Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 25 din 18 aprilie 2007 (*actualizată*)privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului(actualizată până la data de 11 februarie 2009*)

---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 270 din 23 aprilie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 11 februarie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007; LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009.Pentru a continua procesul de modernizare a administraţiei publice, în acest moment se impune luarea în considerare a unor măsuri adecvate de reorganizare a aparatului de lucru al Guvernului, pentru ca acesta să se constituie într-un aparat administrativ performant şi competitiv în raport cu structurile din tarile membre ale Uniunii Europene.Ţinând seama de faptul ca neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţa de urgenţă, ar conduce la dificultati în ceea ce priveste o functionare optima, la cel mai înalt nivel, a aparatului de lucru al Guvernului, situaţie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 1*) (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcţionează urmatoarele structuri: a) Cancelaria Primului-Ministru, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea primului-ministru, condusa de seful cancelariei, cu rang de ministru, ajutat de un secretar de stat; seful Cancelariei Primului-Ministru are calitatea de ordonator principal de credite; b) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei Primului-Ministru;------------Litera b) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. c) Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terţiar de credite, ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat;------------Litera c) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. d) Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru, care nu are calitatea de ordonator de credite; viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai mulţi consilieri de stat şi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului;------------Litera d) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009.d^1) Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea viceprim-ministrului, condusă de un secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi subsecretari de stat, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;------------Litera d^1) a alin. (1) al art. 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. e) Departamentul pentru Afaceri Europene, structura cu personalitate juridica, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat; f) Corpul de control al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi condusă de un secretar de stat;------------Litera f) a alin. (1) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. g) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structura fără personalitate juridica, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusa de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, şi finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; h) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridica, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilati ai acestora, a caror înfiinţare şi/sau functionare se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Normele privind funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru şi a aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestora, se stabilesc prin decizie a primului-ministru; normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestuia, se stabilesc la propunerea viceprim-ministrului.------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. (3) Normele privind functionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi g), inclusiv atribuţiile acestora, se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:A se vedea art. VII şi VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. Articolul 2*) (1) Primul-ministru coordonează, prin Cancelaria Primului-Ministru:------------Litera a) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. b) Agentia Naţionala pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului; preşedintele agentiei are calitatea de ordonator principal de credite; c) Inspectoratul de Stat în Constructii, institutie publică, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; inspectorul general de stat are calitate asimilata celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce priveste actele de gestiune; d) Agentia Română pentru Investitii Straine, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru; e) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, institutie de specialitate a administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este ordonator principal de credite pentru fondurile care se aloca potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuţi în anexa la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizarii în Industrie; f) Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala, institutie publică autonoma, cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii; g) Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat; preşedintele oficiului are calitatea de ordonator principal de credite;------------Litera h) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. i) Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, institutie publică de interes naţional, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii; j) Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru;------------Litera k) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. l) Agentia Naţionala Anti-doping, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (2) Viceprim-ministrul coordonează: a) Departamentul pentru Afaceri Europene; b) Departamentul pentru Lupta Antifraudă; c) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; d) Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii; e) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor.