Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 225 din 28 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Sofia la 17 iulie 1998
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 30 noiembrie 1998 -
LEGE nr. 225 din 28 noiembrie 1998pentru ratificarea Acordului privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Sofia la 17 iulie 1998 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 30 noiembrie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe ratifică Acordul privind aderarea Republicii Bulgaria la Acordul central european de comerţ liber, semnat la Sofia la 17 iulie 1998.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,MIRCEA IONESCU-QUINTUSAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,ANDREI CHILIMANBucureşti, 28 noiembrie 1998.Nr. 225. ACORDprivind aderarea Republicii Bulgaria la Acordulcentral european de comerţ liber*) Notă

──────────

*) Traducere

──────────
PREAMBULRepublica Ceha, Republica Ungara, Republica Polonia, România, Republica Slovaca şi Republica Slovenia, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, denumite în continuare părţi,reafirmând ataşamentul lor faţă de principiile economiei de piaţa, care constituie baza relaţiilor dintre ele,luând în considerare dezvoltarea pozitivă a cooperării economice reciproce dintre părţi,dorind să contribuie la procesul de integrare în Europa prin extinderea Acordului central european de comerţ liber,având în vedere declaraţiile primilor-miniştri făcute la 25 noiembrie 1995 la Poznan, la 11 septembrie 1995 la Brno, la 13 septembrie 1996 la Jasna şi la 12 septembrie 1997 la Portoroz,evocând cererea oficială a Republicii Bulgaria din 30 mai 1996 de a adera la Acordul central european de comerţ liber,luând în considerare Acordul de amendare a Acordului central european de comerţ liber, semnat la Brno la 11 septembrie 1995,în conformitate cu prevederile art. 39 a) din Acordul central european de comerţ liber,au convenit următoarele: Articolul 1Republica Bulgaria va adera la Acordul central european de comerţ liber. Articolul 2Republica Bulgaria va accepta Acordul central european de comerţ liber cu toate amendamentele şi modificările sale, semnate înaintea încheierii prezentului acord de aderare, şi îl va aplica în conformitate cu prevederile prezentului acord. Articolul 3Referirile din Acordul central european de comerţ liber la părţile sale şi acolo unde toate statele sunt explicit menţionate vor fi înţelese ca incluzând şi Republica Bulgaria. Articolul 4Taxa de baza la care se referă paragraful 1 al art. 4 din Acordul central european de comerţ liber va fi, în cazul Republicii Bulgaria, taxa vamală la nivelul naţiunii celei mai favorizate, aplicabilă la 1 ianuarie 1993. Articolul 51. Pentru implementarea prevederilor paragrafului 2 al art. 3 din Acordul central european de comerţ liber, protocoalele 22, 23, 24, 25 şi 26 la Acordul central european de comerţ liber sunt stabilite şi anexele la acest acord.2. Prevederile privind eliminarea taxelor vamale la importurile dintre:- Republica Ceha şi Republica Slovaca, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, sunt cuprinse în Protocolul 22;- Republica Ungara, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, sunt cuprinse în Protocolul 23;- Republica Polonia, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, sunt cuprinse în Protocolul 24;- România, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, sunt cuprinse în Protocolul 25;- Republica Slovenia, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, sunt cuprinse în Protocolul 26. Articolul 61. Pentru implementarea prevederilor paragrafului 1 al art. 12 din Acordul central european de comerţ liber, protocoalele 27, 28, 29, 30 şi 31 la Acordul central european de comerţ liber sunt stabilite şi anexele la acest acord.2. Prevederile privind acordarea de concesii agricole reciproce dintre:- Republica Ceha şi Republica Slovaca, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, sunt cuprinse în Protocolul 27;- Republica Ungara, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, sunt cuprinse în Protocolul 28;- Republica Polonia, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, sunt cuprinse în Protocolul 29;- România, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, sunt cuprinse în Protocolul 30;- Republica Slovenia, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, sunt cuprinse în Protocolul 31. Articolul 7Restricţiile cantitative la import sau măsurile având efect echivalent, la care se referă paragraful 2 al art. 8 din Acordul central european de comerţ liber şi care sunt menţionate în anexele nr. III/a), III/b) şi III/c) la Acordul central european de comerţ liber, vor fi aplicate şi importurilor de produse originare din Republica Bulgaria, în condiţiile prevederilor anexei la art. 7 din acest acord. Articolul 8Pentru realizarea obiectivelor acestui acord, se înţelege că Protocolul 7 la Acordul central european de comerţ liber privind definirea conceptului de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă se vor aplica şi produselor originare din Republica Bulgaria, în condiţiile prevederilor anexei la art. 8 din prezentul acord. Articolul 91. Referirile la cooperarea în domeniul administraţiei vamale din paragraful 2 al art. 16 din Acordul central european de comerţ liber vor fi înţelese în sensul că asistenţa reciprocă dintre autorităţile administrative vamale ale Republicii Cehe şi Republicii Slovace, pe de o parte, şi Republicii Bulgaria, pe de alta parte, va avea loc în conformitate cu prevederile anexei nr. I la art. 9 din acest acord.2. Referirile la cooperarea în domeniul administraţiei vamale din paragraful 2 al art. 16 din Acordul central european de comerţ liber vor fi înţelese în sensul că asistenţa reciprocă dintre autorităţile administrative vamale ale Republicii Slovenia şi Republicii Bulgaria va avea loc în conformitate cu prevederile anexei nr. II la art. 9 din acest acord. Articolul 101. Referirile