Advo+
Avocatura.com - Consultanță juridica online
Consultanță juridică
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 iulie 2018 pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
- Act publicat în Monitorul Oficial nr. 607 din 16 iulie 2018 -
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 65 din 12 iulie 2018pentru modificarea anexei la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 16 iulie 2018

  Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 14/2015, s-a aprobat Programul național de realizare a perdelelor forestiere pentru protecția autostrăzilor și drumurilor naționale, care prevede realizarea perdelelor forestiere de protecție pe suprafața de 5.257 ha, în vederea protejării a 1.752 km drumuri naționale și autostrăzi. Până în prezent s-au realizat documentațiile tehnico-economice aferente mai multor tronsoane de perdele forestiere de protecție a căilor de comunicații pentru o suprafață totală de 643 ha. La identificarea terenurilor pe care urmează să se realizeze perdelele forestiere de protecție conform pozițiilor kilometrice ale autostrăzilor sau drumurilor naționale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a constatat că la un număr de 53 tronsoane numele județului înscris în anexă este incorect. Pentru realizarea perdelelor forestiere de protecție Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de expropriator, a realizat documentațiile cadastrale și evaluarea terenurilor pe care urmează să se realizeze perdelele forestiere de protecție în conformitate cu amplasamentele reale din teren. În vederea aprobării hotărârilor Guvernului de expropriere pentru cauză de utilitate publică este necesară corectarea anexei la Legea nr. 289/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul înscrierii corecte a județelor pe raza cărora urmează a se realiza perdelele.este absolut necesară adoptarea măsurilor de corectare în regim de urgență a acestei situații, prin înscrierea corectă a județelor în care urmează a fi realizate perdele forestiere de protecție a căilor de comunicație, întrucât fără aceste corecturi nu se pot emite hotărârile de expropriere pentru cauză de utilitate publică.Ținând seama de faptul că la nivel național s-au înregistrat în ultimii ani fenomene de înzăpezire a căilor de comunicație ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice și, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu implicații majore asupra desfășurării circulației rutiere - efectul vânturilor dominante care au generat înzăpezirea căilor de comunicații, atingând viteze de până la 80-100 km/oră, a constat în producerea de troiene de zăpadă viscolită pe căile de comunicație, cu înălțimi de până la 4 m, întreruperea circulației și izolarea localităților, cu toate consecințele negative care derivă din această situație, în special pentru siguranța oamenilor și a animalelor. Pentru protejarea căilor de comunicații împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere de protecție s-au dovedit soluția cea mai eficientă, acestea acționând ca parazăpezi biologice.Având în vedere că plantarea perdelelor forestiere se poate face numai primăvara și toamna și necesarul de perdele forestiere de protecție de-a lungul autostrăzilor și drumurilor naționale este de 1.720 km, iar în prezent sunt realizate perdele forestiere de protecție pe o suprafață neînsemnată de aproximativ 31 ha pe terenurile proprietate publică a statului aflate în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, pentru urgentarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a terenurilor pe care urmează a se realiza perdele forestiere de protecție este necesară adoptarea în regim de urgență a măsurilor de corectare a anexei la Legea nr. 289/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, preconizate prin prezentul act normativ.Apreciind că neadoptarea măsurilor de corectare a prevederilor Legii nr. 289/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către Ministerul Apelor și Pădurilor conduce la neîndeplinirea unora dintre obiectivele care revin autorității publice centrale care răspunde de silvicultură privind realizarea cu continuitate a sistemului național al perdelelor forestiere de