numai dacă riscul reasigurat nu poate fi plasat pe piaţa internă.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Constituirea societăţilor comerciale cu participare străină este permisă numai prin asociere cu persoane juridice şi fizice române.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  d)Servicii auxiliare de asigurare (inclusiv brokeraj şi servicii de agenturare) (8140)(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
    (3)Constituirea de societăţi comerciale şi de agenţii de intermediere, cu participare străină, este permisă numai în asociere cu persoane juridice şi fizice române. Agenţiile de intermediere nu pot încheia contracte de asigurare pentru societăţi străine de asigurare cu persoane juridice sau fizice române sau pentru bunurile lor. Reprezentanţele societăţilor străine de asigurare şi ale asociaţiilor asigurătorilor străini au dreptul să încheie numai următoarele tipuri de contracte de asigurare:(3)Nu sunt restricţii.
      a)contracte de asigurare şi reasigurare cu persoane juridice şi fizice străine sau pentru bunurile lor;    
      b)contracte de reasigurare cu societăţi de asigurare şi societăţi de asigurare- reasigurare române.    
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  B.Servicii bancare şi alte servicii financiare (exclusiv asigurări)        
  a)Acceptarea de depozite şi alte fonduri rambursabile de la public (81115-81119)(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
    (2)Deschiderea de conturi şi utilizarea resurselor valutare în afara ţării de către persoane fizice şi juridice române se fac numai cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a României.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  b)Împrumuturi de toate tipurile (8113)(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
    (2)Nu sunt restricţii.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  d)Toate serviciile de (plăţi şi transferuri monetare (81339**)(1)Permise numai printr-o bancă rezidentă.(1)Nu sunt restricţii.
      (2)Deschiderea de conturi şi utilizarea resurselor valutare în afara ţării de către persoane fizice şi juridice române se fac numai cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a României.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  e)Garanţii şi angajamente (81199**)(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
    (2)Nu sunt restricţii.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  f)Operaţiuni pe cont propriu sau pe contul clienţilor, într-o bursă, pe o piaţă fără cotaţii sau altfel, privind:        
    - valori mobiliare negociabile (81321*).(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Deschiderea de conturi şi utilizarea resurselor valutare în afara ţării de către persoane fizice şi juridice române se fac numai cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a României.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Societatea de valori mobiliare (de intermediere de valori mobiliare) trebuie să fie entitate juridică română, constituită sub formă de societate pe acţiuni, conform legii române, şi având ca obiectiv exclusiv intermedierea de valori mobiliare.(3)Nu sunt restricţii, cu următoarele excepţii:
        -tranzacţiile cu valori mobiliare pe piaţa organizată a valorilor mobiliare, efectuate de o persoană fizică sau juridică, care nu este rezidentă în România, sunt impozitate cu până la 1,5% din valoarea totală a fiecărui contract de cumpărare;
          -repatrierea capitalului investit şi a profiturilor trebuie făcută în aceeaşi valută în care s-a făcut investiţia iniţială.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  g)Participarea la emisiuni de orice tip de valori mobiliare; inclusiv garantarea sau plasarea, ca agent (fie public, fie privat) şi prestarea serviciilor legate de aceste emisiuni (81322 + 81329)(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
    (3)Societatea de valori mobiliare trebuie să fie o entitate juridică română, constituită sub formă de societate pe acţiuni, conform legii române, şi având ca obiectiv exclusiv intermedierea de valori mobiliare. Orice ofertă publică de valori mobiliare necesită, înainte de publicarea prospectului, autorizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din România.(3)Nu sunt restricţii, cu excepţia faptului că repatrierea capitalului investit şi a profiturilor trebuie făcută în aceeaşi valută în care s-a făcut investiţia iniţială.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  h)Brokeraj monetar (81339**)(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
      (2)Nu sunt restricţii.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  i)Gestiunea activelor, de exemplu: gestiunea de trezorerie sau de portofoliu, toate formele de gestiune a investiţiilor colective, gestiunea fondurilor de pensii, servicii de depozitare custodiale şi servicii fiduciare:        
  -gestiunea de portofoliu (81323*);(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
  -servicii privind fondurile închise de investiţii (81191*);(3)Nu sunt restricţii, cu următoarele excepţii:(3)Nu sunt restricţii, cu excepţia faptului că repatrierea capitalului investit şi a profiturilor trebuie făcută în aceeaşi valută în care s-a făcut investiţia iniţială.
