Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018 privind modificarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acţiuni de informare şi promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale, în plan intern şi internaţional
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 1092 din 21 decembrie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 110 din 20 decembrie 2018privind modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1092 din 21 decembrie 2018

  Având în vedere că:– la 1 ianuarie 2019 România va prelua, pentru șase luni, responsabilitatea Președinției Consiliului Uniunii Europene;– pregătirea și exercitarea de către România a acestui mandat la nivel european presupun o serie de acțiuni suplimentare pentru administrația publică, inclusiv pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,ținând cont că, în lipsa luării acestor măsuri normative de urgență, nu se vor putea efectua tipurile de acțiuni și cheltuielile aferente, cu consecința imposibilității organizării de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a evenimentelor programate a se desfășura în perioada premergătoare preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene, atât în timpul celor șase luni în care România deține Președinția, cât și după finalizarea acestei perioade,neadoptarea în regim de urgență a unor măsuri poate determina un blocaj în respectarea calendarului evenimentelor și a angajamentelor asumate și obligatorii, destinate promovării politicilor publice aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale în rândul omologilor din Comisia Europeană, din Reprezentanțele permanente ale statelor membre, precum și în rândul experților din instituțiile europene, fapt ce poate afecta în mod negativ imaginea țării,în vederea asigurării unui nivel calitativ corespunzător al standardelor necesare organizării acțiunilor protocolare în perioada premergătoare preluării Președinției Consiliului Uniunii Europene, atât pe perioada exercitării de către România a Președinției, cât și după finalizarea mandatului, se impune adoptarea unui cadru legal privind cheltuielile care se pot efectua în acest sens.În considerarea faptului că, în lipsa acestor măsuri legislative, luate în regim de urgență, impuse de o situație extraordinară, există riscul de a nu putea organiza acțiuni la nivel înalt, prin care România să beneficieze de o bună vizibilitate pe plan extern,considerând că elementele sus-menționate vizează un interes public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. ARTICOL UNICAnexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicabile în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 110/2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Melania-Gabriela Ciot,
  secretar de stat
  București, 20 decembrie 2018.Nr. 110. ANEXĂ(Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2011)
  Tipurile de acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale și tipurile de cheltuieli
  care pot fi efectuate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Tipuri de acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
  Organizarea de evenimente destinate sectorului agroalimentar, precum seminare, simpozioane, conferințe, mese rotunde, forumuri, grupuri de lucru, dezbateri în cadrul meselor de lucru, ateliere de lucru
  Organizarea de campanii de informare și promovare a politicilor publice specifice domeniului de competență pe piața internă, piața europeană și piața globală
  Realizarea de studii de evaluare a rezultatelor campaniilor de informare și promovare, sondaje de opinie
  Organizarea de campanii radiofonice și de televiziune
  Organizarea, în funcție de interesul manifestat, de întâlniri tematice cu participarea reprezentanților/membrilor asociațiilor din domeniul agroalimentar
  Organizarea de evenimente destinate degustării și prezentării de produse agroalimentare
  Organizarea de acțiuni cu caracter solemn și festiv
  Realizarea de studii de piață în vederea identificării informațiilor necesare pentru elaborarea de politici și strategii în domeniul agroalimentar
  Realizarea unui portal de informații pentru domeniul agroalimentar
  Realizarea de producții vizuale și audiovizuale și distribuirea lor
  Organizarea de evenimente de presă, inclusiv însoțite de degustări
  Organizarea și participarea cu standuri/pavilioane la târguri, saloane și expoziții interne și internaționale
  Organizarea de manifestări educative, de voluntariat, cu caracter social sau științific, consacrate promovării produselor agroalimentare românești și câștigării încrederii consumatorului
  Tipuri de cheltuieli
  Taxe de participare
  Taxe înscriere în catalogul evenimentului
  Elaborare proiect de execuție, construire și/sau amenajare spațiu expozițional, inclusiv transportul materialelor aferente
  Instalare și demontare stand/pavilion
  Închirierea sălilor, a spațiilor și a standurilor/pavilioanelor, inclusiv a dotărilor necesare: TV, video, conexiune internet, videoproiector, point laser, ecran proiecție, flipchart și markere diverse culori, sistem sonorizare, computer, frigider, vitrină frigorifică, mobilier
  Utilități: apă, canalizare, energie electrică, termică, igienizare/salubrizare, servicii de curățenie, servicii de pază și supraveghere
  Costuri pentru organizarea de mese oficiale, recepții, cocktailuri, dineuri oficiale, tratații protocolare ce au loc în cadrul acțiunilor de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional
  Costuri privind aprovizionarea, pregătirea, furnizarea, manipularea și servirea de produse agroalimentare gata preparate
  Costuri de transport, inclusiv închiriere mijloace de transport, de curierat
  Costuri cu transportul mostrelor de produse și a materialelor de informare și promovare, inclusiv asigurarea, manipularea, depozitarea, formalitățile vamale
  Costuri privind traducerea, tipărirea, fabricarea și expedierea de materiale publicitare: cataloage, pliante, programe, broșuri, afișe, fluturași, reclame tipărite, mape de prezentare, postere, schițare calendare, bannere, etichete, cărți de vizită, ecusoane, roll-up-uri, invitații
  Costuri cu obiecte promoționale - pixuri, brichete, agende, memory stick-uri, pungi, calendare, insigne, badge-uri, panglică, mape, plachete, cadouri pentru invitați
  Costuri cu obiecte de artizanat, mostre produse, decorațiuni, logistica necesară organizării evenimentelor de degustare: personal, vesela aferentă, șervețele, consumabile pentru asigurarea protocolului, recuzită
  Costuri pentru realizarea logoului evenimentului, tipărire și aplicare pe elementele de identificare vizuală
  Costuri cu servicii de relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate care vizează produsele agroalimentare
  Costuri cu servicii de interpretariat și echipamentul aferent
  Costuri cu achiziția de publicații în format tipărit și/sau electronic și abonamente
  Costuri cu transportul intern, mese zilnice și onorarii aferente lectorilor, moderatorilor, vorbitorilor în cadrul evenimentelor
  Costuri aferente întâlnirilor de lucru în vederea promovării produselor agroalimentare asociate cu mesele de lucru
  Costuri privind conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achiziția, înregistrarea și închirierea domeniului, spoturi de prezentare în mass-media
  Costuri aferente creării unei baze de date
  Cheltuieli privind campanii de informare și promovare a produselor agroalimentare înregistrate pe scheme de calitate europene și naționale, inclusiv vizite la locul de producție
  Costuri privind realizarea de studii în domeniile sale de activitate: studii de piață, studii de evaluare, studii de impact
  Costuri privind elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii, inclusiv traducerea acestora
  Costuri privind dezvoltarea și/sau actualizarea de aplicații informatice, inclusiv licențele necesare și instruire
  Costuri privind elaborarea, producția și distribuția materialelor publicitare și de informare, precum și cele cu difuzarea în mass-media
  -----