protecție, potrivit prevederilor art. 90 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare,deoarece neadoptarea măsurilor stabilite prin prezentul act normativ ar avea drept consecință negativă amânarea producerii efectului de parazăpezi biologice a perdelelor forestiere de protecție a căilor de comunicație și punerea în pericol a siguranței oamenilor și a animalelor pe timp de iarnă datorită izolării localităților din cauza înzăpezirilor viscolite,luând în considerare faptul că neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență conduce la blocarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică și, implicit, la neînființarea perdelelor forestiere de protecție, situație care îngreunează și/sau blochează circulația pe anumite secțiuni ale infrastructurii rutiere, în perioada de iarnă, cu consecințe negative din punct de vedere economic și social,având în vedere că lucrările de înființare a perdelelor forestiere de protecție se realizează numai în sezonul de repaus vegetativ, respectiv toamna și primăvara, este necesară corectarea în regim de urgență a anexei din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru a avea timpul necesar pentru finalizarea procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, astfel încât în toamna anului 2018 să poată fi realizate perdelele forestiere de protecție.Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență amână cu cel puțin un an realizarea perdelelor forestiere de protecție, cu consecințe negative asupra circulației pe anumite secțiuni ale infrastructurii rutiere, producând pierderi economice și sociale majore.Ținând seama de faptul că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. ARTICOL UNICAnexa la Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  Nr. crt.D.R.D.P.JudețulDNPoz. kmPartea drumuluiLungimeSuprafața
  mmp
  ........ 
  „6BucureștiPrahova142 + 200 - 42 + 900dreapta70021.000
  748+000 - 49 + 000dreapta1.00030.000
  850 + 000 - 50 + 500dreapta50015.000
  957 + 500 - 58 + 800dreapta1.30039.000
  1059 + 450 - 59 + 750dreapta3009.000
  1167 + 500 - 68 + 500dreapta1.00030.000
  1271 + 000 - 72 + 500dreapta1.50045.000
  13Ilfov217 + 870 - 18 + 070 stânga2006.000
  14Ialomița60 + 200 - 60 + 350 stânga1504.500
  1561 + 450 - 61 + 700 stânga2507.500
  16Ilfov322 + 400 - 23 + 220stânga82024.600
  17Călărași23 + 220 - 24 + 100stânga88026.400
  18Ilfov412 + 800 - 12 + 900 stânga1003.000
  1913 + 200 - 13 + 400 stânga2006.000
  20Călărași17 + 900 - 19 + 100 stânga1.20036.000
  2119 + 900 - 20 + 000 stânga1003.000
  ........ 
  39BucureștiGiurgiuA113 + 400 - 19 + 000 dreapta5.600168.000
  ........ 
  68BucureștiIlfovA212 + 000 - 13 + 600 stânga1.60048.000
  6921 + 900 - 26 + 550 stânga4.650139.500
  7028 + 490 - 28 + 690 stânga2006.000
  ........ 
  281BucureștiIalomița260 + 450 - 61 + 050 dreapta60018.000
  ........ 
  517TimișoaraTimișA1508 + 400 - 508 + 800stânga40012.000
  518508 + 400 - 508 + 800dreapta40012.000
  519514 + 000 - 515 + 000 stânga1.00030.000
  520514 + 000 - 515 + 000 dreapta1.00030.000
  521517 + 000 - 519 + 000stânga2.00060.000
  522517 + 000 - 519 + 000dreapta2.00060.000
  ........ 
  1209ConstanțaIalomițaA2139 + 420 - 142 + 800C23.380101.400
  1210147 + 000 - 156 + 780C29.780293.400
  1211ConstanțaA2182 + 183 - 182 + 823C264019.200
  1212183 + 183 - 183 + 983C280024.000
  1213184 + 503 - 185 + 723C2122036.600
  1214185 + 963 - 186 + 403C244013.200
  1215186 + 663 - 187 + 583C272021.600
  1216188 + 123 - 189 + 443C2132039.600
  1217191 + 583 - 192 + 123C254016.200
  1218192 + 483 - 194 + 163C2168050.400
  1219194 + 843 - 195 + 363C23209.600
  1220196 + 103 - 196 + 863C254016.200
  1221197 + 183 - 197 + 363C21805.400
  1222199 + 403 - 199 + 903C238011.400
  1223200 + 403 - 202 + 083C2168050.400
  1224202 + 403 - 203 + 863C2114034200
  1225204 + 163 - 204 + 423C21604800
  1226205 + 323 - 206 + 023C258017400
  1227ConstanțaConstanțaA2206 + 683 - 207 + 003C23209600
  1228207 + 403 - 207 + 983C252015600
  1229208 + 443 - 209 + 183C274022200
  1230209 + 743 - 210 + 223C248014400
  1231210 + 923 - 211 + 923C2100030000
  1232A40 + 300 - 5 + 000C24700141000
  12336 + 000 - 11 + 000C25000150000
  123413 + 000 - 21 + 000C27000210000“

