Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 24 septembrie 2008 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibili pentru unele centrale electrice şi termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Bucureşti - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galaţi - S.A., Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. şi pentru centralele termice şi e
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 24 septembrie 2008privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unele centrale electrice și termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a Ministerului Administrației și Internelor, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" București - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

  (la 10-04-2009, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 54 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 aprilie 2009 ) Întrucât capacitatea utilă reală de stocare din centrale este ocupată în proporție de 70% la cărbune, respectiv 50% la păcură, de stocurile rezervă de stat, astfel încât capacitățile proprii utile reale ale centralelor devin insuficiente asigurării unei funcționări în bune condiții pe perioada de iarnă,având în vedere faptul că pornirea instalațiilor de termoficare pentru asigurarea cu agent termic a populației, precum și creșterea consumului prognozat de energie electrică pe perioada iernii vor determina creșterea consumurilor medii zilnice și lunare de cărbune și păcură, afectând astfel procesul de aprovizionare cu combustibili,ținând cont de faptul că necesitatea asigurării consumului de energie electrică, precum și a agentului termic pentru populație pentru perioada friguroasă constituie o situație extraordinară și vizează interesul general și imediat,în temeiul prevederilorart. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Prin derogare de la prevederile art. 5^4 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, până la data de 31 octombrie 2009, a cantităților de cărbune energetic și păcură prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, care vor fi acordate unor centrale electrice și termice aflate în coordonarea Ministerului Economiei, Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și a Ministerului Administrației și Internelor. (la 10-04-2009, sintagma: Ministerului Economiei și Finanțelor a fost înlocuită de Articolul UNIC LEGEA nr. 54 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 aprilie 2009 ) (la 10-04-2009, sintagma: Ministerului Internelor și Reformei Administrative a fost înlocuită de Articolul UNIC LEGEA nr. 54 din 1 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 07 aprilie 2009 ) Articolul 2(1) În cazul nerestituirii împrumutului prevăzut la art. 1, operatorii economici vor suporta, pentru primele 30 de zile, penalități de întârziere de 1% pe zi din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, după care Administrația Națională a Rezervelor de Stat va emite facturi fiscale pentru valoarea produselor calculată la prețurile pieței, exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată luând naștere, prin derogare de la art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la încasarea parțială sau totală a facturii.(2) Până la dezdăunarea integrală a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat, operatorii economici debitori vor suporta penalități de întârziere la plată la nivelul celor prevăzute de lege pentru creanțele bugetare, precum și dobânzi la nivelul pieței, percepute pe toată perioada derulării împrumutului.(3) Restituirea cantităților de păcură ce vor fi împrumutate se va face ca produs cu conținut de sulf sub 1%, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi, Administrația Națională a Rezervelor de Stat suportând diferența de preț de la păcura din stoc la păcura restituită. Articolul 3(1) Pentru cantitățile de combustibili ce vor fi împrumutate în baza prezentei ordonanțe de urgență, potrivit art. 1, precum și, după caz, în situația aplicării prevederilor art. 2 alin. (1), se vor percepe dobânzi practicate la nivelul pieței.(2) Dobânzile vor fi percepute la valoarea de piață a combustibililor la data încheierii contractului de împrumut.(3) Administrația Națională a Rezervelor de Stat va stabili dobânda la prețul pieței pentru fiecare operator economic pe baza ofertelor obținute de către aceștia de la bănci comerciale pentru împrumuturi asemănătoare. Articolul 4Pentru cantitățile de combustibili împrumutate de unii operatori economici cuprinși în anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 136/2007 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" București - S.A., Societatea Comercială "Electrocentrale" Galați - S.A., Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAGTERMO", Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A., Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A. și pentru centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 30 noiembrie 2007, aprobată prin Legea nr. 66/2008, și nerestituite, termenul prevăzut la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 136/2007, aprobată prin Legea nr. 66/2008, se prorogă până la data de 31 mai 2009.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  Președintele Autorității pentru
  Valorificarea Activelor Statului,
  Teodor Atanasiu
  Președintele Administrației Naționale
  a Rezervelor de Stat,
  Dezsi Iosif Zoltan
  București, 24 septembrie 2008.Nr. 117. Anexă CANTITĂȚILE DE COMBUSTIBILI împrumutate din rezervele Administrației Naționale a Rezervelor de Stat──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr.                      Unitatea                    Cantitatea de împrumutat crt.                                                           (tone)                                                       ─────────────────────────                                                         Cărbune        Păcură────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1.   Societatea Comercială       "Termoelectrica" - S.A.                                  -    20.000,000  2.   Societatea Comercială       "Electrocentrale București" - S.A.                       -    55.000,000  3.   Societatea Comercială       "Electrocentrale Galați" - S.A.                          -    15.500,000  4.   Regia Autonomă pentru Activități Nucleare       - Sucursala "ROMAG-TERMO"                      300.000,000    12.000,000  5.   Societatea Comercială       "Complexul Energetic Craiova" - S.A.           300.000,000     4.500,000  6.   Societatea Comercială       "Complexul Energetic Turceni" - S.A.           200.000,000     5.000,000  7.   Societatea Comercială "C.E.T." Arad - S.A.     100.000,000     7.217,400  8.   Societatea Comercială "C.E.T." Bacău - S.A.     60.000,000     5.000,000  9.   Societatea Comercială "C.E.T." Brașov - S.A.   120.000,000             - 10.   Societatea Comercială       "Uzina Termoelectrica" Giurgiu - S.A.                    -       900,000 11.   Societatea Comercială "C.E.T." Govora - S.A.   250.000,000     6.986,510 12.   Societatea Comercială "C.E.T." Iași - S.A.               -    19.500,000 13.   Societatea Comercială       "Electrocentrale" Oradea - S.A.                 60.000,000     3.500,000 14.   Societatea Comercială       "Termoficare 2000" Pitești - S.A.                        -     2.500,000 15.   Societatea Comercială       "DALKIA Termo" Prahova - S.R.L.                          -    14.000,000 16.   Societatea Comercială       "C.E.T. Energoterm" Reșița - S.A.                        -     2.000,000 17.   Societatea Comercială       "Termica" Suceava - S.A.                                 -     4.000,000 18.   Societatea Comercială       "Colterm" Timișoara - S.A.                     100.000,000     4.000,000 19.   Societatea Comercială       "Termica" Botoșani - S.A.                                -    11.576,841 20.   Societatea Comercială       "Uzina Termică" Zalău - S.A.                             -     4.000,000 21.   Societatea Comercială       "Termen Serv" Alexandria - S.R.L.                         -     3.000,000 22.   Societatea Comercială       "Uzina Termică" Calafat - S.A.                                 1.000,000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------

