Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Act publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017 -
Selectați versiunea
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 4 ianuarie 2017pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 12 din 5 ianuarie 2017

  Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017,luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Guvernului şi a ministerelor,reţinându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul I Măsuri de înfiinţare, organizare şi reorganizare a ministerelor Articolul 1(1) Se înfiinţează Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social prin preluarea structurilor şi activităţilor Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic şi prin preluarea structurilor şi activităţilor aferente dialogului social de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Consultării Publice şi Dialogului Social, Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic se desfiinţează. Articolul 2Se înfiinţează Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale prin reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Articolul 3Ministerul Culturii îşi schimbă denumirea în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. Articolul 4Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională îşi schimbă denumirea în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Articolul 5(1) Se înfiinţează Ministerul Turismului prin preluarea structurilor şi a activităţii Autorităţii Naţionale pentru Turism şi prin preluarea activităţilor şi a structurilor de specialitate din domeniul turismului de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoturismele aferente reprezentanţelor de turism din străinătate nepreluate de Autoritatea Naţională pentru Turism în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, trec de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene la Ministerul Turismului, astfel cum sunt evidenţiate în patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.(3) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului, Autoritatea Naţională pentru Turism se desfiinţează. Articolul 6Se înfiinţează Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat prin preluarea activităţilor şi a structurilor din domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi investiţiilor străine de la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Articolul 7Se înfiinţează Ministerul Economiei prin reorganizarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. Articolul 8(1) Se înfiinţează Ministerul Cercetării şi Inovării, ca autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, prin preluarea activităţii şi structurilor specializate în domeniul cercetării şi inovării de la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi prin preluarea activităţii şi structurilor de la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare. (la 11-06-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de organizare şi funcţionare a Ministerului Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare se desfiinţează. Articolul 9Instituţiile, unităţile şi institutele de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexele nr. 2, 3a, 3b şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 45/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare trec, după caz, în coordonarea, în subordonarea sau sub autoritatea Ministerului Cercetării şi Inovării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare. Articolul 10Se înfiinţează Ministerul Educaţiei Naţionale prin reorganizarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Articolul 11(1) În cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se reorganizează, funcţionează ministrul delegat pentru afaceri europene, cu atribuţii în organizarea şi coordonarea la nivel naţional a domeniului afacerilor europene stabilite conform hotărârii de organizare şi funcţionare a Ministerului Afacerilor Externe.(2) Ministrul delegat pentru afaceri europene îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin pe domeniile pe care a fost învestit, folosind structurile proprii ale Ministerului Afacerilor Externe, precum şi prin instituţiile aflate în subordonarea, coordonarea ori sub autoritatea Ministerului Afacerilor Externe. (3) Ministrul delegat pentru afaceri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, alături de ministrul afacerilor externe.(3^1) Ministrul delegat pentru afaceri europene emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, inclusiv pentru aprobarea, alături de ministrul afacerilor externe, a statului de funcţii şi pentru reglementarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, aferente structurilor corespunzătoare domeniului coordonat, cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează statute profesionale speciale. (la 11-06-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) (4) Ministrul delegat coordonează şi organizează procesul de pregătire a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019.(5) Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea procesului de elaborare a mandatelor României în domeniul afacerilor europene, pe care le avizează în mod obligatoriu.(6) Ministrul delegat pentru afaceri europene asigură coordonarea şi implementarea atribuţiilor Guvernului României în aplicarea prevederilor Legii nr. 373/2013 privind cooperarea dintre Parlament şi Guvern în domeniul afacerilor europene.(7) Cu excepţia cheltuielilor generale de funcţionare, ministrul delegat pentru afaceri europene poate îndeplini atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniul pentru care a fost învestit, în baza şi în limitele stabilite prin ordin al ministrului afacerilor externe.(8) În activitatea sa, ministrul delegat poate fi ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe.(9) Ministerul Afacerilor Externe preia de la Secretariatul General al Guvernului, în cadrul structurii coordonate de ministrul delegat pentru afaceri europene, activităţile şi structura aferente coordonării şi organizării procesului de pregătire a Preşedinţiei române a Consiliului Uniunii Europene din anul 2019. (la 11-06-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) (10) Numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează corespunzător cu numărul de posturi preluat de la Secretariatul General al Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, propusă spre adoptare în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Bugetul Secretariatului General al Guvernului se diminuează în mod corespunzător, iar bugetul Ministerului Afacerilor Externe se suplimentează cu suma astfel rezultată. (la 11-06-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) Articolul 12(1) Se înfiinţează Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi prin preluarea activităţii şi personalului de la Ministerul Fondurilor Europene. (2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, Ministerul Fondurilor Europene se desfiinţează.(3) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene funcţionează ministrul delegat pentru fonduri europene, care coordonează activitatea fondurilor europene stabilită conform hotărârii de organizare şi funcţionare a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.