la achiziţiile guvernamentale din art. 24 al Acordului central european de comerţ liber vor fi înţelese, în relaţiile dintre Republica Ceha şi Republica Slovaca, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte, ca achiziţii publice, iar perioada menţionată în paragraful 2 al art. 24 se va încheia cel mai târziu până la sfârşitul anului 1998.2. Referirile la achiziţiile guvernamentale din art. 24 al Acordului central european de comerţ liber vor fi înţelese, în relaţiile dintre Republica Slovenia şi Republica Bulgaria, ca achiziţii publice, iar perioada menţionată în paragraful 2 al art. 24 se va încheia cel mai târziu până la sfârşitul anului 1999.3. S-a convenit ca, în conformitate cu paragraful 3 al art. 24 din Acordul central european de comerţ liber, în Comitetul mixt să aibă loc consultări privind extinderea la alte părţi a tratamentului la care se referă paragrafele 1 şi 2. Articolul 11Acest acord va constitui parte integrantă a Acordului central european de comerţ liber. Articolul 121. Acest acord va intra în vigoare în a 30-a zi după primirea de către depozitar a ultimei notificări a părţilor la Acordul central european de comerţ liber şi a Republicii Bulgaria privind încheierea procedurilor necesare în acest scop.2. Depozitarul va notifica, fără nici o întârziere, tuturor părţilor încheierea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestui acord.3. Până la intrarea în vigoare a prezentului acord, conform paragrafului 1 al acestui articol, Republica Ceha, Republica Ungara, Republica Polonia, Republica Slovaca, Republica Slovenia şi Republica Bulgaria vor aplica în mod provizoriu acest acord începând cu 1 ianuarie 1999, cu condiţia ca România să notifice celorlalte părţi, înainte de 1 decembrie 1998, că procedurile sale legale interne pentru intrarea în vigoare a prezentului acord au fost îndeplinite şi că România va aplica acest acord de la 1 ianuarie 1999.4. Începând cu data intrării în vigoare a prezentului acord, acordurile de comerţ liber încheiate între:- Republica Ceha şi Republica Bulgaria, semnat la Praga la 15 decembrie 1995;- Republica Slovaca şi Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 8 decembrie 1995,îşi vor înceta valabilitatea, iar acordul de comerţ liber încheiat între:- Republica Slovenia şi Republica Bulgaria, semnat la Sofia la 22 noiembrie 1996, nu va intra în vigoare, prin consimţământul reciproc al părţilor interesate, exprimat în acest acord.De la data aplicării provizorii a prezentului acord, acordurile de comerţ liber menţionate în paragraful 4 al acestui articol nu se vor mai aplica între părţile respective.Drept mărturie, subsemnaţii plenipotenţiari, fiind deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul acord.Semnat la Sofia la data de 17 iulie 1998, într-un singur exemplar original în limba engleza, care va fi depus la Guvernul Republicii Polonia.Depozitarul va transmite copii autentificate tuturor părţilorRepublica CehăRepublica UngarăRepublica PoloniaRomâniaRepublica SlovacăRepublica SloveniaRepublica Bulgaria Anexăla art. 7Aceasta anexa se referă la eliminarea restricţiilor cantitative dintre Republica Ceha şi Republica Slovaca şi la deschiderea de către Republica Ungara a unui plafon anual pentru produsele originare din Republica Bulgaria. Anexăla art. 8Se referă la amendamentele făcute la art. 4, 18, 19 şi la anexa nr. IV la Protocolul 7, în vederea implementării prevederilor Protocolului 7 la Acordul central european de comerţ liber. Anexa Ila art. 9Se referă la asistenţa reciprocă în probleme vamale între autorităţile vamale ale Republicii Bulgaria, Republicii Cehe şi Republicii Slovace. Anexa IIla art. 9Se referă la asistenţa reciprocă în probleme vamale între autorităţile vamale ale Republicii Bulgaria şi Republicii Slovenia. PROTOCOLUL 22(la care se referă paragraful 2 al art. 3)Se referă la eliminarea taxelor vamale între Republica Ceha şi Republica Slovaca, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte. PROTOCOLUL 23(la care se referă paragraful 2 al art. 3)Se referă la eliminarea taxelor vamale între Republica Ungara, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte. PROTOCOLUL 24(la care se referă paragraful 2 al art. 3)Se referă la eliminarea taxelor vamale între Republica Polonia, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte. PROTOCOLUL 25(la care se referă paragraful 2 al art. 3)Eliminarea taxelor vamale între România, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte.1. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Bulgaria, cuprinse în anexa A la acest protocol, vor fi reduse progresiv potrivit următorului calendar:- la data aplicării acordului - la 25% din taxa de baza;- la 1 ianuarie 2000 - taxele rămase vor fi eliminate.2. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Republica Bulgaria, cuprinse în anexa B la acest protocol, vor fi reduse progresiv potrivit următorului calendar:- la data aplicării acordului - la 60% din taxa de baza;- la 1 ianuarie 2000 - la 40% din taxa de baza;- la 1 ianuarie 2001 - la 20% din taxa de baza;- la 1 ianuarie 2002 - taxele rămase vor fi eliminate.3. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Republica Bulgaria şi necuprinse în anexele A şi B la prezentul protocol vor fi eliminate de la data aplicării prezentului acord.4. Taxele vamale de import aplicabile în Republica Bulgaria la produsele originare din România, cuprinse în anexa C la prezentul protocol, vor fi reduse progresiv, potrivit următorului calendar:- la data aplicării acordului - la 25% din taxa de baza;- la 1 ianuarie 2000 - taxele rămase vor fi eliminate.5. Taxele vamale de import aplicabile în Republica Bulgaria la produsele originare din România, cuprinse în anexa D la acest protocol, vor fi eliminate progresiv, potrivit următorului calendar:- la data aplicării acordului - la 45% din taxa de baza;- la 1 ianuarie 2000 - la 30% din taxa de baza;- la 1 ianuarie 2001 - la 15% din taxa de baza;- la 1 ianuarie 2002 - taxele rămase vor fi eliminate.6. Taxele vamale de import aplicabile în Republica Bulgaria la produsele originare din România, cuprinse în anexa E la acest protocol, vor fi reduse progresiv, potrivit următorului calendar:- la data aplicării acordului - la 10% din taxa de baza;- la 1 ianuarie 2000 - taxele rămase vor fi eliminate.7. Taxele vamale de import aplicabile în Republica Bulgaria la produsele originare din România şi necuprinse în anexele C, D şi E la acest protocol vor fi eliminate de la data aplicării prezentului acord. Anexa ALA PROTOCOLUL 25  28181010 34021200 39049000 40169958 52083219 52105100  28181090 34021300 39094000 40169982 52083291 52105200  28182000 34021900 39095010 40169988 52083293 52111100  28263000 34022010 39095090 44101190 52083295 52111200  32041100 34022090 40091000 44101910 52083299 52112100  32041200 34029010 40092000 44101930 52083300 52112200  32041300 34029090 40093000 44101950 52083900 52112900  32041400 38081010 40094000 44101990 52084100 52113100  32041600 38081040 40095030 44111100 52084300 52113200  32041700 38081090 40095050 44111900 52084900 52114100  32041900 38082010 40095070 44112900 52085100 52114200  32049000 38082015 40095090 44113900 52085210 52114300  32071000 38082040 40101200 44119900 52085300 52114910  32074010 38082050 40101300 52081110 52085900 52114990  32074020 38082060 40101900 52081190 52091100 52115100  32074030 38082080 40102100 52081211 52091200 52115200  32074080 38083011 40102200 52081213 52092100 52115900  32081010 38083013 40102300 52081215 52092200 52121110  32081090 38083015 40102400 52081219 52092900 52121190  32082010 38083017 40102900 52081291 52093100 52121210  32082090 38083021 40111000 52081293 52093200 52121290  32089011 38083023 40112010 52081295 52093900 52121310  32089013 38083027 40112090 52081299 52094100 52121390  32089019 38083090 40119130 52081300 52094200 52121410  32089091 38084090 40119190 52081900 52094300 52121490  32089099 38089010 40119910 52082110 52094910 52121510  32091000 39011010 40119990 52082190 52095100 52121590  32099000 39011090 40121030 52082211 52095200 52122110  33041000 39012010 40121050 52082213 52101110 52122190  33042000 39012090 40121080 52082215 52101190 52122210  33043000 39019010 40122090 52082219 52101200 52122290  33049100 39019020 40129010 52082291 52102190 52122310  33049900 39019090 40129090 52082293 52102200 52122390  33051000 39021000 40161090 52082295 52102900 52122410  33052000 39023000 40169100 52082299 52103110 52122490  33053000 39029010 40169200 52082300 52103190 52122510  33059010 39029020 40169390 52083100 52103200 53091111  33059090 39029090 40169500 52083211 52104100 53091119  34021110 39041000 40169930 52083213 52104200 53091190  34021190 39042200 40169952 52083215 52104900 53091990  53092190 55141100 56073000 58041011 60024900 61052010  53092990 55141200 56074100 58041019 60029100 61052090  53101010 55141300 56074990 58041090 60029210 61059010  53101090 55142200 56075030 58042110 60029250 61062000  53109000 55142300 57011010 58042190 60029290 61069010  53110010 55142900 57011091 58042910 60029310 61069030  53110090 55143100 57011093 58043000 60029331 61069050  54011011 55143200 57011099 58050000 60029333 61071200  54011019 55143300 57019010 58061000 60029339 61071900  54011090 55143900 57019090 58063900 60029391 61072200  54012010 55144100 57021000 58079010 60029399 61072900  54072019 55144200 57022000 58081000 61011010 61079110  54073000 55144300 57023110 58101010 61011090 61079190  54074100 55151311 57023130 58101090 61012010 61079200  54074200 55151319 57023190 58109110 61012090 61079900  54074300 55151391 57023210 58109190 61013010 61081110  54074400 55151399 57023290 58109210 61013090 61081190  54075100 55151930 57023910 58109290 61019010 61081910  54075200 55151990 57023990 58109910 61019090 61082200  54075300 55152110 57024110 58109990 61021010 61083110  54076110 55152130 57024190 59011000 61021090 61083190  54076130 55152190 57024210 59021010 61023010 61083211  54076150 55152211 57024290 59021090 61023090 61083219  54076190 55152219 57024910 59022010 61029010 61083290  54076910 55152291 57024990 59022090 61029090 61083900  54076990 55152299 57025100 59029010 61031100 61089110  54077100 55152910 57025200 59029090 61031200 61089200  54077200 55152930 57025900 59032090 61031900 61089910  54077300 55152990 57029100 59039091 61032100 61089990  54077400 55159110 57029900 59049110 61032900 61099010  54078100 55159130 57031010 59049190 61033100 61099030  54078300 55159190 57031090 59049200 61033200 61099090  54078400 55159211 57032011 59050010 61033300 61101010  54079100 55159219 57032091 59050050 61033900 61101031  54079200 55159291 57032099 59050070 61034110 61101035  54079300 55159299 57033011 59050090 61034190 61101038  54082100 55159910 57033051 60011000 61034210 61101091  54082310 55159930 57033059 60012910 61034310 61101095  54082390 55161100 57033091 60012990 61034390 61101098  54082400 55161300 57033099 60019110 61034910 61102010  54083100 55161400 57039010 60019130 61034991 61102099  54083400 55162310 57039090 60019150 61034999 61103010  55121100 55163100 57041000 60019190 61041100 61103091  55121990 55163200 57049000 60019210 61041200 61103099  55122910 55163300 57050010 60019230 61041300 61109010  55122990 55163400 57050031 60019250 61041900 61109090  55129100 55164100 57050090 60019290 61042100 61111010  55129910 55164200 58011000 60019910 61042200 61111090  55129990 55164300 58012200 60019990 61042300 61112010  55131130 55169100 58012300 60022010 61042900 61112090  55131190 55169300 58012400 60022031 61043100 61113010  55131200 55169400 58012500 60022039 61043200 61113090  55131300 56011090 58012600 60023010 61043300 61119000  55131900 56012110 58013100 60023090 61044100 61121100  55132110 56012190 58013200 60024100 61044200 61121200  55132130 56012210 58013300 60024210 61044300 61121900  55132190 56012291 58013400 60024250 61044400 61122000  55132200 56013000 58013500 60024290 61045100 61123110  55132300 56041000 58013600 60024311 61045300 61123190  