Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
LEGE nr. 173 din 2 octombrie 1998 pentru acceptarea Protocolului adiţional nr. 6 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Varşovia la 19 decembrie 1997
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998 -
LEGE nr. 173 din 2 octombrie 1998pentru acceptarea Protocolului adiţional nr. 6 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Varşovia la 19 decembrie 1997 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 9 octombrie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege. Articolul UNICSe accepta Protocolul adiţional nr. 6 la Acordul central european de comerţ liber (CEFTA), semnat la Varşovia la 19 decembrie 1997, care înlocuieşte Protocolul 21 privind schimbul de concesii la produsele agricole între România, pe de o parte, şi Republica Slovenia, pe de alta parte, anexa la Acordul central european de comerţ liber.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN DUMITRESCUAceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILOR,PAULA IVĂNESCUBucureşti, 2 octombrie 1998.Nr. 173. PROTOCOLUL ADIŢIONAL Nr. 6la Acordul central european de comerţ liber*) Notă

──────────

*) Traducere.

──────────
Reprezentanţii Republicii Cehe, Republicii Ungare, Republicii Polonia, României, Republicii Slovace şi Republicii Slovenia, denumite în continuare părţi,luând în considerare Acordul de aderare a Republicii Slovenia la Acordul central european de comerţ liber, în special prevederile art. 5, şi Acordul de aderare a României la Acordul central european de comerţ liber, în particular prevederile Protocolului 21,având în vedere Declaraţia făcută de primii-miniştri la 12 septembrie 1997 la Portoroz, Republica Slovenia,reafirmându-se angajamentul la principiile economiei de piaţa, care constituie baza relaţiilor dintre ele,recunoscând că acest protocol adiţional va promova intensificarea relaţiilor comerciale reciproc avantajoase dintre ele şi va contribui la procesul de integrare a lor în Europa,în conformitate cu prevederile art. 34, 35, 37 şi 39 ale Acordului central european de comerţ liber,au hotărât după cum urmează: Articolul 1Protocoalele 11, 12, 13 şi 21 la Acordul central european de comerţ liber şi anexele la acestea sunt eliminate şi înlocuite cu noile protocoale 11, 12, 13 şi 21 şi cu anexele la acestea, care constituie parte integrantă a acestui protocol adiţional. Articolul 2Acest protocol adiţional constituie parte integrantă a Acordului central european de comerţ liber. Articolul 31. Acest protocol adiţional va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data primirii de către depozitar a ultimei notificări a părţilor cu privire la încheierea procedurilor necesare în acest scop.2. Depozitarul va notifica tuturor părţilor încheierea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acestui protocol adiţional.3. Dacă acest protocol adiţional nu va intra în vigoare până la data de 1 aprilie 1998, el va fi aplicat provizoriu de la acea data.Drept pentru care plenipotenţiarii subsemnaţi, fiind deplin autorizaţi în acest scop, au semnat prezentul protocol adiţional.Întocmit la Varşovia la 19 decembrie 1997, într-un singur exemplar autentic în limba engleza, care va fi depus la Guvernul Republicii Polonia. Depozitarul va transmite părţilor copii certificate.Republica CehăRepublica UngarăRepublica PoloniaRomâniaRepublica SlovacăRepublica Slovenia
PROTOCOLUL 21(menţionat la art. 12)Schimb de concesii la produsele agricole întreRomânia, pe de o parte, şi Republica Slovenia, pe de alta parte1. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Republica Slovenia şi taxele vamale de import aplicabile în Republica Slovenia la produsele originare din România, cuprinse în anexa A la acest protocol, vor fi eliminate la data de 1 aprilie 1998, cu excepţia produselor marcate cu asterisc.În cazul produselor marcate cu un asterisc, va fi aplicată taxa vamală zero, în limita contingentelor specificate în anexa A1. Contingentele din anexa A1 vor fi eliminate la data de 1 ianuarie 2000.În cazul produselor marcate cu doua asteriscuri, taxele vamale vor fi reduse progresiv de către ambele părţi, potrivit următorului calendar:- la 1 aprilie 1998 - la 30% din taxa de baza;- la 1 ianuarie 1999 - taxele rămase vor fi eliminate.2. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Republica Slovenia şi taxele vamale de import aplicabile în Republica Slovenia la produsele originare din România, cuprinse în anexa B la acest protocol, vor fi reduse la nivelul stabilit în aceasta anexa începând cu data de 1 aprilie 1998, cu excepţia produselor marcate cu asterisc.În cazul produselor marcate cu un asterisc, taxele vamale vor fi reduse progresiv de către ambele părţi, în limita contingentelor specificate în anexa B1, potrivit următorului calendar:- la 1 aprilie 1998 - la 40% din taxa de baza, dar maximum la nivelul stabilit în anexa B.- la 1 ianuarie 1999 - la nivelul stabilit în anexa B.Contingentele prevăzute în anexa B1 vor fi eliminate la data de 1 ianuarie 2000.