(4) Personalul şi activitatea structurilor suport, respectiv juridic, achiziţii, resurse umane, economic, financiar, administrativ, logistică şi altele asemenea, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene deservesc şi activitatea ministrului delegat pentru fonduri europene.(5) Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene este asigurată în instanţă de către viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, prin structura juridică din cadrul ministerului.(6) Litigiile ce decurg din activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, înregistrate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale, sunt gestionate de structura juridică din cadrul ministerului.(7) Cu excepţia cheltuielilor generale de funcţionare, ministrul delegat pentru fonduri europene poate îndeplini atribuţiile ordonatorului principal de credite al ministerului în domeniul pentru care a fost învestit, în baza şi în limitele stabilite prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. (8) Ministrul delegat pentru fonduri europene poate emite ordine şi instrucţiuni în domeniul în care a fost învestit.(9) Ministrul delegat pentru fonduri europene avizează proiectele de acte normative, respectiv contrasemnează actele normative adoptate potrivit legii, corespunzător domeniului pentru care a fost învestit, alături de viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene.(10) În activitatea sa, ministrul delegat pentru fonduri europene poate fi ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Articolul 13Se înfiinţează Ministerul Apelor şi Pădurilor prin preluarea activităţii şi structurilor specializate din domeniul apelor şi pădurilor de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Articolul 14Se înfiinţează Ministerul Mediului prin reorganizarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor. Articolul 15Se înfiinţează Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul prin preluarea activităţii şi structurilor de specialitate din cadrul Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se desfiinţează. Articolul 16(1) Se înfiinţează Ministerul pentru Românii de Pretutindeni prin preluarea activităţilor şi structurilor din domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru Românii de Pretutindeni trece din subordinea Ministerului Afacerilor Externe în subordinea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni. Articolul 17(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se desfiinţează.(2) Atribuţiile, activităţile şi personalul Cancelariei Prim-Ministrului se preiau de către Secretariatul General al Guvernului.(3) Coordonarea activităţii instituţiilor publice şi a organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, se exercită de către prim-ministru, prin Secretariatul General al Guvernului. Articolul 18Agenţia Domeniilor Statului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, trece din subordinea Guvernului şi din coordonarea tehnică a ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Articolul 19(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar unic al statului român la Compania Naţională „Loteria Română“ - S.A. se realizează de către Ministerul Finanţelor Publice.(2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi să aprobe efectuarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.(4) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acţionar la Compania Naţională „Loteria Română“ - S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condiţiile legii, de către Ministerul Finanţelor Publice, începând cu data prevăzută la alin. (1). Articolul 20(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile prevăzute la art. 1-18 propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea şi funcţionarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Ministerele nou-înfiinţate sau care preiau, instituţii, activităţi şi structuri, după caz, de la alte ministere sau autorităţi, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, preiau personalul aferent acestora în condiţiile legii şi se subrogă în drepturile şi obligaţiile ministerelor sau autorităţilor care derulau aceste activităţi.(3) Ministerele prevăzute la alin. (2) preiau, pe bază de protocol de predare-preluare, execuţia bugetară, precum şi patrimoniul ministerelor sau structurilor reorganizate stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017.(4) Încadrarea personalului preluat potrivit alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârilor prevăzute la alin. (1). Articolul 21(1) Până la intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 finanţarea cheltuielilor ministerelor reorganizate sau nou-înfiinţate se asigură în condiţiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetele ordonatorilor principali de credite existenţi înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din structura cărora acestea s-au reorganizat.(2) Cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente cheltuielilor efectuate în condiţiile alin. (1) vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor nou-înfiinţate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături şi amprentelor ştampilelor ordonatorilor principali de credite ai instituţiilor publice existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, transmise în acest scop Ministerului Finanţelor Publice.(3) În limita creditelor bugetare deschise în condiţiile alin. (2) se efectuează plăţi de către şefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(4) După intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi până la aprobarea protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (3) al art. 20, finanţarea cheltuielilor de personal şi a altor cheltuieli ale ministerelor nou-înfiinţate se asigură din bugetele noilor ordonatori de credite, în condiţiile alin. (2) şi (3).(5) Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2016 se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate.(6) Întocmirea şi semnarea documentelor aferente operaţiunilor specifice privind încheierea execuţiei bugetare a anului 2016 se efectuează de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor reorganizate sau nou-înfiinţate şi/sau de către persoanele prevăzute la alin. (3).