------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 5 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:A se vedea art. VII şi VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. Articolul 3 (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului este de 854, inclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008. (2) Structura organizatorica, statul de functii şi numărul maxim de posturi ale fiecarei structuri din aparatul de lucru al Guvernului se aproba prin decizie a primului-ministru, cu incadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului. Articolul 4 (1) Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei, institutie publică cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii, preia atribuţiile, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi oblibaţiile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, care se desfiinteaza. (2) Conducerea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei este asigurata de un presedinte, ajutat de unul sau mai mulţi vicepresedinti, numiti şi revocati prin decizie a primului-ministru. Articolul 5 (1) Autoritatea Naţionala pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii, preia atribuţiile specifice în domeniul radiocomunicatiilor, comunicatiilor audiovizuale, echipamentelor radio şi echipamentelor terminale de comunicatii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, exercitate de Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, care se desfiinteaza. (2) Autoritatea Naţionala pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei preia, pe bază de protocol de predare-preluare, bugetul, sursele de finanţare, personalul, drepturile şi oblibaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei. (3) Atribuţiile specifice în domeniul operarii la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale, ce furnizeaza servicii publice destinate guvernarii prin mijloace electronice, ale fostului Inspectorat General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei se preiau de Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei şi se exercită prin Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale, care se infiinteaza ca institutie publică cu personalitate juridica în subordinea Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, finanţată integral din venituri proprii.-------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007. (5) Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale preia, conform protocolului de predare-preluare incheiat cu Autoritatea Naţionala pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, imobilul situat în municipiul Bucureşti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2, o cota din disponibilitatile bugetare existente şi din veniturile ce urmeaza a se incasa în semestrul I 2007, precum şi sursele de finanţare, personalul, drepturile şi oblibaţiile fostului Inspectorat General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei, aferente atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la alin. (3) şi altor domenii conexe.-------------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 73 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 29 iunie 2007. Articolul 6 (1) Se infiinteaza Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin preluarea activităţii Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, structura fără personalitate juridica din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, care se desfiinteaza. (2) Organizarea şi functionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai mulţi vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru. (4) Autoritatea Naţionala pentru Restituirea Proprietăţilor, infiintata potrivit alin. (1), va avea un numar de 177 de posturi, din care 147 de posturi vor fi preluate din cadrul Cancelariei Primului-Ministru prin protocol, inclusiv demnitarii şi personalul aferent acestora, precum şi toate drepturile şi oblibaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile, aferente activităţii fostei Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, şi 30 de posturi prin redistribuire din numărul de posturi aprobat Ministerului Economiei şi Finanţelor.---------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007. (5) Protocolul de predare-preluare va cuprinde prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structura de personal preluata, precum şi drepturile şi oblibaţiile prevăzute la alin. (4).(5^1) Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor pe anul 2007 şi în anexele la acesta.---------Alin. (5^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007.(5^2) Protocolul de predare-preluare de posturi, inclusiv demnitarii şi personalul aferent acestora, precum şi toate drepturile şi oblibaţiile, inclusiv bunurile mobile şi imobile aferente activităţii fostei Autorităţi Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, prevăzut la alin. (4) şi (5), va fi incheiat după ce se vor înfiinţa efectiv departamentele tehnico-administrative aferente Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.----------Alin. (5^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007. (6) Personalul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, infiintata potrivit alin. (1), îşi menţine nivelul salarizarii prevăzut prin actele normative în vigoare. (7) Prin decizie, vicepresedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998 şi a Legii nr. 290/2003, dispune plata despăgubirilor acordate în conformitate cu aceste legi, stabilite prin hotărâri ale comisiilor judetene, respectiv ale comisiei municipiului Bucureşti. Hotărârile emise de comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, care nu intrunesc condiţiile cerute de lege, vor fi invalidate, prin decizie motivata a vicepresedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, şi transmise comisiilor judetene, respectiv comisiei municipiului Bucureşti, în vederea emiterii unor noi hotărâri. Deciziile de plată prin care se modifica hotărârile initiale, deciziile de invalidare şi cele prin care se solutioneaza contestaţiile