Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011 -
Selectați versiunea
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 92 din 2 noiembrie 2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 noiembrie 2011

  (la 09-07-2012, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 110 din 4 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 6 iulie 2012. ) Având în atenție necesitatea instituirii unor reglementări speciale - de generală aplicabilitate în domeniul acțiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional,ținând seama că nepromovarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea drept consecință imposibilitatea respectării angajamentelor interne și internaționale asumate de Guvernul României,având în vedere necesitatea asigurării condițiilor materiale pentru exercitarea de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a competențelor de reprezentare a României la manifestările interne și internaționale în domeniul de competență al ministerului stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar crea riscul ca România să nu fie reprezentată sau să fie reprezentată necorespunzător în acțiunile interne și internaționale, ceea ce ar afecta atât imaginea României, cât și mediul de afaceri ca beneficiar al acestor acțiuni,având în vedere necesitatea creării unor condiții reale pentru dezvoltarea economică și socială în zona agriculturii, se impune adoptarea rapidă a unor măsuri pentru a dezvolta cât mai multe proiecte de colaborare care vor avea ca efect dezvoltarea schimburilor comerciale în domeniul agriculturii.În acest context participarea României la manifestările de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale în plan intern și internațional ar trebui realizată într-un sistem centralizat și cât se poate de accelerat pentru o cât mai bună eficientizare a măsurilor propuse.De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se vor realiza susținerea creșterii economice și contracararea efectelor negative pe care criza internațională actuală le are asupra domeniului agriculturii în România.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,pentru respectarea prevederilor art. 14 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență creează baza legală pentru finanțarea organizării acțiunilor de informare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.S-a adoptat procedura de reglementare prin ordonanță de urgență deoarece parcurgerea etapelor de adoptare a unui proiect de lege necesită o perioadă mai îndelungată, ceea ce ar conduce la întârzieri în adoptarea măsurilor și la agravarea situației actuale.În temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul UNIC(1) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să organizeze acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare», titlul 20 «Bunuri și servicii». (la 30-08-2018, Alineatul (1) din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (2) Activitățile, acțiunile, precum și cheltuielile necesare desfășurării acestora se vor aproba prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale. Sumele aferente cheltuielilor efectuate cu desfășurarea activităților și acțiunilor sunt cuprinse în structura bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 30-08-2018, Alineatul (2) din Articolul UNIC a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (3) Tipurile de acțiuni și cheltuieli care pot fi efectuate sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(4) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (4) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (5) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (5) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (6) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (6) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (7) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (7) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 ) (8) Abrogat. (la 30-08-2018, Alineatul (8) din Articolul UNIC a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA nr. 6 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 27 august 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 2 noiembrie 2011.Nr. 92. Anexă
  Tipurile de acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale și tipurile de cheltuieli
  care pot fi efectuate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Tipuri de acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
  Organizarea de evenimente destinate sectorului agroalimentar, precum seminare, simpozioane, conferințe, mese rotunde, forumuri, grupuri de lucru, dezbateri în cadrul meselor de lucru, ateliere de lucru
  Organizarea de campanii de informare și promovare a politicilor publice specifice domeniului de competență pe piața internă, piața europeană și piața globală
  Realizarea de studii de evaluare a rezultatelor campaniilor de informare și promovare, sondaje de opinie
  Organizarea de campanii radiofonice și de televiziune
  Organizarea, în funcție de interesul manifestat, de întâlniri tematice cu participarea reprezentanților/membrilor asociațiilor din domeniul agroalimentar
  Organizarea de evenimente destinate degustării și prezentării de produse agroalimentare
  Organizarea de acțiuni cu caracter solemn și festiv
  Realizarea de studii de piață în vederea identificării informațiilor necesare pentru elaborarea de politici și strategii în domeniul agroalimentar
  Realizarea unui portal de informații pentru domeniul agroalimentar
  Realizarea de producții vizuale și audiovizuale și distribuirea lor
  Organizarea de evenimente de presă, inclusiv însoțite de degustări