55132900 56042000 58019010 60024319 61045900 61123910  55133100 56049000 58019090 60024331 61046190 61123990  55133200 56060010 58021100 60024333 61046290 61124110  55133300 56060091 58022000 60024339 61046310 61124190  55134100 56060099 58023000 60024350 61046390 61124910  55134200 56071000 58039010 60024393 61046910 61124990  55134300 56072910 58039030 60024395 61046991 61130010  55134900 56072990 58039050 60024399 61046999 61130090  61141000 62034319 62081990 63022990 64029996 76061291  61142000 62034331 62082200 63023110 64032000 76061293  61143000 62034339 62082900 63023190 64033000 76061299  61151100 62034390 62089111 63023210 64035911 76069100  61151200 62034911 62089210 63023290 64035931 76069200  61151910 62034919 62089900 63023910 64035935 76071110  61151990 62034931 62091000 63023930 64035950 76071190  61152011 62034939 62093000 63023990 64035995 76071910  61152019 62034950 62101010 63024000 64035999 76071991  61159100 62034990 62101091 63025110 64039111 76071999  61159200 62041100 62101099 63025190 64039116 76072010  61159310 62041200 62102000 63025200 64039193 76072091  61159330 62041300 62103000 63025310 64039911 76072099  61159399 62041910 62104000 63025390 64039931 84031010  61159900 62041990 62111100 63025900 64041100 84031090  61161020 62042100 62111200 63026000 64051010 84039090  61161080 62042210 62113100 63029190 64052010 84081011  61169100 62042310 62113231 63029200 64059010 84081019  61169200 62042380 62113241 63029310 64059090 84082010  61169300 62042918 62113310 63029390 70051025 84082055  61169900 62042990 62113331 63031100 70051030 84082057  61172000 62043100 62113341 63031900 70051080 84089029  61178010 62043310 62113342 63039100 70052130 84089033  62011100 62043390 62113390 63039210 70052180 84132090  62011210 62043911 62113900 63039290 70052925 84133091  62011290 62043919 62114100 63039910 70052935 84133099  62011310 62044100 62114210 63039990 70052980 84135030  62011390 62044200 62114231 63041100 72084010 84135050  62019100 62044300 62114241 63041910 72091690 84135071  62019200 62044400 62114242 63041930 72092690 84135090  62019300 62044910 62114331 63041990 72092790 84136041  62019900 62044990 62114341 63049100 72092890 84136059  62021100 62045100 62114342 63049200 72172010 84137021  62021210 62045200 62114390 63049300 72172030 84137029  62021290 62045300 62121000 63049900 72173019 84137030  62021310 62045910 62122000 63052000 72173031 84137080  62021390 62046110 62123000 63053900 72179030 84137091  62021900 62046180 62129000 63059000 72179090 84138190  62029100 62046190 62131000 63061100 73041030 84139190  62029200 62046211 62132000 63062100 73043199 84141050  62029300 62046231 62139000 63062200 73043951 84141090  62031100 62046233 62141000 63063100 73043959 84142099  62031200 62046239 62142000 63063900 73043991 84145930  62031910 62046251 62143000 63064100 73043993 84145990  62031930 62046259 62144000 63064900 73044190 84146000  62032100 62046290 62149090 63069100 73044991 84148031  62032210 62046311 62151000 63071010 73063021 84148060  62032280 62046331 62159000 63071030 73063051 84148071  62032310 62046339 62160000 63071090 73063059 84148090  62032380 62046390 62171000 63072000 73063071 84149090  62032911 62046911 62179000 63079010 73063078 84161010  62032918 62046931 63011000 63079091 73064099 84161090  62032990 62046939 63012010 63080000 73065099 84162010  62033100 62046950 63012091 63101010 73066031 84162090  62033210 62046990 63012099 63101030 73066039 84169000  62033310 62051000 63013010 64011010 73069000 84171000  62033911 62059010 63013090 64011090 76041010 84172090  62033919 62061000 63014010 64019110 76041090 84178090  62033990 62062000 63014090 64019190 76042100 84179000  62034110 62069010 63019010 64019290 76042910 84181091  62034130 62071900 63019090 64019910 76042990 84181099  62034190 62072200 63021010 64019990 76061110 84182900  62034211 62072900 63021090 64022000 76061191 84183091  62034233 62079110 63022100 64023000 76061193 84183099  62034251 62079200 63022210 64029100 76061199 84184091  62034259 62081100 63022290 64029910 76061210 84184099  62034290 62081910 63022910 64029939 76061250 84185011  84185019 84382000 84659910 84822000 87081090 94033011  84185091 84384000 84659990 84824000 87082990 94033099  84185099 84385000 84701010 84825000 87083110 94034090  84189100 84386000 84701090 84828000 87083191 94035000  84221100 84388091 84702100 84829190 87083199 94036010  84221900 84388099 84702900 84831041 87084090 94036030  84222000 84389000 84703000 84831051 87085010 94036090  84223000 84425023 84705000 84831057 87085090 94037090  84224000 84432900 84742000 84831060 87087010 94039010  84229090 84433000 84743100 84831080 87087099 94039030  84241099 84435100 84748000 84833090 87088010 94039090  84242000 84435920 84749010 84834082 87088090 94051021  84243001 84435980 84749090 84834083 87089190 94051029  84243010 84436000 84774000 84834084 87089290 94051050  84243090 84439010 84775990 84834085 87089390 94051091  84248110 84439090 84778010 84834092 87089490 94051099  84248199 84513010 84778090 84834094 87089998 94052011  84248920 84513030 84779090 84834096 87141900 94052019  84248980 84513080 84802000 84834098 87149110 94052050  84294010 84514000 84804100 84835099 87149130 94052091  84294090 84515000 84804900 84836099 87149430 94052099  84295110 84518080 84807100 84839098 87149500 94054010  84295191 84519000 84807900 86073099 87149610 94054031  84295199 84581120 84811019 86079930 87149630 94054035  84329010 84601900 84812090 87021011 87149910 94054091  84331159 84602111 84813010 87021019 87149930 94054095  84331951 84602115 84813099 87021099 87149950 94054099  84332051 84602119 84814010 87029019 87149990 94056091  84332059 84609090 84814090 87029039 87161099 94056099  84333010 84651010 84818011 87041090 87162090 94059190  84333090 84651090 84818019 87042139 87163100 94059290  84334090 84659110 84818031 87042191 87163980 94059990  84335100 84659120 84818039 87042199 87164000 94060010  84335390 84659190 84818051 87042291 87169090 