se comunică beneficiarilor şi pot fi atacate în termen de 30 de zile la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza caruia domiciliaza solicitantul. În baza deciziei de plată sau a hotărârii judecătorești definitive, Directia economica din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor efectueaza plata compensatiilor banesti. (8) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, şi ale Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizeaza Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, în vederea aplicarii acestor legi. (9) Comisia Centrala pentru Stabilirea Despăgubirilor, constituita prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor. (10) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, precum şi Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor aparţinând minoritatilor naţionale din România, constituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2002, cu modificările ulterioare, funcţionează în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor. Articolul 7Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, institutie publică cu personalitate juridica, finanţată integral din venituri proprii, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 8 (1) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului. (2) Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat are calitatea de ordonator principal de credite. Articolul 9 (1) Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Administratia Naţionala a Rezervelor de Stat este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 10 (1) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. Articolul 11 (1) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea Cancelariei Primului-Ministru în coordonarea secretarului general al Guvernului. (2) Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor este finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (3) Bugetul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat pentru anul 2007, se preia de Secretariatul General al Guvernului de la Ministerul Apararii, cu reintregirea, de către Cancelaria Primului-Ministru, a creditelor alocate în vederea sustinerii activităţii oficiului pentru perioada ianuarie-aprilie 2007. Articolul 12 (1) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor funcţionează în continuare ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (2) Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor este finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, conform legii. Articolul 13Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, finanţat integral din venituri proprii, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primuluiministru în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale. Articolul 14 (1) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice, institutie publică cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea secretarului general al Guvernului. (2) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achizitiilor Publice este finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Articolul 15Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional de Solutionare a Contestatiilor se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Articolul 16 (1) Unitatea de management a proiectului pentru implementarea şi monitorizarea programului convenit cu Banca Internationala pentru Reconstructie şi Dezvoltare - UMP-PAL, structura în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, infiintata prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2003 pentru înfiinţarea Unităţii de management a proiectului privind reforma administraţiei publice, îşi inceteaza activitatea. (2) Departamentul de implementare programe şi ajustare structurala, structura în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, îşi inceteaza activitatea, atribuţiile şi personalul acestuia urmand a fi preluate, prin redistribuire, de alte structuri din cadrul Cancelariei Primului-Ministru şi al Departamentului de control al Guvernului, pe baza deciziei primului-ministru. (3) Departamentul pentru Lupta Antifrauda - DLAF funcţionează în structura Cancelariei Primului-Ministru. Articolul 17 (1) Redactia Publicatiilor pentru Strainatate, institutie publică cu personalitate juridica, trece din subordinea Cancelariei Primului-Ministru în subordinea Ministerului Afacerilor Externe. (2) Redactia Publicatiilor pentru Strainatate este finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. Articolul 18 (1) Agentia Nucleara, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului şi coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în subordinea Ministerului Economiei şi Finanţelor. (2) Agentia Nucleara este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor. Articolul 19 (1) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, în coordonarea ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comert, turism şi profesii liberale. (2) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor este finanţată din venituri proprii şi subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comert, Turism şi Profesii Liberale.------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 6 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. Articolul 21Departamentul pentru Dialog Social, structura fără personalitate juridica în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru. Articolul 22 (1) Agentia pentru Strategii Guvernamentale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, trece din coordonarea secretarului general al Guvernului în coordonarea sefului Cancelariei Primului-Ministru. (2) Agentia pentru Strategii Guvernamentale este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. Articolul 23 (1) Oficiul Român pentru Adopţii, Institutul Naţional de Statistică şi Agenţia Naţională pentru Romi, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului.