Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 18 din 13 ianuarie 1999 pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 18 ianuarie 1999 -
LEGE nr. 18 din 13 ianuarie 1999pentru ratificarea celui de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 18 ianuarie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul 1Se ratifica cel de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, adoptat la Geneva la 27 februarie 1998, şi Lista de angajamente specifice a României privind serviciile financiare, anexată la prezentul protocol. Articolul 2Lista de angajamente specifice a României privind serviciile financiare, menţionată la art. 1, va înlocui, pe data intrării în vigoare a celui de-al cincilea Protocol, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii, secţiunile relative la servicii financiare ale Listei de angajamente specifice a României, anexată la acest acord, ratificat prin Legea nr. 133/1994.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,PAULA IVANESCU AL CINCILEA PROTOCOL, anexa la Acordul general privind comerţul cu servicii*)----------- Notă *) Traducere.Membrii Organizaţiei Mondiale a Comerţului (denumita în continuare O.M.C.), ale căror liste de angajamente specifice şi liste de excepţii de la obligaţiile enunţate la art. II din Acordul general privind comerţul cu servicii, referitoare la serviciile financiare, sunt anexate la prezentul protocol (denumiţi în continuare membri implicaţi),procedând la negocieri, conform dispoziţiilor celei de-a doua Decizii privind serviciile financiare, adoptată de Consiliul pentru comerţul cu servicii la 21 iulie 1995 (S/L/9),convin următoarele dispoziţii:1. O lista de angajamente specifice şi o lista de excepţii de la obligaţiile enunţate la art. II privind serviciile financiare, anexate la prezentul protocol pentru un membru, vor înlocui, la intrarea în vigoare a prezentului protocol, pentru acest membru, secţiunile relative la serviciile financiare ale listei de angajamente specifice şi ale listei de excepţii de la obligaţiile enunţate la art. II ale acestui membru.2. Prezentul protocol va fi deschis spre acceptare, prin semnatura sau altfel, de către membrii implicaţi, până la 29 ianuarie 1999.3. Prezentul protocol va intra în vigoare în a 30-a zi care va urma datei acceptării sale de către toţi membrii implicaţi. Dacă acesta nu este acceptat până la data de 31 ianuarie 1999, membrii care l-au acceptat înainte de această dată vor putea, în cele 30 de zile care vor urma, sa adopte o decizie privind intrarea lui în vigoare. 4. Prezentul protocol va fi depus la directorul general al O.M.C. Directorul general al O.M.C. va remite în cel mai scurt timp fiecărui membru al O.M.C. o copie certificată de pe prezentul protocol şi de pe notificările de acceptare a acestui protocol, conform paragrafului 3.5. Prezentul protocol va fi înregistrat conform dispoziţiilor art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.Adoptat la Geneva la 27 februarie 1998, într-un singur exemplar, în limbile franceza, engleza şi spaniola, cele trei texte fiind egal autentice, cu excepţia dispoziţiilor contrare privind listele anexate la prezentul protocol. Anexa 1 -------la protocol------------
   
  ROMÂNIA - LISTA DE ANGAJAMENTE SPECIFICE PRIVIND SERVICIILE FINANCIARE
           
  Modul de furnizare:(1) Livrarea peste graniţă a serviciilor(2) Consumul în străinătate(3) Prezenţa comercială(4) Prezenţa persoanelor fizice
         
  Sectorul sau subsectorulLimitări privind accesul la piaţăLimitări privind tratamentul naţionalAngajamente adiţionale
   
  7. Servicii financiare
  Informaţii adiţionale pentru transparenţă şi clarificare:
  Normele prudenţiale normale se aplică instituţiilor financiare (de asigurări, reasigurări, bancare şi de valori mobiliare), în vederea protejării investitorilor, deponenţilor şi pentru asigurarea stabilităţii sistemului financiar. Constituirea şi activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare sunt supuse autorizării Oficiului de Supraveghere a Activităţii de Asigurare şi Reasigurare. Înfiinţarea şi activitatea băncilor sunt supuse autorizării Băncii Naţionale a României. Nu există restricţii privind stabilirea de bănci străine în România, în afară de respectarea măsurilor prudenţiale fixate de Banca Naţională a României.
  Stabilirea şi activitatea entităţilor care operează pe piaţa valorilor mobiliare (persoane fizice sau juridice, după caz) sunt supuse autorizării Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din România (C.N.V.M.).
  După stabilirea unei prezenţe comerciale, instituţiile financiare trebuie să efectueze tranzacţiile lor cu rezidenţii numai în moneda naţională a României.
             
