Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011

  **) Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012.Având în atenție necesitatea instituirii unor reglementări speciale - de generală aplicabilitate în domeniul acțiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional,ținând seama că nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință imposibilitatea respectării angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României,având în vedere necesitatea asigurării condițiilor materiale pentru exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a competențelor de reprezentare a României la manifestările interne și internaționale în domeniul de competență al ministerului stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar crea riscul ca România să nu fie reprezentată sau să fie reprezentată necorespunzător în acțiunile interne și internaționale, ceea ce ar afecta atât imaginea României, cât și mediul de afaceri ca beneficiar al acestor acțiuni,având în vedere necesitatea creării unor condiții reale pentru dezvoltarea economică și socială în zona agriculturii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri pentru a dezvolta cât mai multe proiecte de colaborare care vor avea ca efect dezvoltarea schimburilor comerciale în domeniul agriculturii.În acest context participarea României la manifestările de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale în plan intern și internațional ar trebui realizată într-un sistem centralizat și cât se poate de accelerat pentru o cât mai bună eficientizare a măsurilor propuse.De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se vor realiza susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza internațională actuală le are asupra domeniului agriculturii în România.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență creează baza legală pentru finanțarea organizării acțiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanță de urgență deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, ceea ce ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor și la agravarea situației actuale.În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul UNIC(1) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să organizeze acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 20 «Bunuri și servicii». (la 30-08-2018, Alineatul (1) din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (2) Activitățile, acțiunile, precum și cheltuielile necesare desfășurării acestora se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale. Sumele aferente cheltuielilor efectuate cu desfășurarea activităților și acțiunilor sunt cuprinse în structura bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 30-08-2018, Alineatul (2) din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (3) Tipurile de acțiuni și cheltuieli care pot fi efectuate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(4) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (4) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (5) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (5) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (6) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (6) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (7) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (7) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (8) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (8) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 2 noiembrie 2011.Nr. 92. Anexă
  Tipurile de acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate
  în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale și tipurile de cheltuieli
  care pot fi efectuate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Tipuri de acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
  Organizarea de evenimente destinate sectorului agroalimentar, precum seminare, simpozioane, conferințe, mese rotunde, forumuri, grupuri de lucru, dezbateri în cadrul meselor de lucru, ateliere de lucru
  Organizarea de campanii de informare și promovare a politicilor publice specifice domeniului de competență pe piața internă, piața europeană și piața globală
  Realizarea de studii de evaluare a rezultatelor campaniilor de informare și promovare
  Organizarea de campanii radiofonice și de televiziune
  Organizarea, în funcție de interesul manifestat, de întâlniri tematice cu participarea reprezentanților/membrilor asociațiilor din domeniul agroalimentar
  Organizarea de evenimente destinate degustării și prezentării de produse agroalimentare
  Realizarea de studii de piață în vederea identificării informațiilor necesare pentru elaborarea de politici și strategii în domeniul agroalimentar
  Realizarea unui portal de informații pentru domeniul agroalimentar
  Realizarea de producții vizuale și audiovizuale și distribuirea lor
  Organizarea de evenimente de presă, inclusiv însoțite de degustări
  Organizarea și participarea cu standuri/pavilioane la târguri, saloane și expoziții interne și internaționale
  Organizarea de manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau științific, consacrate promovării produselor agroalimentare românești și câștigării încrederii consumatorului
  Tipuri de cheltuieli
  Taxe de participare
  Taxe de înscriere în catalogul evenimentului
  Elaborarea proiectului de execuție, construire și/sau amenajare spațiu expozițional, inclusiv transportul materialelor aferente
  Instalare și demontare stand/pavilion
  Închirierea spațiilor și a standurilor/pavilioanelor, inclusiv a dotărilor necesare: TV, video, conexiune internet, videoproiector, computer, frigider, vitrină frigorifică
  Utilități: apă, canalizare, energie electrică, termică, igienizare/salubrizare, servicii de curățenie, servicii de pază și supraveghere
  Transport mostre produse și materiale de informare și promovare, inclusiv asigurare, manipulare, depozitare, formalități vamale
  Traducerea, tipărirea, fabricarea și expedierea de materiale publicitare: cataloage, pliante, programe, broșuri, cataloage, afișe, fluturași, reclame tipărite, mape de prezentare, postere, schițare calendare, bannere, etichete, cărți de vizită, ecusoane, roll-up-uri
  Obiecte promoționale - pixuri, brichete, agende, memory stick-uri, pungi, calendare, insigne, badge-uri, panglică, mape, plachete, cadouri pentru invitați
  Obiecte de artizanat, decorațiuni, logistica necesară organizării evenimentelor de degustare: personal, vesela aferentă, șervețele, consumabile pentru asigurarea protocolului, recuzită
  Realizarea logo-ului evenimentului, tipărire și aplicare pe elementele de identificare vizuală
  Relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate care vizează produsele agroalimentare
  Servicii de interpretariat și echipamentul aferent
  Achiziția de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente
  Onorarii aferente lectorilor, moderatorilor, vorbitorilor în cadrul evenimentelor
  Costuri aferente întâlnirilor de lucru în vederea promovării produselor agroalimentare asociate cu mesele de lucru
  Conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziția, înregistrarea și închirierea domeniului, spoturi de prezentare în mass- media
  Costuri aferente creării unei baze de date
  Cheltuieli privind campanii de informare și promovare a produselor agroalimentare înregistrate pe scheme de calitate europene și naționale, inclusiv vizite la locul de producție
  Costuri privind realizarea de studii în domeniile sale de activitate: studii de piață, studii de evaluare, studii de impact.
  (la 30-08-2018, Anexa a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 )