(7) Pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, Ministerul Finanţelor Publice poate emite instrucţiuni. (8) Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice şi structurilor care fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), salarizarea personalului din Ministerul Cercetării şi Inovării se face la nivelul de salarizare aplicabil personalului Ministerului Educaţiei Naţionale, cu încadrarea în bugetul aprobat pentru Ministerul Cercetării şi Inovării. (la 11-06-2017, Articolul 21 din Capitolul I a fost completat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) Articolul 22Atribuţiile viceprim-miniştrilor prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului. Articolul 23(1) Reprezentarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în litigiile înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale din România, aferente Ministerului Fondurilor Europene, se asigură de către Ministerul Finanţelor Publice prin Direcţia generală juridică până la finalizarea definitivă a acestora, conform art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, cu modificările ulterioare. (2) De prevederile art. II alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 beneficiază şi personalul de specialitate juridică din cadrul Direcţiei generale juridice a Ministerului Finanţelor Publice, pentru activitatea desfăşurată în scopul ducerii la îndeplinire a atribuţiilor şi obiectivelor Ministerului Finanţelor Publice, în nume propriu sau ca reprezentant al statului, pe plan intern sau internaţional. Capitolul II Modificarea şi completarea unor acte normative Articolul 24În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri şi sintagme se înlocuiesc după cum urmează:a) „Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice“ cu „Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale“;b) „Ministerul Culturii“ cu „Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale“;c) „Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri“ şi „Autoritatea Naţională pentru Turism“ cu „Ministerul Turismului“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul turismului;d) „Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri“ cu „Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri;e) „Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri“ cu „Ministerul Economiei“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul economiei;f) „Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice“ cu „Ministerul Educaţiei Naţionale“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul educaţiei naţionale; g) „Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice“ cu „Ministerul Cercetării şi Inovării“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul cercetării ştiinţifice;h) „Ministerul Fondurilor Europene“ cu „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene“;i) „Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor“ cu „Ministerul Mediului“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului; j) „Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor“ cu „Ministerul Apelor şi Pădurilor“ în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul apelor şi pădurilor;k) Cancelaria Prim-Ministrului“ cu „Secretariatul General al Guvernului“, iar titulatura „şeful Cancelariei Prim-Ministrului“ cu titulatura „secretarul general al Guvernului“;l) „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice“ cu „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene“;m) „Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională“ cu „Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale“;n) „Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic“ cu „Ministerul Consultării Publice şi Dialogului Social“;o) „Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul“ cu „Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul“. Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, următoarele acte normative se modifică şi se completează după cum urmează:I. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului, finanţată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului îşi desfăşoară activitatea unul sau mai mulţi secretari de stat şi consilieri de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului; în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului funcţionează directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat;b) Secretariatul General al Guvernului, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru numit prin decizie a prim-ministrului, ajutat de doi secretari generali adjuncţi, cu rang de secretar de stat, precum şi, după caz, de unul sau mai mulţi secretari de stat, numiţi, respectiv eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum şi pentru instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului şi din subordinea, respectiv coordonarea prim-ministrului;2. La articolul 1 alineatul (1), litera c) se abrogă.3. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Organizarea şi funcţionarea structurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), g) şi h), inclusiv atribuţiile acestora, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.4. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestuia, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.II. Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 11, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:f) aprobă strategiile, metodologiile, precum şi programele de dezvoltare economică a ţării, pe ramuri şi domenii de activitate; (la 11-06-2017, Punctul II din Articolul 25, Capitolul II a fost completat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) 1. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:c) secretarii de stat şi consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului; (la 11-06-2017, Litera c) din Punctul 1. , Punctul II. , Articolul 25 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) 2. Articolul 20 va avea următorul cuprins: Articolul 20Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente şi alte asemenea structuri organizatorice cu atribuţii specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.3. Articolul 21 va avea următorul cuprins: Articolul 21(1) Aparatul propriu de lucru al prim-ministrului este alcătuit din:a) cabinetul prim-ministrului;b) corpul secretarilor de stat şi al consilierilor de stat ai prim-ministrului.(2) Normele privind funcţionarea aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, inclusiv atribuţiile acestuia, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(3) Personalului prevăzut la alin. (1) nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.III. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1Prim-ministrul, prin Secretariatul General al Guvernului, coordonează activitatea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins: Articolul 2Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului, cu excepţia aparatului propriu de lucru al prim-ministrului.3. Articolul 3 se abrogă.IV. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Loteria Română“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 25 octombrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice.2. La articolul 8, alineatul (1^1) va avea următorul cuprins:(1^1) Preşedintele consiliului de administraţie prezintă semestrial sau ori de câte ori se solicită de către Ministerul Finanţelor Publice situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, care vor fi vizate şi certificate în condiţiile legii, după caz.3. În anexă, la articolul 7, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:(3) Drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea de acţionar unic al statului român se exercită de către Ministerul Finanţelor Publice.