  -servicii privind fondurile deschise de investiţii (81193*);-societăţile comerciale furnizoare ale serviciilor listate (cu excepţia PC 81193*) trebuie să se constituie ca societăţi pe acţiuni, conform legii române;  
  -servicii de custodie pentru valorile mobiliare (81319*).    
      -fondurile deschise de investiţii trebuie constituite conform legii civile române.    
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  j)Servicii de decontare şi compensare aferente activelor financiare, inclusiv valori mobiliare, produse derivate şi alte instrumente negociabile. Se aplică la:        
  -servicii de decontare şi compensare pentru valori mobiliare (81319**).(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
    (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
    (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  k)Servicii de consultanţă şi alte servicii auxiliare (8133)(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
    (2)Nu sunt restricţii.(2)Nu sunt restricţii.
    (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
    (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  l)Furnizarea şi transferul de informaţii financiare de prelucrări ale datelor financiare şi de soft corespunzător de către furnizorii altor servicii financiare.        
    Se aplică numai la:        
  -serviciile privind valorile mobiliare (8131*).(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
    (2)Nu sunt restricţii.(2)Nu sunt restricţii.
    (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
    (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
---------

Noutăți

 • LEGE nr. 278 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 8 din 24 februarie 2017 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 162 din 30 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 144 din 12 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 81 din 12 martie 2003 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/1999 pentru modificarea art. 13 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei "Delta Dunării"
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 117 din 24 octombrie 2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti
 • LEGE nr. 57 din 10 iulie 1993 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine
 • LEGE nr. 276 din 10 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 86 din 10 aprilie 2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 117 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 12 decembrie 2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro
 • LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*)
 • LEGE nr. 439 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2001 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996, precum şi pentru modificarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 269 din 7 decembrie 2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 150 din 14 octombrie 1999 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 177 din 6 decembrie 2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 23 octombrie 2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă în perioada aprilie-septembrie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 38 din 22 martie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 18 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 66 din 19 aprilie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 507 din 12 iulie 2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice
 • LEGE nr. 11 din 8 decembrie 1982 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 394/1981 privind contractările şi achiziţiile de produse agricole vegetale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 4 iunie 2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
 • LEGE nr. 162 din 7 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 117/2000 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Facilitatea pentru infrastructuri de mari dimensiuni, partea a 5-a, semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 77 din 1 iunie 1999 privind unele măsuri pentru prevenirea incapacităţii de plată
 • LEGE nr. 122 din 29 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 43 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 338/1970 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 12 martie 2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 131 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 296/2000 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 2 din 10 ianuarie 2002 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 1999 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/1998 pentru aderarea României la Protocolul de amendare a articolelor 1 a), 14(1) şi 14(3) b) ale Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la transportul rutier internaţional de mărfuri periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993
 • LEGE nr. 92 din 6 mai 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 24 din 3 martie 2004 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusa, semnat la Moscova la 4 iulie 2003
 • LEGE nr. 264 din 16 iunie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale
 • LEGE nr. 329 din 5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional
 • LEGE nr. 11 din 4 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2012 privind ratificarea Acordului de împrumut (Împrumut pentru politici de dezvoltare cu opţiune de amânare a tragerii) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 11 septembrie 2012
 • LEGE nr. 350 din 6 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la unitatea specială de poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 şi a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 30 august 2001 privind sancţionarea unor fapte săvârşite în afară teritoriului tarii de cetăţeni români sau de persoane fără cetăţenie domiciliate în România
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 ***Republicată pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
 • LEGE nr. 67 din 21 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 12 iunie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 3 din 3 februarie 1997 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Thailandei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Bucureşti la 26 iunie 1996
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 30 septembrie 2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 76 din 12 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern
 • LEGE nr. 173 din 25 iulie 1931 privitoare la scoaterea de sub administraţia P.A.R.I.D. a suprafeţei de 12 ha la "Punctul Pescariilor Statului Constanţa (Siut Ghiol)" şi la autorizarea Ministerului Agriculturii şi Domeniilor de a face schimbul acestei suprafeţe cu o suprafaţa de 13 ha, proprietatea satului Palazul-Mare, judeţul Constanţa
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 25 octombrie 2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021