Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 29 martie 2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională "Apele Române"
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 249 din 01 aprilie 2019 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 20 din 29 martie 2019privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 aprilie 2019

  Având în vedere că, de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Mediului și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013, și până în prezent nu a fost atins scopul prevăzut la art. 1 alin. (2) din acest act normativ, respectiv nu au fost realizate investițiile necesare pentru îmbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activităților pescărești, prin modernizarea și restructurarea acestora,luând în considerare că Administrația Națională „Apele Române“ este instituția responsabilă pentru gestionarea problemelor specifice zonei costiere a Mării Negre, fiind unicul beneficiar al proiectelor promovate în cadrul axei prioritare 5 „Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației, cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră“, din cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020, iar Administrația Națională „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral este beneficiarul proiectului de investiții „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)“, proiect care se suprapune parțial cu terenurile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013,în considerarea faptului că pentru promovarea proiectelor europene deținerea terenurilor reprezintă o condiție obligatorie, iar realizarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, cu precădere în domeniul reducerii eroziunii costiere, este absolut necesară întrucât există studii de teren actuale și modelări morfodinamice realizate pe baza acestor studii, care ar putea fi modificate de fenomenul de degradare continuă a zonei costiere,ținând cont că în absența actului normativ beneficiarul nu poate implementa proiectul, având consecințe negative pentru statul român care ar putea pierde oportunitatea obținerii finanțării europene pentru proiectul de investiții „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)“,având în vedere faptul că neimplementarea proiectului are consecințe imediate atât pe plan economic, prin scăderea gradului de absorbție a fondurilor europene și pierderea fondurilor europene în valoare de 3.432.342 mii lei, inclusiv TVA, aferente proiectului „Reducerea eroziunii costiere, faza II (2014-2020)“, cât și în planul dezvoltării infrastructurii de turism,în considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. Articolul 1Se aprobă transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Articolul 2Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură și Administrația Națională „Apele Române“ prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificările în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 martie 2019.Nr. 20. ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale terenurilor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor -
  Administrația Națională „Apele Române“
  Cod de clasificațieNr. MFPPersoana juridică ce predă bunulTip bunDenumirePersoana juridică ce preia în administrare bunulDatele de identificareSituația juridică
  Descrierea tehnică (pe scurt)Vecinătăți (după caz, pe scurt)AdresaAnul dobândirii/dării în folosințăBaza legalăÎn administrare/ concesiune
  123456789101112
  8.03.08164026Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilPlajă cu destinație turistică, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 101,748 ml Suprafață = 3.210 mp CF = 109991 NăvodariLimită N - digul de sud al portului Midia Limită S - 100 m de la limita de NRomânia, județul Constanța, localitatea Mamaia-Sat, plaja tronson 3, lot 2/21998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164038Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 100 m x 200 m = 20.000 mp-România, județul Constanța, oraș Năvodari1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164027Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilPlajă cu destinație turistică, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 68,003 ml Suprafață = 3.495 mp CF = 117404 NăvodariLimită N - gard Grup Petrol Marin Limită S - limită Năvodari-ConstanțaRomânia, județul Constanța, localitatea Mamaia-Sat, plaja tronson 11998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164039Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 68 m x 200 m = 13.600 mp-România, județul Constanța, oraș Năvodari1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164029Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilPlajă cu destinație turistică, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 113,115 ml Suprafață = 2.472 mp CF = 249033 ConstanțaLimită N - canal descărcare lac Tăbăcărie Limită S - dig pescărieRomânia, județul Constanța, municipiul Constanța, plaja Constanța, lot 11998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164040Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 111 m x 200 m = 22.200 mp-România, județul Constanța, municipiul Constanța1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164030Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 131,607 ml Suprafață = 2.165 mp CF = 109783 AgigeaLimită N - S.C. Sarda Fish - S.R.L. Limită S - 127 m de la limita de NRomânia județul Constanța, comuna Agigea, zona Pescărie1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164041Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 