În cazul produselor marcate cu doua asteriscuri, taxele vamale vor fi reduse progresiv de către ambele părţi, la nivelul stabilit în aceasta anexa, potrivit următorului calendar:- la 1 aprilie 1998 - la 30% din taxa de baza, dar maximum până la nivelul stabilit în anexa B;- la 1 ianuarie 1999 - la nivelul stabilit în anexa B.3. Taxele vamale de import aplicabile în România la produsele originare din Republica Slovenia, cuprinse în anexa C la acest protocol, vor fi reduse, fără limite cantitative sau în limita contingentelor specificate în aceasta anexa, la nivelul stabilit în aceasta, începând cu data de 1 aprilie 1998.4. Taxele vamale de import aplicabile în Republica Slovenia la produsele originare din România, cuprinse în anexa D la acest protocol, vor fi reduse, fără limite cantitative sau în limita contingentelor specificate în aceasta anexa, la nivelul stabilit în aceasta, începând cu data de 1 aprilie 1998.5. Taxele de baza convenite prin acest protocol sunt taxele vamale la nivelul naţiunii celei mai favorizate, aplicate în momentul importului efectiv. Taxele vamale includ taxe vamale ad-valorem şi specifice şi taxe specifice pe produs. Anexa ALA PROTOCOLUL 21(Cod SA `96)01.01 0712.90.50 1206.00.10 15.220102.10 0712.90.90 1207.10 16.030103.10 07.13 12.07.20 16.0401.04 07.14 1207.30 16.0501.06 08.01 1207.40 1702.2002.04* 08.02 1207.50 18.0102.05 08.03 1207.60 18.0202.06 08.04 1207.92 18.0302.08 08.05 1207.99 18.040301.10 0806.20 12.08 18.050301.91 0807.20 12.09 1902.400301.92 0808.20 12.11 19.030301.99 0810.40 1212.10 1905.3003.02 0810.50 1212.20 1905.4003.03 0810.90 1212.30 1905.9003.04 08.12 1212.92 2003.2003.05 08.13 1212.99 2005.7003.06 08.14 12.13 2008.1103.07 09.01 12.14 2008.1905.01 09.02 13.01 2008.2005.02 09.03 13.02 2008.3005.03 09.04 14.01 2009.11**05.04 09.05 14.02 2009.19**05.05 09.06 14.03 2009.20**05.06 09.07 14.04 2009.30**05.07 09.08 15.01 2009.40**05.08 0909.10 15.02 2101.1105.09 0909.20 15.03 2101.1205.10 0909.50 15.04 2101.2005.11 09.10 15.05 2103.1006.01 1001.10 15.06 22.0106.02 1005.10 15.07 23.0106.04 10.06 15.08 23.020701.10 10.07 15.09 23.030709.10 10.08 15.10 23.040709.30 1102.30 15.11 23.050709.40 1103.14 1512.21 23.060709.52 11.06 1512.29 23.0707.11 12.01 15.13 23.080712.30 12.02 15.15 23.090712.90.11 12.03 15.18 xxxx0712.90.19 12.04 15.200712.90.30 1205.00.10 15.21 Anexa A1LA PROTOCOLUL 21┌─────────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐│ Cod SA`96 │ Contingent 1998 │ Contingent 1999 ││ │ (tone) │ (tone) │├─────────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┤│ 0204 │ 20 │ 25 │└─────────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────┘ Anexa BLA PROTOCOLUL 21(Cod SA `96)───────────────────────────────────────────── Cod Taxe vamale maxime, SA aplicabile (%)─────────────────────────────────────────────0102.90* 150103.91* 100103.92* 150105.11* 90105.12* 90105.19* 90105.92* 100105.93* 100105.99* 1002.01* 2502.02* 2502.03* 250207.12 280207.14.10** 280207.14.20** 280207.14.30 280207.14.40 280207.14.50 280207.14.60** 280207.14.70 280207.14.91 100207.14.99 280207.27.91 100207.36.81 100207.36.85 100207.36.89 1002.09 200210.11* 200210.12* 200210.19* 200210.20* 200210.90* 200301.93 50402.10* 370402.21* 370402.91* 370402.99* 370404.10 140404.90 140704.20 100704.90 100705.19 100705.21 100705.29 100706.10 100708.20 100708.90 100709.20 50709.70 100710.22 70710.29 70710.30 70710.40 70710.90 70807.11.00 90807.19.00 90809.10 80809.30 90810.30 90811.10 90909.30 40909.40 41001.90 1510.02 1510.03 1810.04 1511.01 1511.02.10 1511.02.20 1511.02.90 1511.03.12 1511.03.13 1511.03.19 1511.03.21 1511.03.29 1511.04.11 1511.04.12 1511.04.19 1511.04.21 1511.04.22 1511.04.23 1511.04.29 1511.04.30 1511.05.10 1511.08.14 1411.08.19 1411.08.20 1411.09 1412.10 515.17 20**** **16.02.10 1516.02.20 1516.02.31* 1516.02.32* 1516.02.39* 1516.02.42* 1516.02.49* 1516.02.50* 1817.02.11.00 2017.02.19.00 2017.02.60 3017.03 1417.04 1218.06.10 1218.06.20 1019.02.11 2019.02.19 2019.04.20.10 61904.90 71905.10 71905.20 72001.10 152001.20 152002.10 112002.90** 112005.10 152005.20 202005.40 152005.51 72005.59 72005.60 22005.80 152005.90.75 172008.40 42008.50 62008.60 62008.70 62008.80 62008.91 72008.92 62008.99 42009.60 42009.70 122101.30 142102.30 72104.10 42104.20 42106.10 72202.10 192202.90 10───────────────────────────────────────────── Anexa B1LA PROTOCOLUL 21──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Cod Contingent 1998 Contingent 1999 SA `96 (tone) (tone)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0102.90 20 20────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0103 110 125──── 0103.91 0103.92────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0105 50 75──── 0105.11 0105.12 0105.19 0105.92 0105.93 0105.99────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0201 20 50 0202 împreună cu cota                             pentru 0201────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0203 40 55────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0210 40 80────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0402 30 45──── 0402.10 0402.21 0402.91 0402.99────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1602 100 150──── 1602.31 1602.32 1602.39 1602.42 1602.49 1602.50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa CLA PROTOCOLUL 21──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Cod Taxa vamal Contingent SA `96 (%) (tone)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0207, cu excepţia: 70 150 ─── 0207.12 0207.14 0207.27.91 0207.36.81 0207.36.85 0207.36.89────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0401.20 30 100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1601 28 100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1602.90 28 100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20.04.90 25 30────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Anexa DLA PROTOCOLUL 21──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Cod Taxa vamală Contingent   SA `96 (%) (tone)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0603.10 15 nelimitat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0705.11.80 10 50────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0806.10 0 nelimitat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0810.20 15 nelimitat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1005.90.00 0 15.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1512.11.91 0 150────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1601 28 100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1602.90 28 100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------