  Organizarea și participarea cu standuri/pavilioane la târguri, saloane și expoziții interne și internaționale
  Organizarea de manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau științific, consacrate promovării produselor agroalimentare românești și câștigării încrederii consumatorului
  Tipuri de cheltuieli
  Taxe de participare
  Taxe înscriere în catalogul evenimentului
  Elaborare proiect de execuție, construire și/sau amenajare spațiu expozițional, inclusiv transportul materialelor aferente
  Instalare și demontare stand/pavilion
  Închirierea sălilor, a spațiilor și a standurilor/pavilioanelor, inclusiv a dotărilor necesare: TV, video, conexiune internet, videoproiector, point laser, ecran proiecție, flipchart și markere diverse culori, sistem sonorizare, computer, frigider, vitrină frigorifică, mobilier
  Utilități: apă, canalizare, energie electrică, termică, igienizare/salubrizare, servicii de curățenie, servicii de pază și supraveghere
  Costuri pentru organizarea de mese oficiale, recepții, cocktailuri, dineuri oficiale, tratații protocolare ce au loc în cadrul acțiunilor de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
  Costuri privind aprovizionarea, pregătirea, furnizarea, manipularea și servirea de produse agroalimentare gata preparate
  Costuri de transport, inclusiv închiriere mijloace de transport, de curierat
  Costuri cu transportul mostrelor de produse și a materialelor de informare și promovare, inclusiv asigurarea, manipularea, depozitarea, formalitățile vamale
  Costuri privind traducerea, tipărirea, fabricarea și expedierea de materiale publicitare: cataloage, pliante, programe, broșuri, afișe, fluturași, reclame tipărite, mape de prezentare, postere, schițare calendare, bannere, etichete, cărți de vizită, ecusoane, roll-up-uri, invitații
  Costuri cu obiecte promoționale - pixuri, brichete, agende, memory stick-uri, pungi, calendare, insigne, badge-uri, panglică, mape, plachete, cadouri pentru invitați
  Costuri cu obiecte de artizanat, mostre produse, decorațiuni, logistica necesară organizării evenimentelor de degustare: personal, vesela aferentă, șervețele, consumabile pentru asigurarea protocolului, recuzită
  Costuri pentru realizarea logoului evenimentului, tipărire și aplicare pe elementele de identificare vizuală
  Costuri cu servicii de relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate care vizează produsele agroalimentare
  Costuri cu servicii de interpretariat și echipamentul aferent
  Costuri cu achiziția de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente
  Costuri cu transportul intern, mese zilnice și onorarii aferente lectorilor, moderatorilor, vorbitorilor în cadrul evenimentelor
  Costuri aferente întâlnirilor de lucru în vederea promovării produselor agroalimentare asociate cu mesele de lucru
  Costuri privind conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziția, înregistrarea și închirierea domeniului, spoturi de prezentare în mass-media
  Costuri aferente creării unei baze de date
  Cheltuieli privind campanii de informare și promovare a produselor agroalimentare înregistrate pe scheme de calitate europene și naționale, inclusiv vizite la locul de producție
  Costuri privind realizarea de studii în domeniile sale de activitate: studii de piață, studii de evaluare, studii de impact
  Costuri privind elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii, inclusiv traducerea acestora
  Costuri privind dezvoltarea și/sau actualizarea de aplicații informatice, inclusiv licențele necesare și instruire
  Costuri privind elaborarea, producția și distribuția materialelor publicitare și de informare, precum și cele cu difuzarea în mass-media
  (la 21-12-2018, Anexa a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 21 decembrie 2018 )

  Noutăți

 • LEGE nr. 190 din 9 decembrie 1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 10 iunie 2015 privind aprobarea plăţii contribuţiei României pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale Internaţionale
 • LEGE nr. 122 din 11 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 206/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre România şi Comunităţile Europene privind asocierea României la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare şi Inovare (2002-2006) şi la cel de-al şaselea Program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi instruire cu scopul de a contribui la crearea Spaţiului European de Cercetare (2002-2006), semnat la Bruxelles la 29 octombrie 2002
 • LEGE nr. 84 din 25 aprilie 2019 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 19 mai 2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 320 din 14 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole
 • LEGE nr. 128 din 30 iunie 2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 16 iunie 2016 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene
 • LEGE nr. 98 din 29 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 137 din 14 decembrie 2004 referitoare la unele măsuri privind utilizarea profitului Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. pentru finanţarea unor obiective majore de investiţii
 • LEGE nr. 411 din 26 iunie 2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • ORDONANŢA DE URG. nr. 7 din 15 februarie 1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/1998 privind acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru emisiuni de obligaţiuni pe pieţele financiare externe