127 m x 200 m = 25.400 mp-România, județul Constanța, comuna Agigea1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164031Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 123,457 ml Suprafață = 4.608 mp CF = 103950 Eforie NordLimită E - digul de protecție Limită V - 161 m de la limita de ERomânia, județul Constanța, orașul Eforie Sud, plaja Eforie Sud1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164042Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 161 m x 200 m = 32.200 mp-România, județul Constanța, orașul Eforie1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164032Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 100,513 ml Suprafață = 1.807 mp CF = 106707 TuzlaLimită N - cazemată Limită S - 100 m de la limita de NRomânia, județul Constanța, comuna Tuzla, tronson 3, lot 2, pescărie1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164043Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 100 m x 200 m = 20.000 mp-România, județul Constanța, comuna Tuzla1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164033Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 252,855 ml Suprafață = 2.432 mp CF = 108115 CostineștiLimită N - cazemată Limită S - 250 m de la limită de NRomânia, județul Constanța, comuna Costinești, plajă tronson 1, lot 21998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164044Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 250 m x 200 m = 50.000 mp-România, județul Constanța, comuna Costinești1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164034Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale -Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor- Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 193,158 ml Suprafață = 1.965 mp CF = 108121 CostineștiLimită N - 190 m de la limită de S Limită S - capătul de sud al Golfului FrancezRomânia, județul Constanța, comuna Costinești, lot 21998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164045Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 190 m x 200 m = 38.000 mp-România, județul Constanța, comuna Costinești1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164035Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 314,708 ml Suprafață = 2.960 mp CF = 105217 23 AugustLimită N - 313 m de la limita de S Limită S - sudul Golfului Halta PescărușRomânia, județul Constanța, comuna 23 August1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164046Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 313 m x 200 m = 62.600 mp-România, județul Constanța, comuna 23 August1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164036Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 171,942 ml Suprafață = 4.966 mp CF = 107932 MangaliaLimită N - promontoriu faleză Limită S - dig limită OlimpRomânia, județul Constanța, localitatea. Olimp, plajă tronson 1, lot 1, pescărie1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164047Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 171 m x 200 m = 34.200 mp-România, județul Constanța, comuna 23 August1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164037Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilFaleze, plajă neamenajată, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 80,433 ml Suprafață = 1.417 mp CF = 106965 Limanu Limită E - baza digului de protecție Limită V - 75 m de la limita de ERomânia, județul Constanța, satul 2 Mai, pescărie1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164048Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 75 m x 200 m = 15.000 mpRomânia, județul Constanța, comuna Limanu1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  8.03.08164028Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilPlajă cu destinație turistică, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Lățime = 220,220 ml Suprafață = 3.930 mp CF = 106955 LimanuLimită N - limită de nord sector 1 Vama Veche Limită S - 214 m de la limita de NRomânia, județul Constanța, satul Vama Veche, plaja Vama Veche, lot 1 (Pescărie)1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013 Hotărârea Guvernului nr. 66/2019În administrare
  8.03.05164049Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură Cod fiscal 16893890imobilApele maritime interioare, județul ConstanțaMinisterul Apelor și Pădurilor - Administrația Națională „Apele Române“ Cod fiscal RO24326056Suprafață = 214 m x 200 m = 42.800 mp-România, județul Constanța, comuna Limanu1998Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 100/2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 188/2013În administrare
  -----

  Noutăți

 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 217 din 4 decembrie 2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 49 din 13 iunie 2018 privind stabilirea calculului tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplică pentru închirierea locuinţelor şi terenului aferent acestora, aflate în domeniul public şi privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 502 din 11 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/1998 privind acordarea unor facilităţi la plata preţului acţiunilor şi la plata unor obligaţii bugetare, în scopul privatizării Societăţii Comerciale "Petromidia" - S.A. Constanţa
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 111 din 24 octombrie 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante
 • LEGE nr. 187 din 9 mai 2003 privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronunţate în statele membre ale Uniunii Europene
