Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011

  (la 09-07-2012, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. ) Având în atenție necesitatea instituirii unor reglementări speciale - de generală aplicabilitate în domeniul acțiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional,ținând seama că nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință imposibilitatea respectării angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României,având în vedere necesitatea asigurării condițiilor materiale pentru exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a competențelor de reprezentare a României la manifestările interne și internaționale în domeniul de competență al ministerului stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar crea riscul ca România să nu fie reprezentată sau să fie reprezentată necorespunzător în acțiunile interne și internaționale, ceea ce ar afecta atât imaginea României, cât și mediul de afaceri ca beneficiar al acestor acțiuni,având în vedere necesitatea creării unor condiții reale pentru dezvoltarea economică și socială în zona agriculturii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri pentru a dezvolta cât mai multe proiecte de colaborare care vor avea ca efect dezvoltarea schimburilor comerciale în domeniul agriculturii.În acest context participarea României la manifestările de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale în plan intern și internațional ar trebui realizată într-un sistem centralizat și cât se poate de accelerat pentru o cât mai bună eficientizare a măsurilor propuse.De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se vor realiza susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza internațională actuală le are asupra domeniului agriculturii în România.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență creează baza legală pentru finanțarea organizării acțiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanță de urgență deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, ceea ce ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor și la agravarea situației actuale.În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul UNIC(1) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să organizeze acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 20 «Bunuri și servicii». (la 30-08-2018, Alineatul (1) din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (2) Activitățile, acțiunile, precum și cheltuielile necesare desfășurării acestora se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale. Sumele aferente cheltuielilor efectuate cu desfășurarea activităților și acțiunilor sunt cuprinse în structura bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 30-08-2018, Alineatul (2) din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (3) Tipurile de acțiuni și cheltuieli care pot fi efectuate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(4) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (4) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (5) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (5) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (6) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (6) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (7) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (7) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (8) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (8) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 2 noiembrie 2011.Nr. 92. Anexă
  Tipurile de acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale și tipurile de cheltuieli
  care pot fi efectuate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Tipuri de acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
  Organizarea de evenimente destinate sectorului agroalimentar, precum seminare, simpozioane, conferințe, mese rotunde, forumuri, grupuri de lucru, dezbateri în cadrul meselor de lucru, ateliere de lucru
  Organizarea de campanii de informare și promovare a politicilor publice specifice domeniului de competență pe piața internă, piața europeană și piața globală
  Realizarea de studii de evaluare a rezultatelor campaniilor de informare și promovare, sondaje de opinie
  Organizarea de campanii radiofonice și de televiziune
  Organizarea, în funcție de interesul manifestat, de întâlniri tematice cu participarea reprezentanților/membrilor asociațiilor din domeniul agroalimentar
  Organizarea de evenimente destinate degustării și prezentării de produse agroalimentare
  Organizarea de acțiuni cu caracter solemn și festiv
  Realizarea de studii de piață în vederea identificării informațiilor necesare pentru elaborarea de politici și strategii în domeniul agroalimentar
  Realizarea unui portal de informații pentru domeniul agroalimentar
  Realizarea de producții vizuale și audiovizuale și distribuirea lor
  Organizarea de evenimente de presă, inclusiv însoțite de degustări
  Organizarea și participarea cu standuri/pavilioane la târguri, saloane și expoziții interne și internaționale
  Organizarea de manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau științific, consacrate promovării produselor agroalimentare românești și câștigării încrederii consumatorului
  Tipuri de cheltuieli
  Taxe de participare
  Taxe înscriere în catalogul evenimentului
  Elaborare proiect de execuție, construire și/sau amenajare spațiu expozițional, inclusiv transportul materialelor aferente
  Instalare și demontare stand/pavilion
  Închirierea sălilor, a spațiilor și a standurilor/pavilioanelor, inclusiv a dotărilor necesare: TV, video, conexiune internet, videoproiector, point laser, ecran proiecție, flipchart și markere diverse culori, sistem sonorizare, computer, frigider, vitrină frigorifică, mobilier
  Utilități: apă, canalizare, energie electrică, termică, igienizare/salubrizare, servicii de curățenie, servicii de pază și supraveghere
  Costuri pentru organizarea de mese oficiale, recepții, cocktailuri, dineuri oficiale, tratații protocolare ce au loc în cadrul acțiunilor de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
  Costuri privind aprovizionarea, pregătirea, furnizarea, manipularea și servirea de produse agroalimentare gata preparate
  Costuri de transport, inclusiv închiriere mijloace de transport, de curierat
  Costuri cu transportul mostrelor de produse și a materialelor de informare și promovare, inclusiv asigurarea, manipularea, depozitarea, formalitățile vamale
  Costuri privind traducerea, tipărirea, fabricarea și expedierea de materiale publicitare: cataloage, pliante, programe, broșuri, afișe, fluturași, reclame tipărite, mape de prezentare, postere, schițare calendare, bannere, etichete, cărți de vizită, ecusoane, roll-up-uri, invitații
  Costuri cu obiecte promoționale - pixuri, brichete, agende, memory stick-uri, pungi, calendare, insigne, badge-uri, panglică, mape, plachete, cadouri pentru invitați
  Costuri cu obiecte de artizanat, mostre produse, decorațiuni, logistica necesară organizării evenimentelor de degustare: personal, vesela aferentă, șervețele, consumabile pentru asigurarea protocolului, recuzită
  Costuri pentru realizarea logoului evenimentului, tipărire și aplicare pe elementele de identificare vizuală
  Costuri cu servicii de relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate care vizează produsele agroalimentare
  Costuri cu servicii de interpretariat și echipamentul aferent
  Costuri cu achiziția de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente
  Costuri cu transportul intern, mese zilnice și onorarii aferente lectorilor, moderatorilor, vorbitorilor în cadrul evenimentelor
  Costuri aferente întâlnirilor de lucru în vederea promovării produselor agroalimentare asociate cu mesele de lucru
  Costuri privind conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziția, înregistrarea și închirierea domeniului, spoturi de prezentare în mass-media
  Costuri aferente creării unei baze de date
  Cheltuieli privind campanii de informare și promovare a produselor agroalimentare înregistrate pe scheme de calitate europene și naționale, inclusiv vizite la locul de producție
  Costuri privind realizarea de studii în domeniile sale de activitate: studii de piață, studii de evaluare, studii de impact
  Costuri privind elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii, inclusiv traducerea acestora
  Costuri privind dezvoltarea și/sau actualizarea de aplicații informatice, inclusiv licențele necesare și instruire
  Costuri privind elaborarea, producția și distribuția materialelor publicitare și de informare, precum și cele cu difuzarea în mass-media
  (la 21-12-2018, Anexa a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 21 decembrie 2018 )