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  p. Ministrul transporturilor,
  Ion Iordăchescu,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 12 iulie 2018.Nr. 65.-----

  Noutăți

 • LEGE nr. 203 din 2 iulie 2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţa naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 70 din 13 iunie 2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România
 • LEGE nr. 752 din 27 decembrie 2001 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române*)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 99 din 29 august 2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor
 • LEGE nr. 39 din 11 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice
 • LEGEA educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011
 • LEGE nr. 193 din 7 iulie 2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finanţele publice locale
 • LEGE nr. 41 din 4 aprilie 2011 privind ratificarea Actelor finale ale Conferinţei Mondiale pentru Radiocomunicaţii (WRC-07) din cadrul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (UIT), semnate la Geneva la 16 noiembrie 2007
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 11 din 26 ianuarie 2001 privind unele măsuri pentru achiziţionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile
 • LEGE nr. 143 din 31 decembrie 1994 pentru aprobarea unor ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
 • LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 privind acordarea tichetelor de masa
 • CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ din 24 decembrie 2003 (Ordonanţa nr. 92/2003)
 • LEGE nr. 475 din 12 noiembrie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 26 iunie 2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
 • LEGE nr. 96 din 21 aprilie 2006 (*republicată*) privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor*)
 • LEGE nr. 54 din 24 martie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2004 pentru ratificarea Addendumului dintre Guvernul României şi Comisia Europeană, semnat la Bucureşti la 18 noiembrie 2003, la Memorandumul de finanţare dintre Guvernul României şi Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor şi reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucureşti la 30 decembrie 1999
 • LEGE nr. 397 din 27 decembrie 2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului adiţional la Scrisoarea de înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2005
 • LEGE nr. 103 din 8 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
 • LEGE nr. 759 din 28 decembrie 2001 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanţare convenit între Guvernul României şi Comisia Europeană privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România", semnat la Bruxelles la 16 noiembrie 2000 şi la Bucureşti la 22 decembrie 2000
 • LEGE nr. 243 din 5 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură
 • LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 137 din 18 octombrie 2001 pentru modificarea şi completarea Legii bancare nr. 58/1998
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 26 iunie 2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
 • LEGE nr. 117 din 15 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
 • LEGE nr. 202 din 22 mai 2006 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă*)
 • LEGE nr. 34 din 27 martie 2014 pentru aderarea României la Protocolul din 2002 la Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat la Londra la 1 noiembrie 2002
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului
 • LEGE nr. 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 25 aprilie 2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 15 aprilie 2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului
 • CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea nr. 227/2015)
 • CODUL SILVIC nr. 46 din 19 martie 2008 (LEGE nr. 46/2008)
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 110 din 30 iunie 1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
 • LEGE nr. 384 din 10 octombrie 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari
 • LEGE nr. 385 din 28 septembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2004 pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
 • LEGE nr. 54 din 1 iunie 1992 privind impozitul pe sumele obţinute din vînzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 71 din 26 iunie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen
 • LEGE nr. 62 din 16 ianuarie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/1998 privind înfiinţarea de extensiuni universitare ale României în străinătate
 • LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală
 • ORDONANŢA DE URGENTA nr. 79 din 13 iunie 2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
 • LEGE nr. 199 din 20 aprilie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 279/2000 privind aprobarea surselor de plată pentru achitarea de către Ministerul Finanţelor a obligaţiilor financiare asumate de Banca Generală de Credit şi Promovare - BANKCOOP - S.A. ce decurg din Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 120 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995
 • LEGE nr. 113 din 9 noiembrie 1992 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Finlanda privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Helsinki la 26 martie 1992
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 37 din 5 mai 2005 privind desemnarea operatorului licenţiat al sistemului de transport prin conducte al produselor petroliere şi pentru consolidarea mediului concurenţial privind transportul produselor petroliere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
 • LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
 • LEGE nr. 67 din 22 martie 2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora
 • LEGE nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
 • LEGE nr. 55 din 19 martie 2012 (*republicată*) privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie (Europol)*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 24 iunie 2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie
 • LEGE nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al României
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 5 mai 2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • LEGE nr. 578 din 23 octombrie 2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001
 • LEGE nr. 106 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 170/2002 pentru modificarea art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*)
 • LEGE nr. 274 din 21 iunie 2004 (*republicată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii*)
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 30 din 16 iunie 1997 privind reorganizarea regiilor autonome
 • LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica
 • Contacte

  Bd. Primaverii nr. 57, Sector 1, București

  0743.087.930

  office@avocatura.com

  Urmărește-ne în social media

  Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile impuse de SC ADVO VALUE SRL.
  Preluarea și reproducerea informațiilor și imaginilor publicate pe site-ul www.avocatura.com se poate face doar cu respectarea Termenilor și Condițiilor.

  Termeni și Condiții Politica de confidențialitate Politica Cookies © Copyright SC Avocatura.com SRL 2003-2021