  A.Servicii de asigurare şi reasigurare        
  a)Servicii de asigurare de viaţă (8121)(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
      (3)Constituirea societăţilor comerciale cu participare străină este permisă numai prin asocierea cu persoane juridice şi fizice române. Reprezentanţii societăţilor comerciale străine şi ai asociaţiilor asigurătorilor străini pot încheia contracte de asigurare cu persoane juridice sau fizice străine.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  b)Servicii de asigurare, altele decât cele de viaţă (8129)(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
    (3)Constituirea societăţilor comerciale şi a agenţiilor de intermediere, cu participare străină, este permisă numai prin asociere cu persoane juridice şi fizice române. Reprezentanţii societăţilor comerciale străine şi ai asociaţiilor asigurătorilor străini pot încheia contracte de asigurare numai cu persoane juridice sau fizice străine şi pentru bunurile lor.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  c)Serviciile de reasigurare şi retrocesiune (81299)(1)Nu sunt restricţii, cu excepţia faptului că reasigurarea pe piaţa internaţională este permisă numai dacă riscul reasigurat nu poate fi plasat pe piaţa internă.(1)Nu sunt restricţii.
      (2)Nu sunt restricţii, cu excepţia faptului că cedarea reasigurării pe piaţa internaţională poate fi făcută numai dacă riscul reasigurat nu poate fi plasat pe piaţa internă.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Constituirea societăţilor comerciale cu participare străină este permisă numai prin asociere cu persoane juridice şi fizice române.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  d)Servicii auxiliare de asigurare (inclusiv brokeraj şi servicii de agenturare) (8140)(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
    (3)Constituirea de societăţi comerciale şi de agenţii de intermediere, cu participare străină, este permisă numai în asociere cu persoane juridice şi fizice române. Agenţiile de intermediere nu pot încheia contracte de asigurare pentru societăţi străine de asigurare cu persoane juridice sau fizice române sau pentru bunurile lor. Reprezentanţele societăţilor străine de asigurare şi ale asociaţiilor asigurătorilor străini au dreptul să încheie numai următoarele tipuri de contracte de asigurare:(3)Nu sunt restricţii.
      a)contracte de asigurare şi reasigurare cu persoane juridice şi fizice străine sau pentru bunurile lor;    
      b)contracte de reasigurare cu societăţi de asigurare şi societăţi de asigurare- reasigurare române.    
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  B.Servicii bancare şi alte servicii financiare (exclusiv asigurări)        
  a)Acceptarea de depozite şi alte fonduri rambursabile de la public (81115-81119)(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
    (2)Deschiderea de conturi şi utilizarea resurselor valutare în afara ţării de către persoane fizice şi juridice române se fac numai cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a României.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  b)Împrumuturi de toate tipurile (8113)(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
    (2)Nu sunt restricţii.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  d)Toate serviciile de (plăţi şi transferuri monetare (81339**)(1)Permise numai printr-o bancă rezidentă.(1)Nu sunt restricţii.
      (2)Deschiderea de conturi şi utilizarea resurselor valutare în afara ţării de către persoane fizice şi juridice române se fac numai cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a României.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  e)Garanţii şi angajamente (81199**)(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
    (2)Nu sunt restricţii.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  f)Operaţiuni pe cont propriu sau pe contul clienţilor, într-o bursă, pe o piaţă fără cotaţii sau altfel, privind:        