Noutăți

 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 195 din 27 decembrie 2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi sali de sport
 • LEGE nr. 76 din 8 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare
 • LEGE nr. 327 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate
 • LEGE nr. 90 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 87/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 136 din 22 septembrie 1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 30 iunie 2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 167 din 29 octombrie 1999 privind aprobarea scoaterii definitive, în mod gratuit, din rezervele de stat a unor cantităţi de produse petroliere ce vor fi acordate Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 86 din 25 mai 1999 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1998 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 38 din 16 iunie 1994 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Moscova la 27 septembrie 1993
 • LEGE nr. 76 din 6 iunie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală
 • LEGE nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
 • LEGE nr. 333 din 15 noiembrie 2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexa, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005
 • LEGE nr. 55 din 15 iunie 1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 81 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
 • LEGE nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 41 din 8 aprilie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 153 din 10 octombrie 2000 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al statului şi darea lui în administrarea Comitetului Olimpic Român
 • LEGE nr. 351 din 10 iulie 2003 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 11 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind fondul de dezvoltare socială faza a II-a) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002
 • LEGE nr. 25 din 7 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • LEGE nr. 260 din 5 octombrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • LEGE nr. 219 din 23 iulie 2015 privind economia socială
 • LEGE nr. 276 din 28 decembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 *** Republicată privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 188 din 16 aprilie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor categorii de infracţiuni, semnat la Varşovia la 11 iulie 2001
 • LEGE nr. 26 din 5 noiembrie 1990 *** Republicată privind registrul comerţului
 • LEGE nr. 515 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
 • LEGE nr. 231 din 13 iulie 2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 34 din 17 aprilie 2000 privind produsele agroalimentare ecologice
 • LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni
 • LEGE nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 209 din 29 decembrie 1999 privind scutirea temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a unor cantităţi de gaze naturale provenite din import
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (*republicată*) privind alocaţia de stat pentru copii*)
 • LEGE nr. 293 din 3 decembrie 2018 privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici
 • LEGE nr. 139 din 24 iulie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/1997 privind transferul, cu titlu gratuit, al unui imobil în proprietatea Republicii Federale Germania
 • LEGE nr. 368 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional la Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 8 noiembrie 2001
 • LEGE nr. 155 din 12 iulie 2010 (*republicată*) poliţiei locale nr. 155/2010*)
 • LEGE nr. 268 din 28 mai 2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 114 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 68 din 17 mai 2001 privind reglementarea situaţiei creanţelor Băncii Naţionale a României şi Casei de Economii şi Consemnaţiuni fata de Banca "Dacia Felix" - S.A.
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 24 din 30 septembrie 1998 privind regimul zonelor defavorizate
 • LEGE nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor
 • LEGE nr. 3 din 20 noiembrie 1982 (*republicată*) privind participarea, cu părţi sociale, a oamenilor muncii din unităţile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 85 din 5 aprilie 2006 privind procedura insolvenţei
 • LEGE nr. 131 din 15 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 133 din 10 octombrie 2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pentru anul 2002 la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Public
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 20 din 8 februarie 2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăţilor naţionale şi a celorlalte societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar
 • LEGE nr. 159 din 15 mai 2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
 • LEGE nr. 382 din 5 octombrie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 24 octombrie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale
 • LEGE nr. 525 din 11 decembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare
 • LEGE nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicată*) privind societăţile comerciale
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020