  Noutăți

 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 98 din 3 mai 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 • LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*republicată*) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism*)
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 230 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 20 noiembrie 2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 201 din 24 decembrie 1999 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit, semnat la Helsinki la 27 octombrie 1998
 • LEGE nr. 38 din 20 ianuarie 2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 • LEGE nr. 202 din 1 noiembrie 2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 280 din 23 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 23 din 29 septembrie 1998 privind alocarea unei sume din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru finanţarea activităţilor ocazionate de sărbătorirea în România a Zilei internaţionale a vârstnicilor
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 249 din 30 noiembrie 2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere
 • LEGE nr. 492 din 1 octombrie 2001 pentru completarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 293 din 5 iunie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe de dezvoltare sectoriala iniţiate de Ministerul Culturii
 • LEGE nr. 143 din 26 iulie 2000 (*republicată*) privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri*)
 • LEGE nr. 65 din 23 martie 2005 privind acceptarea Codului de siguranţă pentru nave cu destinaţie specială (Codul SPS), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.534 (13) la Londra la 17 noiembrie 1983, precum şi a amendamentelor din 1996 referitoare la acesta
 • LEGE nr. 175 din 10 octombrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2018 privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Consiliul Internaţional pentru Tehnologia Informaţiei în Administraţia Guvernamentală (ICA) şi aprobarea unor măsuri de natură financiară ce decurg din calitatea de membru, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
 • LEGE nr. 85 din 25 aprilie 2019 pentru abrogarea alin. (5) şi (6) ale art. 6^6 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGE nr. 30 din 5 martie 2008 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007
 • LEGE nr. 122 din 29 mai 2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie şi privind modificarea şi completarea unor acte normative
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • LEGE nr. 508 din 17 noiembrie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
 • LEGE nr. 36 din 2 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995
 • LEGE nr. 289 din 29 octombrie 2007 privind instituirea Zilei Învăţătorului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 28 iunie 2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 149 din 11 mai 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţă asupra acestei proceduri
 • LEGE nr. 189 din 2 noiembrie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
 • LEGE nr. 559 din 18 decembrie 2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 16 din 20 februarie 2002 pentru reglementarea unor măsuri fiscale
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 279 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 2 din 7 februarie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 63 din 12 aprilie 2016 privind susţinerea financiară a grupurilor de producători sau cooperativelor agricole de producători vitivinicoli care deţin şi exploatează plantaţii viticole cu soiuri nobile şi pentru încurajarea valorificării producţiei de vin
 • LEGE nr. 166 din 22 mai 2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013
 • LEGE nr. 537 din 24 septembrie 2002 privind înfiinţarea comunei Dumitriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 8 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri necesare pregătirii punerii în aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*) administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 112 din 4 iunie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 135 din 29 septembrie 2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
 • LEGE nr. 229 din 10 iunie 2009 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
 • LEGE nr. 276 din 10 octombrie 2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
 • LEGE nr. 743 din 2 noiembrie 1940 pentru asimilarea personalului civil ştiinţific şi specialist din Institutul Meteorologic Central cu gradele din ierarhia militară, în timp de concentrare, mobilizare sau razboiu Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 257 din 2 noiembrie 1940
 • LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 252 din 19 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Gărzii Financiare
 • LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
 • CODUL AERIAN AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA din 5 decembrie 1953 *** Republicat
 • LEGE nr. 26 din 26 aprilie 1995 pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Armenia, încheiat la Bucureşti la 20 septembrie 1994
 • LEGE nr. 8 din 8 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind promovarea şi protejarea investiţiilor, semnat la Bucureşti la 26 iunie 1997
 • LEGE nr. 154 din 8 aprilie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor uzate în Focşani, România", semnat la Bruxelles la 20 august 2001 şi la Bucureşti la 10 octombrie 2001
 • LEGE nr. 72 din 11 martie 2003 pentru acceptarea Codului internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele ulterioare, precum şi pentru acceptarea amendamentelor din 1990, 1999 şi 2000 referitoare la acesta
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021