--------------Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008. (2) Finantarea activităţii organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute la alin. (1), se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, şi din alte surse, conform legii. Articolul 24Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile preia de la Departamentul pentru Afaceri Europene activităţile, posturile şi personalul aferente coordonarii procesului de elaborare, adoptare şi de urmărire a implementarii Strategiei de dezvoltare durabila. Articolul 25--------------Alin. (1) al art. 25 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 115 din 24 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 29 septembrie 2008 prevede:"Art. III (1) Compartimentul specializat din cadrul Secretariatului General al Guvernului, care asigură administrarea sistemului informatic al instituţiilor şi structurilor care funcţionează în sediul Guvernului, precum şi al altor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, trece în structura Cancelariei Primului-Ministru. (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Cancelaria Primului-Ministru va prelua din cadrul Secretariatului General al Guvernului, pe bază de protocol, posturile, personalul, dotările şi creditele bugetare aferente activităţii prevăzute la alin. (1). (3) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în bugetele Cancelariei Primului-Ministru şi Secretariatului General al Guvernului şi în anexele la acestea, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocolului de predare-preluare." (2) Activitatea de relatii cu publicul din cadrul Cancelariei Primului-Ministru trece la Secretariatul General al Guvernului. Articolul 26Personalul instituţiilor publice înfiinţate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se preia de la instituţiile ale caror structuri sau activităţi sunt preluate, respectiv de la instituţiile care se desfiinteaza sau care îşi inceteaza activitatea, şi îşi menţine nivelul salarizarii prevăzut prin actele normative în vigoare. Articolul 27 (1) În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative pentru reglementarea masurilor privind înfiinţarea, reorganizarea, organizarea şi functionarea lor, după caz, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care preiau institutii şi autorităţi publice în subordine sau în coordonare vor prelua şi atribuţiile specifice ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice în subordinea sau în coordonarea cărora s-au aflat entitatile preluate până la data intrarii în vigore a prezentei ordonante de urgenta. (3) Unitatile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor desfiinţate, care îşi inceteaza activitatea sau ale caror structuri ori activităţi au fost preluate potrivit prezentei ordonante de urgenta, trec, în mod corespunzător, în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea instituţiilor nou-înfiinţate. (4) Autorităţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice nou-înfiinţate sau care preiau activităţi de la alte institutii publice ori structuri vor prelua, în mod corespunzător, toate drepturile şi oblibaţiile institutiei desfiinţate sau care îşi inceteaza activitatea ori ale structurii sau activităţii din domeniile preluate, inclusiv personalul şi bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2/2001 pentru aprobarea structurii şi continutului protocolului de predare-primire întocmit de membrii Guvernului şi de conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice la expirarea mandatului. Articolul 28 (1) Se autorizeaza Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetele sumelor alocate din credite externe, fonduri externe nerambursabile şi pentru activităţi finantate integral din venituri proprii, pe anul 2007, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite şi în anexele la acestea, corespunzător prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare. (2) Protocoalele de predare-preluare se incheie în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi cuprind prevederile bugetare, execuţia bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii prevăzute la art. 27. (3) Până la introducerea modificarilor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea acestora se asigura din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (4) Deschiderea creditelor bugetare se efectueaza din bugetele ordonatorilor principali de credite existenti înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta şi se aproba de ordonatorii principali de credite ai instituţiilor publice înfiinţate, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta. (5) Efectuarea modificarilor în execuţia bugetului de stat, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, se face de către ordonatorii principali de credite, pe baza precizarilor aprobate prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. Articolul 29Ordonatorilor de credite bugetare ai autorităţilor şi instituţiilor publice din subordinea Guvernului, finantate prin bugetul altor institutii sau autorităţi publice din subordinea Guvernului, le revin toate oblibaţiile prevăzute de reglementarile în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare. Articolul 30 (1) Actele normative în care sunt prevăzute organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice care se desfiinteaza, se reorganizeaza ori îşi schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se modifica în mod corespunzător. (2) În cuprinsul actelor normative în vigoare: a) denumirea "Autoritatea de control a Guvernului" se inlocuieste cu denumirea "Departamentul de Control al Guvernului"; b) denumirea "Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei" se inlocuieste cu denumirea "Autoritatea Naţionala pentru Reglementare în Comunicatii şi Tehnologia Informatiei", în cazul atribuţiilor specifice domeniilor prevăzute la art. 5 alin. (1); c) denumirea «Inspectoratul General pentru Comunicatii şi Tehnologia Informatiei» se inlocuieste cu denumirea «Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, prin Agentia pentru Serviciile Societatii Informationale», în cazul atribuţiilor specifice domeniului prevăzut la art. 5 alin. (3).