 • LEGE nr. 157 din 28 iulie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Fondul pentru Cooperare Economică Internaţionala - Japonia privind Proiectul de dezvoltare a Portului Constanţa-Sud, semnat la Tokyo la 27 februarie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 9 decembrie 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 32 din 19 mai 1994 privind sponsorizarea
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 decembrie 2011 pentru reglementarea unor măsuri privind asigurarea cantităţilor de apă grea şi de octoxid de uraniu pentru unităţile 1-4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 156 din 19 decembrie 2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C.-S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • LEGE nr. 3 din 20 aprilie 1972 cu privire la activitatea de comerţ interior
 • LEGE nr. 399 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor măsuri de stimulare a activităţii titularilor de acorduri petroliere şi subcontractanţilor acestora, care desfăşoară operaţiuni petroliere în perimetre marine ce includ zone cu adâncime de apa de peste 100 metri
 • LEGE nr. 190 din 20 octombrie 2016 pentru ratificarea Acordului de sediu dintre România şi Centrul Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 22 iulie 2015
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 93 din 30 decembrie 1997 privind utilizarea disponibilităţilor existente în urma execuţiei bugetare pe anul 1997 a fondurilor constituite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/1997 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 21/1997
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 259 din 23 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 • LEGE nr. 62 din 11 martie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 161/2002 pentru modificarea art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 433 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2001 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale de Telecomunicaţii "Romtelecom" - S.A.
 • LEGE nr. 496 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2006 pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 589 din 29 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 12 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 117/2017 privind înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 55 din 23 decembrie 1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea Europeană şi de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătăţirile regimului preferenţial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 23 februarie 2010 privind ratificarea Scrisorii de intenţie, semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 februarie 2010 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 19 februarie 2010, şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea de intenţie transmisă de autorităţile române, semnată la Bucureşti la 24 aprilie 2009, şi prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 4 mai 2009, precum şi a Scrisorii suplimentare de intenţie, semnată de autorităţile române la data de 8 septembrie 2009 şi aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 21 septembrie 2009
 • LEGE nr. 99 din 6 iunie 2000 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE
 • LEGE nr. 28 din 26 ianuarie 1999 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/1998 privind aprobarea primei de 200 lei/kg la cumpărarea graului din recolta anului 1998 pentru panificaţie, destinat consumului intern, societăţilor comerciale de morărit şi/sau de panificaţie
 • LEGE nr. 4 din 4 aprilie 1953 (*republicata*) CODUL FAMILIEI
 • LEGE nr. 481 din 11 iulie 2002 privind înfiinţarea Universităţii "Apollonia" din Iaşi
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
 • LEGE nr. 301 din 23 decembrie 2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 23 iunie 2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamentale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 100 din 15 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 • CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135)
 • LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 87 din 5 septembrie 2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • LEGE nr. 241 din 17 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
 • LEGE nr. 478 din 12 decembrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2006 privind unele măsuri de sprijin financiar care se acordă producătorilor agricoli pentru înfiinţarea culturilor din toamna anului 2006
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 33 din 30 martie 1999 pentru stabilirea unor măsuri în vederea privatizării Banc Post - S.A.
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • LEGE nr. 83 din 5 aprilie 2013 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2012 pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
 • LEGE nr. 294 din 27 iunie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995
 • LEGE nr. 430 din 27 iunie 2002 privind înfiinţarea comunei Ciocăneşti, judeţul Suceava
 • LEGE nr. 554 din 17 octombrie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar
 • LEGE nr. 203 din 2 iunie 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici
 • LEGE nr. 56 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, şi a protocolului adiţional la acesta, semnat la Chişinău la 23 septembrie 2010, şi a celui de-al doilea Protocol adiţional la Acord, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 6 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 111 şi 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 27 ianuarie 2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021