  Noutăți

 • LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 (*republicată*) privind exercitarea profesiei de detectiv particular*)
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 20 iulie 2015 (Legea nr. 207 din 20 iulie 2015)
 • LEGE nr. 46 din 4 aprilie 1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/1996 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului din sectorul producţiei de apărare
 • LEGE nr. 6 din 28 februarie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2004 privind unele măsuri în domeniul învăţământului
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 241 din 17 iulie 2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • LEGE nr. 131 din 29 iunie 1998 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice "Radet" Bucureşti privind finanţarea Proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti, semnat la Luxembourg şi Bucureşti la data de 12 şi, respectiv, 14 noiembrie 1997
 • CODUL AERIAN din 22 august 1997 (Ordonanţa nr. 29 din 22 august 1997 - republicată - privind Codul aerian)
 • LEGE nr. 164 din 7 aprilie 2001 (*republicată*) privind pensiile militare de stat
 • LEGE nr. 56 din 19 martie 2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
 • LEGE nr. 334 din 31 mai 2002 (*republicată*) legea bibliotecilor
 • LEGE nr. 84 din 21 iulie 1992 privind regimul zonelor libere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
 • LEGE nr. 484 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2004 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 14 aprilie 2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • LEGE nr. 246 din 2 noiembrie 2018 pentru completarea art. 42^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 5 din 18 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • LEGE nr. 545 din 1 octombrie 2002 privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 19 martie 2008 privind modificarea art. 482 din Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 118 din 30 iunie 1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 47 din 1 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
 • LEGE nr. 81 din 19 iulie 1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 183 din 14 octombrie 2011 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi Alunecări de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC", aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin procedura comasării prin absorbţie
 • LEGE nr. 252 din 2 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor
 • LEGE nr. 210 din 3 noiembrie 2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii
 • LEGE nr. 621 din 13 noiembrie 2002 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
 • LEGE nr. 492 din 10 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 23 aprilie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • LEGE nr. 96 din 12 aprilie 2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 • LEGE nr. 334 din 17 iulie 2006 (*republicată*) privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 • LEGE nr. 231 din 1 iunie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internaţional
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului
 • LEGE nr. 492 din 18 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului pe anul 2003
 • LEGE nr. 264 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
 • LEGE nr. 240 din 15 iulie 2013 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"
 • LEGE nr. 332 din 8 iulie 2004 pentru declararea ca oraş a comunei Dragomireşti, judeţul Maramureş
 • LEGE nr. 163 din 7 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 253/2000 privind rambursarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi a creditelor externe contractate de Regia Autonomă Judeţeana "Apa Canal" Iaşi, cu garanţia statului, de la Banca germană Kreditanstalt fur Wiederaufbau pentru finanţarea obiectivului de investiţii "Retehnologizarea, modernizarea, completarea şi dezvoltarea Staţiei de epurare a municipiului Iaşi"
 • LEGE nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 105 din 27 iunie 2001 privind frontiera de stat a României
 • LEGE nr. 198 din 3 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă
 • LEGE nr. 41 din 12 aprilie 2000 pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului 1996
 • LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*republicată*) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase*)
 • LEGE nr. 217 din 5 iulie 2005 (*republicată*) privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere*)
 • LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • LEGE nr. 211 din 24 mai 2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 37 din 10 iulie 1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare
 • LEGE nr. 541 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
 • LEGE nr. 381 din 10 decembrie 2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
 • LEGE nr. 45 din 20 martie 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
 • LEGE nr. 254 din 13 decembrie 2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare
 • LEGE nr. 194 din 7 noiembrie 2011 (*republicată*) privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare*)
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021