  Noutăți

 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 243 din 28 noiembrie 2000 privind protecţia atmosferei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 69 din 29 octombrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru valorificarea unitară de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a unor creanţe bancare neperformante asupra Societăţii Comerciale "SIDERCA" - S.A. Călăraşi
 • LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004 contenciosului administrativ
 • LEGE nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • LEGE nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 266 din 7 decembrie 2000 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
 • LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 285 din 19 noiembrie 2015 pentru modificarea Legii nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole
 • LEGE nr. 235 din 2 iunie 2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării şi Prognozei a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internaţional al Expoziţiilor (B.I.E.)
 • LEGE nr. 41 din 20 aprilie 1992 privind scutirea de impozit pe salarii a sumelor donate din fondul de premiere a salariaţilor pentru ajutorarea persoanelor sinistrate din judeţele Bacău, Neamţ şi Suceava
 • LEGE nr. 308 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Acordului privind spaţiul aerian comun dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 173 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
 • LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • LEGE nr. 136 din 7 iulie 2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
 • LEGE nr. 13 din 2 martie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • LEGE nr. 289 din 24 iunie 2004 (*republicată*) privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice*)
 • LEGE nr. 304 din 3 decembrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
 • LEGE nr. 587 din 31 octombrie 2001 pentru ratificarea Acordului de amendament dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Londra la 6 iulie 2001, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea "Proiectului privind conservarea energiei termice", semnat la Londra la 13 aprilie 1997*)
 • LEGE nr. 207 din 8 noiembrie 2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 26 noiembrie 1998 privind acordarea unor facilităţi la plata creanţelor fiscale către bugetul de stat şi către bugetul asigurărilor sociale de stat în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ale Societăţii Comerciale "Tractorul" - S.A. Braşov
 • LEGE nr. 304 din 27 noiembrie 2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare
 • LEGE nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 81 din 18 septembrie 2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 70 din 23 martie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
 • LEGE nr. 75 din 1 aprilie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenţei supravegherii executării obligaţiei minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituţie de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal
 • LEGE nr. 80 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
 • LEGE nr. 317 din 1 iulie 2004 (*republicată*) privind Consiliul Superior al Magistraturii
 • LEGE nr. 214 din 9 noiembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 • LEGE nr. 375 din 13 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi condiţiile de comercializare şi utilizare a acestora
 • LEGE nr. 500 din 4 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 55/2001 privind reglementarea rambursării ratelor scadente, precum şi plata altor costuri aferente unor împrumuturi externe
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 299 din 7 decembrie 2018 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind mormintele de război, semnat la Varşovia la 25 mai 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 18 octombrie 2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de călători pe teritoriul României
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 11 aprilie 2002 de modificare şi completare a Legii minelor nr. 61/1998 şi a Legii petrolului nr. 134/1995
 • LEGE nr. 308 din 28 iunie 2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogălniceanu pentru întreprinderi mici şi mijlocii
 • LEGE nr. 415 din 27 iunie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii
 • LEGE nr. 49 din 25 mai 1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
 • LEGE nr. 87 din 12 iulie 1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • LEGE nr. 495 din 12 noiembrie 2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 167 din 27 noiembrie 2002 pentru ratificarea Acordului suplimentar de împrumut dintre România, în calitate de Împrumutat, Banca Naţionala a României, în calitate de Agent al Împrumutatului, şi Comunitatea Europeană, în calitate de Împrumutător, semnat la Bruxelles la 11 noiembrie 2002
 • LEGE nr. 212 din 16 decembrie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 210 din 15 noiembrie 2000 privind recapitalizarea Băncii Agricole - S.A. în vederea privatizării
 • LEGE nr. 10 din 5 ianuarie 2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 iulie 1998 (*republicată*) privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021