  Noutăți

 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 51 din 15 decembrie 1998 (*republicată*) privind valorificarea unor active bancare*)
 • LEGE nr. 1 din 8 ianuarie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 503 din 17 noiembrie 2004 (*republicată*) privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări*)
 • LEGE nr. 53 din 13 martie 2007 pentru completarea art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
 • LEGE nr. 135 din 17 mai 2005 privind înfiinţarea Universităţii "Athenaeum" din municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 102 din 25 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
 • LEGE nr. 191 din 16 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 340 din 12 iulie 2004 privind instituţia prefectului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile
 • LEGE nr. 8 din 29 iunie 1988 pentru aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 35/1988 privind perfecţionarea sistemului asigurărilor de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 27 septembrie 2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
 • LEGE nr. 185 din 18 iulie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 319 din 10 noiembrie 2005 pentru abrogarea alin. (5) al art. 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private
 • LEGE nr. 71 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative
 • LEGE nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 162 din 20 noiembrie 2002 privind acordarea de către Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 22 februarie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD
 • LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale
 • LEGE nr. 134 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 328 din 14 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
 • LEGE nr. 380 din 10 decembrie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 14 martie 2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 26 noiembrie 1998 pentru modificarea art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 4 iunie 1999 pentru modificarea lit. c) a art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 216 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 187 din 12 decembrie 2002 pentru ratificarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă "Administraţia Fluviala a Dunării de Jos" Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • LEGE nr. 304 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind organizarea judiciară
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 82 din 13 iunie 2002 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii - Proiectul privind infrastructura municipala în domeniul alimentării cu apa, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 • LEGE nr. 1.080 din 1 aprilie 1931 privind ratificarea Aranjamentului comercial provizoriu între România şi Egipt, semnat la Cairo la 16 Aprilie 1930
 • LEGE nr. 271 din 21 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art. 240^28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • LEGE nr. 522 din 17 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
 • LEGE nr. 214 din 5 iulie 2005 pentru înfiinţarea comunei Boghicea prin reorganizarea comunei Bîra, judeţul Neamţ
 • LEGE nr. 333 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor*)
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990*) *** Republicată privind societăţile comerciale
 • LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 358 din 3 iulie 1944 pentru autentificarea şi legalizarea înscrisurilor, pentru învestirea cu dată certă şi legalizarea copiilor de pe înscrisuri
 • LEGE nr. 145 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 18 din 20 februarie 2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*republicată*) privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 608 din 6 noiembrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 49/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontaliera dintre România şi Ungaria - RO 0102, semnat la Bucureşti la 4 decembrie 2001
 • LEGE nr. 160 din 12 iulie 2010 pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor publice
 • LEGE nr. 76 din 25 aprilie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a creanţelor fiscale scadente la data de 25 ianuarie 2017
 • LEGE nr. 180 din 17 iulie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 128 din 12 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • LEGE nr. 10 din 8 februarie 2001 (*republicată*) privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 151 din 19 decembrie 2007 pentru completarea destinaţiei unor părţi din imobile situate în municipiul Bucureşti
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 185 din 9 mai 2003 pentru înfiinţarea comunei Raca, prin reorganizarea comunei Popeşti, judeţul Argeş
 • LEGE nr. 80 din 13 aprilie 1998 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea şi creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localităţilor izolate din Delta Dunării
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021