94060039  84336090 84659200 84818079 87042299 94031051 94060090  84339000 84659300 84818081 87043139 94031059  84342000 84659400 84818099 87043199 94031091  84381010 84659500 84821010 87043299 94031093  84381090 84659600 84821090 87081010 94032099 Anexa BLA PROTOCOLUL 25  87032110 87032219 87032319 87033110 87033219 87033390  87032190 87032290 87032390 87033190 87033290 87039010  87032211 87032311 87032490 87033211 87033319 87039090 Anexa CLA PROTOCOLUL 25    250510 282890 293371 320910 330720 360610    250590 293010 293623 320990 330730 360690    250840 283410 293624 330300 330741 380810    252020 283620 293626 330410 330790 381900    252321 283630 293629 330420 340111 382000    232329 283650 300410 330430 340119 382100    252330 284290 300431 330491 340120 390110    253090 284910 300440 330499 340540 390220    271000 290315 300450 330510 340590 390230    280430 290531 300510 330520 340600 390810    281310 291411 300590 330530 360200 391190    281410 291813 310250 330590 360410 391310    281512 292610 310280 330610 360490 391810    282810 293340 320810 330710 360500 391890    392210 441850 521212 551592 580421 510520    392220 441890 521213 551599 580429 610590    392290 442110 521214 551611 580430 610610    392310 442190 521215 551612 580810 610620    392321 480431 521221 551613 580890 610690    392329 480439 521222 551614 590410 610711    392330 480449 521223 551621 590491 610712    392350 480510 521224 551622 590492 610719    392410 480521 521225 551623 600121 610721    392490 480523 530921 551624 600122 610722    392510 480529 530929 551631 600129 610791    392520 480820 531090 551632 600191 610799    392530 480830 531100 551633 600192 610811    392590 480910 540233 551634 600199 610821    392620 480990 540710 551641 600210 610822    392630 481121 540752 551642 600220 610829    392640 481129 540822 551643 600242 610831    392690 481131 540832 551644 600243 610832    400300 481140 540833 551691 600292 610839    400400 481420 540834 551693 600293 610891    400910 481430 550820 551694 610110 610892    400920 481500 550962 560122 610120 610910    401012 481810 550969 560311 610130 610990    401110 481820 551110 560312 610190 611010    401140 481830 551120 560314 610210 611020    401191 481850 551130 560391 610220 611030    401199 481890 551211 560392 610230 611090    401210 481910 551221 560394 610290 611110    401290 481920 551229 570110 610311 611120    401310 481930 551291 570190 610312 611130    401320 481940 551299 570210 610319 611190    420100 481950 551311 570231 610321 611211    420211 481960 551312 570232 610322 611212    420212 500710 551313 570541 610329 611219    420219 500790 551319 570242 610331 611231    420221 511111 551322 570249 610332 611239    420222 511119 551323 570251 610333 611241    420229 511120 551329 570252 610339 611249    420231 511130 551331 570291 610341 611300    420232 511190 551332 570292 610342 611410    420239 511211 551333 570310 610343 611420    420291 511220 551339 570320 610349 611430    420292 511230 551341 570330 610411 611490    420299 511290 551342 570390 610412 611511    420321 511300 551343 570410 610413 611512    440920 520411 551349 570490 610419 611519    441011 520419 551411 570500 610421 611520    441019 520621 551412 580121 610422 611591    441090 520632 551413 580122 610423 611593    441111 520642 551419 580123 610429 611599    441121 520643 551421 580124 610431 611610    441129 520710 551422 580125 610432 611691    441131 521111 551423 580126 610433 611692    441139 521112 551429 580131 610441 611693    441191 521121 551431 580132 610442 611699    441199 521122 551432 580133 610443 611710    441219 521129 551433 580134 610444 611720    441229 521131 551439 580135 610449 611780    441299 521132 551441 580136 610451 611790    441300 521139 551442 580190 610452 620111    441510 521141 551443 580211 610453 620112    441520 521143 551449 580219 610459 620113    441600 521149 551511 580220 610461 620119    441810 521151 551512 580230 610462 620191    441820 521152 551513 580310 610463 620192    441830 521159 551522 580390 610469 620193    441840 521211 551591 580410 610510 620199    620211 620891 640199 701321 732010 820780    620212 620892 640219 701329 732111 820790    620213 620899 640220 701331 732112 820810    620219 620920 640291 701332 732113 820820    620291 620930 640299 701339 732181 820830    620292 621010 640319 701391 732183 820840    620293 621020 640320 701610 732219 820890    620311 621030 640330 701690 732290 821110    620312 621040 640340 701810 732393 821191    620319 621050 640351 701931 732394 821192    620321 621111 640359 701932 732399 821193    620322 621120 640391 701939 732490 821194    620323 621131 640399 720990 732591 830110    620329 621132 640411 721041 732599 830120    620331 621133 640419 721049 732611 830150    620332 621139 640420 721070 732619 830170    620333 621141 640510 721090 732620 830300    620339 621142 640520 721119 732690 830910    620341 621143 640590 721190 740710 830990    620342 621149 680410 721210 740811 831110    620343 621210 680423 721220 740829 840140    620349 621220 680430 721230 740911 840211    620411 621310 680790 721240 740919 840212    620412 621320 680800 721310 740921 840219    620413 621390 680911 721410 740929 840290    620419 621410 680919 721420 740931 840310    620421 621420 680990 721590 740939 840390    620422 621510 681019 721691 741110 840410    620423 621520 681091 721699 741121 840420    620429 621590 681099 721730 741999 840510    620431 621710 681110 730120 760410 840790    620432 621790 681120 730410 760421 840890    620433 630120 681130 730511 760611 841319    620439 630130 681190 730512 760612 841320    620441 630140 681270 730519 760692 841350    620442 630190 681290 730520 760711 841360    620443 630210 681310 730531 761010 841381    620444 630221 681390 730539 761090 841382    620449 630231 681510 730610 761691 841410    620451 630232 690100 730630 761699 841420    620452 630251 690210 730690 780110 841440    620453 630252 690410 730711 