----------Litera c) a alin. (2) al art. 30 a fost modificata de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 23 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 30 mai 2007.-------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 6 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009. Articolul 32Legea nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 noiembrie 2002, se modifica după cum urmeaza:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:"(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza Strategiei naţionale a Guvernului în acest domeniu şi prin aplicarea programelor naţionale de prevenire, supraveghere, control şi reducere a impactului social al cazurilor de infectie HIV/SIDA, elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii şi Tineretului, Agentia Naţionala pentru Sport, Autoritatea Naţionala pentru Protectia Drepturilor Copilului şi Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Handicap, cu avizul Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, al Colegiului Medicilor din România şi al Colegiului Farmacistilor din România."2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:"Art. 4. - Pentru fundamentarea, elaborarea şi supunerea spre aprobare Guvernului a Strategiei naţionale pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie cu HIV/SIDA, pentru respectarea convenţiilor, a tratatelor şi a celorlalte acte internationale la care România este parte şi pentru monitorizarea intregii activităţi în domeniu, se constituie Comisia naţionala pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infectie HIV/SIDA, organizata ca organism interministerial fără personalitate juridica, pe lângă Ministerul Sănătăţii Publice, care îi asigura şi secretariatul tehnic." Articolul 33Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/2005*) privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completeaza după cum urmeaza:1. Articolul 1 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi sub autoritatea primului-ministru funcţionează Departamentul de Control al Guvernului, structura fără personalitate juridica, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi şi personalul Departamentului de Control al Guvernului."2. Articolul 2 se abroga.3. Articolul 3 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 3. - (1) Departamentul de Control al Guvernului indeplineste urmatoarele atribuţii principale: a) exercita controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi la regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale sau la societăţile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat; b) verifica eficienta şi transparenta activităţii administraţiei publice locale; c) exercita controlul asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, stabilit prin sarcina de Guvern sau dispus de primul-ministru; d) urmareste implementarea politicilor şi strategiilor în domeniul controlului; e) initiaza şi avizeaza proiecte de acte normative în domeniul controlului; f) face propuneri de reglementare şi armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entitatilor cu atribuţii de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementarilor Uniunii Europene; g) coordonează şi controlează aplicarea de către entitatile cu atribuţii de control a prevederilor actelor normative care reglementeaza controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control; h) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activităţii de control; i) verifica sesizarile primite de la primul-ministru; j) propune măsuri de corectare a disfunctionalitatilor sesizate în activitatea de control, pe care le inainteaza primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort; k) indeplineste orice alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare, cu excepţia Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice. (2) În realizarea atribuţiilor de control, instituţiile, autorităţile publice şi operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia sa puna la dispoziţia reprezentantilor Departamentului de Control al Guvernului documentele şi informaţiile solicitate. (3) Departamentul de Control al Guvernului preia toate reprezentarile şi competentele fostei Autorităţi de control a Guvernului, stabilite prin actele normative în vigoare în instituţiile sau în organele de specialitate ale administraţiei publice centrale."4. Articolul 4 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 4. - (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, personalul Departamentului de Control al Guvernului efectueaza controale directe, intocmind acte de control, respectiv rapoarte de control, procese-verbale, informari sau sinteze, care sunt prezentate spre aprobare sefului Departamentului de Control al Guvernului. (2) Actele de control aprobate se transmit instituţiilor vizate care, în termen de 10 zile, au obligaţia de a comunică Departamentului de Control al Guvernului masurile luate."5. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 5 se modifica şi vor avea urmatorul cuprins:"Art. 5. - (1) Departamentul de Control al Guvernului este condus de un secretar de stat, seful departamentului, numit prin decizie a primului-ministru. (2) Numărul maxim de posturi al Departamentului de Control al Guvernului este de 78, exclusiv demnitarul."6. Articolul 6 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 6. - (1) Departamentul pentru lupta antifrauda - DLAF, denumit în continuare Departament, este institutia de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda - OLAF şi asigura, sprijina sau coordonează, după caz, indeplinirea obligaţiilor ce revin României privind protectia intereselor financiare ale Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile art. 280 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, având atributia de control al obtinerii, derularii sau utilizarii fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente. (2) În