    - valori mobiliare negociabile (81321*).(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Deschiderea de conturi şi utilizarea resurselor valutare în afara ţării de către persoane fizice şi juridice române se fac numai cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a României.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Societatea de valori mobiliare (de intermediere de valori mobiliare) trebuie să fie entitate juridică română, constituită sub formă de societate pe acţiuni, conform legii române, şi având ca obiectiv exclusiv intermedierea de valori mobiliare.(3)Nu sunt restricţii, cu următoarele excepţii:
        -tranzacţiile cu valori mobiliare pe piaţa organizată a valorilor mobiliare, efectuate de o persoană fizică sau juridică, care nu este rezidentă în România, sunt impozitate cu până la 1,5% din valoarea totală a fiecărui contract de cumpărare;
          -repatrierea capitalului investit şi a profiturilor trebuie făcută în aceeaşi valută în care s-a făcut investiţia iniţială.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  g)Participarea la emisiuni de orice tip de valori mobiliare; inclusiv garantarea sau plasarea, ca agent (fie public, fie privat) şi prestarea serviciilor legate de aceste emisiuni (81322 + 81329)(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
    (3)Societatea de valori mobiliare trebuie să fie o entitate juridică română, constituită sub formă de societate pe acţiuni, conform legii române, şi având ca obiectiv exclusiv intermedierea de valori mobiliare. Orice ofertă publică de valori mobiliare necesită, înainte de publicarea prospectului, autorizarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din România.(3)Nu sunt restricţii, cu excepţia faptului că repatrierea capitalului investit şi a profiturilor trebuie făcută în aceeaşi valută în care s-a făcut investiţia iniţială.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  h)Brokeraj monetar (81339**)(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
      (2)Nu sunt restricţii.(2)Nu sunt restricţii.
      (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  i)Gestiunea activelor, de exemplu: gestiunea de trezorerie sau de portofoliu, toate formele de gestiune a investiţiilor colective, gestiunea fondurilor de pensii, servicii de depozitare custodiale şi servicii fiduciare:        
  -gestiunea de portofoliu (81323*);(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
  -servicii privind fondurile închise de investiţii (81191*);(3)Nu sunt restricţii, cu următoarele excepţii:(3)Nu sunt restricţii, cu excepţia faptului că repatrierea capitalului investit şi a profiturilor trebuie făcută în aceeaşi valută în care s-a făcut investiţia iniţială.
  -servicii privind fondurile deschise de investiţii (81193*);-societăţile comerciale furnizoare ale serviciilor listate (cu excepţia PC 81193*) trebuie să se constituie ca societăţi pe acţiuni, conform legii române;  
  -servicii de custodie pentru valorile mobiliare (81319*).    
      -fondurile deschise de investiţii trebuie constituite conform legii civile române.    
      (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  j)Servicii de decontare şi compensare aferente activelor financiare, inclusiv valori mobiliare, produse derivate şi alte instrumente negociabile. Se aplică la:        
  -servicii de decontare şi compensare pentru valori mobiliare (81319**).(1)Neconsolidat.(1)Neconsolidat.
    (2)Neconsolidat.(2)Neconsolidat.
    (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
    (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  k)Servicii de consultanţă şi alte servicii auxiliare (8133)(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
    (2)Nu sunt restricţii.(2)Nu sunt restricţii.
    (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
    (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
  l)Furnizarea şi transferul de informaţii financiare de prelucrări ale datelor financiare şi de soft corespunzător de către furnizorii altor servicii financiare.        
    Se aplică numai la:        
  -serviciile privind valorile mobiliare (8131*).(1)Nu sunt restricţii.(1)Nu sunt restricţii.
    (2)Nu sunt restricţii.(2)Nu sunt restricţii.
    (3)Nu sunt restricţii.(3)Nu sunt restricţii.
    (4)Neconsolidat, cu excepţia celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.(4)Nu sunt restricţii, în afara celor indicate în secţiunea privind măsurile orizontale.
---------