(4) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.4. În anexă, la articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Convocarea trebuie să cuprindă data, locul şi ora ţinerii adunării generale a acţionarilor, ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor fi puse în discuţie, şi, dacă este cazul, textul integral al propunerilor referitoare la modificarea statutului. Convocarea va fi expediată pe adresa Ministerului Finanţelor Publice cu cel puţin 15 zile înainte de data prevăzută pentru desfăşurarea lucrărilor adunării generale a acţionarilor.5. În anexă, la articolul 14, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Preşedintele consiliului de administraţie va prezenta semestrial sau ori de câte ori se solicită de către ministrul finanţelor publice situaţia economico-financiară a Loteriei Române, stadiul realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate în condiţiile legii.V. Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 920 din 17 decembrie 2014, se abrogă.VI. Articolul 12 alineatul (5) şi articolul 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.VII. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La anexa nr. I capitolul II, titlul literei B va avea următorul cuprins:B. Salarizarea personalului contractual din cadrul cabinetului demnitarului, Administraţiei Prezidenţiale, al serviciilor Parlamentului şi aparatului de lucru al Guvernului2. La anexa nr. II capitolul III subcapitolul IV: D, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, se majorează cu un post de la 15.250 posturi la 15.251 posturi, respectiv la nr. crt. 1 - poziţia «Cu studii superioare: gradul I» de la 3.018 posturi la 3.019 posturi, aferent funcţiei clericale de preot.3. La anexa nr. II capitolul III litera E, alineatul (1) al articolului 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 209.000 de euro lunar. (la 11-06-2017, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) VIII. La articolul 90 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: (9) Dispoziţiile alin. (1)-(7) se aplică şi personalului contractual din cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice. (la 11-06-2017, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) IX. Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 7 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) vor avea următorul cuprins:(1) Agenţia Domeniilor Statului, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, are următoarele atribuţii:…………........................................……………………………(2) Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Domeniilor Statului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea directorului general al agenţiei.2. Articolul 5 va avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Agenţia Domeniilor Statului este condusă de un director general, ajutat de un director general adjunct.(2) Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(3) Directorul general şi directorul general adjunct îşi desfăşoară activitatea pe baza unor criterii de performanţă stabilite de ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, incluse în contractul de muncă.(4) Activitatea directorului general şi a directorului general adjunct este evaluată semestrial de către o comisie desemnată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.(5) Directorul general, în exercitarea atribuţiilor sale, emite decizii şi instrucţiuni în condiţiile legii.(6) Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite.(7) Directorul general reprezintă Agenţia Domeniilor Statului în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi în justiţie.3. La articolul 5^1, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: (2) Din Comitet fac parte reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Agenţiei Domeniilor Statului, ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ai Ministerului Apelor şi Pădurilor şi ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. Componenţa nominală a Comitetului se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea instituţiilor reprezentate. Atribuţiile, modul de funcţionare şi remunerarea membrilor se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. (3) Membrii Comitetului sunt remuneraţi din bugetul Agenţiei Domeniilor Statului, aprobat de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Cuantumul maxim al indemnizaţiei lunare va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, fără a putea depăşi 20% din nivelul indemnizaţiei lunare acordate prin lege pentru funcţia de secretar de stat. (la 11-06-2017, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) X. Articolele 23-27 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă. (la 11-06-2017, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) XI. Ordonanţa Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 va avea următorul cuprins: Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe, prin demnitar din administraţia publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înţelege: prim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, secretarul general al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat şi asimilatul acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului şi din cadrul ministerelor, precum şi conducătorul organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat.2. La anexa nr. 1 „Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului“, nr. crt. 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐ │Nr. │                                                               │Numărul│ │crt.│                          Demnitar                             │ total │ │    │                                                               │  de   │ │    │                                                               │posturi│ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 4. │Ministru, ministru delegat, secretarul general al Guvernului   │   8   │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤ │ 5. │Secretarul general adjunct al Guvernului, consilier de stat,   │   4   │ │    │secretar de stat şi asimilatul acestuia din cadrul             │       │ │    │ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului              │       │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘ (la 11-06-2017, Articolul 25 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Daniel Constantin
  Secretarul general al Guvernului,
  Mihai Busuioc
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader
  Ministrul economiei,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
  Ioan Vulpescu
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Pavel Năstase
  Ministrul cercetării şi inovării,
  Şerban-Constantin Valeca
  Ministrul apelor şi pădurilor,
  Adriana Petcu
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
  Augustin Jianu
  Ministrul consultării publice şi dialogului social,
  Gabriel Petrea
  Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul,
  Graţiela-Leocadia Gavrilescu
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Andreea Păstîrnac
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Ana Birchall
  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan
  Bucureşti, 4 ianuarie 2017.Nr. 1. ANEXĂInstituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale a căror activitate este coordonată de prim-ministru1. Agenţia Naţională Anti-Doping, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului2. Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului3. Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului4. Agenţia pentru Agenda Digitală a României, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii5. Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul managementului calităţii în sănătate, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului6. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, finanţată de la bugetul de stat7. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului8. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului9. Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului10. Institutul Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, finanţat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului11. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat12. Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului13. Secretariatul de Stat pentru Culte, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului14. Laboratorul de Control Doping, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 75 din 27 septembrie 2006 pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 21 martie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2017 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale cu privire la Centenarul României
 • LEGE nr. 231 din 2 august 2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 26 octombrie 2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare
 • LEGE nr. 51 din 2 aprilie 1930 pentru apărarea liniştei şi creditului tarii
 • LEGE nr. 516 din 29 decembrie 2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
 • ORDONANŢA URG. nr. 49 din 22 aprilie 1999 privind administrarea companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 74 din 15 iunie 2000 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale
 • LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor
 • LEGE nr. 369 din 18 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă
 • LEGE nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • LEGE nr. 125 din 13 iulie 2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286)
 • LEGE nr. 56 din 16 aprilie 1997 pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 5 septembrie 2002 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli din judeţele Dolj şi Mehedinţi, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada octombrie 2001-iulie 2002
 • LEGE nr. 582 din 24 octombrie 2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind protecţia informaţiilor secrete din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 15 decembrie 2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităţilor cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*) privind regimul materiilor explozive*)
 • LEGE nr. 58 din 5 martie 1998 (*republicată*) privind activitatea bancară
 • LEGE nr. 85 din 6 iunie 2011 pentru ratificarea Protocolului încheiat prin schimb de note verbale, semnate la Roma la 27 iulie 2010, dintre România şi Republica San Marino de modificare a Convenţiei dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la San Marino la 23 mai 2007
 • LEGE nr. 26 din 5 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional Anticorupţie
 • LEGE nr. 14 din 17 februarie 2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
 • LEGE nr. 388 din 30 septembrie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2003 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
 • LEGE nr. 34 din 19 martie 2012 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 11 aprilie 2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 80 din 30 martie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 martie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 iunie 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea unor măsuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor
 • LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) privind Arhivelor Naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea alin. (1^3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 427 din 27 iunie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la preţurile şi tarifele pentru energia electrică şi termica
 • LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 1998 privind prelevarea şi transplantul de ţesuturi şi organe umane
 • LEGE nr. 127 din 11 aprilie 2003 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Tratarea apei potabile şi a apei uzate din municipiul Braşov şi localităţile învecinate situate în judeţul Braşov, România", semnat la Bucureşti la 2 august 2002 şi la Bruxelles la 7 iunie 2002
 • LEGE nr. 36 din 7 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 21 mai 2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale
 • LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 396 din 27 decembrie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2005 privind achiziţionarea de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora până în Portul Constanţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 186 din 20 decembrie 2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (*republicată*) Codul muncii*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 72 din 6 noiembrie 1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol
 • LEGE nr. 78 din 19 decembrie 1991 pentru ratificarea Protocolului privind desfiinţarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 106 din 30 iunie 1999 pentru completarea art. 14 din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999
 • CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)
 • LEGE nr. 63 din 8 iulie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, încheiat la Washington la 2 iunie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 132 din 22 septembrie 2005 pentru completarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
 • LEGE nr. 275 din 4 iulie 2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • LEGE nr. 141 din 5 mai 2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 169/2008 privind majorarea contribuţiei României la realizarea investiţiilor finanţate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Acordul de împrumut pentru finanţarea "Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare"
 • LEGE nr. 122 din 4 iunie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2017 pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 6 din 7 aprilie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
 • LEGE nr. 169 din 14 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2004 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. Bucureşti şi a Societăţii Comerciale de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureş, precum şi a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice
 • LEGE nr. 222 din 27 mai 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară
 • LEGE nr. 449 din 12 noiembrie 2003 (*republicată*) privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021