 • LEGE nr. 43 din 17 martie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 15 din 20 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat
 • LEGE nr. 442 din 27 iunie 2002 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2000 privind sprijinul acordat producătorilor de lapte
 • LEGE nr. 325 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • LEGE nr. 272 din 23 iunie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare
 • LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • LEGE nr. 213 din 27 iulie 2018 pentru instituirea zilei de 9 noiembrie - Ziua Limbii Ucrainene
 • LEGE nr. 414 din 29 decembrie 2005 privind declararea comunei Măgurele, judeţul Ilfov, oraş
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 250 din 30 noiembrie 2000 pentru modificarea salariilor de baza pentru unele funcţii prevăzute în anexele nr. I, II, IV şi V la Ordonată de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
 • LEGE nr. 118 din 27 mai 2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 96 din 16 august 2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat
 • LEGE nr. 41 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 62 din 30 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 23 decembrie 2010 privind regimul de control al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
 • LEGE nr. 31 din 9 decembrie 1982 privind aprobarea Decretului Consiliului de Stat nr. 408/1982 pentru modificarea anexei la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 (*republicată*) privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare*)
 • LEGE nr. 672 din 19 decembrie 2002 (*republicată*) privind auditul public intern*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 200 din 18 decembrie 2002 privind societăţile de credit ipotecar
 • LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 • LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*republicată*) privind statutul judecătorilor şi procurorilor
 • LEGE nr. 4.256 din 13 decembrie 1938 pentru interpretarea art. 63, punctul 3 din legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din 7 Aprilie 1934
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 158 din 13 noiembrie 2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrăşăminte chimice producătorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafaţa totală de până la 2,5 ha
 • LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor
 • LEGE nr. 131 din 3 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizării personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural
 • LEGE nr. 63 din 15 aprilie 1999 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, semnate la Bucureşti la 16 septembrie 1997
 • LEGE nr. 331 din 10 decembrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", promoţia 2013
 • LEGE nr. 29 din 31 martie 1992 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Naţionala a României şi AB SVENSK - EXPORTKREDIT - Suedia
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 26 din 29 aprilie 2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • LEGE nr. 253 din 10 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
 • LEGE nr. 26 din 27 martie 2000 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 103/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanţării proiectului "Piaţa de Gros" Bucureşti, semnat la Bucureşti la 9 iunie 1994
 • LEGE nr. 352 din 2 mai 1945 pentru înfiinţarea organelor de control cetatenesc
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • LEGEA nr. 18 din 19 februarie 1991 (*republicată*) fondului funciar
 • LEGE nr. 32 din 27 martie 2017 pentru modificarea art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru completarea art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 29 iunie 2000 privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată a importurilor de utilaje şi echipamente pentru realizarea proiectului "Instalaţia de anhidrida ftalica şi plastifianţi" la Societatea Comercială "OLTCHIM" - S.A. Ramnicu Valcea
 • LEGE nr. 178 din 9 octombrie 1998 pentru modificarea art. 47 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor
 • LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 20 mai 2009 privind modificarea şi completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 4 din 5 februarie 2014 privind operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2014
 • LEGE nr. 13 din 9 ianuarie 2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
 • LEGE nr. 83 din 6 octombrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului, emise în baza Legii nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, precum şi a contractării unor împrumuturi de stat
 • LEGE nr. 476 din 9 iulie 2002 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul de Cooperare al Iniţiativei Central Europene
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 5 februarie 2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie
 • LEGE nr. 24 din 15 ianuarie 2007 (*republicată*) privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 181 din 14 decembrie 2005 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (*republicată*) privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România*)
 • CODUL MUNCII din 2003 (LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003)
 • LEGE nr. 252 din 7 noiembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • LEGE nr. 27 din 16 ianuarie 2002 pentru ratificarea Convenţiei penale privind corupţia, adoptată la Strasbourg la 27 ianuarie 1999
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2020