Noutăți

 • LEGE nr. 104 din 3 mai 2005 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind dezvoltarea proiectelor cu "implementare în comun" pe baza art. 6 al Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2004
 • LEGE nr. 192 din 17 noiembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea graului din recolta anului 1997, necesar consumului intern
 • LEGE nr. 155 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 191/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor pentru situaţii de urgenţă
 • CODUL PENAL din 21 iunie 1968 (*republicat*)
 • LEGE nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
 • LEGE nr. 7 din 7 ianuarie 2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 26 octombrie 2011 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara ca operator medical al unui elicopter aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi aprobarea modului de operare, funcţionare şi finanţare a asistenţei de urgenţă acordate cu acest elicopter
 • LEGE nr. 42 din 11 aprilie 2014 privind acceptarea Codului de siguranţă din 2008 pentru nave cu destinaţie specială, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.266(84) a Comitetului de siguranţă maritimă la Londra la 13 mai 2008
 • LEGE nr. 184 din 9 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/1998 privind modificarea accizelor la produsele petroliere
 • LEGE nr. 124 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1994 privind organizarea şi funcţionarea Preşedinţiei României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 563 din 22 decembrie 2003 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2003 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
 • LEGE nr. 241 din 15 iulie 2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 • LEGE nr. 62 din 10 mai 2011 (*republicată*) dialogului social nr. 62/2011*)
 • LEGE nr. 537 din 25 noiembrie 2004 pentru ratificarea Tratatului privind dreptul brevetelor, adoptat la Geneva la 1 iunie 2000
 • LEGE nr. 135 din 3 aprilie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 110/2000 pentru aderarea României la Convenţia internaţionala privind salvarea, adoptată la Londra la 28 aprilie 1989
 • LEGE nr. 373 din 19 septembrie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi al apei uzate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, România", semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2002 şi la Bucureşti la 31 martie 2003
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 42 din 13 iunie 1991 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
 • LEGE nr. 60 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 347 din 14 iulie 2004 (*republicată*) muntelui
 • LEGE nr. 26 din 5 martie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/2000 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor importuri de bunuri şi servicii contractate în anul 1999, destinate înzestrării Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii
 • LEGE nr. 104 din 26 martie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 110/2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "Oltchim" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 397 din 27 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2005
 • LEGE nr. 204 din 4 decembrie 1997 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere - Programul de cooperare a Olandei cu România, 1997, semnat la Bucureşti la 25 februarie 1997
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 58 din 19 aprilie 2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 30 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 4 iunie 2008 privind actualizarea participaţiei la capitalul social deţinute de Societatea Comercială "Fondul Proprietatea" - S.A. la Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 59 din 26 mai 2000 privind Statutul personalului silvic
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 128 din 9 decembrie 2004 pentru modificarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă-iarnă, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
 • LEGE nr. 132 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 8 din 1 martie 2011 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2009 pentru modificarea Codului de procedură civilă
 • LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare
 • LEGE nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 172 din 19 octombrie 2000 pentru completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă
 • LEGE nr. 136 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • LEGE nr. 360 din 27 decembrie 2018 privind modificarea art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 290 din 15 mai 2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Siseşti"
 • LEGE nr. 5 din 8 martie 1993 privind ratificarea Acordului dintre România şi Statul Kuwait pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi capital, semnat la Kuwait-City la 25 iulie 1992
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • LEGE nr. 88 din 22 iulie 1992 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul penal şi din Codul de procedură penală
 • LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcţiilor publice vacante din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 496 din 4 octombrie 2001 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind rezolvarea problemelor restante la conturile instituite în baza acordurilor interguvernamentale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 244 din 28 noiembrie 2000 privind siguranţa barajelor
 • LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind regimul deşeurilor*)
 • LEGE nr. 421 din 20 octombrie 2003 pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de Planificare pentru Situaţii de Urgenţă Civil-Militare în Sud-Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 24 noiembrie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 151/1999 privind stingerea unor obligaţii bugetare
 • LEGE nr. 201 din 22 mai 2006 privind sprijinul acordat investitorilor pentru construirea căminelor studenţeşti private
 • LEGE nr. 292 din 15 mai 2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021