indeplinirea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul acţionează pe bază de autonomie functionala şi decizionala, independent de alte institutii publice, conform obligaţiilor asumate de România, fiind condus de un sef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (3) Seful Departamentului nu va solicita şi nu va primi instrucţiuni de la nicio autoritate, institutie sau persoana în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea controalelor ori la intocmirea actelor de control."7. Articolul 7 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 7. - Departamentul are urmatoarele atribuţii principale: a) asigura coordonarea luptei antifrauda şi protejarea efectiva şi echivalenta a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b) efectueaza controlul obtinerii, derularii şi utilizarii fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată României de Uniunea Europeana, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente, în vederea identificarii de nereguli, având şi calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penala, în privinta fraudelor ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România;b^1) efectuează acţiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;------------Litera b^1) de la pct. 7 (art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/2005) al art. 33 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008. c) asigura şi faciliteaza cooperarea dintre instituţiile naţionale implicate în protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum şi între acestea şi Oficiul European de Lupta Antifrauda şi autorităţile publice relevante din celelalte state membre ale Uniunii Europene; d) initiaza şi avizeaza proiecte de acte normative privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; e) culege, analizeaza şi prelucreaza datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protectiei intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; f) elaboreaza şi coordonează programe de perfectionare, stagii de pregatire şi instruire în domeniul luptei antifrauda; g) indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru."8. După alineatul (1) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:"(2) Toate autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente, precum şi directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia sa sesizeze de îndată Departamentul în cazul descoperirii unor indicii privind posibile fraude."9. Articolul 9 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"Art. 9. - Actele de control se aproba de către seful Departamentului."10. După alineatul (6) al articolului 10 se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu urmatorul cuprins:"(7) În cazul identificarii de nereguli, Departamentul transmite actul de control autorităţilor cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente, în vederea luării masurilor care se impun pentru remedierea deficientelor şi, după caz, recuperarea sumelor platite necuvenit. (8) În baza motivelor de fapt constatate de către Departament şi a temeiului de drept indicat de acesta, autorităţile procedeaza la stabilirea şi individualizarea obligaţiilor de plată şi emiterea titlului de creanta, în cazul în care au fost prejudiciate bugetul general al Comunitatilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinantarea aferenta. (9) Constatarile Departamentului sunt obligatorii pentru autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare şi a cofinantarii aferente. (10) Autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare pot solicita Departamentului reexaminarea situaţiei de fapt în cazul existentei unor elemente care nu au fost avute în vedere în cadrul controlului efectuat de Departament. (11) Autorităţile cu competente în gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare şi directia de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data primirii actului de control al Departamentului, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin acesta, precum şi actiunile intreprinse pentru recuperarea eventualelor prejudicii."11. Alineatul (2) al articolului 11 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"(2) În scopul indeplinirii atributiei prevăzute la art. 7 lit. e), toate autorităţile cu competente în gestionarea asistentei financiare nerambursabile, în controlul utilizarii corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea şi combaterea neregulilor şi fraudelor, precum şi cele cu competente în efectuarea urmaririi penale şi sanctionarea celor vinovati şi în recuperarea prejudiciilor au obligaţia de a transmite Departamentului, în termen de 15 zile, datele şi informaţiile solicitate."12. După alineatul (2) al articolului 11 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:"(3) Autorităţile cu competente în gestionarea asistentei financiare comunitare au obligaţia de a comunică, în termen de 30 de zile de la data dispunerii, masurile luate pentru remedierea aspectelor semnalate prin actele de control ale Departamentului, precum şi pentru recuperarea eventualelor prejudicii."13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"Art. 13^1. - Personalul din cadrul Departamentului şi şeful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare."------------Pct. 13 (art. 13^1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 49/2005) al art. 33 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 99 din 29 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 2 mai 2008.