780191 841451    620459 630253 690490 730719 780199 841459    620461 630259 690510 730721 780419 841610    620462 630260 690590 730722 780420 841690    620463 630291 690600 730723 790112 841710    620469 630292 690710 730729 790120 841780    620510 630299 690790 730791 790310 841810    620520 630311 690810 730792 790390 841821    620530 630312 690890 730793 790500 841829    620590 630319 690990 730799 820210 841830    620610 630391 691010 730810 820240 841840    620620 630392 691090 730830 820291 841850    620630 630399 691110 730840 820299 841861    620640 630411 691190 730890 820310 841869    620690 630419 691200 731300 820340 841891    620711 630491 691310 731511 820412 841911    620719 630492 691390 731700 820551 841919    620721 630493 691410 731813 820570 841932    620722 630499 691490 731815 820580 841939    620791 630510 700100 731816 820600 841940    620799 630520 700319 731819 820720 841950    620811 630621 700320 731821 820730 841981    620819 630622 700330 731822 820740 842111    620821 630629 700490 731823 820750 842112    620822 640191 701010 731824 820760 842119    620829 640192 701094 731829 820770 842121    842122 845819 848310 852320 854411 890200    842123 845891 848320 852390 854419 890391    842129 845910 848360 852510 854420 890392    842131 845921 848390 852520 854430 890399    842191 845931 820110 852610 854441 890400    842199 845939 850120 852691 854449 890590    842211 845951 850131 852692 854451 900140    842219 845961 850132 852719 854459 900580    842220 845969 850140 852729 854460 900590    842230 845970 850151 852732 854620 901600    842240 846011 850152 852739 854690 901790    842290 846019 850161 852790 854710 902580    842330 846021 850211 852812 854720 902620    842381 846029 850212 852813 854790 902680    842389 846120 850213 852821 860500 902710    842390 846150 850220 852822 860730 902910    842410 846190 850410 852910 870110 902920    842481 846231 850421 852990 870130 903010    842489 846239 850422 853010 870190 903031    842490 846241 850431 853080 870210 903210    842511 846249 850432 853110 870290 903220    842519 846410 850433 853180 870321 90 903281    842539 846591 850434 853210 870322 19 903289    842542 846592 850440 853222 870322 90 911390    842549 846593 850450 853223 870323 19 930100    842611 846594 850511 853224 870323 90 930700    842619 846596 850710 853225 870324 90 940120    842630 846599 850780 853229 870331 90 940130    842649 846610 850810 853310 870332 19 940140    842699 846620 850820 853329 870332 90 940161    842832 846630 850880 853331 870333 19 940169    842833 846693 851130 853339 870333 90 940171    842839 846711 851140 853340 870390 940179    843210 846719 851150 853400 870421 39 940180    843221 846810 851220 853510 870421 91 940320    843229 847021 851230 853521 870421 99 940330    843230 847029 851440 853529 870422 91 940340    843240 847040 851519 853530 870422 99 940350    843280 847050 851521 853590 870431 39 940360    843311 847090 851539 853610 870431 99 940370    843319 847810 851590 853620 870432 99 940380    843320 847890 851610 853630 870540 940410    843330 847910 851621 853641 870911 940429    843360 847930 851632 853649 870919 940430    843420 848020 851633 853650 870990 944510    843510 848030 851660 853661 871000 940520    843610 848041 851671 853669 871110 940540    843699 848049 851672 853690 871200 940550    843710 848110 851679 853710 871491 940560    843780 848120 851680 853720 871492 940591    843790 848130 851730 853810 871610 940592    843810 848180 851821 853890 871620 940599    843840 848190 851830 853910 871631 940600    843850 848210 851921 853921 871639 950291    843860 848220 851929 853922 871640 950632    843890 848230 852110 853929 871680 950651    845011 848240 852190 853931 890120 950661    845019 848299 852311 853939 890130 Anexa DLA PROTOCOLUL 25    310210 401120 720926 721610    310230 401220 721011 721621 Anexa ELA PROTOCOLUL 25                    87032219                    87032319                    87032410                    87033219                    87033319În cazul în care în Republica Bulgaria începe o producţie naţională până la data aplicării prezentului acord, pentru unele produse încadrate în poziţiile tarifare sus-menţionate importurile originare din România vor fi liberalizate imediat, cu excepţia celor pentru care a început producţia naţională. Taxele vamale pentru aceste produse vor fi reduse progresiv, după cum prevede paragraful 6 al acestui protocol, şi aceste produse vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale de import în limitele unui contingent tarifar preferenţial de 500 de autoturisme pentru anul 1999.În cazul în care producţia de produse încadrate la poziţiile tarifare sus-menţionate nu începe în Republica Bulgaria până la data aplicării prezentului acord, importul acestora va fi liberalizat imediat. PROTOCOLUL 26(la care se referă paragraful 2 al art. 3)Se referă la eliminarea taxelor vamale între Republica Slovenia, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte. PROTOCOLUL 27(la care se referă paragraful 2 al art. 3)Se referă la schimbul de concesii la produsele agricole între Republica Ceha, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte. PROTOCOLUL 28(la care se referă paragraful 2 al art. 3)Se referă la schimbul de concesii la produsele agricole între Republica Ungara, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte. PROTOCOLUL 29(la care se referă art. 12)Se referă la schimbul de concesii la produsele agricole între Republica Polonia, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte. PROTOCOLUL 30(la care se referă art. 12)Schimb de concesii la produsele agricole între România, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte1. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Republica Bulgaria şi taxele vamale de import aplicabile în Republica Bulgaria la produsele originare din România, cuprinse în anexa A la acest protocol, vor fi eliminate de la data aplicării prezentului acord.2. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Republica Bulgaria şi taxele vamale de import aplicabile în Republica Bulgaria la produsele originare din România, cuprinse în anexa B la prezentul protocol, vor fi reduse la nivelul stabilit în aceasta anexa de la data aplicării prezentului acord.3. De la data aplicării prezentului acord, taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Republica Bulgaria, cuprinse în anexa C la prezentul protocol, vor fi reduse la nivelul stabilit în anexa respectiva, fără limite cantitative, sau în cadrul contingentelor specificate în aceasta.4. De la data aplicării prezentului acord, taxele vamale de import aplicabile în Republica Bulgaria la produsele originare din România, cuprinse în anexa D la prezentul protocol, vor fi reduse la nivelul stabilit în anexa respectiva, fără limite cantitative, sau în cadrul contingentelor specificate în aceasta.5. Taxele de baza convenite prin acest protocol sunt taxele vamale la nivelul naţiunii celei mai favorizate, aplicate în momentul importului respectiv. Taxele vamale la care se referă acest protocol cuprind taxe vamale-ad valorem şi specifice, precum şi impuneri specifice pe produs. Anexa ALA PROTOCOLUL 30──────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ──────────  Cod SA Cod SA Cod SA Cod SA Cod SA Cod SA──────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ──────────  0101 0510 0810 50 1204 1503 1905 30  0102 10 0511 0810 90 1205 00 10 1504 1905 40  0103 10 0601 0812 1206 00 10 1505 1905 90  0104 0602 0813 1207 10 1506 2003 20  0106 0604 0814 1207 20 1507 2005 70  0204 0701 10 0901 1207 30 1508 2008 11  0205 0709 10 0902 1207 40 1509 2008 19  0206 0709 30 0903 1207 50 1510 2008 20  0208 0709 40 0904 1207 60 1511 2008 30  0301 10 0709 52 0905 1207 92 1512 21 2009 11  0301 91 0711 0906 1207 99 1512 29 2009 19  0301 92 0712 30 0907 1208 1513 2009 20  0301 99 0712 90 11 0908 1209 1515 2009 30  0302 0712 90 19 0909 10 1211 1518 2009 40  0303 0712 90 30 0909 20 1212 10 1520 2101 11  0304 0712 90 50 0909 50 1212 20 1521 2101 12  0305 0712 90 90 0910 1212 30 1522 2101 20  0306 0713 1001 10 1212 92 1603 2103 10  0307 0714 1005 10 1212 99 1604 2201  0501 0801 1006 1213 1605 2301  0502 0802 1007 1214 1702 20 2302  0503 0803 1008 1301 1801 2303  0504 0804 1102 30 1302 1802 2304  0505 0805 1103 14 1401 1803 2305  0506 0806 20 1106 1402 1804 2306  0507 0807 20 1201 1403 1805 2307  0508 0808 20 1202 1404 1902 40 2308  0509 0810 40 1203 1501 1903 2309                                         1502──────────── ─────────── ─────────── ─────────── ─────────── ────────── Anexa BLA PROTOCOLUL 30────────────────── ───────────────── ───────────────── ───────────────── Cod Taxe vamale Cod Taxe vamale Cod Taxe vamale Cod Taxe vamale SA maxim SA maxim SA maxim SA maxim       aplicabile aplicabile aplicabile aplicabile           % % % %────────────────── ───────────────── ───────────────── ───────────────── 0102 90 15 0210 11 20 0807 11 9 1104 29 15 0103 91 10 0210 12 20 0807 19 9 1104 30 15 0103 92 15 0210 19 20 0809 10 8 1105 10 15 0105 11 9 0210 20 20 0809 30 9 1108 14 14 0105 12 9 0210 90 20 0810 30 9 1108 19 14 0105 19 9 0301 93 5 0811 10 9 1108 20 14 0105 92 10 0402 10 37 0909 30 4 1109 14 0105 93 10 0402 21 37 0909 40 4 1210 5 0105 99 10 0402 91 37 1001 90 15 1517 10 20 0201 25 0402 99 37 1002 15 1517 90 20 0202 25 0404 10 14 1003 18 1602 10 15 0203 25 0404 90 14 1004 15 1602 20 15 0207 12 28 0704 20 10 1101 15 1602 31 15 0207 14 10 28 0704 90 10 1102 10 15 1602 32 15 0207 14 20 28 0705 19 10 1102 20 15 1602 39 15 0207 14 30 28 0705 21 10 1102 90 15 1602 42 15 0207 14 40 28 0705 29 10 1103 12 15 1602 49 15 0207 14 50 28 0706 10 10 1103 13 15 1602 50 18 0207 14 60 28 0708 20 10 1103 19 15 1702 11 20 0207 14 70 28 0708 90 10 1103 21 15 1702 19 20 0207 14 91 10 0709 20 5 1103 29 15 1702 60 30 0207 14 99 28 0709 70 10 1104 11 15 1703 14 0207 27 91 10 0710 22 7 1104 12 15 1704 12 0207 36 81 10 0710 29 7 1104 19 15 1806 10 12 0207 36 85 10 0710 30 7 1104 21 15 1806 20 10 0207 36 89 10 0710 40 7 1104 22 15 1902 11 20 0209 20 0710 90 7 1104 23 15 1902 19 20 1904 20 10 6 2005 10 15 2008 40 4 2009 60 4 1904 90 7 2005 20 20 2008 50 6 2009 70 12 1905 10 7 2005 40 15 2008 60 6 2101 30 14 1905 20 7 2005 51 7 2008 70 6 2102 30 7 2001 10 15 2005 59 7 2008 80 6 2104 10 4 2001 20 15 2005 60 5 2008 91 7 2104 20 4 2002 10 11 2005 80 15 2008 92 6 2106 10 7 2002 90 11 2005 90 75 17 2008 99 4 2202 10 19                                                         2202 90 10────────────────── ───────────────── ───────────────── ───────────────── Anexa CLA PROTOCOLUL 30┌────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│ Cod SA │ Taxa vamală (%) │ Contingent │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 070310 │ reducere cu 20% a taxei vamale MFN │ 150 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 070951 │ reducere cu 20% a taxei vamale MFN │ nelimitat │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 110710 │ 20 │ nelimitat │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 170199 │ reducere cu 20% a taxei vamale MFN │ 200 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200190 │ 15 │ 100 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200590 │ 15 │ nelimitat │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200710 │ 15 │ │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ 50 t ││ 200799 │ 15 │ │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200980 │ reducere cu 20% a taxei vamale MFN │ 50 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200990 │ reducere cu 20% a taxei vamale MFN │ 80 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 210320 │ 45 │ 150 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2203 │ reducere cu 30% a taxei vamale MFN │ 50 hl │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2401 │ 25 │ 250 t │└────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Anexa DLA PROTOCOLUL 30┌────────────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│ Cod SA │ Taxa vamală (%) │ Contingent │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 0409 │ 30 │ 100 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 070310 │ reducere cu 20% a taxei vamale MFN │ 150 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 070951 │ reducere cu 20% a taxei vamale MFN │ nelimitat │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 110710 │ 20 │ nelimitat │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 151211 │ 5 │ │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ 450 t ││ 151219 │ 7 │ │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200190 │ 20 │ 100 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200310 │ 20 │ 50 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200590 │ 25 │ nelimitat │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200710 │ 25 │ │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┤ 50 t ││ 200799 │ 25 │ │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200980 │ reducere cu 20% a taxei vamale MFN │ 50 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 200990 │ reducere cu 20% a taxei vamale MFN │ 80 t │├────────────┼──────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│ 2203 │ reducere cu 30% a taxei vamale MFN │ 50 hl │└────────────┴──────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ PROTOCOLUL 31(la care se referă art. 12)Se referă la schimbul de concesii la produse agricole între Republica Slovenia, pe de o parte, şi Republica Bulgaria, pe de alta parte.-------

Noutăți

 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 92 din 1 iulie 2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor
 • LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi*)
 • LEGE nr. 73 din 29 decembrie 1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante
 • LEGE nr. 446 din 8 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2002 privind recapitalizarea Băncii de Export-Import a României "EXIMBANK" - S.A.
 • LEGE nr. 82 din 21 iulie 1992 *** Republicată privind rezervele de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 203 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1999 privind declararea municipiului Sibiu şi a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes naţional
 • LEGE nr. 89 din 8 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educaţiei fizice şi sportului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 21 decembrie 2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 264 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 224 din 15 iulie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 27 din 13 martie 2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate
 • LEGE nr. 298 din 21 decembrie 2011 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi la 13 aprilie 2011
 • LEGE nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 31 din 6 mai 1996 privind regimul monopolului de stat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 205 din 28 decembrie 2002 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie
 • LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 (*republicată*) privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori
 • LEGE nr. 380 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social
 • LEGE nr. 253 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (3) al art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • LEGE nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi ţinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 130 din 16 septembrie 1999 pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
 • LEGE nr. 134 din 24 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39 din 5 august 1994 privind îmbunătăţirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • LEGE nr. 287 din 11 octombrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane
 • LEGE nr. 411 din 18 octombrie 2004 (*republicată*) privind fondurile de pensii administrate privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • LEGE nr. 653 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2002 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
 • LEGE nr. 435 din 27 noiembrie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 39 din 28 martie 2002 privind modificarea şi completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999
 • LEGE nr. 32 din 29 martie 1991 *** Republicată privind impozitul pe salarii
 • LEGE nr. 174 din 16 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 34 din 12 aprilie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 77/1999 pentru ratificarea Convenţiei europene privind transferul de proceduri în materie penală, adoptată la Strasbourg la 15 mai 1972
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 141 din 17 octombrie 2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit
 • LEGE nr. 299 din 7 decembrie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018
 • LEGE nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 212 din 21 noiembrie 2000 privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 110 din 26 mai 2016 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 56 din 19 mai 2000 pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998
 • LEGE nr. 665 din 20 noiembrie 2001 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistenţa tehnică pentru pregătirea proiectului «Finalizarea lucrărilor şi modernizarea Staţiei de epurare a apelor uzate Bucureşti, România»", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 şi la Bucureşti la 1 iunie 2001
 • LEGE nr. 221 din 2 iunie 2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
 • LEGE nr. 183 din 24 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 546 din 14 octombrie 2002 privind graţierea şi procedura acordării graţierii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 20 februarie 2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 76 din 17 iulie 1992 *** Republicată privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020