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. XI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 11 februarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 11 februarie 2009, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. În consecinţă, modificările aduse de art. 33 din Ordonanţa de urgenţă nr. 25 din 18 aprilie 2007 asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 devin caduce. Articolul 34Litera m) a alineatului (1) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.042 din 28 decembrie 2006, se modifica şi va avea urmatorul cuprins:"m) coordonează procesul de elaborare, adoptare şi urmareste implementarea Strategiei postaderare a României, Planului naţional de reforma şi Strategiei privind piaţa interna a României;". Articolul 35Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga: a) art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Tinutul Herta, ca urmare a stării de razboi şi a aplicarii Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 31^1 din secţiunea a 8-a a cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 507/2004, cu modificările ulterioare; c) art. 1, art. 2, art. 3 şi art. 5 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul delegatpentru relaţia cu Parlamentul,Mihai Alexandru VoicuSeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlanguMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul economiei şi finanţelor,Doina-Elena Dascalu,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanBucureşti, 18 aprilie 2007.Nr. 25._________

Noutăți

 • LEGE nr. 238 din 31 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 35 din 5 mai 2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare şi a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 6 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • LEGE nr. 40 din 19 martie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 12 martie 2019 pentru prorogarea unor termene
 • LEGE nr. 166 din 22 octombrie 1997 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Atena la 23 mai 1997
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 26 iunie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
 • LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicată*) cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996*)
 • LEGE nr. 123 din 7 iulie 2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 63 din 31 martie 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 155 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/2004 privind abrogarea unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporara a tuturor procedurilor referitoare la adopţiile internaţionale
 • LEGE nr. 708 din 3 decembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2000 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea unificării sistemului de evidenta informatizata a persoanei
 • LEGE nr. 44 din 1 iulie 1994*) (*republicată*) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 134 din 23 iulie 1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 44 din 18 decembrie 1970 pentru aprobarea Decretului nr. 339/1970 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor
 • LEGE nr. 193 din 13 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare
 • LEGE nr. 232 din 15 iulie 2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
 • LEGE nr. 43 din 18 martie 1930 pentru acordarea unei pensiuni viagere D-nei Elena Gh. Coşbuc
 • LEGE nr. 400 din 11 octombrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2004 pentru completarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 7 martie 2018 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 602 din 31 octombrie 2001 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2000 privind modificarea şi completarea Legii fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului nr. 103/1996
 • LEGE nr. 309 din 6 octombrie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 1 aprilie 2004 privind aprobarea actului adiţional la contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni nr. 1.479/1997 şi pentru soluţionarea amiabilă a litigiului arbitral iniţiat de Pol Am Pack - S.A. Polonia în faţa Curţii Permanente de Arbitraj de la Haga
 • LEGE nr. 1 din 21 februarie 2005 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei*)
 • LEGE din 8 mai 1934 pentru modificarea art. 27 din legea de organizare a Ministerului Instrucţiunii, al cultelor şi Artelor (relativ la consiliul permanent)*)
 • LEGE nr. 70 din 26 noiembrie 1991 *** Republicată Legea privind alegerile locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 8 decembrie 2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 224 din 4 iulie 2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 21 decembrie 2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 15 din 17 martie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale
 • LEGE nr. 184 din 12 aprilie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 30 din 13 martie 2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum şi a unor alte acte normative
 • LEGE nr. 86 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 160 din 30 iulie 1998 (*republicată*) pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar*)
 • LEGE nr. 506 din 26 noiembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/2003 pentru modificarea Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001
 • LEGE nr. 135 din 20 iulie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • LEGE nr. 159 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
 • CODUL COMERCIAL din 10 mai 1887
 • LEGE nr. 193 din 17 mai 2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă
 • LEGE nr. 291 din 28 decembrie 2010 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chişinău la 26 august 2010, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţământ acreditate în România şi în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 20 iunie 1998
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 508 din 28 decembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 196 din 16 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii
 • LEGE nr. 194 din 21 octombrie 1998 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor
 • LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)
 • LEGE nr. 362 din 21 septembrie 2006 privind reorganizarea comunei Crăciuneşti, judeţul Mureş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 191 din 12 decembrie 2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 18 decembrie 2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020